پایان نامه بررسی مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتری

پایان نامه بررسی مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتری,پروژه بررسی مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتری,تحقیق بررسی مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتری,دانلود پایان نامه بررسی مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتری,شبکه‌,کامپیوتر,محافظت,مدیریت,مقاله بررسی مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتری

دانلود فایل

پایان نامه بررسی مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتری در 160 صفحه ورد قابل ویرایش  چكیده ……………………………………………………………………………………. A بخش اول:مدیریت شبكه های كامپیوتر ……………………………………………….. 1 مقدمه …………………………………………………………………………………….. 2   مقدمات یك شبكه ………………………………………………………………………. 2   مزیت‌های یك شبكه ……………………………………………………………………. 3   كاركنان شبكه ………………………………………………………………………….. 4   مدیر شبكه ……………………………………………………………………………… 5   سایر كاركنان ………………………………………………………………………….. 5 فصل اول: مدیریت شبكه چیست؟ ………………………………………………………. 6  مدیریت شبكه چیست؟ ………………………………………………………………….. 7  مدیریت شماره‌های اشتراكی شبكه …………………………………………………….. 9    شماره‌های اشتراك كاربری ………………………………………………………….. 10    ایجاد شماره‌های اشتراك كاربری ……………………………………………………. 11    شماره‌های اشتراك گروه ……………………………………………………………… 16  محلی در مقایسه با جهانی ……………………………………………………………… 17  گروههای توكار ………………………………………………………………………… 19  برقراری ارتباط چندتایی ………………………………………………………………. 19 فصل دوم: مدیریت شبكه ……………………………………………………………….. 21  مدیریت شبكه …………………………………………………………………………… 22    مفاهیم مدیریت ………………………………………………………………………… 22    محدودیت‌های مدیریتی ……………………………………………………………….. 23    مشكلات شبكه …………………………………………………………………………. 23    تنظیم و پیكربندی شبكه ……………………………………………………………….. 24 فصل سوم:شبكه بندی و ارتباطات ……………………………………………………… 25  شبكه بندی و ارتباطات ………………………………………………………………….. 26 همگون سازی و تكرارسازی ……………………………………………………………..28 فصل چهارم: عیب‌یابی و رفع عیب ………………………………………………………34  عیب‌یابی و رفع عیب ……………………………………………………………………..34  Net account /synch ………………………………………………………………….35  نظارت بر عملیات Active Directory ……………………………………………. 35 فصل پنجم: مفهوم مدیریت منابع ……………………………………………………… 36   مدیریت منابع …………………………………………………………………………. 37    منابع سخت‌افزاری ………………………………………………………………….. 38    پیكربندی و استفاده از سرورهای چاپ …………………………………………….. 38    نصب نرم افزار مدیریت ……………………………………………………………. 39    تنظیم اولیه ……………………………………………………………………………. 40    درك مدیریت SNMP ………………………………………………………………. 41    سهمیه دیسك ………………………………………………………………………….. 44    فایل‌ها و فهرست‌ها …………………………………………………………………… 45    نصب/ارتقاء نرم افزار ………………………………………………………………. 45    مدیریت منبع تغذیه شبكه …………………………………………………………….. 47    مدیریت منبع تغذیه ویندوز 2000 ………………………………………………….. 48 فصل ششم: ابزارهای مدیریت …………………………………………………………. 50  ابزارهای مدیریت ………………………………………………………………………. 51    ابزارهای مدیریت مایكروسافت ………………………………………………………. 