پایان نامه به کارگیری F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی

پایان نامه به کارگیری F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی,پایان نامه به کارگیری FPROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی

دانلود فایل

پایان نامه به کارگیری  F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی  چکیده شتاب روز افزون روند رشد و توسعه و هم¬چنین پیچیده¬تر شدن پروژه¬های صنعتی همگام با پیشرفت علوم و تکنولوژی ، موجب گشته تا مسأله و فرایند انتخاب پیمانکار به عنوان عاملی مهم و کلیدی در ارتباط با موفقیت طرح¬های صنعتی محسوب گشته و محققین و صاحبان صنایع رویکردی هرچه تخصصی¬تر را در ارتباط با این مقوله در پیش گیرند ، انتخاب پیمانکار شایسته و واجد صلاحیت ، یک مسأله تصمیم گیری چند معیاره بوده و اولین گام جهت اجرای یک پروزه صنعتی در قالب هزینه، مدت و کیفیت مطلوب می¬باشد. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا با استفاده از تکنیک PROMETHEE فازی، انتخاب شایسته-ترین پیمانکار در اداره کل راه و شهرسازی استان یزد انجام گیرد. در این راستا ابتدا ضمن بررسی گسترده پیشینه موضوع، مهم¬ترین معیارها و شاخص¬های پیشنهادی شناسایی و دسته¬بندی شدند و سپس با کمک تکنیک دلفی فازی معیارها و شاخص¬های اصلی تعیین گشته، در گام بعدی با استفاده از روش AHP فازی، وزن معیارهای تصمیم¬گیری تعیین گردیده ، سپس نوع تابع ترجیحی هر شاخص و آستانه بی¬تفاوتی و آستانه برتری آن مشخص شدند و با استفاده از این مقادیر و با فرض خنثی بودن دیدگاه تصمیم گیرنده در ارتباط  با ریسک با بهره¬گیری از روش PROMETHEE  فازی، شرکت¬های پیمانکاری شرکت کننده در مناقصه مورد نظر رتبه¬بندی شدند و مناسب¬ترین پیمانکار  جهت اجرای پروژه مربوط تعیین گردید. کلمات کلیدی: انتخاب پیمانکار، معیارها و شاخص¬های انتخاب پیمانکار، PROMETHEE فازی  مقدمه فرایند انتخاب پیمانکاران با ریسک بالایی برای کارفرماها همراه می¬باشد، از این رو کارفرما¬¬ها همواره تلاش می¬کنند که از میزان ریسک موجود بکاهند. در ابتدا پیمانکاران را بر مبنای کم¬ترین قیمت پیشنهادی انتخاب می¬کردند که این موضوع باعث بروز مشکلاتی در حین اجرای پروژه¬ها می¬شد. کار فرمایان برای رفع چنین مشکلی نیاز به یک فیلتر برای جلوگیری از ورود پیمانکاران فاقد صلاحیت به مناقصه دارند. قسمتی از متن *  روش ساخت، بهره¬برداری، انتقال (B.O.T) B.O.T  به عنوان یک نوع قرارداد انجام پروژه با تأمین مالی توسط پیمانکار مطرح می¬باشد در این شیوه بخش خصوصی تأمین مالی، طراحی، ساخت و بهره¬برداری از پروژه را در مدت تعیین شده به عهده می گیرد و پس از سپری شدن دوره¬ی مورد توافق، پروژه به کارفرما منتقل می¬شود. در این روش پیمانکار از طریق فروش محصولات یا خدمات ناشی از اجرای پروژه (در زمان بهره¬برداری) بازگشت اصل سرمایه، هزینه¬های جاری به اضافه¬ی سود مورد نظر را جبران می¬نماید، در مواردی که رغبت کمی نسبت به سرمایه¬گذاری از طریق این روش وجود داشته باشد، کارفرما می¬تواند دریافت مبلغ مورد نظر در طول دوره¬ی بهره¬برداری را تضمین نماید که در این صورت ریسک سرمایه¬گذاری کاهش و انگیزه برای نوسعه¬ی چنین روش¬هایی افزایش می¬یابد. از مزایای این روش می¬توان به موارد ذیل اشاره نمود: کاهش مسئولیت و تعهدات کارفرما تأمین منابع مالی از سوی پیمانکار انتقال ریسک به پیمانکار امکان جذب تکنولوژی¬های نوین کاهش اختلافات و دعاوی بین کارفرما و پیمانکار از این شیوه جهت اجرای تأسیسات زیربنایی مانند احداث نیروگاه، سد، تصفیه¬خانه¬های آب و فاضلاب و دیگر موارد استفاده