مهارت های زندگی در مثنوی معنوی مولوی

پایان نامه کارشناسی ارشد (MA),رشته زبان و ادبیات فارسی,مهارت های زندگی در مثنوی معنوی مولوی

دانلود فایل

پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A) رشته زبان و ادبیات فارسی مهارت های زندگی در مثنوی معنوی مولوی چکیده:    انسان، همواره برای بهبود کیفیت زندگی و مقابله با مشکلات پیش روی خود و در نهایت رسیدن به کمال وجودیش که همانا هدف خلقت اوست، ناگزیراز به کار بستن مهارت هایی است تا او را در پیمودن این مسیر یاری کند.    عارفان مسلمان توانسته اند با گویاترین زبان به تبیین ژرفای وجود آدمی و نیازهای ثابت و متغیّر وی بپردازند. و این نتیجه ی تأثیرپذیری آن ها از اصول و مبانی تربیت دینی است . مولوی بلخی در زمره ی عارفان بزرگی است که نیازهای زیست فردی واجتماعی انسان را در قالب حکایات و تمثیل برای ایجاد و استمرار حیاتی سالم و طیّبه گوش زد کرده است.    شناخت خطّ سیر اندیشه های تعلیمی مولوی، بیان مهارت های زندگی به شیوه های مختلف در مثنوی از اهداف اصلی پژوهش حاضر محسوب می شود. در این پایان نامه جلوه های مهارت های زندگی در مثنوی معنوی شامل؛ مهارت های ارتباطی در روابط اجتماعی، مهارت های روابط بین فردی، مهارت های شناختی، مهارت های اجتماعی، مهارت های بهداشت، سلامت روان وجسم و هم چنین مهارت های معنوی و اخلاقی، به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه نشان می دهد که مولوی ضمن ترجیح دادن بعد روحی انسان بر بعد جسمی او، مهارت های بی شماری را جهت داشتن یک زندگی سالم و مفید در مثنوی ارائه می دهد؛ امّا بیشترین تأکید او بر مهارت های ارتباطی، اجتماعی و سلامت روان است و خطّ سیر فکری واحدی را در این زمینه دنبال می کند. هم چنین آراء این عارف انسان شناس مسلمان و پرورش یافته در قلمرو فرهنگ اسلامی و ایرانی در زمینه های بسیاری، نظیر تقویت مهارت ارتباط مؤثّر، روابط بین فردی، عزّت نفس، خودآگاهی و کنترل هیجانات منفی، شباهت های حیرت انگیزی با افکار روان شناسان انسان گرای معاصر دارد، که باز گویی آن ها می تواند در بهبود کیفیت زندگی افراد به کار آید. کلید واژگان:مثنوی معنوی، مولوی،مهارت های زندگی،انسان، روان،رابطه،فرد،اجتماع. مقدّمه:    یکی از عوامل رشد و کمال آدمی، استفاده از تجربه های گذشته خود و دیگران است. انسان  آن گاه که وارد زندگی این دنیا می شود، به تعبیر قرآن کریم، معلومات و سرمایه ی علمی ندارد:«وَاللهُ أََخرَجَکُمْ مِن بُطُونِ أُُمَّهاتِکُم لا تَعلَموُنَ شَیئاً؛ خداوند شما را از شکم مادرانتان بیرون آورد در حالی که چیزی نمی دانستید.»(نحل:78)    با استفاده از آیه فوق، انسان به هنگام تولّد، معلومات آگاهانه ندارد؛ بلکه به تدریج قدرت اندیشه و فهم حقایق را به دست می آورد. نیروی عقل انسان کم کم تقویت می شود و در اثر برخورد با مسائل مختلف، معلومات بیشتری می اندوزد.    «آدمی در مسیر تکاملی خود، مالک منابع و وسایلی برای زندگی مؤثّر است، اوست که می تواند خود را در زمان حال تجربه کند و گذشته و آینده را از طریق به یاد آوردن و پیش بینی  وقایع به تجربه در آورد و از طریق همین آگاهی ها و تجارب خود، قادر به انتخاب باشد و مسئولیّت رفتارهای نهان و آشکار خود را بپذیرد و توانایی آن را به دست آورد که پاسخ های مناسبی به محرّک های درونی و بیرونی خود ارائه نماید و به عنوان موجودی متکامل شامل جسم، هیجانات، افکار، احساسات و ادراکات در محیطی مناسب به اصلاح و تعادل رفتار خود بکوشد و خود را به شکوفایی برساند.» (آقازاده،1379 :52)    برای دست یابی به فضایل، موانع و درد ها و رنج های فراوانی در برابر انسان است. اگر آدمی بتواند به مشکلات خود فائق آید و از سدهای پیش راه بگذرد، نگه داشتن و پایداری فضیلت های به دست آمده را آسان از دست نمی دهد. فهرست مطالب عنوان                                 صفحه چکیده     1 مقدّمه     2 فصل اول: کلیات تحقیق 1-1. بیان مسئله    5 1-2. ضرورت و هدف تحقیق            6 1-3. فرضیه های تحقیق      6 1-4. پیشینه ی تحقیق          7 1-5. روش تحقیق  7 