مقایسه مشکلات روانشناختی والدین کودکان ناتوان هوشی و والدین کودکان عادی شهر اراک

پایان نامه و پروژه پایانی مقایسه مشکلات روانشناختی والدین کودکان ناتوان هوشی و والدین کودکان عادی شهر اراک,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنام,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,مقایسه مشکلات روانشناختی والدین کودکان ناتوان هوشی و والدین کودکان عادی شهر اراک

دانلود فایل

مقایسه مشکلات روانشناختی والدین کودکان ناتوان هوشی و والدین کودکان عادی شهر اراک  در 157 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc چکیده : به منظور بررسی مشکلات روانشناختی والدین کودکان ناتوان هوشی تعداد 100 نفر از والدین کودکان ناتوان هوشی با 100 نفر والدین کودکان عادی مورد مقایسه قرار گرفتند . افراد مورد نظر ازوالدین دانش آموزانی بودند که در مدارس استثنایی و عادی شهر اراک در پایه های دوم تا پنجم ابتدایی مشغول به تحصیل بودند .وبا روش نمونه گیری  تصادفی ساده انتخاب شدند از تعداد کل نمونه 100 نفر را مادران و 100 نفر را پدران تشکیل می دهند به این ترتیب که والدین کودکان ناتوان هوشی را 50 مادر و 50 پدر و والدین با کودکان عادی نیز شامل 50 پدر و 50 مادر می باشد. همچنین وجود مشکلات روانشناختی در پدران و مادران با کودکان ناتوان هوشی مورد مقایسه قرار گرفت . نتایج آزمون t مستقل برای دو گروه از والدین  نشان داد که والدین با کودکان ناتوان هوشی مشکلات روانشناختی بیشتری را در مقایسه با والدین کودکان عادی تجربه می کنند . تفاوت بین آنها در زمینه های شکایات جسمنانی ، حساسیت فردی ، افسردگی ، اضطراب ، پرخاشگری ، روان پریشی و حالات وسواسی معنا دار بوده و در زمینه های ترس مرضی حالت پارانوئیدی تفاوت معناداری بین والدین دو گروه وجود ندارد ، نتایج آزمون t وابسته برای بررسی وجود یا عدم وجود تفاوت بین پدران و مادران با کودکان ناتوان هوشی نشان می دهد که مادران مشکلات روانشناختی بیشتری را در مقایسه با پدران تجربه می کنند و تفاوت بین پدران و مادران در زمینه های شکایات جسمانی، حساسیت بین فردی ، افسردگی ، پرخاشگری ، اضطراب ، حالات وسواسی تفاوت معنی داری وجود دارد ودر زمینه های ترس مرضی ، روان پریشی و حالات پارانوئیدی تفاوت معناداری بین پدران و مادران کودکان با ناتوانی هوشی وجود ندارد .  فهرست مطالب چکیده : مقدمه فصل اول کلیات بیان مسئله سوالات پژوهش اهمیت پژوهش اهداف تحقیق: متغیرهای پژوهش فرضیه های پژوهش تعریف واژه ها و اصطلاحات تعریف متغیرهای پژوهش: فصل دوم پیشینه تحقیق تاریخچه ناتوانی هوشی: که دچار اشکالات مشخص شده ذهنی و جسمی هستند ، بستگی به شرایط و آگاهیهای اجتماعی ، تعریف ناتوانی هوشی طبقه بندی کودکان ناتوان هوشی: ناتوانی هوشی  خفیف ناتوانی هوشی متوسط ناتوانی هوشی شدید طبقه بندی برای هدفهای آموزشی : 1-   کودکان ناتوان هوشی  آموزش پذیر [1]: 2-   کودکان ناتوان هوشی تربیت پذیر[2]: 3-   کودکان ناتوان هوشی حمایت پذیر[3] علل ناتوانی هوشی خانواده[4] خصوصیات  خانواده تركیب خانواده خانواده تك والد و خانواده طبیعی سن والدین   ترتیب تولد كودكان 1)     واکنش اضطرابی : 2)     تمایل به طرد کودک : 3)     احساس گناه والدین : 4)     افسردگی : 5)     خشم : 6)     مشکلات زناشویی : مراحلی که والدین کودکان ناتوان هوشی در سازگاری [5]طی می کنند. 1)     مرحله آگاهی از خطر[6] : 2)     مرحله مقاومت [7] مکانیزمهای دفاعی والدین با کودک ناتوان هوشی 3)     مرحله فرسودگی [8]: فشار روانی بر روی والدین کودکان ناتوان هوشی تاثیر کودک ناتوان هوشی  بر خانواده تاثیر كودك ناتوان هوشی بر تعاملات خانوادگی تاثیركودك ناتوان هوشی بر رابطه بین پدر و مادر تاثیر کودک ناتوان هوشی  بر پدر : تاثیر کودک ناتوان هوشی  بر مادر: موقعیت اقتصادی – اجتماعی والدین با كودكان ناتوان هوشی تاثیر میزان تحصیلات والدین در سازگاری با كودك ناتوان هوشی تاثیر مذهب در خانواده دارای كودك ناتوان هوشی  «تحقیقات انجام شده در خصوص والدین کودکان ناتوان هوشی» تحقیقات انجام گرفته بر روی مادران کودک ناتوان هوشی : تحقیقات انجام شده در خصوص پدران با کودک ناتوان هوشی : تحقیقات انجام گرفته در ارتباط با مقایسه بین پدر و مادر دارای فرزند ناتوان هوشی: تحقیقات انجام شده در مورد تاثیر کودک ناتوان هوشی بر زندگی زناشویی والدین : تحقیقات انجام شده در رابطه با سازگاری والدین با کودک ناتوان هوشی : تحقیات انجام شده در خصوص جنسیت كودكان ناتوان هوشی و تاثیر آن بر والدین تحقیقات انجام شده در خصوص سن كودكان ناتوان هوشی و تاثیر آن بر روی والدین فصل سوم روش تحقیق روش تحقیق: که دچار اشکالات مشخص شده ذهنی و جسمی هستند ، بستگی به شرایط و آگاهیهای اجتماعی ، تعریف ناتوانی هوشی طبقه بندی کودکان ناتوان هوشی: ناتوانی هوشی  خفیف ناتوانی هوشی متوسط ناتوانی هوشی شدید طبقه بندی برای هدفهای آموزشی : 1-   کودکان ناتوان هوشی  آموزش پذیر [1]: 2-   کودکان ناتوان هوشی تربیت پذیر[2]: 3-   کودکان ناتوان هوشی حمایت پذیر[3] علل ناتوانی هوشی خانواده[4] خصوصیات  خانواده تركیب خانواده خانواده تك والد و خانواده طبیعی سن والدین   ترتیب تولد كودكان 1)     واکنش اضطرابی : 2)     تمایل به طرد کودک : 3)     احساس گناه والدین : 4)     افسردگی : 5)     خشم : 6)     مشکلات زناشویی : مراحلی که والدین کودکان ناتوان هوشی در سازگاری [5]طی می کنند. 1)     مرحله آگاهی از خطر[6] : 2)     مرحله مقاومت [7] مکانیزمهای دفاعی والدین با کودک ناتوان هوشی 3)     مرحله فرسودگی [8]: فشار روانی بر روی والدین کودکان ناتوان هوشی تاثیر کودک ناتوان هوشی  بر خانواده تاثیر كودك ناتوان هوشی بر تعاملات خانوادگی تاثیركودك ناتوان هوشی بر رابطه بین پدر و مادر تاثیر کودک ناتوان هوشی  بر پدر : تاثیر کودک ناتوان هوشی  بر مادر: موقعیت اقتصادی – اجتماعی والدین با كودكان ناتوان هوشی تاثیر میزان تحصیلات والدین در سازگاری با كودك ناتوان هوشی تاثیر مذهب در خانواده دارای كودك ناتوان هوشی  «تحقیقات انجام شده در خصوص والدین کودکان ناتوان هوشی» تحقیقات انجام گرفته بر روی مادران کودک ناتوان هوشی : تحقیقات انجام شده در خصوص پدران با کودک ناتوان هوشی : تحقیقات انجام گرفته در ارتباط با مقایسه بین پدر و مادر دارای فرزند ناتوان هوشی: تحقیقات انجام شده در مورد تاثیر کودک ناتوان هوشی بر زندگی زناشویی والدین : تحقیقات انجام شده در رابطه با سازگاری والدین با کودک