بازیافت و تولید ظروف پلی اتیلنی نوع تولیدات ظروف پلی اتیلنی

بازیافت و تولید ظروف پلی اتیلنی نوع تولیدات ظروف پلی اتیلنی

دانلود فایل

بسمه تعالی وزارت تعاون معاونت طرح وبرنامه دفتر امور اقتصادی وتسهیلات بانكی طرح توجیهی بازیافت و تولید ظروف پلی اتیلنی تهیه شده در سال 1385 1 خلاصه طرح : موضوع طرح : بازیافت و تولید ظروف پلی اتیلنی نوع تولیدات : ظروف پلی اتیلنی تعداد شاغلین : 86 مشخصات سرمایه گذاری طرح (ارقام به میلیون ریال) سرمایه گذاری كل طرح : 27800 سرمایه گذاری ثابت : 16000 سرمایه در گردش : 9800 در آمد سالیانه: 72000 سود ویژه : 6617 دوره بازگشت سرمایه : 30 ماه % نرخ باز دهی سرمایه : 41 2 مقدمه : هدف از اجرای این طرح احداث یك واحد بازیافت و تولید ظروف پت در كشور ایران می باشد . مواد اولیه اساسی این واحد پلی اتیلن و ظروف كار كرده پلی اتلینی میباشد.محصول موردنظر در این طرح ظروف پت است . وزن تقربی هر بطری به طور متوسط 52 گرم میباشد. با توجه به نوع ماشین آلات طرح و سایر عوامل تاثیر گذار راندمان تولید در سال اول بهره برداری 90 % در نظر گرفته شده است و در سال دوم با 100 % ظرفیت قابل تولید را دارا می باشد لذا ظرفیت عملی 116 میلیون عدد در سال برآورد می شود كه برای 3 شیفت كاری 8 ساعته و 300 روز در سال محاسبه گردیده است . پیش بینی می شود كه با راه اندازی طرح تعداد 86 نفر مشغول كار شوند. 3 خلاصه بررسی بازار و مسائل اقتصادی : چون این محصول مستقیما با مصرف انواع نوشیدنی ارتباط دارد لذا به مصرف آب و انواع نوشیدنی پرداخته می شود ، متوسط بارندگی سالیانه ایران 251 میلی متر است كه اختلاف قابل توجهی با متوسط بارندگی در دیگر قاره ها دارد و تنها با بارندگی كشورهای نیمه خشك و صحرائی برخی از قاره ها قابل مقایسه می باشد . این مقایسه نشان می دهد كه متوسط بارندگی در سطح كشور ایران حدود 30 % متوسط بارندگی در مجموع خشكی های كره زمین ( 831 میلی متر ) و 33 % متوسط بارندگی در قاره آسیا ( 732 میلی متر ) می باشد . با توجه به كمبود منابع آب شیرین در كشور جدائی آب شرب از دیگر آبهای مصرفی باعث بالا بردن كیفیت آب شرب می گردد . 4 این طرح در مناطقی كه با مشكل عدم وجود آب آشامیدنی مناسب در روبروهستند توجیه بهتری خواهد داشت . همچنین امكان صادرات این محصول به كشورهای همسایه بویژه عراق در آمدزائی این طرح را توجیه میكند . 5 -1 سرمایه گذاری ثابت طرح : -1-1 زمین محل اجرای طرح : متراژ زمین قیمت واحد (ریال ) قیمت كل ( میلیون ریال ) 1500 300000 5000 -2-1 محوطه سازی : ردیف شرح مساحت (مترمربع) هزینه واحد ( ریال ) هزینه كل (میلیون ریال) 50 10000 1 خاكبرداری و تسطیح 5000 75 250000 2 حصار كشی 300 25 25000 3 فضای سبز ، خیابان كشی 1000 جمع 150 -1-3 ساختمانها : ردیف شرح مساحت زیربنا (مترمربع) هزینه واحد هزینه كل (میلیون ریال ) 1800 1000000 1 سالن تولید 1800 600 1000000 2 انبارها 600 3 ساختمان اداری و سرویس ها 300 1500000 200 30 1000000 4 نمازخانه 30 90 1500000 5 آزمایشگاه 60 30 1000000 6 نگهبان وسرایدار 30 جمع 2850 3000= 2850 + ساختمان ومحوطه سازی = 150 6 1-4 : تاسیسات و تجهیزات : ردیف شرح هزینه كل (میلیون ریال) 1 برق رسانی(حق انشعاب نصب تابلوها و ترانس كابل كشی و سیم كشی های مربوطه) 720 2 آبرسانی(حق انشعاب ولوله گذاری و…) 100 3 امتیاز خط تلفن 10 4 ایمنی واطفا حریق 20 5 وسایل سرمایش وگرمایش 850 6 سیستم بخار: براورد تعدادوظرفیت دیگهای بخار 600 جمع 2300 1-5 – ماشین الات وتجهیزات و وسایل آزمایشگاهی: ردیف نام ماشین آلات وتجهیزات و وسایل ازمایشگاهی تعداد هزینه واحد (ریال ) هزینه كل (میلیون ریال) 6000 6000 1 PET 1 خط تولید ظروف 2 خط تولید درب ظروف PET 1300 1300 1 3 خط تولید بازیافت ظروف PET 2700 2700 1 جمع 10000 7 -1-6 وسایط نقلیه ووسایل حمل ونقل داخل كارخانه : ردیف شرح تعداد هزینه واحد (ریال ) هزینه كل (میلیون ریال) 90 90 1 وانت نیسان سایپا 1 جمع 90 -1-7 تجهیزات اداری وكارگاهی ردیف شرح هزینه كل (میلیون ریال ) 1 لوازم اداری (میز- صندلی – فایل – گوشی تلفن و…) 30 2 لوازم آشپزخانه 20 جمع 50 -1-8 هزینه های قبل از بهره برداری : ردیف شرح هزینه كل (میلیون ریال ) 1 تهیه طرح ونقشه های مربوطه 100 2 حقوق ودستمزد نگهبان در دوره سازندگی 72 3 راه اندازی آزمایشی ( معادل ده روز مواد اولیه- سوخت و انرژی ودستمزد 1828 جمع 2000 8 جدول هزینه های ثابت طرح : ردیف شرح هزینه كل (میلیون ریال ) 1 زمین 1500 2 محوطه سازی و ساختمان 2000 3 تاسیسات وتجهیزات 2300 4 وسایط نقلیه 90 5 ماشین الات و تجهیزات 10000 6 تجهیزات اداری وكارگاهی 50 7 متفرقه و پیش بینی نشده 60 8 هزینه های قبل از بهره برداری 2000 جمع 18000 9 -2 هزینه های جاری طرح 1-2 – مواد اولیه وبسته بندی : ردیف هزینه واحد مواداولیه وبسته بندی مصرف سالیانه تن ریالی ارزی هزینه كل (میلیون ریال) 48000 —- 12000000 1 پلی اتیلن 4000 8000 – —- 4000000 2 ظروف بازیافتی 2000 جمع 56000 2-2 – حقوق ودستمزد پرسنل غیر تولیدی: ردیف شرح تعداد حقوق ماهیانه (ریال ) حقوق سالیانه (میلیون ریال) 48 4000000 1 مدیر عامل 1 36 2000000 2 اداری مالی 1 36 1500000 3 سرایدار 2 126 2100000 4 كارمند اداری 5 36 1500000 5 راننده 2 108 1500000 6 آبدارچی و نظافتچی 6 390 – — —- جمع 17 مزایا وپاداش وحق بیمه كارفرما (معادل 70 % جمع حقوق) 273 جمع كل 663 10 2-3 – حقوق ودستمزد پرسنل تولیدی: ردیف شرح تعداد حقوق ماهیانه (ریال ) حقوق سالیانه (میلیون ریال) 36 3000000 1 سرپرست تولید 1 90 2500 2 تكنیسین 3 1008 2400000 3 كارگر ماهر 35 540 1500000 4 كارگر ساده 30 1674 – — —- جمع 69 مزایا وپاداش وحق بیمه كارفرما (معادل 70 % جمع حقوق) 1172 جمع كل 2846 جمع كل حقوق ومزایای پرسنل : 3509 = 663 + تولیدی + غیر تولیدی = 2846 2-4 – هزینه سوخت وانرژی ردیف شرح واحد مصرف سالیانه هزینه واحد (ریال) هزینه كل (میلیون ریال) 1560 1300 1 برق مصرفی كیلو وات ساعت 1200 82 270 2 آب مصرفی متر مكعب 300000 سوخت مصرفی : 6 200 5 گازوئیل لیتر 30000 12 800 6 بنزین لیتر 15000 جمع 1660 11 -2-5 استهلاك وتعمیر ونگهداری : ردیف شرح ارزش داریی استهلاك تعمیرو نگهداری (میلیون ریال) درصد مبلغ درصد مبلغ 40 2 200 10 1 ساختمان 2000 115 5 276 12 2 تاسیسات 2300 9 10 18 20 3 وسایط نقلیه 90 500 5 1000 10 4 ماشین آلات وتجهیزات 10000 5 10 10 20 5 تجهیزات اداری 50 669 —- جمع 1504 12 جدول هزینه های جاری طرح ردیف شرح هزینه كل (میلیون ریال ) 1 مواد اولیه وبسته بندی 56000 2 حقوق و دستمزد 3509 3 سوخت و انرژی 1660 4 تعمیر ونگهداری 669 5 استهلاك 1504 6 هزینه اداری وفروش ( 1% فروش) 720 7 پیش بینی نشده 638 جمع 64700 جدول هزینه های ثابت ومتغیر تولید ردیف شرح هزینه هزینه ثابت هزینه متغیر (میلیون ریال) درصد مبلغ درصد مبلغ 56000 100 —- —- 1 مواد اولیه وبسته بندی 56000 2 حقوق ودستمزد كاركنان تولیدی 854 30 1992 70 2846 1328 80 332 20 3 سوخت وانرژی 1660 535 80 134 20 4 تعمیر ونگهداری 669 6 بیمه كارخانه (دودرهزار سرمایه ثابت) —- —- 32 100 32 188 65 101 35 7 پیش بینی نشده 289 – —- —– 1504 100 8 استهلاك 1504 58905 —- 4095 —- جمع 63000 13 سرمایه در گردش: ردیف شرح