منهّیات در مثنوی معنوی (دفتر اول، دوم، سوم)

پایان نامه کارشناسی ارشد (MA),رشته زبان و ادبیات فارسی,منهّیات در مثنوی معنوی (دفتر اول، دوم، سوم)

دانلود فایل

پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A.)   «رشته زبان و ادبیات فارسی» منهّیات در مثنوی معنوی (دفتر اول، دوم، سوم) چکیده: از دوران باستان ایران مهد پرورش ادب و فرهنگ اصیل بین جوامع بوده است.چنان که از شواهد به جای مانده به این دوران مشهود است در همه کتب کهن تمام سعی کاتبان بر تعلیم و تربیت مردم و شناساندن فرهنگ ناب ایرانی به تمامی جوامع آن روزگاران بوده است،ادیبان و مشاهیر ایران در میان تمام ملل به فهم و درایت معروف بوده اند چنان که در این دوران نیز، کتب قدیمی ما در کشورهای غربی در حال تدریس است. یکی از پرچم داران این ادب وهنر ایرانی مولانا است که در میان اغلب فرقه های مردمی این جهان دارای احترام خاصی است، چنان که اغلب مضامین شعری وی همچون قران کریم بسیار آموزنده است و بسیار مددکار، مولانا در آثار خود همیشه تلاش در بهبود حال زندگانی مردم را دارد و خود را همانند کسی می‌داند که به هدایت مردم گمارده شده است، لذا در گفتار خود همیشه راه اعتدال را در پیش می‌گیرد و در پند و نصیحت از سایر ادبا پیشی گرفته است؛ چنان که همه اموراتی که در زندگی انسان می‌تواند برای وی مشکل ساز باشد را با شواهدی بسیار و زیبا به خواننده توضیح می‌دهد و راه مقابله با آن را نیز در گوش شنونده زمزمه می‌کند،در این پایان نامه سعی کرده ام تا تمام منهیّات مولانا در سه جلد اول  مثنوی وی مورد بررسی و تحقیق قرار دهم، غرض از منهیات همان مفاهیمی است که مولانا در آثار خود خواننده را از آن‌ها نهی و منع کرده است و اجرای آن احکام را برای شخص مشکل ساز قلمداد می‌کند و مخاطب را به بیزاری از آن‌ها امر می‌کند، مفاهیمی مانند؛ نفس‌پرستی، پر خوری، خشم، شهوت، کینه، طمع، ریا، تکبر و مفاهیم مرتبط با اینها که زندگانی و موجودیت هر فردی را می تواند به مخاطره بیاندازد و باعث آزار و اذیت دیگران شود.پس در این پایان نامه  هدف ما بررسی و تحلیل این محدودیت ها و منهیات در آثار این شاعر گرانقدر می‌باشد.بدین صورت که تمامی منهّیات شرعی و اجتماعی از سه جلد اول جدا خواهد شد و همراه با توضیح کامل در باب آنها تقریر خواهد شد،و با تشویق مردم به مطالعه آن، به جامعه ای سالم می توان امیدوار بود. کلید واژگان: مولوی، منهیّات، مثنوی، فرهنگ ایرانی. مقدمه: مولانا درباره مولوی بسیار گفته اند و حکایات متعددی را به او منسوب کرده اند،اما آثاری وجود دارد که تا حدودی زندگی و رویداد های تعیین کننده سر نوشت عجیب او را مشخص می سازد.نامش محمد و لقبش در دوران حیات خود جلال الدین و گاهی (خداوندگار) و مولانا بوده است و لقب مولوی در قرن های بعد از نهم برای وی به کار رفته است و ادب نام های مولوی و مولانا و ملای روم و مولوی رومی و مولانای روم و جلال الدین محمد رومی و بلخی شهرت یافته است.وی در سال 604 هجری در بلخ ولادت یافت.(پدرش بهاء ولد648-543) ملقب به سلطان العلماء هم از روءسای شریعت بود و هم از روءسای طریقت(شمیسا،سیروس،1387: 9).یکی از حوادث مهم زندگی وی،سفر مولوی و خانواده اش و مقیم شدن در قونیه بود.در سال 617،سلطان العلماء به همراه خانواده اش از بلخ مهاجرت کردند.حکایت مشهوری که در طی این سفر روایت شده است این است که روزی عطار، مولوی را دید و درباره مولوی به پدرش گفت (این فرزند را گرامی دار، زود باشد که از نفس گرم آتش در سوختگان عالم زند)(صفا،ذبیح الله،1332: 451). در طول این سفر آن‌ها مدتی را در وخش و سمرقند گذرانیدند.سپس به حج رفتند و نیشابور را دیدند و به بغداد رسیدند. مدتی در حجاز ماندند و  هنگام بازگشت مکه چندی نیز در شام بودند. چند سالی را نیز در لارنده به سر بردند که در همین شهر،جلال الدین با گوهر خاتون،دختر شرف الدین لالا، ازدواج کرد. پس از آن بهاء ولد به قونیه رفت و در همان جا وفات یافت (زرین کوب،1343، 228 ). مولوی پس از فوت پدر،در سن 24 سالگی به تدریس و وعظ پرداخت و سپس ،سید برهان الدین محقق ترمذی که از شاگردان و مریدان سلطان العماء بود به قونیه آمد.