پایان نامه بررسی درمان سریع در مطب

پایان نامه بررسی درمان سریع در مطب,پروژه بررسی درمان سریع در مطب,تحقیق بررسی درمان سریع در مطب,دانلود پایان نامه بررسی درمان سریع در مطب,رمان سریع,مطب,مقاله بررسی درمان سریع در مطب

دانلود فایل

پایان نامه بررسی درمان سریع در مطب فهرست پیشگفتار………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 بخش اول : پوست اگزما………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 درماتیت تماسی تحریكی……………………………………………………………………………………………………….. 18 درماتیت تماسی حساسیتی …………………………………………………………………………………………………….. 19 درماتیت به دنبال تماس با نور – كهیر آفتابی……………………………………………………………………………. 20 درماتیت عفونی ………………………………………………………………………………………………………………….. 21 اگزما به دنبال تروما…………………………………………………………………………………………………………….. 22 درماتیت آتوپیك …………………………………………………………………………………………………………………. 23 درماتیت كهنه بچه …………………………………………………………………………………………………………….. 25 كلاهك گهواره ای ……………………………………………………………………………………………………………. 27 درماتیت سبورئیك سر شیرخواران…………………………………………………………………………………………… 28 لیكن سیمپلكس مزمن………………………………………………………………………………………………………… 29 ملاسما – ماسك حاملگی …………………………………………………………………………………………………….. 30 درماتیت آفتابی مزمن…………………………………………………………………………………………………………… 31 كراتوز آفتابی …………………………………………………………………………………………………………………….. 32 درماتیت اطراف دهان ………………………………………………………………………………………………………….. 33 عرق جوش …………………………………………………………………………………………………………………………. 34 پییریازیس آلبا……………………………………………………………………………………………………………………… 35 تیرگی پوست ……………………………………………………………………………………………………………………… 36 كك و مك ………………………………………………………………………………………………………………………… 37 كهیر………………………………………………………………………………………………………………………………… 38 خارش پوست ……………………………………………………………………………………………………………………… 39 تعریق زیاد………………………………………………………………………………………………………………………….. 42 آكنه روزاسه ……………………………………………………………………………………………………………………… 43 ویتیلیگو – پیسی…………………………………………………………………………………………………………………. 45 لیكن پلان ………………………………………………………………………………………………………………………….. 48 سوریازیس …………………………………………………………………………………………………………………………. 50 خونریزی زیر ناخن ………………………………………………………………………………………………………………… 51 فرو رفتن ناخن در بافت نرم …………………………………………………………………………………………………… 52 میخچه و پینه ……………………………………………………………………………………………………………………… 53 گرانولوم پیوژنیك ……………………………………………………………………………………………………………… 54 طاسی – آلوپسی …………………………………………………………………………………………………………………. 55 پییریازیس روزه……………………………………………………………………………………………………………………. 56 اریتم  مولتی فوم ………………………………………………………………………………………………………………… 57 اریتما ندوزوم ……………………………………………………………………………………………………………………… 58 بیماری ارف…………………………………………………………………………………………………………………………. 59 مولوسكوم ………………………………………………………………………………………………………………………. 60 هرپس………………………………………………………………………………………………………………………………. 61 آبله مرغان …………………………………………………………………………………………………………………………. 63 زونا……………………………………………………………………………………………………………………………………. 64 اگزما هرپتیكوم ……………………………………………………………………………………………………………….. 65 زگیل ………………………………………………………………………………………………………………………………… 66 زرد زخم …………………………………………………………………………………………………………………………….. 69 اكتیما ………………………………………………………………………………………………………………………………. 70 سلولیت و باد سرخ ……………………………………………………………………………………………………………….. 71 فولیكولیت ……………………………………………………………………………………………………………………….. 72 فولیكولیت كاذب ………………………………………………………………………………………………………………. 73 فرونكل – دمل……………………………………………………………………………………………………………………. 74 كفگیرك …………………………………………………………………………………………………………………………. 75 پارونیشیا……………………………………………………………………………………………………………………………. 76 آكنه…………………………………………………………………………………………………………………………………. 77 اریتراسما……………………………………………………………………………………………………………………………. 79 تریكومایكوزیس  آگزیلاریس………………………………………………………………………………………………. 80 پیتیریازیس ورسیكالر – تینه آورسیكالر…………………………………………………………………………………… 81 شوره سر …………………………………………………………………………………………………………………………… 82 كچلی سر …………………………………………………………………………………………………………………………… 83 قارچ تنه …………………………………………………………………………………………………………………………….. 84 كچلی كشاله ران ……………………………………………………………………………………………………………….. 85 قارچ پا ………………………………………………………………………………………………………………………………. 86 قارچ ریش…………………………………………………………………………………………………………………………… 87 قارچ صورت ……………………………………………………………………………………………………………………….. 88 كچلی دست ……………………………………………………………………………………………………………………….. 89 كچلی ناخن ………………………………………………………………………………………………………………………… 90 كاندیدای دهانی- برفك دهان ……………………………………………………………………………………………… 91 گال –  جرب ……………………………………………………………………………………………………………………….. 92 شپش ………………………………………………………………………………………………………………………………… 93 سالك………………………………………………………………………………………………………………………………… 95 بخش دوم : ارولوژی پیلونفریت حاد ……………………………………………………………………………………………………………………. 99 سیستیت حاد ……………………………………………………………………………………………………………………. 