می¬شود. در ایران نیز احداث چند نیروگاه برق با این روش انجام پذیرفته است. *  روش ساخت، بهره¬برداری، تملک، انتقال (B.O.O.T) B.O.T  نیز مانند B.O.T یک نوع قرارداد انجام پروژه با تأمین مالی توسط پیمانکار می¬باشد. با این تفاوت که کارفرمات (دولت) می¬پذیرد که مالکیت طرح در زمان بهره¬برداری در اختیار سرمایه¬گذار باشد و پس از دوره¬ی مورد نظر که معمولاً بلند مدت است مالکیت طرح به دولت منتقل می¬گردد. پیمانکار در دوره¬ی بهره¬برداری، سود سرمایه¬گذاری، استهلاک و هزینه¬های جاری خود را از طریق فروش محصولات یا خدمات ناشی از اجرای پروژه (در زمان بهره¬برداری) جبران می¬نماید و در پایان دوره¬ی بهره¬برداری ضمن توافق، مالکیت طرح به دولت انتقال می¬یابد فهرست مطالب عنوان صفحه فصل 1: کلیات پژوهش… 2 1-1- مقدمه. 3 1-2- پرسش اصلی تحقیق.. 4 1-3- اهداف علمی.. 4 1-4- اهداف کاربردی.. 5 1-5- ضروریات خاص انجام تحقیق.. 5 1-6- بهره­وران. 5 1-7- نوع روش تحقیق.. 6 1-8- روش گرد آوری داده­ها 6 1-9- ابزارهای گردآوری داده­ها 6 1-10- روش تجزیه و تحلیل داده­ها 7 1-11- شرح واژه‌ها‌ و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش… 7 فصل 2: مروری بر ادبیات موضوع. 9 2-1- مقدمه. 10 2-2- مراحل اجرای پروژه 11 2-3- مراحل‌ اجرای‌ یک‌ پروژه‌ 12 2-3-1- مرحله‌ نظری.. 12 2-3-2- مرحله‌ طرح‌ و برنامه‌ریزی.. 13 2-3-3- مرحله‌ اجرا 14 2-4- مرحله‌ پایانی.. 15 2-5- قراردادهای عمرانی.. 16 2-5-1- تعریف قرارداد. 17 2-5-2- روش­های اجرای پروژه (از نگاه قراردادی) 17 2-6- مرور مد­ل­های انتخاب پیمانکار. 21 2-7- شاخص­های انتخاب… 36 2-8- رویه­های ارزیابی و انتخاب پیمانكاران در كشورهای مختلف… 37 2-8-1- ارزیابی مقدماتی پیمانكاران در هنگ كنگ… 37 2-8-2- تعیین صلاحیت اولیه پیمانكاران در تركیه. 38 2-8-3- رویكردهای انتخاب پیمانكار در انگلیس… 39 2-9- جمع­بندی.. 40 فصل 3: روش تحقیق.. 42 3-1- مقدمه. 43 3-2- روش انجام تحقیق.. 43 3-3- مراحل انجام پژوهش… 46 3-4- ابزار گردآوری داده‏ها 46 3-5- روایی و پایایی پژوهش… 46 3-6- جامعه آماری پژوهش… 48 3-7- نمونه آماری.. 48 3-8- تکنیک‌ها‌ی تصمیم‌گیری ریاضیMCDM… 49 3-9- ارزیابی و بررسی مدل‌ها‌ی MADM… 50 3-10- علم مدیریت فازی.. 51 3-10-1- اعداد فازی و عملیات جبری.. 53 3-10-2- اعداد فازی ذوزنقه ای ومثلثی.. 54 3-10-3- متغیر‌ها‌ی کلامی.. 54 3-11- معرفی تکنیک دلفی.. 55 3-12- مراحل اجرای روش دلفی فازی.. 58 3-13- معرفی تكنیک AHP.. 61 3-14- معرفی تکنیک PROMETHEE.. 65 3-14-2- رتبه بندی کامل PROMETHEE-2. 78 3-15- قلمرو مکانی پژوهش… 80 3-15-1- پروژه­های عمرانی.. 81 3-15-2- چشم انداز. 84 3-16- جمع‌بندی.. 85 فصل 4: تجزیه و تحلیل.. 86 4-1- مقدمه. 87 4-2- انتخاب خبرگان: 87 4-3- مراحل اجرا 87 4-3-1- نهایی­سازی معیارهای موثر در ارزیابی و رتبه­بندی پیمانکاران پروژه­های عمرانی.. 88 4-3-2- وزن­دهی به معیارهای انتخاب شده توسط تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی.. 119 4-3-3- رتبه­بندی پیمانکاران با روش PROMETHEE فازی.. 128 4-4- جمع بندی.. 140 فصل 5: نتیجه گیری وپیشنهادات… 142 5-1- مقدمه. 143 5-2- نتایج ویافته‌ها‌ی تحقیق.. 143 5-2-1- نتایج مربوط به تعیین شاخص‌ها‌ی اولویت بندی.. 143 5-2-2- نتایج حاصل از پیاده سازی مدل پیشنهادی.. 144 5-3- مزایای الگوریتم پیشنهادی.. 147 5-4- پیشنهاداتی به منظور بهبود کاربرد الگوریتم پیشنهادی در رتبه­بندی پیمانکاران. 148 5-5- پیشنهاداتی جهت کاربرد نتایج تحقیق.. 148 5-6- پیشنهادهایی برای پژوهش­های آتی.. 149 5-7- جمع بندی.. 149

