مقاله اجرایی عملیات مراقبت و نگهداری از فضاهای سبز شهری

بررسی عملیات مراقبت و نگهداری از فضاهای سبز شهری,پروژه عملیات مراقبت و نگهداری از فضاهای سبز شهری,تحقیق عملیات مراقبت و نگهداری از فضاهای سبز شهری,دانلود عملیات مراقبت و نگهداری از فضاهای سبز شهری,درباره عملیات مراقبت و نگهداری از فضاهای سبز شه,عملیات مراقبت و نگهداری از فضاهای سبز شهری,مقاله اجرایی عملیات مراقبت و نگهداری از فضاهای سبز شهری

دانلود فایل

مقاله اجرایی عملیات مراقبت و نگهداری از فضاهای سبز شهری چکیده: افزایش چشمگیر جمعیت و ارتقاء خواسته های بشر، جامعه انسانی را با سرعت هر چه بیشتر به سوی ماشینی شدن پیش می برد٬ این تحول اگر چه موجبات آسایش و رفاه بیشتر را برای انسان فراهم می نماید لیکن در تقابل با طبیعت و جلوه های گوناگون آن که بی شک از ارکان حیات سالم می باشد‍٬ چنگ در محیط زیست انسان و حیات جانداران انداخته و هر روز بخشی از آن را به نابودی می کشاند. توسعه شهرها و افزایش جمعیت خود عامل مهمی بر تخریب و از بین رفتن منابع طبیعی به شمار می رود. انسان متمدن امروز با آگاهی از این واقعیت تلخ به مقابله با آثار شوم زندگی ماشینی بر خاسته و با شعار «ادامه حیات در گرو بقای محیط زیست» تلاش جدیدی را برای پاسداری از زیستگاه جانداران آغاز نموده است. یکی از معضلات زندگی در شهرها و جوامع پرجمعیت امروزی آلودگی هوا می باشد که ادامه زندگی را بر مردم دشوار نموده است. امروزه با پیشرفت دانش و آگاهی انسان مسلم است چنانچه با این مشکل بزرگ بطور صحیح و اصولی برخورد نشود٬ اثرات سوء آن به محیط زیست تأثیر گذاشته و مردم را بیمار و جامعه را فلج می کند خوشبختانه در سالهای اخیر حرکت های سازنده ای در راستای این گرایش جهانی٬ به جهت حفظ و مراقبت از محیط زیست در کلیه کشورها دنیا بالاخص کشورهای پیشرفته آغاز شده است همین آغاز نوین بخش در کشور عزیزمان گردیده و بطور پیش آهنگ در پنج مرکز استان ها از جمله: اراک٬ مرکز استان مرکزی از سال 1373 با ایجاد کمربند سبز به منظور جلوگیری از آلودگی هوا شروع به فعالیت نموده است که متولی آن در اراک اداره کل محیط زیست با مشارکت شهرداری اراک می باشد. -مقدمه تدوین مشخصات فنی- اجرایی عملیات مراقبت و نگهداری از فضاهای سبز شهری به منظور دستیابی به كیفیت‌هایی در سطح كاملا مطلوب تا حد قابل قبول از طریق به كارگیری  روشهای فنی در مراقبت و نگهداری از فضاهای سبز شهری صورت می‌گیرد. این امر مستلزم آگاهی و شناخت از مجموعه اقداماتی است كه باید نسبت به یكایك اجزاء و عناصر به وجود آورنده فضاهای سبز شهری بر طبق ضوابط مشخصی به كار برده شود تا فضاهای سبز موجود را برای طولانی مدت حفظ، نگهداری و قابل استفاده نماید. مدیریت نگهداری  از فضاهای سبز شهری در صورت آگاهی از كیفیت اقدامات اجرایی انجام شده به هنگام احداث، قادر به انجام مراقبت‌هایی است كه علاوه بر حفظ تداوم عناصر، مواد، مصالح و تجهیزات بكار رفته، اسباب ارتقاء كیفی محیط را با تامین شرایط مناسب برای رشد و بالندگی گیاهان در ارتباط با محیط و محل استقرار و با هدف تداوم بهره‌برداری مستمر شهروندان در طولانی مدت فراهم می‌سازد. نخستین گام در انجام عملیات مراقبت و نگهداری از فضاهای سبز شهری در اختیار داشتن مستندات مربوط به چگونگی احداث ( مشخصات فنی عملیات ساخت و احداث فضاهای سبز ) می‌باشد. در تدوین و نگارش مشخصات فنی- اجرایی عملیات مراقبت و نگهداری از فضاهای سبز شهری، نیازهای اكولوژیكی گیاهان كاشته شده باید در نظر گرفته شود. این امر باعث می‌شود تا علاوه بر فراهم ساختن شرایط مناسب برای تداوم حیات و زنده مانی، بقای گیاهان كاشته شده با بكارگیری مراقبت های اصولی ( دستورالعملهای فنی- اجرایی) استفاده از تمهیدات فنی لازم فراهم و موجبات ارتقاء كیفی محیط همراه با تسهیل در امر مدیریت نگهداری مطلوب به وجود آید. -تعریف مشخصات فنی و اجرایی در عملیات مراقبت و نگهداری از گیاهان كاشته شده در فضاهای سبز شهری اصطلاحا به معنای تدوین و تنظیم دستورالعملهایی است كه به موجب آن ضوابط و روشهای مناسب و مطلوب برای نگهداری و مراقبت از گیاهان كاشته شده در یك فضای سبز شهری تشریح می‌گردد. بر اساس چنین دستورالعملهایی روشهای اجرایی انجام عملیات اجرایی مراقبت و نگهداری از گیاهان باید تحت شرایط پیش بینی شده و قابل كنترل در شرایط مطلوب تعریف گردد تا امكان انجام وظیفه عوامل اجرایی ( پیمانكاران) بر اساس استانداردهای كیفی یكسان، قابل قبول و مطلوب میسر شود. بدیهی است نتایج كیفی حاصل از انجام عملیات مراقبت و نگهداری در روشهای تعریف شده باید از آنچنان وضوحی برخوردار باشند تا كارفرما، پیمانكار و دستگاه نظارت جملگی از مفاد آن به ادراكات ذهنی دست یابند. -هدف با توجه به تعریف ارائه شده، هدف از تدوین مشخصات فنی- اجرایی در عملیات مراقبت و نگهداری از فضاهای سبز شهری، انشای دستورالعملهایی است كه به موجب آن عوامل