پایان نامه استیفاء

پایان نامه استیفاء

دانلود فایل

پایان نامه استیفاء مقدمه مبحث استیفاء در جلد اول قانون مدنی آقای دكتر حسن امامی در كتاب «ضمان قهری» آمده است و به معنی بهره‌مند شدن كسی از عمل دیگری یا منفعت بردن از مال غیر می باشد كه مواد 336 و 337 قانون مدنی به آن مبحث اختصاص دارد.  فهرست مطالب عنوان                                                                                                    مقدمه: چكیده پایان نامه الف- پیشینه تاریخی 1-   در حقوق اسلام 2-   در جلد اول قانون مدنی 3-   در حقوق رم 4-   در حقوق فرانسه 5-   در حقوق انگلیس و آمریكا الف) دارا شدن غیر عادلانه (بلاكس لودیكشنری) ب) اصل استحقاق در حقوق انگلیس و آمریكا 6- در حقوق بین المللی و آراء دیوان های داوری الف) كمیسیون داوری یونان و انگلیس ب) كمیسیون دعاوی كلی ایالات متحده آمریكا و مكزیك ج) كمیسیون داوری فی ما بین ایالات متحده آمریكا و پرو د) دیوان داوری ایران و آمریكا منابع اقتباس 1-   قانون مدنی 2-   منابع فقهی 3-   سایر منابع فصل اول: استیفاء از عمل شخص بخش نخست – كلیات گفتار اول – تعاریف و تحدید موضوع 1-   تعریف ادبی 2-   تعریف اصطلاحی 3-   استیفاء به معنای اعم 4-   استیفاء به معنای اخص 5-   طبقه بندی استیفاء در ضمان قهری گفتار دوم – ماهیت استیفاء 1-   نظریه عقدی 2-   نظریه شبه عقدی 3-   تئوری دارا شدن غیر عادلانه (حقوق تطبیقی) 4-   نظریه عقد استیفاء و واقعه حقوقی 5-   نظریه عمل مادی با آثار حقوقی گفتار سوم – مبانی فقهی و قانونی 1-   مبانی فقهی الف) امر معاملی ب) اجاره ج) لقطه د) جعاله هـ) استیفاء در سایر منابع فقهی یك – شركت و مضاربه دو- حقوق متولی و ناظر در وقف و) فقه تطبیقی یك – تدوین قانون منطبق با فقه حنفی دو- كلیاتی درباره ماهیت سه – عقد ضمنی و اشباه آن چهار – تمدید عقد سابق با مخالف با عقد 2-    رویه بین المللی 3-    ماده 336 قانون مدنی بخش دوم – شرایط و آثار گفتار 1- روابط طرفین 1-   شخص مسئول الف) اهلیت آمر یك – فرضی كه آمر صغیر غیر ممیز یا مجنون باشد دو – فرضی كه آمر سفیه یا صغیر ممیز باشد. ب) قصد آمر 2- شرایط عامل الف) اهلیت عامل ب) قصد عامل یك – قصد تبرع از ناحیه عامل دارای اهلیت دو- قصد تبرع از ناحیه صغیر ممیز و سفیه سه – عدم قصد تبرع از ناحیه صغیر ممیز و سفیه چهار – قصد عامل در گرفتن اجرت المثل پنج – فقدان قصد از ناحیه عامل در حین اجرای امر گفتار دوم – شرایط مربوط به امر و عمل 1-   شرایط مربوط به امر 2-   شرایط مربوط به عمل الف) عمل بر حسب امر دیگری باشد. ب) عمل باید انجام شود. ج) عرفاً برای عمل اجرت باشد. د) عامل خود را عادتاً برای اجرت مهیا كرده باشد. 3- مشروعیت عمل الف) عامل به نامشروع بودن عمل آگاهی دارد. ب) عدم آگاهی عامل به مشروعیت عمل در نتیجه جهل حكمی است. ج) عدم آگاهی به مشروعیت عمل جهل موضوعی است. 4- عامل قصد تبرع نداشته باشد. الف)‌ تبرع ب) فرض عدم تبرع ج) تبرع در اقرار