اثر عصاره الکلی دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی گلوکز،انسولین، کلسترول، تری گلیسرید، لیپوپروتئین ها، فاکتورهای عملکرد کبدی و کلیوی در موشهای صحرا

اثر عصاره الکلی دانه هایDaucus carotas,اثر عصاره الکلی دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی گلوکز،انسولین، کلسترول، تری گلیسرید، لیپوپروتئین ها، فاکتورهای عملکرد کبدی و کلیوی در موشهای صحرا,پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری,سطح سرمی گلوکز،انسولین،کلسترول، تری گلیسرید، لیپوپروتئین ها

دانلود فایل

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری اثر عصاره الکلی دانه هایDaucus carotas  بر سطح سرمی گلوکز،انسولین، کلسترول، تری گلیسرید، لیپوپروتئین ها، فاکتورهای عملکرد کبدی و کلیوی  در موشهای صحرایی نر مبتلا به دیابت نوع I فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت) + به همراه فایل های Excel چکیده: دیابت ملیتوس  یا دیابت شیرین یک اختلال متابولیک می باشد که در اثر کمبود ترشح انسولین (دیابت نوع I) و یا اختلال در عملکرد انسولین (دیابت نوع II) در بدن به وجود می آید. بررسی اثر بخشی داروهای گیاهی در درمان بیماری های مختلف از جمله دیابت از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا، در این مطالعهDaucuse carota” ” به دلیل وجود عوامل آنتی اکسیدان و خواص دارویی مورد توجه قرار گرفت و اثر عصاره متانولی دانه های هویج( seeds ِDaucus carota) بر سطح سرمی گلوکز، انسولین، کلسترول، تری گلیسرید، لیپوپروتئینها، آنزیمهای عملکرد کبدی (AST,ALT,ALP) و فاکتورهای عملکرد کلیوی(اوره،اسیداوریک،کراتی نین) در موشهای صحرایی نر دیابتیک شده با استرپتوزوتوسین بررسی شد. جمعیت مورد مطالعه شامل 120 سر موش صحرائی نر نژاد ویستار با وزن gr250-200 بودند. دیابت نوع Ι با تزریق (,ip mg/kg70 )، القاء شد. 5 روز پس از تزریق، خونگیری از همه حیواناتی که در شرایط 12 ساعت بی غذایی شبانه به سر می بردند از سینوس کاورنوزای چشم به منظور تعیین سطح سرمی فاکتورهای ذکر شده در بالا انجام گرفت. ضمناً، نمونه خونی فوق بوسیله گلوکومتر به منظور تائید دیابتی شدن موش ها به کار رفت. حیواناتی که میزان گلوکز سرمی آنها بالای  mg/dl250 بود به عنوان دیابتیک درنظر گرفته شدند و به 15 گروه تقسیم شدند. به 9 گروه، عصاره الکلی دانه های هویج، با دوزهای mg/kg)100 ،200و300 )، به 3 گروه، آب مقطر (حلال عصاره) به میزانcc  5/. و به 3 گروه دیگر دوز g/kgµ600 گلابین کلامید روزانه به مدت 3،6 و 14 روز به طور جداگانه با گاواژ خورانده شد. در پایان هر دوره، در شرایط ناشتا خونگیری جهت اندازه گیری فاکتورهای مختلف سرم با کیتهای مربوط با روش اسپكتروفتومتری انجام شد. اندازه گیری انسولین سرم توسط کیت  مربوطه به روش  ELISA انجام شد. بعد از خونگیری، بلافاصله پانکراس حیوان خارج و در فرمالین 10% قرار گرفت و بعد از رنگ آمیزی به روشH&E  برای مطالعات بافت شناسی استفاده شد. نتایج نشان داد که عصاره در همه دوزها (mg/kg100و200و300)به مدت 6 روز و دوز g/kgµ600 گلایبن کلامید به مدت 6 و14 روز سبب کاهش سطح سرمی گلوکز شد ولی تنها دوز mg/kg 300 عصاره به مدت 6 روز و گلایبن کلامید به مدت 6و14 روز سبب افزایش سطح سرمی انسولین گردید. تجویز عصاره و گلایبن کلامید در این دوزها نسبت به حالت نرمال  تغییرات مشخصی را در سلولهای جزایر لانگرهانس و بخش آسینی پانکراس نشان نمی دهد. دوزهای (mg/kg100و200و300 (به مدت 3و6 و14روز و گلایبن کلامید سبب کاهش سطح سرمی تری گلیسرید و کلسترول شد. دوز(mg/kg 300( عصاره به مدت 3 روز سبب کاهش سطح سرمی اوره شد و به مدت 14 روز کراتی نین را کاهش داد .گلایبن کلامید 3و14 روز اوره، اسیداوریک و کراتی نین را کاهش داد. دوزهای (mg/kg100و 200و 300) عصاره به مدت 3و6 روز سطح سرمی AST و ALP را کاهش داد ولی  گلایبن کلامید بر فاکتورهای عملکرد کبدی اثری نداشت. دوز(mg/kg200) 3و6 روز سبب کاهش سطح سرمی LDL گردید و دوز mg/kg)100و200و300 (14و6 روزه نیز سبب کاهش VLDL گردید . دوزmg/kg 300 به مدت 14روز سطح سرمی HDL را افزایش داد و گلایبن کلامید نیز سطح سرمی VLDL و LDL را کاهش و HDL را افزایش داد. به طور کلی نتایج این مطالعه نشان داد که تجویز عصاره دانه های هویج )ِِD. carota) در دوز 300 به مدت 6 روز در کاهش قند خون و افزایش ترشح انسولین بیشتر از اثر تجویز گلایبن کلامید در این مدت می باشد. ضمناً، تجویز این عصاره نه تنها عوارض جانبی نامطلوب کبدی و کلیوی نداشت بلکه تا حدودی سبب بهبود عملکرد کبد و کلیه و کاهش سطح سرمی چربی ها (کلسترول،تری گلیسرید)  نیز گردید و نسبت به گلایبن کلامید حتی مؤثرتر بود. پیشگفتار : مغز و سیستم عصبی، همراه با گلبولهای قرمز خون، بیضه ها، قسمت مرکزی کلیه ها و بافت های جنینی نیاز به برداشت گلوگز از خون به عنوان تنها منبع یا منبع اصلی انرژی دارند. مغز انسان به تنهایی روزانه نیازمند بیش از 12 گرم گلوگز می باشد [4].دیابت شیرین یا دیابت ملیتوس، یک اختلال اندوکرینی است و یکی از عوامل اصلی مرگ و میر در کشورهای پیشرفته محسوب می شود [60] و با تغییر متابولیسم کربوهیدراتها، چربی ها و پروتئین ها، افزایش قند خون و پیدایش قند در ادرار و تغییرات زیاد چربی پلاسما و لیپوپروتئین و رسوب آنها در جدار عروق و تولید آترواسکلروز همراه است [107]. این بیماری در طولانی مدت سبب آسیب های چشمی، عصبی، کلیوی، عروقی [129] و کبدی می گردد [40]. دیابت ملیتوس و افزایش قند خون سبب استرس اکسیداتیو و تولید رادیکالهای آزاد اکسیژن[1] (ROS) و در نتیجه، تخریب رگها می شود [96]. غلظت بالای قند خون نتیجه کاهش ترشح انسولین از سلولهای بتای پانکراس و یا ناشی از کاهش حساسیت سلولهای هدف به انسولین است [100]. بیماری دیابت در تمام نقاط جهان دیده شده است و به سرعت در اکثر نقاط جهان رو به گسترش است [137]. دیابت حدود 5 درصد از جمعیت جهان [31] و در حال حاضر 150 میلیون نفر را در جهان مبتلا کرده است و شیوع آن را تا سال 2025 به 300 میلیون نفر یا بیشتر تخمین زده اند [64] در ایران بر اساس آمار ارائه شده توسط سازمان بهداشت جهانی شیوع دیابت در سال 1995(0.5%)، 2000)7 /0%( و 2005(6.8%) می باشد [68]. پیش بینی می شود که سرعت پیشرفت دیابت در مناطق آسیا و آفریقا نیز به 2 تا 3 برابر افزایش یابد [9].