ترجمه مقاله تأثیر بازاریابی سبز در ارتباطات شفاهی (wom): اثرات واسطه بازاریابی سبز و رضایت سبز

ترجمه مقاله تأثیر بازاریابی سبز در ارتباطات شفاهی (wom): اثرات واسطه بازاریابی سبز و رضایت سبز

دانلود فایل

ترجمه مقاله تأثیر بازاریابی سبز در ارتباطات شفاهی (wom): اثرات واسطه بازاریابی سبز و رضایت سبز  چکیده : در این مطالعه به بحث در مورد تأثیر بازاریابی سبز بر روی ارتباطات شفاهی پرداخته خواهد شد و بررسی نقش واسطه از کیفیت درک شده و رضایت سبز انجام می‌شود. هدف پژوهش از این مطالعه بر روی مصرف‌کنندگان تایوانی است که تجربه تمرکز برای خرید اطلاعات و محصولات الکترونیکی در تایوان را داشته اند. این پژوهش با بهره‌گیری از مدل معادلات ساختاری در انجام یک مطالعه تجربی بوده است .  نشان می‌دهد که بازاریابی سبز ارتباطات شفاهی را تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد. علاوه بر این ، این مقاله نشان می‌دهد که بازاریابی سبز تاثیر منفی به کیفیت درک شده و رضایت دارد که نفوذ مثبتی در ارتباطات شفاهی دارد. همچنین این مطالعه نشان می‌دهد که بازاریابی سبز در کیفیت درک شده و رضایت به عنوان واسطه بین بازاریابی سبز و ارتباطات شفاهی می‌باشد که مقداری منفی است. این بدان معنی است که بازاریابی سبز نه تنها یک اثر مستقیم منفی در ارتباطات شفاهی دارد، بلکه به طور غیرمستقیم نیز اثر منفی از طریق کیفیت درک شده و رضایت را داشته است. بنابراین این مطالعه نشان می‌دهد که شرکت‌ها باید رفتارهای بازاریابی سبز کاهش داده و به دنبال افزایش مصرف‌کنندگان با کیفیت بالا بوده و رضایت بالا برای افزایش ارتباطات شفاهی باشند.  کلمات کلیدی  : بازاریابی سبز، ارتباطات شفاهی، کیفیت سبز درک شده، رضایت سبز 1- مقدمه شرکتها  برای پیدا کردن راه‌های جدید در بازار برای محصولات خود می‌باشد .بیشتر شرکت‌ها انتظار بهره‌برداری بالایی از بازاریابی سبز را از محصولات سبز خود دارند که این بازاریابی به صورت بازاریابی سبز تبدیل به یک ابزار حیاتی برای جذب مصرف‌کنندگان می‌باشد ( چانگ 2011 و چن 2013) . به تازگی شرکت‌های بیشتری به حفاظت از محیط زیست توجه می‌کنند. در نتیجه، تبلیغاتی از قبیل سازگار با محیط زیست بودند و دوستدار محیط زیست و پایداری به وجود آمده است.اما بسیاری از ادعاها مربوط به ویژگی‌های زیست محیطی مشخص نمی‌باشد و غیر قابل اعتماد می‌باشد.  این ادعاها باید قابل اعتماد، درست و راست و باشد. مصرف‌کنندگان می‌توانند پیام‌های زیست محیطی در بازار از طریق ارتباطات شفاهی ارسال نمایند. توان این ارتباطات شفاهی منجر به تغییر در استراتژی‌های بازاریابی شرکت‌ها می‌شود. بازاریابی سبز اشاره به اعمال گمراه‌کننده مصرف‌کنندگان با توجه به مزایای زیست محیطی یک محصول یا خدمت می‌باشد. (پارگول و همکاران 2011) بازاریابی سبز و اعتماد مصرف‌کننده در تبلیغات به دست می‌ آید  و مصرف‌کنندگان اغلب در تبلیغات شرکت‌ها درگیر  شده و تصمیم‌گیری خود را بر اساس آن انجام می‌دهند. ( هامان و کاپلوس 2004).  