پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت دانش (KM) بر موفقیت مدیریت ارتباط مشتری (CRM) اثرات عوامل واسطه سازمانی در صنعت بیمه

پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت دانش (KM) بر موفقیت مدیریت ارتباط مشتری (CRM) اثرات عوامل واسطه سازمانی در صنعت بیمه

دانلود فایل

پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت دانش (KM) بر موفقیت مدیریت ارتباط مشتری (CRM) اثرات عوامل واسطه سازمانی در صنعت بیمه مقدمه: در حال حاضر مشخصه جامعه دانش یا اقتصاد دانش‌مدار، عواملی مثل افزایش قابلیت رقابت، نوآوری تکنولوژیکی و ماهیت جهانی بازارها می‌باشد. در این راستا شرکت‌ها باید در هنگام انجام کسب و کارشان به دانش توجه زیادی نمایند چون دانش یک عامل کلیدی برای ایجاد مزیت رقابتی محسوب می‌شود (گاریدو مورنو و همکارانش[1]، 2011: 437). به علاوه در سالهای اخیر دانش به عنوان یک منبع سازمانی بسیار مهم در نظر گرفته می‌شود و توجه رو به رشدی به این مفهوم به وجود آمده است (علوی و لیدنر[2]، 2001: 108). [1]. Garrido- Moreno et al[2]. Alavi & Ledner  امروزه خلق ثروت از دانش به علت تحولات شگرف تکنولوژیکی در جهان اهمیت بسزایی یافته است به گونه‌ای که در قرن بیست و یکم انتظار می‌رود اقتصاد مبتنی بر دانش در بسیاری از کشورها شکل گیرد و جوامعی که در آن‌ها ثروت ملی و رشد اقتصادی در قالب ایده‌ها و دانش فناوری و نه در قالب مواد و منابع فیزیکی سنجیده می‌شود، یکی پس از دیگری پدیدار و توسعه یابند (حسینی، 1383). در سال‌های اخیر، دانش به عنوان یک منبع مهم سازمانی در نظر گرفته شده است و توجه بسیاری از محققان و صاحبنظران را معطوف کرده است. و به یکی از اولویت‌های پژوهش علمی تبدیل شده است و یکی از حوزه‌هایی است که در سازمان‌ها سهم زیادی از هزینه‌ها را برای پیاده‌سازی به خود اختصاص داده است (گاریدو- مورنو و پادیلا- ملندز، 2011: 437).  بخشی از متن در بازاری که در آن مشتریان توانمند شده با فن‌آوری می‌توانند در یک گفتگوی پویا با سازندگان وارد شوند، سازمان‌ها مجبور به پذیرفتن مشتری به عنوان شریک خلق ارزش هستند، زیرا اکنون مشتریان از حالت تماشاگران منفعل به شکل بازیگران فعال درآمده‌اند (پراهالد و راماوی[1]، 2002). در چنین شرایطی سازمان هایی باقی می‌مانند که بتوانند عملیات بازاریابی و ارائه خدمات را بهتر از رقبا انجام داده و با کسب رضایت مشتریان و حفظ وفاداری آن‌ها، میزان درآمد سود خود را بالاتر ببرند. این کار امروزه با بهره‌گیری از مفهوم مشتری‌مداری یا مدیریت ارتباط با مشتری امکان‌پذیر گردیده است. اصطلاح مدیریت ارتباط با مشتری مجموعه‌ای از اسلوب‌ها، نرم‌افزارها و امکانات اینترنتی است کهبه یک شرکت امکان مدیریت ساخت یافته ارتباط با مشتری را می‌دهد و همراه با فن‌آوری مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری، پیاده‌سازی یک راه حل جامع که با یکپارچه‌سازی