51    Zero Administration ……………………………………………………………. 55 Management Console ………………………………………………………….. 56 فصل هفتم: مدیریت عملكرد شبكه ………………………………………………………. 58  مدیریت عملكرد شبكه …………………………………………………………………… 59  مشكلات بالقوه عملكرد شبكه ……………………………………………………………. 59    مسائل لایه فیزیكی …………………………………………………………………….. 60    مسائل مربوط به ترافیك شبكه ………………………………………………………… 62    مشكلات تشخیص‌آدرس ……………………………………………………………….. 69    مسائل میان شبكه‌ای ……………………………………………………………………. 69 فصل هشتم: ذخیره‌سازی در شبكه ……………………………………………………… 71  ذخیره‌سازی در شبكه ……………………………………………………………………. 72    نكته‌های مربوط به مدیریت سرور CD ……………………………………………….73    مدیریت image …………………………………………………………………………73    كابینت‌ها ………………………………………………………………………………….74    مفاهیم SAN …………………………………………………………………………….74    درك SAN  ……………………………………………………………………………..76    مدیریتSAN  …………………………………………………………………………. 77 بخش دوم: محافظت از شبكه‌های كامپیوتری ………………………………………….. 79 مقدمه ………………………………………………………………………………………. 80 فصل نهم: حفاظت از شبكه ……………………………………………………………….81  حفاظت از شبكه …………………………………………………………………………..82  تضمین سلامت داده‌ها …………………………………………………………………….82  حفاظت از سیستم عامل …………………………………………………………………..83    رویه‌های نصب ………………………………………………………………………….84    تكنیك‌های مراقبت از سیستم …………………………………………………………….87 فصل دهم: حفاظت از سخت افزار ………………………………………………………..89  حفاظت از سخت‌افزار ……………………………………………………………………90    منابع تغذیه وقفه ناپذیر(UPS) …………………………………………………………90    عوامل زیست محیطی …………………………………………………………………..94    تكرارسازی سخت افزار ………………………………………………………………..95    حفاظت از داده‌های كاربری ……………………………………………………………96    تهیه نسخه پشتیبان ………………………………………………………………………97    ذخیره‌سازی دیسك تكرارساز …………………………………………………………..99 فصل یازدهم: پیاده سازی برنامه سلامت داده‌ها ………………………………………104  پیاده‌سازی برنامه سلامت داده‌ها ……………………………………………………… 105  برنامه‌ریزی برای امنیت شبكه و داده‌ها ……………………………………………… 106    سطوح امنیت ………………………………………………………………………… 107    سیاستهای امنیتی …………………………………………………………………….. 108    ارزیابی قابلیت‌های آسیب‌پذیری امنیت …………………………………………….. 109    ارزیابی تهدیدهای امنیتی ……………………………………………………………. 111    برقراری اقداماتی متقابل امنیتی …………………………………………………….. 112    وسایل اشتراكی با كلمه رمز ………………………………………………………… 113    ایستگاههای كاری بدون دیسك ……………………………………………………… 115    رمزگذاری …………………………………………………………………………… 116    حافظه‌های ویروسی …………………………………………………………………. 119 فصل دوازدهم: تنظیمات مربوط به امنیت در شبكه‌ها ……………………………….. 122  محافظت با استفاده از كلمه عبور……………………………………………………… 123  تنظیمات مربوط به كلمه‌های عبور حسابهای كاربران……………………………….. 124 مشخص كردن طول كلمه عبور ……………………………………………………….. 125 تنظیم مدت اعتبار كلمه‌های عبور ……………………………………………………… 126  الزام بر استفاده از كلمه‌های عبور پیچیده …………………………………………….. 127  تدابیر مربوط به بستن یك حساب ……………………………………………………… 128 فصل سیزدهم: امنیت شبكه ……………………………………………………………. 129  امنیت شبكه …………………………………………………………………………….. 