مقاله ساختارحكومت‏ پیامبر

مقاله ساختارحكومت‏ پیامبر

دانلود فایل

مقاله ساختارحكومت‏ پیامبر این مقاله درصدد اثبات ساختار حكومتی برای حكومت نبی اكرم در مدینةالرسول(ص) است، تا ساختار حكومت اسلامی اثبات شود، زیرا بدیهی است اگر رسول اكرم(ص) ساختار دولتی مبتنی بر وحی داشته باشد، كافی است، تا ادعا شود اسلام ساختار دارد، آن‏گاه سیره حكومتی امیرمؤمنان مؤید آن خواهد شد. بنابراین، مطالب این مقاله صرفاً درباره اثبات ساختار برای حكومت پیامبر خواهد بود. برای اثبات مدعای فوق نیاز به تعریفی مورد اتفاق از “ساختار” داریم كه قاعدتاً ارائه آن دانشمندان علم مدیریت و سازمان متوقع است. مقدمتاً خوب است دانسته شود مكاتب مدیریت، دورانهای زیر را شامل می‏شود: [245]الف) دوران قبل از مدیریت علمی، ب) دوران مدیریتها یا مكتبهای كلاسیك، ج) مكتب روابط انسانی، د) تركیبی از ب و ج. مدیریت و فن اداره، مانند هر اندیشه دیگر در حال تطور و تكامل است. در دوران قبل از مدیریت علمی، مدیریتها به شكل فطری و بدون فرمولهای مدوّن و مبیّن بود، مانند واحدهای تجاری در زمان چینیان و رومیان‏ [246] كه دارای نوعی بینش مدیریتی ساده بودند با ظهور “فردریك تایلور) دوران مدیریت علمی شروع می‏شود [247] كه به عنوان پدر مدیریت علمی معروف شد و در اوایل قرن حاضر نوشته‏هایش درباره تئوری مدیریت به طور گسترده‏ای خواننده داشت. مبنای مدیریت وی اساساً تكنولوژی بود و به گمان وی بهترین طریق افزایش بازده، بهبود فنون و روشهایی بود كه كارگران به كار می‏بردند. او افراد را ابزار می‏دانست و در طرح او عمدتاً به نیازهای سازمانی توجه می‏شود، نه نیازهای افراد. [248]بعداً “التون میو” ظهور كرد و “نهضت روابط انسانی” را در فواصل 1920 تا 1930 ـ 1299 تا 1309 ه’ مطرح كرد و جانشین آرای تیلور نمود. او و پیروانش می‏گفتند علاوه بر اینكه باید بهترین روشهای تكنولوژی را برای بهبود و بازده مورد توجه قرار داد، روحیات و امورانسانی را نیز باید مورد توجه قرار داد. آنها ادعا می‏كردند روابط انسانی بر روابط تكنولوژی كاری ترجیح دارد و این را از آزمایشات معروف به “هاتورن” به دست آورده بودند. [249]و قبل از “التون میو” و بعد از “فردریك تیلور” دوران مكاتب كلاسیك مدیریت است و حدود 50 سال می‏باشد و بوروكراسی “وبر” و اصول‏گرایی “فایول”> [250]شاخص‏ترین آنها است. برخی تكنوكراسی “فردریك تیلور” را از زمره این مكاتب شمرده‏اند، [251] ولی به نظر می‏آید نظریات مدیریت خیلی بیشتر و نامنظم‏تر از این باشد، به گونه‏ای كه به نظر بعضی از صاحب‏نظران، [252]علم مدیریت، جنگلی از تئوریها است و به نظر بعضی، از زمره علوم ناموفق است. [253] …خانواده “لوذان” را كه حاكم اصلی یمن بودند، نصب كرد. عمرو بن حزم بن‏زید لوذان، شهر بن بازام و عامر بن‏شهر بن بازام سه نفر از خانواده لوذان بودند كه در یمن و مقاطعات آن نصب شدند. [320] پیامبر(ص) در قبیله عبدالقیس ابتدا علاء بن‏حضرمی را گماشت و پس از شكایت مردم، پیامبر(ص) او را عزل نمود و به جای او ابان بن‏قیص را كه از اكابر قریش بود، نصب كرد. [321] حافظ عراقی در الفیه خود تمام ولایتداران و استانداران پیامبر(ص) را در شعری زیبا گنجانده است: أمر باذان بلاد الیمن، ثم ابْنه شهراً بصنعا یمن، وابْن أبی أمیة المهاجری، كنده و الصدق فقیل ان سری‏، لعمله قضی النبی بالموت، كذا زیاد بن‏لبید