101 اورتریت …………………………………………………………………………………………………………………………… 103 اپیدیدیمواركیت حاد …………………………………………………………………………………………………………. 104 شانكروئید ………………………………………………………………………………………………………………………. 105 گرانولوما اینگوینال …………………………………………………………………………………………………………. 105 لنفوگرانولوم ونوروم……………………………………………………………………………………………………….. 105 سیفلیس اولیه ………………………………………………………………………………………………………………….. 105 پروستاتیت حاد باكتریال……………………………………………………………………………………………………… 106 پروستاتیت نان باكتریال و پروستادینی……………………………………………………………………………………. 107 عفونت ادراری اطفال ………………………………………………………………………………………………………… 108 رنال كولیك – سنگ ادراری………………………………………………………………………………………………… 109 هیپرپلازی خوش خیم پروستات ……………………………………………………………………………………………. 112 ناتوانی جنسی……………………………………………………………………………………………………………………. 113 انزال زود رس ……………………………………………………………………………………………………………………. 114 درد مزمن بیضه ………………………………………………………………………………………………………………… 115 بی اختیاری ادرار………………………………………………………………………………………………………………….. 116 ریفلاكس مثانه به حالب……………………………………………………………………………………………………… 118 بخش سوم : گوش و حلق و بینی عفونت گوش خارجی ………………………………………………………………………………………………………… 121 عفونت گوش میانی ………………………………………………………………………………………………………….. 122 سینوزیت حاد ……………………………………………………………………………………………………………………. 123 آبسه دندانی …………………………………………………………………………………………………………………….. 124 درد گوش ……………………………………………………………………………………………………………………….. 125 واكس فشرده گوش ……………………………………………………………………………………………………….. 126 جسم خارجی گوش …………………………………………………………………………………………………………… 127 سرگیجه …………………………………………………………………………………………………………………………. 128 رینیت حساسیتی………………………………………………………………………………………………………………… 129 خونریزی از بینی …………………………………………………………………………………………………………………. 130 بوی بد دهان …………………………………………………………………………………………………………………….. 131 آفت دهان ………………………………………………………………………………………………………………………. 132 سكسكه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 133 بخش چهارم : مغز و اعصاب صرع……………………………………………………………………………………………………………………………….. 137 سردرد تنشی…………………………………………………………………………………………………………………….. 143 میگرن ……………………………………………………………………………………………………………………………. 144 سردرد خوشه ای ……………………………………………………………………………………………………………….. 145 پاركینسون ……………………………………………………………………………………………………………………… 146 ترمور اولیه ………………………………………………………………………………………………………………………. 147 فلج بل ……………………………………………………………………………………………………………………………. 148 پیگیری بیمار مبتلا به سكته مغزی ……………………………………………………………………………………….. 149 بخش پنجم : روان پزشكی افسردگی اساسی …………………………………………………………………………………………………………….. 153 مانیا – اختلال دو قطبی تیپ (I)…………………………………………………………………………………………….. 157 اختلال پانیك …………………………………………………………………………………………………………………….. 158 اختلال وسواسی جبری …………………………………………………………………………………………………………. 160 اختلالات خواب…………………………………………………………………………………………………………………… 161 سندرم درد مزمن ……………………………………………………………………………………………………………… 164 لكنت زبان ……………………………………………………………………………………………………………………….. 165 ناخن جویدن ……………………………………………………………………………………………………………………… 166 ترك سیگار ……………………………………………………………………………………………………………………… 167 ترك اعتیاد به مواد مخدر ……………………………………………………………………………………………………. 169 ترك مشروبات الكلی ………………………………………………………………………………………………………… 172 سو مصرف مواد توهم زا …………………………………………………………………………………………………… 174 سو مصرف  فن سیكلیدین …………………………………………………………………………………………………. 175 بخش ششم : بیماریهای چشم قرمزی حاد چشم ………………………………………………………………………………………………………………. 179 كنژنكتیویت باكتریال ……………………………………………………………………………………………………….. 180 بلفاریت …………………………………………………………………………………………………………………………… 181 تراخم ……………………………………………………………………………………………………………………………… 182 داكریو سیستیت حاد …………………………………………………………………………………………………………. 183 عفونت حفره چشم …………………………………………………………………………………………………………… 184 گل مژه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 185 شالازیون …………………………………………………………………………………………………………………………. 186 گلوكوم حاد (آب سیاه ) ……………………………………………………………………………………………………. 187 یووئیت قدامی ………………………………………………………………………………………………………………….. 188 كراتیت ماورا بنفش ………………………………………………………………………………………………………….. 189 كنژنكتیویت آلرژیك ………………………………………………………………………………………………………… 190 پینگوكولا ………………………………………………………………………………………………………………………. 191 ناخنك …………………………………………………………………………………………………………………………….. 192 كوری ناگهانی ………………………………………………………………………………………………………………… 193 بخش هفتم : عفونی اپی گلوتیت حاد ………………………………………………………………………………………………………………… 197 خروسك – حناق – كروپ – لارنگوتراكئوبرونشیت حاد…………………………………………………………… 198 مونونوكلئوز عفونی………………………………………………………………………………………………………….. 199 سرخك ……………………………………………………………………………………………………………………………. 200 سرخچه …………………………………………………………………………………………………………………………… 202 هاری………………………………………………………………………………………………………………………………. 203 اوریون …………………………………………………………………………………………………………………………….. 204 تب مالت – بروسلوز……………………………………………………………………………………………………………. 