بسیاری از بیماری ها نظیر دیابت،افزایش چربی خون و افزایش فشار خون با شیوه زندگی و به طور جدی تر با نوع رژیم غذایی افراد در ارتباط است [6]. کنترل گلوکز خون، سبب جلوگیری و کاهش اختلالات ناشی از بیماری دیابت می شود [11]. انواع زیادی از داروها برای بهبود دیابت ساخته شده است ولی هنوز گزارش نشده که فردی کاملاً از دیابت بهبودی یافته باشد [137]. تحقیقات اخیر نشان داد که برخی از گیاهان خطر بیماری های متابولیکی مثل دیابت را در انسان کاهش می دهند[47]. در طب سنتی، داروهای گیاهی مختلفی برای بهبود بیماران دیابتی تجویز می شود. ازسوی دیگر، داروهای گیاهی، نسبت به داروهای شیمیایی دارای سمیت کمتر و اثرات جانبی کمتری می باشند و اقبال عمومی برای مصرف آنها بیشتر است [49]. ولی میزان اثر بخشی این گیاهان از نظر علمی بایستی ثابت شود [97].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Daucuse carota” “هویج” به عنوان یک محصول غذایی مهم در سراسر جهان محسوب می شود [130]. دانه این گیاه به دلیل خواص دارویی در درمان بیماری های اسهال، سرفه، سرطان، مالاریا، بیماریهای کلیوی استفاده شده و فعالیت ضد توموری دارد [66]. وجود برخی ترکیبات آنتی اکسیداتیو، همچون فلاوونوئیدها، در دانه این گیاه ما را بر آن داشت تا در این تحقیق اثرات عصاره متانولی دانه های هویج را بر سطح سرمی گلوکز، انسولین، لیپیدها و آنزیمهای عملکرد کبدی[2])  (LFTو کلیوی در موشهای صحرایی نر دیابتیک شده با استرپتوزوتوسین بررسی نمائیم. اهداف: اثر تجویز عصاره متانولی دانه هویج بر سطح سرمی گلوکز و انسولین اثر تجویز عصاره متانولی دانه هویج برسطح سرمی آنزیم های عملکرد کبدی ((AST ,ALT ,ALK.p اثر تجویز عصاره متانولی دانه  هویج بر سطح سرمی فاکتورهای عملکرد کلیوی )اوره، اسیداوریک، کراتی نین) اثر تجویز عصاره متانولی دانه هویج برسطح سرمی کلسترول، تری گلیسرید و لیپوپروتئینها ((VLDL ,LDL ,HDL اثر تجویز عصاره متانولی دانه هویج بر بهبود و ترمیم بافتی جزایر لانگرهانس پانکراس فرضیات : مصرف عصاره متانولی دانه هویج در موشهای دیابتیک نوع I، سطح سرمی گلوگز را کاهش می دهد. مصرف عصاره متانولی دانه هویج سطح سرمی انسولین را افزایش می دهد. مصرف عصاره متانولی دانه هویج سبب بهبود و ترمیم بافتی جزایر لانگرهانس پانکراس می شود. مصرف عصاره متانولی دانه هویج سطح سرمی تری گلیسرید و کلسترول و لیپوپروتئین های LDL، VLDL را کاهش داده و سطح HDL را افزایش می دهد. مصرف عصاره متانولی دانه هویج سطح سرمی AST، ALT و ALK.P را کاهش می دهد. مصرف عصاره متانولی دانه هویج سطح سرمی اوره، اسیداوریک و کراتی نین را کاهش می دهد.  فهرست عنوان                                                           صفحه                                                                                                             پیشگفتار                                 اهداف و فرضیات   فصل اول :کلیات و مروری بر مطالعات گذشته……………………………. 2 1-1- ساختمان و عملکرد پانکراس ………………………………………………….. 2 1- 2- انسولین…………………………………………………………………………………………. 2 1 -3-اثر گلوکز روی نسخه برداری-ترجمه و رهایش انسولین……. 3 1 -3-اثر گلوکز روی نسخه برداری-ترجمه و رهایش انسولین……. 3 1-4- نقش های فیزیولوژیک انسولین…………………… 1-4-1- اثر انسولین بر متابولیسم کربوهیدرات………… 1-4-2- اثر انسولین بر متابولیسم چربی…………………………………… 10 الف) شیلومیکرونها…………………………………. …………………………………………..VLDL ب) ………………………………………………………………………………LDLج) ………………………..…………………………………HDLد) 1-4-3- اثر انسولین بر متابولیسم پروتئین……………………………. 11 1-4-4-اثرات دیگرانسولین……………………………………………………………….. 11 1- 5- گیرنده های گلوکز در غشاء………………………………………………… 11 1- 6- دیابت ملیتوس یا دیابت شیرین…………………………………………. 13 1- 6-1- دیابت ملیتوس نوعI……………………………………………………………. 14 1- 6-2- دیابت ملیتوس نوعII…………………………………………………………… 15 1- 7- علائم دیابت شیرین………………………………………………………………….. 15 1- 8- عوارض دیابت…………………………………………………………………………….. 16 1- 9- بیماری دیابت و اختلال در متابولیسم چربی…………………. 18 1-10-دیابت وآنزیمهای کبدی………………………. 24 1-11- دیابت وعملکرد کلیه …………………………………………………………. 25 1-12- Streptozocin((STZ…………………………………………………………………………. 28 1-13- داروهای شیمیایی و درمان دیابت ملیتوس……………………… 28 1-14- داروهای گیاهی و درمان دیابت…………………. 1-15- گیاه Daucus Carota و دیابت ملیتوی…………………………………… 29 فصل دوم: وسایل، مواد و روشها 2-1- وسایل…………………………………………………………………………………………….. 31 2-2- مواد………………………………………………………………………………………………. 33 2-3- جامعه مورد مطالعه………………………………………………………………….. 33 2-4- گروههای مورد مطالعه……………………………………………………………… 33 2-5- روش تهیه عصاره دانه هویج………………………………………………….. 34 2-6- روش القاء دیابت………………………………………………………………………. 34 2-7- روش اندازه گیری فاکتورهای بیوشیمیایی سرم………………. 37 2-8- روش انجام مطالعات بافت شناسی……………………      2-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………… 37 منابع…………………………………………… خلاصه انگلیسی جداول ضمیمه فصل سوم: نتایج 3- 1- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی  D.carota mg/kg) 300 ، 200 ، 100) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت 3 روز بر سطح سرمی گلوکز در موشهای دیابتیک نوع I……………………………………………………………………   37 3- 2- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی D.carota mg/kg) 300 ، 200 ، 100) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت 6 روز بر سطح سرمی گلوکز در موشهای دیابتیک نوع I……………………………………………………………………….. 38 3- 3- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی  D.carota   mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت 14 روز بر سطح سرمی گلوکز در موشهای دیابتیک نوع I……………………………………………………………………….. 39 3- 4- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی D.carota  mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت 3 روز بر سطح سرمی اوره در موشهای دیابتیک نوع I………………………………………………………………………………………. 42 3- 5- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی    D.carota  mg/kg) 300 ، 200 ، 100) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت 6 روز بر سطح سرمی اوره در موشهای دیابتیک نوع I……………………………………………………………………….. 43 3- 6- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی   D.carota  mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت 14 روز بر سطح سرمی اوره در موشهای دیابتیک نوع I……………………………………………………………………….. 