پایان نامه بررسی حسابداری دولتی

پایان نامه بررسی حسابداری دولتی,تهیه گزارشهای مالی,حسابداری تعهدی,حسابداری دولتی,دانلود پایان نامه حسابداری دولتی

دانلود فایل

پایان نامه بررسی حسابداری دولتی در 92 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc بخشی از متن : حسابداری دولتی نظامی است که اطلاعات مالی مربوط به فعالیتهای مالی سازمانهای دولتی را جمع آوری وگزارش می نماید تا بتوان درمورد تخصیص منابع مالی آنها به برنامه ها وعملیات مختلف ، تصمیماتی صحیح ومناسب اتخاذ نمود. به عبارت دیگر، حسابداری دولتی عبارت است ازکلیه عملیات مربوط به تجزیه وتحلیل، ثبت، طبقه بندی ، تلخیص، گزارش دهی وتفسیر فعالیتهای مالی سازمانهای دولتی که با رعایت قوانین ومقررات مالی واصول وموازین متداول حسابداری دولتی انجام می شود. بنابراین، حسابداری دولتی شامل تمام عملیات وصول وپرداخت منابع مالی دولت، نگاهداری حسابهای سازمانهای دولتی و نیز تهیه گزارشهای مالی مربوط تمام یا هریک ازعملیات مذکور و یا نتایج آنها می باشد.در این مقاله درباره حسابداری دولتی در سازمان بهزیستی مطرح می شود. سازمان بهزیستی اردبیل برای انجام امورات حسابداری از سیستم رایانه ای استفاده می نماید که این کار علاوه بر افزایش سرعت انجام کار میزان اشتباهات  را نیز به حداقل رسانده است. و از آنجایی که افرادزیادی در انجام یک معامله مالی نقش دارند احتمال اختلاس نیز بسیار پایین است. این سازمان به صورت مستقل در آمد خاصی از خود ندارد و عمده اعتبارات خود را برای  انجام  امورات مالی خود از دولت دریافت می کند. در ضمن بخش کوچکی  نیزشامل کمک های مردمی  می باشد که جهت کمک به سازمان برای تامین نیازهای مددجویان به صورت نقدی و غیر نقدی دراختیار سازمان قرار می گیرد.در موقع خرید یک کالا اگر قیمت آن از سقف معینی بیشتر باشد برای خرید آن  مناقصه برگزارمی شودو در غیر این صورت تدارکات پس از انجام تحقیقات در مورد قیمت با  هماهنگی ذیحساب اقدام به خرید آن می کند ومبلغ آن یا از محل تنخواه گردان کارپردازی ویا در صورت عدم کفاف  مستقیما از محل اعتبارات مبلغ آن پرداخت می شود. مسئولین کنترل و بررسی نیز هم قبل و هم بعد از خرید وظیفه دارند تا با بررسی اسناد و مدارک مالی از بروز اشتباه  و اختلاس جلوگیری به عمل آورند. واژه های کلیدی: حسابداری دولتی، سازمان بهزیستی، گزارش ها فهرست مطالب مقدمه           فصل اول :کلیات           بخش اول :آشنایی با  سازمان بهزیستی       …بخش دوم:مفاهیم حسابداری دولتی      .تعاریف حسابداری دولتی          ..کاربرد قوانین در حسابداری دولتی   تعریف حساب مستقل          …..موارد افتراق حسابداری دولتی با حسابداری ملی            ..موارد افتراق حسابداری دولتی باحسابداری بازرگانی         .تفاوت حسابها و صورتهای مالی سازمانهای دولتی با مؤسسات بازرگانی             ….تفاوت مبانی حسابداری دولتی با حسابداری بازرگانی        خصوصیات لازم برای سیستم حسابداری دولتی            …فصل دوم:سازمان و مبانی حسابداری دولتی         …سازمان مالی دستگاههای دولتی    …مقاصد واهداف سازمان مالی دستگاههای دولتی            .. مقدمه  تنوع موسسات وگوناگونی فعالیتهای مختلف اقتصادی درپهنه جهان دانش وحرفه حسابداری را برآن داشته تا در قالب مبانی واصول عمومی راه حل های متناسبی را برای نگهداری حسابهای فعالیتهای گوناگون به نحوی فراهم آوردکه صورتهای مالی موسسات تصویر گویاتری ازنتایج عملیات و وضعیت مالی  ارائه دهند. ازطرفی  فعالیتهای  موسسات اقتصادی درکشورهای مختلف دربستری ازاوضاع واحوال اقتصادی واجتماعی