اجرایی نگهداری كننده از فضاهای سبز شهری موظف خواهند بود تا تحت شرایط مشخص و با بكارگیری روشهای توصیه شده، عملیات مراقبت و نگهداری از گیاهان را در زمانهای مشخص و در دوره زمانی معینی به انجام رسانند. نظر به اینكه در تدوین دستورالعملهای مشخصات فنی- اجرایی، وظایف عوامل اجرایی برای انجام كارهای معین بصورت استانداردهای كیفی بیان می‌گردد، بنابراین با دسترسی به چنین ابزاری علاوه بر فراهم شدن زمینه مناسب برای ارزیابی از اقدامات اجرایی انجام شده، امكان پرداخت منصفانه حق الزحمه از طریق تبدیل پارامترهای كیفی به پارامترهای كمی میسر و پرداخت صورت وضعیت‌ها را بر اساس فهرست بهای پایه امكان پذیر می‌گرداند. -تنوع فضاهای سبز شهری فضاهای سبز شهری به اشكال مختلفی بروز می‌یابند كه عمده ترین آنها را می‌توان در سیمای پاركهای شهری نظیر: پاركهای محله، ناحیه، منطقه، شهری، فرا شهری، رفیوژ‌ها—بلوارها و میادین، حاشیه معابر، جنگل كاری‌ها و كمربندهای سبز در داخل و یا حاشیه شهرها سراغ گرفت. احتمال وقوع برخی نارساییها در حین انجام عملیات مراقبت و نگهداری از پوشش گیاهی فضاهای سبز شهری به علت عدم دسترسی به مشخصات فنی عملیات اجرایی در طرحهای احداث و ایجاد فضای سبز و یا سهل انگاری عوامل اجرایی به هنگام اجرای عملیات احداث باعث می‌گردد تا در نگهداری گیاهان موجود از نظر تامین نور كافی، خاك مناسب و حفظ رطوبت مورد نیاز مشكلاتی به وجود آید . این امر  به مرور و با ایجاد رقابت در بین گیاهان در حال رشد به عنوان موجوداتی زنده سبب تغییر فرم و غلبه یابی برخی از گیاهان بر گروهی دیگر شده و در طولانی مدت موجبات مخدوش شدن سیمای عمومی طرح و از دست رفتن احساس روابط كار كردی در یك مجموعه فضای سبز را فراهم می‌سازد. آگاهی از سرشت و نیازهای اكولوژیكی گیاهان در فرایند مدیریت نگهداری از فضاهای سبز شهری می‌تواند برنامه ریزی واقع بینانه تری را برای انجام به موقع و صحیح عملیات حمایتی و مراقبتی و در حفاظت و نگهداری از هر طرح احداث شده فضای سبز را فراهم نماید. – نقش كاركردی گیاهان در فضاهای سبز شهری گیاهان بر حسب كاركرد قابل انتظارشان از بكارگیری در طرح توسعه و ایجاد فضاهای سبز شهری در یكی از گروههای زیر قرار می‌گیرند: 1- درختكاری‌ها درختان و درختچه‌ها علاوه بر دارا بودن برخی تفاوتهای ظاهری، به هنگام اجرای عملیات مراقبت و نگهداری به تیمارهای مراقبتی خاصی نیاز دارند. انجام و یا عدم اجرای برخی تیمارها در میزان هزینه بری عملیات مراقبتی تاثیر مستقیم بر جای می‌گذارد. بنابراین در بیان مشخصات این گروه از گیاهان می‌توان تعاریف زیر را بصورت قرار دادی مورد استفاده قرار داد: درختان-  گروهی از گیاهان چوبی هستند با ارتفاع زیاد و معمولا بیش از 3 متر، دارای تنه واحد و كاملا مشخص كه بر روی آن شاخه‌های فرعی با قطر و اندازه‌ای كوچك و باریكتر از تنه اصلی ظاهر می‌شوند و تاج پوشش بهم پیوسته و واحدی را بصورت مشخص و متمایز در قسمت فوقانی گیاه به وجود می‌آورند. از معروف ترین درختان قابل استفاده در فضاهای سبز شهری می‌توان به گونه‌هایی همچون: انواع نارون، چنار، كاج، آیلان، افرا، پلت، بید، انواعی از زبان گنجشكها، توت، اقاقیا، تبریزی، سپیدار، سرو شیراز، زربین، سرو نقره‌ای سرو تبری، سدروس، لیلكی بدون خار، شاه بلوط، بلوط همیشه سبز، انواع بلوط، درخت چینی و … اشاره نمود. -درختچه‌ها گیاهانی هستند چوبی، نسبتا كوتاه و مهمترین وجه تمایز آنان از درختان عدم تشخیص تنه اصلی و وجود تنه چند شاخه كه از محل طوقه بصورت ساقه‌هایی همسان و با قطر مشابه ظاهر می‌شوند و 5-3 متر و گاهی نیز بیشتر ارتفاع می‌یابند و از این میان می‌توان: گل یخ، به ژاپنی، یاس زرد، توری، ختمی درختی، دوتسیا، طاووسی، نرگس درختی، یاس بنفش، برخی انواع ژونیپرس، انواعی از زرشك، پیروكانتا، كتناستر، الیا گنوس، فندق، داغدان، سما و … را نام برد. درختان و درختچه‌ها با هدف بهبود شرایط بیوكلیماتیك از طریق ایجاد حجم سبز و یا به منظور تامین سایه از طریق ایجاد فضاهای سر پوشیده و نیمه سر پوشیده، ایجاد پوشش بر روی مناظر نا مطلوب، قاب گیری چشم اندازهای زیبا، ایجاد حفاظ در مقابل وزش باد، هدایت مسیر وزش نسیم، ایجاد پس زمینه در درونمایه مناظر و چشم انداز های شهری بصورت كاشت انبوه و متراكم و یا حتی تنك و ردیفی و به صورت تك پایه‌هایی از درختان و درختچه‌های كوچك و بزرگ بكار برده می‌شوند. به رغم تامین برخی اهداف كاركردی خاص، جملگی در گروه درختان و درختچه‌ها قرار گرفته و اصطلاحا « درختكاری» نامیده می‌شوند و با قرار گرفتن در یكی از موقعیت‌های فوق به نیازهای مراقبتی متناسب با آن احتیاج پیدا كرده و عملیات خاصی را می‌طلبند. در میان درختان و درختچه‌ها وجود دو ویژگی متمایز « پهن برگ و خزان كننده» و یا « سوزنی برگ و همیشه سبز» باعث می‌شود تا نیازهای مراقبتی هر گروه با توجه به موقعیت كاربردی آنان از تفاوتهایی نیز برخوردار شود. از