پاورپوینت حسن فتحی معمار معاصر و ساخت روستای گورنا در مصر

پاورپوینت حسن فتحی معمار معاصر و ساخت روستای گورنا در مصر

دانلود فایل

پاورپوینت حسن فتحی معمار معاصر و ساخت روستای گورنا در مصر  پاورپوینت حسن فتحی معمار معاصر و ساخت روستای گورنا در مصراین پاورپوینت در 145 اسلاید می باشد. مقدمه :  —رشد و توسعة رسانه‌های گروهی در نیم‌ قرن اخیر و پراكنش كم و بیش شتابان آنها در ممالك مختلف، انزوای ناشی از نبود یا كمبود راههای ارتباطی و دوری مسافت را در عمل از بین برده و دنیای كوچك و تازه‌ای را به تصور می‌كشاند. —در این شرایط، فرهنگهای گوناگون به هم می‌آمیزند و جوامع شهری و روستایی به سوی پنداری واحد كشیده می‌شوند و با استفاده از وسائط نقلیه یكسان، وسایل خانگی یكسان و كالاهای مصرفی یكسان، بتدریج هویت و ویژگیهای خود را از دست می‌دهند و ذوق و سلیقه‌ای همسان پیدا می‌كنند. بدنبال این تحولات، معیارها و ارزشهای مورد قبول جوامع، سست و كمرنگ می‌شود و ثبات آنها در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد. —یكی از پیامدهای این روند، بی‌هویتی در معماری و شهرسازی دوران معاصر میهن ماست. ساختمانهایی كه هم‌اكنون در تبریز و كرمان، مشهد و شیراز و یزد و همدان بنا می‌شود، تفاوتی با یكدیگر ندارد در حالی كه سابقاً شكل ساختمانها، بافت محله‌ها و ساختار شهرها گویای ویژگیهای فرهنگی و ذوق‌های بومی ساكنان آنها بود. این ویژگیها هم اكنون از بین رفته و بافت شهرها و روستاهای ما از تاریخ و فرهنگ خود بریده‌اند. —به یقین طرح بیشتر ساختمانهای جدید، مورد استقبال طبقه مرفه قرار می‌گیرد، ولی باید دانست كه این طبقه بسیار قانع و آسان پسند است؛ از هر چیزی كه برایش تازگی داشته باشد استقبال می‌كند و خلاصه اینكه خود را تابع رسم روز می‌داند. آزمندی و آرزومندی قشر مرفه به شیوة زندگی غربی و پیروی معماران[1] ازاین تمایل موجب شده كه طرحهای بی‌اصل و نسب و فراگیری به اسم معماری جدید بر جامعه ما تحمیل شود. اینگونه ساختمانها، افزون بر اشكالها و نقایص گوناگونی كه در پی دارند، از نظر اقتصادی نیز بسیار گران تمام می‌شوند و همین گرانی بخش وسیعی از متقاضیان بالقوة مسكن را از صحنه خارج می‌سازد. —برای رفع این مشكل برخی از كارشناسان و مسئولان مسكن، بخش خصوصی را به ساخت آپارتمانهای كوچك در بطن مجتمعهای بزرگ تشویق می‌كنند و عملكرد بساز و بفروش‌ها در چند سال اخیر نشان می‌دهد كه این سیاست مورد استقبال آنان قرار دارد. با وجود این آشكار است كه این راه‌حل نیز نمی‌تواند فراگیر باشد زیرا قیمت تمام شدة این گونه آپارتمانها هم از توان اقتصادی اغلب متقاضیان مسكن خارج است. افزون بر آن با پیروی از این سیاست، كادر زندگی سنتی بتدریج متلاشی می‌شود و پیامدهای فرهنگی و اجتماعی مبهم و غیرقابل پیش‌بینی‌ای به بار می‌آید. —هم‌اكنون بسیاری از كارشناسان و متخصصان مسكن در كشورهای در حال توسعه به این باور رسیده‌اند كه مسأله مسكن و رفع كمبود آن نمی‌تواند و نباید بطور مستقل و جدا از مسائل دیگر مورد توجه و بررسی قرار گیرد. مطالعات و تحقیقات نشان می‌دهد كه ریشة بسیاری از مشكلات شهرهای ممالك كم رشد را باید در روستاها جست‌ وجو كرد. نبود یا كمبود اشتغال مناسب و فقدان امكانات رفاهی، اجتماعی و خدماتی در دهات و شهرهای كوچك، همواره بخش وسیعی از نیروهای فعال بویژه جوانان این مناطق را به مهاجرت به شهرهای بزرگ وادار می‌سازد و بدنبال آن مناطق توسعه نیافته بیش از پیش از نیروهای جوان و سرمایه تهی می‌گردد. در این شرایط هر برنامه‌ای كه برای بهبود زندگی در شهرهای بزرگ به مورد اجرا گذاشته شود، موج جدیدی از مهاجرتهای پیش‌بینی نشده و بی‌برنامه را برمی‌انگیزد و اقدامات انجام شده را بی‌اثر می‌سازد. —بنابر این هدف اصلی برنامه‌های عمرانی در این گونه كشورها باید ایجاد تعادل در توسعه مناطق مختلف از طریق توزیع عادلانه جمعیت و درآمد باشد. گسترش بی‌رویه شهرهای بزرگ به ویژه پایتختها در كشورهای كم رشد، نمود بارز عدم تعادل در توسعه است كه همچون سر بزرگی بر یك تن لاغر سنگینی می‌كند. —بزرگی شهر، آپارتمان نشینی و ارتفاع آسمانخراشها هیچگاه از سوی جوامع  علمی به عنوان نشانة ارتقای سطح زندگی و رفاه شناخته نشده است. خانه‌ سازی انبوه از طریق ایجاد مجتمعهای بزرگ پس از جنگ جهانی دوم در كشورهای صنعتی توسعة فراوان یافت زیرا پیشرفت تكنولوژی، و فور مصالح ساختمانی جدید، وسعت ویرانیها، جمعیت زیاد و فضای كم، زمینة مناسبی را برای گسترش عمودی شهرها فراهم كرد و این فرایند با فرهنگ آنها نیز منافاتی نداشت. —از سوی دیگر وجود پاركها و جنگلهای وسیع، فضاهای ورزشی گوناگون، تأسیسات و تجهیزات رفاهی مختلف توام با سرگرمیهای رنگارنگ برای اوقات فراغت، خانه را بیشتر به محل خواب و استراحت تبدیل می‌كرد در حالی كه خانه در كشور ما از دیرباز دارای نقشی پیچیده و بنیادی در زندگی و تعلیم و تربیت بوده و عنصر بسیار مهمی از فرهنگ به شمار می‌رود. —خانه‌ جایی است كه زندگی اكثر خانواده‌ها بویژه زنان و كودكان در آن خلاصه می‌شود. حیاط مسدود خانه جای امنی است كه كودكان می‌توانند در پیش چشمان مادر با آرامش بازی كنند و مكان دلپذیری است كه زنان خانه را پس از فراغت از كارهای روزمره بسوی خود می‌كشاند. حیاط با حوض، باغچه و آسمانش نماد دنیای كوچكی از جهان بزرگ است. چهار باغچه حیاط نماد چهار عنصر اصلی است و حوض میانی با آب جاری در آبراهه ورودی و خروجی آن از جهان گذرا و در حال حركت حكایت دارد. حیاط طبیعت كوچك و زنده‌ای است كه دیوارهای بلندش آن را از گزند محیط اطراف و چشم غیار مصون می‌دارد. با این همه گران شدن قیمت زمین و مصالح ساختمانی بویژه در چند سال اخیر و ایجاد ساختمانهای بلند، بقای چنین محیطی را مورد تهدید جدی قرار داده است. قراین نشانگر یك تحول ناخواسته در فرهنگ و شیوة زندگی است و جامعة شهری ناگزیر است با آن بسوزد و بسازد. جامعه‌ای كه به تازگی پیوندهای خود را با زندگی روستایی و كشاورزی گسسته و از روی نیاز یا حكم اجبار راهی شهر شده چگونه می‌تواند خود را با زندگی در این فضای بیگانه، خشن و محدود تطبیق دهد و چگونه می‌تواند تبدیل خانه، كوچه و محله سابق خود را به آپارتمان، بلوك، طبقه و شماره بپذیرد. كودكان و نوجوانانی كه تنها تفاوت خانه خود با دوستانشان را در شماره بلوك و آپارتمان می‌بینند نسبت به محله، شهر و میهن خود چه علاقه‌ای خواهند داشت؟ —افزون بر آن خانواده‌هایی كه به شیوة سنتی در خانه‌های كوچك با حیاطهای مسدود زندگی می‌كنند، با قد برافراشتن ساختمانهای بلند در اطراف خود زندگی خویش را در معرض دید همسایگان جدید و ناخوانده می‌بینند و حریم امن و آرام بخش سابق را از دست رفته می‌پندارند؛ از این رو برای تطبیق خود با اوضاع جدید به دورن خانه‌ها و پشت پرده‌ها پناه می‌برند. —بدیهی است كه پیدایی این وضع نتیجه سیاست گذاریها و باورهای كارشناسانی است كه با آرامش خاطر و بدون آینده نگری در دفترهای شیك خود می‌نشینند و برای زندگی مردمی كه نمی‌شناسند تصمیم‌گیری می‌كنند چه چیزی برای آنها بهتر است. به طور معمول این كارشناسان و متخصصان می‌اندیشند كه تدابیر آنها بر دانش ناب و شناخت طبیعت انسان استوار است در حالی كه پندار آنها در حقیقت اعتقادات و باورهای خودشان را منعكس می‌سازد. به هر حال بر كسی پوشیده نیست كه روش ساختمانسازی مرسوم كنونی نمی‌تواند راه‌حلی واقع‌بینانه و عملی برای اسكان طبقات كم‌ درآمد شهری و روستایی ارائه دهد و این حقیقت تلخ، سرخوردگیهایی را به وجود آورده است. در اینجاست كه حسن فتحی، معمار مصری، برای ایجاد ساختمانهای ارزان قیمت در مناطق محروم افق تازه‌ای را می‌گشاید و سنتی بسیار قدیمی اما فراموش شده را زنده می‌كند. خواسته‌ها و دیدگاههای او در ساخت روستای گورنا شباهت فراوانی به گرایشهای شهرسازان فرهنگ‌گرا (ابنزرهاوارد، كامیلوزیته و ریمون آنوین) دارد و همانند آنان اصلاح نظم بی‌ارزش شهرهای معاصر و بهبود كادر زندگی را در مطالعة كارهای پیشینیان خود می‌جوید. —او استاد معماری دانشكدة هنرهای زیبای دانشگاه قاهره مسئول ساخت روستای جدیدی برای ساكنان گورنا می‌شود. بخش آثار باستانی مصر با اجرای این طرح می‌‌خواهد از حفاریهای غیر مجاز در محل و فروش غیرقانونی اشیای عتیقه به توریستها و سوداگران جلوگیری كند. معمار مصری پیش از طراحی روستا به مطالعات كاملی در زمینه‌های معماری، جامعه شناسی، قوم‌شناسی، جغرافیا و اقتصاد محل می‌پردازد تا بتواند كادر زندگی ساكنان آینده را با فرهنگ و شیوة زندگیشان منطبق سازد. —ما در اینجا به ماجرای ساخت گورنا و به موانع موجود بین طرح و اجرای آن آشنا می‌شویم.

