تحقیق آبیاری سطحی

آبیاری سطحی,بررسی,پروژه آبیاری سطحی,تحقیق آبیاری سطحی,دانلود آبیاری سطحی,مقاله آبیاری سطحی

دانلود فایل

تحقیق آبیاری سطحی توضیح : آبیاری سطحی كه گروه بزرگی از روشهای آبیاری كه آب بوسیله نیروی ثقل برزمین توزیع می‌شود وابسته است. آب بطور كلی در نقطه بالایی یا درلبه بالایی مزرعه وجود دارد  اجازه داده می‌شود كه توسط جریان بالادست سطح مزرعه را بپوشاند. تأثیر یكنواختی آب آبیاری كه به یكنواختی خاك بالا دست، كیفیت تسطیح، توپوگرافی زمین ، و كنترل اندازه‌های بین جوژیچه ها نفوذیری خاك و مدت زمانی كارایی ،بستگی دارد. یك تعریف ار روش آبیاری سطحی این است كه خاك به عنوان یك عامل انتقال دهنده‌ برخلاف (یك لوله یا مسبر هوا در آبیاری بارانی ) می باشد. خاك همچنین عمق نفوذ در زمان را كنترل می‌كند. (برخلاف میزان كارایی كه توسط قطره‌چكان با آبپاش كنترل شده است) با وجود این، نفوذپری و خصوصیات پیشروی مزرعه آبیاری شده سطحی با زمان تغییر می‌كند، و آن را برای پیش‌بینی و پیشنهاد مدیریت‌‌ها غیرممكن می سازد.) آبیاری كه توسط مدیریت مزرعه كنترل می شود ، برای آبیاری سطحی نسبت به سیستم‌های مكانیزه كه با مدیریتهای پیچیده تجهیز و طراحی شده ‌اند بسیار مهم تر است. روشهای آبیاری سطحی به 2 گروه كلی تقسیم می‌شوند: آب حركتی و دریاچه‌ای(pond)و غرقابی آب حركتی احتیاج به مقدار رواناب برای اطمینان از كفایت نفوذ د رانتهای پایینی مزرعه دارد. سیستم‌های جریان برگشتی آب اضافی كه اغلب مورد نیاز هستند، توسط قانون در مقابل رواناب از مزرعه ها ممنوع شده‌اند. آنها همچنین لوازم باارزشی برای كاهش كارگران و افزایش یكنواختی فراهم می‌آورند در صورتی كه به درستی طراحی شده باشند . جد.ول 1-3 لیستی از روشهای آبیاری سطحی كه دراین فصل شرح داده می‌شود را توضیح داده است. انواع روشهای آبیاری سطحی كرت: آبیاری كرتی یك نوع روش غرقاب آبیاری است كه آب را در زمین‌های مسطح كه توسط دیواره‌هایی محصور شده است بكار می برد (شكل 1-3) . سطح خاك همیشه غرقاب نگه داشته می شود. . روانابی وجود ندارد زیرا آب در سطح آنقدر نگه داشته می شود كه نفود كند. مناطقی كه بارندگی دارند باید توسط زهكشیهایی كه آب اضافی را خارج می كنند مود حمایت قرار گیرند. آبیاری كرتی با نامهای مختلفی شناخته می شوند، مانند level border , chech flaod- chech basin , check irr –dead  – level irrو  level – basin irr  این روش از آبیاری می تواند برای محصولات ردیفی و زراعی استفاده شود، كه اغلب قابل عوض شدن هستند، بابسته صاف و پهن . همچنین برای درختان و باغ مو نیز استفاده می شود. میزان نفوذ در خاك باید با هركرت یكسان باشد همانگونه كه یكنواختی نفوذ بسیار حساس به تغییرات میزان نفوذ است كه تنها لازم نیست كه مستطیلی یا مستقیم باشند و دیواره‌ها لازم نیست كه دائمی باشند ، تحت یك مدیریت خوب، حجم قابل تعیینی از آب می تواند به سرعت به كرت تخلیه شود. 1-3 tabale تغییرات این روش شامل بستر گیاهی و صاف كرت می باشد. (جویچه‌ها و كانالها) محصولاتی كه با موفقیت رشد كرده‌اند كرتهای تسطیح شده، تقریبا نامحدودند بجز مواردی كه به خاك بستگی دارد. بستر كرتها بطور معمول برای محصولات ردیفی كه حتما باید از آب گرفتگی اجتناب شود، استفاده می شود، با