اینرو ضروری است تا در تدوین مشخصات فنی- اجرایی عملیات مراقبت و نگهداری از فضاهای سبز شهری این موضوع مورد توجه قرار گیرد. 2- بوته كاری بوته‌ها رستنی‌های چوبی پر شاخ و برگ با ساقه‌های خشبی و یا نیمه خشبی می‌باشند كه شباهت زیادی با درختچه‌ها دارند با این تفاوت كه ارتفاع و اندازه بوته‌ها در مقایسه با درختچه‌ها كوتاهتر بوده و معمولا كمتر از 2-1.5 متر ارتفاع دارند، غالبا در نزدیكی سطح زمین قرار گرفته و اصولا فاقد ساقه‌های با قطر زیاد می‌باشند. درختچه‌های كوتاه نیز به لحاظ كاربرد گسترده‌ای كه در ایجاد فضاهای سبز شهری دارند معمولا همراه با بوته‌ها و به شكل مجتمع كاری و یا تك بوته كاشته می‌شوند از اینرو در گروه « بوته كاریها» قرار می‌گیرند. این گروه با دارا بودن كاركردهای متنوع در طرحهای ایجاد و توسعه فضاهای سبز شهری در فرم‌‌هایی متمایز از یكدیگر تحت عناوینی همچون: رز كاری- با كاشت انواعی از گل سرخ‌ها، رزهای هیبرید و یا نسترن و… بوته‌كاریهای نمایشی- كاشت مجموعه‌ای از انواع زرشك، یوكا، پیروكانتا و شیر خشت، اسپیره، به ژاپنی، رزماینوس، لاواندا و…. پرچین و دیواره سبز- كاشت ردیفی و منظم انواع گیاهان هرس پذیر نظیر: برگ نو( ترون )،برخی شمشادها، پیروكانتا و یا انواعی از شیر خشت، زرشك قرمز، سرو خمره‌ای…. پیچ‌ها و بالارونده‌ها- انواعی از گیاهان پر شاخ و برگ كه قیم، پر گلا و یا پایه‌های نگاهدارنده نیاز دارند نظیر: گلیسین، آبشار طلا، نسترن، مو چسب و …. در توسعه و ایجاد فضاهای سبز شهری مورد استفاده قرار می‌گیرند. از اینرو باید با در نظر گرفتن سرشت متنوع این قبیل از گیاهان و توجه به نیازهای اكولوژیكی آنان بر اساس موقعیت‌هایی كه بكار برده شده‌اند تحت عملیاتی مراقبتی و نگهداری مناسب قرار گیرند. 3-گیاهان پوششی ایجاد پوشش بر روی سطح خاك در معرض فرسایش و یا سطوح شیبدار ایجاد شده در طرحهای ایجاد فضاهای سبز شهری با بهره گیری از تنوع گسترده‌ای از گیاهان علفی و یا حتی سایه پسند متداول است و گیاهانی همچون: عشقه، سانتولینا، آجوگا و …. و برخی از انواع رزهای رونده، شیر خشت رونده و یا حتی ژونیپروسهای خزنده به صورت گسترده و بدین منظور مورد استفاده قرار می‌گیرند. در پاره‌ای موارد بعلت در نظرنگرفتن نیازهای اكولوژیكی گیاهان در زمانی نه چندان طولانی پس از كاشت و استقرار گیاه با مشكلات عدیده‌ای به علت از دست رفتن فرم و ظاهر طبیعی گیاه بصورت تنك شدن، غلبه یابی، بالا رفتن از سایر گیاهان مواجه می‌شویم. بنابراین به هنگام تدوین مشخصات فنی برای نگهداری از این قبیل گیاهان باید ضمن در نظر گرفتن اهداف كاركردی از كاشت گیاهان اكولوژیكی آنان توجه لازم مبذول شود. 4- گلكاری از مهمترین اقدامات زیبا سازی در فضاهای سبز شهری می‌توان به كاشت انواع مختلفی از گیاهان زینتی یك و یا چند ساله اشاره نمود كه در یك دوره رویشی كوتاه و یا میان از جلوه‌های زیبایی برخوردار هستند. مهمترین ویژگی قابل توجه در مدیریت نگهداری از گیاهانی است كه با هدف اراده و نمایش رنگهای گوناگون و ایجاد جلوه‌های ویژه در پیش زمینه طرحهای ایجاد فضاهای سبز شهری از طریق حفظ، نگهداری  باید انجام پذیرد. چنین اقداماتی در فرایند عملیات مراقبت و نگهداری عبارت خواهد بود از طراحی كاشت، انتخاب گیاه مناسب، آماده سازی، بستر كاشت، واكاری، مراقبت و باز كاشت كه اغلب هم بسیار پرهزینه است. در ایجاد و احداث اغلب طرحهای توسعه فضای سبز شهری كه منطبق بر اندیشه طراحی كاشت شكل گرفته است، همواره تلاش می‌شود تا سهم این بخش در حداقل ممكن صورت پذیرد. در طرحهای توسعه و ایجاد فضاهای سبز شهری گلكاری‌ها به یكی از دو صورت زیر انجام می‌شود: گل كاری دائمی: كاشت گیاهان زینتی علفی، پیازی و ریزوم دار دو و یا چند ساله به منظور جلب توجه از طریق ارائه بافت، فرم و یا رنگهای درخشان شاخ برگ و گل با گیاهانی همچون: تاج الملوك، زبان درقفا، انگشتانه، كوكب، انواع میخك و قرنفل به صورت حاشیه كاری و یا قرار دادن در داخل گلجای، بخش قابل توجهی از فضاهای سبز شهری را به كاشت این قبیل از گیاهان اختصاص داده است. گلكاریهای فصلی- این بخش از عملیات توسعه و ایجاد فضاهای سبز شهری با كاشت نشای گلهای فصلی نظیر: پامچال، لاله، سنبل، بنفشه، اطلسی، شاه پسند، لادن، داودی، كلم زینتی، انواع شب بو و… در باغچه‌های اختصاص یافته به آن به صورت فصلی و با تعویض كشت گیاه پس از یك دوره گل دهی طبق مشخصات فنی مربوطه تكرار می‌گردد. 5- چمن یكی از متداولترین كفپوشهای گیاهی انواع چمن می‌باشد كه در اغلب طرحهای ایجاد فضای سبز شهری از جایگاهی مهم و ارزشمند برخوردار است ئ سطوح نسبتا وسیعی را نیز به خود اختصاص می‌دهد. در صورت عدم رعایت ضوابط فنی به هنگام عملیات آماده سازی بستر كاشت، مشكلات فراوانی را در دوره نگهداری شاهد خواهیم بود. نیاز به انجام عملیات واكاری و ترمیم از طریق لكه گیری و مرمت سبب از دست رفتن یكنواختی در بافت پیش زمینه را فراهم نموده و هزینه نسبتا زیادی را تحمیل می‌كند. همچنین باید در نظر داشت كه هر بار تجدید عملیات كاشت و لكه گیری چمن خسارات قابل توجهی را به سایر گیاهان و تاسیسات همجوار وارد می‌سازد.  