پایان نامه تأثیر بکارگیری مدیریت استعداد بر تعهد کارکنان ناجا (دانشگاه علوم انتظامی)

پایان نامه تأثیر بکارگیری مدیریت استعداد بر تعهد کارکنان ناجا (دانشگاه علوم انتظامی)

دانلود فایل

پایان نامه تأثیر بکارگیری مدیریت استعداد بر تعهد کارکنان ناجا (دانشگاه علوم انتظامی) چکیده سازمان­ها در پیدا کردن، رشد دادن و حفظ کارکنان بخصوص کارکنانی که انعطاف­پذیر بوده و قابلیت سازگاری بالایی دارند موفق عمل نکرده­اند. این مسئله نشان می­دهد که این سازمان­ها در شناسایی و استفاده از شایستگی­های کارکنان خود در جهت تحقق اهداف سازمانی­شان دچار مشکل هستند. از دیدگاه مدیریت استراتژیک ضروری است که عملکرد را ادامه پذیر و پایدار کنیم و آن را بالا ببریم و این کار تنها با تعهد کارکنان امکان پذیر است. بنابراین ابهام زیادی در مورد رابطه بین مدیریت استعداد و تعهد سازمانی وجود دارد که نیازمند بررسی­های بیشتر است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر بکارگیری مدیریت استعداد بر تعهد کارکنان ناجا(دانشگاه علوم انتظامی) است.. در پژوهش حاضر پس از مطالعه دقیق ادبیات موضوعی مرتبط، مدل مفهومی تحقیق  ترسیم شد. در این تحقیق بر اساس روش نمونه­گیری طبقه­ای از بین مدیران و کارشناسان 92 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. 100پرسشنامه در بین نمونه آماری توزیع شد و در نهایت 92 پرسشنامه جمع آوری گردید، برای تجزیه و تحلیل داده­های گرد­آوری شده از روش­ مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم­افزار Amos استفاده گردیدو نتایج حاکی از آن بود که داده­های گردآوری شده از جامعه آماری مورد نظر با مدل مفهومی پژوهش متناسب و سازگار است و در نهایت تمامی فرضیات تحقیق مورد تأیید قرار گرفت. کلید واژگان: مدیریت استعداد، تعهد سازمانی، تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاری مقدمه در ابتدای این تحقیق و در اولین فصل از کلیات در مورد تحقیق نظیر؛ بیان مسئله، ضرورت و اهمیت تحقیق، کلیات روش تحقیق و در پایان چارچوب کلان نظری مورد تبیین قرار گرفته است. تا در ابتدا خواننده با کلیات کار و فرآیندهای تحقیق آشنا شود. در واقع این فصل تقریبأ همان طرح تحقیق(پروپوزال) می­باشد و امید است که با خواندن این فصل بتوان دید روشنی را برای ادامه این تحقیق در ذهن خواننده ایجاد کند. قسمتی از متن برنامه ارزیابی[1]: این عنصر اطمینان می­دهد که هر کارمند به شکل رسمی و غیر­رسمی به صورت دوره­ای در تمام طول سال مورد ارزیابی قرار می­گیرد. برنامه کنارگذاری[2]: این عنصر زمانی تعیین­کننده است که یک شغل دیگر بیش از این مورد نیاز نباشد و باید حذف شود یا به اندازه کافی در آن تغییراتی صورت گیرد و افراد در این مشاغل نیاز به ارزیابی مجدد داشته باشند. [1]. Appraisal Program[2]. Omission Program مزایای مدیریت استعداد مدیریت استعداد این اطمینان را به وجود می­آورد که هر یک از کارکنان، با استعدادها و مهارت­های ویژه در شغل مناسب قرار گرفته­اند، به علاوه مزایای جبران خدمت، منصفانه و عادلانه است. همچنین مسیر شغلی آنان شفاف است و به عنوان یک عامل تحریک فزاینده برای فرصت­های شغلی بهتر، درون و بیرون سازمانی، عمل می­کند. مدیریت استعداد، فرآیندها و ابزارهای مناسبی را برای حمایت و توانمندسازی مدیران فراهم می­آورد. از این راه آنها در می­یابند که از کارکنان خود چه انتظارهایی باید داشته باشند، ک این امر موجب بهبود روابط کاری می­شود. در نتیجه سازمان با سرمایه­گذاری در مدیریت استعداد از یک سو، از نرخ بازگشت سرمایه بالا برخوردار می­شود و از سویی دیگر، مجموعه استعدادهای گوناگون را در سازمان خواهد داشت. در چنین شرایطی سازمان از مزایای نیروی کار چابک و با انگیزه بهره می­برد، که این خود بهره­وری سازمانی را به­دنبال خواهد داشت (معالی و تاج الدین، 1387). فیلیپس و روپر[1]نقل قول می­کند: در محیط رقابتی که امروزه بوجود آمده، جذب و نگهداری این استعدادها بسیار مشکل شده و امروزه تأکید سازمان­ها بر جذب افراد مناسب برای مشاغل مناسب و در زمان مناسب می­باشد که دلیل آن انتقال از عصر صنعتی به عصر سرمایه فکری و هوشمند می­باشد(دیچوالد و همکاران[2]، 2006). بسیاری از کارشناسان این عصر را، عصر کارکنان دانش می­نامند. اکنون شرکت­ها بر پایه مهارت­ها و استعدادهای کارکنان، خود با هم رقابت می­کنند و می­دانند که با جذب و نگهداشت بهترین و با استعدادترین کارکنان، شرکت می­تواند به بالاترین سهم بازار رسیده و سود خود را افزایش دهد (اسمیت[3]، 2007). این سرمایه­های دانش، با سرمایه­های عصر صنعتی مانند تجهیزات لوازم و موجودی متفاوت هستند. سرمایه فکری شامل دانش و تجربه هر کارمند در سازمان است(سامر[4]،2000). به نوعی بکارگیری مدیریت استعدادها مهمترین مزیت رقابتی در سازمان­های امروزی است. امروزه مدیران در نقاط مختلف جهان با ماهیت در حال تغییر کار دست و پنجه نرم می­کنند و به نیروهایی نیاز دارند تا با این شرایط متغیر خود را منطبق نمایند. سازمان­ها به منظور حفظ و نگهداری از این نیروهای نخبه، در آینده مجبور خواهند بود برنامه­ریزی دقیقی برای شناسایی و تشویق به موقع آنها به عمل آورند. البته سازمان­ها باید متناسب با ساختار و فرهنگ خود مدیریت استعداد را به کار گیرند. در واقع تعریف جهان­شمولی برای مدیریت استعداد وجود ندارد و بیان یک تعریف دقیق از آن به دلیل کثرت نظرات و فرضیات ارائه شده توسط نویسندگان خبره در سرتاسر جهان دز این مورد، بسیار مشکل است (لوییز و هکمن[5]، 2006). [1]. Phillips and Roper, 2009[2].  