و مولوی شاگرد و مرید وی گشت و بر اثر این ارادت،با معارف و علوم عرفانی مأنوس شد. و پس از آن نیز با سفر به حلب و دمشق مطالعات خود را گسترش داد،گفته شده است که برهان محقق،پس از آن که به تربیت مولوی پرداخت و او را کامل و تمام عیار دید،دست از تدریس برداشت و گوشه گیری کرد.و سر انجام در سال 628 در گذشت.زندگی مولوی از همین جا رنگی دیگر به خود گرفت. استادی که مولوی از چشمه دانش او جرعه ها نوشید،وفات یافت و مولوی پس از جستجو و کندوکاو سر انجام خود را در میان متشرعان و فقیهان و دانشمندانی که به اندک جاه و مقام دنیا دل خوش کرده اند تنها دید.بیراه نیست اگر بگوییم در وجود مولوی آتشی برای دیدن شخصی شعله گرفت تا درون چند توی او را به او بشناساند.و اگر بگویم او در انتظار عشقی به غایت بزرگ بود تا حقیقت برا و روشن شود،باز فهرست مطالب عنوان     صفحه چکیده:    1 مقدمه:    2 فصل اول:کلیات تحقیق 1-1.اهداف تحقیق  10 1-2.پیشینه تحقیق  11 1-3.روش تحقیق   13 فصل دوم:مبانی نظری تحقیق 2-1.نگاهی به ادبیات کلاسیک ایران با درون مایه پند و تعلیم          15 2-1-1.مثنوی و تربیت و فرهنگ جهان اسلام     16 2-1-2.مثنوی و نقش جوانان در به کارگیری آموزه های آن 17 2-1-3.مثنوی و زندگی ما     17 2-1-4.ایران و ایرانی و مثنوی          18 2-1-5.ما از مثنوی چه می آموزیم؟     18 2-1-6.ایران و مثنوی         19 2-1-7.استحکام پایه های گفتاری و استحکامی مثنوی        19 2-1-8.مسیر و اهداف مثنوی 20 2-2. معنی و مفهوم نهی از منکر و امر به معروف           21 2-2-1. منهّیات     23 2-2-2. ماهیّت مثنوی و ضرورت نهی 23 2-2-3.هوا پرستی عامل اصلی کج روی           31 2-2-4.نظر قرآن کریم درباره حدود شرعی و منهّیات الهی  32 2-2-5.امّت برتر   33 2-2-6.مراتب نهی از منکر  34 2-2-7. تعلیم و تربیت         35 2-2-8.ماهیت گناه از دیدگاه مولوی      36 2-2-9.شکوه از کژ فهمی مخاطبان      39 2-3.نهی در طول تاریخ       39 2-3-1. امر به معروف و نهی از منكر از نگاه معصومین(ع)          40 2-3-2.نهی از منکر از نگاه شاعران و اهل قلم    41 2-3-3.نمونه های نهی در شعر شاعران            42 2-3-4.بازتاب مثنوی در دنیا و نهی کلی           42 2-3-5.هفت نصیحت مولانا،امری به نهی         43 2-3-6.حکایات و داستآن‌های مثنوی و نکته های آموزنده آن            44 2-3-7. مثنوی در حوزه ی خراسان و پیروان آیین            45 2-4.پیام و انتظارات مثنوی   46 2-4-1.آینه ی تمام قد زندگی 46 فصل سوم:بحث و نتایج 3-1.نفس پرستی    48 3-1-1.خشم         51 3-1-2.شهوت و هوس         51 3-1-3.کینه          54 3-1-4.بخل          54 3-1-4-1. بخل از منظر آیات و روایات            55 3-1-5.طمع         56 3-1-6. ریا          58 3-1-7. تکبر        59 3-1-8.حسد         60 3-1-9.جاه دوستی  61 3-1-10. گمان و سوء ظن    63 3-1-11.بدخویی    64 3-1-12.نا امیدی   65 3-1-13.نفس امّاره 66 3-1-14.صفات مادی و دنیوی           67 3-1-15.فضولی    68 3-1-16.انتظار بی جا داشتن 69 3-1-17.تهمت      69 3-1-18.تمسخر    70 3-1-19.ستم        71 3-1-20. فریب و حیله        72 3-1-21.لاف زنی  73 3-1-22. رازگویی 74 3-1-23.تأخیر امور            76 3-1-24. تقلید       77 3-1-25. عدم سلوک بر پیر  79 3-1-26. عشق به امور فانی 80 3-1-27.مصاحب بد           82 3-1-28: ظاهر بینی و در بند صورت  83 3-1-29. استعانت از غیر خدا            84 3-1-30.گریه و زاری         85 3-1-31.شکمبارگی            86 3-1-32.غرور و خود بینی   87 3-1-33.تفرقه      89 3-1-34.تملق و چاپلوسی     90 3-1-35.نا امیدی از رحمت الهی        90 3-1-36.تعجیل در کار        91 3-1-37.نفاق        92 3-1-38.مبارزه با قضا و قدر و حکم الهی          93 3-1-39.یاوه گویی 94 3-1-40.قیاس اشتباه           95 3-1-41. اعتماد    98 3-1-42.سلطه¬گری          99 3-1-43.خواب      99 3-1-44.تنبلی       100 3-1-45.جهل و نادانی         100 فصل چهارم:نتیجه گیری و پیشنهادات 4-1.نتیجه گیری    103 4-2.پیشنهادات      108 منابع و مأخذ         109 چکیده انگلیسی      111

