پایان نامه بررسی نماتد چغندر قند درشهرستان چناران

پایان نامه بررسی نماتد چغندر قند درشهرستان چناران

دانلود فایل

پایان نامه بررسی نماتد چغندر قند درشهرستان چناران چكیده : نوسانات تولید متأثر از عوامل مختلفی از قبیل تغییرات اقلیمی ، آفات و بیماریها ، علفهای هرز و … می باشد . درمیان این عوامل ، نماتد چغندر قند علاوه بر دامنه گسترش بالا بعنوان یكی از مهمترین عوامل محدود كننده كاهش عملكرد در منطقه چناران می باشد . متأسفانه تكنیكهایكنترل كه تا به حال مورد استفاده قرار گرفته اند، سازگاری و پایداری كافی در كاهش اثرات سوء نماتد چغندر در شرایط و فرهنگ كشاورزی منطقه به همراه نداشته اند. یافتن ارقام مقاوم یكی از راههایی است كه هر چند تولید آن نیاز به زمان طولانی دارد ، لیكن دانشمندان اصلاح نبات مصمم به یافتن آن می باشند. دراین راستا شركت سوئدی نوارتیس نوید تولید رقم مقاوم به نماتد به نام نماكیل (Nemakill) را داد. با هدف بررسی مقاومت رقم نماكیل به نماتد آزمایش در ده مزرعه كه دارای آلودگی بالایی بودند ، اجرا گردید . رقم ایرانی BR1 نیز به عنوان شاهد در قطعات دارای آلودگی بالا در مجاورت آن كشت گردید.  نماتد چیست ؟ نماتدها كرمهای نخی شكل و رطوبت پسندی هستند كه می‌توانند در طیف زیستی وسیعی در اكثر مناطق جهان یافت شوند. نماتدها در آبهای شیرین، آبهای شور، خاك، مواد پوسیده، گیاهان، جانوران و انسان مشاهده می‌شوند. تغذیه نماتدها به اشكال متعدد از زیستگاهشان صورت می گیرد. آنها روی باكتریها و قارچها درمواد آلی مرده زندگی می‌كنند، به صورت شكارچی از دیگر نماتدها نیز تغذیه كرده و در بدن بسیاری از جانوران تكامل یافته ( مانند كرمهای trichina ) و یا گیاهان به صورت انگل به سر می برند.  مبداٌ، تاریخچه و پراكنش برای اولین بار حدود 130 سال پیش از این، نماتد مولد سیست چغندرقند ( H. schachtii) در آلمان به عنوان یك آفت شناسایی شد. در اواسط قرن نوزدهم میلادی، تولید چغندرقند در اروپا با یك روند افزایشی همراه بود و در همان زمان نیز بیماری چغندرقند در خاك شروع شد. خصوصاٌ آنكه در خاكهای تیره با پتانسیل بالا در منطقه ماگد بورگر بورد عملكرد چغندرقند به طور قابل ملاحظه ای كاهش یافت. در سال 1859 پروفسور گیاهشناس بن، دكتر H. Schacht، عامل بیماری چغندرقند را شناسایی كرد :‌ كرمهای كوچكی متعلق به خانواده نماتدها كه انگل ریشه های چغندرقند می‌باشند. در سال 1871، A. Schmidt تحقیق كاملتری در مورد این آفت انجام داد و به افتخار كاشفش آن را Heterodera schachtii نامگذاری كرد. این نماتد از اهمیت اقتصادی در تاریخ برخوردار است.  آسیب شناسی : نماتد به خاطر تغذیه از ریشه گیاه باعث كاهش درصد قند در چغندر میگردد. همچنین در چغندرهائیكه بمنظور ازدیاد بذر كشت میشوند به خاطر وارد شدن ترشحات انگل در داخل گیاه باعث عقیمی میزبان میگردد. نماتد آنزیمهایی مثل آمیلاز، پكتیاز و پروتئاز را نیز برای حل كردن نشاسته، قند و پروتئین به داخل گیاه تزریق میكند. همچنین وجود آلودگی نماتد در مزارع چغندرقند گاهی باعث میشود تا عوامل دیگر بیماری زا باعث تشدید خسارت شوند.  