پایان نامه بررسی دستگاه گوارش، تنفس، خون و مایعات بدن، دفع ادرار

بررسی دستگاه گوارش,پایان نامه بررسی دستگاه گوارش، تنفس، خون و مایعات بدن، دفع ادرار,پروژه بررسی دستگاه گوارش، تنفس، خون و مایعات بدن، دفع ادرار,تحقیق بررسی دستگاه گوارش، تنفس، خون و مایعات بدن، دفع ادرار,تنفس,دانلود پایان نامه بررسی دستگاه گوارش، تنفس، خون و مایعات بدن، دفع ادرار,مقاله بررسی دستگاه گوارش، تنفس، خون و مایعات بدن، دفع ادرار

دانلود فایل

پایان نامه بررسی دستگاه گوارش، تنفس، خون و مایعات بدن، دفع ادرار در 70 صفحه ورد قابل ویرایش دستگاه گوارش عمل گوارش: گوارش عملی است كه مواد غذایی را طوری تغییر می دهد كه برای سلول های بدن قابل استفاده باشد. لوله گوارش: لوله ای است طویل كه از دهان شروع شده و به مخرج ختم می شود. ساختمان لوله گوارش (از داخل به خارج) 3 لایه دارد. 1-   لایه مخاطی 2-   لایه عضلانی شامل عضلات حلقوی صاف در داخل و طولی صاف در خارج است وظیفه آنها ایجاد حركات درلوله گوارشی و محفوظ كردن محتویات آن می باشد. 3- لایه پیوندی خارجی: كه از بافت پیوندی است و لوله گوارش را به قسمتهای دیگر متصل می كند و روده بند (مزانتر) نام دارد.                                                                    مكانیكی                            اعمال عمومی دستگاه گوارش                    گوارش                                                                    شیمیایی                                                                  جذب: روده باریك نقش دهان در دستگاه گوارش: 1-   تشخیص مزه و كیفیت غذا: به كمك پرزهای چشایی- زبان (بمقدار زیاد)- حلق- دهان 2-   گوارش غذا: كه عمدتا مكانیكی و توسط دندانها صورت می گیرد. دندان ها در هر آرواره 1-   پیش : 4 عدد با تاج قطع كننده و یك ریشه مخروطی برای بریدن و پاره كردن 2-   نیش: 2 عدد با تاج مخروطی نوك تیز و یك ریشه مخروطی برای بریدن و پاره كردن 3-   آسیاهای كوچك: 4 عدد با 1 یا 2 ریشه و تاج پهن با 2 برجستگی برای خرد و له كردن غذا 4-   آسیاهای بزرگ: 6 عدد با ریشه 3 شاخه تاج پهن با 4 برجستگی مناسب برای ساییدن غذا                    تاج: بیرون از لثه  ساختمان دندانها                                      ریشه:  درون لثه خارجی ترین لایه دندان را مینا كه سخت ترین ماده بدن می باشد  پوشانده است[ %96 آهك، 4% پروتئین (اوسئین)]. زیر مینا عاج قرار دارد با سختی كم (72% آهك و 28% پروتئین) و در حفره وسط آن مغز شامل بافتهای زنده پیوندی، عصب و رگهای خونی راپر می كند و روكش ریشه دندان ساروج است. نكته: دندانهای انسان مخلوطی از رژیم گوشتخواری و گیاهخواری است. بزاق بزاق دهان چسبنده و لزج است.                           3 جفت غده بزاقی شامل: 1جفت زیر زبانی و 1 جفت تحت فكی و 1 جفت بناگوشی می باشد.                              آب لیزوزیم پتیالین موسین تركیبات بزاق: 1-   آب 99% 2-   لیزوزیم در گوارش نقش دارد و با تخریب دیواره سلولی میكروبها را می كشد. 3-   پتیالین نوعی آمیلاز است كه نشاسته را به قندهای ساده تر تبدیل می كند. 4-   موسین نوعی پروتئین كه در آب به ماده لزج و لغزنده موكوس تبدیل می شود و حركت غذا را در دهان حلق و مری تسهیل می كند. حلق حلق چهار راهی كه از جلو به دهان و و از بالا به بینی و از پایین به مری و نای راه دارد و لقمه غذا باید وارد یكی از آنها شود. بلع مركز آن  در بصل النخاع می باشد و به كمك عصب واگ (پنوموگاستریك) و همكاری ماهیچه های زبان كه راه دهان را می بندد و اپی گلوت كه نای را می بندد و زبان كوچك كه بینی را می بندد صورت می گیرد تا غذا وارد مری شود. نكته: در مری گوارش صورت نمی گیرد و حركات كرمی شكل غذا را به سمت معده حركت می دهند. نكته: انقباضات منظم و پشت سر هم عضلات حلقوی و طولی جدار مری به صورت موجی از حلق به طرف معده پیش می رود و این حركات را واكنش های خودكار عصبی تنظیم می كند. معده مكانیكی: توسط حركات معده         گوارش معده شیمیایی: توسط شیر