 • شاخه نرمتنان

  شاخه نرمتنان دانلود فایل شاخه نرمتنان  فهرست  فسیل شناسی نرم تنان ردة شكم پایان مورفولوژی شكم پایان شكم پایان خشكی تاریخ زمین‌شناسی شكم پایان بیولوژی خاك حلزون باغی پوسته یا صدف سیستم گوارش سیستم گرد خون سیستم تنفسی سیستم دفعی…

 • پایان نامه بررسی عوامل موثر بر گرایش به شبکه های خارجی در بین دانشجویان

  پایان نامه بررسی عوامل موثر بر گرایش به شبکه های خارجی در بین دانشجویان دانلود فایل پایان نامه بررسی عوامل موثر بر گرایش به شبکه های خارجی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور اردبیل   مقدمه در جهان امروز وسایل ارتباط…

 • ترجمه مقاله گزارش و افشاء كنندگان گزارش

  ترجمه مقاله گزارش و افشاء كنندگان گزارش,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود ترجمه مقاله گزارش و افشاء كنندگان گزارش,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل  ترجمه مقاله…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش هوش اخلاقی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش هوش اخلاقی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش هوش اخلاقی در  33 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع…

 • ترجمه مقاله استفاده از بهینه سازی ذرات

  ترجمه مقاله استفاده از بهینه سازی ذرات دانلود فایل ترجمه مقاله استفاده از بهینه سازی ذرات  چکیده: در بسیاری از کشورها سیستم های قدرت در حال حرکت بسوی ساخت یک ساختار رقابتی برای خرید و فروش انرژی الکتریکی می باشند.…

 • پایان نامه EFQMموردبررسی در شركت ایرالكو

  EFQMموردبررسی در شركت ایرالكو,بررسی EFQMموردبررسی در شركت ایرالكو,پایان نامه EFQMموردبررسی در شركت ایرالكو,پروژه EFQMموردبررسی در شركت ایرالكو,تحقیق EFQMموردبررسی در شركت ایرالكو,درباره EFQMموردبررسی در شركت ایرالكو,مقاله EFQMموردبررسی در شركت ایرالكو دانلود فایل پایان نامه EFQMموردبررسی در شركت ایرالكو مقدمه پس از…