Dychtwald et al., 2006[3]. Smith, 2007[4]. Sommer,2000[5]. Lewis, and Heckman فهرست مطالب عنوان                                                                                                                                        صفحه فصل اول-  طرح و کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………..1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….2 بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………….2 اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………3 چارچوب کلان نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………..4 گزاره­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..12 هدف تحقیق   ………………………………………………………………………………………………………………………..12 نقشه راه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….15 پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..15 شرح واژه­ها و اصطلاحات تحقیق……………………………………………………………………………………………..17  فصل دوم-  مبانی نظری پژوهش………………………………………………………………………………………………………18 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..19 مدیریت استعداد ………………………………………………………………………………………………………………19 مفهوم سازی های اولیه از مدیریت استعداد ……………………………………………………………………20 تعریف مدیریت استعداد …………………………………………………………………………………………………..21 اهداف مدیریت استعداد ……………………………………………………………………………………………………25 فرآیند مدیریت استعداد ……………………………………………………………………………………………………25 شرایط اجرای مدیریت استعداد………………………………………………………………………………………….25 نکاتی در مورد تحقق فرآیند مدیریت استعداد ………………………………………………………………………………….26 مزایا و دلایل اهمیت مدیریت استعداد ……………………………………………………………………………………………27 ماهیت استراتژی مدیریت استعداد …………………………………………………………………………………………………..30 مدل­های مدیریت استعداد ………………………………………………………………………………………………………………….30 جذب و شناسایی استعدادها……………………………………………………………………………………………….35 انتخاب استعدادها……………………………………………………………………………………………………………….37 بکارگیری استعدادها………………………………………………………………………………………………………….37 توسعه استعدادها………………………………………………………………………………………………………………….39 نگهداری از استعدادها…………………………………………………………………………………………………………………42 موفقیت در برنامه مدیریت استعداد…………………………………………………………………………………………43 عوامل درونی و بیرونی تأثیرگذار بر مدیریت استعداد…………………………………………………………….43 نتایج مدیریت استعداد……………………………………………………………………………………………………………..44 استعداد و تعهد……………………………………………………………………………………………………………………48 تعهد سازمانی کارکنان …………………………………………………………………………………………………………….48 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….48 مفهوم سازی های اولیه از تعهد سازمانی …………………………………………………………………………49 تعاریف تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………………………50 تعهد سازمانی در ایران………………………………………………………………………………………………………..56 مدل­های تعهد سازمانی………………………………………………………………………………………………………62 نتایج مثبت و منفی تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………..68 علل تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………………………….74 پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..78 نتیجه­گیری و ارائه مدل مفهومی…………………………………………………………………………………………81 جمع­بندی…………………………………………………………………………………………………………………………………….83  فصل سوم- روش اجرایی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..84 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….85 روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….85. متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….85 روش­های گردآوری داده­ها…………………………………………………………………………………………………………….86 روایی و پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………….88 جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………..90 نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه……………………………………………………………………………………..91 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………………………92 جمع­بندی………………………………………………………………………………………………………………………………………94  فصل چهارم- تجزیه و تحلیل آماری یافته­های تحقیق…………………………………………………………………………95 مقدمه آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………….96 آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………………………………..99 آزمون نرمال بودن مؤلفه­ها……………………………………………………………………………………………………..100 بررسی سوالات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..102 معادلات ساختاری برای مدل مفهومی پژوهش………………………………………………………………………103 خلاصه نتایج آماری………………………………………………………………………………………………………………………….104 نتیجه­گیری و جمع­بندی…………………………………………………………………………………………………………………..105  فصل پنجم- نتیجه­گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………106 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..107 بحث و نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………………………………………………109 مقایسه نتایج بدست آمده با مطالعات گذشته……………………………………………………………………………………109 محدودیت­های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….110 پیشنهادات برای مطالعات آتی……………………………………………………………………………………………………………..113 خلاصه و نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………………………………………………… 113 منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….114