ودرمحدوده مناسبات  حقوقی کشور انجام می شود و این عامل  به نوبه خود جستجو و یافتن راه حل مناسب ومطلوب رادرمحدوده راه حلهای متعارف درسطح بین المللی الزامی کرده است. دولت ها نیز از این قاعده مستثنی نبوده و برای حفظ حسابهای خود؛ وابسته به حسابداری می باشند چرا که معاملات و داد و ستد های این گروه جزو مهمترین حسابها و قوانین موجود در حسابداری می باشد. این حسابها علاوه بر اینکه از اصول و مفروضات حسابداری تبعیت می کنند از قوانین و مقررات خاص دولتی نیز پیروی می نمایند. در این پروژه به تفصیل در مورد نحوه ی حسابداری دولتی خواهیم پرداخت.  بخش اول  آشنایی با سازمان بهزیستی ساازمان بهزیستی کشور که به همت شهید بزرگوار و والا مقام شادروان دکتر فیاض بخش در سال ۱۳۵۹ با تصویب شورای انقلاب تشکیل گردید افتخار دارد که خدمت نیازمندان، خانواده های بی سرپرست، ایتام ، توانخواهان، سالمندان و سایر ا قشار آسیب پذیر جامعه اسلامی ایران قرار دارد. لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور: در جهت تحقق مفاد اصول ۲۱ و ۲۹ قانوان اساسی کشور و به منظور تامین موجبات برنامه ریزی هماهنگی، نظارت و ارزشیابی و تهیه هنجارها و استانداردهای خدماتی و توسعه دامنه اجرایی برنامه های بهزیستی در زمینه حمایت از خانواده های بی سرپرست و نیازمند ارائه خدمات مختلف به کودکان و تدارک امکانات پیشگیری و توانبخشی حرفه ای و اجتماعی و حمایت و نگهداری از کودکان و اطفال  بی سرپرست و معلولین غیر قابل توابخشی و تامین موجبات تشویق، جلب مشارکت، و فعالیت گروههای داوطلب و موسسات غیر دولتی سازمان بهزیستی کشور تشکیل می  شود. سازمانهایی که با تصویب این قانون با کلیه کارکنان ، دیون، تجهیزات و تعهدات در سازمان بهزیستی  ادغام می شوند عبارتند از: ۱) معاونت امور بهزیستی و کلیه واحدهای تابعه، ۲) وزارت بهداری و موسسات ادغام شده در آن ۳) کمیته امداد امام خمینی ۴) بنیاد شهید ۵) سازمان تربیتی شهرداری تهران  خدماتی که توسط سازمان بهزیستی ارائه می شود: ۱) توانبخشی ۲) امورا جتماعی  ۱- پیشگیری از معلولیتها و آسیب های اجتماعی  سازمان بهزیستی در راستای تحقق اهداف دولت در زمینه های اجتماعی برخی از خدمات را انجاممی دهد که عمده موارد آن به شرح زیر می باشد. ۲- طرح شناسایی و جمع آوری زنان ویژه از سطح کشور و بازپروری آنان در مراکز ویژه.  ۱-      توانبخشی: یکی دیگر از اهداف سازمان بهزیستی توابخشی ازاقشار آسیب پذیر جامعه می باشد. که فهرست برخی از این خدمات به شرح زیر می باشد، ۱- تاسیس و اداره مرکز خصوصی معلولین و سالمندان ۲- تاسیس و اداره مراکز خصوصی توابخشی معلولین ذهنی. ۳- تاسیس و اداره مراکز توانبخشی و خیریه ای هیت امنای معلولین. ۴- اشتغال معلولین در خانه. ۵- پذیرش و کمک مالی به معلولین و سالمندان. ۶- تاسیس مراکز ارتوپدی فنی. ۷- کمک به بیماران کلیدی (دیالیزی) ۸-ارائه وسایل توانبخشی به معلولین. ۹- معرفی و پرداخت وام قرض الحسنه به معلولین. ۱۰- تاسیس مراکز خصوصی توانبخشی      ۲- اموار اجتماعی: ۱- تاسیس و رسیدگی و نظارت بر اداره مهد کودک های خصوصی ۲- تاسیس و اداره مهد کودکهای غیر انتفاعی خودکفا و وابسته به وزارتخانه ها و موسسات دولتی. ۳- پذیرش، نگهداری و ترخیص و پیگیری فرزندان تحت حمایت و سرپرستی خدمات حمایتی بهزیستی. ۴-تامین حداقل مسکن و اداره معیشت زندگی خانواده های بی سرپرست و اشخاص از کار افتاده. ۵- حمایت از مهاجرین جنگ تحمیلی. ۶- تامین مخارج زنان و کودکان بی سرپرست. ۷- پذیرش و کمک به تامین حداقل هزینه زندگی خانواده های بی سرپرست و نیازمند جامعه. ۸- توضیح شیر خشک