توجه به چنین مواردی در تدوین مشخصات فنی عملیات نگهداری از چمن باعث خواهد شد تا ضمن رفع برخی نارسایی ها و كاستیها در عملیات مراقبتی از چمن، موجبات طول عمر و دوام چمن فراهم و شرایط مطلوب برای استفاده از آن را در دراز مدت بوجود آورد. با انجام صحیح و به موقع عملیات مراقبتی از سطوح چمن كاری، ارتقای كیفی محیط حاصل می‌شود و از صرف هزینه‌های بی مورد و گزاف برای نگهداری از فضاهای سبز شهری كه در مواردی به اشتباه و بدون در نظر گرفتن نیازهای اكولوژیكی آن مورد استفاده قرار می‌گیرد جلوگیری خواهد شد. شرح جزییات مشخصات فنی و اجرایی شالوده و اساس شكل‌گیری فضاهای سبز شهری را درختان و درختچه‌ها به وجود می‌آورند . استفاده از درختان و درختچه‌ها در طرح‌های توسعه فضای سبز شهری اصولاً با اهداف گوناگونی صورت می‌گیرد كه مهمترین آن‌ها را می‌توان در تولید اكسیژن و كاهش آلودگی‌های محیطی ( هوا ، آب ، خاك ، صدا ) ایجاد تغییرات بیوكلیماتیك ، تامین نسبی آسایش زیستی ( تعدیل دمای محیط ، افزایش رطوبت نسبی ، ایجاد سایه و تنظیم جریان وزش باد و نسیم ) برشمرد. همچنین می‌توان با استفاده از درختان و درختچه‌ها با هدف حفاظت فیزیكی و به منظور كاهش سرعت وزش باد و كنترل فرسایش و همچنین ایجاد كننده ارزش‌های بصری از طریق به وجود آوردن الگوهای سایه روشن در محیط ، منظر سازی ، قاب گیری چشم اندازها و ایجاد پوشش بر روی مناظر نامطلوب بهره گرفت .  از اینرو نقش درختان و درختچه‌ها در پارك‌سازی ، حاشیه‌های سبز معابر ، خیابان‌ها ، بلوارها و بزرگراه‌های شهری ، جنگل‌كاری‌ها و كمربندهای سبز پیرامون شهرها اهمیت می‌یابد و عملیات مراقب و نگهداری از گیاهان در چنین فضاهایی باید با در نظر گرفتن نیازهای اكولوژیكی آنان و از طریق به كارگیری تیمارهای مراقبتی ویژه هركدام از سه كاركرد فوق صورت پذیرد. گیاهان چوبی نیز همانند سایر موجودات زنده به مواد غذایی ، آب و مراقبت‌های باغبانی نیاز دارند و به هنگامی كه خارج از رویشگاه و زیستگاه طبیعی‌شان كاشته می‌شوند ، ضرورت تامین این قبیل نیازها افزایش می‌یابد . بنابراین ضروری است تا در تنظیم دستورالعمل‌های انجام عملیات اجرایی مراقب و نگهداری از درختكاری‌های شهری با در نظر داشتن نقش كاركردی درختان براساس موقعیتی كه به كار برده شده‌اند ، شرح جزییات عملیات نگهداری از آنان تدوین و به مورد اجرا گذاشته شود. با توجه به موقعیت‌های كاربردی درختكاری‌ها و تنوع روش‌های نگهداری از آن‌ها به لحاظ موقعیت مكانی و محل استقرار و نیز جزییات مشخصات فنی ـ اجرایی ، عملیات مراقبت و نگهداری از درختان و درختچه‌ها در فضاهای سبز شهری در سه فصل جداگانه تحت عناوین درختكاری در پارك‌ها ، درختكاری حاشیه معابر ، جنگل‌كاری‌ها و كمربندهای سبز توضیح داده خواهند شد.    فصل اول ـ درخت‌كاری در پارك‌ها كاشت درختان و درختچه‌های زینتی در پارك‌های شهری یكی از مظاهر عینی استفاده از گیاهان در شكل‌گیری فضاهای سبز شهری است . بنابراین درختان به عنوان اسكلت فضای سبز شهری و ایجاد كننده ابعاد فضایی در پارك‌ها از نقش تعیین كننده و با اهمیتی برخوردارند. كاشت درختان و درختچه‌ها در پارك‌ها به منظور دستیابی به اهداف از پیش یاد شده با استفاده از تنوع نسبتاً زیاد درختان و درختچه‌های زینتی غیر بومی و در مواردی نیز با استفاده از گونه‌های بومی موجب شده است تا عملیات اجرایی نگهداری از درختان و درختچه‌های كاشته شده در پارك‌ها از پیچیدگی‌های نسبی برخوردار گردد. با یادآوری این نكته كه در عملیات مراقبت از درختكاری‌های تزیینی توجه به نیازهای اكولوژیكی گیاهان اهمیت بیشتری می‌یابد ، ذكر این نكته ضرورت دارد كه درك ارزش‌های زیبا شناختی درختان و درختچه‌های زینتی تنها با شناخت صحیح از روابط كاركردی آنان و بر حسب موقعیت قرار گرفتنشان در طراحی كاشت حاصل خواهد شد. 1 – 1 آبیاری تامین نیاز آبی درختان و درختچه‌های زینتی باید مطابق با سیستم آبیاری طراحی شده برای همان مجموعه فضای سبز انجام شود و پیروی از الگوی آبیاری طراحی شده الزامی می‌باشد. آبیاری درختان و درختچه‌های زینتی در پارك‌های برخوردار از سیستم آبیاری تحت فشار به صورت بارانی انجام می‌شود. در غیاب سیستم آبیاری تحت فشار ، آبیاری درختان باید با استفاده از شیلنگ متصل به شیرهای برداشت و یا تانكرهای  سیار مجهز به سیستك پمپاژ با رعایت عدم ایجاد آبشویی در خاك پای درخت و سایر رستنی‌های كاشته شده در مجاورت آنان توسط كارگران آبیار آموزش دیده انجام شود. دفعات و طول مدت آبیاری درختان و درختچه‌های زینتی كاشته شده در پارك‌ها باید با توجه به تغییرات آب و هوایی ماه‌های مختلف سال انجام پذیرد. آبیاری درختان و درختچه‌های زینتی به تبعیت از برنامه