130  عملیات شبكه …………………………………………………………………………… 130  تجزیه و تحلیل هزینه شبكه ……………………………………………………………. 131 تكنیك‌های مدیریت و عیب‌یابی …………………………………………………………. 132 دیواره‌های آتش …………………………………………………………………………. 134    فیلتر كردن بسته‌ها …………………………………………………………………… 134    NAT ………………………………………………………………………………… 135 دیوارهای آتش سرورهای Proxy …………………………………………………….. 137 درك یك دیوار آتش ……………………………………………………………………… 137 دیوارهای آتش و TCP/IP …………………………………………………………….. 139 دیوارهای آتش از نوع فیلترسازی بسته………………………………………………… 139 مزیت‌ها و كاستی‌های فیلترسازی بسته ………………………………………………… 140 دیوار آتش از نوع Application Gateways ……………………………………….141 دیوار آتش از نوع Circute-Level Gateways …………………………………….142 دیوار آتش از نوع Stateful-Packet-inspection-engin ……………………….. 142 فصل چهاردهم: مدلهای مختلف امنیتی ………………………………………………..144  مدلهای مختلف امنیتی …………………………………………………………………..145    امنیت سطح ـ كاربر …………………………………………………………………..145    امنیت سطح ـ مشترك …………………………………………………………………145 فصل پانزدهم : پروتكل‌های امنیتی …………………………………………………….146  پروتكل‌های امنیتی ……………………………………………………………………..147 Ipsec……………………………………………………………………………………..147    L2TP …………………………………………………………………………………148    SSL ……………………………………………………………………………………149    Kerberos …………………………………………………………………………….150 فصل شانزدهم:مواردی در مورد امنیت شبكه‌ها ………………………………………151    امنیت ارتباطات ……………………………………………………………………….152    IPsec …………………………………………………………………………………152    دیوارهای آتش …………………………………………………………………………155 شبكه‌های خصوصی مجازی (VPN)…………………………………………………..156 امنیت نماهای الكترونیكی ………………………………………………………………..157 امنیت وب …………………………………………………………………………………158 فصل هفدهم:مبانی امنیت در شبكه‌ها …………………………………………………..160  مبانی امنیت شبكه ……………………………………………………………………….161  انواع رایج حملات ………………………………………………………………………161  اقدامات امنیتی خوب …………………………………………………………………….162  مقاوم‌سازی سیستم‌ها در مقابل حملات …………………………………………………162  حفاظت از شبكه‌ در برابر ویروسها ……………………………………………………163  مفاهیم ویروس …………………………………………………………………………..164  خطاهای نرم‌افزاری …………………………………………………………………….164    اسبهای تروا ……………………………………………………………………………164    بمبهای نرم‌افزاری (Softwar Bombs) ……………………………………………164    بمبهای منطقی (Logic bombs) ……………………………………………………165    بمبهای ساعتی (Time Bombs) ……………………………………………………165    تكراركننده‌ها (Replicators) ………………………………………………………..165    كرم‌ها (worms) ……………………………………………………………………..166    ویروسها ……………………………………………………………………………….166  جستجوی ویروسها ………………………………………………………………………168  نصب ویروس‌یاب ……………………………………………………………………….171  حذف آلودگی …………………………………………………………………………….172 فصل هجدهم: جلوگیری از آلودگی توسط ویروس …………………………………….173  جلوگیری از الودگی توسط ویروس ……………………………………………………..174 جلوگیری از ویروسهای ماكرو ………………………………………………………….175 حذف یك ویروس ماكرو …………………………………………………………………176 مقدمه: مقدمات یك شبكه یك كامپیوتر تحت شبكه كه منابع را فراهم می سازد یك سرویس دهنده نامیده می شود. كامپیوتری كه به این منابع