معده تذكر: در محل اتصال معده به روده كوچك دریچه وجود دارد و غذا را كم كم به روده وارد می كند. حركات معده 1-   حركات نوع اول كه بلافاصله بعد از خوردن غذا شروع شده و غذا را به شیره معده مخلوط می كند. 2-   حركات نوع دوم نیم ساعت بعد از خوردن غذا شروع می شود و باعث تحویل غذا به معده می شود. غدد معده در دیواره معده غده های ترشحی زیادی وجود دارند كه اسید، آنزیم و موسین ترشح می كنند. و این غده ها از انواع لوله های ساده یا منشعب می باشند و سه نوع سلول دارد. سلولهای غدد معدی 1-   سلول های اصلی گردن: ماده مخاطی موسین دار غلیظ برای حفاظت معده ترشح می كند. 2-   سلول های اصلی تنه: آنزیم ها را ترشح می كند. 3-   سلول های كناری: اسید كلریدریك ترشح می كند.                    اسید كلریدریك آنزیم پپسین شیره معده    آنزیم لیپاز آنزیم رنین ترشحات مخاطی         1- ضد عفونی كردن معده 1- اسید كلریدریك  2- فعال كردن پپسین                             3-كمك به هضم مواد غذایی 2- آنزیم پپسین پروتئین ها را به اجزای ساده تر تبدیل می كند. و مهمترین آنزیم معده است. 3- آنزیم لیپاز مقدارش كم است و چربی های شیر را به اسید چرب و گلیسرول تبدیل می كند. 4- آنزیم رنین (مایه پنیر) كازئین شیر را به حالت جامد در می آورد تا پپسین آنرا گوارش دهد. نكته: رنین در پنیر سازی مصرف می شود. نكته: PH اسید معده بزرگسالان برای عمل رنین مناسب نیست. 5- ترشحات مخاطی ترشحات مخاطی نقش حفاظتی دارند و جدار معده را از اثر آنزیم و پپسین و اسیدكلریدریك حفاظت می كند. كیموس معده سوپ مخصوصی است كه پس از گوارش معدی بوجود می آید و به طور متناسب از دریچه پیلور تحویل روده می شود. ترتیب خروج مواد از معده: 1-قند ها                 2- پروتئین ها          3- چربی ها روده باریك عمل گوارش در لوله باریك اتمام می پذیرد طول آن 6 متر و قطر آن 5/2 سانتی متر و 25 سانتی متر اول آن دوازده نام دارد. كبد و لوزالمعده با آن ارتباط دارند كه مهمترین محل گوارش می باشد جدار روده چین خوردگی ها و برجستگی هایی دارد كه پرز نام دارد و دیواره سلولهای لایه پوششی پرز در طرف روده چین خوردگیهای زیادی دارند كه میكروپرز نام دارد و سطح جذب را 600 برابر افزایش داده و به 200 متر مربع می رساند. فعالیت های گوارشی روده باریك: 1-   گوارش غذا كامل می شود. 2-   مواد غذایی برای روده به خون و لنف جذب می شود. 3-   مقدار الكترولیت ها و املاحی كه دفع می شوند را كنترل می كند. 4-   هورمون هایی برای تنظیم ترشحات لوزالمعده و صفرا و معده ترشح می كند. علل گوارش زیاد مواد در روده باریك: تراوش یا تصفیه در این عمل خون موجود در گلومرول تحت تأثیرفشار خون از منافذ بسیار ریز موجود در كپسول بومن عبوركرده، وارد نفرون می شود. جدار مویرگها در تماس مستقیم با جدار سلولهای كپسول بومن هستند در این دو جدار منافذی وجود دارد كه آب و املاح و كلیه مواد محلول درپلاسما به استثنای مولكولهای درشت پروتئین و جربی از آنها عبور می كنند. در این عمل هیچ گونه انتخابی صورت نگرفته و تراوش بر مبنای درشتی و ریزی مولكولها و تحت تاثیر فشار خون صورت می گیرد. این عمل نفرون تراوش یا تصفیه گفته می شود. مایع راه یافته به كپسول بومن را مایع صاف شده می نامند. باز جذب در مرحله تراوش موادی مانند آب، گلوكز، اسیدهای آمینه و بعضی یونها كه وجود آنها برای بدن لازم است از جریان خون خارج شده وارد مجاری نفرون ها می شوند. سلولهای جدار نفرونها این مواد را مجدداً به خون برگشت می دهند به این عمل باز جذب می گویند. نكته مهم: در دیابت میزان قند خون به 2 تا 3 برابر حد معمول كه یك گرم در لیتر می باشد  افزایش می یابد و حدانتقال فعال در سلولهای نفرون تغییر نمی كند. غلظت اوره در مایع تراوش یافته كپسول بومن دارای غلظتی برابر با غلظت اوره در پلاسما است. نفوذپذیری سلولهای جدار لوله نفرون نسبت به اوره بسیار كم بوده ولی در اثر باز جذب آن درصد اوره افزایش پیدا می كند، به طوری كه غلظت اوره در ادرار صد برابر غلظت این ماده در پلاسما است.