ناتوان هوشی : تحقیات انجام شده در خصوص جنسیت كودكان ناتوان هوشی و تاثیر آن بر والدین تحقیقات انجام شده در خصوص سن كودكان ناتوان هوشی و تاثیر آن بر روی والدین فصل سوم روش تحقیق روش تحقیق: جامعه آماری: نمونه : روش نمونه گیری: روش جمع آوری اطلاعات : ابزار پژوهش ابعاد این آزمون شامل: اعتبار آزمون: پایایی آزمون : پایایی آزمون در ایران اعتبار آزمون90  ScL  در ایران روشهای تحلیل آماری داده های پژوهش : فصل چهارم تحلیل داده ها مقدمه بخش اول ) تجزیه و تحلیل توصیفی جدول 2-4 : توزیع فراوانی جنسیت كودكان ناتوان هوشی 1.      توصیف تحصیلات والدین دو گروه 1.      توصیف نمرات وسواس اجباری والدین کودکان عادی و ناتوان هوشی ب) توصیف مقایسه ای نمرات والدین کودکان عادی و ناتوان هوشی 2.      توصیف نمرات حساسیت در روابط متقابل والدین کودکان عادی و ناتوان هوشی 3.      توصیف نمرات افسردگی والدین کودکان عادی و ناتوان هوشی 4.      توصیف نمرات اضطراب والدین کودکان عادی و ناتوان هوشی 5.      توصیف نمرات پرخاشگری والدین کودکان عادی و ناتوان هوشی 6.      توصیف نمرات ترس مرضی والدین کودکان عادی و ناتوان هوشی 7.      توصیف نمرات افكار پارانوئیدی والدین کودکان عادی و ناتوان هوشی 8.      توصیف نمرات روان پریشی والدین کودکان عادی و ناتوان هوشی ج) توصیف مقایسه ای نمرات پدر و مادر  کودک ناتوان هوشی 1.      توصیف نمرات شكایت جسمانی پدر و مادر کودکان ناتوان هوشی 2.      توصیف نمرات وسواس اجباری پدر و مادر کودکان ناتوان هوشی 3.      توصیف نمرات حساسیت در روابط متقابل پدر و مادر کودکان ناتوان هوشی 4.      توصیف نمرات افسردگی پدر و مادر کودکان ناتوان هوشی 5.      توصیف نمرات اضطراب پدر و مادر کودکان ناتوان هوشی 6.      توصیف نمرات پرخاشگری پدر و مادر کودکان ناتوان هوشی 7.      توصیف نمرات ترس مرضی پدر و مادر کودکان ناتوان هوشی 8.      توصیف نمرات افكار پارانوئیدی پدر و مادر کودکان ناتوان هوشی 9.      توصیف نمرات روان پریشی پدر و مادر کودکان ناتوان هوشی بخش دوم ) تجزیه و تحلیل استنباطی بررسی فرضیه های پژوهشی : بررسی فرضیه اول جدول 25 – 4 : آمار نمرات خرده مقیاس های آزمون SCL90 در بررسی فرضیه اول  جدول 26 – 4 : نتایج آزمون مقایسه میانگین نمرات خرده مقیاس های آزمون SCL90 در بررسی  فرضیه اول  بررسی فرضیه دوم جدول 27 – 4 : آمار نمرات خرده مقیاس های آزمون SCL90 در بررسی فرضیه دوم  جدول 28 – 4 : نتایج آزمون مقایسه میانگین خرده مقیاس های آزمون SCL90 در بررسی  فرضیه دوم فصل پنجم نتیجه گیری بررسی نتایج الف :بررسی نتایج مربوط به فرضیه اول در عوامل نه گانه  پرسشنامهSCl 90 1.شكایات جسمانی 2.حالات وسواسی – اضطراری 3.حساسیت در روابط متقابل 4.افسردگی 5.اضطراب 5.پرخاشگری 7.ترس مرضی  8.افكار پارانوئیدی  9. روان پریشی ب: بررسی نتایج مربوط به فرضیه دوم درعوامل نه گانه پرسشنامه  SCL90  2. حالات وسواسی –  اضطراری 3.حساسیت در روابط متقابل 4.افسردگی 5.اضطراب 6. خصومت(پرخاشگری) 7.ترس مرضی 8. حالات پارانوئیدی 9. روان پریشی محدودیت های پژوهش پیشنهادات الف:نظری ب) کاربردی سوالات پرسشنامه  SCL90 پاسخنامه  پرسشنامه SCL90 منابع فارسی References Abstract