دسترسی دارد را بعنوان یك ایستگاه كاری یا سرویس گیرنده می شناسیم. سرویس دهنده ها از قدرتمندترین كامپیوترهای  روی شبكه می باشند زیرا آنها جهت ارائه خدمات به بسیاری از نیازهای سایر كامپیوترها به قدرت بیشتری نیاز دارند. در مقایسه ایستگاههای كاری یا سرویس گیرنده ها معمولاً از كامپیوترهای شخصی ارزان قیمت و با قدرت پردازش پایین تر می باشند و برای شبكه های كوچك با تعداد كمتری از كاربران می توانید از شبكه نظیر به نظیر استفاده كنید. تمامی كامپیوترهای بر روی شبكه باید به یكدیگر متصل باشند و این اتصال از طریق كارت رابط شبكه و كابل كشی صورت می گیرد. مزیت های یك شبكه با كامپیوترهای مجزا، برنامه‌های كاربردی و منابع باید بصورت جداگانه برای كامپیوترهای شخصی تهیه شوند. تمام كامپیوترهای شبكه می توانند از وسایل زیر به صورت اشتراكی استفاده كنند: فایلها پیامهای پست الكترونیكی نرم افزار واژه پرداز نرم افزار كنترل پروژه نرم افزار گرافیكی پخش زنده صدا و تصویر چاپگرها دستگاههای فاكس مودم ها درایوهای CD-ROM درایوهای دیسك سخت بدلیل اینكه كامپیوترها می توانند بر روی یك شبكه عملیات را بصورت اشتراكی انجام دهند، مدیریت كل شبكه بصورت كارامد از یك مكان مركزی انجام پریر می شود. بروز رسانی آسان برنامه های كاربردی بر روی شبكه مزیت مهمی در رابطه با استفاده از شبكه ها می باشد. در شبكه ها علاوه بر به اشتراك گذاری اطلاعات، نگهداری و حفاظت از اطلاعات نیز به آسانی صورت می گیرد. كاربران فقط می توانند از طریق یك نام logon و كلمه رمز وارد سیستم شوند و این كلمه رمز فقط دسترسی به اطلاعات خاصی را در اختیار هر كاربر قرار می دهد. در نهایت، شبكه ها رسانه های ایده آل برای برقراری ارتباط بین كاربران می‌باشند. حفاظت از سخت افزار  بهترین وضعیت موجود برای مراقبت از سیستم‌عامل فقط زمانی خوب خواهد بود كه سخت‌افزار مربوطه نیز خوب باشد. اگر سخت‌افزار شما دائماً دارای مشكل می‌باشد ـ از طریق مسائل مربوط به قابلیت اطمینان یا مسائل خارجی ـ حتماً خرابی سیستم را تجربه خواهید كرد. خوشبختانه، چنین خرابیهای مرتبط با سخت‌افزار را می‌توان به چندین طریق كاهش داد یا جلوگیری نمود. منابع تغذیه وقفه‌ناپذیر(UPS) سیستم‌های كامپیوتری از الكتریسیته استفاده می‌كنند. پیچیدگی عظیم و اندازه كوچك قطعات الكترونیكی در سیستم آنها را در رابطه با مشكلات الكتریسیته بسیار حساس می‌كنند. در یك محیط ایده آل، الكتریسیته استفاده شده در سیستم همیشه با فركانس مشابه و بدن هیچ‌گونه نوسان یا خاموشی در سرویس عمل خواهد كرد. متأسفانه، در یك محیط واقعی، الكتریسیته از طریق یك شبكه بسیار بزرگ از هادی‌ها تحویل داده می‌شود كه هزاران وسیله دیگر نیز آن استفاده می‌كنند. شبكه‌های الكتریسیته‌ای به كار گرفته شده امروزی هرگز برای برابری با قدرت تحمل  وسایل كامپیوتری طراحی نشده بودند؛ بنابراین مشكلات مربوط به نوسانات دائم در الكتریسیته تا خرابی كامل همه از موارد ممكن می‌باشند. همه‌ ما در مرحله‌ای بر اثر قطعی الكتریسیته كار انجام شده بر روی كامپیوتر را از دست داده‌ایم این یك دلیل تمام عیار در رابطه با اهمیت ذخیره‌سازی كارتان می‌باشد. خوشبختانه، چنین رویدادهایی بر روی یك كامپیوتر شخصی فقط كار یك كاربر را در خطر می‌اندازد. لحظه‌ای فكر كنید، تأثیر قطع الكتریسیته بر روی یك سرویس‌دهنده شبكه كه تعداد زیادی كاربر بر روی آن مشغول كار می‌باشند را در نظر گیرید.

