پایان نامه بررسی تأثیر رسانه¬های دیداری بر بزهکاری و بزه دیدگی کودکان

پایان نامه بررسی تأثیر رسانه¬های دیداری بر بزهکاری و بزه دیدگی کودکان

دانلود فایل

پایان نامه بررسی تأثیر رسانه¬های دیداری بر بزهکاری و بزه دیدگی کودکان چکیده امروزه رسانه¬های دیداری به عنوان یکی از ابزارهای اصلی انتقال و گسترش ارزش¬های فرهنگی و اجتماعی، در رفتار کودکان و تغییر روابط اجتماعی آنان دارای نقش مهمی هستند. رسانه¬ها به تأسیسات و سیستم¬های فنی¬ای اطلاق می¬شوند که ارسال، نقل و انتقال، ارتباط و دریافت اطلاعات را میسر می-سازند و مهم¬ترین ویژگی آنها عظمت نفوذ، گستردگی حوزه ی عمل و ماندگاری طولانی مدت  اثرات آنها می¬باشد. رسانه¬ها می توانند با توجه به کارکردها و اوصاف  شایان به ذکر خود در تبیین  قانون و مقررات، اجتماعی کردن افراد، اطلاع¬رسانی به آنها و پرکردن اوقات فراغتشان نقش بسیار مهمی را ایفاء کنند. عصری که در آن قرار داریم، عصر ارتباطات و عصر سلطه پدیده رسانه بر زندگی انسان¬هاست. بی¬گمان رسانه¬ها موفق گشته¬اند افکار و عقاید انسان¬های بی¬شماری را دستخوش تغییر سازند. تمدن منحط غرب برای ترویج سکولاریسم اقدام به تأسیس هزاران شبکه رادیویی و تلویزیونی کرده است که به صورت شبانه روزی برنامه¬های گوناگونی را با این هدف پخش می¬کنند. متأسفانه دست¬یابی به این شبکه¬ها در کشور ما به سادگی          امکان¬پذیر است؛ زیرا امکان تهیه و دریافت وسایل ماهواره¬ای با سهولت و قیمت نازل فراهم آمده است. البته باید توجه داشت که وقتی سخن از ماهواره به میان می¬آید، ابتدا مسائل ضد فرهنگی آن جلب توجه می¬کند، سپس مسائل سیاسی، علمی و ورزشی ایفای نقش می¬کنند. در این تحقیق نقش انواع رسانه¬های دیداری در ایجاد زمینه¬های  بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان  مورد بررسی قرار گرفته است.  کلمات کلیدی: رسانه، رسانه دیداری، کودکان، بزهکاری، بزهدیدگی.  مقدمه بسیاری از دانش پژوهان، متفکران و مصلحان اجتماعی، عصر حاضر را با نام¬های متفاوتی چون عصرتکنیک، عصر ارتباطات، دهکده جهانی و رهبری از راه دور نامیده¬اند. البته رهبری از راه دور نه تنها در مورد  ماهواره¬ها و فضاپیماها صادق است، بلکه هدایت از مسافت دور به وسیله رسانه های دیداری در مورد انسان نیزصدق می¬کند. تا قرن بیستم رهبری و ارشاد انسان رویارو و براساس ارتباط  بود، درصورتی که در حال حاضر ارتباطات یکطرفه و از راه دور صورت می¬گیرد به طوری که بین شنونده و گوینده یا بهتر بگوییم بین مؤثر و متأثر به طور نسبی فاصله زیادی وجود دارد. برخی معتقدند رسانه-های دیداری دارای چنان قدرتی هستند که می توانند نسلی تازه را در تاریخ بشر به وجود آورند، نسلی که با نسل¬های پیشین متفاوت است. تحقیقات انجام شده در شهر تهران حاکی از آن است که بیشتر تماشاگران این رسانه¬ها کودکان زیر 15سال و بعد از آن بانوان خانه دار و سپس جوانان بالای  15 سال هستند.  