 • نقش و جایگاه اخلاق در قرآن

  جایگاه اخلاق در قرآن,دانلود مقاله,نقش اخلاق در قرآن,نقش و جایگاه اخلاق در قرآن دانلود فایل نقش و جایگاه اخلاق در قرآن تاریخچه علم اخلاق بى‏شك بحثهاى اخلاقى از زمانى كه انسان گام بر روى زمین گذارد آغاز شد، زیرا ما…

 • طبقه بندی مواد اعتیاد آور به همراه نحوه استعمال ، اثرات آنی و خطرات آن

  طبقه بندی مواد اعتیاد آور به همراه نحوه استعمال ، اثرات آنی و خطرات آن دانلود فایل طبقه بندی مواد اعتیاد آور به همراه نحوه استعمال ، اثرات آنی و خطرات آن تعاریف اعتیاد: اعتیاد  یعنی خو گرفتن و وابسته…

 • مقاله بررسی آموزش تجارت الکترونیک

  آموزش تجارت الکترونیک,تاریخچه پیدایش وپیشرفت اینترنت,تجارت الکترونیک,تحقیق آموزش تجارت الکترونیک,مقاله آموزش تجارت الکترونیک,مقاله بررسی آموزش تجارت الکترونیک دانلود فایل مقاله بررسی آموزش تجارت الکترونیک در 118 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc تعاریف تجارت الکترونیک سازمانها وموسسات علمی و…

 • ترجمه استاندارد ASTM

  استاندارد میلگرد فولادی ساده و آج دار برای بتن مسطح,ترجمه استاندارد ASTM,دانلود ترجمه استاندارد ASTM به شماره A 615A 615 M دانلود فایل دانلود ترجمه استاندارد ASTM  به شماره A 615/A 615 M (استاندارد میلگرد فولادی ساده و آج دار…

 • پایان نامه بررسی رابطه عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی با انگیزش کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی

  پایان نامه بررسی رابطه عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی با انگیزش کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی دانلود فایل [8]

 • پایان نامه نمایش بازیگری- شكل گیری كاراكتر ژاكلین در تئاتر گاهی اوقات برای زنده ماندن باید مرد

  پایان نامه رشته نمایش – بازیگری,پایان نامه نمایش بازیگری- شكل گیری كاراكتر ژاكلین در تئاتر گاهی اوقات برای زنده ماندن باید مرد دانلود فایل پایان نامه رشته : نمایش – بازیگری موضوع : چگونگی شكل گیری كاراكتر «ژاكلین» در تئاتر…

 • مقاله تجارت الكترونیك و موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران

  مقاله تجارت الكترونیك و موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران دانلود فایل مقاله تجارت الكترونیك و موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران 1- مقدمه: در عصر ظهور پدیده‌ها، تجارت الكترونیك پدیده‌ای برتر است كه…