46 3- 7- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی  D.carota  mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت 3 روز بر سطح سرمی اسیداوریک در موشهای دیابتیک نوع I………………………………………………………………… 44 3- 8- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی  D.carota  mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت 6 روز بر سطح سرمی اسید اوریک در موشهای دیابتیک نوع I………………………………………………………………… 47 3- 9- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی D.carota  mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت 14 روز برسطح سرمی اسید اوریک در موشهای دیابتیک نوع I………………………………………………………………… 48 3- 10- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی    D.carota  mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت 3 روز بر سطح سرمی کراتینین در موشهای دیابتیک نوع I………………………………………………………………… 49 3- 11- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی . D.carota  mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت 6 روز بر سطح سرمی کراتینین در موشهای دیابتیک نوع I………………………………………………………………… 52 3- 12- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی D.carota  mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت 14 روز بر سطح سرمی کراتینین در موشهای دیابتیک نوع I………………………………………………………………… 53 3- 13- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی  D.carota  mg/kg) 100 ، 200 ، 300) گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت 3 روز بر سطح سرمی AST در موشهای دیابتیک نوع I……………………………………………………………………….. 54 3- 14- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی    D.carota  mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت 6 روز بر سطح سرمی AST در موشهای دیابتیک نوع I……………………………………………………………………….. 56 3- 15- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی D.carota  mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت 14 روز بر سطح سرمی AST در موشهای دیابتیک نوع I……………………………………………………………………….. 57 3- 16- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی    D.carota  mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت 3 روز بر سطح سرمی ALT در موشهای دیابتیک نوع I……………………………………………………………………….. 58 3- 17- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی D.carota  mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت 6 روز بر سطح سرمی ALT در موشهای دیابتیک نوع I……………………………………………………………………….. 61 3- 18- اثر تجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی D.carota  mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت 14 روز بر سطح سرمی ALT در موشهای دیابتیک نوع I……………………………………………………………………….. 62 3- 19- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی   D.carota  mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت 3 روز بر سطح سرمی ALP در موشهای دیابتیک نوع I……………………………………………………………………….. 63 3- 20- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی    D.carota  mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت 6 روز بر سطح سرمی ALP در موشهای دیابتیک نوع I……………………………………………………………………….. 66 3- 21- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی    D.carota  mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت 14 روز بر سطح سرمی ALP در موشهای دیابتیک نوع I……………………………………………………………………….. 67 3- 22- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی    D.carota  mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلابین کلامید (µg/kg 600) به مدت 3 روز بر سطح سرمی تری گلیسرید در موشهای دیابتیک نوع I………………………………………………. 68 3- 23- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی    D.carota  mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت 6 روز بر سطح سرمی تری گلیسرید در موشهای دیابتیک نوع I………………………………………………. 71 3- 24- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره D.carota  mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت 14 روز بر سطح سرمی تری گلیسرید در موشهای دیابتیک نوع I……………………………………………………………………….. 72 3- 25- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی    D.carota  mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت 3 روز بر سطح سرمی کلسترول در موشهای دیابتیک نوع I……………………………………………………………………….. 73 3- 26- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی    D.carota  mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت 6 روز بر سطح سرمی کلسترول در موشهای دیابتیک نوع I……………………………………………………………………….. 76 3- 27- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی D.carota  mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت 14 روز بر سطح سرمی کلسترول در موشهای دیابتیک نوع I………………………………………………………………… 77 3- 28- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی D.carota  mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت 3 روز بر سطح سرمی HDL در موشهای دیابتیک نوع I……………………………………………………………………….. 78 3- 29- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی    D.carota  mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت 6 روز بر سطح سرمی HDL در موشهای دیابتیک نوع I……………………………………………………………………….. 80 3- 30- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی    D.carota  mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت 14 روز بر سطح سرمی HDL در موشهای دیابتیک نوع I……………………………………………………………………….. 81 3- 31- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی  D.carota      mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت 3 روز بر سطح سرمی LDL در موشهای دیابتیک نوع I……………………………………………………………………….. 82 3- 32- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی D.carota  mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت 6 روز بر سطح سرمی LDL در موشهای دیابتیک نوع I2…………………………………………………………………….. 