205 تب روده ای – سالمونلاتیفی…………………………………………………………………………………………………. 207 سالمونلوز غیر تیفی……………………………………………………………………………………………………………. 208 شیگلوز ………………………………………………………………………………………………………………………….. 209 وبا…………………………………………………………………………………………………………………………………… 210 تب راجعه …………………………………………………………………………………………………………………………. 211 لپتوسپیروز ……………………………………………………………………………………………………………………….. 212 سل ………………………………………………………………………………………………………………………………… 213 سیاه زخم ………………………………………………………………………………………………………………………… 218 دیفتری ……………………………………………………………………………………………………………………………. 219 سیاه سرفه ………………………………………………………………………………………………………………………. 220 فارنژیت استرپتوكوكی – مخملك ………………………………………………………………………………………. 221 توكسوپلاسموز ……………………………………………………………………………………………………………….. 222 مالاریا ……………………………………………………………………………………………………………………………… 223 اسهال آمیبی – آنتاموباهیستولیتیكا …………………………………………………………………………………… 225 ژیاردیا …………………………………………………………………………………………………………………………….. 226 آسكاریس ………………………………………………………………………………………………………………………. 227 كرمك – آنتروبیاز – انتروبیوس ورمیكولاریس ……………………………………………………………………… 228 كرم قلابدار……………………………………………………………………………………………………………………… 229 گزش (گاز كرفتگی ) توسط حیوانات …………………………………………………………………………………. 230 بخش هشتم : زنان و مامایی خونریزی نامنظم و غیر طبیعی رحمی بدلیل عدم تخمك گذاری …………………………………………………. 233 سندرم پیش از قاعدگی ……………………………………………………………………………………………………… 235 قاعدگی دردناك ………………………………………………………………………………………………………………. 236 آمنوره ……………………………………………………………………………………………………………………………. 237 واژینیت …………………………………………………………………………………………………………………………… 238 بیماری التهابی لگن …………………………………………………………………………………………………………… 241 یائسگی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 242 درمان جایگزینی هورمونهای زنانه ………………………………………………………………………………………. 243 لیومیوم رحمی ………………………………………………………………………………………………………………….. 244 كیست تخمدانی ……………………………………………………………………………………………………………….. 245 مراقبتهای دوران بارداری ……………………………………………………………………………………………………. 246 مراقبتهای پس از زایمان ……………………………………………………………………………………………………. 253 بخش نهم : داخلی برخورد  با اختلالات تیروئید …………………………………………………………………………………………………… 261 كم كاری تیروئید – هیپوتیروئیدیسم …………………………………………………………………………………… 262 تیروتوكسیكوز – هیپرتیروئیدیسم  …………………………………………………………………………………….. 266 تیروئیدیت حاد چركی …………………………………………………………………………………………………………. 269 تیروئیدیت تحت حاد …………………………………………………………………………………………………………… 270 گواتر ساده – گواتر غیر توكسیك منتشر ……………………………………………………………………………. 271 گواتر مولتی ندولر غیر توكسیك ………………………………………………………………………………………… 272 گواتر مولتی ندولر توكسیك ……………………………………………………………………………………………… 273 آدنوم توكسیك – ندول منفرد پركار…………………………………………………………………………………… 274 مرض قند – دیابت شیرین …………………………………………………………………………………………………… 275 هیرسوتیسم ……………………………………………………………………………………………………………………. 282 پوكی استخوان – استئوپروز ……………………………………………………………………………………………….. 283 هیپرلیپیدمی – دیس لیپوپروتئینمی ………………………………………………………………………………………. 284 لوپوس اریتماتوی سیستمیك ……………………………………………………………………………………………… 287 آرتریت روماتوئید ………………………………………………………………………………………………………………. 288 اسكلروز سیستمیك …………………………………………………………………………………………………………. 290 استئوآرتریت – آرتروز ………………………………………………………………………………………………………… 291 اپیكوندیایت داخلی و خارجی هومروس…………………………………………………………………………………. 293 نقرس (منوسدیم اورات )……………………………………………………………………………………………………. 294 فیبرومیالژی……………………………………………………………………………………………………………………… 297 كم خونی (آنمی) فقر آهن …………………………………………………………………………………………………. 298 كم خونی (آنمی ) مگالوبلاستیك ………………………………………………………………………………………… 299 سرفه مزمن …………………………………………………………………………………………………………………….. 300 آسم ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 302 پنومونی – ذات الریه – سینه پهلو ………………………………………………………………………………………… 304 سوء جذب…………………………………………………………………………………………………………………………. 306 دیسفاژی ………………………………………………………………………………………………………………………… 307 سو هاضمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 308 كمبود ( كاهش وزن ) ………………………………………………………………………………………………………. 310 اسهال ……………………………………………………………………………………………………………………………. 311 برگشت معده ای مروی – ریفلاكس گاستروازوفاژیال …………………………………………………………… 314 زخم (اولسر) پپتیك خوشخیم ………………………………………………………………………………………………. 315 عفونت هلیكو باكتر پیلوری……………………………………………………………………………………………….. 316 سندرم روده تحریك پذیر…………………………………………………………………………………………………….. 317 هپاتیت حاد ویروسی ………………………………………………………………………………………………………….. 319 هپاتیت مزمن …………………………………………………………………………………………………………………… 323 پر فشاری خون …………………………………………………………………………………………………………………. 324 بخش دهم : بیماریهای اختصاصی كودكان كولیك شیرخواران ……………………………………………………………………………………………………………. 333 اختلال رشد ………………………………………………………………………………………………………………………. 