 • بررسی و مقایسه روشهای کنترل تردد خودرو هوشمند مبتنی بر RFID

  بررسی و مقایسه روشهای کنترل تردد خودرو هوشمند مبتنی بر RFID,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه کارشناسی بررسی و مقایسه روشهای کنترل تردد خودرو هوشمند مبتنی بر RFID,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار…

 • مقاله آسیب ها و انحرافات اجتماعی

  مقاله آسیب ها و انحرافات اجتماعی دانلود فایل مقاله آسیب ها و انحرافات اجتماعی مقدمه ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﺗﻮﺟﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻗﺸﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻔﻜﺮ ﻭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺍﺳﺖ. پرورش…

 • مقاله نگاهی به داستان بوف كور اثر صادق هدایت

  مقاله نگاهی به داستان بوف كور اثر صادق هدایت دانلود فایل مقاله نگاهی به داستان بوف كور اثر صادق هدایت فهرست: صادق هدایت خلاصهٔ بخش نخست خلاصهٔ بخش دوم گلچینی کوچک از متن ================== صادق هدایت بوف کور مشهورترین اثر…

 • پایان نامه بررسی نقش‌های نمادین در معماری هخامنشی

  پایان نامه بررسی نقش‌های نمادین در معماری هخامنشی دانلود فایل چکیده: انسان موجودی اسطوره باور و نمادساز است. اسطوره آغاز «شدن» و نحوه‌ی «بودن» آدمی را بیان می‌كند و نماد زبان اسطوره و آیین در درازنای تاریخ بوده است. در…