85 3-33- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی  D.carota  mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت 14 روز بر سطح سرمی LDL در موشهای دیابتیک نوع I……………………………………………………………………….. 86 3-34- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی D.carota  mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت 3 روز بر سطح سرمی VLDL در موشهای دیابتیک نوع I……………………………………………………………………….. 87 3-35- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی    D.carota  mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت 6 روز بر سطح سرمی VLDL در موشهای دیابتیک نوع I……………………………………………………………………….. 90 3-36- اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی D.carota  mg/kg) 100 ، 200 ، 300) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت 14 روز بر سطح سرمی VLDL در موشهای دیابتیک نوع I……………………………………………………………………….. 91 3-37 – اثرتجویز خوراکی مقادیر مختلف عصاره متانولی   D.carota  mg/kg) 100، 200، 300) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) به مدت 6 روز بر سطح سرمی انسولین در موشهای دیابتیک نوع I……………………………………………………………………….. 95 3-38- میزان جذب طول موج nm450 در مورد غلظت های متفاوت انسولین    97 نمودار3- 39- تغییرات تعداد جزایر پانکراس ناشی از تزریق STZ و تجویز گلایبن کلامید و دوزهای مؤثر عصاره متانولی Daucus carota در موشهای دیابتی نوعI…………………………. نمودار3-40- تغییرات میانگین قطر متوسط جزایر (اندازه جزایر) پانکراس ناشی از تزریق STZ و دوزهای مؤثر بر قند خون عصاره متانولی Daucus carota mg/kg) 100 ، 200 ،300) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) در موشهای دیابتی نوع Ι  ………………………………………………. نتایج بررسی تغییرات هیستولوژیکی جزء آسینار و جزایر پانکراس…………………………………………. فصل چهارم : بحث و نتیجه گیری الف) دیابت نوع I و تغییرات سطح سرمی فاکتورهای بیوشیمیایی و تغییرات بافتی پانکراس……………………………… ب) اثرات تجویز عصاره بر تغییرات بیوشیمیایی سرم و تغییرات بافتی پانکراس ناشی از دیابت نوع I……………………………………………….. اثر عصاره متانولی Daucus carota بر سطح سرمی گلوکز و انسولین…………………………………………. اثر عصاره متانولی Daucus carota بر سطح کلسترول، تری گلیسرید و لیپوپروتئینها…………………………………….. اثر عصاره متانولی Daucuse carota بر سطح آنزیمهای عملکرد کبدی……………………………………………..    اثر عصاره متانولی Daucuse carota بر سطح فاکتورهای عملکرد کلیوی……………………………………………. نتیجه گیری کلی…………………………………………………………………………………. 120 پیشنهادها…………………………………………………………………………………………….. 121 فهرست شکل ها شکل1-1- نقش SNRNAs در انتفال وزیکولها………………… شکل1-2- مکانیسم رهایش انسولین در سلولهای بتا…………………. 13 شکل1-3- ناقل گلوکز در غشاء سلولهای پستانداران………………. 13 شکل 3-1- مشاهدات برش های پانکراس  با بزرگنمایی 40 (,b,a  (c در موشهای نرما ل، با بزرگنمایی 100 (d) در موشهای دیابتی ، با بزرگنمایی 40 (e,f)آپوپتوز و کاریورکسی در موشهای دیابتی…………………………………………. شکل 3-2- مشاهدات برش های پانکراس با بزرگنمایی 40 )   h ,g)در موشهای تیمار شده با دوز mg/kg 100 به مدت 6 روز ، با بزرگنمایی 40  j,i)) در تیمار با دوز mg/kg 200 به مدت 6 روز ، با بزرگنمایی 40 ( k,l) در تیمار با دوز  mg/kg 300 به مدت 6 روز ……………………………………………………. شکل3-3- مشاهدات برش های پانکراس  با بزرگنمایی 40 (   (m,n تیمار با گلایبن کلامید به مدت 6 رو ز،  با بزرگنمایی 40(o,p,) تیمار با گلایبن کلامید به مدت 14 روز…………………… فهرست جداول جدول 1-1 -داروهای شیمیایی برای درمان دیابت ملیتوس….. جدول 3- 1- تغییرات هیستوپاتولوژی جزء آسینار پانکراس در گروههای مختلف نرمال، دیابتی و در یافت کننده دوزهای مؤثر عصاره بر سطح سرمی گلوکز…………………………… جدول 3- 2- تغییرات هیستوپاتولوژی جزایر پانکراس در گروههای مختلف نرمال، دیابتی و دریافت کننده دوزهای مؤثر عصاره سطح سرمی گلوکز………………………………………. فهرست نمودارها نمودار 3- 1- اثر تجویز خوراکی مقادیر مختلف Daucus carota ( mg/kg100،200،300) و گلایبن کلامید (kg/gµ600) به مدت 3 روز بر سطح سرمی گلوکز در گروههای مختلف (8 .(n=…………………………………………………….. 39 نمودار 3- 2- اثر تجویز خوراکی مقادیر مختلف Daucus carota (mg/kg100،200،300) و گلابین کلامید (kg/gµ600) به مدت 6 روز بر سطح سرمی گلوکز در گروههای مختلف (8 .(n=…………………………………………………….. 40 نمودار 3- 3- اثر تجویز خوراکی مقادیر مختلف Daucus carota (mg/kg100،200،300) و گلایبن کلامید (kg/gµ600) به مدت 14 روز بر سطح سرمی گلوکز در گروههای مختلف (8 .(n=…………………………………………………….. 41 نمودار 3- 4-  اثر تجویز خوراکی مقادیر مختلف   Daucus carota  (mg/kg100،200،300) و گلایبن کلامید (kg/gµ600) به مدت 3 روز بر سطح سرمی اوره در گروههای مختلف (8 .(n=………………………………………………………. 42 نمودار 3- 5- اثر تجویز خوراکی مقادیر مختلف Daucus carota (mg/kg100،200،300) و گلابین کلامید (kg/gµ600) به مدت 6 روز بر سطح سرمی اوره در گروههای مختلف (8 .(n=………………………………………………………. 43 نمودار 3- 6- اثر تجویز خوراکی مقادیر مختلف  Daucus   carota  (mg/kg100،200،300) و گلایبن کلامید (kg/gµ600) به مدت 14 روز بر سطح سرمی اوره در گروههای مختلف (8 .(n=………………………………………………………. 44 نمودار 3- 7- اثر تجویز خوراکی مقادیر مختلف D aucus carota (mg/kg100،200،300) و گلایبن کلامید (kg/gµ600) به مدت 3 روز بر سطح سرمی اسید اوریک در گروههای مختلف (8 .(n=…………………………………………. 45 نمودار 3- 8- اثر تجویز خوراکی مقادیر مختلف   Daucus carota(mg/kg100،200،300) و گلایبن کلامید (kg/gµ600) به مدت 6 روز بر سطح سرمی اسید اوریک در گروههای مختلف (8 .(n=…………………………………………. 46 نمودار 3- 9- اثر تجویز خوراکی مقادیر مختلف Daucus carota (mg/kg100،200،300) و گلابین کلامید (kg/gµ600) به مدت 14 روز بر سطح سرمی اسیداوریک در گروههای مختلف (8 .(n=……………………………………………. 47 نمودار 3- 10- اثر تجویز خوراکی مقادیر مختلف  Daucus carota (mg/kg100،200،300) و گلایبن کلامید (kg/gµ600) به مدت 3 روز بر سطح سرمی کراتینین در گروههای مختلف (8 .(n=……………………………………………… 48 نمودار 3- 11- اثر تجویز خوراکی مقادیر مختلف Daucus carota (mg/kg100،200،300) و گلایبن کلامید (kg/gµ600) به مدت 6 روز بر سطح سرمی کراتینین در گروههای مختلف (8 .