كلی آبیاری سایر گیاهان باید در ساعات خنك روز انجام شود. در حالتی كه آبیاری در بخش‌هایی از پارك به صورت جوی پشته ، غلام گردشی و یا كرتی انجام می‌شود باید ترتیبی اتخاذ شود تا با قرار دادن موانعی در مسیر حركت آب ، سرعت جریان آب قابل تنظیم و آرام شود تا اینكه به مقدار كافی در خاك نفوذ كرده و درختان و درختچه‌های واقع در مسیر كاملاً سیراب شوند. در صورت مشاهده هر گونه نقص فنی در سیستم آبیاری و مواجه با خرابی آب‌پاش‌ها و یا پارگی و سوراخ شدن شیلنگ‌ها باید به فوریت نسبت به رفع نواقص اقدام گردد. مسیر كانال‌ها و جوی‌های آب‌رسانی در پارك‌ها باید همیشه پاكیزه نگه داشته شود و از وجود هرگونه زباله ، نخاله و یا علف‌های هرز پاك سازی گردد. ترمیم تشتك آبخور درختان و درختچه‌های واقع در مسیر آبیاری ثقلی در طول دوره آبیاری ضروری است . پاك سازی ، نظافت و كنترل مستمر مسیر آبیاری همراه با مرمت تشتك‌های آبخور باید در طول مدت آبیاری به منظور جلوگیری از هرزروی آب انجام شود. محل كاشت و تشتك آبخور سوزنی برگان باید به لحاظ نیاز مداوم آنان به رطوبت كافی همواره مرطوب نگه داشته شود. در صورت وزش بادهای شدید ، بروز خشك سالی و یا كمبود بارندگی ، بكارگیری تمهیدات لازم به منظور سیراب سازی گیاهان از طریق آبیاری خارج از برنامه درختان و درختچه‌های همیشه سبز تا پیش از شروع یخبندان‌های زمستانه و یا شروع زود هنگام دوره رویش گیاهان ضرورت دارد. چنانچه محل استقرار درختان و درختچه‌ها در داخل چمن و یا در میان سایر گیاهان پوششی قرار گرفته باشد ، اطراف این قبیل از گیاهان باید تا فاصله نیم متری از طوقه درخت از وجود هر گونه رستنی پاكسازی و با استفاده از مالچ پوشانید تا گیاه بتواند از رطوبت كافی بهره‌مند گردد. در صورت مشاهده پژمردگی و احساس نیاز درختان و درختچه‌ها به آب بیشتر ، باید با استفاده از روش آبیاری شیلنگی نسبت به تامین آب مورد نیاز این قبیل گیاهان در پروژه‌های برخوردار از سیستم‌های آبیاری تحت فشار مبادرت گردد. 2 – 1 كود دهی و تغذیه گیاه  كود دهی درختان و درختچه‌ها در پارك‌ها به قصد افزایش رشد صورت نمی‌گیرد از این رو در تغذیه این گروه از گیاهان باید موارد زیر رعایت شود : الف – تغذیه با استفاده از كودهای شیمیایی كود دهی و تغذیه درختان و درختچه‌های زینتی در پارك‌ها با استفاده از كودهای شیمیایی فقط به هنگامی كه سلامتی گیاه به دلیل بروز برخی كمبودها رو به زوال نهاده و با ضعیف شدن گیاه موجبات كاهش طول عمر آن فراهم می‌شود انجام می‌پذیرد. باید كود دهی با استفاده از كودهای شیمیایی مناسب و با رعایت دستورالعمل مصرفی كارخانه سازنده صورت پذیرد. پیش از كود دادن به درختان باید با انجام بررسی‌های لازم ، از اینكه سلامتی گیاه تحت تاثیر عوامل بیماریزا و یا بروز صدمات فیزیكی و یا حمله آفات به خطر نیفتاده باشد اطمینان حاصل شود. كود دهی و تغذیه درختان و درختچه‌های زینتی در پارك‌ها با استفاده از كودهای شیمیایی حتی‌الامكان نباید از طریق كود پاشی مستقیم بر روی خاك انجام شود. در فضاهای سبز شهری ترجیحاً استفاده از روش تزریق محلول كود در خاك به هنگام شروع به فعالیت رویشی درختان كه سرعت جریان و حركت شیرابه‌ها بیشتر است با رعایت دستورالعمل مصرفی كارخانه سازنده كود قابل توصیه است . . تغذیه مستقیم درختان و درختچه‌های زینتی به روش كود پاشی سرك و با استفاده از كودهای شیمیایی گرانوله بر روی خاك در محدوده سایه انداز تاج درختان و درختچه‌ها در مناطقی كه خاك از تراكم پوشش علفی برخوردار است چندان موثر نیست . از بهم زدن خاك اطراف طوقه درختان بالغ و كهنسال به منظور مخلوط كردن آن با كود باید احتراز شود زیرا مضرات این كار بیشتر از منافع آن است . محلول پاشی كودهای شیمیایی بر روی برگ‌های درختان و درختچه‌ها از مناسب ترین روش‌های تغذیه درختان و درختچه‌های زینتی به شمار می‌رود . در صورت برخورداری مجموعه فضای سبز از سیستم آبیاری تحت فشار ، محلول پاشی از طریق سیستم آبیاری انجام می‌شود. در غیر این صورت استفاده از دستگاه‌های سمپاش به منظور محلول پاشی كودهای شیمیایی محلول توصیه می‌شود . ب – تغذیه گیاه با استفاده از كود دامی تغذیه درختان و درختچه‌های زینتی با استفاده از كود دامی پوسیده به منظور اصلاح ساختمان خاك ، افزایش نفوذ پذیری و تنفس بهتر ریشه‌های سطحی در محیط اطراف طوقه با رعایت عدم ایراد صدمات فیزیكی برای سایر رستنی‌های علفی از ابتدای فصل پاییز تا شروع فصل رویش ضروری است . تغذیه گیاهی با استفاده از كود دامی پوسیده باید همراه با پابیل نمودن سایه انداز تاج و اطراف طوقه درخت انجام شود.   در استفاده از كودهای دامی حصول اطمینان از پوسیدگی كامل ، سلامت و عدم مشاهده قارچ زدگی و یا آلودگی به آفات و عوامل بیماریزا و نیز فقدان اجسام خارجی نظیر قطعات شیشه ، سنگ ، چوب و سایر اجسام فلزی تیز و برنده و همچنین عاری بودن از وجود بذر علف‌های هرز ضرورت دارد.