فصل دوم: شرح حال مولوی 2-1. جایگاه مولوی 9 2-2. وضعیت سیاسی و اجتماعی زمان مولوی    10 2-3. شرایط ایدئولوزیک جامعه          11 2-4. تولّد، تخلّص و فوت      12 2-5. نزدیکان مولوی          12 2-6. تحصیلات مولوی        13 2-7. عقاید و تصوّف مولوی  13 2-8. آثار مولوی    14 فصل سوم: مهارت های زندگی، تعاریف و مروری بر سیر تکامل آن ها 3-1. مقدّمه          17 3-2. مفهوم لغوی و اصطلاحی مهارت های زندگی           18 3-3. اهمیت مهار های زندگی            18 3-4. تاریخچه ی مهارت های زندگی   19 3-5. مهارت های زندگی در آموزه های دینی      20 3-6. مهارت های زندگی در ایران کهن 21 3-6-1. قابوس نامه 21 3-6-2. اخلاق ناصری        22 3-6-3. مرزبان نامه           23 3-6-4. کلیله و دمنه           23 3-7. قلمرو مهار های زندگی 24 فصل چهارم: بررسی مهارت زندگی در مثنوی معنوی مولوی 4-1. مهارت های شناختی     28 4-1-1. مهارت تفکّر انتقادی از دیدگاه روان شناسان          28 4-1-1-1. تفکّر انتقادی و راه های تقویت آن از دیدگاه مولوی          28 4-1-1-1-1. مشاهده ی دقیق موقعیت ها و ارزیابی دلایل و شواهد    29 4-1-1-1-2. پرهیز از ظاهربینی        31 4-1-1-1-3. پرهیز از قیاس به نفس    33 4-1-1-1-4. پرهیز از تقلید کور کورانه            33 4-1-1-1-5. افزایش علم و آگاهی       33 4-1-1-1-6. سؤال مناسب    34 4-1-1-1-7. استدلال          34 4-1-1-1-8. عاقبت بینی     35 4-1-1-1-9. پاکی دل از هواهای نفسانی           37 4-1-2. مهارت تفکّر خلّاق   38 4-1-2-1. تفکّر خلّاق و راه های تقویت آن از دیدگاه مولوی            38 4-1-2-1-1. افزایش علم و آگاهی       40 4-1-2-1-2. پیروی از استاد 40 4-1-2-1-3. جست و جوی اطّلاعات جدید         41 4-1-2-1-4. دوراندیشی      41 4-1-2-1-5. خوردن لقمه حلال، پرهیز از انباشتن شکم و پرهیز از گرسنگی   42 4-1-2-1-6. تقوی             43 4-2. مهارت های فردی       44 4-2-1. خودآگاهی  44 4-2-1-1. خودآگاهی از دیدگاه مولوی   44 4-2-1-1-1. آگاهی از نقاط ضعف و قوّت خویش 46 4-2-1-1-2. تلاش و کوشش 47 4-2-1-1-3. داشتن نگرش مثبت و لذّت بردن از زندگی     48 4-2-2. عزّت نفس 48 4-2-2-1. عزّت نفس و راه های تقویت آن از دیدگاه مولوی 50 4-2-2-1-1. کمال جویی      51 4-2-2-1-2. افزایش آگاهی   52 4-2-2-1-3. خودباوری       52 4-2-2-1-4. انس با خدا       52 4-3. مهارت های بهداشت و سلامت روان و جسم 54 4-3-1. مهارت سلامت روان 54 4-3-1-1. شناخت و کنترل هیجان های خود و دیگران از دیدگاه مولوی           54 4-3-1-1-1. غم    57 4-3-1-1-1-1. توجّه به ناپایدار بودن تعلّقات      57 4-3-1-1-1-2. سپاسگزاری و توکّل    58 4-3-1-1-1-3. یاری جستن از خدا و پذیرفتن حقیقت        58 4-3-1-1-1-4. در نظر گرفتن حکمت خدا        59 4-3-1-1-1-5. صبر و تسلیم در برابر رضای الهی          60 4-3-1-1-2. حرص و طمع  60 4-3-1-1-2-1. بیزاری و دوری از طمع           63 4-3-1-1-2-2. قطع تعلّقات 63 4-3-1-1-2-3. پرهیز از آرزوهای دور و دراز   63 4-3-1-1-2-4. قناعت        63 4-3-1-1-2-5. عشق الهی   64 4-3-1-1-3. حسد  64 4-3-1-1-3-1. استعانت از خدا          66 4-3-1-1-3-2. خضوع در برابر اولیاءاللّه          66 4-3-1-1-4. خودخواهی      66 4-3-1-1-4-1. تواضع و فروتنی        66 4-3-1-1-5. خشم  66 4-3-1-1-5-1. ایمان و تقویت رابطه با خدا       68 4-3-1-1-5-2. مدیریت خشم            68 4-3-1-1-5-3. مهرورزی و اجتناب از کینه توزی           68 4-3-1-1-5-4. حلم و بردباری          69 4-3-1-1-5-5. خضوع و خشوع        69 4-3-1-1-5-6. گذشت و احسان         69 4-3-1-2. عشق های حقیقی موجب سلامت روان 70 4-3-2. مهارت سلامت جسمانی         71 4-3-2-1. پرهیز از شکم بارگی         71 4-3-2-2. تمرین گرسنگی    71 4-4. مهارت های ارتباطی در روابط اجتماعی    73 4-4-1. ارتباط کلامی مؤثّر   74 4-4-1-1. هم حسّی            75 4-4-1-2. گوش دادن          75 4-4-1-3. لحن مناسب         75 4-4-1-4. جلب اعتماد