(n=……………………………………………… 49 نمودار 3- 12- اثر تجویز خوراکی مقادیر مختلف Daucus carota  (mg/kg100،200،300) و گلابین کلامید (kg/gµ600) به مدت 14 روز بر سطح سرمی ;کراتینین در گروههای مختلف (8 .(n=…………………………………………….. 50 نمودار 3- 13- اثر تجویز خوراکی مقادیر مختلف  Daucus carota  (mg/kg100،200،300) و گلایبن کلامید (kg/gµ600) به مدت 3 روز بر سطح سرمی AST در گروههای مختلف (8 .(n=………………………………………………………………….. 51 نمودار 3-14- اثر تجویز خوراکی مقادیر مختلف  Daucus carota  (mg/kg100،200،300) و گلایبن کلامید (kg/gµ600) به مدت 6 روز بر سطح سرمی AST در گروههای مختلف (8 .(n=………………………………………………………………….. 52 نمودار 3- 15- اثر تجویز خوراکی مقادیر مختلف   Daucus carota  ( mg/dl100،200،300) و گلایبن کلامید (kg/gµ600) به مدت 14 روز بر سطح سرمی AST در گروههای مختلف (8 .(n=………………………………………………………………….. 53 نمودار 3- 16- اثر تجویز خوراکی مقادیر مختلف Daucus carota (mg/kg100،200،300) و گلایبن کلامید (kg/gµ600) به مدت 3 روز بر سطح سرمی  ALTدر گروههای مختلف (8 .(n=…………………………………………………………… 54 نمودار 3- 17- اثر تجویز خوراکی مقادیر مختلف   Daucus carota (mg/kg100،200،300) و گلابین کلامید (kg/gµ600) به مدت 6 روز بر سطح سرمی ALT در گروههای مختلف (8 .(n=………………………………………………………………….. 55 نمودار 3- 18- اثر تجویز خوراکی مقادیر مختلف Daucus carota   ( mg/dl100،200،300) و گلایبن کلامید (kg/gµ600) به مدت 14 روز بر سطح سرمی ALT در گروههای مختلف (8 .(n=………………………………………………………………….. 56 نمودار 3- 19- اثر تجویز خوراکی مقادیر مختلف Daucus carota (mg/kg100،200،300) و گلایبن کلامید (kg/gµ600) به مدت 3 روز بر سطح سرمی ALP در گروههای مختلف (8 .(n=………………………………………………………………….. 57 نمودار 3- 20- اثر تجویز خوراکی مقادیر مختلف  Daucus carota  (mg/kg100،200،300) و گلایبن کلامید (kg/gµ600) به مدت 3 روز بر سطح سرمی ALP در گروههای مختلف (8 .(n=………………………………………………………………….. 58 نمودار 3- 21- اثر تجویز خوراکی مقادیر مختلف  Daucus carota  (mg/kg100،200،300) و گلایبن کلامید (kg/gµ600) به مدت 6 روز بر سطح سرمی ALP در گروههای مختلف (8 .(n=………………………………………………………………….. 59 نمودار 3- 22- اثر تجویز خوراکی مقادیر مختلف  Daucus carota   (mg/kg100،200،300) و گلایبن کلامید (kg/gµ600) به مدت 14 روز بر سطح سرمی تری گلیسرید در گروههای مختلف (8 .(n=……………………………………….. 61 نمودار 3- 23- اثر تجویز خوراکی مقادیر مختلف  Daucus carota (mg/kg100،200،300) و گلایبن کلامید (kg/gµ600) به مدت 6 روز بر سطح سرمی تری گلیسرید در گروههای مختلف (8 .(n=………………………………………………… 63 نمودار 3- 24- اثر تجویز خوراکی مقادیر مختلف Daucus carota   (mg/kg100،200،300) و گلایبن کلامید (dl/gµ600) به مدت 14 روز بر سطح سرمی تری گلیسرید در گروههای مختلف (8 .(n=……………………………………….. 64 نمودار 3- 25- اثر تجویز خوراکی مقادیر مختلف  Daucus carota  (mg/kg100،200،300) و گلایبن کلامید (kg/gµ600) به مدت 3 روز بر سطح سرمی ;کلسترول در گروههای مختلف (8 .(n=……………………………………………….. 65 نمودار 3- 26- اثر تجویز خوراکی مقادیر مختلف Daucus carota   (mg/kg100،200،300) و گلایبن کلامید (kg/gµ600) به مدت 6 روز بر سطح سرمی کلسترول در گروههای مختلف (8 .(n=………………………………………………… 66 نمودار 3- 27- اثر تجویز خوراکی Daucus carota  (mg/kg100،200،300) و گلایبن کلامید (dl/gµ600) به مدت 14 روز بر سطح سرمی کلسترول در گروههای مختلف (8 .(n=…………………………………………………………………………………………………………….. 67  نمودار 3- 28- اثر تجویز خوراکی مقادیر مختلف Daucus carota   (mg/kg100،200،300) و گلایبن کلامید (kg/gµ600) به مدت 3 روز بر سطح سرمی HDL در گروههای مختلف (8 .(n=………………………………………………………………….. 68 نمودار 3- 29- اثر تجویز خوراکی مقادیر مختلف Daucus carota  (mg/kg100،200،300) و گلایبن کلامید (kg/gµ600) به مدت 6 روز بر سطح سرمی HDL در گروههای مختلف (8 .(n=………………………………………………………………….. 69 نمودار 3- 30- اثر تجویز خوراکی مقادیر مختلف Daucus carota (mg/kg100،200،300) و گلایبن کلامید (kg/gµ600) به مدت 14 روز بر سطح سرمی HDL در گروههای مختلف (8 .(n=………………………………………………………… 70 نمودار 3- 31- اثر تجویز خوراکی مقادیر مختلف  Daucus carota  (mg/kg100،200،300) و گلایبن کلامید (kg/gµ600) به مدت 3 روز بر سطح سرمی LDL در گروههای مختلف (8 .(n=………………………………………………………………….. 72 نمودار 3- 32- اثر تجویز خوراکی مقادیر مختلف Daucus carota   (mg/kg100،200،300) و گلایبن کلامید (kg/gµ600) به مدت 6 روز بر سطح سرمی LDL در گروههای مختلف (8 .(n=………………………………………………………………….. 73 نمودار 3- 33- اثر تجویز خوراکی مقادیر مختلف Daucus carota   (mg/kg100،200،300) و گلایبن کلامید (kg/gµ600) به مدت 14 روز بر سطح سرمی LDL در گروههای مختلف (8 .(n=………………………………………………………… 74 نمودار 3- 34- اثر تجویز خوراکی مقادیر مختلف Daucus carota   (mg/kg100،200،300) و گلایبن کلامید (kg/gµ600) به مدت 3 روز بر سطح سرمی VLDL در گروههای مختلف (8 .(n=……………………………………………………… 75 نمودار 3- 35- اثر تجویز خوراکی مقادیر مختلف Daucus carota   (mg/kg100،200،300) و گلایبن کلامید (kg/gµ600) به مدت 6 روز بر سطح سرمی VLDL در گروههای مختلف (8 .(n=……………………………………………………… 76 نمودار 3- 36- اثر تجویز خوراکی مقادیر مختلف Daucus carota   (mg/kg100،200،300) و گلایبن کلامید (kg/gµ600) به مدت 14 روز بر سطح سرمی VLDL در گروههای مختلف (8 .(n=……………………………………………………… 77 نمودار 3-37-اثر تجویز خوراکی مقادیر مختلف Daucus carota (mg/kg200، 300) و گلابین کلامید (kg/gµ600) به مدت 6 روز بر سطح سرمی انسولین در گروههای مختلف (4 .(n=………………………………………………………………………………………….. 78 نمودار 3-38- منحنی استاندارد.( میزان جذب طول موج nm450 (OD) در نمونه های  حاوی مقادیر استاندارد انسولین)……. 3-39- تغییرات تعداد جزایر پانکراس ناشی از تزریق STZ و تجویز دوزهای مؤثر بر قند خون عصاره متانولی Daucus carota mg/kg) 100 ، 200 ،300) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) در موشهای دیابتی Ι………………………………………….. 3- 40- تغییرات میانگین قطر متوسط جزایر (اندازه جزایر) پانکراس ناشی از تزریق STZ و دوزهای مؤثر بر قند خون عصاره متانولی Daucus carota mg/kg) 100 ، 200 ،300) و گلایبن کلامید (µg/kg 600) در موشهای دیابتی نوع Ι………………………………………………. ROS: Reactive oxygen species  1 2.Liver Function Test