 • پروژه کارآفرینی تولید و بسته بندی آبلیمو

  آبلیمو,بسته بندی,پروژه کارآفرینی تولید و بسته بندی آبلیمو,پروژه کارافرینی تولید و بسته بندی آبلیمو,توجیه اقتصادی تولید و بسته بندی آبلیمو,تولید,دانلود پروژه تولید و بسته بندی آبلیمو,دانلود کارآفرینی تولید و بسته بندی آبلیمو,طرح توجیه فنی تولید و بسته بندی آبلیمو,طرح توجیهی…

 • روانشناسی کودک و پرورش اخلاقی کودک

  تحقیق روانشناسی کودک,روانشناسی کودک و پرورش اخلاقی کودک,کودک در خانواده دانلود فایل روانشناسی کودک و پرورش اخلاقی کودک چکیده: روانشناسی کودک از نظر کلی بحث تازه و مستقلی است که درباره هشیاری و بیداری روان کودک و تأثیر آن در…

 • مقاله بررسی امنیت در شبكه های محلی و بی سیم

  پروژه بررسی امنیت در شبكه های محلی و بی سیم,تحقیق بررسی امنیت در شبكه های محلی و بی سیم,دانلود تحقیق بررسی امنیت در شبكه های محلی و بی سیم,مقاله بررسی امنیت در شبكه های محلی و بی سیم دانلود فایل…

 • تحقیق بررسی آموزش و پرورش ایران

  تحقیق بررسی آموزش و پرورش ایران دانلود فایل آموزش و پرورش ایران در کشور ما ایران، فراگیرترین نهادی که به امر آموزش و تربیت نیروی انسانی می‌پردازد، وزارت آموزش و پرورش است که نزدیک به یک‌چهارم جمعیت ایران را تحت…