 • پایان نامه بررسی ارتباط سود تقسیمی با بازده تحقق یافته شرکتهای پذیرفته شده

  بررسی ارتباط سود تقسیمی با بازده تحقق یافته شرکتهای پذیرفته شده,پایان نامه بررسی ارتباط سود تقسیمی با بازده تحقق یافته شرکتهای پذیرفته شده دانلود فایل بررسی ارتباط سود تقسیمی با بازده تحقق یافته شرکتهای پذیرفته شده چکیده: پایان نامه ارشد…

 • ترجمه مقاله سیستم اطلاعاتی نیروی كار بهداشتی كنیا : مدل تأثیر بر سیاست استراتژیك منابع انسانی و برنامه ریزی و مدیریت

  ترجمه مقاله سیستم اطلاعاتی نیروی كار بهداشتی كنیا : مدل تأثیر بر سیاست استراتژیك منابع انسانی و برنامه ریزی و مدیریت دانلود فایل ترجمه مقاله سیستم اطلاعاتی نیروی كار بهداشتی كنیا : مدل تأثیر بر سیاست استراتژیك منابع انسانی و…

 • بررسی و مقایسه ضرب المثل های عربی، فارسی و انگلیسی

  انگلیسی,بررسی و مقایسه ضرب المثل های عربی، فارسی و انگلیسی,ضرب المثل های,عربی,فارسی,مقایسه دانلود فایل بررسی و مقایسه ضرب المثل های عربی، فارسی و انگلیسی ا ل ف. موضوع و طرح مسئله (اهمیت موضوع و هدف) :این پژوهش با عنوان «بررسی…

 • مبانی نظری پایان نامه روانشناسی با موضوع کمال گرایی

  پیشینه پژوهش,فصل دوم پایان نامه,مبانی نظری پایان نامه روانشناسی با موضوع تعاریف و مدل های تاب آوری,مبانی نظری پژوهش دانلود فایل مبانی نظری پایان نامه روانشناسی با موضوع کمال گرایی در 19 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات:…

 • مقاله بررسی روانشناسی در مدیریت

  مقاله بررسی روانشناسی در مدیریت دانلود فایل مقاله بررسی روانشناسی در مدیریت بخشهایی از متن: مقدمه نیروی انسانی ماهر وکارآمد پربهاترین وارزنده ترین ثروت و دارائی هر کشور است. بسیاری از جوامع با وجود برخورداری از منابع طبیعی سرشار،به دلیل…