علائم آلودگی در مزرعه : با محل و جمعیت اولیه انگل در ارتباط است. در اوایل به صورت لكه ای بوده و در اثر عدم رعایت عوامل پیشگیری، گسترش مییابد و تمام سطوح مزرعه انتشار می‌یابد. بطور كلی این علائم به /2 بخش عمده تقسیم و در /2 قسمت از گیاه دیده میشوند : A – علائم هوائی  B – علائم ریشه ای. A – علائم هوائی :  بوته ها از نظر رشد عقب افتادگی داشته و زردرنگ میشوند ( مانند كمبود مواد غذائی ). طول دمبرگها افزایش یافته و پهنك برگ كوچك میگردد. ولی در تابستان در اواسط روز بوته ها حالت پژمردگی دارند و برگها به اطراف می افتند و در غروب با خنك شدن هوا بوته ها حالت شادابی خود را باز می یابند.  روش پیشگیری و كنترل مستقیم : A – تناوب زراعی :  كه میتوان در این عمل از كشت گیاهان خانوادة غلات و بقولات بهره گرفت. ( با افزایش آلودگی تعداد سالهای تناوب باید اضافه گردد. ) B – آیش :‌ در این مورد باید توجه داشت كه علفهای هرز میزبان كنترل شوند. همچنین با انجام شخمهای عمیق و یخ آب در زمستان و زدن شخم نیمه عمیق و سطحی در زمین آیش، به نتیجه بهتری میتوان دست یافت. C – استفاده از گیاهان تله :‌ میتوان تربچه و شلغم را نام برد. در این روش قبل از اینكه لاروها فرصت ورود به داخل ریشه گیاه را پیدا كنند، كشت را بر می گردانند و بقایای گیاهی را از بین میبرند. باید دقت كافی نمود كه كشت در زمان مورد نظر برگردانده شود چون در صورت تأخیر در این كار احتمال بالا رفتن آلودگی بسیار زیاد میباشد. D – عدم استفاده از فاضلاب كارخانجات قند بعنوان آب مورد استفاده زمینهای كشت چغندر قند ( در صورت استفاده از فیلتراسیون با منافذ كمتر از 250 میكرون بهره گیری شود. ) E – زمان كاشت : با توجه باینكه شروع فعالیت نماتد در حرارت 12- 15 درجه سانتیگراد میباشد میتوان با كشت زود هنگام گیاه را از حمله نسل اول لاروها در امان نگاه داشت و بعد از این دوره بعلت رشد كافی غده چغندر در مقابل نماتد مقاوم میگردد و خسارت كمتری را متحمل خواهد شد. همچنین بابرداشت محصول و با توجه به عامل زمانی گیاه از حمله نسل چهارم لاروها نیز تا حدودی مصون خواهد ماند. F – استفاده از بذر مقاوم :  در بعضی از واریته های چغندر وحشی ژن مقاوم به نماتد وجود دارد كه با تلاقی این واریته ها با چغندرقند گیاه مقاوم بوجود می آید. البته این روش در دراز مدت قابل استفاده نیست. چون در طی زمان نماتد خود را با گیاه مقاوم تطابق میدهد. بهمین دلیل متخصصان اصلاح نباتات پیوسته در حال بوجود آوردن ارقام مقاوم جدید میباشند. از اقدامات جدیدی كه برای كنترل نماتد انجام میگیرد و در حال بررسی و مطالعه میباشد میتوان از مبارزه بیولوژیكی بوسیله قارچها نام برد. آشنائی با آزمایشگاه نماتولوژی : شركت تحقیقات و خدمات زراعی چغندرقند خراسان بنا به گسترش و بالا بردن سطح آگاهی كشاورزان چغندركار در مسائل مختلف زراعی و شناسایی و كنترل زمینهای آلوده به نماتد اقدام به تشكیل آزمایشگاه نماتولوژی نموده است. بعد از نمونه بردرای خاك از زمینهائی كه به كشت چغندر قند میخواهند اختصاص یابند و انتقال نمونه به آزمایشگاه ابتدا خاك را بخوبی مخلوط كرده و بعد از الك كردن بعلت اینكه در اكثر مواقع دارای رطوبت میباشد خاك را بر روی سطح صافی پهن كرده تا رطوبت آن گرفته شود. بعد از خشك شدن مقداری از آن را وزن كرده و بوسیله دستگاه خاكشوئی ذرات درشت مانند بقایای گیاهی را از خاك جدا می نمائیم. 