هزینه كل (میلیون ریال ) 1 مواد اولیه ( 2 ماه مواد اولیه وبسته بندی) 9334 2 تنخواه گردان ( 20 روز هزینه تولید بجز هزینه مواد وبسته بندی) 466 جمع 9800 جدول سرمایه گذاری هزینه های ثابت طرح جمع (میلیون ریال) سرمایه گذاری ثابت 16000 هزینه های قبل از بهره برداری 2000 سرمایه در گردش 9800 جمع 27800 14 -3 ظرفیت تولید : 100,000,000 تن -4 قیمت فروش واحد : 720 ریال -5 فروش كل : 72000 میلیون ریال -6 قیمت تمام شده هر واحد تولید : 630 ریال -7 محاسبه نقطه سربه سر : هزینه متغیرتولید- فروش)/هزینه ثابت تولید} )}× درصد نقطه سربه سر= 100 { 4095 ÷(72000 – 58905)}×100= %31 -8 میزان فروش در نقطه سربه سر : فروش در نقطه سر به سر={(فروش كل / هزینه متغیر)- 1} / هزینه ثابت تولید 4095÷{1-(58905÷ 72000)}= 22515 72000 = هزینه تولید- فروش كل – 6300 = -9 سود ناویژه : 9000 -10 محاسبه سود ویژه : سود ناویژه : 9000 كسر می شود هزینه های عملیاتی : ( حقوق ودستمزد پرسنل اداری ( 663 ( هزینه اداری وفروش ( 720 ( هزینه های عملیاتی ( 1383 15 سودعملیاتی 7617 كسر میشود هزینه های غیر عملیاتی شامل: ( استهلاك هزینه های قبل از بهره برداری (دوساله ) ( 1000 سود ویژه قبل از كسر مالیات 6617 -11 نرخ برگشت سرمایه : سودویژه ÷ 6617 = سرمایه گذاری ثابت ÷ 16000 = %41 -12 دوره برگشت سرمایه: 30 ماه بازیافت و تولید ظروف پلی اتیلنی نوع تولیدات : ظروف پلی اتیلنی   بسمه تعالی وزارت تعاون معاونت طرح وبرنامه دفتر امور اقتصادی وتسهیلات بانكی طرح توجیهی بازیافت و تولید ظروف پلی اتیلنی خلاصه طرح : موضوع طرح : بازیافت و تولید ظروف پلی اتیلنی نوع تولیدات : ظروف پلی اتیلنی   تعداد شاغلین : 86 مشخصات سرمایه گذاری طرح (ارقام به میلیون ریال) سرمایه گذاری كل طرح : 27800 سرمایه گذاری ثابت : 16000 سرمایه در گردش : 9800 در آمد سالیانه: 72000 سود ویژه : 6617 دوره بازگشت سرمایه : 30 ماه نرخ باز دهی سرمایه : 41.2 مقدمه :هدف از اجرای این طرح احداث یك واحد بازیافت و تولید ظروف پت دركشور ایران می باشد . مواد اولیه اساسی این واحد پلی اتیلن و ظروف كاركرده پلی اتلینی میباشد.محصول موردنظر در این طرح ظروف پت است .وزن تقربی هر بطری به طور متوسط 52 گرم میباشد. با توجه به نوع ماشین آلات طرح و سایر عوامل تاثیر گذار راندمان تولید در سال اول بهره برداری 90 % در نظر گرفته شده است و در سال دوم با 100 % ظرفیت قابل تولید را دارا می باشد لذا ظرفیت عملی 116 میلیون عدد در سال برآوردمی شود كه برای 3 شیفت كاری 8 ساعته و 300 روز در سال محاسبه گردیده است .پیش بینی می شود كه با راه اندازی طرح تعداد 86 نفر مشغول كار شوند. 3خلاصه بررسی بازار و مسائل اقتصادی : چون این محصول مستقیما با مصرف انواع نوشیدنی ارتباط دارد لذا به مصرف آب و انواع نوشیدنی پرداخته می شود ، متوسط بارندگی سالیانه ایران 251 میلی متر است كه اختلاف قابل توجهی با متوسط بارندگی دردیگر قاره ها دارد و تنها با بارندگی كشورهای نیمه خشك و صحرائی برخی از قاره ها قابل مقایسه می باشد . این مقایسه نشان می دهد كه متوسط بارندگی در سطح كشور ایران حدود 30 % متوسط بارندگی در مجموع خشكی های كره زمین ( 831 میلی متر ) و 33 % متوسط بارندگی در قاره آسیا ( 732 میلی متر ) می باشد . با توجه به كمبود منابع آب شیرین دركشور جدائی آب شرب از دیگر آبهای مصرفی باعث بالا بردن كیفیت آب شرب می گردد . 4این طرح در مناطقی كه با مشكل عدم وجود آب آشامیدنی مناسب درروبروهستند توجیه بهتری خواهد داشت .همچنین امكان صادرات این محصول به كشورهای همسایه بویژه عراق درآمدزائی این طرح را توجیه میكند .

 • پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی تألیف دکتر اسفندیار سعادت

  پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی تألیف دکتر اسفندیار سعادت,دانلود پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی تألیف اسفندیار سعادت,دانلود پاورپوینت کلیه فصلهای کتاب مدیریت منابع انسانی تألیف اسفندیار سعادت دانلود فایل عنوان: پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی تألیف دکتر اسفندیار سعادت فرمت:…

 • گزارش کاراموزی بانك كشاورزی مركزی

  بانك,دانلود گزارش کارآموزی بانك كشاورزی مركزی,كشاورزی,کاراموزی بانك كشاورزی مركزی,کارورزی بانك كشاورزی مركزی,گزارش کاراموزی بانك كشاورزی مركزی,مركزی دانلود فایل گزارش کاراموزی بانك كشاورزی مركزی در 44 صفحه ورد قابل ویرایش تأسیس بانك بانك كشاورزی در بیست و یكم خرداد ماه سال…

 • کارافرینی شرکت اب معدنی کوهسار

  کارافرینی شرکت اب معدنی کوهسار دانلود فایل اتم

 • تحقیق سوپر آلیاژها

  تحقیق سوپر آلیاژها,سوپر آلیاژها دانلود فایل سوپر آلیاژها  مقدمه 1-1- معرفی و به كار گیری سوپر آلیاژها 1-2- مروری كوتاه بر فلزات با استحكام در دمای بالا 1-3- اصول متالورژی سوپر آلیاژها 1-4- بعضی از ویژگیها و خواص سوپر آلیاژها…

 • مقاله ازن و لایه اوزون

  مقاله ازن و لایه اوزون دانلود فایل قسمتهایی از متن: ازن گازی است كه از 3 اتم اكسیژن تشكیل شده است. این گاز در فاصله 15 تا 40 كیلومتری سطح زمین لایه ای فیلتر مانند تشكیل می دهد كه از…