 • سنجش آمادگی تحصیلی کودکان 6 ساله بدو ورود به دبستان و عوامل موثر بر این آمادگی در استان قزوین در سال 1385

  پایان نامه ارشد سنجش آمادگی تحصیلی کودکان 6 ساله بدو ورود به دبستان و عوامل موثر بر این آمادگی در استان قزوین در سال 1385,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود…

 • تحقیق سلولهای بنیادی بند ناف وسلولهای بنیادی خارج رویانی

  تحقیق سلولهای بنیادی بند ناف وسلولهای بنیادی خارج رویانی دانلود فایل تحقیق سلولهای بنیادی بند ناف وسلولهای بنیادی خارج رویانی چکیده: قبل از اینكه در مورد سلولهای بنیادی بند ناف و خانواده آن صحبت كنم لازم است مختصری در مورد…

 • پاورپوینت انکوباتور

  پاورپوینت انکوباتور,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت انکوباتور,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود پاورپوینت انکوباتور نوزادان تازه متولد شده بخصوص نوزادان نارس و كم خون به شدت…

 • گزارش کاراموزی روال كار در نظام مهندسی و بررسی ساختمانهای فولادی

  دانلود گزارش کارآموزی روال كار در نظام مهندسی و بررسی ساختمانهای فولادی,ساختمان,ساختمانهای فولادی,فولاد,کاراموزی روال كار در نظام مهندسی و بررسی ساختمانهای فولادی,کارورزی روال كار در نظام مهندسی و بررسی ساختمانهای فولادی,گزارش کاراموزی روال كار در نظام مهندسی و بررسی ساختمانهای…

 • مقاله زندگانی دکتر شریعتی

  مقاله زندگانی دکتر شریعتی,مقاله زندگانی شریعتی,مقاله زندگی دکتر شریعتی,مقاله شریعتی و تاریخ اسلام دانلود فایل مقاله شریعتی و تاریخ اسلام دکتر علی شریعتی در تاریخ 2/9/1382 در روستای کاهک چشم به جهان گشود . پدر او نخستین سازندة ابعاد روحش…

 • پایان نامه مطالعات سنگ شناسی كانسارهای كرومیت

  پایان نامه مطالعات سنگ شناسی كانسارهای كرومیت دانلود فایل پایان نامه مطالعات سنگ شناسی كانسارهای كرومیت كانسارهای كرومیت در جهان به دو صورت كرومیت های تیپ لایه ای كه غالباً در كمپلكس های بزرگ لایه ای باسن پروتوزوئیك در دنیا…

 • گزارش کارآموزی سیكل پرورش ماهی قزل آلای رنگین كمان

  پرورش,دانلود گزارش کارآموزی سیكل پرورش ماهی قزل آلای رنگین كمان,رنگین كمان,سیكل,قزل آلا,کاراموزی سیكل پرورش ماهی قزل آلای رنگین كمان,کارورزی سیكل پرورش ماهی قزل آلای رنگین كمان,گزارش کارآموزی سیكل پرورش ماهی قزل آلای رنگین كمان,گزارش کاراموزی سیكل پرورش ماهی قزل آلای…

 • زندگی و آثار معماری تویو ایتو

  آثار تویو ایتو,آثار معماری تویو ایتو,پروژه رشته معماری,تحقیق رشته معماری,دانلود پروژه معماری,دانلود تحقیق معماری,دانلود مقاله معماری,زندگی و آثار معماری تویو ایتو,مقاله رشته معماری دانلود فایل زندگی و آثار معماری تویو ایتو مروری بر زندگی و آثار معماری تویو ایتو معمار…

 • بررسی اثر بخشی طرح واره درمانی بر کاهش شدت اضطراب، میزان ترس از ارزیابی منفی و افزایش عزت نفس

  بررسی اثر بخشی طرح واره درمانی بر کاهش شدت اضطراب، میزان ترس از ارزیابی منفی و افزایش عزت نفس,میزان ترس از ارزیابی منفی و افزایش عزت نفس در دانش آموزان دانلود فایل عنوان مقاله: بررسی اثر بخشی طرح واره درمانی…

 • پایان نامه بررسی تاثیر آموزش های مهد کودک بر رشد مفهومی سازی کودکان در شهر تهران

  پایان نامه بررسی تاثیر آموزش های مهد کودک بر رشد مفهومی سازی کودکان در شهر تهران دانلود فایل پایان نامه بررسی تاثیر آموزش های مهد کودک بر رشد مفهومی سازی کودکان در شهر تهران مقدمه اگر بخواهیم در قرن 21…

 • پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R)

  پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) دانلود فایل پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) منبع: مخبری، عادل، درتاج، فریبا، دره کردی، علی، (۱۳۹۰)، بررسی شاخص های روا نسنجی و هنجاریابی پرسشنامه توانایی حل مسأله اجتماعی، فصلنامه…

 • مدیریت انرژی-مجموعه اول مقالات

  اتلاف انرژی,اصلاح الگوی مصرف,انتخابات انرژی,انرژی های نو,انرژی و بحران امنیت,بهره وری سبز,بهینه سازی مصرف انرژی,پروژه های بهینه سازی مصرف انرژی,جایگاه انرژی,دیپلماسی انرژی,سازه سبز,سند ملی راهبرد انرژی کشور,سیستم های کنترل و مدیری,شاخص قابلیت اطمینان LPSP,قیمت گذاری انرژی,مدیریت انرژی در گلخانه,مدیریت انرژی-مجموعه…

 • روش شبیه سازی جدید برای حذف تقابل توزیعی بر روی شبکه های عصبی

  روش شبیه سازی جدید برای حذف تقابل توزیعی بر روی شبکه های عصبی دانلود فایل روش شبیه­سازی­ جدید برای حذف تقابل توزیعی بر روی شبکه­های عصبی چکیده درسیستمتوزیعی،سنکرون­سازیپردازشدستور کارمهمی است. کنترل حذف تقابلیکی ازوظایفعمده­ی سنکرون­سازی پردازش است. در این مقاله،یک…

 • دانلود پاورپوینت رهبری تحول

  الگوهای رهبری مبتنی بر موقعیت,الگوهای رهبری مراوده ایدگرگون سازی,الگوی اقتضائی فیدلرFeidlers Contingency Model,الگوی راهكارهدف PathGoal Model,الگوی رهبری موقعیت Si,تئوری X و Y مك گریگور,دانلود پاورپوینت رهبری تحول,دو عامل برتر در مهارتهای رهبری,مهارتهای رهبری دانلود فایل دانلود پاورپوینت رهبری تحول عنوان:…

 • پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برموفقیت ارائه خدمات نوین بانکداری به مشتریان توسط كاركنان شعب بانك كشاورزی جنوب كرمان

  پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاریابی در شعب بانک کشاورزی استان مرکزی دانلود فایل [1]

 • ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا Service Oriented Enterprise Architecture (SOEA)

  Service Oriented Enterprise Architecture (SOEA),ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا Service Oriented Enterprise Architecture (SOEA),دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود ﮔﺰارش ﺳﻤﻴﻨﺎر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا,دانلود گزارش کار…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش استفاده بیش از حد از موبایل

  فصل دوم استفاده مفرط از تلفن همراه,مبانی نظری و پیشینه پژوهش استفاده بیش از حد از موبایل دانلود فایل در 40 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با…

 • جهانی شدن و فرهنگ

  جهانی شدن و فرهنگ,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود مقاله جهانی شدن و فرهنگ,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود مقاله جهانی شدن و فرهنگ این مقاله با…

 • پرسشنامه مقیاس درجه بندی اضطراب هامیلتون(HRSA)

  پرسشنامه مقیاس درجه بندی اضطراب هامیلتون(HRSA) دانلود فایل پرسشنامه مقیاس درجه بندی اضطراب هامیلتون(HRSA) ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) : این مقیاس در سالهای بین 1960 و 1967 توسط ماکس هامیلتون[1] ساخته شده و برای ارزیابی شدت اضطراب جزو مقیاس های…

 • تحقیق بررسی عایق های صوتی و حرارتی

  پروژه بررسی عایق های صوتی و حرارتی,تحقیق بررسی عایق های صوتی و حرارتی,دانلود تحقیق بررسی عایق های صوتی و حرارتی,مقاله بررسی عایق های صوتی و حرارتی دانلود فایل تحقیق بررسی عایق های صوتی و حرارتی در 17 صفحه ورد قابل…

 • حذف نیترات و فسفات از فاضلاب شهری اردبیل با استفاده از فن آوری نانو

  پایان نامه کارشناسی ارشد MSc,حذف نیترات و فسفات از فاضلاب شهری,حذف نیترات و فسفات از فاضلاب شهری اردبیل با استفاده از فن آوری نانو,فاضلاب شهری اردبیل با استفاده از فن آوری نانو دانلود فایل پایان نامه کارشناسی ارشد M.Sc حذف…