افراد، فرآیندها و تکنولوژی، یک ارتباط بی‌نقص را بین تمام فعالیت‌های مربوط به مشتریان فراهم می‌کند. و برای افزایش کارایی و اثربخشی سازمان‌ها و اطمینان از ارائه مطلوب کالا و خدمات به مشتریان و کسب رضایت آنان، سازمان‌ها باید دانش خود را درباره مشتریان مدیریت نمایند. [1]. Prahald and Ramavi دانش اظهاری و دانش رویه‌ای: اندرسون[1] (1983) دانش را به دو دسته تقسیم‌بندی نمود: – دانش اظهاری [2](دانش واقعی[3]): به صورت یک قضیه بیان می‌شود. – دانش رویه‌ای[4] (دانش روش شناختی[5]): دانشی که مثلاً در چگونگی فراگیری دوچرخه سواری یا نواختن پیانو استفاده می‌شود. (Nonaka, 1994: 18) طبقه‌بندی دانش رایل: رایل[6] (1949)، دانش را به دو نوع تقسیم کرده است: – دانش دانستن در مورد بودن[7] یک چیز. – دانش دانستن اینکه آن چیز چگونه[8] عمل می‌کند. [1] . J.R Anderson[2] . Declarative Knowledge[3]. Actul knowledge[4]. Proced ural knowledge [5]. Methodology: cal knowledge[6] . Ryle[7]. Exist[8]. How  فهرست مطالب 1-1 مقدمه: 2 1- 2 شرح و بیان مسأله تحقیق: 3 1- 3  اهمیت و ضرورت تحقیق: 5 1- 4  اهداف تحقیق.. 7 1- 5  فرضیه‌های تحقیق: 8 1- 6- 1  قلمرو موضوعی: 9 1- 6- 2  قلمرو مکانی: 9 1- 6- 3  قلمرو زمانی: 9 1- 7  جامعه و نمونه تحقیق: 10 1- 8 روش تحقیق: 10 1- 9  ابزار گردآوری داده‌ها: 11 1- 10  تعاریف عملیاتی واژه‌های تحقیق: 11 فصل دوم. 14 2- 1  بخش اول: دانش… 15 2- 1- 1  مقدمه دانش… 15 2- 1- 2  روند تاریخی حرکت سازمان‌ها به سوی سازمان‌های دانش‌مدار. 15 2- 1- 2- 1  اقتصاد کشاورزی: 15 2- 1- 2- 2  اقتصاد منابع طبیعی: 16 2- 1- 2- 3  انقلاب صنعتی: 16 2- 1- 2- 4  انقلاب محصول: 16 2- 1- 2- 5  انقلاب اطلاعات: 16 2- 1- 2- 6 انقلاب دانش: 17 2- 1- 3  مفهوم داده‌ها، اطلاعات و دانش: 17 2- 1- 3- 1 داده‌ها: 17 2- 1- 3- 2  اطلاعات: 18 2- 1- 3- 3  دانش (دانایی): 18 2- 1- 4  تعاریف دانش: 19 2- 1- 5  دیدگاه‌های رایج در مورد دانش: 20 2- 1- 6  روابط داده‌ها، اطلاعات و دانش: 20 2- 1- 6- 1 روابط داده‌ها، اطلاعات و دانش از نظر باجاریا 20 2- 1- 6- 2 روابط داده، اطلاعات و دانش از نظر کلارک و رالو: 21 2- 1- 6- 3  روابط داده، اطلاعات و دانش از نظر بوئیست : 22 2- 1- 7  تعامل داده، اطلاعات، دانش و تصمیم: 23 2- 1- 8 عوامل تفکیک شده اطلاعات و دانش: 25 2- 1- 9 انواع دانش: 27 2- 1- 9- 1 تقسیم‌بندی ارسطو: 27 2- 1- 9- 2 دانش ضمنی و دانش صریح: 27 2- 1- 9- 3 دانش شخصی و دانش سازمانی: 28 2- 1- 9- 4 دانش کارکردی: 29 2- 1- 9- 5 تقسیم‌بندی معرفت‌شناختی دانش: 30 2- 1- 9- 6  دانش رسمی و دانش غیررسمی: 30 2- 1- 9- 7 دانش ساختارمند و دانش ناساختارمند: 31 2- 1- 9- 8 دانش اظهاری و دانش رویه‌ای: 32 2- 1- 9- 9 طبقه‌بندی دانش رایل: 32 2- 1- 9- 10 دانش اصلی و دانش فرعی: 32 2- 1- 9- 11 تقسیم‌بندی دانش مک لوپ: 33 2- 2 بخش دوم: مدیریت دانش… 34 2- 2- 1 مقدمة مدیریت دانش: 34 2- 2- 2 مدیریت دانش چیست؟. 35 2- 2- 3 تعریف مدیریت دانش: 35 2- 2- 4 تاریخچة ‌مدیریت دانش: 37 2- 2- 5  سیر تطور مدیریت دانش: 40 2- 2- 6 مکاتب مدیریت دانش: 42 2- 2- 6- 1 مکتب اقتصادی: 43 2- 2- 6- 2 مکتب سازمانی: 43 2- 2- 6- 3 مکتب استراتژیک: 43 2- 2- 7 دیدگاه‌های مدیریت دانش: 45 2- 2- 7- 1  دیدگاه اول: دانش به عنوان یک سرمایه: 45 2- 2- 7- 2  دیدگاه دوم: دانش به عنوان یک ابزار: 45 2- 2- 8  نسل‌های مدیریت دانش: 46 2- 2- 8- 1 مدیریت دانش فناوری‌مدار یا مبتنی بر منابع: 46 2- 2- 8- 2  مدیریت دانش انسان ‌مدار: 46 2- 2- 8- 3 گذار از مدیریت دانش فناوری‌مدار به مدیریت دانش انسان‌مدار: 48 2- 2- 9 ویژگی‌های مدیریت دانش: 49 2- 2- 10 اصول مدیریت دانش: 50 2- 2- 11 نظریه‌های مدیریت دانش: 53 2- 2- 12 مراحل مدیریت دانش: 54 2- 2- 12- 1 فرآیندهای هوشمند: 54 2- 2- 12- 2 کالاها و خدمات دانش محور: 54 2- 2- 12- 3 مفاهیم ابداعی تجارت: 54 2- 2- 12- 4  ایجاد نظام‌های حیاتی دانش و پیوستن سیستم‌های کار با نظام‌های دانش: 55 2- 2- 13  مزایای مدیریت دانش: 55 2- 2-14   کاربرد مدیریت دانش در تصمیمات راهبردی: 61 2- 2- 15  چالش‌های مدیریت دانش و مهارت‌های برطرف نمودن آن: 62 2- 2- 16 موانع مدیریت دانش… 66 2- 2- 16- 1 عوامل انسانی: 66 2- 2- 16- 2 عوامل سازمانی: 66 2- 2- 16- 3 عوامل فرهنگی: 67 2- 2- 16- 4 عوامل سیاسی: 67 2- 2- 16- 5 عوامل فنی و تکنولوژیکی: 67 2- 2- 17 مدل‌های مدیریت دانش… 68 2- 2- 17- 1 مدل میلتون: 68 2- 2- 17- 2 مدل حلزونی نوناکاوتاکوچی: 70 2- 2- 17- 5 مدل چند عاملی توسعه نظام‌های مدیریت دانش: 75 2- 2- 17- 6 مدل چهار حلقه‌ای: 76 2- 2- 17- 7 مدل چرخه حیات دانش: 77 2- 2- 17- 8 مدل بک من: 77 2- 2- 17- 9 مدل هفت سی: 78 2- 2- 17- 10 مدل بکویتز و ویلیامز (1999): 79 2- 2- 17- 11 مدل پایه‌های ساختمان: 82 2- 2- 17- 12 مدل عمومی دانش: 84 2- 2- 17- 13 مدل استیوهالز (مدل مبنی بر فرایندهای دانش): 86 2- 2- 17- 14 مدل هی سیگ: 87 2- 2- 18 مدیریت دانش مشتری.. 89 2- 2- 18- 1 تعریف مدیریت دانش مشتری.. 89 2- 2- 18- 2 عناصر مدیریت دانش مشتریان. 90 2- 2- 19 مقایسه مدیریت دانش، مدیریت دانش مشتری و مدیریت ارتباط با مشتری: 92 2- 2- 20 مدیریت ارتباط مشتری بر اساس دانش مشتری: 94 2- 3- بخش سوم: مدیریت ارتباط با مشتری.. 98 2- 3- 1 مقدمه مدیریت ارتباط با مشتری: 98 2- 3- 2 تاریخچة مدیریت و اهمیت ارتباط با مشتری: 99 2- 3- 2- 1 دوره انقلاب صنعتی (تولید دستی تا تولید انبوه): 99 2- 3- 2- 2 دوره انقلاب کیفیت (تولید انبوه تا بهبود مستمر): 99 2- 3- 2- 3 دوره انقلاب مشتری (بهبود مستمر تا سفارش‌سازی انبوه): 100 2- 3- 3 مدیریت ارتباط با مشتری چیست؟. 101 2- 3- 4 تعاریف CRM: 101 2- 3- 5 مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری: 104 2- 3- 6 چگونگی عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری: 105 2- 3- 7 عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری (CRM): 107 2- 3- 8 مؤلفه‌های مدیریت ارتباط با مشتری: 111 2- 3- 9 دیدگاه‌های مختلف در ارتباط با CRM: 111 2- 3- 9- 1 مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان فرآیند: 111 2- 3- 9- 2 مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان استراتژی: 112 2- 3- 9- 3 مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یک فلسفه: 113 2- 3- 9- 4 مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یک قابلیت: 113 2- 3- 9- 5 مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یک تکنولوژی: 114 2- 3- 10 ابعاد تکنولوژیک مدیریت ارتباط با مشتری: 116 2- 3- 10- 1 CRM عملیاتی: 117 2- 3- 10- 2 CRM تحلیلی: 117 2- 3- 10- 3 CRM مشارکتی (تعاملی): 117 2- 3- 4 مزایای پیاده‌سازی CRM: 118 2- 3- 12 مزایای مشتریان از ایجاد ارتباط با سازمان: 119 2- 3- 12 محرک‌های توجه به CRM: 120 2- 3- 12- 1 محرک‌های درون سازمانی: 120 2- 3- 12- 2 محرکهای تجارت الکترونیکی: 121 2- 3- 11- 3 محرک‌های اهداف اولیه: 121 2- 3- 12 فرآیند اجرای مدیریت ارتباط با مشتری: 121 2- 3- 13 اصول CRM… 123 2- 3- 14 مفروضات اساسی مدیریت ارتباط با مشتری: 124 2- 3- 15 اهداف CRM از نظر بارنت و سوئیفت: 125 2- 3- 15- 1 حفظ مشتری: 127 2- 3- 15- 2 نگهداری و حفظ مشتریان با ارزش: 128 2- 3- 15- 3 پایگاه داده‌های مشتری و بازاریابی مستقیم: 128 2- 3- 16 مشتری‌گرایی و مشتری‌مداری: 130 2- 3- 16 مشتری‌مداری و موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری: 133 2- 3- 17 فرآیندهای خدمات مدیریت ارتباط با مشتری (CRM): 134 2- 3- 18 جریان‌های دانش در فرآیندهای مدیریت ارتباط با مشتری: 135 2- 3- 19 فرآیندهای پشتیبانی مدیریت ارتباط با مشتری (CRM). 137 2- 3- 20 فرآیندهای تجزیه و تحلیل مدیریت ارتباط با مشتری (CRM): 138 2- 3- 21 موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و نتایج اجرای مدیریت ارتباط با مشتری: 139 2- 3- 22 قابلیت‌های مدیریت دانش (KM) و موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری (CRM): 140 2-3-23 متغیرهای سازمانی و موفقیت CRM: 141 2-3-24 تکنولوژی و موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری.. 142 2-3-24 دلایل حرکت سازمان ها به سوی سرمایه گذاری براساس CRM: 143 2-3-25 بنیان نظری مدیریت ارتباط با مشتری.. 143 2- 4 صنعت بیمه: 146 2- 5- 2 اهمیت اقتصادی بیمه: 148 2- 5- 3 بازارهای بیمه: 150 2- 5- 4 اهداف بازاریابی بیمه: 151 2- 5- 5 انواع بیمه: 151 2- 5- 5- 1 بیمه‌های اجتماعی (اجباری): 151 2- 5- 5-2  بیمه های بازرگانی.. 152 2-5-5-3 در بیمه‌های زندگی.. 152 2- 5- 5- 3-1 تعریف بیمه‌های زندگی (عمر). 