تعاریف واژه‏ها الف- رسانه رسانه در لغت مشتق شده از فعل رسیدن به معنی وسیله رساندن آمده است. رسانه  بیشتر با قید گروهی  می¬آید و رایج میان مردم  همان رسانه¬های جمعی یا گروهی است (دهخدا 1377، 1643:2). انواع آن به صورت رسانه¬های صوتی، تصویری، گروهی و همگانی بیان شده است که همگی منسوب به رسانه است (دهخدا 1377، 1643: 2). اما در اصطلاح رسانه اساساً وسیله¬ای فنی و فیزیکی برای تبدیل پیام به علایم  قابل انتقال در مجرا  است. خصوصیات فنی و فیزیکی یک رسانه بواسطه ماهیت  مجرا و یا مجاری موجود برای استفاده تعیین می¬گردد (فیکس 1384، 32). به عبارتی رساتر، رسانه¬ها تأسیسات و سیستم¬های فنی¬ای هستتند که ارسال، نقل و انتقال، ارتباط، دریافت یا کنترل علائم الکترومغناطیسی یا تصویری یا نوشتاری را که اطلاعات نامیده می¬شوند، میسر می¬سازند  (اسپیس و وید 1397، 4). ب- رسانه دیداری رسانه ای است که هم  به حس بینایی و هم شنوایی وابسته است و استفاده از آنها به ابزارهای دیگری وابسته است مثلاً برای استفاده از آن باید از تلویزیون، ویدیو، سینما یا رایانه استفاده کرد. مهم ترین منابع دیداری عبارت¬اند از فیلم¬های سینمایی، فیلم¬های ویدیویی، فیلم¬های بر روی دیسک های نوری و منابع  چند رسانه¬ای. همچنین این رسانه¬ها زبان طبیعی را که شامل کلمات اصطلاحات محاوره ای و کلمات دست و صورت و غیره است به کار می¬برند¬. رسانه های دیداری محدود به زمان حال، مکان حاضر و مولد اعمال ارتباطات هستند (فیکس 1384، 32). ج- کودکان از نظر عرف دوره کودکی پس از نوزادی شروع و تا رسیدن به سن بلوغ ادامه دارد. حد فاصل میان نوزادی تا بلوغ را عرف، دوره کودکی می¬نامد. همچنین  بلوغ با  پیدایش یکی از 5 وضعیت برای طفل حاصل          می¬شود که عبارت است از روئیدن موی در بعضی قسمت¬های بدن، (درصورت، زیر بغل و اطراف آلت) احتلام در پسران و حیض در دختران، رسیدن به سن 9 سال تمام قمری در دختران و 15 سال تمام قمری در پسران و استعداد با رور شدن دختران خواهد بود. اگر این ویژگی¬ها در کسی مشاهده نشود کودک است والا نوجوان یا جوان خواهد بود. البته کنوانسیون حقوق کودک نیز کلیه افراد کمتر از 18سال را کودک نامیده است و همچنین لایحه قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان  کودک را شامل افراد زیر 18سال می¬داند (امیری 1388، 1). د- بزهکاری بزهکاری در لغت به معنای عصیان و گناهکاری آمده است  (دهخدا 1377، 94: 2) البته در فرهنگ سخن بار معنایی این لغت افزایش یافته و به آن کس که، عملی خلاف قانون انجام داده است را بزهکار می-گویند. بزهکاری به معنای ارتکاب عملی غیرقانونی که از نظر دادگاه ثابت و گناهش مسلم است به کار می¬رود. اما بزهکاری از نظر اصطلاحی را نباید مترادف با مجرمیت  بدانیم، چرا که جامعه با همه قانون شکنی¬ها، برخورد یکسانی ندارد و برخی از آنها را کمتر از دیگر رفتارها خطرناک می¬پندارد. به همین شکل قوانین جزایی، سوء نیتی را که در رفتارهای مجرمانه بزرگسالان می¬بینند، در کودکان و نوجوانان مشاهده نمی کنند و این رفتارها را ذیل عنوان خاص بزهکاری از نوع جرم های ناشی از غفلت یا قصور در انجام وظیفه بر