 • دستورالعمل اجرایی مدیریت HSE پیمانكاران (مدیریت HSE شركت ملی نفت ایران)

  دانلود دستورالعمل اجرایی مدیریت HSE پیمانكاران,دستورالعمل اجرایی مدیریت HSE پیمانكاران (مدیریت HSE شركت ملی نفت ایران),مدیریت HSE شركت ملی نفت ایران دانلود فایل ردیف عنوان توضیحات 1 تعیین الزامات HSE -   بكارگیری مواد و مصالح مجاز( رعایت استاندارد تجهیزات ،…

 • مقاله فرصت‌ های پیش رو پس از لغو تحریم ها و چگونگی استفاده بهتر از این فرصت‌ها

  مقاله فرصت‌ های پیش رو پس از لغو تحریم ها و چگونگی استفاده بهتر از این فرصت‌ها دانلود فایل مقاله فرصت‌ های پیش رو پس از لغو تحریم ها و چگونگی استفاده بهتر از این فرصت‌ها فهرست مطالب مقدمه. 3…

 • تحقیق رای داوری و نحوه صدور و اجرای آن

  اجرای داوری,اجرای رای داوری,بررسی رای داوری ونحوه صدور واجرای آن,تحقیق در مورد رای داوری ونحوه صدور واجرای آن,تحقیق رای داوری و نحوه صدور و اجرای آن,تحقیق و بررسی در مورد رای داوری ونحوه صدور واجرای آن,تحقیق و بررسی رای داوری…

 • مقاله بیمه خارجی

  مقاله بیمه خارجی دانلود فایل مقاله بیمه خارجی فهرست: بیمه بیمه چگونه به وجود آمد بیمه های غیر زندگی ورود بیش از 40 شرکت بیمه خارجی به چین بازار بیمه‌های خارجی پس از ورود به ایران تاسیس بانك‌ها و بیمه‌های…

 • مقاله تحلیل محتوای تبلیغات روزنامه همشهری

  تبلیغات روزنامه همشهری,تحلیل محتوای تبلیغات روزنامه همشهری,روزنامه همشهری,محتوای تبلیغات روزنامه همشهری,مقاله تحلیل محتوای تبلیغات روزنامه همشهری دانلود فایل مقاله تحلیل محتوای تبلیغات روزنامه همشهری قسمتی از متن: تبلیغات و زندگی روزمره امروزه تبلیغات در زندگی روزمره ما نقش مهمی را…

 • نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی نقشه کشی معماری

  نمونه سوالات,نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رسته شغلی IT شبکه,نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی هنر,نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی با پاسخ دانلود فایل نمونه سوالات آزمون استخدامی  اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی…

 • دانلود پاورپوینت مالیات بر سود

  دانلود پاورپوینت مالیات بر سود,مالیات سود دانلود فایل تئوری حسابداریمالیات بر سود در حسابداری مالی توضیحاتی از فایل (دو اسلاید برای نمونه): žمقدمه: در مواردی بین اصول حسابداری و حوزه های همجوار افتراق وجود دارد نباید انتظار داشته باشیم که…

 • تحقیق آماده با عنوان کاهش سرمایه در شرکت های سهامی

  اثر کاهش سرمایه در تبدیل شرکت سهامی عام به خاص,انواع کاهش سرمایه,تحقیق آماده با عنوان کاهش سرمایه در شرکت های سهامی,تشریفات کاهش سرمایه,دانلود تحقیق آماده با عنوان کاهش سرمایه در شرکت های سهامی,دلایل کاهش سرمایه,شرایط کاهش سرمایه,شیوه کاهش سرمایه,کاهش اجباری…

 • مبای نظری احساس تعلق به مدرسه(فصل دو)