153 2- 5- 5-3 انواع بیمه‌های زندگی (عمر): 154 2- 5- 6 فروش بیمه: 156 2- 5- 7 خطاهای رایج در فروش بیمه: 157 2- 5- 8 تاریخچه بیمه در جهان: 158 2- 5- 9 تاریخچه بیمه در ایران: 159 2- 5- 10 شرکت بیمه آسیا 159 بخش ششم: 161 2-6 پیشینه تحقیق: 161 2-6-1: تحقیقات داخلی: 161 2-6-2: تحقیقات خارجی.. 166 3- 1 مقدمه: 168 3- 2 روش تحقیق: 168 3- 2- 1 از نظر هدف: 169 3- 2- 2 از نظر روش… 169 3- 3 جامعه آماری نمونه: 169 3- 4 روش گردآوری داده‌ها: 171 3- 5 ابزار گردآوری اطلاعات: 171 3-6 روایی و پایایی.. 173 3-6-1 روایی (اعتبار). 173 3-6-2 پایایی (اعتبارپذیری). 173 3- 7 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها: 176 3- 8 انواع معیارهای برازش مدل: 177 جدول 3- 3- معیارهای برازش مدل و تفسیر برازش قابل قبول. 178 4-1 مقدمه. 182 4-2 ویژگی های جمعیت شناختی نمونه آماری.. 183 4-2-1 وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت.. 183 4-2-2. وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سن.. 183 4-2-3. وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر تأهل.. 184 4-2-4. وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر میزان تحصیلات.. 185 4-2-5. وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سابقه کار. 186 4-2-6. وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر پست سازمانی.. 187 4-3. چگونگی توزیع متغیرهای پژوهش بر اساس شاخصهای مرکزی ، پراکندگی و شکل توزیع   189 4-4 بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها 192 4-5. تحلیل عاملی تأییدی.. 195 4-5-2.  نتایج تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای سازمانی.. 198 4-5-3.  نتایج تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای موفقیت CRM و تجربه CRM… 200 4-6. روایی همگرا 202 4-7. روایی تشخیصی.. 203 4-8. آزمون فرضها 204 4-8-1.  برازش مدل مفهومی.. 204 4-8-2. مدل سازی معادلات ساختاری.. 205 4-8-3.  آزمون برازش الگوی مفهومی.. 206 4-9.  نیکوئی برازش مدل. 209 5-1 مقدمه. 217 5-2 بحث و نتیجه گیری.. 218 5-3 یافته های پژوهش… 219 5-3-1 مشتری مداری بر متغیرهای سازمانی تأثیر دارد. 219 5-3-2 اکتساب مدیریت دانش بر متغیرهای سازمانی تأثیر دارد. 220 5-3-3 انتشار مدیریت دانش بر متغیرهای سازمانی تأثیر دارد. 221 5-3-4 تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری بر متغیرهای سازمانی تأثیر دارد. 222 5-3-5 متغیرهای سازمانی بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری تأثیر دارد. 223 5-3-6 تجربه مدیریت ارتباط با مشتری بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری تأثیر دارد. 224 5-4 پیشنهادهای کاربردی.. 224 5-5 پیشنهاداتی برای محققان آینده. 226 5-6 موانع و محدودیت های پژوهش… 226 منابع مآخذ منابع: 227 منابع فارسی: 228 منابع لاتین: 233 پیوست ها 235 خروجی لیزرل. 254