زمانی كه عملكرد پایین برای شرایط بحرانی مورد نیاز است. بسترهای باریك و سخت یا بسترهای پهن اغلب برای محصولاتی چون سبزیجات ، خربزه ، پنبه، غلات، سیب‌زمینی، چغندرقند و بسیاری دیگر از محصولات ردیفی استفاده می شود. كرتهای صاف مناسب ترین برای زراعت و محصولات ردیفی كه به آب رفتگی برای مدت كم حساس نیستند ، می باشد. محصولات زراعی مانند یونجه ، گندم، نورگوم، پنبه و … معمولا با این روش آبیاری می شوند. این گیاهان به خذف عناصر نمك و مشكلات شوری و سادگی كاربرد آبیاری سنگین كمك می كنند. محصولات باغی و باغستان مو، می تواند روی بسترها كشف شود. بستر كرت آبیاری بندی محصولات ردیفی كه نیاز به كنترل رطوبت در داخل بسترها دارد مناسب است. برای مثال، بسترهای تسطیح شده به راحتی می توانند بطور یكنواخت مرطوب شوند و جوانه بزنند كه ممكن  است با روش جویچه ها بسیار سخت باشند. با وجود این اگر كرتها بسیار بزرگ باشند. میزان جریان زیادی در فاز پیشروی باید وارد شود كه ممكن است ، باعث آبرفتگی محصولات و یا دانه ها شود. محصولات در اثر آبگرفتگی آسیب می بینند، با استفاده از تسطیح خوب زیانشان كمتر می شود، آب باران و بارندگی اضافی بطور یكنواخت باعث ویران شدن كل منطقه می شوند و باعث زیان به محصول می گردد. با این وجود اگر رواناب نباشد، آب اضافی یا باران اضافی باعث آسیب به گیاه می شود. د رمناطقی كه بارندگی زیاد است و نقوذ پذیری خاك كم می باشد سیستم سطحی باید مورد بررسی قرار گیرد. كرتهای مزیتهایی در مقابل سایر روشهای آبیاری دستی دارند، سادگی وسایل ، نیاز به كارگر كم و توانایی استفاده درجریانهای ثابت، این روش عملكرد بالایی باخاكهای یكنواخت ، تسطیح دقیق، جریانهای بادی ؟ هیچ یك از موارد بالا لزوما مورد نیاز نیست اما باعث كارایی بهتر در كرتها می شود. آبیار با ناظر باید مقدار جریان ورودی بداند، و عملكرد موردنیاز را بداند ، و از یكنواختی كه با تعیین دور دقیق آبیاری بدست می‌آید و در دسترس است آگاه باشد. 6 دقیقه اشتباه در مدت 1 ساعت باعث ایجاد و 1% خطا می شود. یكنواختی به اندازه جویچه‌ها بستگی دارد، سرعت پیشروی و نامنظمی سطح خاك ، و میزان نفوذپذیری . میزان پیشروی با رابطه زیر تعریف می شود. زمان آبیاری / زمان پیشروی= AR «زمان آبیاری » فرصت زمان لازم برای نفوذ SMD می باشد. در عمل، بعنوان كمترین زمان در كرت یا جویجه می باشد. « فرصت نفوذ» زمانی است كه آب با سطح خاك در یك نقطه مزرعه تماس دارد. نیاز به كارگر برای آبیاری كه جریان زیاد است بسیار كم است. با این وجود، كارگر نوبتی برای بعضی مكانهای دیگر قابل استفاده است. كار فیزیكی شامل باركردن دریچه‌ها بدون تنظیم جریان است. برای سیستم طراحی شده خوب، مقداری مهارت و دانش توسط آبیار مورد نیاز است. اما ناظرباید دقیقا مراقب ارتباط بین میزان جریان، مدت و رطوبت حد كفایت خاك باشد. با سیستم های كرتی مسطح، مخصوصا روی محصولات ردیفی با پشته و بستر سخت، كانالها ممكن است باز و از دو انتها با نهرهای درجه 2 به هم پیوسته باشد. حركت آب در جویچه‌ها باسرعت پیشروی بالا در نهرهای درجه 2 جمع می شوند و در كانالهای با جریانهای پیشروی آهسته باز می گردند. این مورد غیریكنواختی زمان آب‌گرفتگی را كاهش می دهد. آب همچنین می تواند از 2 انتهای كرت مسطح تامین شود.