  مبای نظری احساس تعلق به مدرسه(فصل دو) دانلود فایل مبای نظری احساس تعلق به مدرسه(فصل دو) در 35صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی…

 • پایان نامه سیستم ثبت نام كانون فرهنگی آموزش مشهد

  پایان نامه سیستم ثبت نام كانون فرهنگی آموزش مشهد,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه سیستم ثبت نام كانون فرهنگی آموزش مشهد,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود…

 • پاورپوینت عوامل اثرگذار بر هزینه‌های کلی و ارتباط آن با بازگشت سرمایه‌گذاری منابع انسانی

  پاورپوینت عوامل اثرگذار بر هزینه‌های کلی و ارتباط آن با بازگشت سرمایه‌گذاری منابع انسانی,پاورپوینت مقاله ارشد عوامل اثرگذار بر هزینه‌های کلی و ارتباط آن با بازگشت سرمایه‌گذاری منابع انسانی دانلود فایل بخشی از متن: فصل پنجم نتیجه گیری سون (1991)…

 • مقاله بررسی گذری بر معماری دیكانستراكشن و فولدینگ

  پروژه بررسی گذری بر معماری دیكانستراكشن و فولدینگ,تحقیق بررسی گذری بر معماری دیكانستراكشن و فولدینگ,دانلود تحقیق بررسی گذری بر معماری دیكانستراكشن و فولدینگ,دیكانستراكشن,فولدینگ,معماری,مقاله بررسی گذری بر معماری دیكانستراكشن و فولدینگ دانلود فایل مقاله بررسی گذری بر معماری دیكانستراكشن و فولدینگ…

 • بانك اطلاعاتی تاكسی سرویس در ACCESS

  ACCESS,بانك اطلاعاتی,بانك اطلاعاتی تاكسی سرویس در ACCESS,تاكسی سرویس دانلود فایل بانك اطلاعاتی تاكسی سرویس در ACCESS 1-1: تعریف بانك اطلاعاتی بانك اطلاعاتی مجموعه ای سازمان یافته از اطلاعات و داده های مرتبط به هم است. داده ها عبارتند از حقایق…

 • طرح توجیهی بره پرواری به ظرفیت 750 راس در هر دوره

  طرح توجیهی بره پرواری به ظرفیت 750 راس در هر دوره دانلود فایل طرح توجیهی بره پرواری به ظرفیت 750 راس در هر دوره طرح توجیهی پرورش بره پرواری به ظرفیت 750 راس در هر دوره  خلاصه طرح  مقدمه  سرمایه…

 • پرسشنامه بیش فعالی و اتیسم

  پرسشنامه بیش فعالی و اتیسم دانلود فایل پرسشنامه بیش فعالی و اتیسم منبع: اشرفی، حمیدرضا، (1390)، همه چیز درباره بیش فعالی و اتیسم، توسعه فرهنگ و روانشناسی، تهران.

 • اثر پذیری نَیِّر از حافظ در کتاب آتشکده

  »MA« اثر پذیری نَیِّر از حافظ در کتاب آتشکده,اثر پذیری نَیِّر از حافظ در کتاب آتشکده,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود…

 • سمینار مواد مطالعه اصلاح ساختاری آلیاژ آلومینیوم سیلیسیم حاوی ترکیبات بین فلزی فنی از آهن و تاثیر آن

  سمینار مواد مطالعه اصلاح ساختاری آلیاژ آلومینیوم سیلیسیم حاوی ترکیبات بین فلزی فنی از آهن و تاثیر آن دانلود فایل سمینار مواد مطالعه اصلاح ساختاری آلیاژ آلومینیوم سیلیسیم حاوی ترکیبات بین فلزی فنی از آهن و تاثیر آن چکیده : …