 • گزارش کاراموزی عمران پروژه خیام 18

  دانلود گزارش کارآموزی عمران پروژه خیام 18,کاراموزی عمران پروژه خیام 18,کارورزی عمران پروژه خیام 18,گزارش کاراموزی عمران پروژه خیام 18 دانلود فایل گزارش کاراموزی عمران پروژه خیام 18در33 صفحه ورد قابل ویرایش مقدمه بنام تنهاترین یار تنهایی گزارش كارآموزی (…

 • كاربردهای انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای در علوم باغبانی 17 ص + 18 اسلاید

  انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای در علوم باغبانی 17 ص 18 اسلاید,بررسی انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای در علوم باغبانی,پروژه انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای در علوم باغبانی 17 ص 18 اسلاید,تحقیق انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای در علوم باغبانی,درباره انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای,كاربردهای انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای در علوم…

 • پایان نامه بررسی مشکلات دانش آموزان دختر مدارس راهنمایی

  پایان نامه بررسی مشکلات دانش آموزان,پایان نامه بررسی مشکلات دانش آموزان دختر مدارس راهنمایی,مشکلات دانش آموزان دختر دانلود فایل پایان نامه بررسی مشکلات دانش آموزان دختر مدارس راهنمایی مقدمه در هر جامعه ای برای کنترل و پیشبرد آن سازمان های…

 • پاورپوینت مدیریت اسناد و بایگانی

  پاورپوینت مدیریت اسناد و بایگانی دانلود فایل پاورپوینت مدیریت اسناد و بایگانی اسلاید یک مدیریت امور دفتری: مجموعه اصول و روشهایی است که ناظر بر دریافت و ثبت، تهیه و صدور نامه های اداری می باشد و موجب هماهنگی، کنترل…

 • جوانان و او قات فراغت مجازی

  جوانان و او قات فراغت مجازی,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود مقاله جوانان و او قات فراغت مجازی,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود مقاله جوانان و او قات…

 • مقاله بررسی اشتغال و بیكاری

  پروژه بررسی اشتغال و بیكاری,تحقیق بررسی اشتغال و بیكاری,دانلود تحقیق بررسی اشتغال و بیكاری,مقاله بررسی اشتغال و بیكاری دانلود فایل مقاله بررسی اشتغال و بیكاری در 29 صفحه ورد قابل ویرایش   بیكاری و تورم دو مقوله مهم در اقتصاد كلان…

 • پرسشنامه سرمایه روانشناختی (PCQ)[1] لوتانز 2007

  پرسشنامه سرمایه روانشناختی (PCQ)[1] لوتانز 2007 دانلود فایل پرسشنامه سرمایه روانشناختی (PCQ)[1] لوتانز 2007 توضیح : ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) : تعداد گویه ها : تعداد مولفه :   روایی و پایایی :   نحوه نمره گذاری : منبع :…

 • طرح توجیهی فرم دهی فلزات به روش کشیدن

  طرح توجیهی فرم دهی فلزات به روش کشیدن دانلود فایل طرح توجیهی فرم دهی فلزات به روش کشیدن مناسب برای اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام…

 • مقاله تكوین یك روش گاز كروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیك

  مقاله تكوین یك روش گاز كروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیك دانلود فایل مقاله تكوین یك روش گاز كروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیك چكیده در این تحقیق یك روش ساده و كم هزینه…

 • مقاله بررسی مدلهای اقتصاد سنجی

  پروژه بررسی مدلهای اقتصاد سنجی,تحقیق بررسی مدلهای اقتصاد سنجی,دانلود تحقیق بررسی مدلهای اقتصاد سنجی,مقاله بررسی مدلهای اقتصاد سنجی دانلود فایل [1]

 • ترجمه مقاله مقررات، سودآوری و بازده تعدیل شده شرکتهای بیمه اروپایی

  ترجمه مقاله مقررات، سودآوری و بازده تعدیل شده شرکتهای بیمه اروپایی دانلود فایل ترجمه مقاله مقررات، سودآوری و بازده تعدیل شده شرکتهای بیمه اروپایی مقررات، سودآوری و بازده تعدیل شده شرکتهای بیمه اروپایی: بررسی تجربی: چکیده: این مطالعه به بررسی…