334 تب در شیر خواران ……………………………………………………………………………………………………………… 335 مشكلات مادرزادی قلب …………………………………………………………………………………………………….. 336 مراقبت از بند ناف ……………………………………………………………………………………………………………… 337 بخش یازدهم : واكسیناسیون واكسیناسیون ………………………………………………………………………………………………………………….. 341 بخش دوازدهم : نمودارها و جداول رشد و تكامل كودكان نمودارها و جداول رشد و تكامل كودكان  …………………………………………………………………………… 349 بخش سیزدهم : سوختگی سوختگی ………………………………………………………………………………………………………………………… 365 ایندکس و مراجع ایندکس فارسی ……………………………………………………………………………………………………………….. 368 ایندکس انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………. 378 References……………………………………………………………………………………………………………. 379 پیشگفتار سپاس خداوند را که بار دیگر فرصتی در اختیار این حقیر قرار داد تا بتواند بخشی از وظایف خود در قبال جامعه پیرامون را عملی نماید. این نوشته مجموعه ای است کوچک در راستای هدفی بزرگ؛ آموزش و همه انسانها درتمام طول عمر به آموزش نیازمندند. با عنایت به حجم وسیع اطلاعات پزشکی و همچنین تولید سریع علم و تغییر چشمگیر مطالب آن، آموزش مداوم از اصول شاغلین به این حرفه می باشد. از آنجایی که در مورد درمان بیماریهای اورژانس کتب متعددی توسط همکاران پر تلاشمان در کشور به چاپ رسیده است، جالی خالی کتابی جامع که بتواند در زمینه درمان بیماریهای درمانگاهی اطلاعات لازم را در اختیار قرار دهد کاملا محصوص بود، به ویژه که متاسفانه عمده آموزش دانشجویان پزشکی در دوران تحصیل معطوف به درمان بیمارانی است که در بیمارستان بستری می باشند. این در حالیست که بخش بزرگی از فعالیت پزشکان عمومی در کلینیک و یا مطب بوده و عمدتا با بیمارانی سرو کار دارند که بیماری آنها اورژانس نبوده و همچنین نیاز به بستری در بیمارستان نیز ندارند. کتاب « درمان سریع در مطب » با هدف تامین این نیاز همکاران پزشک نگاشته شده است . در این کتاب صرفاً درمان دارویی و نکات درمانی مرتبط با آن عنوان شده و جهت جلوگیری از زیاد شدن حجم کتاب در مورد علائم، نشانه ها و تشخیص بیماریها صحبت نشده است . همچنین بیماریهای بحث شده صرفاً مواردی است که نیاز به بستری نداشته و همچنین جزء بیماریهای اورژانس نیز طبقه بندی نمی شوند. مطالب به صورت مختصر اما جامع ذکر شده و از مراجع علمی متعدد استفاده شده است . همچنین انتخاب درمانها با شریط بومی کشور هماهنگ شده است. گردآوری این کتاب نزدیک به 2 سال مداوم طول کشیده و در چندین نوبت اصلاح و توسط گروهی از بهترین اساتید دانشگاه علوم پزشکی مشهد به دقت بررسی شده است، ولی کماکان مانند هر کتاب دیگر نیازمند بازنگری و در نتیجه همراهی خوانندگان عزیز دارد. لذا با افتخار نوشته های اصلاحی شما را مطالعه خواهیم نمود .                   فصل اول – پوست/ 17   اگزما Eczema نكته : دربعضی موارد توسط پزشكان اگزما مترادف با درماتیت در نظر گرفته می شود ولی باید دقت كرد كه تمام انواع اگزماها نوعی درماتیت هستند ولی هر درماتیتی اگزما نیست . تقسیم بندی اگزما : 1-          اگزما اگزوژن –        درماتیت تماسی تحریكی (Irritant Contact Dermatits) –        درماتیت تماسی حساسیتی(Allergic Contact Dermatits)    –        درماتیت به علت حساسیت به نور –        درماتیت عفونی –        Dermatophytide –        اگزمای به دنبال تروما 2-          اگزما آندوژن –               Atopic Dermatits –        Seborrhoeic Dermatits –        Asteatotic Eczema –        Discoid Eczema –        Lichen simplex chronicus –        Pityriasis Alba –        Hand Eczema –        و… ×       با توجه به تفاوت های درمانی، هر یك از موارد فوق در ادامه بصورت مباحث جداگانه بحث شده اند. فصل اول – پوست /  18 درماتیت تماسی تحریكی Irritant Dermatits 1- تذكرات به بیمار : ×        پرهیز از عامل ایجاد تحریك ×       كمپرس وشستن محل با آب خنك ( درمرحله حاد ) 4 تا 6 مرتبه در روز و به مدت 3 روز كه معمولا كافی است . 2- درمان :  IR Adult : Tab Hydroxyzin Hcl 25-100 mg / day   ( در صورت خارش خفیف25 mg  قبل از خواب كافی است .) Children: Syr Hydroxyzin HCL 2mg / Kg / 24 h / in 3 div doses      Cap cephalexin 250 – 500 mg / Q6h or                 در صورت بروزعفونت                            Tab Erythromycine 400 mg / Q6h        3- نكات درمانی : ×    درمرحله حاد درماتیت تحریكی استفاده از كورتیكواستروئید موضعی تاثیری ندارد ولی در موارد بسیار شدید می توان از كورتون خوراكی و به صورت زیر استفاده نمود : IR Tab prednisolone 20-30 mg / Bid 1.                For 5 days ð then would be Tappered  ×       استفاده از نرم كننده های پوست مانند وازلین و اوسرین مفید است.                                                                                                                           فصل اول –  پوست / 19 درماتیت تماسی حساسیتی Allergic contact Dermatits 1- تذكرات به بیمار : ×       دوری از عامل ایجاد حساسیت ×       كمپرس خنك و مرطوب در مرحله حاد (Qid for 3 days) 2- درمان :  IR  تا رفع علائم ointment Triamcinolone  TDS / : حساسیت خفیف 1.  Tab prednisolone 30-60 mg / day: حساسیت شدید                                    for 5 days ð then would be tappered Tab Hydroxyzine 25-100 mg / day      :در صورت خارش شدید 2. Cap cephalexin or Tab Erythromycine / for 7 days:در صورت بروز عفونت 3. 