 • گزارش کارآموزی ساختمان

  دانلود گزارش کارآموزی ساختمان,ساختمان,کاراموزی ساختمان,کارورزی ساختمان,گزارش کارآموزی ساختمان,گزارش کاراموزی ساختمان دانلود فایل گزارش کارآموزی ساختمان در 31 صفحه ورد قابل ویرایش بسمه تعالی مقدمه : پس ازانتخاب واحد كار آموزی به عنوان یكی از واحد های ترم  امسال به سركار…

 • مقاله آلاینده های محیط زیست

  مقاله آلاینده های محیط زیست دانلود فایل آلاینده های محیط زیست قسمتهایی از متن: آشنایی با یکی از آلاینده های محیط زیست آرسنیک     Arsenic فلزی است خاکستری رنگ و متبلور-عدداتمی آن 33- جرم اتمی92/47گرم- نقطه ذوب718 درجه سانتیگراد و خواص…

 • مقاله آشنایی با كامپیوتر (برنامه SETUP)

  پروژه آشنایی با كامپیوتر (برنامه SETUP),تحقیق آشنایی با كامپیوتر (برنامه SETUP),دانلود تحقیق آشنایی با كامپیوتر (برنامه SETUP),مقاله آشنایی با كامپیوتر (برنامه SETUP) دانلود فایل مقاله آشنایی با كامپیوتر (برنامه SETUP)در 37 صفحه ورد قابل ویرایش  آشنایی با برنامه setup بعد…

 • تحقیق روشهای تبدیل فایل های Pdf

  تحقیق روشهای تبدیل فایل های Pdf دانلود فایل تحقیق روشهای تبدیل فایل های Pdf فهرست: مقدمه Pdfآماده سازی اسناد بافرمت Pdfبهینه سازی فایل های فارسی  Pdfنحوه ایجاد فایلهای منابع .................................................. بخشهایی از متن: مقدمه نرم افزارهای زیادی برای کار با…

 • مقاله اهداف و خط مشی های آموزش و پرورش در ایران

  تحقیق آموزش و پرورش,مقاله اهداف و خط مشی های آموزش و پرورش در ایران دانلود فایل مقاله اهداف و خط مشی های آموزش و پرورش در ایران مطالب: مقدمه : اهداف : خط مشی ها: كمیسیون برنامه های درسی و…

 • تحقیق ماهیت انسان ازدیدگاه فروید

  تحقیق ماهیت انسان ازدیدگاه فروید,ماهیت انسان ازدیدگاه فروید دانلود فایل تحقیق ماهیت انسان ازدیدگاه فروید چکیده ی قسمتهایی از مقاله: ماهیت انسان از دید فروید فروید ماهیت انسان را به شیوه خاصی عنوان می‌کند به نظر او انسان ذاتا نه…

 • مقاله علل گرایش جوانان به موسیقی غربی ودوری ازموسیقی اصیل ایرانی

  تحقیق علل گرایش جوانان به موسیقی غربی,مقاله علل گرایش جوانان به موسیقی غربی ودوری ازموسیقی اصیل ایرانی دانلود فایل مقاله علل گرایش جوانان به موسیقی غربی ودوری ازموسیقی اصیل ایرانی فهرست: مقدمه علل گرایش جوانان به موسیقی غربی ودوری ازموسیقی…

 • پایان نامه بررسی عزت نفس دانشجویان خود شكوفا در زمینه های ورزش و تحصیل

  پایان نامه بررسی عزت نفس دانشجویان خود شكوفا در زمینه های ورزش و تحصیل دانلود فایل پایان نامه بررسی عزت نفس دانشجویان خود شكوفا در زمینه های ورزش و تحصیل چكیده هدف تحقیق حاضر با عنوان بررسی عزت نفس دانشجویان…

 • تدوین استراتژی-مجموعه کل مقالات

  CSF,آینده نگری,استراتژی,استراتژی تحقیق و توسعه,استراتژی تهاجمی,استراتژی سه جانبه,تحلیل عاملی,تدوین استراتژی,تدوین استراتژی-مجموعه کل مقالات,تفکر راهبردی,راهبرد دلفینی,راهبرد رقابتی,رویکرد کشش بازار,سرمایه اجتماعی,عوامل کلیدی موفقیت,گرایش راهبردی,ماتریس بررسی رقابت,ماتریس مقایسات زوجی,مدیریت دانش,مزیت رقابتی,مهندسی مجدد فرایندها,هوشمندی رقابتی دانلود فایل مجموعه مناسب کسانی است که در حال…