 • پایان نامه PLC

  پایان نامه PLC دانلود فایل پایان نامه PLC خلاصه: Plc مخفف عبارت programming logic control میباشد.این سیستم وسیله ایاست كه متناسب بابرنامه ای كه دریافت میكند وظیفه ای خاص را اجرا میكند به عبارت دیگر  plc نوعی كامپیوتر است كه…

 • تحقیق سیستم قدرت نیروگاه

  بررسی سیستم قدرت نیروگاه,پایان نامه سیستم قدرت نیروگاه,پروژه سیستم قدرت نیروگاه,تحقیق سیستم قدرت نیروگاه,سیستم قدرت نیروگاه دانلود فایل انرژی باد

 • مقاله پست مدرنیسم و تلویزیون

  تحقیق پست مدرنیسم و تلویزیون,مقاله پست مدرنیسم و تلویزیون دانلود فایل بخشهایی از متن:ارتباط پست مدرن و تلویزیونبارزترین منتقد پست مدرنیسم فلسفی یورگن هابرماس است. هابرماس در كتاب «گفتمان فلسفی مدرنیته» هابرماس ۱۹۶۸، با پست مدرنیسم فلسفی در سطح جامعه…

 • بررسی رابطه سرسختی روانشناختی و افسردگی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته روانشناسی بالینی

  بررسی رابطه سرسختی روانشناختی و افسردگی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته روانشناسی بالینی,پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی دانلود فایل پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی بررسی رابطه سرسختی روانشناختی و افسردگی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی…

 • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید شیلنگ های فشار قوی

  پروژه کارآفرینی کارگاه تولید شیلنگ های فشار قوی,پروژه کارافرینی کارگاه تولید شیلنگ های فشار قوی,توجیه اقتصادی کارگاه تولید شیلنگ های فشار قوی,تولید,دانلود پروژه کارگاه تولید شیلنگ های فشار قوی,دانلود کارآفرینی کارگاه تولید شیلنگ های فشار قوی,شیلنگ,طرح توجیه فنی کارگاه تولید…

 • پایان نامه بررسی ریشه اصلی جرم و جنایت در جهان سوم و آثار سوء آن

  بررسی ریشه اصلی جرم و جنایت در جهان سوم و آثار سوء آن,پایان نامه بررسی ریشه اصلی جرم و جنایت در جهان سوم و آثار سوء آن,پایان نامه کارشناسی ارشد «MA» رشته حقوق دانلود فایل پایان نامه کارشناسی ارشد «M.A» رشته:…

 • مقاله اهمیت انرژی روشنایی

  مقاله اهمیت انرژی روشنایی دانلود فایل اهمیت انرژی روشنایی روشنایی تعاریف و كمیتهای اصلی روشنایی 1- شدت نور(Luminous Intensity) شدت نور، قوت نور ساطع شده از منابع نور را به دست می دهد. شدت  نور منابع معمولی در زوایای مختلف…

 • مقاله بررسی و مقایسه تاثیرات دو روش تمرین پلایومتریك و تمرینات با وزنه

  پروژه بررسی و مقایسه تاثیرات دو روش تمرین پلایومتریك و تمرینات با وزنه,تحقیق بررسی و مقایسه تاثیرات دو روش تمرین پلایومتریك و تمرینات با وزنه,دانلود تحقیق بررسی و مقایسه تاثیرات دو روش تمرین پلایومتریك و تمرینات با وزنه,مقاله بررسی و…

 • قانون نحوه محكومیت های مالی

  بررسی قانون نحوه محكومیت های مالی,تحقیق در مورد قانون نحوه محكومیت های مالی,تحقیق قانون نحوه محكومیت های مالی,قانون نحوه محكومیت های مالی,محكومیت های مالی,مقاله قانون نحوه محكومیت های مالی دانلود فایل قانون نحوه محكومیت های مالی فهرست مطالب فصل اول-كلیات...............................…

 • دوپینگ و داروهای غیرمجاز ورزشی

  دوپینگ و داروهای غیرمجاز ورزشی دانلود فایل دوپینگ و داروهای غیرمجاز ورزشی قسمتهایی از متن و فهرست: طرح تحقیق دوپینگ نوعی تقلب در ورزش است و هیچگونه جایگجاه مثبتی در ورزش ندارد و به همین دلیل نیاز به ان هیچگونه…