 • خلا‌صه معامله تسامح و مسؤولیت‌های ناشی از آن

  بررسی خلا‌صه معامله تسامح و مسؤولیت‌های ناشی از آن,تحقیق و بررسی خلا‌صه معامله تسامح و مسؤولیت‌های ناشی از آن,خلا‌صه معامله تسامح,خلا‌صه معامله تسامح و مسؤولیت‌های ناشی از آن,دانلود خلا‌صه معامله تسامح و مسؤولیت‌های ناشی از آن دانلود فایل خلا‌صه معامله…

 • تحقیق باورها و سنت‌ها (بررسی مراسم ازدواج سنتی دراستان آذربایجان شرقی و درمیان تركمن‌ها)

  تحقیق باورها و سنت‌ها (بررسی مراسم ازدواج سنتی دراستان آذربایجان شرقی و درمیان تركمن‌ها) دانلود فایل تحقیق باورها و سنت‌ها (بررسی مراسم ازدواج سنتی دراستان آذربایجان شرقی و درمیان تركمن‌ها) مقدمه تحقیقی را در رابطه با آداب و آیین سنتی…

 • بررسی احساسات و تبیین نقش آنها در زندگی افراد

  بررسی احساسات و تبیین نقش آنها در زندگی افراد دانلود فایل بررسی احساسات و تبیین نقش آنها در زندگی افراد افراد بالغ در ارتباط برقرار كردن با دیگران دارای تفاوت‌هایی هستند كه ریشه در كودكی آنها دارد، بدین مفهوم كه…

 • پاور پوینت نظریه زبانها وماشین ها

  پاور پوینت نظریه زبانها وماشین ها دانلود فایل پاور پوینت نظریه زبانها وماشین ها ضرورت این درس: ضرورت نیاز به زبانهای سطح بالا ضرورت ترجمه برنامه های نوشته شده با زبان سطح بالا به برنامه به زبان ماشین تنوع زبانهای…

 • جایگاه گرمابه و بهداشت در فرهنگ و مذهب قبل و بعد از اسلام در ایران

  تحقیق جایگاه بهداشت و گرمابه در ایران باستان,تحقیق جایگاه گرمابه در فرهنگ ایران,تحقیق جایگاه گرمابه و بهداشت در فرهنگ و مذهب قبل و بعد از اسلام در ایران,تحقیق گرمابه,تحقیق گرمابه و بهداشت بعد از اسلام,جایگاه گرمابه و بهداشت در فرهنگ…

 • پروپوزال بررسی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک نوع صنعت

  پروپوزال بررسی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک نوع صنعت دانلود فایل پروپوزال بررسی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک نوع صنعت الف- عنوان تحقیق 1- عنوان به زبان فارسی:…

 • مقاله بررسی منطق حاكم بر پروسة كنترل تأسیسات

  پروژه بررسی منطق حاكم بر پروسة كنترل تأسیسات,تحقیق بررسی منطق حاكم بر پروسة كنترل تأسیسات,دانلود تحقیق بررسی منطق حاكم بر پروسة كنترل تأسیسات,مقاله بررسی منطق حاكم بر پروسة كنترل تأسیسات دانلود فایل مقاله بررسی منطق حاكم بر پروسة كنترل تأسیسات…

 • گزارش کاراموزی آشنایی با صنعت سیمان و دسنتگاههای بكار رفته در این صنعت

  دانلود گزارش کارآموزی آشنایی با صنعت سیمان و دسنتگاههای بكار رفته در این صنعت,دسنتگاههای بكار رفته در صنعت سیمان,صنعت,صنعت سیمان,کاراموزی آشنایی با صنعت سیمان و دسنتگاههای بكار رفته در این صنعت,کارورزی آشنایی با صنعت سیمان و دسنتگاههای بكار رفته در…