مخاطب          76 4-4-1-5. سنجیده سخن گفتن 76 4-4-1-6. سخن متناسب با مخاطب     77 4-4-1-7. پرهیز از کلام متکبّرانه      77 4-4-1-8. اشتیاق گوینده      77 4-4-1-9. کمال وجودی و مقبولیت گوینده          78 4-4-1-10. اشتیاق شنونده    78 4-4-1-11. دلپذیری و دل انگیختگی کلام         79 4-4-1-12. کلام صادقانه و جذّاب       79 4-4-2. مهارت ارتباط غیر کلامی مؤثّر            80 4-4-2-1. ارتباط غیر کلامی مؤثّر در طرز نگاه 80 4-4-2-2. ارتباط غیر کلامی مؤثّر در حالت چهره           81 4-4-3. مهارت ابراز وجود و جرأت مندی         82 4-4-3-1. خداشناسی و تقوی 82 4-4-3-2. رعایت ادب و احترام و پرهیز از گستاخی         83 4-5. مهارت های روابط بین فردی      85 4-5-1. مهارت دوست یابی   85 4-5-1-1. معیار های انتخاب دوست از دیدگاه مولوی        88 4-5-1-1-1. دوست مؤمن    88 4-5-1-1-2. دوست کریم     89 4-5-1-1-3. دوست صالح    89 4-5-1-1-4. دوست عاقل     89 4-5-1-2. نگهداری دوستان  89 4-5-1-2-1. پرهیز از سخن ناصواب  89 4-5-1-2-2. پرهیز از تکبّر  90 4-5-1-2-3. ابراز محبّت و خوش خلقی            90 4-5-1-2-4. انتقاد پذیر بودن 91 4-5-1-3. حفظ استقلال در بین دوستان 91 4-5-1-3-1. حفظ راز         92 4-5-1-3-2. جدایی از دوستان نامناسب            93 4-5-2. پرهیز از دشمن تراشی          93 4-5-2-1. صبر و مدارا با دشمنان       95 4-5-2-2. پرهیز از کینه توزی          95 4-5-2-3. پرهیز از مشورت با دشمنان 95 4-5-3. مهارت همدلی و دیدگاه مولوی  96 4-5-3-1. امیدواری           97 4-5-3-2. مصاحبت با دوستان           97 4-5-3-3. بهره جویی از محضر اهل دل           98 4-5-3-4. کناره جویی از مجالست با نااهلان      98 4-6. مهارت های اجتماعی   100 4-6-1. مهارت تصمیم گیری و دیدگاه مولوی      100 4-6-1-1. توجّه به مختار بودن و مسئو لیّت پذیر بودن انسان           101 4-6-1-2. وجود تقوی         102 4-6-1-3. وجود عقل و خرد  102 4-6-1-4. افزایش آگاهی      103 4-6-1-5. عاقبت بینی         103 4-6-1-6. مشورت 103 4-6-1-6-1. شرایط مشورت 104 4-6-1-7. صبوری 106 4-6-1-8. در نظر گرفتن توجّه و مشیّت پروردگار           106 4-6-1-9. توکّل    107 4-6-1-10. تلاش و پرهیز از کاهلی    107 4-6-1-11. امیدواری         108 4-6-2. مهارت حلّ مسأله     110 4-6-2-1. درک و تحلیل ماهیّت مسائل و مشکلات           110 4-6-2-2. داشتن امید و افکار و خیالات مثبت     111 4-6-2-3. صبوری 111 4-6-2-4. پرهیز از خودخواهی          114 4-6-2-5. قانع بودن           114 4-6-2-6. صدقه و احسان    114 4-6-2-7. شکرگزاری و عبرت آموزی 114 4-7. مهارت های معنوی      116 4-7-1. مهارت ارتباط با خدا 116 4-7-1-1. شناخت خدا         116 4-7-1-1-1. توجّه به فطرت انسان     118 4-7-1-1-2. تفکّر در آثار خلقت         118 4-7-1-1-3. توجّه به هدف آفرینش     119 4-7-1-1-4. توجّه به نظم آفرینش       119 4-7-1-1-5. پرهیز از جست و جو در ذات خداوند           120 4-7-1-2. اطاعت و عبادت خدا          120 4-7-1-2-1. انجام فرایض دینی         120 4-7-1-2-2. دعا و نیایش     122 4-7-1-2-3. شکرگزاری     123 4-7-1-4. توبه     124 4-7-1-5. تقرّب به خدا       125 4-7-2. ترک تعلّقات           125 4-7-3. همراهی با اهل کمال 126 4-7-4. عشق       127 4-8 . مهارت های اخلاقی    128 4-8-1. اخلاق از دیدگاه مولوی          128 4-8-1-1. انسان مسئول اعمال خویش  128 4-8-1-2. توجّه به عیوب خویش و پرهیز از بد گویی نسبت به دیگران          129 4-8-1-3. مدارا و حلم         129 4-8-1-4. خوش خلقی         130 4-8-1-5. حمل بر برائت و پرهیز از بهتان       130 4-8-1-6. خدایی بودن        130 4-8-1-7. مهارت داشتن ادب 130 4-8-1-8 . پرهیز از دروغ   130 4-8-1-9. اغتنام فرصت      130 فصل پنجم :نتیجه گیری، پیشنهاد، فهرست منابع و مآخذ 5-1. نتیجه گیری   132 5-2. پیشنهاد        134 5-3. فهرست منابع و مآخذ    135 5-4. چکیده انگلیسی           141