 • تحقیق آبیاری سطحی

  آبیاری سطحی,بررسی,پروژه آبیاری سطحی,تحقیق آبیاری سطحی,دانلود آبیاری سطحی,مقاله آبیاری سطحی دانلود فایل تحقیق آبیاری سطحی توضیح : آبیاری سطحی كه گروه بزرگی از روشهای آبیاری كه آب بوسیله نیروی ثقل برزمین توزیع می‌شود وابسته است. آب بطور كلی در نقطه…

 • جذام

  جذام دانلود فایل تاریخچه و کلیات :     Øعامل بیماری : مایکو باکتریوم لپرا     Øبیماری مزمن باکتریایی پوست و اعصاب محیطی     Øگرفتاری راههای تنفس فوقانی در نوع لپروماتوز     Øانواع :     Ø 1- جذام لپروماتوز     Ø…

 • تاثیر قارچ میکوریز و تنظیم کننده رشد مایکوسل بر روی خصوصیات و عملکرد گیاه تریتیام در شرایط تنش شوری خاک

  تاثیر قارچ میکوریز و تنظیم کننده رشد مایکوسل بر روی خصوصیات و عملکرد گیاه تریتیام در شرایط تنش شوری خاک,گیاه تریتیام در شرایط تنش شوری خاک دانلود فایل تحقیق وبررسی تاثیر قارچ میکوریز و تنظیم کننده رشد مایکوسل بر روی خصوصیات…

 • مبانی نظری و پیشینه پایان نامه در باره ی رهبری آموزشی

  پیشینه پژوهش,فصل دوم پایان نامه,مبانی نظری پژوهش,مبانی نظری و پیشینه پایان نامه در باره ی رهبری آموزشی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پایان نامه در باره ی رهبری آموزشی در 30 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات:…