 • مقاله ترانسفرماتور

  پایان نامه ترانسفرماتور,پروژه ترانسفرماتور,تحقیق ترانسفرماتور,ترانسفرماتور,مقاله ترانسفرماتور دانلود فایل مقاله ترانسفرماتور قسمتی از متن: ترانسفور ماتور وسیله ای است كه انرژی الكتریكی را در یك سیستم جریان متناوب از یك مدار به مدار دیگر انتقال می دهد و می تواند ولتاژ…

 • آموزش PLC

  آموزش PLC,بررسی آموزش PLC,پایان نامه آموزش PLC,پروژه آموزش PLC,تحقیق آموزش PLC دانلود فایل آموزش PLC قسمتی از متن: ساختار PLC 1-1-   PLC PLC      از عبارتProgrammable Logic Controller  به معنای كنترل كنندة منطقی قابل برنامه ریزی گرفته شده است. PLC كنترل…

 • پاورپوینت اینترنت ماهواره ای

  پاورپوینت اینترنت ماهواره ای دانلود فایل پاورپوینت اینترنت ماهواره ای پاورپوینت اینترنت ماهواره ای در 25 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx اینترنت ماهواره ای پرسرعت چگونه است ؟ - جعبه ابزار یوتلست برای دریافت چند رسانه ای را…

 • حقوق تجارت و حقوق ایران

  بررسی حقوق تجارت و حقوق ایران,تحقیق و بررسی حقوق تجارت و حقوق ایران,حقوق تجارت و حقوق ایران,حقوق تجارت و حقوق ایران 44 ص,دانلود مقاله حقوق تجارت و حقوق ایران دانلود فایل حقوق تجارت و حقوق ایران پیشگفتار " نظریه اعمال…

 • مقاله سازگاری دین و حقوق بشر

  دانلود مقاله اسلام و حقوق بشر,مقاله سازگاری دین و حقوق بشر دانلود فایل دین و حقوق بشر مطالب: دین و حقوق بشر موضوع سازگاری دین و حقوق بشر به لحاظ نظری  موضوع در سطح گفتار همگانی  زبان استراتژیك دینی =================…

 • پایان نامه بررسی نقش‌های نمادین در معماری هخامنشی

  پایان نامه بررسی نقش‌های نمادین در معماری هخامنشی دانلود فایل چکیده: انسان موجودی اسطوره باور و نمادساز است. اسطوره آغاز «شدن» و نحوه‌ی «بودن» آدمی را بیان می‌كند و نماد زبان اسطوره و آیین در درازنای تاریخ بوده است. در…

 • مقاله تأثیر تبلیغات بازیهای اینترنتی خشونت آمیز بر كودكان و نوجوانان

  تأثیر تبلیغات بازیهای اینترنتی خشونت آمیز بر كودكان و نوجوانان,مقاله تأثیر تبلیغات بازیهای اینترنتی خشونت آمیز بر كودكان و نوجوانان دانلود فایل مقاله تأثیر تبلیغات بازیهای اینترنتی خشونت آمیز بر كودكان و نوجوانان فهرست: مقدمه تعاریفی از خشونت در رسانه…

 • مبانی نظری تحول در روانشناسی (پیشینه و فصل دو)