به خانواده های نیازمند. تعاریف حسابداری دولتی : حسابداری دولتی عبارت است از مجموعه قوانین، مقررات و روشها توأم با دانش حسابداری که ذیحسابهای دستگاههای اجرائی در رابطه با فعالیتهای مالی خود حسب مورد به رعایت و بکارگیری آن می باشند. با توجه به این تعریف مشخص می شود که در حسابداری دولتی، قوانین داری دولتی به دنبال پاسخگویی دولتها از طریق حسابداری هستیم و چون دولتها دارای قوانین و مقررات بر استاندارهای حسابداری مقدم است و این منطقی است زیرا در حساب متفاوت از یکدیگر هستند بنابراین هر دولت با توجه به قوانین خاص خود نحوه حسابداری خود را شکل می دهد. حسابداری دولتی نظامی است که اطلاعات مالی مربوط به فعالیتهای مالی سازمانهای دولتی را جمع آوری وگزارش می نماید تا بتوان درمورد تخصیص منابع مالی آنها به برنامه ها وعملیات مختلف ، تصمیماتی صحیح ومناسب اتخاذ نمود. به عبارت دیگر، حسابداری دولتی عبارت است ازکلیه عملیات مربوط به تجزیه وتحلیل، ثبت، طبقه بندی ، تلخیص، گزارش دهی وتفسیر فعالیتهای مالی سازمانهای دولتی که با رعایت قوانین ومقررات مالی واصول وموازین متداول حسابداری دولتی انجام می شود. بنابراین، حسابداری دولتی شامل تمام عملیات وصول وپرداخت منابع مالی دولت، نگاهداری حسابهای سازمانهای دولتی و نیز تهیه گزارشهای مالی مربوط تمام یا هریک ازعملیات مذکور و یا نتایج آنهامی باشد.صورتهای مالی سازمانهای دولتی اصولاً به منظور رفع نیازهای اساسی زیر تهیه می شود:  ۱-  نیاز قانونی : دولت وسازمانهای دولتی مشمول قوانین ومقرراتی می باشند که محدودیت های اساسی درمورد نوع،ماهیت ، طبقه بندی و محتویات حسابها وصورتهای مالی برای آنها ایجاد می نماید. ۲-نیاز نظارتی : قوه مقننه ، دولت وافرادکشورجهت نظارت بر عملیات سازمانهای دولتی ، بخصوص عملیات مربوط به اجرای بودجه وارزیابی عملکردمدیریت سازمانهای مذکور ، به اطلاعات کافی نیاز دارند. ۳-نیازاطلاعاتی : مدیران سازمانهای دولتی به منظوربرنامه ریزی، تصمیم گیری واجرای عملیات به نحو مطلوب و مناسب ،  به اطلاعات وگزارش های به موقع وصحیح نیاز دارند. درحسابداری دولتی ،رفع نیازهای قانونی ورعایت قوانین و مقررات برای انجام وثبت فعالیتهای مالی وتهیه صورتهای مالی دردرجه اول اهمیت قراردارد. آنچه باید ضمن مطالعه حسابداری دولتی مورد توجه قرارگیرد این واقعیت است که درسازمانهای دولتی همیشه لزوم رعایت قوانین ومقررات جاری کشورها پیروی ازاصول واستانداردهای متداول حسابداری راتحت الشعاع خودقرارمی دهد.به عبارت دیگر،درصورت وجود تناقض بین قوانین ومقررات ازیک سو واصول متداول حسابداری ازسوی دیگر، حسابداردولتی همیشه ناگزیر ازچشم پوشی از اصول وموازین پذیرفته شده حسابداری ورعایت قوانین ومقررات است ازطرف دیگر، چون قوانین ومقررات کشورهای مختلف متفاوت است برخلاف بازرگانی که اصول وموازین کلی درتمام کشورها تقریباًمشابه است ، سیستم حسابداری دولتی هرکشورمعمولاً دارای روش ها، خصوصیات وقالبهای خاصی است که آن را ازسیستم های مورد عمل درسایرکشورهاتاحدودی متفاوت ولزوم مطالعه مستقل آن رامطرح می سازد. دولت ، به علت عهده دار بودن مسئولیت وصول ومصرف درآمدها و وجوه عمومی و نگاهداری حسابهای دولتی وتهیه گزارشهای لازم برای اطلاع مردم کشورو قوه مقننه، ایفا کننده نقش اساسی درحسابداری دولتی است. قوه مقننه چون مسئول بررسی و تصویب برنامه های مالی ووضع قوانین ومقررات مربوط به تحصیل درآمدها و انجام هزینه های دولت است ، برنامه ها،عملیات و طرحهای دولت وسازمانهای دولتی و وظایف و مسئولیتهای مالی سازمانهای مذکور و کارکنان آنهاراتعین می کند.