3- نكات درمانی : ×       اصولا استفاده از آنتی هیستامینها خیلی مفید نمی باشند و مصرف آنها فقط جهت كنترل خارش شدید می باشد . ×       استفاده از نرم كننده های پوست و یا همراهی نرم كننده ها با مواد كراتولیتیك (مثلا اوره %10-5 دراوسرین) درفواصل مصرف كورتون موضعی مفید است . ×       در برخی مطالعات نشان داده شده كه نور آفتاب، PUVA، مصرف آسپرین و حتیXRAY ،‌ واكنشهای آلرژیك تماسی را كاهش می دهند . فصل اول – پوست /  20 درماتیت به دنبال تماس با نور- كهیر آفتابی Solar Dermatits 1- تذكرات  به بیمار : ×       پوست بدن در برابر آفتاب پوشیده باشد (بهتر است از لباس با الیاف طبیعی استفاده شود). ×        استفاده از كلاه نقاب دار و دستكش نخی بسیار مفید است . ×        هنگامیكه ضرورت وجود ندارد از آفتاب پرهیز شود. 2- درمان :                            IR 1. Ointment Hydrocortisone 1% TDS / for 5 days 2. Cream Antisolar ( spf ≥ 15 ) 3- نكات ایمنی : ×       استفاده از كورتون سیستمیك ، PUVA و سیتوتوكسیك ها در برخی از مطالعات مفید گزارش شده ولی مصرف آنها توصیه نمی شود. فصل اول – پوست/ 21 درماتیت عفونی Infectious Dermatits 1- نكات مقدماتی : ×       تعریف : به اگزمایی اطلاق می شود كه به علت میكروارگانیسم ها و یا فراورده های آنها ایجاد شده و تا زمانیكه این میكروارگانیسم از بین نرود، اگزما نیز وجود دارد . ×       درماتیت عفونی با اگزمای عفونی شده كه در آن یكی از انواع اگزما دچار عفونت ثانویه باكتریال شده است متفاوت بوده و درمان آنها نیز متفاوت است . 2- درمان :   IR Local  Antibiotic : خفیف .1  بر اساس ژرم عامل ایجاد عفونت    Systemic Antibiotic : شدید 2. 3- نكته درمانی : ×       عامل مساعد كننده و زمینه ایجاد عفونت در بیمار باید از بین برده شود. ×       واكنش های مشابهی در عفونت های قارچی نیز مشاهده می شود كه به Dermatophytide معروف بوده و درمان آن نیزدرمان عفونت قارچی است. فصل اول – پوست / 22 اگزما به دنبال تروما  Post Traumatic Eczema 1-  نكته مقدماتی : ×       این حالت به اگزمایی گفته می شود كه به دنبال اعمال جراحی، تشكیل اسكار (scar) ، استاز به دنبال برداشتن ورید صافن و… ایجاد می شود. 2- درمان :                                                   IR                                                                                       Ointment Hydrocortisone TDS / for  5-7  days 1. فصل اول – پوست/ 23 درماتیت آتوپیك Atopic Dermatits 1- نكات مقدماتی : ×       تعریف : یك اگزمای پوستی خارش دار مزمن و با عودهای مكرر كه همراه با التهاب می باشد. ×       ضایعة المانتر آن بصورت پاپولهای خارش دار ( در شیرخواران وزیكول شایعتر است ) كه به علت خاراندن دچار Excoriation شده و ضخیم گردیده است می باشد . این ضایعات در سطوح فلكسور بدن بیشتر است . ×       معمولا با اختلالات آتوپیك دیگر( مثل آسم ، رینیت آلرژیك و … ) در خود فرد و یا خانوادة وی همراه است. 2-  تذكرات به بیمار : ×        به علت مزمن بودن بیماری و درمان مشكل آن ،‌ یكی از مهمترین اقدامات پزشك , توضیح در مورد بیماری و درمانهای آن به بیماران می باشد . چرا كه هدف از درمان ، بهبود كیفیت زندگی فرداست و در این گونه بیماریهای مزمن،‌ آمادگی و بالا بردن  توان  روحی  بیمار نقش مهمی دارد. ×        بیمار باید از عوامل و مواردی كه باعث تشدید ضایعات می شود شدیدا پرهیز كند. این عوامل در افراد مختلف متفاوت است و توسط خود فرد و یا والدین كشف می شوند. پرهیز ازخشك شدن پوست، گرم كردن اتاق، لباسهای پشمی و مواد غذایی خاص كمك كننده است . ×       واكسیناسیون در این كودكان مشكلی ایجاد نمی كند . ولی در موارد خاص كه شدیدا به پروتئین های تخم مرغ حساس می باشند، برخی از واكسن ها ممكن است ضایعات را تشدید كنند. ×       به علت خطر بالای ابتلا به هر پس سیمپلكس ، باید به والدین بیمار درمورد تماس كودك خود با بیماران با ضایعات فعال هر پسی هشدار داده شود. 3-        درمان :               I.      استفاده از كرمهای مرطوب كننده به خصوص پس از استحمام .             II.      كوتیكواستروئید موضعی : ×        Low Potency : صورت، پلك ها، ناحیه آگزیلا،‌ كشاله ران و در كودكان زیر یكسال . ×        High potency : در موارد شدید و در بالغین استفاده می شود . فصل اول – پوست /  24 ×        نحوة‌ مصرف : 2 نوبت در روز به مدت 7-3 روز. سپس روی یك كورتون موضعی ضعیف و به صورت نگه دارنده حفظ می شود . ×       در موارد ایجاد Lichenification (چرمی شدن) از استروئید قویتر و بصورت پانسمان بسته و اضافه کردن سالیسیک اسید استفاده شود. ×       در صورت بروز عفونت باكتریال ثانویه : cap cloxacillin  or  Tab Erythromycine ×       در صورت بروز عفونت HSV : Tab  Acyclovir (po) Þ حال عمومی خوب Amp Acyclovir (IV) Þ بروز تب و حالت توكسیك 4- درمان خارش : ×       شدید :  Promethazine  Ü  نیم ساعت قبل از خواب ×       خفیف : ( قبل از خواب )  Tab Hydroxyzine  25 mg / QD 5- نكات درمانی : ×       درمان انتخاب شده با توجه به شروع ضایعات و شدت آن فرق می كند . ×       انتخاب نوع درمان به سن، جنس،وضعیت اقتصادی،محل های درگیروشدت بیماری متفاوت است ×       عوارض مصرف طولانی مدت كورتیكواستروئید باید به بیماران توضیح داده شود. ×       در صورت عدم پاسخ به درمانهای فوق بیمار به یك متخصص پوست مجرب ارجاع شود .