حضرموت، كذا ابوموسی‏ ذبیداً و عدن، و نافع الساحل مِن أرض الیمن، كذاك قدْ ولّی‏ معاذ الجند، كذلك عتاباً علی خبر البلد، كذاك قد وَلّی أباسفیان، صخر بن حرب بعد ذا نجران، كذا ابْنه یزید ای تیماء، و ابْن سعید خالداً صنعاء، كذاك عمر أخذوا وادی القُری‏، و حكما أخاهما علی قری، عرنیة كذلك إیضاً أعطی‏، أخاهما أبان منه الخطا، كذاك ابْن العاص عمراً بعمان، كذا علی الطائف ولّی‏ عثمان. چندین استان زیر نظر پیامبر اكرم(ص) بود و چند استاندار را نصب كرد [322] و در واقع، دستگاه اداری كامل بود. 3ـ جهاز قضائیالف ـ قضاوت شخص نبی‏اكرم(ص)پیامبر اكرم(ص) كه مبلّغ شریعت بود، قضاوت را نیز به عهده داشت‏ [323] و در مسایل مورد اختلاف قضاوت می‏كرد. [324] اهتمام ایشان به امر قضا به خاطر ارتباط مستقیم قضا با عدالت اجتماعی ـ سیاسی بود. [325] ایشان با مداخله در امر قضا كار قضاوت را در دست كاهنان و یهودیان درآورد. [326] از قضاوتهای معروف او یكی بین سمرة بن‏جندب و مرد انصاری بر سر یك درخت و دیگری قضاوت بین زبیر بن عوام و مرد انصاری درباره آبیاری درختان می‏باشد. [327] ایشان قاضی اوّل دولت اسلامی و تنها قاضی مدینه بود و [328] فرمود: “من بشر هستم و شما نزاعتان را پیش من می‏آورید. ممكن است بعضی از شما فصیح‏تر از دیگری باشد و من طبق شنیده‏ام قضاوت كنم. پس هر كه را به نفعش قضاوت كردم و حق‏برادرش ضایع شد، نباید از برادرش چیزی بگیرد وگرنه قطعه‏ای از آتش برای او خواهدبود.”> [329] ب ـ نصب قاضیپیامبر اكرم(ص) برای شهرهای دیگر افرادی را كه صلاحیت داشتند، به عنوان قاضی می‏فرستاد. مثلاً علی(ع) را به یمن فرستاد و فرمود: “وقتی طرفین دعوا روبه‏روی تو نشستند، قضاوت مكن، مگر به سخن و مانند دوستی گوش بدهی.”> [330] برخی علی(ع) را قاضی مدینه از طرف پیامبر(ص) می‏دانند [331] و برخی او را قاضی خارج از مدینه می‏دانند. [332] از جمله قضاوت نصب شده، معاذ بن‏جبل‏ [333] و ابوموسی اشعری‏ [334] هستند، هر چند برخی آنها را والی می‏دانند، [335] ولی حدیث معروف كه گفتگوی رسول‏خدا(ص) را با معاذ قبل از آنكه به محل مأموریت خویش برود، بیان می‏كند، می‏فهماند او قاضی بوده است. وی گفت: اگر از قرآن و سنّت چیزی نیافتم، به اجتهاد خود عمل می‏كنم. [336] سیره ابن‏هشام، ابوبكر و عمر و عبداللَّه مسعود و ابی‏بن‏كعب و زید بن‏ثابت را به عنوان قاضین منصوب از طرف رسول‏خدا(ص) نام می‏برد. [337] هر چند برخی با آن مخالفند، به دلیل اینكه پیامبر(ص) شخصاً و به آسانی می‏توانست قضاوت كند، زیرا دعواها، كم و ارتباط با رسول‏اكرم(ص) آسان بود. [338] اما باید گفت آن زمان در شهرهای دیگر اگر دعوا و مخاصمه‏ای رخ می‏داد، ارتباط با پیامبر(ص) با آن وسایل ابتدایی ِسفر و خطرات آن، امری مشكل بود و پیامبر(ص) به همان انگیزه كه والی را نصب می‏كرد، قاضی را هم نصب می‏نمود. البته قاضی ِ مدینه پیامبر(ص) بود و علی(ع) هم از طرف ایشان قضاوت می‏كرد، [339] ولی دیگران خارج از مدینه قضاوت می‏كردند. وقتی به عبداللَّه بن عمر فرمود: بین مردم قضاوت كن، گفت: مرا معاف بدارید. فرمود: پدرت قضاوت می‏كرد. [340] برخی، قضاوت رسول خدا(ص) را شش نفر می‏دانند. [341] بعضی از معقل بن‏یسار نقل می‏كنند كه رسول‏خدا(ص) به او فرمود كه قضاوت كن. [342] پیامبر اكرم(ص) علاوه بر نصب قاضی كه نمونه‏ای بارز از تقسیم كار است، افرادی را بر