 • گزارش کارآموزی مخابرات شهرستان شوش

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی مخابرات شهرستان نهاوند,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,گزارش کارآموزی مخابرات شهرستان شوش دانلود فایل  گزارش کارآموزی  مخابرات شهرستان شوش این…

 • پایان نامه یك روش برای مهندسی نیازمندیهای جنب هگرا

  پایان نامه یك روش برای مهندسی نیازمندیهای جنب هگرا دانلود فایل پایان نامه یك روش برای مهندسی نیازمندیهای جنب هگرا چكیده پیدایش برنام هنویسی جنب هگرا سبب بهبود پیمان هبندی دغدغه ها بخصوص دغدغ ههای مداخله ای در سطح پیاده…

 • مقاله نظری بر تعامل تولید اقتصادی بر توسعه آن

  مقاله نظری بر تعامل تولید اقتصادی بر توسعه آن دانلود فایل مقاله نظری بر تعامل تولید اقتصادی بر توسعه آن نظری برمبانی اقتصاد از آن نظر که اعتدال در هزینه عمرانی یکی از مصادیق میانه‌روی بوده، کلمه «اقتصاد» درباره‌ آن…

 • تحقیق درباره لینوکس

  بررسی لینوکس,پایان نامه لینوکس,پروژه لینوکس,تحقیق درباره لینوکس,دانلود لینوکس,لینوکس دانلود فایل [1]

 • طرح توجیهی پرورش مرغ گوشتی به ظرفیت 10000 قطعه

  پرورش مرغ گوشتی,طرح توجیهی,طرح توجیهی پرورش مرغ گوشتی به ظرفیت 10000 قطعه,ظرفیت 10000 قطعه دانلود فایل طرح توجیهی پرورش مرغ گوشتیبه ظرفیت 10000 قطعهخلاصه طرحعملیات طرحمقدمهخلاصه طرحتوجیه فنی طرحسرمایه گذاری طرح و منابع تامین آنهزینه های جاری طرحساختمانها و تاسیسات…

 • کارآفرینی پرورش شتر مرغ

  پرورش شتر مرغ,کارآفرینی پرورش شتر مرغ دانلود فایل کارآفرینی پرورش شتر مرغ مقدمه: یكی از اساسی ترین مسائل بشری از بدو خلقت تا به امروز تامین نیاز های تغذیه ای انسان بوده است که با افزایش جمعیت فزونی یافته به…

 • بررسی گیاه موز به صورت لاتین

  بررسی گیاه موز به صورت لاتین,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل The banana plant, Musa paradisiaca, is the world's largest herbaceous perennial plant and…

 • مقاله جایگاه حقوق گردشگران خارجی از نگاه اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران

  حقوق گردشگران خارجی از نگاه اسلام,مقاله جایگاه حقوق گردشگران خارجی,مقاله جایگاه حقوق گردشگران خارجی از نگاه اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران دانلود فایل مقاله جایگاه حقوق گردشگران خارجی از نگاه اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران        چکیده:…

 • گزارش کارآموزی بررسی كاربرد برنامه ACCESS در شركت توسعه اندیشه آریا

  پروژه بررسی كاربرد برنامه ACCESS در شركت توسعه اندیشه آریا,تحقیق بررسی كاربرد برنامه ACCESS در شركت توسعه اندیشه آریا,دانلود تحقیق بررسی كاربرد برنامه ACCESS در شركت توسعه اندیشه آریا,گزارش کارآموزی بررسی كاربرد برنامه ACCESS در شركت توسعه اندیشه آریا,مقاله بررسی…

 • پرسشنامه مقیاس ناامیدی برای کودکان کازدین

  پرسشنامه مقیاس ناامیدی برای کودکان کازدین دانلود فایل پرسشنامه مقیاس ناامیدی برای کودکان کازدین کازدین و همکارانش در سال 1983 یک وسیله اندازه گیری برای سنجش ناامیدی کودکان ساختند. در سال 1986 کازدین با دو نفر دیگر از همکاران خود…

 • پایان نامه بررسی رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت

  پایان نامه بررسی رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت دانلود فایل پایان نامه بررسی رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت …

 • مقاله آلایندگی پساب شهری در خاكهای كشاورزی

  آلایندگی پساب شهری در خاكهای كشاورزی,بررسی آلایندگی پساب شهری در خاكهای كشاورزی,پایان نامه آلایندگی پساب شهری در خاكهای كشاورزی,پروژه آلایندگی پساب شهری در خاكهای كشاورزی,تحقیق آلایندگی پساب شهری در خاكهای كشاورزی,دانلود آلایندگی پساب شهری در خاكهای كشاورزی,درباره آلایندگی پساب شهری…

 • پایان نامه بهبود عملکرد سازمان ( شرکت آب و فاضلاب منطقه ای از تهران )

  بهبود عملکرد سازمان,پایان نامه بهبود عملکرد سازمان,پایان نامه بهبود عملکرد سازمان ( شرکت آب و فاضلاب منطقه ای از تهران ),شرکت آب و فاضلاب منطقه ای از تهران دانلود فایل پایان نامه بهبود عملکرد سازمان ( شرکت آب و فاضلاب…

 • پایان نامه طراحی پمپ های سانتریفوژ

  پایان نامه طراحی پمپ های سانتریفوژ دانلود فایل پایان نامه طراحی پمپ های سانتریفوژ  چکیده : پمپ های سانتریفوژ کاربرد وسیعی در صنایع مختلف از جمله پتروشیمی، نیروگاههای حرارتی، صنایع نظامی و در مجموع هر جا نیاز به بالابردن فشار…