 • دانلود تحقیق آماده با عنوان "یادگیری فردی"

  انواع تقویت,تعریف یادگیری,تقویت مثبت,تقویت منفی,تنبیه,خاموش سازی,دانلود تحقیق آماده با عنوان "یادگیری فردی",فرایند یادگیری,کاربرد یادگیری در مدیریت رفتار سازمانی,مکاتب یادگیری,مکتب رفتاری,مکتب شناختی,نظریه شرطی سازی عاملاسکینر,نظریه شرطی سازی کلاسیکپاولف,نظریه یادگیری اجتماعیباندورا دانلود فایل عنوان: دانلود تحقیق آماده با عنوان "یادگیری فردی" دسته:…

 • مقاله جهانی سازی و رابطه عملكرد دولتی

  مقاله اقتصاد,مقاله جهانی سازی و رابطه عملكرد دولتی دانلود فایل مقاله جهانی سازی و رابطه عملكرد دولتی  بانك جهانی، اعتبار و تجارت مقدمه حمایت فعال انسیتوهای غربی (نظیر بانك جهانی, ناتو, صندوق بین المللی پول, سازمان تجارت جهانی, سازمان ملل)…

 • گزارش کاراموزی مهندسی و معماری سیستم ها

  دانلود گزارش کارآموزی مهندسی و معماری سیستم ها,سیستم,کاراموزی مهندسی و معماری سیستم ها,کارورزی مهندسی و معماری سیستم ها,گزارش کاراموزی مهندسی و معماری سیستم ها,معماری,مهندس دانلود فایل 1

 • بررسی رابطه مادر- کودک و طرح واره های ناسازگار اولیه در دانشجویان دارای اختلالات روانشناختی

  بررسی رابطه مادر- کودک و طرح واره های ناسازگار اولیه در دانشجویان دارای اختلالات روانشناختی,پایان نامه بررسی رابطه مادر کودک و طرح واره های ناسازگار اولیه در دانشجویان دارای اختلالات روانشناختی دانلود فایل پایان نامه بررسی رابطه مادر- کودک و…

 • رابطة من و مشتریانم

  رابطة من و مشتریانم دانلود فایل رابطة من و مشتریانم چكیده این مقاله به نگرش و فنون برخورد با مشتری می‌پردازد و نكات سودمندی برای كسب و كارهای كوچك ارائه می‌كند. منبع : روزنامه همشهری،‌ پنجشنبه 3 شهریور 1384، سال…

 • مدیریت و محافظت از شبكه های كامپیوتر

  شبكه های كامپیوتر,محافظت,مدیریت,مدیریت و محافظت از شبكه های كامپیوتر دانلود فایل مدیریت و محافظت از شبكه های كامپیوتر مدیریت و نگهداری شبكه به منابع IT عظیمی نیاز دارد. جهت درك كامل اهمیت مدیریت شبكه باید تعدادی از وظایف اصلی مدیریت…