اعتماد به ادعای شرکت ، مصرف‌کنندگان را  قادر به تعیین حریم سبز خود در نمی کند. در نتیجه بازاریابی سبز برای کل خرید سبز در بازار تضعیف خواهد شد و بازاریابی سبز به مخاطره خواهد افتاد. از آنجا که یک نگرانی از گرم شدن کره زمین رو به رشد است، مصرف‌کنندگان از محیط زیست آگاه هستند. (چن 2008 و چانگ 2012) مشابه خرید محصولات سبز و که سازگار با محیط زیست است می‌باشند . ( چن و چانگ 2013) شرکت برای بازاریابی سبز به دنبال مصرف‌کنندگان می‌باشد که سازگار با محیط زیست بوده و تأثیری مثبت از محیط زیست داشته باشند به طوری که ارتباطات شفاهی در آنها با مقدار مثبت  همراه باشد. ( لوفر 2003 و پارگوئل و همکاران 2011)بازاریابی سبز محبوب‌تر برای شرکت‌های جهت به دست آوردن فرصت‌های سبز با توجه به افزایش تقاضا برای محصولات سبز می‌باشد ( چوچارد 2009 ) . تحقیقات قبلی نشان می‌دهد که نیاز به خرید سبز حداقل به صورت یک سیستم هفت‌گانه وجود دارد. ( تراچویز 2009) شرکت‌ها معمولاً از بازاریابی سبز و به صورت انتخابی اطلاعاتی را نشان می‌دهند که ویژگی‌های مثبت زیست محیطی از محصولات را بدون افشای اطلاعات منفی به منظور تولید تصویری سبز ارائه می‌کنند ( لیون و ماکسول 2011). در نتیجه مصرف‌کنندگان با افزایش سوءظن در مورد بازاریابی سبز روبه‌رو خواهند بود ( پومرینگ و جانسون 2009) .به منظور افزایش کیفیت درک مصرف کننده‌،  ارتباطات شفاهی مثبت، باید در رفتارهای بازاریابی سبز کاهش یافته و مصرف‌کنندگان قادر باشند تا اطلاعات به اندازه کافی را به دست آورند که این اجازه را  می‌دهد تا آنها با کاهش  پدیده نسبت به ادعاهای بازاریابی سبز شرکت باشند ( هدمان 2002) . بنابراین، شرکت‌ها باید سیگنال بیشتری در مورد محصولات خود را نه فقط صورت ادعایی ارائه نمایند. بدون ارائه پیام‌های قابل اعتماد به مشتریان ، آن سخت برای شرکت جهت متقاعدکردن مصرف‌کنندگان براساس باور ادعاهای سبز  خواهد بود  (چن 2008). با اینکه تحقیقات قبلی با توجه به مسائل ارتباطات شفاهی بوده است، هیچ مطالعه موردی در مورد ارتباطات شفاهی در مسائل زیست محیطی از دیدگاه بازاریابی سبز وجود نداشته است. همچنین کیفیت درک شده و رضایت نیز بررسی نشده است. بنابراین، این مطالعه می‌خواهد جهت پر کردن این شکاف تحقیقاتی اقدام نماید. این مطالعه پیشنهاد یک ساختار را دارد که  در آن ارتباطات شفاهی مهم بوده و دارای مفاهیمی از کیفیت درج شده و رضایت سبز پیشنهاد شده توسط چن و چانگ می‌باشد. این در چارچوب جدایی‌ناپذیری  بحث می‌شود که در مورد تأثیر بازاریابی سبز در ارتباطات شفاهی در این زمینه می‌باشد. ارتباطات شفاهی برای شرکت در روند شرایط محیط زیست مهم است. این مطالعه یک چارچوب برای کمک به شرکت‌ها جهت ارتباط با مشتریان را ارائه می‌کند که شامل سه عامل بازاریابی سبز،  کیفیت درک شده سبز و  رضایت سبز می‌باشد. این مطالعه به بحث در مورد رابطه منفی بین بازاریابیو ارتباطات شفاهی پرداخته است. علاوه بر این، این تحقیق به بررسی تأثیر واسطه  کیفیت درک شده سبز و رضایت سبز در رابطه منفی بین بازاریابی سبز و ارتباطات شفاهی سبز  می‌باشد.