 • گزارش کارآموزی بانک رشته حسابداری

  گزارش کارآموزی بانک رشته حسابداری دانلود فایل گزارش کارآموزی بانک  رشته حسابداری  قبل از پیدایش پول در جوامع بشری انسانها برای داد و ستد کالا از کالاهایی استفاده می کردند که نقش واسطه بین کالا ها را ایفا می کرد…

 • دانلود پاورپوینت سلول گرایی، زیر بنای تحولات در صنعت رایانه (فصل دوم کتاب سیستم اطلاعات مدیریت رضائیان)

  دانلود پاورپوینت سلول گرایی، زیر بنای تحولات در صنعت رایانه (فصل دوم کتاب سیستم اطلاعات مدیریت رضائیان),دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب مدیریت سیستم اطلاعات مدیریت تألیف دکتر علی رضائیان با عنوان سلول گرایی، زیر بنای تحولات در صنعت رایانه در…

 • گزارش کارآموزی شركت تولیدی بافت آزادی

  آزادی,بافت,تولیدی,دانلود گزارش کارآموزی شركت تولیدی بافت آزادی,شركت,کاراموزی شركت تولیدی بافت آزادی,کارورزی شركت تولیدی بافت آزادی,گزارش کارآموزی شركت تولیدی بافت آزادی,گزارش کاراموزی شركت تولیدی بافت آزادی دانلود فایل گزارش کارآموزی شركت تولیدی بافت آزادی در 269 صفحه ورد قابل ویرایش مشخصات…