 • تحقیق بررسی اشتباه در مقدار مبیع در حقوق مدنی و حقوق ثبت

  اضافه مساحت و رویه عملی ادارات ثبتی,بررسی ماده 149 قانون ثبت,تحقیق بررسی اشتباه در مقدار مبیع در حقوق مدنی و حقوق ثبت,تحقیق بررسی اشتباه درمقدار مبیع در حقوق مدنی و حقوق ثبت,دیوان عدالت اداری,رؤسای واحدهای ثبتی,شورای عالی ثبت,ماده 355 قانون…

 • پروپوزال وروش تحقیق سیستم ارزیابی عملكرد كاركنان

  porposal,ارزیابی عملکرد کارکنان,پرپوزال ارزیابی عملکرد,پروپوزال,پروپوزال ارزیابی عملکرد,پروپوزال ارزیابی عملکرد کارکنان,پروپوزال وروش تحقیق سیستم ارزیابی عملكرد كاركنان,پورپوزال,تحقیق,دانلود پروپوزال ارزیابی عملکرد کارکنان,دانلود پروپوزال ارشد مدیریت,دانلود پروپوزال فوق لیسانس مدیریت,دانلود پروپوزال مدیریت,روش تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان,منابع و مواخذ ارزیابی عملکرد کارکنان دانلود فایل…

 • مقاله زندگی و تحولات فکری جلال آل احمد

  مقاله زندگی و تحولات فکری جلال آل احمد دانلود فایل 1

 • گزارش کاراموزی بررسی مقدماتی كارگاه باس داكت

  باس داكت,دانلود گزارش کارآموزی بررسی مقدماتی كارگاه باس داكت,كارگاه,کاراموزی بررسی مقدماتی كارگاه باس داكت,کارورزی بررسی مقدماتی كارگاه باس داكت,گزارش کاراموزی بررسی مقدماتی كارگاه باس داكت,مقدمات دانلود فایل گزارش کاراموزی بررسی مقدماتی كارگاه باس داكت در 40 صفحه ورد قابل ویرایش…

 • پایان نامه جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال

  پایان نامه جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال دانلود فایل پایان نامه جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال اسناد هویتی مداركی هستند كه برای احراز هویت و شناسائی افراد به كار می…

 • پروژه کارآفرینی زراعت گیاهان علوفه ای(به مساحت 400 هکتار)

  پروژه کارآفرینی زراعت گیاهان علوفه ای(به مساحت 400 هکتار),پروژه کارافرینی زراعت گیاهان علوفه ای(به مساحت 400 هکتار),توجی,دانلود پروژه زراعت گیاهان علوفه ای(به مساحت 400 هکتار),دانلود کارآفرینی زراعت گیاهان علوفه ای(به مساحت 400 هکتار),طرح توجیه فنی زراعت گیاهان علوفه ای(به مساحت…