 • گزارش کارآموزی طراحی پست برق(شركت مشانیر)

  پست برق,دانلود گزارش کارآموزی طراحی پست برق(شركت مشانیر),شركت مشانیر,طراحی,کاراموزی طراحی پست برق(شركت مشانیر),کارورزی طراحی پست برق(شركت مشانیر),گزارش کارآموزی طراحی پست برق(شركت مشانیر),گزارش کاراموزی طراحی پست برق(شركت مشانیر) دانلود فایل گزارش کارآموزی طراحی پست برق(شركت مشانیر)در 120 صفحه ورد قابل ویرایش…

 • پایان نامه جایگاه ایران در رقابتهای دول اروپایی عصر فتحعلیشاه

  پایان نامه جایگاه ایران در رقابتهای دول اروپایی عصر فتحعلیشاه دانلود فایل [1]

 • طرح توجیهی و کارآفرینی احداث گلخانه، جهت تولید گل رز شاخه بریده

  طرح توجیهی و کارآفرینی احداث گلخانه، جهت تولید گل رز شاخه بریده دانلود فایل طرح توجیهی و کارآفرینی احداث گلخانه، جهت تولید گل رز شاخه بریده مقدمه: مطالعه و بررسی در تاریخچه علم كشاورزی در شاخه باغبانی بیانگر این حقیقت…

 • گزارش كارآموزی عیب یابی موتورهایDC

  DC,دانلود گزارش کارآموزی عیب یابی موتورهایDC,عیب یابی,کاراموزی عیب یابی موتورهایDC,کارورزی عیب یابی موتورهایDC,گزارش كارآموزی عیب یابی موتورهایDC,گزارش کاراموزی عیب یابی موتورهایDC,موتور دانلود فایل گزارش كارآموزی عیب یابی موتورهایDC  در 53 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان                                                                                            صفحه خلاصه…

 • نقش هوش معنوی و خود کارآمدی در پیش بینی انگیزش تحصیلی و انگیزش پیشرفت در بین دانشجویان

  دانل,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پروپوزال,دانلود پروپوزال كارشناسی ارشد نقش هوش معنوی و خود کارآمدی در پیش بینی انگیزش تحصیلی و انگیزش پیشرفت در بین دانشجویان,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود…

 • مقایسة سبک های دلبستگی و سبک های هویتی بین دانشجویان افسرده و غیرافسرده دانشگاه آزاد شهرستان آستارا

  پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی (MA),سبک های هویتی بین دانشجویان افسرده و غیرافسرده,مقایسة سبک های دلبستگی و سبک های هویتی,مقایسة سبک های دلبستگی و سبک های هویتی بین دانشجویان افسرده و غیرافسرده دانشگاه آزاد شهرستان آستارا دانلود فایل…

 • دانلود پاورپوینت سهام عادی (فصل ششم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش)

  ارزش اسمی,ارزش بازار,ارزش دفتری,بازده سود سهام,تجزیه سهام,دانلود پاورپوینت سهام عادی (فصل ششم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش),درصد سود پرداختی,سرمایه گذاری فردی,سود تقسیمی,سود سهمی,مؤسسات سر,مثال ارزش دفتری,مثال مربوط به سود تقسیمی,ویژگیهای خاص سهام عادی,ویژگیهای سهام عادی,ویژگیهای…

 • مجموعه اثر تنش آب روی ویژگی های فیزیزیولوژیکی و این نسبت با رشد و عملکرد رقم های گندم در مراحل مختلف

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مجموعه اثر تنش آب روی ویژگی های فیزیزیولوژیکی و این نسبت با رشد و عملکرد رقم های گندم در مراحل مختلف,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد…

 • پایان نامه شبکه هاب ادهاک متحرک

  پایان نامه شبکه هاب ادهاک متحرک دانلود فایل [1]

 • گزارش کاراموزی دفتر فنی مهندسی جاوید سازه معماری

  جاوید سازه,دانلود گزارش کارآموزی دفتر فنی مهندسی جاوید سازه معماری,دفتر فنی مهندسی,کاراموزی دفتر فنی مهندسی جاوید سازه معماری,کارورزی دفتر فنی مهندسی جاوید سازه معماری,گزارش کاراموزی دفتر فنی مهندسی جاوید سازه معماری,معماری دانلود فایل گزارش کاراموزی دفتر فنی مهندسی جاوید سازه…