 • پرسشنامه تاثیرات وقایع بر زندگی

  پرسشنامه تاثیرات وقایع بر زندگی دانلود فایل پرسشنامه تاثیرات وقایع بر زندگی سیاهۀ تأثیرات وقایع بر زندگی«سیاهۀ تأثیرات وقایع بر زندگی»[1] که توسط ماتئوس طرح ریزی شده است (1982 ، دست نوشتۀ چاپ نشده ) .این سیاهه معلوم می کندکه…

 • گزارش كارآموزی (اداره حقوقی شهرداری)

  گزارش كارآموزی (اداره حقوقی شهرداری) دانلود فایل گزارش كارآموزی (اداره حقوقی شهرداری) مقدمه اداره حقوقی به لحاظ نیاز منطقه زیر نظرمستقیم شهردار تشكیل شده و در ارتباط تنگاتنگ با اداره حقوقی مركز فعالیت می‌نماید. بلحاظ كثرت دعاوی و شكایات مردم…

 • پایان نامه بررسی ویندوز سرور 2003

  2003,پایان نامه بررسی ویندوز سرور 2003,پروژه بررسی ویندوز سرور 2003,تحقیق بررسی ویندوز سرور 2003,دانلود پایان نامه بررسی ویندوز سرور 2003,سرور,مقاله بررسی ویندوز سرور 2003,ویندوز دانلود فایل پایان نامه بررسی ویندوز سرور 2003 در 75 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب…

 • پاورپوینت تجزیه و تحلیل مقایسه ای صورتهای مالی

  پاورپوینت تجزیه و تحلیل مقایسه ای صورتهای مالی دانلود فایل عنوان: پاورپوینت تجزیه و تحلیل مقایسه ای صورتهای مالی دسته: حسابداری- مدیریت مالی فرمت: پاورپوینت تعداد اسلاید: 22 اسلاید این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان " تجزیه و تحلیل مقایسه…

 • پایان نامه جاوا اسکریپت

  پایان نامه جاوا,پایان نامه جاوا اسکریپت,پروژه جاوا اسکریپت,جاوا اسکریپت,دانلود پایان نامه جاوا,دانلود جاوا اسکریپت دانلود فایل پایان نامه جاوا اسکریپت چكیده : جاوااسكریپت یك زبان اسكریپتی كه بوسیلة مرورگر وب تفسیر یاintepret می شود. بطور گسترده در دنیای وب مورد…

 • مقاله آموزش و پرورش و بررسی فضاهای آموزشی و مدارس

  مقاله آموزش و پرورش و بررسی فضاهای آموزشی و مدارس دانلود فایل قسمتهایی از متن: 1-1- آموزش : 1-1-1 اهمیت آموزش و پرورش: تمدن امروزه وجوه متفاوتی دارد. دگرگونی تكنیك زندگی مرتبا بر وسعت و تنوع نیازها می‌افزاید و بهره‌مندی…

 • پایان نامه بررسی روشهای بهسازی لرزه ای ساختمانهای خشتی و گلی با مولفه های معماری

  پایان نامه بررسی روشهای بهسازی لرزه ای ساختمانهای خشتی و گلی با مولفه های معماری دانلود فایل پایان نامه بررسی روشهای بهسازی لرزه ای ساختمانهای خشتی و گلی با مولفه های معماری مقدمه  در کاوش های باستان شناسی که روی…

 • پایان نامه حضور دام در جنگل ها و طرح خروج دام

  پایان نامه حضور دام در جنگل ها و طرح خروج دام دانلود فایل پایان نامه حضور دام در جنگل ها و طرح خروج دام  مقدمه یکی از مهمترّین و مؤّثرترین منابع تأمین کننده غذا در روی کره زمین جنگل ها…