 • مقاله بررسی مدیریت مشاركت جو

  پروژه بررسی مدیریت مشاركت جو,تحقیق بررسی مدیریت مشاركت جو,دانلود تحقیق بررسی مدیریت مشاركت جو,مقاله بررسی مدیریت مشاركت جو دانلود فایل مقاله بررسی مدیریت مشاركت جو در 10 صفحه ورد قابل ویرایش  مقدمه: نیمه قرن بیستم زمان پدید آمدن مدیریت مشاركت…

 • کارآموزی در اداره مالیات

  اداره مالیات,کارآموزی,کارآموزی در اداره مالیات دانلود فایل کارآموزی در اداره مالیات یرانیان از زمان هخامنشیان برایدریافت مالیات وامورمالی كشور دفاتر وسازمانهای مرتبی داشتند . در زمان ساسانیاناخذ مالیات صورت كاملتری داشت وسه نوع مالیات به نامهای اراضی ، سرشماری وسرانهدریافت…

 • پاورپوینت بررسی سازمان الکترونیکی

  الکترونیک,بررسی سازمان الکترونیکی,پاورپوینت بررسی سازمان الکترونیکی,تحقیق بررسی سازمان الکترونیکی,دانلود پاورپوینت بررسی سازمان الکترونیکی,سازمان,مقاله بررسی سازمان الکترونیکی دانلود فایل پاورپوینت بررسی سازمان الکترونیکی در 23 اسلاید قابل ویرایش سیستمهای اولویت دار جهت پیاده سازی در سازمانها سیستم  جامع وبانكهای اطلاعاتی اختصاصی…

 • پاورپوینت "مشتری یاری" در كنفرانس بین المللی مدیریت مشتری

  پاورپوینت "مشتری یاری" در كنفرانس بین المللی مدیریت مشتری,جذب مشتری,روابط جذب كننده,فعالیتهای جذب كننده,مشتری یاری,همدلی با مشتری,همفکری با مشتری,همکاری با مشتری دانلود فایل كسب و كارهای امروز به شراكت، اتحاد و اعتماد به پیوندها نیاز دارند و برای رسیدن به…

 • پایان نامه اثرات تاریخهای مختلف كاشت بر روی عملكرد و اجزاء عملكرد ارقام ماش و لاینهای امید بخش

  اثرات تاریخهای مختلف كاشت بر روی عملكرد و اجزاء عملكرد ارقام ماش و لاینهای امید بخش در منطقه ورامین,پایان نامه اثرات تاریخهای مختلف كاشت بر روی عملكرد و اجزاء عملكرد ارقام ماش و لاینهای امید بخش,تاریخهای مختلف كاشت بر روی…

 • بررسی تاثیر تاخیرهای پروازی به تفکیک علل بر رضایتمندی مسافرین

  بررسی تاثیر تاخیرهای پروازی به تفکیک علل بر رضایتمندی مسافرین دانلود فایل بررسی تاثیر تاخیرهای پروازی به تفکیک علل بر رضایتمندی مسافرین چکیده: هدف از این پژوهش ، بررسی تاخیر در پروازها و نقش آن برسطح رضایتمندی مسافر به عنوان…

 • پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت كیفیت جامع (TQM) بر رضایت مشتریان در شركت مخابرات استان هرمزگان

  پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت كیفیت جامع (TQM) بر رضایت مشتریان در شركت مخابرات استان هرمزگان دانلود فایل [3]

 • بررسی پایداری تقسیم سود در شرکت های پذبرفته شده در بورس اوراق بهادار

  بررسی پایداری تقسیم سود در شرکت های پذبرفته شده در بورس اوراق بهادار,پایداری تقسیم سود در شرکت ها,تقسیم سود در شرکت های بورس اوراق بهادار,تقسیم سود در شرکت های پذبرفته شده در بورس اوراق بهادار دانلود فایل بررسی پایداری تقسیم…

 • گزارش کارآموزی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد

  امور مالی,توزیع,دانلود گزارش کارآموزی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد,شرکت,کاراموزی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد,کارورزی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد,گزارش کارآموزی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد,گزارش کاراموزی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق…