 • نرم افزار اندروید آزمون زبان ept

  آموزش زبان ept,اندروید ept,ای پی تی,تافل,نرم افزار اندروید آزمون زبان ept دانلود فایل نرم افزار اندروید آزمون زبان ept این نرم افزار اندروید جدید جهت آموزش زبان ept طراحی شده و از محبوبیت فوق العاده ای برخوردار شده است

 • پروژه درس برنامه نویسی در مورد شبکه

  پروژه درس برنامه نویسی در مورد شبکه,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود پروژه درس برنامه نویسی در مورد شبکه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود پروژه درس برنامه نویسی…

 • پایان نامه طراحی کنترلر PID برای سیستمهای چند متغیره غیرخطی به روش فازی

  پایان نامه طراحی کنترلر PID برای سیستمهای چند متغیره غیرخطی به روش فازی دانلود فایل پایان نامه طراحی کنترلر PID برای سیستمهای چند متغیره غیرخطی به روش فازی چکیده در این پایان نامه یک نوع کنترلکننده فازی PID معرفی شده…

 • 13 مقاله تحقیقی برای رشته های مدیریت 1

  13 مقاله تحقیقی برای رشته های مدیریت 1,دانلود 13 مقاله تحقیقی برای رشته های مدیریت 9,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل 13 مقاله عالی…

 • مقایسه عاطفه منفی - کمالگرایی و تیپ شخصیتی (A-B) در بین دانش آموزان متوسطه دختر با سابقه افت تحصیلی و عادی

  تحقیق و پژوهش کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی(MA),مقایسه عاطفه منفی - کمالگرایی و تیپ شخصیتی (A-B) در بین دانش آموزان متوسطه دختر با سابقه افت تحصیلی و عادی دانلود فایل  تحقیق و پژوهش کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی(M.A) مقایسه عاطفه منفی…

 • پایان نامه ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده توسط شرکت سهامی بیمه همراه با پرسشنامه

  ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده توسط شرکت سهامی بیمه,پایان نامه ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده توسط شرکت سهامی بیمه همراه با پرسشنامه,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده توسط شرکت سهامی بیمه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح…

 • پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت مدیریت و عملکرد کارکنان(با تاکید بر استانداری خوزستان)

  پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت مدیریت و عملکرد کارکنان(با تاکید بر استانداری خوزستان),پایان نامه مدیریت,کیفیت مدیریت و عملکرد کارکنان دانلود فایل بررسی رابطه بین کیفیت مدیریت و عملکرد کارکنان(با تاکید بر استانداری خوزستان) در 63 صفحه ورد قایل ویرایش…

 • طرح تحقیقی گرافیك در خبرقدرت هنر تجسمی

  پایان نامه گرافیك در خبرقدرت هنر تجسمی,خبرقدرت هنر تجسمی,طرح تحقیقی گرافیك در خبرقدرت هنر تجسمی,گرافیك در خبرقدرت هنر تجسمی دانلود فایل طرح تحقیقی گرافیك در خبرقدرت هنر تجسمی قسمتی از متن: ●  گرافیك متحرك مانند كاربرد گرافیك در سینما ،…

 • دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 60

  بررسی صلاحیت حرفه ای حسابرس دیگر,پذیرش كار بعنوان حسابرس اصلی,تعدیل گزارش توسط حسابرس دیگر,تقسیم مسئولیت,حدود روشهای حسابرسی حسابرس اصلی,دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره54حسابرسی‌ برآوردهای‌ حسابداری,روشهای حسابرسی حسابرس اصلی,مستند سازی,همكاری بین حسابرسان دانلود فایل عنوان: دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 60…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی كارگاه تزئینات چینی ،بلور و كاشی

  پروژه کارآفرینی كارگاه تزئینات چینی ،بلور و كاشی,طرح توجیهی كارگاه تزئینات چینی ،بلور و كاشی,طرح توجیهی و کارآفرینی كارگاه تزئینات چینی ،بلور و كاشی,کارآفرینی كارگاه تزئینات چینی ،بلور و كاشی دانلود فایل طرح توجیهی و کارآفرینی كارگاه تزئینات چینی ،بلور…