 • پروژه کارآفرینی طرح کنترل ایمنی گاز شهری در منازل

  ا,پروژه کارآفرینی طرح کنترل ایمنی گاز شهری در منازل,پروژه کارافرینی طرح کنترل ایمنی گاز شهری در منازل,توجیه اقتصادی طرح کنترل ایمنی گاز شهری در منازل,دانلود پروژه طرح کنترل ایمنی گاز شهری در منازل,دانلود کارآفرینی طرح کنترل ایمنی گاز شهری در…

 • مقاله بافندگی حلقوی

  مقاله بافندگی حلقوی دانلود فایل مقاله بافندگی حلقوی بخشهایی از متن: پارچه‌ها از نظر مواد بکار رفته انواع گوناگون دارند از جمله پنبه‌ای(نخی)، پشمی، ابریشمی . غیره. به بخشی از بازار که پارچه‌فروشی‌ها در آن قرار دارند بازار بزازها گفته…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدیریت ریسک

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدیریت ریسک دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدیریت ریسک در 26 صفحه ی قالب ورد و با فرمت docx و قابل ویرایش با منابع فارسی و انگلیسی قسمت هایی از متن مقدمه از…

 • مقاله مصرف مکمل های غذایی در ورزشکاران

  مقاله مصرف مکمل های غذایی در ورزشکاران دانلود فایل مقاله مصرف مکمل های غذایی در ورزشکاران بخشهایی از متن: غذای پیش از مسابقه راجدی بگیرید در آماده سازی ورزشکار برای شرکت در مسابقات ، ضروری است که او غذایی را…

 • پروژه کارآفرینی صنعت مبلمان ، از سنت به مدرن

  پروژه کارآفرینی صنعت مبلمان ، از سنت به مدرن,پروژه کارافرینی صنعت مبلمان ، از سنت به مدرن,توجیه اقتصادی صنعت مبلمان ، از سنت به مدرن,دانلود پروژه صنعت مبلمان ، از سنت به مدرن,دانلود کارآفرینی صنعت مبلمان ، از سنت به…

 • مقاله پردازنده دیجیتالی سیگنال

  مقاله پردازنده دیجیتالی سیگنال دانلود فایل مقاله پردازنده دیجیتالی سیگنال بخشهایی از متن: برنامه های كاربردی كه از تراشه پردازمن دیجیتالی سیگنال استفاده می كند، در حال ترقی اند، كه دارای مزیت كارآئی بالا و قیمت پایین است، رای یك…

 • پایان نامه تأثیر تصاویر ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS ) در توسعه کشاورزی

  پایان نامه تأثیر تصاویر ماهواره ای,پایان نامه تأثیر تصاویر ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS ) در توسعه کشاورزی,سیستم اطلاعات جغرافیایی,سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS ) در توسعه کشاورزی دانلود فایل پایان نامه تأثیر تصاویر ماهواره ای و سیستم اطلاعات…

 • مقالةكاربرد ریاضی در معماری

  مقالةكاربرد ریاضی در معماری دانلود فایل مقالةكاربرد ریاضی در معماری فهرست: معماری هندسه در معماری اسلامی ریاضیات در معماری پازل نانو چه نقشی خواهد داشت؟ معماری رئیس انجمن مفاخر معماری ایران: 5 درصد معماران در ساخت و ساز فعال هستند.بنابر…

 • پایان نامه مدلسازی و بررسی امکان ساخت آشکار ساز Cd,Zn,Te برای آشکار سازی پرتوهای X و لاندا

  Te برای آشکار سازی پرتوهای X و لاندا,Zn,پایان نامه مدلسازی و بررسی امکان ساخت آشکار ساز Cd دانلود فایل پایان نامه مدلسازی و بررسی امکان ساخت آشکار ساز Cd,Zn,Te  برای آشکار سازی پرتوهای X و لاندا دارای فرمت PDF می…