 • تحقیق مستقیم و تجربی قوانین نظری در آزمایشگاه

  تحقیق مستقیم و تجربی قوانین نظری,تحقیق مستقیم و تجربی قوانین نظری در آزمایشگاه,در آزمایشگاه دانلود فایل تحقیق مستقیم و تجربی قوانین نظری در آزمایشگاه تحقیق مستقیم و تجربی قوانین نظری در آزمایشگاه فهرست 1-              خطا (بیراهی)  (بخش گرما) 2-              آزمایش…

 • پروژه کارآفرینی شركت كارخانجات پارس دارو (سهامی خاص)

  پروژه کارآفرینی شركت كارخانجات پارس دارو (سهامی خاص),پروژه کارافرینی شركت كارخانجات پارس دارو (سهامی خاص),توجیه اقتصادی شركت كارخانجات پارس دارو (,دانلود پروژه شركت كارخانجات پارس دارو (سهامی خاص),دانلود کارآفرینی شركت كارخانجات پارس دارو (سهامی خاص),طرح توجیه فنی شركت كارخانجات پارس…

 • گزارش كارآموزی مدیریت و حسابداری شركت سودا شیمی

  حسابداری,دانلود گزارش کارآموزی مدیریت و حسابداری شركت سودا شیمی,سودا شیمی,شركت,کاراموزی مدیریت و حسابداری شركت سودا شیمی,کارورزی مدیریت و حسابداری شركت سودا شیمی,گزارش كارآموزی مدیریت و حسابداری شركت سودا شیمی,گزارش کاراموزی مدیریت و حسابداری شركت سودا شیمی,مدیریت دانلود فایل گزارش كارآموزی…

 • اجزا و ساختمان موتورهای احتراق داخلی

  اجزا و ساختمان موتورهای احتراق داخلی,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود مقاله اجزا و ساختمان موتورهای احتراق داخلی,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود مقاله اجزا و ساختمان موتورهای…

 • پرسشنامه سردرد میگرن اهواز (AMQ)

  پرسشنامه سردرد میگرن اهواز (AMQ) دانلود فایل پرسشنامه سردرد میگرن اهواز (AMQ) منابع شیرزادی بیستونی، افسانه (1381). بررسی رابطه ساده و چندگانه کمال‏گرایی، اضطراب و افسردگی با سردرد میگرن در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد روان‏شناسی…

 • رفتار درمانی و تغییر و اصلاح رفتار

  رفتار درمانی و تغییر و اصلاح رفتار دانلود فایل [3]

 • بررسی اقتصادی در رابطه با راه اندازی كتابفروشی

  بررسی اقتصادی در رابطه با راه اندازی كتابفروشی و لوازم التحریر دانلود فایل بررسی اقتصادی در رابطه با راه اندازی كتابفروشی طرحی كه برای ارائه تهیه شده در رابطه با یك مغازه لوازم التحریر می‌باشد كه مالكیت آن شخصی می‌باشد…