 • مقاله HFCS وكاربرد آن در صنایع غذایی

  HFCS وكاربرد آن در صنایع غذایی,بررسی HFCS وكاربرد آن در صنایع غذایی,پایان نامه HFCS وكاربرد آن در صنایع غذایی,پروژه HFCS وكاربرد آن در صنایع غذایی,تحقیق HFCS وكاربرد آن در صنایع غذایی,دانلود HFCS وكاربرد آن در صنایع غذایی,مقاله HFCS وكاربرد آن…

 • برآورد بیزی پارامترهای مدل رگرسیون با خطاهای خود همبسته فضایی

  برآورد بیزی پارامترهای مدل رگرسیون با خطاهای خود همبسته فضایی,دان,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود مقاله برآورد بیزی پارامترهای مدل رگرسیون با خطاهای…

 • ترجمه مقاله مکان یابی استراتژیک خازن در سیستم های توزیع برای مینیمم سازی افزایش هارمونیک های ناشی از تشدید

  ترجمه مقاله مکان یابی استراتژیک خازن در سیستم های توزیع برای مینیمم سازی افزایش هارمونیک های ناشی از تشدید دانلود فایل ترجمه مقاله مکان یابی استراتژیک خازن در سیستم های توزیع برای مینیمم سازی افزایش هارمونیک های ناشی از تشدید…

 • مقاله چاپ و چاپخانه

  بررسی چاپ و چاپخانه,پروژه چاپ و چاپخانه,تحقیق چاپ و چاپخانه,چاپ و چاپخانه,دانلود چاپ و چاپخانه,مقاله چاپ و چاپخانه دانلود فایل مقاله چاپ و چاپخانه قسمتی از متن: چاپ در لغت به‌معنای نقش، اثر، مُهر، و نشان آمده و در متون…

 • پایان نامه بررسی جامعه شناسی نفاق از دیدگاه قرآن

  پایان نامه بررسی جامعه شناسی نفاق از دیدگاه قرآن,پروژه بررسی جامعه شناسی نفاق از دیدگاه قرآن,تحقیق بررسی جامعه شناسی نفاق از دیدگاه قرآن,جامعه شناسی,دانلود پایان نامه بررسی جامعه شناسی نفاق از دیدگاه قرآن,دیدگاه,قرآن,مقاله بررسی جامعه شناسی نفاق از دیدگاه قرآن,نفاق…

 • مقاله آلیاژهای حافظه دار

  مقاله آلیاژهای حافظه دار دانلود فایل مقاله آلیاژهای حافظه دار بخشهایی از متن: مقدمه و تاریخچه آلیاژهای حافظه دار موادی بسیار جالب با مشخصات حفظ شكل و سوپرالاستیسیته هستند كه فلزات و آلیاژهای معمولی این خاصیت را ندارند . خواص…

 • پایان نامه گسترش متودولوژی افزایش ایمنی جاده ها با رویکرد آموزش و اجرای قوانین

  پایان نامه گسترش متودولوژی افزایش ایمنی جاده ها با رویکرد آموزش و اجرای قوانین دانلود فایل پایان نامه گسترش متودولوژی افزایش ایمنی جاده ها با رویکرد آموزش و اجرای قوانین چکیده: یافته‌های مطالعه نشان می‌دهد برای جلوگیری ازحوادث ترافیكی، مهارتخلف…

 • دانلود كارآموزی اجرای ساختمان بتنی

  اجرای ساختمان بتنی,دانلود كارآموزی اجرای ساختمان بتنی,گزارش كارآموزی دانلود فایل گزارش كارآموزی اجرای ساختمان بتنی امروزه خاک وگل وچوب جای خود را به فولاد و سیمان و بتن داده  وبا توجه به ضریب اطمینان واستحکام فولاد و سیمان در برابر…

 • پاورپوینت زهکشی

  بررسی در مورد زهکشی,پاورپوینت زهکشی,پاورپوینت زهکشی 23 اسلاید,پروژه در مورد زهکشی,دانلود پاورپوینت زهکشی,زهکشی,مقاله زهکشی دانلود فایل پاورپوینت زهکشی 23 اسلاید فرآیند خارج كردن آب سطحی اضافی و مدیریت سفره آب زیرزمینی كم عمق از طریق نگه داشت و دفع آب…