 • پاورپوینت سلامت الکترونیکی آشنایی با برخی خطرات زندگی الكترونیكی E-Life در فضای اینترنت

  پاورپوینت سلامت الکترونیکی آشنایی با برخی خطرات زندگی الكترونیكی E-Life در فضای اینترنت دانلود فایل پاورپوینت سلامت الکترونیکی آشنایی با برخی خطرات زندگی الكترونیكی E-Life در فضای اینترنت ( 26 اسلاید) این مجموعه یکی از بهترین مجموعه ها در زمینه…

 • شهر ها بدون فضای سبز

  بدون,تحقیق,سبز,شهر,شهر ها بدون فضای سبز,فضا,مقاله دانلود فایل امروزه مفهوم شهرها بدون وجود فضای سبز موثر در اشکال گوناگون آن قابل مقایسه نیست. شهر ها به عنوان کانون های تمرکز فعالیت و زندگی انسان ها برای اینکه بتوانند پایداری خود را…

 • سرقفلی در حقوق ایران

  تحقیق سرقفلی در حقوق ایران,تحقیق و بررسی سرقفلی در حقوق ایران,حقوق ایران,دانلود مقاله سرقفلی در حقوق ایران,سرقفلی,سرقفلی در حقوق ایران دانلود فایل سرقفلی در حقوق ایران برای نخستین بار در حقوق موضوعه دول اروپای غربی مورد شناسایی قرار گرفته و…

 • پایان نامه تاریخ اسلام - زمینه‌ها و چگونگی جنگ‌های رِدّه

  پایان نامه تاریخ اسلام - زمینه‌ها و چگونگی جنگ‌های رِدّه دانلود فایل

 • پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان ایرانی (IARS) گالونه و همکاران (2000)

  پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان ایرانی (IARS) گالونه و همکاران (2000) دانلود فایل پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان ایرانی (IARS) گالونه و همکاران (2000) توضیح : ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) : تعداد گویه ها : تعداد مولفه :   روایی و پایایی :  …

 • مقاله قوه قضائیه ،‌ وظایف و اختیارات

  مقاله قوه قضائیه ،‌ وظایف و اختیارات دانلود فایل قوه قضائیه فهرست: مقدمه 1 قوه قضاییه در یک نگاه 2 مطالعه‏ ی مقررات مربوط به قوه‏ ی‏ قضائیه درقانون اساسی. 2 مبحث اول : وظایف قوه ‏ی قضائیه 2 مبحث…

 • پژوهش آنالیز حالات بالقوه شکست و خرابی

  استاندارد های نظام کیفیت,پایان نامه آنالیز حالات شکست و خرابی,پژوهش آنالیز حالات بالقوه شکست و خرابی,تحقیق آنالیز حالات بالقوه شکست و خرابی,تحقیق آنالیز حالات شکست و خرابی,دانلود پژوهش آنالیز حالات بالقوه شکست و خرابی,سیری در نگرش به کیفیت,كاربرد آنالیز حالات…

 • عوامل مؤثر در طرح روسازی

  عوامل مؤثر در طرح روسازی دانلود فایل عوامل مؤثر در طرح روسازی انواع روسازیها  اجرای لایه های زیر اساس و اساس و رویه شنی عوامل مؤثر در طرح روسازی روسازیها معمولاً تحت تأثیر عوامل زیادی قرار دارند و از این…

 • پروژه مالی شركت ماشین سازی و سیم و كابل سازی حسام

  پروژه مالی شركت ماشین سازی و سیم و كابل سازی حسام دانلود فایل پروژه مالی شركت ماشین سازی و سیم و كابل سازی حسام مقدمه :اكنون بیش از نود سال تاسیس كارخانه برق شهری در ایران می‌گذرد و حدوداً سی…

 • مقاله آموزش برنامه FLASH

  پروژه آموزش برنامه FLASH,تحقیق آموزش برنامه FLASH,دانلود مقاله آموزش برنامه FLASH,مقاله آموزش برنامه FLASH دانلود فایل مقاله آموزش برنامه FLASH در 96 صفحه ورد قابل ویرایش  مبانی فلش محیط فلش ساده به نظر می‌آید. ممكن است قصد داشته باشید همین…