 • پایان نامه بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)و ارائه الگوی مناسب شرکت آب و فاضلاب

  ارائه الگوی مناسب شرکت آب و فاضلاب,بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه,پایان نامه بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)و ارائه الگوی مناسب شرکت آب و فاضلاب دانلود فایل پایان نامه بررسی…

 • فلو چارت سازمانی شرکت اختر برق

  فلو چارت سازمانی شرکت اختر برق دانلود فایل فلو چارت سازمانی شرکت اختر برق  این شرکت در زمینه کابل کشی توزیع برق هماهنگی وکنترل پروژه های برق   کابل کشی وتله متری فعالیت دارد 

 • اثرات ورزش بر بیماری های قلبی

  اثرات ورزش بر بیماری های قلبی دانلود فایل اثرات ورزش بر بیماری های قلبی مقدمهاگر بپذیریم که عقل سالم در بدن سالم است و یک فرد با عقل سالم می تواند فرد مفیدی به حال خود و اجتماع باشد، در…

 • گزارش کاراموزی مهندسی نرم افزار

  دانلود گزارش کارآموزی مهندسی نرم افزار,کاراموزی مهندسی نرم افزار,کارورزی مهندسی نرم افزار,گزارش کاراموزی مهندسی نرم افزار,مهندس,نرم افزار دانلود فایل گزارش کاراموزی مهندسی نرم افزار در 32 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان                                    صفحه چكیده                                           1 مقدمه                                           1 مهندسی نرم…

 • مبانی نظری پایان نامه روانشناسی درباره سرطان

  پیشینه پژوهش,فصل دوم پایان نامه,مبانی نظری پایان نامه روانشناسی درباره شخصیت,مبانی نظری پژوهش دانلود فایل مبانی نظری پایان نامه روانشناسی درباره سرطان در 29 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد ( مبانی…

 • مقاله بررسی موضوعات مختلف برهماهنگی و کنترل تصمیمات بازار بین المللی

  مقاله بررسی موضوعات مختلف برهماهنگی و کنترل تصمیمات بازار بین المللی دانلود فایل مقاله بررسی موضوعات مختلف برهماهنگی و کنترل تصمیمات بازار بین المللی  مقدمه شرکتهای بین المللی در زمینه هماهنگی و کنترل فعالیتهای شعب، واسطه ها و زیر مجموعه…

 • پرسشنامه وسواس فکری عملی ییل – براون

  پرسشنامه وسواس فکری عملی ییل – براون دانلود فایل پرسشنامۀ وسواس فکری - عملی (YBOCS ) (OCI ) ییل – براون این پرسشنامه با اجازۀ پل سالکووسکیس  بازسازی شده است و برای اولین بار در سال 1998 چاپ شده است.…

 • بررسی جایگاه و اهمیت دولت

  بررسی جایگاه و اهمیت دولت,حاکم,حاکمیت,حکومت اسلامی,خلافت اسلامی,دمکراسی,دولت,دولت اسلامی,نظام پارلمانی دانلود فایل بررسی جایگاه و اهمیت دولت سیاستمداران ، جامعه شناسان و اقتصاددانان در مورد تعریف واژه دولت اتفاق نظر ندارند و نتوانسته اند تعریف واحدی را برای واژه دولت عرضه…

 • مشعل های دوگانه سوز

  مشعل های دوگانه سوز دانلود فایل مشعل های دوگانه سوز با توجه به وجود مشكلاتی كه در موتورخانه‌های تاسیساتی و اداره جات بزرگ و همچنین كارخانجات صنعتی از نظر قحطی گاز و غیره وجود دارد می‌توان از مشعل‌های دوگانه سوز…

 • مقاله ناسیونالیسم یا ملی گرایی در نثر فارسی

  احساسات ملی گرایی در نثر فارسی,مقاله ناسیونالیسم یا ملی گرایی در نثر فارسی دانلود فایل احساسات ملی گرایی در نثر فارسی نگاهی به متن ابتدایی و انتهایی مقاله: واژه ناسیونالیسم یا ملی گرایی عبارت است ازتکیه برخواستا ، علائق و…

 • نقش خازنها به عنوان المان های الكتریكی

  پایان نامه خازنها به عنوان المان های الكتریكی,پروژه خازنها به عنوان المان های الكتریكی,تحقیق خازنها به عنوان المان های الكتریكی,خازنها به عنوان المان های الكتریكی,نقش خازنها به عنوان المان های الكتریكی دانلود فایل نقش خازنها به عنوان المان های الكتریكی…

 • پایان نامه بررسی و مقایسه میزان استرس و تجربه استرس در بین معلمین زن ابتدائی شهر تهران

  پایان نامه بررسی و مقایسه میزان استرس و تجربه استرس در بین معلمین زن ابتدائی شهر تهران,پروژه بررسی و مقایسه میزان استرس و تجربه استرس در بین معلمین زن ابتدائی شهر تهران,تحقیق بررسی و مقایسه میزان استرس و تجربه استرس…

 • دانلود مقاله احكام فقهی و حقوقی اسقاط جنین

  حقوق اثبات دیه یا قصاص بر جانی سقط جنین,حكم تكلیفی سقط جنین,دانلود مقاله احكام فقهی و حقوقی اسقاط جنین,مقاله احکام سقط جنین,مقاله جنایت اسقاط جنین دانلود فایل قسمتهایی از متن: بررسی احكام فقهی و حقوقی اسقاط جنین در این مقاله…

 • پایان نامه بررسی میزان افسردگی در پرسنل بیمارستان شهید مطهری

  افسردگی در پرسنل بیمارستان شهید مطهری,بررسی میزان افسردگی در پرسنل بیمارستان شهید مطهری,پایان نامه بررسی میزان افسردگی در پرسنل بیمارستان شهید مطهری,میزان افسردگی در پرسنل بیمارستان شهید مطهری دانلود فایل پایان نامه بررسی میزان افسردگی در پرسنل بیمارستان شهید مطهری…