 • نمونه قرارداد واگذاری سرویس ایاب و ذهاب پرسنل

  نمونه قرارداد واگذاری سرویس ایاب و ذهاب پرسنل دانلود فایل نمونه قرارداد واگذاری سرویس ایاب و ذهاب پرسنل  1- نام دستگاه (كارفرما) : شركت سهامی آزمایشگاه فنی و مكانیك خاك 2- نام نماینده دستگاه : 3- سمت نماینده دستگاه :…

 • سمینار تکنولوژی GTL

  بررسی تکنولوژی GTL,پایان نامه تکنولوژی GTL,پروژه تکنولوژی GTL,تحقیق تکنولوژی GTL,تکنولوژی GTL,دانلود تکنولوژی GTL,سمینار تکنولوژی GTL دانلود فایل سمینار تکنولوژی GTL  فایل بصورت PDF

 • : نقاشی در اكسپرسیونیسم

  نقاشی در اكسپرسیونیسم دانلود فایل نقاشی در اكسپرسیونیسم پیشگفتار: در باور من اصل مهم، پذیرش اشتباه است كه تعریف دیگر زندگی است. پذیرش دلتنگی‌هاست كه تعریف دیگر عشق است، گر چه آنچه مهم است به چشم دیده نمی‌شود و آنچه…

 • مقاله بررسی كاربرد كدینگ در مخابرات

  پروژه بررسی كاربرد كدینگ در مخابرات,تحقیق بررسی كاربرد كدینگ در مخابرات,دانلود تحقیق بررسی كاربرد كدینگ در مخابرات,مقاله بررسی كاربرد كدینگ در مخابرات دانلود فایل [4]

 • پیشینه پژوهش و مبانی نظری اضطراب اجتماعی (فصل دو)

  پیشینه پژوهش و مبانی نظری اضطراب اجتماعی (فصل دو) دانلود فایل پیشینه پژوهش و مبانی نظری اضطراب اجتماعی (فصل دو) در 46صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)…

 • مقاله مولانا از بلخ تا قونیه

  مقاله مولانا از بلخ تا قونیه دانلود فایل مولانا از بلخ تا قونیه   جلال‌الدین محمد بلخی ـ مولوی ـ هشتصد سال پیش در شهر بلخ متولد شد. به سن نوجوانی نرسیده‌بود که پدرش ـ بهاءالدین‌ الولد سلطان ‌العلما ـ…

 • پژوهش بررسی میزان انطباق برنامه درسی اجرا شده با نیازهای دانشجویان

  انطباق برنامه درسی اجرا شده با نیازهای دانشجویان,بررسی میزان انطباق برنامه درسی اجرا شده,پژوهش بررسی میزان انطباق برنامه درسی اجرا شده با نیازهای دانشجویان,پژوهش کارشناسی بررسی میزان انطباق برنامه درسی اجرا شده با نیازهای دانشجویان دانلود فایل پژوهش کارشناسی بررسی…

 • طرح توجیهی پشم شسته شده

  طرح توجیهی پشم شسته شده دانلود فایل طرح توجیهی پشم شسته شده مناسب برای اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا ارائه طرح به منظور استفاده…

 • پایان نامه بررسی علم دامپزشکی

  پایان نامه بررسی علم دامپزشکی,پروژه بررسی علم دامپزشکی,تحقیق بررسی علم دامپزشکی,دامپزشکی,دانلود پایان نامه بررسی علم دامپزشکی,علم,مقاله بررسی علم دامپزشکی دانلود فایل پایان نامه بررسی علم دامپزشکی در 115 صفحه ورد  قابل ویرایش  پیش گفتار علم دامپزشكی به عنوان یكی از…

 • سمینار نتیرات زدایی از آب اشامیدنی به روش تبادل یونی

  پایان نامه نتیرات زدایی از آب اشامیدنی به روش تبادل یونی,پروژه نتیرات زدایی از آب اشامیدنی به روش تبادل یونی,تحقیق نتیرات زدایی از آب اشامیدنی به روش تبادل یونی,سمینار نتیرات زدایی از آب اشامیدنی به روش تبادل یونی,نتیرات زدایی از…