 • گزارش کارآموزی رشته مهندسی عمران در پروژه ساختمانی

  دانلود گزارش کارآموزی رشته عمران,دانلود گزارش کارآموزی عمران,دانلود گزارش کارآموزی مهندسی عمران,گزارش کار کارآموزی عمران,گزارش کارآموزی رشته عمران,گزارش کارآموزی رشته مهندسی عمران,گزارش کارآموزی رشته مهندسی عمران در پروژه ساختمانی,گزارش کارآموزی عمران,گزارش کارآموزی مهندسی عمران دانلود فایل یک نمونه عالی و…

 • اسناد تجاری

  اسناد تجاری دانلود فایل اسناد تجاری سند در لغت عبارت از چیزی است كه به آن اعتماد كنند، نوشته‌ای كه وام یا طلب كسی را معین سازد یا مطلبی را ثابت كند. در اصطلاح حقوقی اسناد تجاری اسنادی هستند كه…

 • پایان نامه مقایسه ضمان غصب با سایر ضمان ها

  پایان نامه مقایسه ضمان غصب با سایر ضمان ها,ضمان غصب با سایر ضمان ها,مقایسه ضمان غصب با سایر ضمان ها دانلود فایل پایان نامه مقایسه ضمان غصب با سایر ضمان ها مقدّمه غصب عملی غیراخلاقی است و غاصب ملزم به…

 • مقاله طب گیاهی

  مقاله طب گیاهی دانلود فایل مقاله طب گیاهی طب گیاهی، کهن ترین شیوه درمان................................................................1  طب سنتی در عصر تجدد..........................................................................2 داروخانه طبیعت.....................................................................................3 گیاهان مقوی_1.....................................................................................3 گیاهان مدر_2......................................................................................3 گیاهان مسهل و ملین_3...........................................................................4 داروهای طبیعی هم گاهی مضر است...........................................................4 تعریف تریاک......................................................................................5 خواص درمانی.....................................................................................5 تاریخچه...........................................................................................6…

 • مجموعه مقالات مدیریت انرژی

  اتلاف انرژی,اصلاح الگوی مصرف,انتخابات انرژی,انرژی های نو,انرژی و بحران امنیت,بهره وری سبز,بهینه سازی مصرف انرژی,پروژه های بهینه سازی مصرف انرژی,جایگاه انرژی,دیپلماسی انرژی,سازه سبز,سند ملی راهبرد انرژی کشور,سیستم های کنترل و مدیری,شاخص قابلیت اطمینان LPSP,قیمت گذاری انرژی,مجموعه مقالات مدیریت انرژی,مدیریت انرژی…

 • پایان نامه بررسی رابطه پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی به جز مقطع اول دبستان شهرقزوین

  پایان نامه بررسی رابطه پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی به جز مقطع اول دبستان شهرقزوین دانلود فایل [3]

 • گزارش کاراموزی شركت پست جمهوری اسلامی ایران

  پست,جمهوری اسلامی ایران,دانلود گزارش کارآموزی شركت پست جمهوری اسلامی ایران,شركت,کاراموزی شركت پست جمهوری اسلامی ایران,کارورزی شركت پست جمهوری اسلامی ایران,گزارش کاراموزی شركت پست جمهوری اسلامی ایران دانلود فایل گزارش کاراموزی شركت پست جمهوری اسلامی ایران در42 صفحه ورد قابل ویرایش…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعارض کار خانواده

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعارض کار خانواده دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعارض کار خانواده در 44 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه…

 • پایان نامه بررسی میزان رضایت مندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها در دانشگاه فردوسی مشهد

  پایان نامه بررسی میزان رضایت مندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها در دانشگاه فردوسی مشهد,پروژه بررسی میزان رضایت مندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها در دانشگاه فردوسی مشهد,تحقیق بررسی میزان رضایت مندی دانشجو,مقاله بررسی میزان رضایت…