  پیشینه پژوهش,فصل دو پایان نامه,مبانی نظری تحول در روانشناسی (پیشینه و فصل دو) دانلود فایل مبانی نظری تحول در روانشناسی (پیشینه و فصل دو) در 99 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد…

 • بررسی تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها وتعیین سهم اجزا تشکیل دهنده آن (شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی

  بررسی تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها وتعیین سهم اجزا تشکیل دهنده آن (شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی,بهای تمام شده خدمات,تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها…

 • پایان نامه بررسی فقهی مستشاران زن در لایحه ی جدید قانون حمایت از خانواده و قانون سابق

  بررسی فقهی مستشاران زن,بررسی فقهی مستشاران زن در لایحه ی جدید قانون حمایت از خانواده و قانون سابق,پایان نامه بررسی فقهی مستشاران زن در لایحه ی جدید قانون حمایت از خانواده و قانون سابق,پایان ‌نامه كارشناسی ارشد در رشته حقوق…

 • مهندسی و علم مواد

  مهندسی و علم مواد دانلود فایل مهندسی و علم مواد  مقدمه منشأ تاریخی انقلاب علم مواد علم مواد و مهندسی نوین علم میان رشته‌ای اهمیت فرآوری و سنتز مواد سنتز تعریف مواد پیشرفته فلزات پیشرفته سرامیكهای پیشرفته پلیمرهای پیشرفته كامپوزیتهای…

 • بررسی عوامل موثر در شور شدن خاکهای دشت

  آبهای زیر زمینی,بررسی عوامل موثر در شور شدن خاکهای دشت,دشت,سفرههای ساحلی,شور شدن خاکهای دشت,شوری خاک دانلود فایل بررسی عوامل موثر در شور شدن خاکهای دشت افزایش سطح کویرها و کاهش کیفیت آب و خاک یکی از مهمترین معضلات چند دهه…

 • کارآفرینی تاسیس کارخانه سوسیس و کالباس

  تاسیس کارخانه سوسیس و کالباس,کارآفرینی تاسیس کارخانه,کارآفرینی تاسیس کارخانه سوسیس و کالباس دانلود فایل کارآفرینی تاسیس کارخانه سوسیس و کالباس قسمتی از متن: كلیات در راستای شناسائی محصول و ارتباط منطقی آن با زنجیره تولید مقدمه  مقوله غذا و تغذیه…

 • پایان نامه بررسی تاثیرات آلودگی محیط زیست بر رفتار

  آلودگی,پایان نامه بررسی تاثیرات آلودگی محیط زیست بر رفتار,پروژه بررسی تاثیرات آلودگی محیط زیست بر رفتار,تاثیرات,تحقیق بررسی تاثیرات آلودگی محیط زیست بر رفتار,دانلود پایان نامه بررسی تاثیرات آلودگی محیط زیست بر رفتار,رفتار,محیط زیست,مقاله بررسی تاثیرات آلودگی محیط زیست بر رفتار…

 • مقاله كشف یك پروتئین مؤثر در سرطان پستان

  مقاله كشف یك پروتئین مؤثر در سرطان پستان دانلود فایل مقاله كشف یك پروتئین مؤثر در سرطان پستان به عقیده محققان مركز تحقیقات سرطان پستان در لندن، گسترش سرطان در بدن به وسیله یك پروتئنی به نام UPA هدایت می…

 • پروژه کارآفرینی خشک کردن ذرت

  پروژه کارآفرینی خشک کردن ذرت,پروژه کارافرینی خشک کردن ذرت,توجیه اقتصادی خشک کردن ذرت,خشک کردن,دانلود پروژه خشک کردن ذرت,دانلود کارآفرینی خشک کردن ذرت,ذرت,طرح توجیه فنی خشک کردن ذرت,طرح توجیهی خشک کردن ذرت,کارآفرینی خشک کردن ذرت دانلود فایل برنج

 • كار آموزی نصب وعیب یابی لوازم داخلی كامپیوتر مثل هارد و گرافیك كارت وcpu

  كار آموزی نصب وعیب یابی لوازم داخلی كامپیوتر مثل هارد و گرافیك كارت وcpu دانلود فایل كار آموزی  نصب وعیب یابی لوازم داخلی كامپیوتر مثل هارد و گرافیك كارت وcpu فهرست مطالب عنوان                                                                                                              صفحه مقدمه          …