 • بررسی کارکردهای اجرایی لوب فرونتال در کودکان دچاراختلال کمبود توجه و بیش فعالی در مقایسه با کودکان عادی

  بررسی کارکردهای اجرایی لوب فرونتال در کودکان دچاراختلال کمبود توجه و بیش فعالی در مقایسه با کودکان عادی,پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی (MA) دانلود فایل پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی (M.A) بررسی کارکردهای اجرایی لوب فرونتال…

 • مقاله آثار توجه بر مهارتهای ورزشی حرکتی

  آثار توجه بر مهارتهای حرکتی ورزشی,مقاله آثار توجه بر مهارتهای ورزشی حرکتی دانلود فایل مقدمه ای بر روانشناسی......................... 2 مهارتهای مربوط به توجه و نقش آن در یادگیری حرکتی     3 تعریف توجه ...................................  6 گزینش هدف توجه ...............................  7…

 • مقاله حجاب و پوشش زن

  مقاله حجاب و پوشش زن دانلود فایل مقاله حجاب و پوشش زن چکیده هایی از متن: مقدمه: پوشش –حجاب :یكی دیگر از شبهاتی كه درمقاله مطرح وبدان پاسخ داده است ، مسألة پوشش زن است كه آیا این نوعی بی…

 • تحقیق اخلاق توصیفی

  اخلاق توصیفی,بررسی اخلاق توصیفی,پایان نامه اخلاق توصیفی,پروژه اخلاق توصیفی,تحقیق اخلاق توصیفی,دانلود اخلاق توصیفی دانلود فایل تحقیق اخلاق توصیفی قسمتی از تحقیق: اخلاق دارای دو صورت تجویزی(normativ) و توصیفی (descriptive)است . در اخلاق توصیفی به خلق وخوی انسان ها و عملکرد…

 • حل تمرین فیزیک فصل پنجم پایه دهم دوره دوم متوسطه شاخه فنی و کاردانش

  حل تمرین فیزیک فصل پنجم پایه دهم دوره دوم متوسطه شاخه فنی و کاردانش دانلود فایل حل تمرین فیزیک فصل پنجم پایه دهم  دوره دوم متوسطه شاخه فنی و کاردانش این مجموعه مناسب جهت کلیه دانش آموزان عزیز دبیران و…

 • پاورپوینت تراتریوم

  پاورپوینت تراتریوم دانلود فایل پاورپوینت تراریوم تراریوم از نظر معنی، باغ مینیاتوری در یک جام می باشد. تراریوم کلکسیونی از گیاهان کوچک است که در ظرفهای محدود و شفاف رشد می کنند. به عبارت دیگر، تراریوم باغ کوچک و خانگی…

 • سازمان های مجازی

  پاورپوینت سازمان های مجازی,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,سازمان های مجازی,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود پاورپوینت سازمان های مجازی •یک نوع خاص از سازمان شبکه ای است…

 • پایان نامه ارزیابی قابلیت های فناورانه برای تدوین استراتژی در شرکت هواپیمایی خلیج فارس

  پایان نامه ارزیابی قابلیت های فناورانه برای تدوین استراتژی در شرکت هواپیمایی خلیج فارس دانلود فایل پایان نامه ارزیابی قابلیت های فناورانه برای تدوین استراتژی در شرکت هواپیمایی خلیج فارس چکیده از مهم‌ترین عوامل اصلی در موفقیت به‌کارگیری تکنولوژی در…

 • نقش سبک های فرزند پروری در هویت یابی و از خود بیگانگی دانش آموزان مدارس دولتی و غیر دولتی

  از خود بیگانگی دانش آموزان مدارس دولتی و غیر دولتی,پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی,نقش سبک های فرزند پروری در هویت یابی,نقش سبک های فرزند پروری در هویت یابی و از خود بیگانگی دانش آموزان مدارس دولتی و غیر…

 • پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی آجیو

  بهره وری,پرسشنامه,پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی آجیو,مدیریت,نیروی انسانی دانلود فایل این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که در تحقیقات مختلف داخلی و خارجی مورد استفاده قرار گرفته است. پرسشنامه پیش رو دارای ۲۶ سوال است که ۷ بعد بهره…

 • سمینار مواد بررسی زیر ساختار خواص کششی کامپوزیت درجا

  سمینار مواد بررسی زیر ساختار خواص کششی کامپوزیت درجا دانلود فایل سمینار مواد بررسی زیر ساختار خواص کششی کامپوزیت درجا

 • پایان نامه تحلیل ژئوپلیتیکی قفقاز جنوبی وتاثیر آن بر امنیت ملی ایران باتاکید بر(گرجستان)

  پایان نامه تحلیل ژئوپلیتیکی قفقاز جنوبی وتاثیر آن بر امنیت ملی ایران باتاکید بر(گرجستان) دانلود فایل پایان نامه تحلیل ژئوپلیتیکی قفقاز جنوبی وتاثیر آن بر امنیت ملی ایران باتاکید بر(گرجستان) مقدمه فروپاشى اتحاد شوروى در سال ،۱۹۹۱ فرصتى را ایجاد…

 • پایان نامه بررسی برهان وجوب و امكان

  پایان نامه بررسی برهان وجوب و امكان دانلود فایل پایان نامه بررسی برهان وجوب و امكان چكیده در مورد معانی اعتباری نفس الأمری (وجوب ،امكان،امتناع) همیشه ظرف اتصاف جهان خارج است،اگر چه ظرف عروض را عالم اندیشه تشكیل می دهد.…