 • پایان نامه تأثیر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده بخش كشاورزی

  بررسی تأثیر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده بخش كشاورزی,پایان نامه تأثیر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده بخش كشاورزی,پروژه تأثیر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده بخش كشاورزی,تأثیر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده بخش كشاورزی,تحقیق تأثیر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده بخش…

 • بررسی وسنجش مدل تعالی سازمانی (بالندگی و EFQM) در شرکت اسانا

  بررسی وسنجش مدل تعالی سازمانی (بالندگی و EFQM) در شرکت اسانا دانلود فایل بررسی وسنجش مدل تعالی سازمانی   (بالندگی و EFQM) در شرکت اسانا دارای 20 صفحه وبا فرمت ورد مقدمه امروزه که سازمانها باچالش های ویژه عصر تحولات…

 • پایان نامه کامپیوتر Http caching proxy server

  پایان نامه کامپیوتر Http caching proxy server دانلود فایل [1]

 • پایان نامه بررسی اطفال مبتلا به هوچكین در بیمارستان شهدای تجریش

  پایان نامه بررسی اطفال مبتلا به هوچكین در بیمارستان شهدای تجریش,پروژه بیماری هرچكین (پزشكی),تحقیق بیماری هرچكین (پزشكی),دانلود تحقیق بیماری هرچكین (پزشكی),مقاله بیماری هرچكین (پزشكی) دانلود فایل پایان نامه بررسی اطفال مبتلا به هوچكین در بیمارستان شهدای تجریش در 31 صفحه…

 • مقاله مدیریت دانش مجموعه هشتم

  CAF، مدل ارزیابی عمومی ، سازمان هولو گرافیک,پالایش دانش,تاپسیس ، TOPSIS ،,تجاری سازی دانش,دفاتر انتقال فناوری,روش تصمیم گیری پرومته,سرمایه اجتماعی,سرمایه فکری,عوامل محیطی,فرهنگ سازمانی,مدل تحلیل پوششی داده ها ، DEA ،,مدل تعالی منابع انسانی,مدل نوناکاتاکوچی,مدل ویلسون,مدیریت شایسته محور,مدیریت کیفیت فراگیر,مقاله مدیریت…

 • تجربیات تدریس هنر، مشكلات و راهكارها

  تجربیات تدریس هنر، مشكلات و راهكارها,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تجربیات تدریس هنر، مشكلات و راهكارها,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود تجربیات تدریس هنر، مشكلات و…

 • حسابداری برای سودهای نهایی توضیحات گزارش شده

  توضیحات گزارش شده,حسابداری برای سودهای نهایی,حسابداری برای سودهای نهایی توضیحات گزارش شده دانلود فایل حسابداری برای سودهای نهایی توضیحات گزارش شده حسابداری برای سودهای نهایی توضیحات گزارش شده فهرست: - مقدمه                                                                             2-1 - استانداردهای حسابداری دولتی و گزارش های…

 • تاریخ مطبوعات و سانسور در ایران

  تاریخ مطبوعات,تاریخ مطبوعات و سانسور در ایران دانلود فایل مقدمه: تاریخ مطبوعات عهد ناصری آغاز تاریخ مطبوعات به معنای اعم را در ایران، باید از سال 1232 هـ .ق که نخستین اثر چاپی از کتاب در تبریز پدید آمد و…

 • اصول و نحوه طراحی یك سیستم كنترلی با استفاده از یك PLC

  اصول و نحوه طراحی یك سیستم كنترلی با استفاده از یك PLC دانلود فایل اصول و نحوه طراحی یك سیستم كنترلی با استفاده از یك PLC اتوماسیون صنعتی با توجه به پیشرفت بسیار سریع تكنولوژی و وجود رقابت‌های شدید در…

 • پایان نامه ارتكاب جرم در حال خواب

  پایان نامه ارتكاب جرم در حال خواب دانلود فایل پایان نامه ارتكاب جرم در حال خواب  چکیده شناخت خواب اعم از طبیعی یا مصنوعی در حیطه علم پزشکی و از نظر تخصص پزشکی در قلمرو علوم روانشناسی قرار دارد و…