 • پایان نامه بررسی هیدرولیکیو هیدرولوژیکی راه و ابنیه های فنی در طرح هندسی راه و ارائه مدل ریاضی

  پایان نامه بررسی هیدرولیکیو هیدرولوژیکی راه و ابنیه های فنی در طرح هندسی راه و ارائه مدل ریاضی دانلود فایل پایان نامه بررسی هیدرولیکیو هیدرولوژیکی راه و ابنیه های فنی در طرح هندسی راه و ارائه مدل ریاضی چکیده :…

 • ترجمه مقاله بهینه سازی چند هدفه در نمونه کارها با توجه به وابستگی بازده به ساختار

  ترجمه مقاله بهینه سازی چند هدفه در نمونه کارها با توجه به وابستگی بازده به ساختار دانلود فایل ترجمه مقاله بهینه سازی چند هدفه در  نمونه کارها با توجه به وابستگی بازده به ساختار چکیده زمینه بهینه سازی در نمونه…

 • مقاله بیماری های جنسی و مقاربتی یا STDs

  مقاله بیماری های جنسی و مقاربتی یا STDs دانلود فایل STDs چیست؟ بیماریهای جنسی یا STDs عبارتند از بیماری مقاربتی كه از شخصی به شخص دیگر در طی تماس دستگاه ژنیتال یك پارتنر با ژنیتال -مقعد- دهان یا حلق پارتنر…

 • پایان نامه بررسی زمینه ها و عوامل پذیرش یا انكار حق

  پایان نامه بررسی زمینه ها و عوامل پذیرش یا انكار حق دانلود فایل پایان نامه بررسی زمینه ها و عوامل پذیرش یا  انكار حق  چکیده نگارنده در این رساله زمینه ها و عوامل موثر در پذیرش یا انکار حق را…

 • پایان نامه هوش هیجانی مدیران پرستاری و سبک رهبری تحول آفرین در بیمارستان امام خمینی

  پایان نامه هوش هیجانی مدیران,پایان نامه هوش هیجانی مدیران پرستاری و سبک رهبری تحول آفرین در بیمارستان امام خمینی,سبک رهبری تحول آفرین در بیمارستان امام خمینی,هوش هیجانی مدیران پرستاری دانلود فایل پایان نامه هوش هیجانی مدیران پرستاری و سبک رهبری…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی شغلی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی شغلی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی شغلی در 32 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع…

 • پروژه مالی-گزارش طراحی نظام های مالی شركت خاک صحرا (سهامی خاص)

  پروژه مالی-گزارش طراحی نظام های مالی شركت خاک صحرا (سهامی خاص),پروژه مالیگزارش طراحی نظام های مالی شركت خاک صحرا (سهامی خاص) دانلود فایل پروژه مالی-گزارش طراحی نظام های مالی شركت خاک صحرا (سهامی خاص) فهرست مطالب عنوان صفحه بخش اول…

 • تحقیق طیف سنجی نشری قوس و جرقه

  تحقیق طیف سنجی نشری قوس و جرقه دانلود فایل تحقیق طیف سنجی نشری قوس و جرقه بخشهایی از متن: در منابع قوس و جرقه تقریباً امكان برانگیختن همه عناصر پایدار در جدول تناوبی وجود دارد. تخلیه قوس و جرقه به…

 • مقاله ظهور حضرت مهدى از دیدگاه جامعه اسلامى

  مقاله ظهور حضرت مهدى از دیدگاه جامعه اسلامى,مقاله ظهور حضرت مهدى(عج) از دیدگاه جامعه اسلامى دانلود فایل ظهور حضرت مهدى(عج) از دیدگاه جامعه اسلامى بر پژوهشگران، صاحب نظران و ارباب دانش پوشیده نیست كه مسأله مهدویّت و اندیشه ظهور حضرت مهدى(علیه…

 • تحقیق علل تشکیل حزب رستاخیز

  بررسی علل تشکیل حزب رستاخیز,تحقیق علل تشکیل حزب رستاخیز دانلود فایل بررسی علل تشکیل حزب رستاخیز به عقیده عده ای از کارشناسان مسائل سیاسی، یکی از علل اصلی تشکیل حزب رستاخیز، شکست رژیم در اهداف و برنامه های انقلاب سفید…