گفتار سوم – آثار 1-   ضمان امر و مسئولیت آمر 2-   عمل مأمور و استحقاق به اجرت المثل عمل 3-   مسئولیت عامل راجع به اموال آمر الف) وضعیت اموال در ید مأمورین ب) وضعیت ید صنعتگران نسبت به اموال دیگری فصل دوم: استیفاء از مال غیر بخش نخست – كلیات گفتار اول – تعاریف گفتار دوم – كلیات 1-   مفهوم و ماهیت حقوقی استیفاء 2-   استیفاء در حقوق سایر كشورها و دادگاههای بین المللی بخش دوم – مبانی فقهی و قانونی گفتار اول – مبانی فقهی 1-   اكل مال به باطل 2-   قاعده علی الید 3-   مقبوض به عقد فاسد 4-   الخراج بالضمان 5-   مأخوذ بالسؤم 6-   قاعده احترام 7-   اجاره گفتار دوم – مبانی قانونی (ماده 337) بخش سوم: شرایط و احكام و آثار گفتار اول: شرایط تحقق استیفاء از اموال دیگری 1-   اذن الف) اذن صریح ب) اذن ضمنی 2- فقدان اذن 3- استیفاء منفعت الف) منافع مال مادی است. یك – منافع موجود است دو – منافع تدریجی الحصول است ب) منافع مال معنوی است 4- اجرت داشتن مال موضوع استیفاء 5- مجانی نبودن اذن در استیفاء الف) صاحب مال اذن به استیفاء مجانی داده است. ب) قصد استیفاء مجانی و رجوع از اذن ج) اباحه غیر معوض یك) اباحه عین دو) اباحه منافع 6-         لزوم اهلیت برای اذن انتفاع مجانی 7-         اهلیت در اذن دهنده 8-         اهلیت استفاده كننده الف) صغیر و ممیز ب) مجنون یا صغیر غیر ممیز 9- قصد طرفین الف) قصد اذن دهنده یك – اذن در انتفاع مجانی است دو – اذن دهنده اجرت المثل بیشتری مطالبه می كند. سه – اذن دهنده اجرت المثل كمتری مطالبه می كند.  ب) قصد مأذون یك – اختلاف در قصد طرفین دو- عدم اطلاع مأذون از قصد اذن دهنده 10- مشروعیت استیفاء از مال غیر گفتار دوم – احكام استیفاء در اموال دیگری 1-   اجرت المثل در اجازه اشیاء الف) تعیین مدت ب) انتقضاء مدت ج) پایان اجاره و مراضات حاصله د) تأسیس بنا و غرص اشجار 2- اتلاف مال به عوض 3- تعیین اجرت المثل الف) مسئولیت فردی یا تضامنی ب) تصرف اذن دهنده و اجرت المثل ج) حق مأذون نسبت به منافع استفاده نشده گفتار سوم – آثار استیفاء از اموال دیگری 1-   مسئولیت منتفع الف) پرداخت اجرت المثل استیفاء یك – نحوه محاسبه اجرت المثل * – محاسبه اجرت المثل بر مبنای مدت تصرف ** – محاسبه اجرت المثل بر مبنای مدت استیفاء دو – وضعیت منافع استیفاء پس از انفصال ب) ضمان ید مستفید یك – ضمان عین دو- ضمان منافع سه – ضمان منافع غیر مستوفات 2-   استحقاق اذن دهنده الف)‌ دریافت اجرت المثل ب) رجوع از اذن گفتار چهارم – فروض قابل بررسی در استیفاء 1-   استیفاء از مال غیر است 2-   استیفاء منفعت همراه با كار غیر است. 3-   استیفاء از مال دیگری توأم با كار ثالث است 4-   استیفاء از مال دیگری توأم با كار دیگری به نفع ثالث است گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حكم 1-   بار اثبات 2-   وسایل اثبات 3-   وضعیت حكم 4-   نمونه‌هایی از صدور احكام یك – دادگاههای داخلی دو – در دیوان داوری ایران و آمریكا منابع و مآخذ 