 • پروژه كارآفرینی آموزشگاه زبان خارجی

  آموزشگاه,پروژه كارآفرینی آموزشگاه زبان خارجی,پروژه کارافرینی آموزشگاه زبان خارجی,توجیه اقتصادی آموزشگاه زبان خارجی,خارجی,دانلود پروژه آموزشگاه زبان خارجی,دانلود کارآفرینی آموزشگاه زبان خارجی,زبان,طرح توجیه فنی آموزشگاه زبان خارجی,طرح توجیهی آموزشگاه زبان خارجی,کارآفرینی آموزشگاه زبان خارجی دانلود فایل پروژه كارآفرینی آموزشگاه زبان خارجی…

 • پروژه پیاده سازی اتوماسیون تغذیه با رشنال رز

  پروژه پیاده سازی اتوماسیون تغذیه با رشنال رز,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود پروژه مهندسی نرم افزار,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,نرم افزار Rational Rose دانلود فایل دانلود پروژه…

 • مقاله اینترنت

  مقاله اینترنت دانلود فایل مقاله اینترنت مقدمه:اینترنت (internet) که برگرفته شده از کلمه inter-networking یک شبکه رایانه ای است که شبکه های گوناگون را به یکدیگرمتصل می کند. به عنوان یک نام مناسب ، اینترنت یک شبکه بین المللی قابل…

 • گزارش کاراموزی امور تسهیلات و وصول و بیمه بانك كشاورزی شعبه ابهر

  ابهر,امور تسهیلات,بانك,بیمه,دانلود گزارش کارآموزی امور تسهیلات و وصول و بیمه بانك كشاورزی شعبه ابهر,شعبه,كشاورزی,کاراموزی امور تسهیلات و وصول و بیمه بانك كشاورزی شعبه ابهر,کارورزی امور تسهیلات و وصول و بیمه بانك كشاورزی شعبه ابهر,گزارش کاراموزی امور تسهیلات و وصول و…

 • تحقیق كاربرد استخراج با سیال فوق بحرانی در صنایع غذایی

  تحقیق كاربرد استخراج با سیال فوق بحرانی در صنایع غذایی,دانلود كاربرد استخراج با سیال فوق بحرانی در صنایع غذایی دانلود فایل بخش هایی از متن: مقدمه:  استخراج با حلال یكی از قدیمی‌ترین روش‌های جداسازی بوده و بدون شك تاریخ استفاده…

 • پایان نامه بررسی بردارهای ریتز وابسته به بار و روش MPA

  پایان نامه بررسی بردارهای ریتز وابسته به بار و روش MPA دانلود فایل پایان نامه بررسی بردارهای ریتز وابسته به بار و روش MPA مقدمه توسعه و رشد سریع سرعت كامپیوترها و روشهای اجزای محدود در طی سی سال گذشته…