 • پرسشنامه مقیاس کیفیت زندگی ( IRQOL ) سازمان بهداشت جهانی

  پرسشنامه مقیاس کیفیت زندگی ( IRQOL ) سازمان بهداشت جهانی دانلود فایل پرسشنامه مقیاس کیفیت زندگی  (  IRQOL ) سازمان بهداشت جهانی منابع : نصیری، حبیب الله(1385). بررسی روایی و پایایی مقیاس کوتاه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی. مقاله ارائه…

 • پژوهش بررسی میزان سلامت روانی دانشجویان دانشگاه پیام نور و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی

  بررسی میزان سلامت روانی دانشجویان دانشگاه پیام نور و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی,پژوهش بررسی میزان سلامت روانی دانشجویان دانشگاه پیام نور و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی,تحقیق و پژوهش کارشناسی رشته علوم تربیتی ( پیش دبستان و دبستان) دانلود…

 • بررسی منابع هارمونیك در سیستم های فشار قوی و روشهای كاهش آن

  بررسی منابع هارمونیك در سیستم های,بررسی منابع هارمونیك در سیستم های فشار قوی و روشهای كاهش آن,فشار قوی و روشهای كاهش آن دانلود فایل بررسی منابع هارمونیك در سیستم های فشار قوی و روشهای كاهش آن فهرست عنوان صفحه چكیده...................................…

 • مقاله بافت

  بافت,پروژه بافت,پژوهش بافت,تحقیق بافت,دانلود بافت,مقاله بافت,همه چیز درباره بافت دانلود فایل مقاله بافت مقدمه وكلیات چارچوب نظری: بافت، معادل واژه به معنی تارو پود و نسج است، فرهنگ دهخدا درتعریف بافت، واژه های : بافته ، منسوج ، بافته شده…

 • پروژه کارآفرینی خدمات بینایی سنجی ، چشم پزشکی ، فروش مواد و لوازم چشم پزشکی

  پروژه کارآفرینی خدمات بینایی سنجی ، چشم پزشکی ، فروش مواد و لوازم چشم پزشکی,پروژه کارافرینی خدمات بینایی سنجی ، چشم پزشکی ، فروش مواد و لوازم چشم پزشکی,دانلود پروژه خدمات بینایی سنجی ، چشم پزشکی ، فروش مواد و…

 • پایان نامه بررسی تاثیر هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه ای

  پایان نامه بررسی تاثیر هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه ای دانلود فایل [1]

 • گزارش كارآموزی کامپیوتر-اداره مخابرات شهرستان آزادشهر

  اداره,دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتراداره برق شهرستان گرگان,شهرستان آزادشهر,کاراموزی کامپیوتراداره مخابرات شهرستان آزادشهر,کارورزی کامپیوتراداره مخابرات شهرستان آزادشهر,کامپیوتر,گزارش كارآموزی کامپیوتر-اداره مخابرات شهرستان آزادشهر,گزارش کاراموزی کامپیوتراداره مخابرات شهرستان آزادشهر,مخابرات دانلود فایل گزارش كارآموزی کامپیوتر-اداره مخابرات شهرستان آزادشهر در 56 صفحه ورد قابل ویرایش…

 • پایان نامه شبکه بی سیم

  پایان نامه شبکه,پایان نامه شبکه بی سیم,شبکه بی سیم دانلود فایل [12]

 • پرسشنامه اخلاق كاری اسلامی علی و الکاظمی (1988)

  پرسشنامه اخلاق كاری اسلامی علی و الکاظمی (1988) دانلود فایل پرسشنامه اخلاق كاری اسلامی علی و الکاظمی (1988) منبع گل پرور، محسن و نادی، محمدعلی (1390). نقش میانجی وفاداری سازمانی در رابطه خلاق كاری با رفتار های انحرافی در محیط…

 • تاثیر شیوه‌های مدیریت كلاس درس در میزان رضایتمندی و یادگیری دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه

  تاثیر شیوه‌های مدیریت كلاس درس در میزان رضایتمندی و یادگیری دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه,دانلود آ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه وپروژه پایانی تاثیر شیوه‌های مدیریت كلاس درس در میزان رضایتمندی و یادگیری دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان بابل در…