 • مقاله نظریه ژان پیاژه در آموزش

  مقاله نظریه ژان پیاژه در آموزش دانلود فایل مقاله نظریه ژان پیاژه در آموزش مقدمه: ژان پیاژه؛ روانشناس بزرگ معاصر را پایه گذار «معرفت شناسی تكوینی» دانسته اند.از این رو كه او كوشید تا سیر پیدایی و تحول معرفت را…

 • پروژه ی درس طرح ریزی کارخانه ی فرش

  پروژه ی درس طرح ریزی کارخانه ی فرش,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود پروژه ی درس طرح ریزی کارخانه ی فرش,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود پروژه ی…

 • پایان نامه بررسی اثر بخشی هوش هیجانی در کاهش وابستگی به فیسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران

  اثر بخشی هوش هیجانی در کاهش وابستگی,پایان نامه بررسی اثر بخشی هوش هیجانی,پایان نامه بررسی اثر بخشی هوش هیجانی در کاهش وابستگی به فیسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران,کاهش وابستگی به فیسبوک دانش آموزان دختر دانلود فایل پایان…

 • تحقیق زن

  تحقیق زن,زن,زن 19 ص دانلود فایل زن 19 ص مظلومی به درازای تاریخ و پهنای گیتی انسانی در میان دو دیوار بلندِ تحجّر و تمدن كاذب. محبوسی در اعماق دو زندان: ندان جاهلیت و زندان بردگی مدرن اسیر دو كمند:…

 • سمینار نساجی رنگبری پساب رنگرزی با استفاده از فتوكاتالیستها

  سمینار نساجی رنگبری پساب رنگرزی با استفاده از فتوكاتالیستها دانلود فایل سمینار نساجی رنگبری پساب رنگرزی با استفاده از فتوكاتالیستها چکیده  این مقاله به بررسی تخریب زیست محیطی پسابهای رنگرزی و تأثیر نامطلوب آنها در شبکه فاضلابی می پردازد.  در…

 • بهینه سازی تقاضا تحت رتبه بندی در سیستم های توزیع شده

  بهینه سازی تقاضا تحت رتبه بندی در سیستم های توزیع شده,پایان نامه و پروژه پایانی کارشناسی ارشد,رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار دانلود فایل پایان نامه و پروژه پایانی  کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار بهینه سازی تقاضا تحت رتبه…

 • طرح تولید قالب های فلزی در ابعاد و اندازه مختلف برای ساختمان ها

  طرح تولید قالب های فلزی در ابعاد و اندازه مختلف برای ساختمان ها دانلود فایل بازاریابی صنعتی

 • مقاله استاندارد حسابداری سرمایه گذاریها: آثار اقتصادی و تامین هدفهای گزارشگری مال

  مقاله استاندارد حسابداری سرمایه گذاریها: آثار اقتصادی و تامین هدفهای گزارشگری مال دانلود فایل مقاله استاندارد حسابداری سرمایه گذاریها: آثار اقتصادی و تامین هدفهای گزارشگری مال مقدمه‌ استانداردهای حسابداری ایران عمدتاً با استانداردهای بین‌المللی مطابقت دارد، از جمله موارد مطابقت…

 • دانلود پاورپوینت اختلالات شخصیتی

  پاورپوینت اختلالات شخصیتی,دانلود پاورپوینت اختلالات شخصیتی دانلود فایل قسمتهایی از متن : اختلالهای شخصیتی یا اختلال های رفتاری جای تردید وجود ندارد كه هر دستگاهی اختلال پیدا می كند؛ مثلاً موتور اتومبیل ،هواپیما،كامپوتر و ... همیشه اختلال پیدا می كنند…

 • اختلالات ناشی از ازدیاد حساسیت

  اختلالات ناشی از ازدیاد حساسیت,پاورپوینت اختلالات ناشی از ازدیاد حساسیت,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت اختلالات ناشی از ازدیاد حساسیت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل اختلالات…

 • پاورپوینت ریسک و بازده بازار

  ارزشیابی سهام,اندازه گیری ریسک سبد اوراق بهادار,اوراق بهادار بدون ریسک,پاورپوینت ریسک و بازده بازار,پردازش سبد اوراق بهادار و گزینش,چگونه یک بازار سهام کارا می شود,خط بازار سرمایه,دانلود پاورپوینت ریسک و بازده بازار,سبدهای کالای دو سهمی,سرمای,کارآیی آربیتراژ,کارآیی بازار,کارآیی بازار مالی,مدل قیمت…