 • پرورش شتر مرغ

  پرورش شتر مرغ,طرح توجیهی کار افرینی دانلود فایل طرح توجیهی کار افرینی  پرورش شتر مرغ  طرح توجیهی کار افرینی پرورش شتر مرغ پرورش شتر مرغ مطابق جدول زمانی ارائه شده با خرید 2 قطعه شتر مرغ نر و 5 قطعه شتر…

 • پژوهش در عملیات روش پژوهش

  پروژه در عملیات روش پژوهش,پژوهش در عملیات روش پژوهش,تحقیق در عملیات روش پژوهش,دانلود پایان نامه در عملیات روش پژوهش,مقاله در عملیات روش پژوهش دانلود فایل پژوهش در عملیات روش پژوهش در 65 صفحه ورد قابل ویرایش  پژوهش در عملیات روش…

 • استفاده از كنترل كننده‌های پارامتری برای دست یابی به درجات آزادی مناسب در طراحی كنترل كننده ها

  استفاده از كنترل كننده‌های پارامتری برای دست یابی به درجات آزادی مناسب در طراحی كنترل كننده ها دانلود فایل استفاده از كنترل كننده‌های پارامتری برای دست یابی به درجات آزادی مناسب در طراحی كنترل كننده ها (1-1) مقدمه طراحی كنترل…

 • مقاله RAID

  RAID ذخیره سازی روی چند دیسك بدون كنترل خطا,مقاله RAID دانلود فایل مقاله RAID     RAID   : ذخیره سازی روی چند دیسك بدون كنترل خطا مقاله RAID    RAID   : ذخیره سازی روی چند دیسك بدون كنترل…

 • مجموعه اثر تنش آب روی ویژگی های فیزیزیولوژیکی و این نسبت با رشد و عملکرد رقم های گندم در مراحل مختلف

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مجموعه اثر تنش آب روی ویژگی های فیزیزیولوژیکی و این نسبت با رشد و عملکرد رقم های گندم در مراحل مختلف,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد…

 • دانلود مقاله ترجمه شده حسابرسی بر مبنای خطر به همراه متن انگلیسی

  پروژه دانشجویی,تحقیق در مورد دانلود مقاله ترجمه شده حسابداری صنعتی به همراه متن انگلیسی,خرید مقاله دانلود پروژه,دانلود مقاله,دانلود مقاله ترجمه شده حسابرسی بر مبنای خطر به همراه متن انگلیسی,دانلود مقاله دانلود مقاله ترجمه شده حسابداری صنعتی به همراه متن انگلیسی,دانلود…

 • مقاله توسعه و مشاوره شغلی

  مقاله توسعه و مشاوره شغلی دانلود فایل مقاله توسعه و مشاوره شغلی مقدمه در راهنمایی حرفه ای به مراجع كمك می شود تا امكانات محیط را درك كند و با توجه به آنها حرفة مورد علاقه و متناسب با نیازها…

 • پرسشنامه رهبری خدمتگزار تیلور 2002

  پرسشنامه رهبری خدمتگزار تیلور 2002 دانلود فایل پرسشنامه رهبری خدمتگزار تیلور 2002 توضیح : ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) : تعداد گویه ها : تعداد مولفه :   روایی و پایایی :   نحوه نمره گذاری : منبع : نوع فایل…

 • پروژه بررسی شبكه تومورهای داخلی چشم

  پایان نامه بررسی شبكه تومورهای داخلی چشم,پروژه بررسی شبكه تومورهای داخلی چشم,تحقیق بررسی شبكه تومورهای داخلی چشم,تومورهای داخلی چشم,دانلود پایان نامه بررسی شبكه تومورهای داخلی چشم,شبكه,مقاله بررسی شبكه تومورهای داخلی چشم دانلود فایل پروژه بررسی شبكه تومورهای داخلی چشم در…