می شمرند (نجفی ابرندآبادی 1374، 83) فهرست مطالب عنوان                                                                                                    شماره صفحه چکیده 1 فصل اول: کلیات تأثیررسانه های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان 1-1- مقدمه 3 1-2- بیان مسأله 5 1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 7 1-4- اهداف تحقیق 8 1-5- تعاریف واژه‏ها 9 1-6- کاربردتحقیق 11 1-7- سؤالات تحقیق 11 1-8- فرضیات تحقیق 11 1-9- قلمرو تحقیق 12 1-9-1 قلمرو زمانی 12 1-9-2 قلمرو موضوعی 12 1-10- روش انجام تحقیق 12 1-11- سازماندهی تحقیق 12 فصل دوم: ادبیات و تاریخچه رسانه ها و تاریخچه بزهکاری و بزهدیدگی کودکان 2-1- ادبیات تحقیق 14 2-2- مبانی نظری و تاریخچه تحقیق 17 2-2-1 وسایل ارتباط جمعی 17 2-2-1-1 تعریف لغوی ارتباط 17 2-2-1-2 تعریف اصطلاحی ارتباط 18 2-2-1-3 اصطلاح وسایل ارتباط جمعی چه امور و پدیده­هایی را در بر میگیرد 19 2-2-1-4 ایجاد ارتباط جدید در مرحله صنعتی 19 2-2-1-5 خصلت رسانه­های ارتباط جمعی 20 2-2-2 كاركردهای رسانه‌ها 21 2-2-2-1 اجتماعی شدن 21 2-2-2-2 اطلاع رسانی به افکار عمومی 22 2-2-2-3 پرکردن اوقات فراغت افراد 23 2-2-2-4 سایر کارکردهای رسانه 24 2-2-3 تأثیرات رسانه ها 24 2-2-3-1 به  لحاظ ابزار انتقال پیام 24 2-2-3-2 به لحاظ حوزه تأثیر جغرافیایی 24 2-2-3-3 به لحاظ تأثیر بر مخاطبین 25 2-2-3-4 به لحاظ نوع مالکیت و نحوه اداره آنها 26 2-2-4 مصادیق رسانه ها 26 2-2-4-1 رسانه های نوشتاری 26 2-2-4-1-1 مطبوعات و مجلات 26 2-2-4-1-2 کتب و مقالات 27 2-2-4-2 رسانه های مبتنی بر داده های دیجیتالی 27 2-2-4-3 رسانه های صوتی 27 2-2-4-4 رسانه های دیداری 28 2-2-4-4-1 تلویزیون 28 2-2-4-4-2 سینما 28 2-2-4-4-3 بازیهای رایانهای 29 2-2-4-4-4 ماهواره 29 2-2-5 تاریخچه مسؤلیت کیفری اطفال (بزهکاری اطفال) در ادوار مختلف 30 2-2-5-1 شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار در ایام باستان 30 2-2-5-2 شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار در مذاهب گوناگون 32 2-2-5-3 شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار در مکتب کلاسیک 33 2-2-5-4 شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار در مکتب نئوکلاسیک 35 2-2-5-5 شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار درمکتب تحققی 36 2-2-6 تاریخچه بزهدیدگی به همراه انواع آن 38 2-2-6-1 انواع بزه دیدگان 38 2-2-6-1-1 زنان و دختران بزه دیده 39 2-2-6-1-2 كودكان بزه دیده 39 2-2-6-1-3 ناتوانان بزه دیده 39 2-2-6-1-4 اشخاص حقوقی بزه دیده 40 2-2-6-1-5 بزه دیدگان جرائم رایانهای 40 فصل سوم: رسانه های دیداری و تحریک و تسهیل بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان 3-1- رسانه های دیداری و تحریک بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان 42 3-1-1 تفسیر لغوی و اصطلاحی تحریک 42 3-1-2 مصادیق تحریکات رسانه­ای متضمن