 • دانلود پاورپوینت کنترل و نظارت در سازمان (فصل چهارم کتاب مدیریت عمومی الوانی)

  تعاریف کنترل,تعیین اس,تعیین شاخص برای سنجش نتایج موردانتظار,تعیین نتایج مورد انتظار (بایدها) در کنترل,دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار تألیف دکتر ناصر میرسپاسی با عنوان عملکرد سازمانی,دانلود پاورپوینت کنترل و نظارت در سازمان (فصل…

 • پرسشنامه مقیاس رشد اجتماعی واینلند (WINELEND)

  پرسشنامه مقیاس رشد اجتماعی واینلند (WINELEND),دانلود پرسشنامه مقیاس رشد اجتماعی واینلند (WINELEND) دانلود فایل پرسشنامه مقیاس رشد اجتماعی واینلند (WINELEND) به همراه راهنمای اچرا و تفسیر پرسشنامه  مقیاس بلوغ اجتماعی واینلند یكی از مقیاسهای تحولی است  كه با میزان توانایی…

 • گزارش کارآموزی تعمیرات اساسی موتور پراید در نمایندگی سایپا

  پراید,تعمیرات,دانلود گزارش کارآموزی تعمیرات اساسی موتور پراید در نمایندگی سایپا,سایپا,کاراموزی تعمیرات اساسی موتور پراید در نمایندگی سایپا,کارورزی تعمیرات اساسی موتور پراید در نمایندگی سایپا,گزارش کارآموزی تعمیرات اساسی موتور پراید در نمایندگی سایپا,گزارش کاراموزی تعمیرات اساسی موتور پراید در نمایندگی سایپا,موتور,نمایندگی…

 • خلاصه درس تصمیم گیری با معیارهای چندگانه بخش اصول و مبانی روشANP

  اصول و مبانی روش ANP,تصمیم گیری با معیارهای چندگانه,خلاصه درس تصمیم گیری با معیارهای چندگانه بخش روش های وزن دهی دانلود فایل خلاصه درس تصمیم گیری با معیارهای چندگانه بخش اصول و مبانی روش ANP با مثال حل شده در18صفحه…

 • پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی بلوغ و سن مسئولیت کیفری

  بررسی فقهی و حقوقی بلوغ و سن مسئولیت کیفری,پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی بلوغ و سن مسئولیت کیفری,پایان نامه کارشناسی ارشد (MA),رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانلود فایل  پایان نامه کارشناسی ارشد «M.A» رشته: فقه و مبانی حقوق…

 • طرح توجیهی قرص قهوه

  طرح توجیهی قرص قهوه دانلود فایل طرح توجیهی قرص قهوه این طرح توجیهی شامل موارد زیر است :  معرفی محصول مشخصات کلی محصول شماره تعرفه گمرکی شرایط واردات استانداردهای ملی وجهانی قیمت تولید داخلی و جهانی محصول موارد مصرف و…

 • مبانی و پیشینه نظری آموزش كاركنان

  پیشینه پژوهش,فصل دوم پایان نامه,مبانی نظری,مبانی و پیشینه نظری آموزش كاركنان دانلود فایل مبانی و پیشینه نظری آموزش كاركنان در 30 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)…

 • مقالةكنترل با دور متغیر موتورهای DC و AC

  مقالةكنترل با دور متغیر موتورهای DC و AC دانلود فایل مقالةكنترل با دور متغیر موتورهای DC و AC فهرست: تعریف موتور الكتریكی آشنایی با دورهای موتورهای الكتریكی انواع موتور و درایورهای آن ها موتورهای Dc موتورهای AC تک فاز موتورهای AC…

 • پاورپوینت تحول در مدیریت

  انواع مدیران از لحاظ اجرای گزینه‌ها,پاورپوینت تحول در مدیریت,پنج حوزه‌ دانش بشری,دانلود پاورپوینت تحول در مدیریت,ذهنیت اقدام یا مدیریت تحول,گزینه های‌ تغییر و مراتب عالی آن,مدیریت تحول و تحول در مدیریت دانلود فایل عنوان: پاورپوینت تحول در مدیریت فرمت: پاورپوینت…

 • گزارش کارآموزی مراحل اجرایی ساختمان

  دانلود گزارش کارآموزی مراحل اجرایی ساختمان مكان شركت دینار کوه غرب,گزارش کارآموزی مراحل اجرایی ساختمان دانلود فایل بصورت فایل ورد قابل ویرایش و آماده ارائه فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل فهرست مطالب عنوان. صفحه مقدمه     5 ارزیابی…

 • پایان نامه شبكه قواعد واجی در گویش لری اندیمشك

  پایان نامه شبكه قواعد واجی در گویش لری اندیمشك دانلود فایل

 • پژوهش سازمانهای یادگیرنده و دانش آفرین

  بیمه کیفیت,پژوهش سازمانهای یادگیرنده و دانش آفرین,ده فرمان TQM,علما و مشاهیر TQM کیستند؟,مدیریت کیفیت فراگیر,مطالعه موردی,ویژگیهای سازمانهای یادگیرنده دانلود فایل پژوهش سازمانهای یادگیرنده و دانش آفرین فرمت ورد تعداد صفحات :72 فونت بی لوتوس 14 تعریف سازمان عبارت است از…

 • گزارش كارآموزی خاک برداری

  گزارش كارآموزی خاک برداری دانلود فایل گزارش كارآموزی خاک برداری فـهـرسـت مـطـالـب مقدمه دستورالعمل های حفاظتی و ایمنی كارگاه ها آشنایی كلی با مكان كارآموزی پاك سازی خرابه گودبرداری پیاده كردن نقشه بتون مگر قالب بندی فونداسیون و شمع بندی…

 • اصول موفقیت در کار افرینی

  اصول موفقیت در کار افرینی دانلود فایل اصول موفقیت در کار افرینی كسب و كار خانگی كار آفرینی اصول راه اندازی كسب و كار امور مالی و حسابداری كسب و كار مدیریت كسب و كار بحث در مورد موفقیت انسانها…