 • پایان نامه بررسی تأثیر یاددهی مهارت‌های اداره و كنترل رفتار به مادران مضطرب دارای كودكان پیش‌دبستانی مبتلا به گوشه‌گیری-بازداری

  پایان نامه بررسی تأثیر یاددهی مهارت‌های اداره و كنترل رفتار به مادران مضطرب دارای كودكان پیش‌دبستانی مبتلا به گوشه‌گیری-بازداری,پروژه بررسی تأثیر یاددهی مهارت‌های اداره و كنترل رفتار به مادران مضطرب دارای كودكان پیش‌دبستانی مب,مقاله بررسی تأثیر یاددهی مهارت‌های اداره و…

 • فلسفه تحلیلی

  فلسفه تحلیلی دانلود فایل  مقاله فلسفه تحلیلی  فصل اول: ویتگنشتاین متقدم وویتگنشتاین متأخر فصل دوم: نظریه تصویری فصل سوم:نظریه كاربردی فصل چهارم: زبان خصوصی لودویك ویتگنشتاین یكی از مهمترین فیلسوفان تحلیلی قرن بیستم است كه بواسطه دو اثر مهم فلسفی‌اش-…

 • مقاله بررسی ارتباط بین اضطراب و ورزش

  مقاله بررسی ارتباط بین اضطراب و ورزش دانلود فایل مقاله بررسی ارتباط بین اضطراب و ورزش فهرست: نقش ورزش در کاهش اضطراب تاثیر اضطراب‌ بر عملكرد ورزشی‌ ملاحظات‌ بنیادی‌    روانشناسی ورزشی اثرات ورزش بر سلامت روان ================= نقش ورزش…

 • مقاله بررسی بانکداری خارجی

  مقاله بررسی بانکداری خارجی دانلود فایل مقاله بررسی بانکداری خارجی پیشگفتار  شاید تا چند دهه پیش، تصور ارسال کالا از یک کشور به کشوری دیگر بدون اینکه وجه آن در زمان ارسال یا تحویل کالا دریافت گردد، دور از ذهن…

 • پرسشنامه سنجش سازگاری بل (فرم بزرگسالان)

  پرسشنامه سنجش سازگاری بل (فرم بزرگسالان) دانلود فایل پرسشنامه سنجش سازگاری بل (فرم بزرگسالان) این آزمون دارای ۱۶۰ سوال می باشداگر به کلیه ی پرسش های این آزمون صادقانه و با تفکر پاسخ دهید این امکان وجود دارد که شناخت…

 • مبانی نظری کمال گرایی

  مبانی نظری کمال گرایی دانلود فایل مبانی نظری کمال گرایی در 17  صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA…

 • پروژه کارآفرینی خدمات مسافرتی و جهانگردی

  پروژه کارآفرینی خدمات مسافرتی و جهانگردی,پروژه کارافرینی خدمات مسافرتی و جهانگردی,توجیه اقتصادی خدمات مسافرتی و جهانگردی,جهانگردی,خدمات,دانلود پروژه خدمات مسافرتی و جهانگردی,دانلود کارآفرینی خدمات مسافرتی و جهانگردی,طرح توجیه فنی خدمات مسافرتی و جهانگردی,طرح توجیهی خدمات مسافرتی و جهانگردی,کارآفرینی خدمات مسافرتی و…

 • پایان نامه بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی

  پایان نامه بررسی جایگاه پیشگیری,پایان نامه بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی,جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی دانلود فایل پایان نامه بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی چکیده در این پایان‌نامه ابتدا به تعریف پیشگیری…

 • بررسی موتورهای دیزلی

  بررسی موتورهای دیزلی,پاورپوینت بررسی موتورهای دیزلی,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت بررسی موتورهای دیزلی,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل تفاوت موتور های دیزلی و موتور های…

 • پایان نامه بررسی جامع wifi

  wifi,پایان نامه بررسی جامع wifi,پروژه بررسی جامع wifi,تحقیق بررسی جامع wifi,جامع,دانلود پایان نامه بررسی جامع wifi,مقاله بررسی جامع wifi دانلود فایل واژه نامه شبکه های بیسیم