تحریک بر بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان 44 3-1-2-1 اشاعه الگوهای تبلیغاتی انحراف آمیز 44 3-1-2-1-1 تبلیغات تجاری و تأثیر آن برکودکان 45 3-1-2-1-2 تبلیغات مذهبی و تأثیرآن برکودکان 46 3-1-2-2 عدم امکان تطبیق مضامین رسانه­ای با وضعیت کودکان 46 3-1-2-2-1 ایجاد ترس و اضطراب و تأثیرآن برکودکان 48 3-1-2-2-2 عارضه بلوغ زودرس درکودکان 49 3-1-2-2-3 اختلالات پنداری 51 3-1-2-2-4 انحراف در فرهنگ پذیری کودکان 53 3-1-2-2-5 ایجاد حس بزرگ­بینی درکودکان و ملاک ارزیابی آن 55 3-1-2-3 قهرمان طلبی و ایجاد حس شهرت طلبی درکودکان 57 3-1-2-4 ایجاد زمینه خشونت رسانه­ای و تأثیرآن برکودکان 58 3-2- رسانه­های دیداری و تسهیل بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان 59 3-2-1- عادی نشان دادن بزهکاری و بزهدیدگی کودکان 60 3-2-1-1 نظریه مشارکت هدایت شده و تأثیر آن برکودکان 60 3-2-1-2 همسان سازی انحراف آمیز رسانه­ای و تأثیر آن برکودکان 60 فصل چهارم: نقش انواع رسانه­های دیداری در ایجاد زمینه  بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان 4-1- نقش انواع رسانه های دیداری در ایجاد زمینه های بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان 63 4-1-1 رابطه تلویزیون با کودکان 63 4-1-1-1 کارکردهای تلویزیون و تأثیر آن برکودکان 64 4-1-1-1-1 ایدئولوژی حاکم بر تلویزیون و تأثیرآن برکودکان 64 4-1-1-1-2 قابلیت­های تلویزیون برکودکان 64 4-1-1-1-3 آگهی­های تلویزیونی و تأثیرآن برکودکان 65 4-1-1-2 تلویزیون وتأثیرآن برروابط بین کودکان با خانواده و همسالان 66 4-1-1-3 خشونت در تلویزیون و تأثیرآن بر ایجاد زمینه بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان 66 4-1-1-4 راه­های مقابله با کارکردهای منفی تلویزیون 69 4-1-2 نقش سینما و تأثیرآن برکودکان 70 4-1-2-1 مقایسه بین سینما و تئاتر 70 4-1-2-2 مقایسه بین سینما و تلویزیون 71 4-1-2-3 تأثیر فیلم سینمایی برکودکان 73 4-1-2-4 نقش سینما و فیلم­های سینمایی بر ایجاد زمینه بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان 74 4-1-3 نقش بازی­های رایانه­ای برکودکان 76 4-1-3-1 چالش طلبی موجود در بازی­های رایانه­ای و تأثیرآن برکودکان 76 4-1-3-2 مشکلات اجتماعی عمدهی بازی­های رایانه­ای برکودکان 78 4-1-3-3 تأثیرات خوب و بد بازی­های رایانه­ای برکودکان 79 4-1-3-4 نقش بازی­های رایانه­ای در ایجاد زمینه بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان 80 4-1-4 تأثیر ماهواره بر خانواده وکودکان 82 4-1-4-1 آسیب شناسی استفاده از ماهواره 83 4-1-4-1-1 به عنوان چشم اندازهای شیطانی 83 4-1-4-1-2 بحران گذار در خانواده ایرانی و تأثیرآن برکودکان 84 4-1-4-2 تأثیر ماهواره بر بزهکاری و بزهدیدگی خانواده وکودکان 86 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 5-1- نتیجه گیری 90 5-2- پیشنهادات 93 منابع  و مأخذ 95 فهرست منابع فارسی 95 فهرست منابع انگلیسی 99 چکیده انگلیسی 100