 • مقاله شاخصهای مدیران فرهنگی

  مقاله شاخصهای مدیران فرهنگی دانلود فایل مقاله شاخصهای مدیران فرهنگی موضوعات مورد بحث در این مقاله: پارادایم های مدیریت برتر در هزاره سوم مدیریت برتر شاخص مدیریت فرهنگی هم اندیشی مدیران فرهنگی و هنری در مورد مقوله اعتیاد ....................................................................... بخشهایی…

 • مدیریت حقوق و دستمزد ( فصل یازدهم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت )

  دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت مدیریت حقوق و دستمزد ( فصل یازدهم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت ),دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود فایل,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,مدیریت حقوق و…

 • طرح توجیهی تولید محصولات بادی (صندلی و استخر و قایق بادی)

  طرح توجیهی تولید محصولات بادی (صندلی و استخر و قایق بادی) دانلود فایل طرح توجیهی تولید محصولات بادی (صندلی و استخر و قایق بادی) خلاصه طرح نام محصول محصولات بادی ظرفیت پیشنهادی طرح 300 تن مواد اولیه (میلون ریال) 6,701…

 • پایان نامه تاریخچه کشت در جهان وایران

  بررسی تاریخچه کشت در جهان وایران,پایان نامه تاریخچه کشت در جهان وایران,پروژه تاریخچه کشت در جهان وایران,تاریخچه کشت در جهان وایران,تحقیق تاریخچه کشت در جهان وایران,دانلود تاریخچه کشت در جهان وایران دانلود فایل پایان نامه تاریخچه کشت در جهان وایران…

 • تحلیل آماری-مجموعه دوم مقالات

  استانداردهای خطاهای آمار گیری,برآورد نسبتی,تحلیل آماری-مجموعه دوم مقالات,دانلود مقاله تحلیل آماری,روش تجزیه آمار,گزارش دهی خطاهای آمار گیری,مقاله تحلیل آماری,مقاله تحلیل مدل بیز سلسله مراتبی,مقاله داده کاوی,مقاله مؤلفه های استانداردهای آماری,مقاله مبانی و اصول آمار انرژی,مقاله محاسبه واریانس,مقاله مدل بیز سلسله…

 • دانلود پاورپوینت (اسلاید) سازمانهای یادگیرنده

  اصول سازمان یادگیرنده از دیدگاه پیتر سنگه,تعریف سازمان یادگیرنده,تعریف یادگیری,حلقه های یادگیری در سازمان یادگیرنده,دانلود پاورپوینت (اسلاید) سازمانهای یادگیرنده,دانلود پاورپوینت سازمانهای یادگیرنده,مخاطرات سازمانهایی که نگرش ودیدگاههای سازمانهای یادگیرنده را بکار نم,مقدمات وشرایط لازم برای یادگیری سازمانی,منابع ومتون یادگیری سازمانی,ویژگیهای سازمانهای…

 • پایان نامه رفتار اطلاع‌یابی آموزشی- پژوهشی دانشجویان تحصیلات تكمیلی علوم انسانی و فنی مهندسی در استفاده از اینترنت

  پایان نامه رفتار اطلاع‌یابی آموزشی پژوهشی دانشجویان تحصیلات تكمیلی علوم انسانی و فنی مهندسی در استفاده از اینترنت,پایان نامه رفتار اطلاع‌یابی آموزشی- پژوهشی دانشجویان تحصیلات تكمیلی علوم انسانی و فنی مهندسی در استفاده از اینترنت,پروژه رفتار اطلاع‌یابی آموزشی پژوهشی دانشجویان…

 • پایان نامه بررسی الکترواسپینینگ

  الکترواسپینینگ,پایان نامه بررسی الکترواسپینینگ,پروژه بررسی الکترواسپینینگ,تحقیق بررسی الکترواسپینینگ,دانلود پایان نامه بررسی الکترواسپینینگ,مقاله بررسی الکترواسپینینگ دانلود فایل پایان نامه بررسی الکترواسپینینگ فهرست مطالب : پیشگفتار ......................................................................................................................... آ – ت فصل اول : کابرد نانو تکنولوژی در صنعت نساجی و آشنایی با…