 • مقاله انسان شناسی بومی

  خویشتن نگری انتقادی,مقاله انسان شناسی بومی دانلود فایل روش گفتگو در این نوشتار من به دنبال طرح مجدد نقدهایی كه بر مردم‌نگاری، بالاخص در دهه‌های اخیر و با انتقادات نحله‌های پست مدرن بر مردم‌نگاری مطرح شده، نیستم. این نقدها عمدتاً…

 • ویژگیهای جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی مهاجران خارجی با تأكید بر «مهاجران افغانی در ایران»

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,ویژگیهای جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی مهاجران خارجی با تأكید بر «مهاجران افغانی در ایران» دانلود فایل دانلود ویژگیهای جمعیتی، اقتصادی و…

 • پروژه کارآفرینی شرکت بیمه ای پوشش گر شرق

  بیمه,پروژه کارآفرینی شرکت بیمه ای پوشش گر شرق,پروژه کارافرینی شرکت بیمه ای پوشش گر شرق,پوشش گر,توجیه اقتصادی شرکت بیمه ای پوشش گر شرق,دانلود پروژه شرکت بیمه ای پوشش گر شرق,دانلود کارآفرینی شرکت بیمه ای پوشش گر شرق,شرق,شرکت,طرح توجیه فنی شرکت…

 • پاورپوینت موس

  اطلاعات درمورد موس کامپیوتر,پاورپوینت موس,مقاله موس دانلود فایل پاورپوینت موس دید کلی تا زمانی که ویندوز مایکروسافت عمومیت نیافته بود، موس نیز محبوبیت چندانی نداشت و هر از چندگاهی در برنامه‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گرفت. امروزه استفاده کامپیوتر بدون…

 • کار آفرینی و تاثیر آن بر مدیران و سازمانهای ارگانیک

  سازمانهای ارگانیک,کار آفرینی و تاثیر آن بر مدیران,کار آفرینی و تاثیر آن بر مدیران و سازمانهای ارگانیک,مدیران و سازمانهای ارگانیک دانلود فایل کار آفرینی و تاثیر آن بر مدیران و سازمانهای ارگانیک مقدمه بسیاری از مدیران منابع انسانی و مدیران…

 • بررسی تأثیر تزریق رحمی آنتی بیوتیك پس از تلقیح بمنظور بهبود باروری درگاوهایی با سابقه آندومتریت

  بررسی تأثیر تزریق رحمی آنتی بیوتیك پس از تلقیح بمنظور بهبود باروری درگاوهایی با سابقه آندومتریت دانلود فایل بررسی تأثیر تزریق رحمی آنتی بیوتیك پس از تلقیح بمنظور بهبود باروری درگاوهایی با سابقه آندومتریت خلاصه فارسی پیشگفتار فصل اول الف…

 • تولید همزمان برق، حرارت و سرما CHP & CCHP

  تولید همزمان برق، حرارت و سرما CHP & CCHP دانلود فایل تولید همزمان برق، حرارت و سرما CHP & CCHP معرفی فناوری های تولید همزمان برق و حرارت درسه دهه اخیر پس از افزایش عمده بهای سوخت، اهمیت بحث سوخت…

 • پاورپوینت پیش ساختگی

  پاورپوینت پیش ساختگی دانلود فایل پاورپوینت پیش ساختگی دانلود پاورپوینت پیش ساختگیاین پاورپوینت در 46 اسلاید اماده ارائه و مطالعه  می باشد خانه‌های پیش‌ساخته(به انگلیسی: Prefabricated home) ساختمان‌هایی هستند که قطعات آنها در خارج از سایت ساخته می‌شوند (معمولاً در ابعاد استاندارد…

 • نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی صنایع جوشکاری

  نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رسته شغلی IT شبکه,نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی هنر,نمونه سوالات اختصاص,نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی با پاسخ دانلود فایل نمونه سوالات آزمون استخدامی  اموزش و پرورش تفکیک رسته…

 • هزینه های سفارش كار

  هزینه,هزینه های سفارش كار دانلود فایل سیستم هزینه های سفارش كار در شركت هایی مورد استفاده قرار می گیرد كه هر محصول مشابه به طور اساسی با هم تفاوت داشته و بر طبق مشخصات دریافتی از مشتریان یا دستور ساخت…