 • پروژه تحلیل خطر پذیری

  پروژه تحلیل خطر پذیری,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود پروژه تحلیل خطر پذیری,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل پروژه تحلیل خطر پذیری در 58 صفحه با فرمت pdf 1–…

 • پاورپوینت فضای اقلیمی در معماری سنتی ایران

  پاورپوینت فضای اقلیمی در معماری سنتی ایران دانلود فایل پاورپوینت فضای اقلیمی در معماری سنتی ایران فضای اقلیمی در معماری سنتی ایراناین پاورپوینت در 22 اسلاید می باشد. فهرست مطالب اسلایدها : فهرست شبستان شوادان                       حوض خانه و سرداب       پایاب          …

 • پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره ۳: درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای (مالیات و انتقالات)

  اندازه‌گیری درآمد حاصل ا,پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2 (نحوه ارائه اطلاعات بودجه ای در صورتهای مالی ),تحلیل جریان ورودی اولیه منابع حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای,تعاریف مبادله، مالیات، انتقالات، جرایم,داراییهای انتقالی مشروط,دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2(نحوه…

 • پروژه کامل قطار های شهری

  پایان نامه قطار شهری,پروژه,پروژه قطار شهری,پروژه قطار های شهری و مترو,پروژه کامل قطار های شهری,پژوهش,پژوهش قطار های شهری,تحقیق,تحقیق قطار شهری,تحقیق قطار های شهری,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,قطار,قطار شهری,مقاله,مقاله قطار های شهری دانلود فایل پروژه ی کامل و جامع قطار های…

 • پاورپوینت بررسی نقش كلسترول در بیماری های عروق قلب

  بررسی نقش كلسترول در بیماری های عروق قلب,بیماری,پاورپوینت بررسی نقش كلسترول در بیماری های عروق قلب,تحقیق بررسی نقش كلسترول در بیماری های عروق قلب,دانلود پاورپوینت بررسی نقش كلسترول در بیماری های عروق قلب,عروق,قلب,مقاله بررسی نقش كلسترول در بیماری های عروق…

 • كار آموزی نصب وعیب یابی لوازم داخلی كامپیوتر مثل هارد و گرافیك كارت وcpu

  كار آموزی نصب وعیب یابی لوازم داخلی كامپیوتر مثل هارد و گرافیك كارت وcpu دانلود فایل كار آموزی  نصب وعیب یابی لوازم داخلی كامپیوتر مثل هارد و گرافیك كارت وcpu فهرست مطالب عنوان                                                                                                              صفحه مقدمه          …

 • مقاله بررسی علل گرایش جوانان به فرهنگ‌های غیربومی

  پروژه بررسی علل گرایش جوانان به فرهنگ‌های غیربومی,تحقیق بررسی علل گرایش جوانان به فرهنگ‌های غیربومی,دانلود تحقیق بررسی علل گرایش جوانان به فرهنگ‌های غیربومی,مقاله بررسی علل گرایش جوانان به فرهنگ‌های غیربومی دانلود فایل مقاله بررسی علل گرایش جوانان به فرهنگ‌های غیربومی…

 • پایان نامه لیزر DBR و برررسی اثر افزایش عمل کانال بر بهبود عملکرد آن

  پایان نامه لیزر DBR و برررسی اثر افزایش عمل کانال بر بهبود عملکرد آن دانلود فایل پایان نامه لیزر DBR و برررسی اثر افزایش عمل کانال بر بهبود عملکرد آن چکیده:  دیودهای لیزر مبتنی بر ساختار بازتابگرهای توزیع شده براگ،…

 • پروژه كارآفرینی پرورش گل وگیاه زینتی

  پرورش,پروژه كارآفرینی پرورش گل وگیاه زینتی,پروژه کارافرینی پرورش گل وگیاه زینتی,توجیه اقتصادی پرورش گل وگیاه زینتی,دانلود پروژه پرورش گل وگیاه زینتی,دانلود کارآفرینی پرورش گل وگیاه زینتی,طرح توجیه فنی پرورش گل وگیاه زینتی,طرح توجیهی پرورش گل وگیاه زینتی,کارآفرینی پرورش گل وگیاه…

 • پایان نامه بررسی خوردگی در كندانسور های نیروگاهی و تاثیر آن بر نیروگاه

  بررسی خوردگی در كندانسور های نیروگاهی و تاثیر آن بر نیروگاه,پایان نامه بررسی خوردگی در كندانسور های نیروگاهی و تاثیر آن بر نیروگاه,پروژه خوردگی در كندانسور های نیروگاهی و تاثیر آن بر نیروگاه,تحقیق خوردگی در كندانسور های نیروگاهی و تاثیر…

 • دانلود پاورپوینت سازماندهی و طراحی سازمان (فصل هشتم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان)

  دانلود پاورپوینت سازماندهی و طراحی سازمان (فصل هشتم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان),دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر علی رضائیان با عنوان سازماندهی و طراحی سازمان,سازماندهی بر مبنای محصول,سازماندهی بر مبنای وظیفه,طراحی واحدها سازمانی,فراگرد سازماندهی…

 • ICT در دولت

  ICT در دولت,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه ICT در دولت,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود جزوه آموزشی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات دانلود فایل دانلود پروژه ICT…

 • ترجمه مقاله الگوریتمی برای تقاطع و تحلیل سیگنال های رادار فشرده سازی پالس با استفاده ازگیرنده دیجیتالی