 • گزارش كارآموزی پروژه ساختمانی 110 واحدی

  پروژه ساختمانی 110 واحدی,دانلود گزارش کارآموزی پروژه ساختمانی 110 واحدی,کاراموزی پروژه ساختمانی 110 واحدی,کارورزی پروژه ساختمانی 110 واحدی,گزارش كارآموزی پروژه ساختمانی 110 واحدی,گزارش کاراموزی پروژه ساختمانی 110 واحدی دانلود فایل گزارش كارآموزی پروژه ساختمانی 110 واحدی در 32 صفحه ورد…

 • سمینار برق بررسی سیستمها و مدارهای مجتمع کد کننده سیگنال گفتار

  سمینار برق بررسی سیستمها و مدارهای مجتمع کد کننده سیگنال گفتار دانلود فایل سمینار برق بررسی سیستمها و مدارهای مجتمع کد کننده سیگنال گفتار لطفا از این پروژه در راستای تکمیل تحقیقات خود و در صورت کپی برداری با ذکر…

 • سیری در آثار باستانی عراق

  سیری در آثار باستانی عراق دانلود فایل سیری در آثار باستانی عراق  سرآغاز هر‌كدام از شهرهای باستانی كشور عراق، دوره‌ای از ادوار تاریخی را با سیر تطوٌر و تحول شتابان تمدن پشت‌سر نهاده است. اَلْحضراء (هاترا) نیز عصر درخشانی را…

 • گزارش کارآموزی كلیات طراحی جیگ و بدنه سازی

  بدنه سازی,جیگ,دانلود گزارش کارآموزی كلیات طراحی جیگ و بدنه سازی,طراحی,كلیات,کاراموزی كلیات طراحی جیگ و بدنه سازی,کارورزی كلیات طراحی جیگ و بدنه سازی,گزارش کارآموزی كلیات طراحی جیگ و بدنه سازی,گزارش کاراموزی كلیات طراحی جیگ و بدنه سازی دانلود فایل گزارش کارآموزی…

 • تحقیق در مورد انقلاب

  تحقیق در مورد انقلاب دانلود فایل تحقیق در مورد انقلاب امام خمینی به عنوان مرجعی بزرگ و رهبر انقلاب اسلامی ایران و بنیان گذار جمهوری اسلامی در ایران با پدیده‌ی تخرب و اخراب سیاسی دارای دیدگاهی خاصی است كه میتواند…

 • مبانی نظری کارکردهای اجرایی (فصل دوم)

  مبانی نظری کارکردهای اجرایی (فصل دوم),مبانی نظری و پیشینه پژوهش کارکردهای اجرایی دانلود فایل مبانی نظری کارکردهای اجرایی در 45 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد همراه با منبع نویسی درون متنی…

 • پایان نامه بررسی و مقایسه خودپنداره نوجوانان بزهكار با نوجوانان غیر بزهكار

  پایان نامه بررسی و مقایسه خودپنداره نوجوانان بزهكار با نوجوانان غیر بزهكار,پروژه بررسی و مقایسه خودپنداره نوجوانان بزهكار با نوجوانان غیر بزهكار,تحقیق بررسی و مقایسه خودپنداره نوجوانان بزهكار با نوجوانان غیر بزهكار,دانلود پایان نامه بررسی و مقایسه خودپنداره نوجوانان بزهك,مقاله…

 • پرسشنامه هوش هیجانی

  پرسشنامه هوش هیجانی دانلود فایل پرسشنامه هوش هیجانی  مقدمه سالهاست  تصور می شد که هوش افراد (IQ)[1]، موفقیت آنان را در زندگی تعیین می کند. مدارس برای ثبت نام دانش آموزان در برنامه های مختلف و همچنین شرکت ها و…