 • پاورپوینت انواع اتصالات در سازه های فلزی

  پاورپوینت انواع اتصالات در سازه های فلزی دانلود فایل پاورپوینت انواع اتصالات در سازه های فلزی دانلود پاورپوینت انواع اتصالات در سازه های فلزی این پاورپوینت در 58 اسلاید می باشد. فهرست مطالب اسلایدها : ساختمان های بنایی و سازه…

 • کسب درآمد از شبکه های اجتماعی

  دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود فایل کسب درآمد از شبکه های اجتماعی,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد از شبکه های اجتماعی,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل کسب درآمد از شبکه…

 • پروژه معماری در دوره رنسانس

  پروژه معماری در دوره رنسانس,معماری دوره رنسانس دانلود فایل پروژه معماری در دوره رنسانس فهرست مطالب : مقدمه از رنسانس تا باروک مقدمه ای بر پیدایش سبکهای هنری انواع سبک های معماری دردوره رنسانس اثرهای معماری معروف دوره رنسانس تفاوت…

 • مبانی نظری پایان نامه روانشناسی درباره سبک های فرزند پروری

  مبانی نظری پایان نامه روانشناسی درباره شخصیت دانلود فایل مبانی نظری پایان نامه روانشناسی درباره سبک های فرزند پروری در 35  صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودکشی (فصل 2)

  ادبیات تحقیق خودکشی,پیشینه پژوهش خودکشی,پیشینه تحقیق خودکشی,خودکشی,مبانی نظری خودکشی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودکشی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودکشی (فصل 2),مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکشی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودکشی در 54 صفحه ورد قابل ویرایش…

 • فلسفه طبیعت در معماری غرب

  فلسفه طبیعت در معماری غرب دانلود فایل فلسفه طبیعت در معماری غرب مقدمه نخستین فلاسفه یونان را طبیعت‌گرا می‌دانند. زیرا آنها بیش از همه به طبیعت و رویدادهای طبیعی توجه داشته‌اند. امروزه بسیاری از مردم كم و بیش معتقدند كه…

 • پایان نامه بررسی مشکلات آموزشی مددکاری اجتماعی در دانشگاه پیام نور در سال 1391

  بررسی مشکلات آموزشی مددکاری اجتماعی,بررسی مشکلات آموزشی مددکاری اجتماعی در دانشگاه پیام نور در سال 1391,پایان نامه بررسی مشکلات آموزشی مددکاری اجتماعی در دانشگاه پیام نور در سال 1391,پایان نامه و پروژه کارشناسی رشته مددکاری اجتماعی دانلود فایل  پایان نامه…

 • بررسی میزان فروش خدمات بیمه ای با استفاده از الگوهای منتخب بازاریابی

  اصول حاکم بر معاملات بیمه ای,بررسی میزان فروش خدمات بیمه ای با استفاده از الگوهای منتخب بازاریابی,دانلود تحقیق میزان فروش خدمات بیمه ای با استفاده از الگوهای منتخب بازاریابی دانلود فایل بررسی میزان فروش خدمات بیمه ای با استفاده از…

 • گزارش کاراموزی نگرشی بر سیستم حسابداری منطقه 11

  حسابداری,دانلود گزارش کارآموزی نگرشی بر سیستم حسابداری منطقه 11,سیستم,کاراموزی نگرشی بر سیستم حسابداری منطقه 11,کارورزی نگرشی بر سیستم حسابداری منطقه 11,گزارش کاراموزی نگرشی بر سیستم حسابداری منطقه 11,منطقه 11,نگرش دانلود فایل گزارش کاراموزی نگرشی بر سیستم حسابداری منطقه 11 در…