 • تعیین رابطه بین جوسازمانی با اخلاق رفتاری وروحیه آموزگاران مدارس ابتدائی

  اخلاق رفتاری وروحیه آموزگاران مدارس ابتدائی,تعیین رابطه بین جوسازمانی با اخلاق رفتاری وروحیه آموزگاران مدارس ابتدائی,رابطه بین جوسازمانی با اخلاق رفتاری وروحیه آموزگاران دانلود فایل تعیین رابطه بین جوسازمانی با اخلاق رفتاری وروحیه آموزگاران مدارس ابتدائی 1مقدمه امروزه نظام آموزش…

 • پایان نامه تاثیر تغذیه بر پیشرفت تحصیلی

  پایان نامه تاثیر تغذیه بر پیشرفت تحصیلی دانلود فایل پایان نامه تاثیر تغذیه بر پیشرفت تحصیلی چكیده یكی از مواردی كه همواره توجه روانشناسان، وحققان و دانشمندان را به خود جلب می كند تاثیر تغذیه صحیح و درست بر انواع…

 • پاورپوینت بیمه آتش سوزی

  آمارهای خسارات بیمه آتش سوزی,انواع بیمه های آتش سوزی از نظر شرایط,انواع پوشش های بیمه آتش سوزی,پاورپوینت بیمه آتش سوزی,تعاریف اصطلاحات بیمه آتش سوزی,خطرهای تحت پوشش بیمه آتش سوزی,دانلود پاورپوینت آماده سمینار در مدیریت بیمه,دانلود پاورپوینت بیمه آتش سوزی,محتوای قرارداد…

 • نگاهی به تاریخ اسلام و ادیان

  نگاهی به تاریخ اسلام و ادیان دانلود فایل بخشهایی از متن:تاریخ اسلام به بررسی تاریخ اسلام به عنوان یک دین و همچنین به عنوان یک نهاد اجتماعی می‌پردازد.پیشینهدین اسلام در سده هفتم میلادی در شبه جزیره عربستان ظهور یافت. در…

 • پایان نامه بررسی تخریب پیشرونده ساختمانهای منظم و نامنظم فولادی مهاربندی شده هم مركز

  پایان نامه بررسی تخریب پیشرونده ساختمانهای منظم و نامنظم فولادی مهاربندی شده هم مركز دانلود فایل پایان نامه بررسی تخریب پیشرونده ساختمانهای منظم و نامنظم فولادی مهاربندی شده هم مركز چکیده تخریب پیشرونده یک پدیده غیرخطی است که از آسیب…

 • بررسی رابطه بین عزت نفس و پرخاشگری دربین دانشجویان دختر وپسردانشگاه آزاد

  بررسی رابطه بین عزت نفس و پرخاشگری,بررسی رابطه بین عزت نفس و پرخاشگری دربین دانشجویان دختر وپسردانشگاه آزاد,پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی,عزت نفس و پرخاشگری دربین دانشجویان دختر وپسر دانلود فایل پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی   بررسی رابطه بین…

 • تاثیرمدیریت استراتژیک ومدیریت دانش برکارآفرینی

  پایان نامه و پروژه پایانی کارشناسی در رشته مهندسی کشاورزی,تاثیر مدیریت استراتژیک ومدیریت دانش برکارآفرینی,تاثیرمدیریت استراتژیک ومدیریت دانش برکارآفرینی,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم…

 • کارآموزی حسابداری

  حسابداری,کارآموزی حسابداری دانلود فایل کارآموزی حسابداری مقدمه در نظام عالی آموزش کشور ما یکی از دوره هایی که برای دانشجویان در جهت ارتقای سواد و مهارت آنها در نظر گرفته اند دوره کارآموزی است این دوران به نظر من یکی…

 • پایان نامه بررسی رابطه بین افسردگی و ایدز در بین جوانان دختر و پسر حدود سنی 20 الی 22 ساله

  پایان نامه بررسی رابطه بین افسردگی و ایدز در بین جوانان دختر و پسر حدود سنی 20 الی 22 ساله دانلود فایل پایان نامه بررسی رابطه بین افسردگی و ایدز در بین جوانان دختر و پسر حدود سنی 20 الی…

 • بررسی چند شخصیت برجسته در مدیریت (لائوزی – جیمز برنهام – آبراهام مازلو)

  بررسی چند شخصیت برجسته در مدیریت (لائوزی – جیمز برنهام – آبراهام مازلو) دانلود فایل بررسی چند شخصیت برجسته در مدیریت (لائوزی – جیمز برنهام – آبراهام مازلو) لائوزی یا لائوتزو یکی از حکیمان افسانه ای چین باستان بود. او…

 • وحی و انواع آن

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود مقاله وحی و انواع آن,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,وحی و انواع آن دانلود فایل دانلود مقاله وحی و انواع آن بصورت فایل ورد قابل…

 • پایان نامه بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل

  پایان نامه بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل دانلود فایل پایان نامه بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل از زمان فرستادن اولین ماهواره به…

 • پاورپوینت بررسی اهمیت نسبی سازه های فرهنگ سازمانی در بروز اعتماد و عدالت سازمانی

  پاورپوینت بررسی اهمیت نسبی سازه های فرهنگ سازمانی در بروز اعتماد و عدالت سازمانی دانلود فایل پاورپوینت بررسی اهمیت نسبی سازه های فرهنگ سازمانی در بروز اعتماد و عدالت سازمانی بررسی اهمیت نسبی سازه های فرهنگ سازمانی در بروز اعتماد…

 • پایان نامه تورم

  پایان نامه تورم دانلود فایل پایان نامه تورم مقدمه در سالهای اخیر مطالعات بیشتری به بررسی دقیق و کامل چسبندگی و انعطاف پذیری قیمتها در سطح گروههای خرده فروشی پرداخته اند . با مطالعه ویژگی چسبندگی و نوسان قیمتها در…

 • رفتار درمانی و تغییر و اصلاح رفتار

  رفتار درمانی و تغییر و اصلاح رفتار دانلود فایل [3]