 • پژوهش والیبال

  پژوهش والیبال دانلود فایل پژوهش والیبال بخشهایی از متن: والیبال یکی از رشته‌های ورزشی جهانی است که شهرت جهانی خود را مرهون مسابقات المپیک ۱۹۶۴ توکیو است. والیبال در سال ۱۸۹۵ از کشور آمریکا شروع شد ولی انجمن آماتوری والیبال…

 • پژوهش درس خانواده درمانی رشته مدیریت خانواده

  پژوهش درس خانواده درمانی رشته مدیریت خانواده دانلود فایل پژوهش درس خانواده درمانی رشته مدیریت خانواده این پژوهش در 24 صفحه تهیه و تنظیم شده است . پژوهش درس خانواده درمانی از پودمان روانشناسی و سلامت خانواده (مقطع کارشناسی رشته…

 • پایان نامه بررسی سلامت روانی سالمندان آسایشگاهی و غیر آسایشگاهی شهرستان ابهر

  پایان نامه بررسی سلامت روانی سالمندان آسایشگاهی و غیر آسایشگاهی شهرستان ابهر دانلود فایل پایان نامه بررسی سلامت روانی سالمندان آسایشگاهی و غیر آسایشگاهی شهرستان ابهر  چکیده :  درتحقیق حاضر سلامت روانی سالمندان آسایشگاهی و غیر آسایشگاهی شهرستان ابهر مقایسه…

 • مبانی نظری پایان نامه روانشناسی درباره سبک های فرزند پروری

  مبانی نظری پایان نامه روانشناسی درباره شخصیت دانلود فایل مبانی نظری پایان نامه روانشناسی درباره سبک های فرزند پروری در 35  صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)…

 • پروژه کارآفرینی تولید توپ ورزشی

  پروژه کارآفرینی تولید توپ ورزشی,پروژه کارافرینی تولید توپ ورزشی,توپ,توجیه اقتصادی تولید توپ ورزشی,تولید,دانلود پروژه تولید توپ ورزشی,دانلود کارآفرینی تولید توپ ورزشی,طرح توجیه فنی تولید توپ ورزشی,طرح توجیهی تولید توپ ورزشی,کارآفرینی تولید توپ ورزشی,ورزشی دانلود فایل فوتسال

 • پروپوزال بررسی مقایسه ای طرحواره ناسازگار اولیه، مکانیسم های دفاعی و پایگاه هویت در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و افراد بهنجار

  ایگاه هویت در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و افراد بهنجار,بررسی مقایسه ای طرحواره ناسازگار اولیه,پروپوزال بررسی مقایسه ای طرحواره ناسازگار اولیه، مکانیسم های دفاعی و پایگاه هویت در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و افراد بهنجار,مکانیسم های…

 • تحقیق کلی در مورد گل رز

  تحقیق کلی در مورد گل رز دانلود فایل بخشهایی از متن: گل رز بعنوان ملكه گلها از زمان عهد باستان مورد توجه بشر بوده است. در آن موقع استفاده های داروئی آن بیشتر مورد توجه بوده ولی بتدریج كشت و…

 • پاورپوینت رادار پالسی و رادار cw ضد رادار ها و مقابله با ضد رادار ها

  پاورپوینت رادار پالسی و رادار cw ضد رادار ها و مقابله با ضد رادار ها دانلود فایل پاورپوینت رادار پالسی و رادار cw  ضد رادار ها و مقابله با ضد رادار ها 

 • پاورپوینت شیر مادر

  پاورپوینت شیر مادر,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت شیر مادر,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود پاورپوینت شیر مادر  فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل دانلود…

 • پایان نامه بررسی اجمالی عملكرد توربین های انبساطی رشته آبیاری

  بررسی اجمالی عملكرد توربین های انبساطی رشته آبیاری,پایان نامه بررسی اجمالی عملكرد توربین های انبساطی,پروژه بررسی اجمالی عملكرد توربین های انبساطی,تحقیق بررسی اجمالی عملكرد توربین های انبساطی,دانلود بررسی اجمالی عملكرد توربین های انبساطی رشته آبیاری,درباره بررسی اجمالی عملكرد توربین های…