 • مقاله ورزش کودکان

  مقاله ورزش کودکان دانلود فایل قسمتهایی از متن: ورزش کودکان ورزش برای کودکان، فوق العاده ضروری و لازم است. کودکان به طور طبیعی و فطری به ورزش، بازی و تحرّک علاقه نشان می دهند و این بازی و تحرک برای…

 • پروژه بررسی بانك اطلاعاتی ACCESS 2000

  پایان نامه بررسی بانك اطلاعاتی ACCESS 2000,پروژه بررسی بانك اطلاعاتی ACCESS 2000,تحقیق بررسی بانك اطلاعاتی ACCESS 2000,دانلود پروژه بررسی بانك اطلاعاتی ACCESS 2000,مقاله بررسی بانك اطلاعاتی ACCESS 2000 دانلود فایل پروژه بررسی بانك اطلاعاتی ACCESS 2000 در 39 صفحه ورد…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی خدمات وفروش كامپیوتر و سخت افزارو لوازم جانبی

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,طرح توجیهی و کارآفرینی خدمات وفروش كامپیوتر و سخت افزارو لوازم جانبی,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل طرح توجیهی و کارآفرینی…

 • پاورپوینت مفاهیم كلیدی سیستم‌های اطلاعاتی

  ارتباط سیستم‌های اطلاعاتی با علوم دیگر,اطلاعات و سازمان,اطلاعات و سطوح مدیریت,پاورپوینت مفاهیم كلیدی سیستم‌های اطلاعاتی,تعریف داده ، اطلاعات و دانش,دانلود پاورپوینت مفاهیم كلیدی سیستم‌های اطلاعاتی,روند به‌ كارگیری سیستم‌های اطلاعاتی در ساز,روند تکامل عصر اطلاعات,سیستم‌های اطلاعاتی و سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت,فرایند ارتباط…

 • پروژه کارآفرینی تولید طناب نایلونی

  پروژه کارآفرینی تولید طناب نایلونی,پروژه کارافرینی تولید طناب نایلونی,توجیه اقتصادی تولید طناب نایلونی,تولید,دانلود پروژه تولید طناب نایلونی,دانلود کارآفرینی تولید طناب نایلونی,طرح توجیه فنی تولید طناب نایلونی,طرح توجیهی تولید طناب نایلونی,طناب,کارآفرینی تولید طناب نایلونی,نایلون دانلود فایل پروژه کارآفرینی تولید طناب نایلونی…

 • دانلود پاورپوینت استاندارد57: تداوم فعالیت

  بررسی ارزیابی مدیریت,دانلود پاورپوینت استاندارد57: تداوم فعالیت,دوره‌ پس‌ از ارزیابی‌ مدیریت‌,روشهای‌ اضافی‌ حسابرسی‌ در صورت‌ شناسایی‌ رویدادها یا شرایط‌,عدم‌ تمایل‌ مدیریت‌ به‌ انجام‌ ارزیابی‌ یا گسترش‌ آن,مسئولیت حسابرس,مسئولیت مدریت,ملاحظات برنامه ریزی,نتیجه‌گیری‌ و گزارشگری‌ حسابرسی‌ دانلود فایل عنوان: دانلود پاورپوینت استاندارد57:…

 • پاورپوینت کامل مخابرات سیار ماهواره ای

  پاورپوینت,پاورپوینت کامل مخابرات سیار ماهواره ای,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت مخابرات سیار ماهواره ای,مخابرات,مخابرات سیار,مخابرات سیار ماهواره ای دانلود فایل پاورپوینت کامل و جامع مخابرات سیار ماهواره ای با 38 اسلاید...پاورپوینت مخابرات سیار ماهواره ای]گسترش جوامع بشری همگام با پیشرفت علم باعث …

 • گزارش ژئو تکنیک در مورد راهسازی بتن

  گزارش ژئو تکنیک در مورد راهسازی بتن دانلود فایل گزارش ژئو تکنیک در مورد راهسازی بتن مقدمه مهندسی مشاور سدآزما (تیوا) با به خدمت گرفتن افراد مجرب و لوازم مناسب در زمینه خدمات ژئوتكنیك و با اخذ رتبه یك در…