 • پروژه نمودارهای آماری در مطالعات بهداشتی

  پایان نامه نمودارهای آماری در مطالعات بهداشتی,پروژه نمودارهای آماری در مطالعات بهداشتی,تحقیق نمودارهای آماری در مطالعات بهداشتی,نمودارهای آماری در مطالعات بهداشتی دانلود فایل پروژه نمودارهای آماری در مطالعات بهداشتی قسمتی از متن: نمودار جعبه‌ای (Box and Whisker Plot): زمانی‌ كه‌…

 • پایان نامه مقایسه هوش هیجانی بین دختران عادی و فراری 25 – 15 ساله شهر تهران

  پایان نامه مقایسه هوش هیجانی بین دختران عادی و فراری 25 – 15 ساله شهر تهران دانلود فایل پایان نامه مقایسه هوش هیجانی بین دختران عادی و فراری 25 – 15 ساله شهر تهران چکیده : ویژگی های رفتاری هر…

 • مبانی نظری پایان نامه در مورد کیفیت در آموزش و پرورش

  مبانی نظری پایان نامه در مورد کیفیت در آموزش و پرورش دانلود فایل مبانی نظری پایان نامه در مورد کیفیت در آموزش و پرورش در 22 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد…

 • پاورپوینت آموزش ریاضی 2

  پاورپوینت آموزش ریاضی 2 دانلود فایل پاورپوینت آموزش ریاضی 2 محتوای آموزش ریاضیات بایستی با هدف رشد هر چه بیشتر قدرت استنتاج و یادگیری ، شناخت ساختارهای ریاضی و مبتنی بر تقویت قوای فراگیری شهودی دانش آموزان تدوین گردد. بدین…

 • پایان نامه بررسی علل طلاق و رابطه آن با فرار دختران

  پایان نامه بررسی علل طلاق و رابطه آن با فرار دختران دانلود فایل پایان نامه بررسی علل طلاق و رابطه آن با فرار دختران  مقدمه خانواده به عنوان اصلی ترین پایگاه اجتماعی جایگاهی رفیع در زمینه پرورش استعداد و تربیت…

 • گزارش کارآموزی حسابداری

  دانلود گزارش کارآموزی حسابداری,کاراموزی حسابداری,کارورزی حسابداری,گزارش کارآموزی حسابداری,گزارش کاراموزی حسابداری دانلود فایل مطالب قبلی

 • پایان نامه ویروس شناسی و بیماری انفلوانزای طیور

  پایان نامه ویروس شناسی و بیماری انفلوانزای طیور دانلود فایل پایان نامه ویروس شناسی و بیماری انفلوانزای طیور مقدمه ارتومیسکوویروس ها یاویروس های آنفلونزاحامل نوعی بیماری بسیارواگیر هستند که دردستگاههای تنفس،گوارش واعصاب جایگزین می شوندوگاهی درطیورمرگ ومیربسیارشدیدی ایجادمی نمایند. این…

 • بررسی اثربخش روش تلفیقی مبنی بر طرحواره درمانی در كاهش علائم بیماری اختلال شخصیت مرزی

  بررسی اثربخش روش تلفیقی مبنی بر طرحواره درمانی در كاهش علائم بیماری اختلال شخصیت مرزی دانلود فایل مقدمه شخصیت عبارت است از سبك ها و روش های ویژه ای كه هر انسان در تفكر و رفتار دارد. به عبارت دیگر…

 • اختلافات بین دستگاههای اجرایی در نظام اداری ایران

  اختلافات بین دستگاههای اجرایی در نظام اداری ایران,تحقیق اختلافات دستگاههای اجرایی نظام اداری ایران,دانلود مقاله اختلافات دستگاههای اجرایی نظام اداری ایران دانلود فایل اختلافات بین دستگاههای اجرایی در نظام اداری ایران مقدمه : اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام…