 • گزارش کارآموزی پروژه اجرای یك سازه آپارتمانی 3 طبقه 12 واحدی با سیستم اسکلت فلزی

  اجرا,پروژه,دانلود گزارش کارآموزی پروژه اجرای یك سازه آپارتمانی 3 طبقه 12 واحدی با سیستم اسکلت فلزی,سازه آپار,کاراموزی پروژه اجرای یك سازه آپارتمانی 3 طبقه 12 واحدی با سیستم اسکلت فلزی,کارورزی پروژه اجرای یك سازه آپارتمانی 3 طبقه 12 واحدی با…

 • مقاله انواع ماهیچه های بدن

  مقاله انواع ماهیچه های بدن دانلود فایل مقاله انواع ماهیچه های بدن قسمتهایی از متن: ماهیچه : در بدن ادمی چند نوع بافت ماهیچه ای وجود دارد كه از چند طریق قابل تشخیص اند . مثلا بعضی از ماهیچه ها…

 • پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران

  آلودگی,باك,پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران,پروژه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران,تحقیق بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران,دانلود پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف…

 • آرماگدون گرایی و تأثیر آن بر سیاست خارجی ایالات متحده آمریكا

  آرماگدون گرایی و تأثیر آن بر سیاست خارجی ایالات متحده آمریكا,پایان نامه آرماگدون گرایی و تأثیر آن بر سیاست خارجی ایالات متحده آمریكا,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود فایل,دانلود…

 • پایان نامه نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تهران با استاندارد بین المللی

  پایان نامه نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تهران با استاندارد بین المللی,دام و شیر توسط سیستم های موجود,سیستم های موجود در استان تهران با استاندارد بین المللی,محاسبه بهای تمام شده دام…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودکارآمدی اجتماعی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودکارآمدی اجتماعی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودکارآمدی اجتماعی (فصل دو) در 61 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه…

 • مقایسه احساس تنهایی و افسردگی در بین کاربران عادی و پرخطر اینترنت

  احساس تنهایی و افسردگی,احساس تنهایی و افسردگی در بین کاربران عادی و پرخطر اینترنت,اینترنت,کاربران عادی و پرخطر اینترنت,مقایسه احساس تنهایی و افسردگی در بین کاربران عادی و پرخطر اینترنت دانلود فایل مقایسه احساس تنهایی و افسردگی در بین کاربران عادی…

 • پروژه کارآفرینی بسته بندی

  بسته بندی,پروژه کارآفرینی بسته بندی,پروژه کارافرینی بسته بندی,توجیه اقتصادی بسته بندی,دانلود پروژه بسته بندی,دانلود کارآفرینی بسته بندی,طرح توجیه فنی بسته بندی,طرح توجیهی بسته بندی,کارآفرینی بسته بندی دانلود فایل پروژه کارآفرینی بسته بندی در 27 صفحه ورد قابل ویرایش مجلات: -       …

 • پایان نامه بررسی توقیف حقوق و دریافتی¬های مستمر افراد و نحوه اجرای آن

  پایان نامه بررسی توقیف حقوق و دریافتی¬های مستمر افراد و نحوه اجرای آن دانلود فایل پایان نامه بررسی توقیف حقوق و دریافتی¬های مستمر افراد و نحوه اجرای آن چکیده : هدف از انجام این تحقیق شناسایی توقیف انواع حقوق، دستمزدها…

 • مقاله بیابان و بیابان زایی

  دانلود مقاله بیابان زایی,مقاله بیابان و بیابان زایی دانلود فایل بخش هایی از متن: مقدمه جهت تعریف بیابان بایستی مناطق خشک را شناخت و از آنجایی که ویژگیهای مناطق خشک زیاد است تعریف آن در یک جمله مشکل است .…

 • گزارش کارآموزی در شرکت طراحان دشت سبز

  دانلود گزارش کارآموزی در شرکت طراحان دشت سبز,دشت سبز,شرکت,طراحان,کاراموزی در شرکت طراحان دشت سبز,کارورزی در شرکت طراحان دشت سبز,گزارش کارآموزی در شرکت طراحان دشت سبز,گزارش کاراموزی در شرکت طراحان دشت سبز دانلود فایل گزارش کارآموزی در شرکت طراحان دشت سبز…