 • تحقیق آلاینده های جو زمین

  آلاینده های گازی شکل,اثر درختان در تقلیل سرب,افزایش دمای کره زمین,تاثیر فعالیتهای انسان بر جو زمین,تحقیق آلاینده های جو زمین,تحقیق آلودگی هوا,تحقیق انواع الاینده های جو,دانلود تحقیق آلاینده های جو زمین,منشا الاینده های هوا دانلود فایل تحقیق آلاینده های جو…

 • تحقیق در مورد سیب و خواص دارویی و شیمیایی آن(با ترجمه)

  تحقیق در مورد سیب و خواص دارویی و شیمیایی آن(با ترجمه) دانلود فایل بخشهایی از متن: لاتین:Wikipedia, the free encyclopediaJump to:navigation, searchThis article is about the computer company. For the multimedia corporation founded by The Beatles, see Apple Corps. For…

 • تحقیق مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی)

  تحقیق مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی) دانلود فایل تحقیق مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی) جلال الدین محمد بن بهاءالدین محمد بن حسینی خطیبی بكری بلخی معروف به مولوی یا ملای روم ، یكی از بزرگترین عارفان ایرانی و…

 • دانلود پاورپوینت روند توسعه مدل برنامه‌ریزی استراتژیک

  دانلود پاورپوینت روند توسعه مدل برنامه‌ریزی استراتژیک,سنجش مدل‌های نسل اول در قبال عوامل کلیدی موفقیت,شرایط خاص صنایع و شرکت‌های داخلی,شناسایی فاکتورهای بحرانی موفقیت مدل‌ تدوین استراتژی برای شرکت‌های ایرانی,مدل مطلوب برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت‌های ایر,مدل‌های نسل اول برنامه‌ریزی استراتژیک دانلود فایل…

 • پایان نامه بررسی فراوانی افسردگی در بیماران مبتلا به دیس پیسی

  پایان نامه بررسی فراوانی افسردگی در بیماران مبتلا به دیس پیسی دانلود فایل پایان نامه بررسی فراوانی افسردگی در بیماران مبتلا به دیس پیسی چكیده: دیس پپسی یكی از علل رایج مراجعة بیماران به درمانگاههای عمومی بوده و برای آن…

 • پروژه كنترل اتوماتیك دما با استفاده از میكروكنترلر

  پروژه كنترل اتوماتیك دما با استفاده از میكروكنترلر دانلود فایل طراحی و ساخت دستگاه كنترل اتوماتیك دمای ترانسهای صنعتی و كوره ها فهرست مطالب عنوان صفحه پروژه....................................... 1 میكروكنترلر در برابر میكروپروسسورهای همه منظوره   2 میكروكنترلر AT89C51........................... 3 توصیف پایه…

 • مدیریت حقوق و دستمزد ( فصل یازدهم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت )

  دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت مدیریت حقوق و دستمزد ( فصل یازدهم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت ),دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود فایل,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,مدیریت حقوق و…

 • گزارش كارآموزی در شركت غذایی پیچك-طراحی سیستم مالی (صنعتی)

  پیچك,دانلود گزارش کارآموزی در شركت غذایی پیچكطراحی سیستم مالی (صنعتی),سیستم مالی,شركت,صنعتی,طراحی,غذایی,کاراموزی در شركت غذایی پیچكطراحی سیستم مالی (صنعتی),کارورزی در شركت غذایی پیچكطراحی سیستم مالی (صنعتی),گزارش كارآموزی در شركت غذایی پیچك-طراحی سیستم مالی (صنعتی),گزارش کاراموزی در شركت غذایی پیچكطراحی سیستم مالی…

 • ترجمه مقاله آیا عملکرد بالا در شیوه های منبع انسانی کمک به کارآفرینی در شرکت های بزرگ را دارد.:نقش واسطه ای رفتار شهروندی سازمانی

  ترجمه مقاله آیا عملکرد بالا در شیوه های منبع انسانی کمک به کارآفرینی در شرکت های بزرگ را دارد.:نقش واسطه ای رفتار شهروندی سازمانی دانلود فایل ترجمه مقاله آیا عملکرد بالا در شیوه های منبع انسانی کمک به کارآفرینی در…