 • آموزش نصب OpenGL در محیط visual و سی پلاس پلاس

  آموزش نصب OpenGL در محیط Visual C,آموزش نصب OpenGL در محیط visual و سی پلاس پلاس دانلود فایل آموزش نصب OpenGL در محیط visual و سی پلاس پلاس نصب کردن GLUT در ویندوز شاید برایتان عجیب باشد اما OpenGL به…

 • پایان نامه بررسی ارزیابی رضایتمندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن در طی یك دوره یكساله و ارائه راهكارهایی برای بهبود آن

  پایان نامه بررسی ارزیابی رضایتمندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن در طی یك دوره یكساله و ارائه راهكارهایی برای بهبود آن,پروژه بررسی ارزیابی رضایتمندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن در طی یك دوره یكساله و ارائه راهكارهایی برای بهبود آن,مقاله…

 • پروژه کارآفرینی طراحی سردخانه عمومی شهر طبس

  پروژه کارآفرینی طراحی سردخانه عمومی شهر طبس,پروژه کارافرینی طراحی سردخانه عمومی شهر طبس,توجیه اقتصادی طراحی سردخانه عمومی شهر طبس,دانلود پروژه طراحی سردخانه عمومی شهر طبس,دانلود کارآفرینی طراحی سردخانه عمومی شهر طبس,سردخانه,شهر,طبس,طراحی,طرح توجیه فنی طراحی سردخانه عمومی شهر طبس,طرح توجیهی طراحی…

 • مقاله تست SCR

  تحقیق تست SCR,تست SCR,مقاله تست SCR دانلود فایل مقاله تستSCR قسمتی از متن: SCR یک دیود قابل کنترل است که تست و تشخیص پایه های نوع ساده آن به شرح زیر است . دارای سه پایه به نام های Gate…

 • پایان نامه بررسی آداب و احكام ازدواج در دین‌های مزدایی و مسیحیت و اسلام

  بررسی آداب و احكام ازدواج در دین‌های مزدایی و مسیحیت و اسلام,پایان نامه بررسی آداب و احكام ازدواج در دین‌های مزدایی و مسیحیت و اسلام,پروژه بررسی آداب و احكام ازدواج در دین‌های مزدایی و مسیحیت و اسلام,تحقیق بررسی آداب و…

 • مقاله گونگی تاسیس و راه اندازی گلخانه و گیاهان دارویی

  پایان نامه گونگی تاسیس و راه اندازی گلخانه و گیاهان دارویی,پروژه تاسیس و راه اندازی گلخانه و گیاهان دارویی,تاسیس و راه اندازی گلخانه و گیاهان دارویی,تحقیق تاسیس و راه اندازی گلخانه و گیاه,تحقیق گونگی تاسیس و راه اندازی گلخانه و…

 • مقاله استبداد و مذهب ستیزی رضا خان

  مقاله استبداد و مذهب ستیزی رضا خان,مقاله خشونت و استبداد رضا خان و ستیز با مذهب دانلود فایل مقاله خشونت و استبداد رضا خان و ستیز با مذهب قسمتهایی از متن: مقدمه: زندگانی خصوصی رضاشاه به قدری نظم داشت که…

 • طرح توجیهی طلا و جواهر سازی

  پروژه کارافرینی طلا و جواهر سازی,توجیه اقتصادی طلا و جواهر سازی,جواهر سازی,دانلود پروژه طلا و جواهر سازی,دانلود کارآفرینی طلا و جواهر سازی,طرح توجیه فنی طلا و جواهر سازی,طرح توجیهی طلا و جواهر سازی,طلا,کارآفرینی طلا و جواهر سازی دانلود فایل طرح…