 • طرح توجیهی تولید سرکه صنعتی با ظرفیت 1500

  طرح توجیهی تولید سرکه صنعتی با ظرفیت 1500 دانلود فایل بسمه تعالی وزارت تعاون معاونت طرح وبرنامه دفتر امور اقتصادی وتسهیلات بانكی طرح توجیهی تولید سركه صنعتی باظرفیت 1500 تن تهیه شده در سال 1385 1 خلاصه طرح : موضوع…

 • مقاله کالبد اثیری (ethric)

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود مقاله کالبد اثیری(ethric),دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,مقاله کالبد اثیری (ethric) دانلود فایل دانلود مقاله کالبد اثیری(ethric) در 10 صفحه ورد قابل…

 • پایان نامه نقش اردبیل در دفاع مقدس

  اردبیل در دفاع مقدس,پایان نامه نقش اردبیل در دفاع مقدس,دفاع مقدس,نقش اردبیل در دفاع مقدس دانلود فایل پایان نامه نقش اردبیل در دفاع مقدس مقدمه هدف اصلی جنگ ها تحمیل اراده سیاسی یک دولت بر دولت دیگر است که از…

 • مقاله ترانسفرماتور

  پایان نامه ترانسفرماتور,پروژه ترانسفرماتور,تحقیق ترانسفرماتور,ترانسفرماتور,مقاله ترانسفرماتور دانلود فایل مقاله ترانسفرماتور قسمتی از متن: ترانسفور ماتور وسیله ای است كه انرژی الكتریكی را در یك سیستم جریان متناوب از یك مدار به مدار دیگر انتقال می دهد و می تواند ولتاژ…

 • مقاله فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزشی

  مقاله فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزشی دانلود فایل مقاله فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزشی یادگیری چكیده: امروزه آموزش مهارتهای پایه از مرز خواندن، نوشتن و حساب كردن و استدلال كردن فراتر رفته و آموزش مهارتهای فناوری…

 • پایان نامه ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه

  پایان نامه ماهیت محاربه در فقه مذاهب,پایان نامه ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه,ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه دانلود فایل پایان نامه ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه چکیده  این پایان نامه بعد از بررسی لغوی و ادبی محاربه…

 • مقاله برترانه آرترویلیم راسل (روانشناسی سیاسی)

  برترانه آرترویلیم راسل (روانشناسی سیاسی),پایان نامه برترانه آرترویلیم راسل (روانشناسی سیاسی),پروژه برترانه آرترویلیم راسل (روانشناسی سیاسی),مقاله برترانه آرترویلیم راسل (روانشناسی سیاسی) دانلود فایل مقاله برترانه آرترویلیم راسل (روانشناسی سیاسی) مقدمه راسل از لحاظ نظریه فلسفی پیرویك مكتب نبود، از نظر…

 • رابطة متغیرهای كنترل راهبردی با اثربخشی شركتهای فعال در بازار سهام تهران

  رابطة متغیرهای كنترل راهبردی با اثربخشی شركتهای فعال در بازار سهام تهران دانلود فایل رابطة متغیرهای كنترل راهبردی با اثربخشی شركتهای  فعال در بازار سهام تهران چكیده: رابطة متغیرهای كنترل راهبردی و اثربخشی شركتهای فعال در بازارسهام تهران (79-1372) كنترل…

 • طرح توجیهی تولید هگزان نرمال گرید خوراکی

  طرح توجیهی تولید هگزان نرمال گرید خوراکی دانلود فایل طرح توجیهی تولید هگزان نرمال گرید خوراکی مناسب برای اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا ارائه…

 • روش تحقیق بررسی تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش‎آموزان مقطع راهنمایی

  روش تحقیق بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش‎آموزان,روش تحقیق بررسی تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش‎آموزان مقطع راهنمایی شهرستان ایلام,عزت نفس دانش‎آموزان مقطع راهنمایی دانلود فایل روش تحقیق بررسی تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش‎آموزان مقطع راهنمایی در…

 • مقاله هسته های اتمی ، ویژگی ها و جرم و انرژی

  انرژی واكنش های هسته ای,جرم و انرژی هسته اتمی,مقاله هسته های اتمی ، ویژگی ها و جرم و انرژی,ویژگیهای هسته های اتمی دانلود فایل مطالب:ویژگیهای هسته های اتمیبوسون ها و فرمیون هاجرم و انرژی هسته اتمیانرژی واكنش های هسته ای…