 • مقاله اثرات روانی طلاق بركودكان

  اثرات روانی طلاق بركودكان,پایان نامه اثرات روانی طلاق بركودكان,پروژه اثرات روانی طلاق بركودكان,پژوهش اثرات روانی طلاق بركودكان,دانلود اثرات روانی طلاق بركودكان,مقاله اثرات روانی طلاق بركودكان دانلود فایل مقاله اثرات روانی طلاق بركودكان مقدمه:  وقتی تصمیم برای انجام طلاق گرفته می…

 • تحقیقی در مورد بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارخانه راد فرمان

  ابعاد رضایت شغلی,الگوی پارسونز,بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارخانه راد,تحقیقی در مورد بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارخانه راد فرمان,تعریف عملیاتی رضایت شغلی و شیوه سنجش آن,دانلود پروژه بررسی میزان…

 • دانلود پاورپوینت سودمندی اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران و بستانکاران

  ارزش اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران,الگوی قیمت گذاری دارائی های سرمایه ای,الگوی گوردن,پاورپوینت ارائه کلاسی درس تئوری های حسابداری,تئوری مازاد خالص,داده های حسابداری و الگوهای تعیین ارزش شرکت,دانلود پاورپوینت سودمندی اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران و بستانکاران,دیدگاه میلر و مودیلیانی,محتوای…

 • پایان نامه بررسی ارزیابی رضایتمندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن در طی یك دوره یكساله و ارائه راهكارهایی برای بهبود آن

  پایان نامه بررسی ارزیابی رضایتمندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن در طی یك دوره یكساله و ارائه راهكارهایی برای بهبود آن,پروژه بررسی ارزیابی رضایتمندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن در طی یك دوره یكساله و ارائه راهكارهایی برای بهبود آن,مقاله…

 • پروژه مالی (پروژه تولید مخزن CNG)

  (پروژه تولید مخزن CNG),پروژه مالی,پروژه مالی (پروژه تولید مخزن CNG) دانلود فایل پروژه مالی (پروژه تولید مخزن CNG)

 • تولید بنزین مرغوب به روش تبدیل کاتالیستی

  تولید بنزین مرغوب به روش تبدیل کاتالیستی دانلود فایل تولید بنزین مرغوب به روش تبدیل کاتالیستی با توجه به اینکه بنزین از اصلی ترین و اساسی ترین فرآورده های نفتی بوده و به عنوان پر مصرف ترین آنها نیز شناخته…

 • سمینار نساجی عوامل و خواص کلیدی تأثیر گذار در کیفیت پارچه های فاستونی

  سمینار نساجی عوامل و خواص کلیدی تأثیر گذار در کیفیت پارچه های فاستونی دانلود فایل سمینار نساجی عوامل و خواص کلیدی تأثیر گذار در کیفیت پارچه های فاستونی چکیده:  کیفیت پارچه های فاستونی از دیرباز یکی از مسائل مهم محسوب…

 • مقاله اهمیت شبكه های رایانه ای

  مقاله اهمیت شبكه های رایانه ای دانلود فایل مقاله اهمیت شبكه های رایانه ای مقدمه:  اهمیت شبكه های رایانه ای بر كسی پوشیده نیست. د رجهان امروز، رایانه ای به عنوان یك وسیلة‌ مجرد،به تنهایی نمی تواند به طور كامل…

 • پایان نامه بررسی طراحی اجزا سیستمهای انتقال قدرت اجزای انعطاف پذیر

  انتقال قدر,پایان نامه بررسی طراحی اجزا سیستمهای انتقال قدرت اجزای انعطاف پذیر,پروژه بررسی طراحی اجزا سیستمهای انتقال قدرت اجزای انعطاف پذیر,تحقیق بررسی طراحی اجزا سیستمهای انتقال قدرت اجزای انعطاف پذیر,دانلود پایان نامه بررسی طراحی اجزا سیستمهای انتقال قدرت اجزای انعطاف…