 • مقاله فرار از خانه

  مقاله فرار از خانه دانلود فایل  ‏ فرار از خانه واقعیتی تلخ با نگاهی عمیق و دقیق به آمارها به افزایش درصدی فراراز خانه به خصوص ‏دختران پی می بریم . واقعیتی تلخ كه وجود دارد و خود را به…

 • پایان نامه Data Mining

  پایان نامه Data Mining دانلود فایل [1]

 • جامعه شناسی از دیدگاه قران

  جامعه شناسی,جامعه شناسی از دیدگاه قران دانلود فایل موضوع پژوهش: ‹‹ جامعه شناسی نفاق در قرآن ›› موضوع تصویب شده برای این پژوهش است . با مشورتی كه در یك نشست كوتاه با جناب اقای دكتر رفیع پور داشتم ،…

 • پروژه بررسی طراحی و ساخت یک کنترل دمای دیجیتالی تابلوهای برق

  پایان نامه بررسی طراحی و ساخت یک کنترل دمای دیجیتالی تابلوهای برق,پروژه بررسی طراحی و ساخت یک کنترل دمای دیجیتالی تابلوهای برق,تحقیق بررسی طراحی و ساخت یک کنترل دمای دیجیتالی تابلوهای برق,دانلود پایان نامه بررسی طراحی و ساخت یک کنترل…

 • گزارش كارورزی بانك صادرات

  گزارش كارورزی بانك صادرات دانلود فایل گزارش كارورزی بانك صادرات  مقدمه: اقتصاد کنونی جهان اقتصاد پولی است . اغلب  معاملات و مبادلات  با  پول صورت  می پذیرد  . پول در فعالیتهای اقتصادی نقش بسیار تعین کننده ای دارد .بدون استفاده…

 • مقاله اقتصاد اسلامی

  مقاله اقتصاد اسلامی دانلود فایل مقاله اقتصاد اسلامی فهرست: تعریف اقتصاد اسلامی نگاه ویژه‌ی اسلام اصول روش اسلام در توزیع ثروت اقتصاد اسلامی در ایران روش‌شناسی‌ اقتصاد اسلامی‌ اهمیت‌ روش‌شناسی‌ قضایای‌ ارزشی‌ در برابر قضایای‌ اثباتی‌ نقش ارزش ها رابطة‌…

 • دانلود داده های متغیرهای حسابداری شرکتهای موجود در صنعت کانی های غیرفلزی بورس اوراق بهادار تهران از سال 80 الی 89

  داده های شرکتهای موجود در بورس اوراق بهادار تهران,دانلود داده های بازدهی مرکب، بازدهی واقعی، بازدهی انتظاری، ریسک، انتظاری به ریسک، ضریب β، نسبت شارپ، رتبه نقد شوندگی و میانگین روزهای معاملات شرکتهای موجود در صنعت ک,دانلود داده های متغیرهای…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش روانشناسی درباره هوش معنوی ( فصل دوم پایان نامه)

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش روانشناسی در مورد سبک های دلبستگی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش روانشناسی درباره هوش معنوی ( فصل دوم پایان نامه) در 17 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان…

 • پرسشنامه خود شناسی

  پرسشنامه خود شناسی دانلود فایل پرسشنامه خود شناسیبه همراه تحلیل و راهنمای پرسشنامهمقدمه :به واقع در اعماق وجود خود فکر می کنید چه کسی هستید ؟ از لحظۀ تولد همۀ ما به صورت ناخودآگاه ، توان و اندیشۀ فراوانی صرف…

 • كاربرد های روبوت در سطوح مختلف

  كاربرد های روبوت در سطوح مختلف دانلود فایل كاربرد های روبوت در سطوح مختلف -                  فعالیت های یادگیری دبستانی از روبوت ها می توان جهت آموزش و یادگیری فعالیت ها و عناوین زیر استفاده نمود: 1-       مفاهیم چپ و راست…