  ترجمه مقاله الگوریتمی برای تقاطع و تحلیل سیگنال های رادار فشرده سازی پالس با استفاده ازگیرنده دیجیتالی,ترجمه مقاله الگوریتمی برای تقاطعو تحلیل سیگنال های رادار فشرده سازی پالس با استفاده ازگیرنده دیجیتالی دانلود فایل ترجمه مقاله الگوریتمی برای تقاطعو تحلیل…

 • پاورپوینت تئوری واتسون (Watson’s theory)

  پاورپوینت تئوری واتسون (Watson’s theory) دانلود فایل پاورپوینت تئوری واتسون (Watson’s theory) این پاورپوینت در 40 اسلاید می باشد  پس از ارائه این مبحث، انتظار می رود دانشجو قادر باشد: 1- تئوری  واتسون را به طور خلاصه شرح دهد.  2-…

 • مقاله تعلیم و تربیت ازدیدگاه اسلام

  مقاله تعلیم و تربیت ازدیدگاه اسلام دانلود فایل مقاله تعلیم و تربیت ازدیدگاه اسلام فهرست: مقدمه تربیت از دیدگاه اسلام تربیت وچالش های عصر حاضر چالش های عصر حاضردر قلمرو تربیت دینی تربیت وجایگاه اصول درنظریه های تربیتی منابع بخشهایی…

 • مقاله مالیات بر ارث

  مقاله مالیات بر ارث دانلود فایل بخشهایی از متن:مالیات بر ارثهرگاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی اموالی از متوفی باقی بماند مشمول مالیات بر ارث خواهد بود وراث برای استفاده از حقوق مالی و اموال…

 • تحقیق جامع معماری مساجد مختلف در شهر یزد

  تحقیق جامع معماری مساجد مختلف در شهر یزد دانلود فایل تحقیق جامع معماری مساجد مختلف در شهر یزد پیشگفتار  مطالب این مجموعه با عنوان بررسی تزئینات ونقوش مسجد جامع یزد جمع گرد آوری شده و سعی برآن بوده تا جایی…

 • ترجمه برخی نتایج دوگانگی برای مسائل برنامه ریزی غیرخطی نامعلوم

  ترجمه برخی نتایج دوگانگی برای مسائل برنامه ریزی غیرخطی نامعلوم,ترجمه دوگانگی مسائل برنامه ریزی غیرخطی نامعلوم دانلود فایل نمونه ترجمه چکیده مفهوم دوگانگی نقش مهمی در تئوری بهینه سازی بازی می کند. این مقاله به بررسی برخی از روابط اولیه…

 • پایان نامه مدل سازی تجهیزات custom power با استفاده از PSCAD.EMTDC

  پایان نامه مدل سازی تجهیزات custom power با استفاده از PSCAD.EMTDC دانلود فایل پایان نامه مدل سازی تجهیزات custom power با استفاده از PSCAD.EMTDC چکیده:  این پروژه 6 فصل می باشد که در زیر به معرفی آنها می پردازیم:  مقدمه…

 • پاورپوینت رادار پالسی و رادار cw ضد رادار ها و مقابله با ضد رادار ها

  پاورپوینت رادار پالسی و رادار cw ضد رادار ها و مقابله با ضد رادار ها دانلود فایل پاورپوینت رادار پالسی و رادار cw  ضد رادار ها و مقابله با ضد رادار ها 

 • مقاله wireless

  wireless,بررسی wireless,پژوهش wireless,تحقیق wireless,مقاله wireless دانلود فایل مقاله wireless قسمتی از متن: سکوی انعطاف پذیر برای پیاده سازی سرویس های جدید رقابت ، نیازهای متنوع و مختلف و جلب نظر مشتری در سرویس دهندگان بزرگ (Enterprise)، نیاز به سرویس های…

 • پاورپوینت آب انبار در معماری اسلامی

  پاورپوینت آب انبار در معماری اسلامی دانلود فایل پاورپوینت آب انبار در معماری اسلامی این پاورپویت شامل موارد زیر می باشد: تعاریف آب انبارتاریخچه آب انباردلایل ایجاد آب انباربهداشت آب انبارهامنابع تامین آب آب انبارهانحوه آب رسانی در آب انبارهاتقسیم…

 • تحقیق اهداف شركت واگن سازی ابهر

  تحقیق اهداف شركت واگن سازی ابهر دانلود فایل بخشهایی از متن:اهداف شركت واگن سازی ابهر، کسب دانش فنی مونتاژ واگن مترو و واگن دو طبقه درمرحله اول و کسب دانش فنی ساخت اتاق وتجهیزات مختلف درمرحله بعدی است به نحوی…

 • مقاله ضرورت توسعه انرژی های پاک

  مقاله انرژی پاک,مقاله ضرورت توسعه انرژی های پاک دانلود فایل انرژی های پاک و ضرورت توسعه آن قسمتهایی از متن: دسترسی كشورهای درحال توسعه به انواع منابع جدید انرژی، برای توسعه اقتصادی آنها اهمیت اساسی دارد و پژوهش های جدید…

 • پژوهش تصفیه فاضلاب صنایع غذایی

  آلودگیهای ناشی از مصرف آب در فرآیندهای صنعتی,اثرات دفع فاضلاب صنایع غذایی به آبهای پذیرنده,ازچرخش یا ریسایكلینگ,استراتژی تصفیه ودفع فضولات صنعتی,انواع فاضلاب صنایع غذایی,پژوهش تصفیه فاضلاب صنایع غذایی,تحقیق تصفیه فاضلاب صنایع غذایی,تحقیق مصرف آب در صنایع غذایی,روشهای تصفیه فاضلاب صنایع…