 • پایان نامه مطالعه ارتباط بین بكارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

  پایان نامه مطالعه ارتباط بین بكارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی دانلود فایل پایان نامه مطالعه ارتباط بین بكارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات  با توانمندسازی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی چکیده: در…

 • گزارش کارآموزی و کارورزی فرآوری ذغال سنگ

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی و کارورزی فرآوری ذغال سنگ,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,گزارش کارآموزی و کارورزی فرآوری ذغال سنگ دانلود فایل دانلود گزارش…

 • پایان نامه بررسی كاربردی مدل های داده چند بعدی(OLAP) واستفاده از الگوهای آماری

  پایان نامه بررسی كاربردی مدل های داده چند بعدی(OLAP) واستفاده از الگوهای آماری دانلود فایل [8]

 • پایان نامه بررسی اقتباس فیلم های سینمایی از ادبیات

  پایان نامه بررسی اقتباس فیلم های سینمایی از ادبیات,پروژه بررسی اقتباس فیلم های سینمایی از ادبیات,تحقیق بررسی اقتباس فیلم های سینمایی از ادبیات,دانلود پایان نامه بررسی اقتباس فیلم های سینمایی از ادبیات,مقاله بررسی اقتباس فیلم های سینمایی از ادبیات دانلود…

 • مقاله بهینه سازی مدیریت آزمایشگاه و بررسی عدم تحقق TQM

  بهینه سازی مدیریت آزمایشگاه و بررسی عدم تحقق TQM,پروژه بهینه سازی مدیریت آزمایشگاه و بررسی عدم تحقق TQM,دانلود تحقیق بهینه سازی مدیریت آزمایشگاه و بررسی عدم تحقق TQM,مقاله بهینه سازی مدیریت آزمایشگاه و بررسی عدم تحقق TQM دانلود فایل مقاله…

 • مبانی نظری فرهنگ سازمانی

  مبانی نظری فرهنگ سازمانی دانلود فایل در 41 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو…

 • مقاله بررسی ارتباطات

  مقاله بررسی ارتباطات دانلود فایل مقاله بررسی ارتباطات فهرست: مقدمه نظریه ارتباطات روابط عمومی ارتباطات درون فردی ارتباطات میان فردی ارتباطات میان فرهنگی ارتباطات غیر شفاهی ارتباطات راه دور ارتباطات حیوانات منابع چکیده بخشهایی از متن مقاله: مقدمه: ارتباطات یک…

 • سیستم گردش محصولات چاپی به روش افست

  سیستم گردش محصولات چاپی به روش افست دانلود فایل سیستم گردش محصولات چاپی به روش افست ارتباط یكی از مهم‌ترین نیازهای بشر می‌باشد. انسان از طریق ارتباط با دیگران به قابلیت و نوآوری در زمینه‌های گوناگون دست می‌یابد و زندگی…

 • پایان نامه علوم تربیتی استقلال کودکان

  استقلال کودکان,پایان نامه علوم تربیتی,پایان نامه علوم تربیتی استقلال کودکان,علوم تربیتی استقلال کودکان دانلود فایل پایان نامه علوم تربیتی استقلال کودکان مقدمه آموزش قبول مسئولیت به فرزندان اقدامی است که آنها را به جانب دستیابی به استقلال اخلاقی سوق می…

 • تحقیق اخلال در سیستم بانكی

  تحقیق اخلال در سیستم بانكی دانلود فایل تحقیق اخلال در سیستم بانكی فهرست: اخلال های سیستم بانكی كشور نسبت به جهان سیستم بانكی و تامین منابع سرمایه‌گذاری برآورد سرمایه گذاری در چارچوب اهداف برنامه چهارم ساختار مالی و رشد اقتصادی…

 • پاورپوینت انواع بام در معماری

  پاورپوینت انواع بام در معماری دانلود فایل پاورپوینت انواع بام در معماری دانلود پاورپوینت انواع بام در معماریاین پاورپوینت در 36 اسلاید تهیه شده و با توضیحاتی به معرفی انواع بام در معماری و با رویکردی به بررسی بام های…

 • پروژه كارآفرینی آموزشگاه زبان خارجی

  آموزشگاه,پروژه كارآفرینی آموزشگاه زبان خارجی,پروژه کارافرینی آموزشگاه زبان خارجی,توجیه اقتصادی آموزشگاه زبان خارجی,خارجی,دانلود پروژه آموزشگاه زبان خارجی,دانلود کارآفرینی آموزشگاه زبان خارجی,زبان,طرح توجیه فنی آموزشگاه زبان خارجی,طرح توجیهی آموزشگاه زبان خارجی,کارآفرینی آموزشگاه زبان خارجی دانلود فایل پروژه كارآفرینی آموزشگاه زبان خارجی…