 • تئوری‌های مربوط به عشق مادری : « غذا در برابر تماس

  « غذا در برابر تماس,تئوری‌های مربوط به عشق مادری,تئوری‌های مربوط به عشق مادری : « غذا در برابر تماس دانلود فایل تئوری‌های مربوط به عشق مادری: غذا در برابر تماس بر طبق متون تخصصی، روانشناسان طرفدار و هواخواه1 یكی از…

 • مبانی و پیشینه نظری هوش معنوی

  پیشینه پژوهش هوش معنوی,فصل دوم پایان نامه,مبانی و پیشینه نظری هوش معنوی دانلود فایل مبانی و پیشینه نظری هوش معنوی در 32 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری…

 • دانلود تعریف اعتیاد

  دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تعریف اعتیاد,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل تعریف اعتیاد اعتیاد حالتی است که ناشی از استعمال مداوم بعضی از داروها (موسوم…

 • گزارش كارآموزی عمران-اداره كل نوسازی مدارس استان گلستان

  اداره کل,استان گلستان,دانلود گزارش کارآموزی عمراناداره كل نوسازی مدارس استان گلستان,عمران,کاراموزی عمراناداره كل نوسازی مدارس استان گلستان,کارورزی عمراناداره كل نوسازی مدارس استان گلستان,گزارش كارآموزی عمران-اداره كل نوسازی مدارس استان گلستان,گزارش کاراموزی عمراناداره كل نوسازی مدارس استان گلستان,مدارس,نوسازی دانلود فایل گزارش…

 • پژوهش درس روانشناسی رشد 2

  پژوهش درس روانشناسی رشد 2 دانلود فایل پژوهش درس روانشناسی رشد 2 این پژوهش در 20 صفحه تهیه و تنظیم شده است . پژوهش درس روانشناسی رشد 2 از پودمان روانشناسی و سلامت خانواده (مقطع کارشناسی رشته مدیریت خانواده دانشگاه…

 • پاورپوینت سیستم های پیشرفته برای پایداری پس از ترمز خودرو

  پاورپوینت سیستم های پیشرفته برای پایداری پس از ترمز خودرو دانلود فایل پاورپوینت سیستم های پیشرفته  برای پایداری پس از ترمز خودرو ABS & ASR & ESP & SBC مقدمه : امروزه تقریبا تمامی خودروهایی که روانه بازار به بازار…

 • حسابداری پیمان های بلند مدت

  پیمان های بلند مدت,حسابداری پیمان های بلند مدت دانلود فایل مقدمـه پیمانكاری فعالیتی گسترده است كه حوزه‌های متنوعی مانند سد سازی، راه‌سازی، ساختمان سازی، تاسیسات نفت و گاز و خدمات را پوشش می‌دهد. فرآیند پیمانكاری دارای جزئیات فنی زیادی است…

 • ترجمه مقاله تست های آزمایشگاهی انواع مختلف مفصل های پیچی تیرها ، در ستون ها براساس مدل بدون ستون مرکزی

  ترجمه مقاله تست های آزمایشگاهی انواع مختلف مفصل های پیچی تیرها ، در ستون ها براساس مدل بدون ستون مرکزی دانلود فایل ترجمه مقاله تست های آزمایشگاهی انواع مختلف مفصل های پیچی تیرها ، در ستون ها براساس مدل بدون…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش توانمند سازی کودکان خیابانی

  فصل دوم پایان نامه,مبانی نظری و پیشینه پژوهش توانمند سازی کودکان خیابانی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش توانمند سازی کودکان خیابانی در 52 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه…

 • كارآفرینی پرورش ماهی

  كارآفرینی پرورش ماهی دانلود فایل كارآفرینی پرورش ماهی قسمتی از متن: سرمایه گذاری الف)ساختمان –زمین –تاسیسات 1-زمین 000/100 متر مربع برابر 10 هكتار در منطقه مجاز كشاورزی قیمت هر متر مربع 000/25 ریال جمعا به مبلغ 000/000/500/2 ریال (دو میلیارد…