 • فصل دوم و مبانی نظری هوش هیجانی

  فصل دوم و مبانی نظری هوش هیجانی دانلود فایل فصل دوم و مبانی نظری هوش هیجانی در 47 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع…

 • بررسی تاثیر جنسیت بر شهادت در قوانین اجزایی 76 ص

  بررسی تاثیر جنسیت بر شهادت در قوانین اجزایی 76 ص,بررسی در مورد تاثیر جنسیت بر شهادت در قوانین اجزایی,تحقیق و بررسی تاثیر جنسیت بر شهادت در قوانین اجزایی دانلود فایل بررسی تاثیر جنسیت بر شهادت در قوانین اجزایی بخش اول…

 • نقش دولت در توسعه ی آموزش رایگان

  پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق عمومی,نقش دولت در توسعه ی آموزش رایگان دانلود فایل پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق عمومی نقش دولت در توسعه ی آموزش رایگان *پایان نامه کامل  مقدمه‌: امروزه‌ در میان‌ تمامی‌ جوامع‌، بهره‌گیری‌…

 • مقاله بررسی میزان مشاركت و محرومیت زنان به نحو تاریخی و با توجه به تعالیم و فرصت‌های موجود در حوزة هنرهای مختلف

  مقاله بررسی میزان مشاركت و محرومیت زنان به نحو تاریخی و با توجه به تعالیم و فرصت‌های موجود در حوزة هنرهای مختلف دانلود فایل [13]

 • مبانی نظری پایان نامه درباره هوش هیجانی

  مبانی نظری پایان نامه درباره هوش هیجانی دانلود فایل مبانی نظری پایان نامه درباره هوش هیجانی در 47 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع…

 • مقاله كودكان نامشروع و احكام فقهی و حقوقی آنان

  احکام فقهی ولدالزنا,مقاله كودكان نامشروع و احكام فقهی و حقوقی آنان دانلود فایل قسمتهایی از متن: در این مقاله احكام فقهی و حقوقی كودكان نامشروع بررسی می شود موضوع بحث از دو جمله تركیب شده است : احكام فقهی و…

 • پایان نامه بررسی تاثیر خصوصی سازی در صنعت بیمه بر کارایی بیمه در ایران

  پایان نامه بررسی تاثیر خصوصی سازی در صنعت بیمه بر کارایی بیمه در ایران دانلود فایل پایان نامه بررسی تاثیر خصوصی سازی در صنعت بیمه بر کارایی بیمه در ایران چکیده خصوصی سازی و آزاد سازی به عنوان راهکارهایی بوده…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش بهره وری (فصل دوم)

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش بهره وری,مبانی نظری و پیشینه پژوهش بهره وری (فصل دوم) دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش بهره وری در 35 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد…

 • مقاله بررسی انجماد و خواص آلیاژهای آمورف آلومینیوم

  مقاله بررسی انجماد و خواص آلیاژهای آمورف آلومینیوم دانلود فایل مقاله بررسی انجماد و خواص آلیاژهای آمورف آلومینیوم این فایل دارای یک فایل pdf و یک پاورپوینت است که در یک فایل rar قرار دارد و عناوین آن بصورت زیر…

 • تحقیق بنیاد گرایی اسلامی و سیاست خارجی آمریکا

  پایان نامه بنیاد گرایی اسلامی,تحقیق بنیاد گرایی اسلامی و سیاست خارجی آمریکا دانلود فایل پایان نامه بنیاد گرایی اسلامی طرح موضوع : بنیادگرایی اسلامی نهضتی برخاسته از درون جوامع اسلامی و پاسخی دینی به بحرانها و آشفتگی های اجتماعی و…

 • پایان نامه بررسی استفاده از پارامترهای ماركوف در شناسایی سیستم و شبیه سازی و مدل سازی و شناسایی یك توربین گاز

  پایان نامه بررسی استفاده از پارامترهای ماركوف در شناسایی سیستم و شبیه سازی و مدل سازی و شناسایی یك توربین گاز دانلود فایل پایان نامه بررسی استفاده از پارامترهای ماركوف در شناسایی سیستم و شبیه سازی و مدل سازی و…