 • پایان نامه فسخ نکاح

  پایان نامه فسخ نکاح دانلود فایل پایان نامه فسخ نکاح مقدمه تعریف خانواده : 1«- ازنظر حقوقی محض ، خانواده عبارت است  ازمجموع اشخاصی  كه به واسطه  قرابت بهم بستگی دارندواین خویشاوندی رابطه ای است كه از نسب  یانكاح یا…

 • ادبیات و مبانی نظری قیمت تمام شده

  ادبیات و مبانی نظری قیمت تمام شده,پژوهش و تحقیق,پژوهش و تحقیق ک,جزوه آموزشی قیمت تمام شده,دانلود ادبیات قیمت تمام شده,دانلود ادبیات و تاریخچه قیمت تمام شده,دانلود پایان نامه قیمت تمام شده,دانلود پروژه ارشد قیمت تمام شده,دانلود پروژه کارشناسی ارشد حسابداری,دانلود…

 • بررسی گیاه گندم به صورت لاتین

  بررسی گیاه گندم به صورت لاتین,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل Wheat, is the name given to several plants in the genus Triticum including…

 • گزارش كارآموزی آزمایشگاه داروسازی

  آزمایشگاه,داروسازی,دانلود گزارش کارآموزی آزمایشگاه داروسازی,کاراموزی آزمایشگاه داروسازی,کارورزی آزمایشگاه داروسازی,گزارش كارآموزی آزمایشگاه داروسازی,گزارش کاراموزی آزمایشگاه داروسازی دانلود فایل گزارش كارآموزی آزمایشگاه داروسازی در 92 صفحه ورد قابل ویرایش روش اندازه گیری مفنامیك اسید در كپسول 250 میلی گرم (تیتریسمتری) تعداد 20…

 • کاراموزی در كارگاه ذوب فلزات

  کار اموزی در كارگاه ذوب فلزات,کاراموزی در كارگاه ذوب فلزات دانلود فایل كارگاه ذوب فلزات  فهرست مطالب عنوان                                                                                        صفحه مقدمه                                                                                        1 انواع روشهای قالبگیری در كارگاه                                                      2 مدل سازی                                                                                  5 انواع و اقسام غلتكها و رینگها                                                            8 كارگاههای خاص                                                                          10…

 • برخی از استاندارد های ASAE در زمینه ماشین های کشاورزی

  برخی از استاندارد های ASAE در زمینه ماشین های کشاورزی,پایان نامه کارشناسی برخی از استاندارد های ASAE در زمینه ماشین های کشاورزی دانلود فایل پایان نامه کارشناسی  برخی از استاندارد های ASAE در زمینه ماشین های کشاورزی فهرست مطالب عنوان                                          …

 • مقاله تجزیه و تحلیل عددی انتقال حرارت سه بعدی درون استاتور یک ژنراتور با سرمایش غیرمستقیم

  استاتور,ژنراتور,ساختار نامتجانس,سرمایش,مختصات عمومی,مقاله تجزیه و تحلیل عددی انتقال حرارت سه بعدی درون استاتور یک ژنراتور با سرمایش غیرمستقیم دانلود فایل مقاله تجزیه و تحلیل عددی انتقال حرارت سه بعدی درون استاتور یک ژنراتور با سرمایش غیرمستقیم چکیده مقاله: در این…

 • كارآموزی شن و ماسه شركت خانمان

  كارآموزی شن و ماسه شركت خانمان دانلود فایل كارآموزی شن و ماسه شركت خانمان فهرست مطالب عنوان                                                                                             صفحه فصل اول .................................................................................................. 1 فصل دوم ................................................................................................. 4 فصل سوم ............................................................................................. 18 شن و ماسه ........................................................................................... 20 محل‌های مصرف شن و ماسه…

 • مقاله آفرینش

  مقاله آفرینش دانلود فایل 2

 • طرح توجیهی تولید چشم الکترونیکی

  طرح توجیهی تولید چشم الکترونیکی دانلود فایل طرح توجیهی تولید چشم الکترونیکی 1-    بخش معرفی: صنعت چشم الكترونیكی معرفی و مزایای سرمایهگذاری در آن به اجمال مشخص خواهد شد. (OPTO-ELECTRONICS) نوری الكترونیك و (Electronic Eye) الكترونیك چشم .1-4 چـشم الكتـرونیك…