 • پژوهش تعاونی ها در اقتصاد های در حال توسعه و تحول

  پژوهش تعاونی ها در اقتصاد های در حال توسعه و تحول,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود پژوهش تعاونی ها در اقتصاد های در حال توسعه و تحول,دانلود تحقیق,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود…

 • مقاله مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران

  مقاله مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران دانلود فایل مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران بیمه به شكل سنتی آن به مفهوم وجود نوعی تعاون و همیاری اجتماعی به منظور سد شكن كردن زیان فرد یا افراد معدود…

 • روش تحقیق بررسی تجزیه و تحلیل قومیت و حركتهای تجزیه طلبانه در اولین دهه انقلاب اسلامی ایران (به دنبال امنیت فراگیر)

  پروژه بررسی تجزیه و تحلیل قومیت و حركتهای تجزیه طلبانه در اولین دهه انقلاب اسلامی ایران (به دنبال امنیت فراگیر),دانلود,روش تحقیق بررسی تجزیه و تحلیل قومیت و حركتهای تجزیه طلبانه در اولین دهه انقلاب اسلامی ایران (به دنبال امنیت فراگیر),مقاله…

 • پایان نامه بررسی تاثیر شیوه‌های فرزند پروری بر رشد اجتماعی كودكان

  پایان نامه بررسی تاثیر شیوه‌های فرزند پروری بر رشد اجتماعی كودكان,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه بررسی تاثیر شیوه‌های فرزند پروری بر رشد اجتماعی كودكان,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در…

 • اندازگیری شاخص فقر در ایران

  اندازگیری شاخص فقر در ایران,خط فقر,شاخص فقر,شکاف فقر دانلود فایل

 • سمینار برق بررسی چندین روش بازشناسی حالت گفتار

  سمینار برق بررسی چندین روش بازشناسی حالت گفتار دانلود فایل سمینار برق بررسی چندین روش بازشناسی حالت گفتار لطفا از این پروژه در راستای تکمیل تحقیقات خود و در صورت کپی برداری با ذکر منبع استفاده نمایید. چکیده در سالهای…

 • پایان نامه طراحی وبهینه سازی کوپلر حلقوی میکرواستریپ

  پایان نامه طراحی وبهینه سازی کوپلر حلقوی میکرواستریپ دانلود فایل پایان نامه طراحی وبهینه سازی کوپلر حلقوی میکرواستریپ فصل اول  1-1) مقدمه  مایکرویوها امواج الکترومغناطیسی هستند که محدوده فرکانسی آنها تقریبا از 300 مگاهرتز تا 1000 گیگاهرتز می باشد. بیشتر…

 • پایان نامه مفاهیم شبکه در سیستم عامل unix

  پایان نامه مفاهیم شبکه در سیستم عامل unix دانلود فایل [1]

 • مقاله بررسی آمار(تجزیه و تحلیل)

  پروژه بررسی آمار(تجزیه و تحلیل),تحقیق بررسی آمار(تجزیه و تحلیل),دانلود تحقیق بررسی آمار(تجزیه و تحلیل),مقاله بررسی آمار(تجزیه و تحلیل) دانلود فایل مقاله بررسی آمار(تجزیه و تحلیل)در 26 صفحه ورد قابل ویرایش  تكنیكهای تحلیلی كلمة ً تجزیه و تحلیل ً یكی از…

 • مقاله حقوق انتقال در بازار برق امریکا

  بررسی بازراهایی كه در آنها FTR به حراج گذاشته می شود,حقوق انتقال در بازار برق امریکا,دلایل اسفاده از حقوق انتقال,مدل های بازار برق,مقاله حقوق انتقال در بازار برق امریکا دانلود فایل مقاله حقوق انتقال در بازار برق امریکا چكیده صنعت…

 • گزارش اکتشافی مربوط به مخلوط کوهی اقبالیه

  گزارش اکتشافی مربوط به مخلوط کوهی اقبالیه دانلود فایل گزارش اکتشافی مربوط به مخلوط کوهی اقبالیه محدوده مطالعاتی در غرب شهرستان ورامین و جنوب غرب شهرستان پاکدشت واقع شده است. محدوده در جنوب شهر تهران قرار دارد و جزء استان…