 • پایان نامه كانی شناسی تیتانیم

  پایان نامه كانی شناسی تیتانیم دانلود فایل پایان نامه كانی شناسی تیتانیم چكیده مهمترین كانیهای تجاری تیتانیم ایلمنیت و روتیل هستند. لوكوكسن، آناتاز، اسفن، پرووسكیت و بروكیت دیگر كانیهای مهم تیتانیم هستند. كانی ایلمنیت معمولاً در ماگمای تأخیری به وجود…

 • ترجمه مقاله کنترل چراغ ترافیک (راهنمایی) در محیط های غیرثابت براساس یادگیری-Q چند عاملی

  ترجمه مقاله کنترل چراغ ترافیک (راهنمایی) در محیط های غیرثابت براساس یادگیری-Q چند عاملی دانلود فایل ترجمه مقاله کنترل چراغ ترافیک (راهنمایی) در محیط های غیرثابت براساس یادگیری-Q چند عاملی ( + به همراه متن اصلی انگلیسی مقاله ) 2011…

 • مقاله عملکرد هیات مدیره انجمن داروسازان کرج

  دانلود عملکرد هیات مدیره انجمن داروسازان کرج,مقاله عملکرد هیات مدیره انجمن داروسازان کرج دانلود فایل بخشهایی از متن: بازگشتن مدتی این مثنوی تاخیر شد مهلتی بایست تا خون شیر شد تا نزاید بخت تو فرزند نو خون نگردد شیر شیرین…

 • پرسشنامه توسعه حرفه‌ای دبیران

  پرسشنامه توسعه حرفه‌ای دبیران دانلود فایل پرسشنامه توسعه حرفه‌ای دبیران هدف: پرسش‏نامه حاضر، به‏منظور سنجش میزان توسعه حرفه‌ای دبیران طراحی و تدوین شده است و همان‏طور که مشاهده می‌شود دارای هشت مؤلفه با عنوان دانش موضوعی، محیط یادگیری، همکاری و…

 • کاراموزی اطلاعات كلی و روش اجرای تعمیرات اتومبیل

  کاراموزی اطلاعات كلی و روش اجرای تعمیرات اتومبیل دانلود فایل کاراموزی اطلاعات كلی و روش اجرای تعمیرات اتومبیل  اطلاعات عمومی الف ) اطلاعات كلی و روش اجرای تعمیرات 1-  محافظت از اتومبیل دقت كنید قبل از شروع هر نوع تعمیرات…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش گرایش به داخل هزینه

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش گرایش به داخل هزینه دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش گرایش به داخل هزینه در 23 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری…

 • پروژه دانشجوی انبارداری در سی شارپ

  برنامه نویسی و نرم افزار پروژه و سورس برنامه نویسی تحت وب و ویندوز ‍C سی شارپ,پروژه دانشجوی انبارداری در سی شارپ,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد…

 • گزارش کارآموزی مراحل اجرایی ساختمان

  دانلود گزارش کارآموزی مراحل اجرایی ساختمان مكان شركت دینار کوه غرب,گزارش کارآموزی مراحل اجرایی ساختمان دانلود فایل بصورت فایل ورد قابل ویرایش و آماده ارائه فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل فهرست مطالب عنوان. صفحه مقدمه     5 ارزیابی…

 • پاورپوینت بررسی تجارت الکترونیک در شرکت ebay

  پاورپوینت بررسی تجارت الکترونیک در شرکت ebay دانلود فایل پاورپوینت بررسی تجارت الکترونیک در شرکت ebay

 • مقاله انباره ای به نام NAS

  انباره ای به نام NAS,پایان نامه انباره ای به نام NAS,پروژه انباره ای به نام NAS,تحقیق انباره ای به نام NAS,مقاله انباره ای به نام NAS دانلود فایل مقاله انباره ای به نام NAS قسمتی از متن: اشاره : واضح…

 • تدوین راهکارهای رونق بخشیدن به صنعت گردشگری و جذب توریست شهرستان بهارستان

  تدوین راهکارهای رونق بخشیدن به صنعت گردشگری و جذب توریست شهرستان بهارستان,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود مقاله تدوین راهکارهای رونق بخشیدن به صنعت گردشگری و جذب توریست شهرستان بهارستان,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه…