 • تحقیق آبیاری سطحی

  آبیاری سطحی,بررسی,پروژه آبیاری سطحی,تحقیق آبیاری سطحی,دانلود آبیاری سطحی,مقاله آبیاری سطحی دانلود فایل تحقیق آبیاری سطحی توضیح : آبیاری سطحی كه گروه بزرگی از روشهای آبیاری كه آب بوسیله نیروی ثقل برزمین توزیع می‌شود وابسته است. آب بطور كلی در نقطه…

 • بررسی مواد اولیه سیمان و تحلیل فرآیند های تولید

  بررسی مواد اولیه سیمان و تحلیل فرآیند های تولید,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود پروژه بررسی مواد اولیه سیمان و تحلیل فرآیند های تولید,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد…

 • مقاله تأثیر زوج درمانگری اسلامی در افزایش خودشناسی، جهت گیری مذهبی و سازگاری زناشویی زوج های ناسازگار

  مقاله تأثیر زوج درمانگری اسلامی در افزایش خودشناسی، جهت گیری مذهبی و سازگاری زناشویی زوج های ناسازگار دانلود فایل مقاله تأثیر زوج  درمانگری اسلامی در افزایش خودشناسی، جهت گیری مذهبی و سازگاری زناشویی زوج های ناسازگار چكیده پژوهش  در این…

 • حقوق تجارت و حقوق ایران

  بررسی حقوق تجارت و حقوق ایران,تحقیق و بررسی حقوق تجارت و حقوق ایران,حقوق تجارت و حقوق ایران,حقوق تجارت و حقوق ایران 44 ص,دانلود مقاله حقوق تجارت و حقوق ایران دانلود فایل حقوق تجارت و حقوق ایران پیشگفتار " نظریه اعمال…

 • مقاله ورق كاری و ورق های حرارتی

  مقاله ورق كاری و ورق های حرارتی,ورق كاری و ورق های حرارتی دانلود فایل مقاله ورق كاری و ورق های حرارتی فهرست: نرم افزار ورق كاری ورق كاری ورقهای حرارتی ویژگی ورق مقاوم حرارتی موارد مصرف ورق‌های مقاوم حرارتی واشر…

 • نقشه زمین شناسی استان کهگیلویه و بویراحمد

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,نقشه GIS,نقشه زمین شناسی استان کهگیلویه و بویراحمد دانلود فایل نقشه زمین شناسی استان کهگیلویه و بویراحمد

 • پاورپوینت حسابداری دارایی های نامشهود (استاندارد حسابداری شماره 17)

  ارزشیابی داراییهای نامشهود,اندازه گیری بهای تمام شده به گونه ای قابل اتکا,اندازه‌گیری ارزش منصفانه دارایی نامشه,پاورپوینت حسابداری دارایی های نامشهود (استاندارد حسابداری شماره 17),تعریف دارایی نامشهود,دانلود پاورپوینت حسابداری دارایی های نامشهود(استاندارد حسابداری شماره 17),شناخت و اندازه گیری اولیه دارایی نامشهود,نمونه‌هایی…

 • بررسی گیاه آلبالو به صورت لاتین

  بررسی گیاه آلبالو به صورت لاتین,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل The wild cherry tree, Prunus avium, is a perennial tree in the family…

 • مقاله بررسی رژیم غذایی مكمل كرداتین و سازگار عضلانی با مقاومت اضافه بار

  پروژه بررسی رژیم غذایی مكمل كرداتین و سازگار عضلانی با مقاومت اضافه بار,تحقیق بررسی رژیم غذایی مكمل كرداتین و سازگار عضلانی با مقاومت اضافه بار,دانلود تحقیق بررسی رژیم غذایی مكمل كرداتین و سازگار عضلانی با مقاومت اضافه بار,مقاله بررسی رژیم…

 • دانلود پاورپوینت بازار بورس نیویورک

  بازار بورس نیویورک,بورس اوراق بهادار آمریکا((AMEX,بورس اوراق بهادار نزدک((NASDAQ,تحلیل شاخص داوجونز,خروش دهه سوم ( رونق فرهنگی، عاملی مهم در امور اقتصادی),دانلود پاورپوینت بازار بورس نیویورک,ساعات معاملاتی,شاخص بورس نیویورک,موج اول آشفتگی,موج دوم آشفتگی دانلود فایل عنوان: دانلود پاورپوینت بازار بورس نیویورک…