 • پایان نامه بررسی اثر یک UDMA جدید بر خواص مکانیکی کامپوزیت دندانی آزمایشی

  UDMA جدید بر خواص مکانیکی,پایان نامه بررسی اثر یک UDMA جدید,پایان نامه بررسی اثر یک UDMA جدید بر خواص مکانیکی کامپوزیت دندانی آزمایشی,خواص مکانیکی کامپوزیت دندانی آزمایشی دانلود فایل پایان نامه بررسی اثر یک UDMA جدید بر خواص مکانیکی کامپوزیت…

 • پاورپوینت عدس

  پاورپوینت عدس دانلود فایل پاورپوینت عدس عدس از قدیمی ترین منابع غذایی گیاهی بشر است و عمر آن به قدمت تاریخ كشاورزی است. از عدس هم در قرآن (سوره بقره آیه 61) و هم در انجیل نام برده شده است.…

 • طرح توجیهی تو لید کمپوست

  طرح توجیهی تو لید کمپوست دانلود فایل طرح توجیهی تو لید کمپوست فصل اول : خلاصه طرح فصل دوم مقدمه  معرفی محصول وویژگیها نام وکاربرد طبقه بندی مشخصات فنی وبسته بندی تو جیهات علمی و فرایند شیمیایی و رسم نمودار…

 • چگونگی رابطه ی معلم با دانش آموزان

  چگونگی رابطه ی معلم با دانش آموزان دانلود فایل چگونگی رابطه ی معلم با دانش آموزان فهرست مطالب چکیده.............................................................................................................................................................................................................4 مقدمه..............................................................................................................................................................................................................5 بیان مساله......................................................................................................................................................................................................6 اهمیت مساله.................................................................................................................................................................................................7 اهداف تحقیق................................................................................................................................................................................................9 هدف کلی.......................................................................................................................................................................................................9 اهداف جزیی……………………………………………...……………………………….....….9 چارچوب نظری تحقیق ، پیشینه ی تحقیق...........................................................................................................................................9 نظریه ی انتظار…

 • پرسشنامه مدیریت عواطف ( هیجانها)

  پرسشنامه مدیریت عواطف ( هیجانها),دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پرسشنامه مدیریت عواطف ( هیجانها),دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود جزوه آموزش,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات دانلود فایل…

 • چگونه مشکل بی توجهی معلمان ابتدایی رابه درس هنر را برطرف کنم

  چگونه مشکل بی توجهی معلمان ابتدایی رابه درس هنر را برطرف کنم,هنر دانلود فایل فهرست عنوان صفحه مقدمه 1 پرسیدن سوال 2 بیان مساله 3 توصیف وضعیت موجود 4 گردآوری اطلاعات 6-5 یافتن راه حل مناسب 7 اجرای راه حل…

 • پیش بینی دما با استفاده از روش های هوشمند

  پایان نامه کارشناسی کامپیوتر گرایش سخت افزار,پیش بینی دما با استفاده از روش های هوشمند دانلود فایل پایان نامه کارشناسی کامپیوتر گرایش سخت افزار پیش بینی دما با استفاده از روش های هوشمند چکیده پیش بینی یا پیشگویی در دنیای کنونی…

 • تحقیق ضرورت ادامه مبارزه طبقه کارگر با تلاش های ارتجاع برای محدود کردن حقوق کارگران

  تحقیق ضرورت ادامه مبارزه طبقه کارگر با تلاش های ارتجاع برای محدود کردن حقوق کارگران دانلود فایل ضرورت ادامه مبارزه طبقه کارگر با تلاش های ارتجاع برای محدود کردن حقوق کارگران قسمتهایی از متن: زمینه های جنبش کارگری در ایران…

 • گزارش کاراموزی شهرداری

  دانلود گزارش کارآموزی شهرداری,کاراموزی شهرداری,کارورزی شهرداری,گزارش کاراموزی شهرداری دانلود فایل گزارش کاراموزی شهرداری در 89 صفحه ورد قابل ویرایش مقدمه : در ابتدای گزارش به تفسیر اهداف این گزارش و نحوه ارائه مطالب در گزارش می پردازیم. همانطور که می…