 • آشنایی با نماتد مركبات

  آشنایی با نماتد مركبات,بررسی نماتد مركبات,پروژه نماتد مركبات,تحقیق نماتد مركبات,دانلود نماتد مركبات,درباره نماتد مركبات,نماتد مركبات دانلود فایل آشنایی با نماتد مركبات مقدمه   اگر یك مشت خاك را از هر نقطه باغ یا مزرعه بردارید و آن را در مقداری…

 • پایان نامه ارزیابی اقتصادی احداث و نگهداری راههای روستایی

  پایان نامه ارزیابی اقتصادی احداث و نگهداری راههای روستایی دانلود فایل پایان نامه ارزیابی اقتصادی احداث و نگهداری راههای روستایی چکیده بر اساس اصول عدالت محوری و مساوات ، توسعه پایدار روستایی اجتناب ناپذیر اسـت . بـرای نیـل بـه ایـن…

 • رابطه پیوند با مدرسه و بزهکاری در بین نوجوانان

  پایان نامه کارشناسی روانشناسی عمومی,دان,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,رابطه پیوند با مدرسه و بزهکاری در بین نوجوانان دانلود فایل پایان نامه کارشناسی…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلال های تنظیم هیجانی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلال های تنظیم هیجانی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلال های تنظیم هیجانی در 38 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه…

 • مقاله بهداشت آب

  مقاله بهداشت آب دانلود فایل مقاله بهداشت آب قسمتهایی از متن: مقدمه بهداشت آب موضوعی بسیار مهم در بهداشت عمومی و مدیریت سلامت می‌باشد. قبل از پرداختن به راه كارهای عملی استحصال، انتقال، بهسازی و توزیع آن لازم است این…

 • مقاله هنر سفالگری ، نقوش آن و سفال اسلامی

  تحقیق بررسی هنر سفالگری,مقاله هنر سفالگری ، نقوش آن و سفال اسلامی دانلود فایل فهرست مطالب: فصل1.مقدمه 1 فصل2.چكیده 3 مهمترین تكنیك های تزیین ظروف در نیشابور 3 دسته های سفال با نقش كنده 3 نقوش سفال در ادوار اسلامی…

 • طرح توجیهی آیینه

  طرح توجیهی آیینه دانلود فایل طرح توجیهی آیینه به طور کلی مراحل تولید به شرح ذیل می باشد: ١- اختلاط ٢- تشکیل پوشش ٣- برش آئینه ۴- مونتاژ ۵- بسته بندی ۶- اختلاط با پیکمان رنگی ٧ -تزریق و قالبگیری…

 • پرسشنامه مقیاس هوش هیجانی شات

  پرسشنامه مقیاس هوش هیجانی شات دانلود فایل مقیاس هوش هیجانی شات این مقیاس به وسیله شات[1] و همکاران(1988) بر اساس مدل هوش هیجانی مایر و سالووی(1997) ساخته شده است. ایم مقیاس دارای 33 سوال می‌باشد، سوالات این آزمون  در روی…

 • واژه های جدید چگونه ایجاد می شوند؟

  واژه های جدید چگونه ایجاد می شوند؟ دانلود فایل واژه های جدید چگونه ایجاد می شوند؟ ابداع واژه های جدید تركیب و تركیب سازی جنبه های مشكل آفرین تحلیل تكواشناختی واژه های جدید چگونه ایجاد می شوند؟ یكی از طرق…

 • پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی

  پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی دانلود فایل پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی qارکان برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی vرکن اول: تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری گذشته و آینده vرکن دوم: تخمین سود بالقوه آتی شرکت vرکن سوم: تهیه استراتژی. vدامنه…

 • عصمت پیامبر و امامان

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود مقاله عصمت پیامبر و امامان,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,عصمت پیامبر و امامان,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود مقاله عصمت پیامبر و امامان این مقاله با…