 • پایان نامه قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

  پایان نامه قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی دانلود فایل پایان نامه قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی چکیده قرارهای تأمین کیفری از جمله قرارهای اعدادی هستند که در مرحله…

 • پایان نامه بررسی اهمیت مطالعه كردن در تعلیم و تربیت

  پایان نامه بررسی اهمیت مطالعه كردن در تعلیم و تربیت,پروژه بررسی اهمیت مطالعه كردن در تعلیم و تربیت,تحقیق بررسی اهمیت مطالعه كردن در تعلیم و تربیت,دانلود پایان نامه بررسی اهمیت مطالعه كردن در تعلیم و تربیت,مقاله بررسی اهمیت مطالعه كردن…

 • پایان نامه شاخصهای فرهنگ، تفكر و نقش آن در بسیج

  پایان نامه شاخصهای فرهنگ، تفكر و نقش آن در بسیج,پروژه شاخصهای فرهنگ، تفكر و نقش آن در بسیج,تحقیق شاخصهای فرهنگ، تفكر و نقش آن در بسیج,دانلود شاخصهای فرهنگ، تفكر و نقش آن در بسیج,شاخصهای فرهنگ، تفكر و نقش آن در…

 • پایان نامه بررسی خود کارآمدی و اعتماد به نفس با پیشرفت تحصیلی

  پایان نامه بررسی خود کارآمدی و اعتماد به نفس با پیشرفت تحصیلی دانلود فایل پایان نامه بررسی  خود کارآمدی و اعتماد به نفس با پیشرفت تحصیلی چکیده این پژوهش با عنوان بررسی رابطه خود کارآمدی و اعتماد به نفس با…

 • طراحی و ساخت شمارندة فرکانس تا یک گیگاهرتز

  اندازه گیری فرکانس,دستگاه اندازه گیری,شمارندة فرکانس,طراحی و ساخت,طراحی و ساخت شمارندة فرکانس تا یک گیگاهرتز,فرکانس,یک گیگاهرتز دانلود فایل اصولا عمل یا حاصل مقایسه یک کمیت مفروض با یک استاندارد از پیش تعیین شده را ، اندازه گیری می نامیم. برای…

 • مبانی و پیشینه نظری سبک های مقابله با استرس

  مبانی و پیشینه نظری سبک های مقابله با استرس دانلود فایل در 36 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه…

 • مقاله بررسی قانون اساسی

  مقاله بررسی قانون اساسی دانلود فایل مقاله بررسی قانون اساسی فهرست:قانون اساسیقانون اساسی مشروطهقانون اساسی جمهوری اسلامیپیشینه تاریخی قانون اساسیتفاوت قانون عادی با قانون اساسینخستین قانون جامع در ژاپن اصل پنجاه و هشتم قانون اساسیپیش نویس پیشنهادی برای قانون اساسی حکومت…

 • مقاله درباره گوگل

  پروژه گوگل,تحقیق گوگل,گوگل,مقاله درباره گوگل دانلود فایل مقاله درباره گوگل براساس آخرین آمار منتشر شده، «گوگل» با در اختیار داشتن 54 درصد از سهم بازار، محبوب‌ترین موتور جستجو است و بعد از آن یاهو با اختلاف فراوان و با 23…

 • مبانی نظری پایان نامه روانشناسی درباره اضطراب

  مبانی نظری پایان نامه روانشناسی درباره شخصیت دانلود فایل مبانی نظری پایان نامه روانشناسی درباره اضطراب در 27  صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع…

 • تحقیق و پژوهش-آموزش کشت جو

  آموزش کشت جو،جو،جو دوسر،یولاف،آموزش کاشت جو،زراعت جو،بیماریهای جو،کودپاشی جو،کشت دیم جو،جو آبی،،,تحقیق و پژوهش-آموزش کشت جو دانلود فایل این تحقیق در مورد آموزش کشت جو در 48 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد. فهرست مقدمه. 4 جو : 4…