 • مقاله تاثیر طلاق بر اختلالات رفتاری نوجوانان

  مقاله تاثیر طلاق بر اختلالات رفتاری نوجوانان دانلود فایل مقاله تاثیر طلاق بر اختلالات رفتاری نوجوانان فهرست: تاثیر طلاق بر اختلالات رفتاری کودکان ونوجوانان یك طلاق خوب و مسالمت‌آمیز از دوام یك ازدواج پرتنش بهتر است  .................................................................. بخشهایی از متن:…

 • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید محصولات دارویی و بهداشتی و آرایشی با منشاء گیاهی

  پروژه کارآفرینی کارگاه تولید محصولات دارویی و بهداشتی و آرایشی با منشاء گیاهی,پروژه کارافرینی کارگاه تولید محصولات دارویی و بهداشتی و آرایشی با منشاء گیاهی,دانلود پروژه کارگاه تولید محصولات دارویی و بهداشتی و آرایشی با منشاء گیاهی,دانلود کارآفرینی کارگاه تولید…

 • پایان نامه تاریخ ساسانیان

  پایان نامه تاریخ ساسانیان دانلود فایل پایان نامه تاریخ ساسانیان چكیده پایان نامه حاضر می کوشد شکل گیری و گسترش نظام حکومتی ایران دوره ای ساسانی را از سال 226تا 420  میلادی روشن سازد.محور این تحقیق توصیفی است پیرامون بخش…

 • دانلود پاورپوینت سازمان تجارت جهانی

  ابعاد جهانی سازی,اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی,اهداف اصلی سازمان تجارت جهانی,تأسیس سازمان تجارت جهانی,تفاوت GATT با WTO,جهانی شدن,دانلود پاورپوینت سازمان تجارت جهانی,ساختار تشکیلاتی سازمان تجارت جه,ساختار سازمان تجارت جهانی,مختصات و ویژگی‌های تحولات اقتصادی بین‌الملل,نقاط اشتراک و افتراق آزادسازی و…

 • پایان نامه بررسی تعریف واژه بازار در ایران و كاركرد آن

  پایان نامه بررسی تعریف واژه بازار در ایران و كاركرد آن,پروژه بررسی تعریف واژه بازار در ایران و كاركرد آن,تحقیق بررسی تعریف واژه بازار در ایران و كاركرد آن,دانلود پایان نامه بررسی تعریف واژه بازار در ایران و كاركرد آن,مقاله…

 • پایان نامه عوامل مهم در ایجاد ارتباط روشن، متقاعدسازی، شكستن مقاومت در كودكان خیابانی خانة كودك ناصرخسرو

  پایان نامه عوامل مهم در ایجاد ارتباط روشن، متقاعدسازی، شكستن مقاومت در كودكان خیابانی خانة كودك ناصرخسرو دانلود فایل [1]

 • دانلود پاورپوینت مبانی رفتار گروه (فصل هفتم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی)

  (فصل هفتم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی),ارائه تعریفی از گروه,تصمیم گیری درگروه,چرا افراد به گروهها می پیوندند؟,چگونگی انتخاب تصمیم فردی یا گروهی,دانلود پاورپوینت مبانی رفتار گروه,دانلود پاورپوینت مبانی رفتار گروه (فصل هفتم کتاب…

 • مقاله شرایط فقهی و حقوقی اجاره اشیاء

  مقاله شرایط فقهی و حقوقی اجاره اشیاء دانلود فایل مقاله شرایط فقهی و حقوقی اجاره اشیاء مادهٔ ۴۶۸ در اجارهٔ اشیاء، مدت اجاره باید معین شود والاّ اجاره باطل است. مادهٔ ۴۶۹ مدت اجاره از روزى شروع مى‌شود که بین…

 • پایان نامه راههای پوشش ریسک در بازار سرمایه

  پایان نامه راههای پوشش ریسک در بازار سرمایه دانلود فایل پایان نامه راههای پوشش ریسک در بازار سرمایه چکیده اصل ثابتی در فرهنگ سرمایه گذاری وجود دارد مبنی بر اینكه سرمایه از ریسك و خطر گریزان است و به سوی…