 • طرح توجیهی استخراج کافئین از ضایعات چای

  طرح توجیهی استخراج کافئین از ضایعات چای دانلود فایل طرح توجیهی استخراج کافئین از ضایعات چای این طرح توجیهی شامل موارد زیر است :  معرفی محصول مشخصات کلی محصول شماره تعرفه گمرکی شرایط واردات استانداردهای ملی وجهانی قیمت تولید داخلی…

 • پژوهش بررسی مدیریت

  پروژه بررسی مدیریت,پژوهش بررسی مدیریت,تحقیق بررسی مدیریت,دانلود پایان نامه بررسی مدیریت,مدیریت,مقاله بررسی مدیریت دانلود فایل پژوهش بررسی  مدیریت در 40 صفحه ورد قابل ویرایش  اهداف پژوهش 1-  1رزیابی رهبری افراد ( مدیریت ) انسانگرا – کارگرا با استفاده از نظریه…

 • کارخانه های تولید لوله های پلی اتیلن و پلی پروپیلن

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود گزارش کارآموزی کارخانه های تولید لوله های پلی اتیلن و پلی پروپیلن,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کارخانه های تولید لوله های پلی اتیلن و پلی پروپیلن,کسب درآمد…

 • تحقیق در مورد کومارین

  تحقیق در مورد کومارین دانلود فایل تحقیق در مورد کومارین كومارین[1] یك تركیب شیمیایی است كه سمی و دارای یك  بوی شیرین است كه در بسیاری از گیاهان وجود دارد. نام شیمیایی  آن 1,2-Benzopyrone-2- H-1-Benzopyran-2-one است و دارای ساختار شیمیایی…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش نا رسا خوانی در کودکان (فصل دوم)

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش نا رسا خوانی در کودکان (فصل دوم) دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش نا رسا خوانی در کودکان (فصل دوم) در 56 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه…

 • پایان نامه بررسی عزت نفس در بین زنان مجرد و متاهل

  بررسی عزت نفس,پایان نامه بررسی عزت نفس در بین زنان مجرد و متاهل,عزت نفس در بین زنان مجرد و متاهل دانلود فایل پایان نامه بررسی عزت نفس در بین زنان مجرد و متاهل آپدیت جدید چکیده «عزت» در اصل لغت…

 • پایان نامه تعیین مولفه های تلفات در شبکه های توزیع

  پایان نامه تعیین مولفه های تلفات در شبکه های توزیع دانلود فایل پایان نامه تعیین مولفه های تلفات در شبکه های توزیع چکیده در دنیای امروز ارزش انرژی و خصوصا مشکل تولید انرژی برای بشر روبه افزایش می باشد به…

 • پایان نامه رتبه بندی عوامل موثر بر اثربخشی پیام های بازرگانی در جذب مخاطب بر اساس فریدمن

  پایان نامه رتبه بندی عوامل موثر بر اثربخشی پیام های بازرگانی در جذب مخاطب بر اساس فریدمن دانلود فایل پایان نامه رتبه بندی عوامل موثر بر اثربخشی پیام های بازرگانی در جذب مخاطب بر اساس فریدمن چکیده تحقیق حاضر با…

 • پروژه كارآفرینی تولید نخ متوسط تا ضخیم

  پروژه كارآفرینی تولید نخ متوسط تا ضخیم,پروژه کارافرینی تولید نخ متوسط تا ضخیم,توجیه اقتصادی تولید نخ متوسط تا ضخیم,تولید,دانلود پروژه تولید نخ متوسط تا ضخیم,دانلود کارآفرینی تولید نخ متوسط تا ضخیم,ضخیم,طرح توجیه فنی تولید نخ متوسط تا ضخیم,طرح توجیهی تولید…

 • دانلود تحقیق پاورپوینت آنفلوآنزا

  دانلود تحقیق پاورپوینت آنفلوآنزا دانلود فایل فایل حاضر در 49 اسلاید تهیه گردیده است اسلاید 1) عنوان : آنفلوآنزا پاندمی قریب الوقوع اسلاید 2)  1) سه نوع: - A, B, C 2) آنتی ژن سطحی: - H (هماگلوتینین) - N…