 • تحقیق راجع به نقش گیاهان در ساختار معماری

  تحقیق راجع به نقش گیاهان در ساختار معماری دانلود فایل تحقیق راجع به نقش گیاهان در ساختار معماری ·  معماران و طراحان باید در شروع کار به نقش پوشش گیاهی موجود در طراحی محیط و منظرسازی توجه داشته باشند. طراح…

 • پایان نامه حاشیه نشینی و مشكلات آن

  پایان نامه جامعه شناسی,پایان نامه حاشیه نشینی و مشكلات آن,حاشیه نشینی و مشكلات آن دانلود فایل پایان نامه حاشیه نشینی و مشكلات آن مقدمه: جمعیت انبوهی كه در شهرها ، شهركها و آبادیهای اطراف تهران و مناطق فقیرنشین داخل تهران…

 • ترانسفورماتور

  تحقیق ترانسفورماتور,ترانسفورماتور,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,مدیریت دانلود فایل دانلود تحقیق ترانسفورماتور بصورت فایل ورد قایل ویرایش و آماده ارائه ترانسفورماتور (به انگلیسی: transformer) وسیله‌ای است…

 • پایان نامه کشت خاکهای هیدروپونیک

  پایان نامه کشت خاکهای هیدروپونیک دانلود فایل پایان نامه کشت خاکهای هیدروپونیک فهرست: مقدمه  تکثیر گیاهان به روش آبکشت  -             کاشت بذر  -             کاشت در جعبه تکثیر  -             کاشت بذر در بستر خنثی  -             کاشت بذر در محیط مایع -            …

 • پروژه کارآفرینی کارخانه سیمان بجنورد

  بجنورد,پروژه کارآفرینی کارخانه سیمان بجنورد,پروژه کارافرینی کارخانه سیمان بجنورد,توجیه اقتصادی کارخانه سیمان بجنورد,دانلود پروژه کارخانه سیمان بجنورد,دانلود کارآفرینی کارخانه سیمان بجنورد,سیمان,طرح توجیه فنی کارخانه سیمان بجنورد,طرح توجیهی کارخانه سیمان بجنورد,کارآفرینی کارخانه سیمان بجنورد,کارخانه دانلود فایل پروژه کارآفرینی کارخانه سیمان بجنورد…

 • مقاله بررسی تأثیر پشت گرد برروی میزان انعطاف‌پذیری در دختران دانشجو (رشته تربیت بدنی)

  انعطاف‌پذیری در دختران دانشجو (رشته تربیت بدنی),بررسی تأثیر پشت گرد برروی میزان انعطاف‌پذیری در دختران دانشجو (رشته تربیت بدنی),تأثیر پشت گرد برروی میزان انعطاف‌پذیری در دختران دانشجو (رشته تربیت بدنی),مقاله بررسی تأثیر پشت گرد برروی میزان انعطاف‌پذیری در دختران دانشجو…

 • پاورپوینت هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا (TDABC)

  پاورپوینت هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا (TDABC),پیاد,چالش های مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت,دانلود پاورپوینت هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا (TDABC),سازوکارهزینه یابی بر مبنای فعالیت زمانگرا,قدرت پیش بینی مدل (ABC),معادلات زمانی,نوآوری هزینه یابی بر مبنای فعالیت…

 • مقاله ارشد شیمی : مطالعه ی تهیه وبه كارگیری كمپوزیت پلی ونیل ایمیدازول- نانو لوله های كربنی به روش سل ژل به عنوان فیبر جدید میكرواستخراج فاز جامد جهت

  مقاله ارشد شیمی : مطالعه ی تهیه وبه كارگیری كمپوزیت پلی ونیل ایمیدازول- نانو لوله های كربنی به روش سل ژل به عنوان فیبر جدید میكرواستخراج فاز جامد جهت,مقاله ارشد شیمی مطالعه ی تهیه وبه كارگیری كمپوزیت پلی ونیل ایمیدازول…

 • مقاله تحولات دوران كودكی

  مقاله تحولات دوران كودكی دانلود فایل مقاله تحولات دوران كودكی زمان های انتقال در زمان عبور و گذر كودك در یك فعالیت، فعالیت بالاتر رخ می دهد. ورود به مدرسه و ترك كردن آن زمان گذراست. رفتن به بستر خواب…