 • دانلود مقاله ژاپن

  اقتصاد,جمعیت,حكومت,دانلود مقاله ژاپن,دین,زبان,فرهنگ‌ دانلود فایل ژاپن دانلود مقاله ژاپن شامل جزایر اصلی، هوكایدو – هونشو شیكوكو و كیوشو است كه در طول 1600 كیلومتر امتداد داشته، و همواره در معر ض بارش بارانهای موسمی – زلزله – توفان و گردباد…

 • نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی

  پایان نامه توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی,پروژه توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی,توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی,دانلود توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی,نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی دانلود فایل نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی مقدمه: انسان…

 • سمینار برق بررسی مدولاسیون های CPM چند شاخصی (multi-h) و چند دامنه ای (multi-amplitude)

  سمینار برق بررسی مدولاسیون های CPM چند شاخصی (multi-h) و چند دامنه ای (multi-amplitude) دانلود فایل سمینار برق بررسی مدولاسیون های CPM چند شاخصی (multi-h) و چند دامنه ای (multi-amplitude) لطفا از این پروژه در راستای تکمیل تحقیقات خود و…

 • تحقیق انواع کابل مسی در مخابرات

  تحقیق انواع کابل مسی در مخابرات دانلود فایل تحقیق انواع کابل مسی در مخابرات چکیده: منظور از عایق مسی همان روکش سیم می باشد که در گزینه اول یعنی کابل از نظر نوع عایق مسی به سه دسته تقسیم می…

 • سمینار برق مسیریابی بسته ها در شبکه های کامپیوتری به کمک شبکه عصبی

  سمینار برق مسیریابی بسته ها در شبکه های کامپیوتری به کمک شبکه عصبی دانلود فایل سمینار برق مسیریابی بسته ها در شبکه های کامپیوتری به کمک شبکه عصبی چکیده  تاکنون کاربردهای فراوانی برای شبکه های عصبی مصنوعی ارائه شده است.…

 • پایان نامه نحوه ی گذراندن اوقات فراغت و نظریه های مربوط به ان

  پایان نامه نحوه ی گذراندن اوقات فراغت و نظریه های مربوط به ان دانلود فایل پایان نامه نحوه ی گذراندن اوقات فراغت و نظریه های مربوط به ان مقدمه:  یکی از مسائل بسیار مهم و در خور توجهی که در…

 • مقاله نانو فیلتراسیون در تصفیه آب

  مقاله نانو فیلتراسیون در تصفیه آب,نانو فیلتراسیون و کاربرد آن در تصفیه آب دانلود فایل جمعیت جهان در حال افزایش و منابع آب آشامیدنی رو به کاهش است؛ بنابراین ممکن است جهان در آینده با مشکل کمبود آب مواجه شود.…

 • مقاله تعریف تجارت الكترونیكی(e- commerce)

  مقاله تعریف تجارت الكترونیكی(e- commerce) دانلود فایل مقاله تعریف تجارت الكترونیكی(e- commerce) تفاوت كسب و كارالكترونیكی و تجارت الكترونیكی سیستم‌های اطلاعاتی بازاریابی مدیریت روابط با مشتری روشهای تبلیغات و بازاریابی در اینترنت تبلیغ با استفاده ازبنر (Banner) نگهداری پایگاههای‌ داده…

 • ترجمه مقاله ساختار سرامیك همراه با متن لاتین

  پروژه ترجمه مقاله ساختار سرامیك همراه با متن لاتین,تحقیق ترجمه مقاله ساختار سرامیك همراه با متن لاتین,ترجمه مقاله ساختار سرامیك همراه با متن لاتین,دانلود تحقیق ترجمه مقاله ساختار سرامیك همراه با متن لاتین,مقاله ترجمه مقاله ساختار سرامیك همراه با متن…

 • ناتوانی یادگیری 18 ص

  ناتوانی یادگیری,ناتوانی یادگیری 18 ص,یادگیری دانلود فایل ناتوانی یادگیری 18 ص فهرست مطالب عنوان                                                                                                                صفحه مقدمه ........................ 1 تعریف ........................ 4 انواع ناتوانی های یادگیری .... 6 عوامل بروز اختلالات یادگیری .... 6 تشخیص ........................ 12 مراحل درمان .................. 14…

 • نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی طراحی دوخت

  نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رسته شغلی IT شبکه,نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی هنر,نمونه سوالات اختصاصی آ,نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی با پاسخ دانلود فایل نمونه سوالات آزمون استخدامی  اموزش و پرورش تفکیک…

 • سیستم انبار

  سیستم انبار دانلود فایل سیستم انبار انبار مورد بحث دارای یک سیستم بزرگ و منسجم می باشد که در آن بحث انبارداری یک نقش بزرگ را ایفا می کند ، زیرا در صورت داشتن یک سیستم انبارداری منسجم و مرتب…

 • پروپوزال بررسی نقش کیفیت یادگیری سازمانی و سرمایه اجتماعی سازمان با توانمند سازی کارکنان اداره آموزش و پرورش

  پروپوزال بررسی نقش کیفیت یادگیری سازمانی و سرمایه اجتماعی سازمان با توانمند سازی کارکنان اداره آموزش و پرورش دانلود فایل پروپوزال بررسی نقش کیفیت یادگیری سازمانی و سرمایه اجتماعی سازمان با توانمند سازی کارکنان اداره آموزش و پرورش  اطلاعات مربوط…

 • پژوهش بررسی رابطه ی بین جنسیت و مشارکت اجتماعی

  بررسی رابطه ی بین جنسیت,بررسی رابطه ی بین جنسیت و مشارکت اجتماعی,پژوهش بررسی رابطه ی بین جنسیت و مشارکت اجتماعی,جنسیت و مشارکت اجتماعی دانلود فایل پژوهش بررسی رابطه ی بین جنسیت و مشارکت اجتماعی هدف این پژوهش شناسایی رابطة بین…

 • جزوه درس طراحی اجزاه 2

  جزوه درس طراحی اجزاه 2,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل جزوه درس طراحی اجزاه 2 همراه با نمونه سوال های حل…

 • طرح اشیاء در تمدن اسلامی

  طرح اشیاء در تمدن اسلامی دانلود فایل طرح اشیاء در تمدن اسلامی فرش ایران بر آمده از هنر اصیل و قدمت آداب ها و رسوم های زیبای ایرانی می باشد. فرش هایی ایرانی با نقوش و تزئینات خیالی باغ گونه…