 • پاورپوینت قالب های لغزنده

  پاورپوینت قالب های لغزنده دانلود فایل پاورپوینت قالب های لغزنده دانلود مجموعه پاورپوینت قالب های لغزندهاین مجموعه شامل 5 پاورپوینت ، و به همراه یک مقاله 20 صفحه ای در قالب WORD و دو مقاله PDF در 10 و 14…

 • پروژه سیستم برنامه ریزی و سفارشات شركت مهندسی دسكو

  پروژه سیستم برنامه ریزی و سفارشات شركت مهندسی دسكو دانلود فایل پروژه سیستم برنامه ریزی و سفارشات شركت مهندسی دسكو 1-مقدمه  2-تاریخچه شركت 3-موضوع فعالیتهای شرکت 4-وظایف مدیریت برنامه ریزی و كنترل عملیات فصل دوم 1-برنامه ریزی مواد مورد نیاز…

 • گزارش کارآموزی داروسازی ثامن كارگاه الكترونیك

  الكترونیك,ثامن,داروسازی,دانلود گزارش کارآموزی داروسازی ثامن كارگاه الكترونیك,كارگاه,کاراموزی داروسازی ثامن كارگاه الكترونیك,کارورزی داروسازی ثامن كارگاه الكترونیك,گزارش کارآموزی داروسازی ثامن كارگاه الكترونیك,گزارش کاراموزی داروسازی ثامن كارگاه الكترونیك دانلود فایل گزارش کارآموزی داروسازی ثامن كارگاه الكترونیك در 22 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست …

 • پیشینه پژوهش تعارضات زناشویی طبق سبکهای دلبستگی و هویت زوجین

  پیشینه پژوهش تعارضات زناشویی طبق سبکهای دلبستگی و هویت زوجین,پیشینه نظری تعارضات زناشویی,سبکهای دلبستگی,مبانی نظری تعارضات زناشویی سبکهای دلبستگی,هویت زوجین دانلود فایل دارای منابع درون متنی منابع پایانی پژوهش در 95 صفحه قابل ویرایش مقدمه هدف پژوهش پیش بینی تعارضات…

 • سمینار برق امنیت در IMS

  سمینار برق امنیت در IMS دانلود فایل سمینار برق امنیت در IMS لطفا از این پروژه در راستای تکمیل تحقیقات خود و در صورت کپی برداری با ذکر منبع استفاده نمایید. چکیده:  امروزه مخابرات در دو حوزه اصلی گسترش یافته…

 • مقاله تغییرات جسمانی ، رشد عقلی ، و اجتماعی شدن (نوجوانی)

  مقاله تغییرات جسمانی ، رشد عقلی ، و اجتماعی شدن (نوجوانی) دانلود فایل مقاله تغییرات جسمانی ، رشد عقلی ، و اجتماعی شدن (نوجوانی) دوران نوجوانی هم از نظر نوجوانان و هم از نظر والدین، از قدیم ، دورانی دشوارتر…

 • مقاله نسبت حقوق بشر و تنوع فرهنگی

  حقوق بشر و تنوع فرهنگی,دانلود مقاله رابطه حقوق بشر و تنوع فرهنگی,مقاله نسبت حقوق بشر و تنوع فرهنگی دانلود فایل بخشهایی از متن: حقوق‌بشر و تنوع فرهنگی نسبت میان حقوق‌بشر و تنوع فرهنگی از مباحث مهم حوزه علوم انسانی در…

 • بررسی رابطه هوش هیجانی بر رضایت زناشویی در بین افراد زنان شاغل و غیر شاغل

  بررسی رابطه هوش هیجانی بر رضایت زناشویی در بین افراد زنان شاغل و غیر شاغل,رضایت زناشویی در بین افراد زنان شاغل و غیر شاغل,مقاله و پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی بر رضایت زناشویی در بین افراد زنان شاغل و…