 • پایان نامه نقش سیستم های اطلاعاتی در قابلیت های سازمانی در صنایع كوچك ومتوسط مورد مطالعه شهر صنعتی کاوه

  پایان نامه نقش سیستم های اطلاعاتی در قابلیت های سازمانی در صنایع كوچك ومتوسط مورد مطالعه شهر صنعتی کاوه دانلود فایل پایان نامه نقش سیستم های اطلاعاتی در قابلیت های سازمانی در صنایع كوچك ومتوسط مورد مطالعه شهر صنعتی کاوه…

 • گزارش کارآموزی كنجاله-خط تولید حلوا شكری

  حلوا شكری,خط تولید,دانلود گزارش کارآموزی كنجالهخط تولید حلوا شكری,كنجاله,کاراموزی كنجالهخط تولید حلوا شكری,کارورزی كنجالهخط تولید حلوا شكری,گزارش کارآموزی كنجاله-خط تولید حلوا شكری,گزارش کاراموزی كنجالهخط تولید حلوا شكری دانلود فایل گزارش کارآموزی كنجاله-خط تولید حلوا شكری در 10 صفحه ورد قابل…

 • مقاله كاربری هایی در بهبود محصول

  پایان نامه كاربری هایی در بهبود محصول,پروژه كاربری هایی در بهبود محصول,تحقیق كاربری هایی در بهبود محصول,دانلود كاربری هایی در بهبود محصول,كاربری هایی در بهبود محصول,مقاله كاربری هایی در بهبود محصول دانلود فایل مقاله كاربری هایی در بهبود محصول مقدمه…

 • مقاله عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده، اصلاح تدریجی نظام عدالت كیفری یا تغییر الگو

  اصلاح تدریجی نظام عدالت كیفری یا تغییر الگو,عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده,مقاله عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده، اصلاح تدریجی نظام عدالت كیفری یا تغییر الگو دانلود فایل عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده تحقیق اصلاح تدریجی نظام عدالت…

 • عوامل موثر تصمیم بر ترك اعتیاد

  دانلود مقاله وتحقیق عوامل موثر تصمیم بر ترك اعتیاد,عوامل موثر تصمیم بر ترك اعتیاد دانلود فایل دانلود مقاله وتحقیق عوامل موثر تصمیم بر ترك اعتیاد در 60 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc فصل اول  :  كلیات …

 • پایان نامه بررسی مواد رادیو اكتیو، استخراج و آماده سازی جهت استفاده در راكتورها و تولید برق

  پایان نامه بررسی مواد رادیو اكتیو، استخراج و آماده سازی جهت استفاده در راكتورها و تولید برق,پروژه بررسی مواد رادیو اكتیو، استخراج و آماده سازی جهت استفاده در راكتورها و تولید برق,تحقیق بررسی مواد رادیو اكتیو، استخراج و آماده سازی…

 • تحقیق چاپ قلمکار

  بررسی چاپ قلمکار,پایان نامه چاپ قلمکار,پروژه چاپ قلمکار,تحقیق چاپ قلمکار,چاپ قلمکار,دانلود چاپ قلمکار دانلود فایل تحقیق چاپ قلمکار مقدمه هرودت مورخ معروف یونانى از نساجى ایران در ادوار قبل از میلاد سخن گفته است. اولین نشانه‌ها از وجود پارچه‌هاى بافته…

 • ترجمه مقاله کنترل چراغ ترافیک (راهنمایی) در محیط های غیرثابت براساس یادگیری-Q چند عاملی

  ترجمه مقاله کنترل چراغ ترافیک (راهنمایی) در محیط های غیرثابت براساس یادگیری-Q چند عاملی دانلود فایل ترجمه مقاله کنترل چراغ ترافیک (راهنمایی) در محیط های غیرثابت براساس یادگیری-Q چند عاملی ( + به همراه متن اصلی انگلیسی مقاله ) 2011…