 • پایان نامه بررسی بازار سبزیجات خشك

  بازار,پایان نامه بررسی بازار سبزیجات خشك,پروژه بررسی بازار سبزیجات خشك,تحقیق بررسی بازار سبزیجات خشك,خشك,دانلود پایان نامه بررسی بازار سبزیجات خشك,سبزیجات,مقاله بررسی بازار سبزیجات خشك دانلود فایل

 • پایان نامه رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین بر اساس مدل ارزیابی عملکرد متوازن (BSC) با استفاده از تکنیک TOPSIS

  پایان نامه رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین بر اساس مدل ارزیابی عملکرد متوازن (BSC) با استفاده از تکنیک TOPSIS دانلود فایل [2]

 • پایان نامه سیستم مدیریت فروش بلیط دفتر هواپیمایی

  پایان نامه سیستم مدیریت فروش بلیط دفتر هواپیمایی دانلود فایل پایان نامه سیستم مدیریت فروش بلیط دفتر هواپیمایی چکیده در این پایان نامه ابتدا در مورد سیستم های مدیریت فروش بلیط هواپیما بحث گردیده و سپس نحوه ایجاد یک سیستم…

 • پایان نامه کارورزی نقشه کشی در سیستم های مخابراتی

  پایان نامه کارورزی نقشه کشی در سیستم های مخابراتی دانلود فایل پایان نامه کارورزی نقشه کشی در سیستم های مخابراتی عنوان پایان نامه دورة کارورزی رشتة نقشه کشی صنعتی نقشه کشی در سیستم های مخابراتی فهرست مطالب                                                                                                  صفحه عنوان                                          …

 • پژوهش بررسی زندگی و اندیشه های طالبوف

  پژوهش بررسی زندگی و اندیشه های طالبوف,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود پژوهش بررسی زندگی و اندیشه های طالبوف,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه…

 • پایان نامه پیاده سازی کنترل مد لغزشی فازی – تطبیقی بر روی سیستم روبات سیار چرخ دار

  پایان نامه پیاده سازی کنترل مد لغزشی فازی – تطبیقی بر روی سیستم روبات سیار چرخ دار دانلود فایل پایان نامه پیاده سازی کنترل مد لغزشی فازی – تطبیقی بر روی سیستم روبات سیار چرخ دار چکیده: در سالهای اخیر…

 • دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات تئوری های مدیریت پیشرفته رشته مدیریت بازرگانی آزمون فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور( اردیبهشت ماه سال 90 )

  دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات تئوری های مدیریت پیشرفته رشته مدیریت بازرگانی آزمون فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور( اردیبهشت ماه سال 90 ) دانلود فایل دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات تئوری های مدیریت پیشرفته رشته مدیریت بازرگانی آزمون فراگیر کارشناسی ارشد پیام…

 • پایان نامه بررسی امكان بكارگیری كارت امتیازی متوازن جهت اجرای استراتژیهای آن در شركت خودروسازی سایپا

  پایان نامه بررسی امكان بكارگیری كارت امتیازی متوازن جهت اجرای استراتژیهای آن در شركت خودروسازی سایپا دانلود فایل [1]

 • پاورپوینت تمرینات ورزشی برای کسانی که پشت کامپیوتر زیاد می نشینند

  پاورپوینت تمرینات ورزشی برای کسانی که پشت کامپیوتر زیاد می نشینند دانلود فایل پاورپوینت تمرینات ورزشی برای کسانی که پشت کامپیوتر زیاد می نشینند همراه با تصاویر نحوه انجام حرکات .Sitting at a computer for long periods often causes neck…

 • طرح توجیهی و گارآفرینی تأسیس درمانگاه

  طرح توجیهی و گارآفرینی تأسیس درمانگاه دانلود فایل طرح توجیهی و گارآفرینی تأسیس درمانگاه  مقدمه امروزه با افزایش جمعیت نیازها واحتیاجات مردم نیز روز به روز بیشتر می شود. از طرفی دیگر با  ماشینی شدن والکترونیکی شدن دنیای امروز راحتی…