 • مبانی و پیشینه پژوهش ناتوانی های یادگیری در کودکان

  مبانی و پیشینه پژوهش ناتوانی های یادگیری در کودکان دانلود فایل مبانی و پیشینه پژوهش ناتوانی های یادگیری در کودکان در 30 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری…

 • تحقیق مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی)

  تحقیق مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی) دانلود فایل تحقیق مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی) جلال الدین محمد بن بهاءالدین محمد بن حسینی خطیبی بكری بلخی معروف به مولوی یا ملای روم ، یكی از بزرگترین عارفان ایرانی و…

 • پروپوزال مقایسه هوش معنوی، فرسودگی تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان مدارس عادی و استعدادهای درخشان

  پروپوزال مقایسه هوش معنوی، فرسودگی تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان مدارس عادی و استعدادهای درخشان دانلود فایل [4]

 • پاورپوینت استاندارد حسابرسی بخش 23: مستند سازی

  اهداف مستندات حسابرسی,پاورپوینت استاندارد حسابرسی بخش 23: مستند سازی,تعریف حسابرس با تجربه,تعریف مستندات حسابرسی,تنظیم پرونده‌های نهایی حسابرسی,دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسی بخش 23 مستند سازی,شكل، محتوا و میزان مستندات حسابرسی,مستندسازی موارد انحراف از اصول بنیادی یا روشهای اساسی,مشخص كردن تهیه كننده…

 • انواع سنسورها و اهمیت كاربرد آنها

  انواع سنسورها و اهمیت كاربرد آنها دانلود فایل انواع سنسورها و اهمیت كاربرد آنها با پیشرفت سریع تكنیك اتوماسیون و پیچده تر شدن پروسه های صنعتی و كاربرد روز افزون این شاخه از تكنیك نیاز شدیدی به كاربرد سنسورهای مختلف…

 • طرح توجیهی تولید مشتقات هویج (بتاکاروتن)

  طرح توجیهی تولید مشتقات هویج (بتاکاروتن) دانلود فایل طرح توجیهی تولید مشتقات هویج (بتاکاروتن) مناسب برای اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا ارائه طرح به…

 • گزارش کارآموزی ( ترس از مدرسه)

  گزارش کارآموزی ( ترس از مدرسه) دانلود فایل این گزارش کارآموزی . کارورزی در 38 صفحه با فرمت وورد و قابل ویرایش می باشد. فهرست کارآموزی : گزارش کارآموزی ( ترس از مدرسه) service learning نو‌آموزی نظریه دانشمندان و بزرگان…

 • مقاله اثر هم افزایی چای GABA و مس (II)درشکستگDNA در لنفوسیت های محیطی انسان

  اثر هم افزایی چای GABA و مس (II)درشکستگDNA در لنفوسیت های محیطی انسان,مقاله اثر هم افزایی چای GABA و مس (II)درشکستگDNA در لنفوسیت های محیطی انسان دانلود فایل اثر هم افزایی چای GABA و مس (II)درشکستگDNA در لنفوسیت های محیطی…

 • مقاله آموزش برنامه FLASH

  پروژه آموزش برنامه FLASH,تحقیق آموزش برنامه FLASH,دانلود مقاله آموزش برنامه FLASH,مقاله آموزش برنامه FLASH دانلود فایل مقاله آموزش برنامه FLASH در 96 صفحه ورد قابل ویرایش  مبانی فلش محیط فلش ساده به نظر می‌آید. ممكن است قصد داشته باشید همین…

 • هوش هیجانی ابزاری نوین در مدیریت بازار

  ابزاری نوین در مدیریت بازار,مدیریت بازار,هوش هیجانی,هوش هیجانی ابزاری نوین در مدیریت بازار دانلود فایل هوش هیجانی ابزاری نوین در مدیریت بازار چكیده این مقاله به موضوع هوش هیجانی و كاربرد آن در مدیریت سازمان‌ها می‌پردازد. هوش هیجانی تعریف شده…