پایان نامه تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفكر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران

پایان نامه تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفكر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران,تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفكر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران,رابطه میان هوش هیجانی با تفكر انتقادی

دانلود فایل

پایان نامه تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفكر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران مقدمه آدمی برای پاسخ به درخواست‌های متنوع دنیای پیچیده عصر حاضر، نیازمند توانمندی‌های بی‌شماری است از این رو براساس ضرورت‌هایی كه بر وی تحمیل می‌شود ساز و كارهایی به صورت خود انگیخته یا خود ساخته در او شكل می‌گیرد و او را از سایر جانداران متمایز می‌سازد. انسان با نگاهی ژرف و متفكرانه به رفتارهای خویش در می‌یابد كه از ویژگی‌های خاصی بهره‌مند است كه موجب سهولت سازگاری او با شرایط جدید می‌گردد. در این میان ویژگی‌های شناختی دارای نقش ویژه‌ای در رویارویی با دنیای پیچیده هستند از جمله ویژگی‌های برجسته و شاید منحصر به فرد انسانی، پدیده «هوش»[1] می‌باشد این پدیده در انسان از نظر كمی و كیفی به گونه‌ای است كه او را قادر به تمدن‌سازی كرده است. به این ترتیب تغییراتی كه در زندگی و موقعیت‌های مختلف روی می‌دهد انسان را وادار می‌سازد كه از ابعاد مختلف هوش بهره‌مند گردد. انسان در طول حیات خود پیوسته در حال حل مسئله، خلق پدیده‌های مستند با طبیعت و برقراری ارتباط و كنترل رفتار خود و دیگران به سر می‌برد كه هر یك از این فعالیت‌ها با بعدی از توانمندی‌های هوشی در ارتباط هستند. هرچند كه بحث در مورد توانمندی‌های هوشی انسان در این محدوده نمی‌گنجد اما با نگاهی تیزبین به یكی از ابعاد ممتاز هوش می‌توان ظهور رفتارهای هوشمندانه انسان را در قالب هیجانات مشاهده كرد (سارنی[2]، 1999؛ به نقل از شمس،1384)، بعد مورد نظر «هوش هیجانی[3]» است كه به شناخت فرد از خود و دیگران، ارتباط با دیگران و نیز سازگاری و انطباق با محیط برای دستیابی به اهداف موردنظر مربوط می‌شود، هوش هیجانی پیش‌بینی موفقیت فرد را ممكن می‌سازد زیرا نشان می‌دهد كه فرد چگونه دانشش را در یك موقعیت بلادرنگ به كارگیرد (بار ـ آن[4]، 2000؛ به نقل از گلمکانی،1384) . هیجان‌هایی كه افراد احساس می‌كنند ناشی از ارزیابی اطلاعات است كه این ارزیابی شامل شناخت یا پردازش اطلاعات رسیده از محیط، بدن، حافظه فرد، تمایل به پاسخگویی به شیوه خاص، و ملاحظه نتایج اعمالی كه ممكن است از حالت هیجانی به دست آیند می‌باشد. (شاكتر[5] و سینگر[6]، 1942، محی‌الدین بناب، 1375) بنابراین افكار و شناخت فرد در تعیین این كه چه هیجان‌هایی برانگیخته خواهد شد، نقش اساسی ایفا می‌كند و پس از ارزیابی موقعیت سبب واكنش هیجانی می‌گردند (اكمن[7]، 1992، به نقل از محی‌الدین بناب، 1375). ناتوانی افراد یك جامعه در شناخت صحیح و تجزیه و تحلیل موضوعات گوناگون، حل مشكلات، اتخاذ تصمیم‌های صحیح وارزیابی نتایج انواع پدیده‌ها و جریانات، نسل‌های ناتوان و سازش‌پذیر در مقابل انواع مسائل اجتماعی و فرهنگی را نتیجه خواهد داد ( پازارگادی و همكاران ،1381) بدون شك، رشد توانایی‌های پیچیده تفكر برای موفقیت انسان در قرن بیست و یكم ضروری است، اریكسون معتقد است كه توانایی در تفكر انتقادی، حل مسئله و تعقل به عنوان اهداف اساسی تربیت محسوب می‌گردد (عباسی، 1380 ) . هر فرد چه در جریان تحصیل و چه پس از فراغت از تحصیل پیوسته در حال اظهارنظر و اخذ تصمیم است،روی این زمینه باید قضاوت‌های او منطقی باشد و بتواند قضاوت دیگران را نیز ارزیابی كند و آنچه را كه با دلیل همراه است صحیح تلقی و غیر از این را بی‌اعتبار بداند. هدف تعلیم و تربیت چیزی جز تفكر نمی‌باشد و در این بخش تفكر انتقادی بخشی اساسی در تفكر و یادگیری می‌باشد كه با رشد افراد ارتباط دارد و در نهایت به رشد جامعه می‌انجامد. (مایرز[8] 1986؛ترجمه، ابیلی، 1380) دعوت به تفكر در نظام فكری مسلمان نیز مورد تاكید است. در قران آیات زیادی در این رابطه وجود دارد. برای مثال در آیه 43 سوره عنكبوت آمده است:«تعجب نكنید از این كه حشراتی از قبیل عنكبوت را مثال می‌زنیم جز عالمان و دانایان آن را در نمی‌یابند.»، در این آیه خداوند مثال‌هایی را برای انسان‌های آگاه و متفكر می‌زند. همچنین در احادیث مختلف به تفكر توصیه شده است از جمله حدیث نبوی، «یك دم اندیشه از هفتاد سال عبادت بهتر است» و اینکه حضرت علی (ع) می‌فرماید: «خردها، رهبران اندیشه، اندیشه‌ها، رهبران دلها و دلها، رهبران حس‌ها و حس‌ها، رهبران اندام‌ها هستند». (نهج‌البلاغه، نقل از الحیات)، بزرگان ادب و اندیشه نیز ما را به تفكر دعوت نموده‌اند چنانچه مولانا اندیشه را مهم‌ترین عنصر وجودی انسان قلمداد می‌كند. (اسلامی، 1382) افراد باید عقاید و افكار و عادات و مهارت‌ها، تمایلات و طرز برخورد خویشتن را مورد ارزیابی قرار دهند و با توجه به نقش هر یك از آن‌ها در زندگی و توجه به دلیل و نتایج خاص هر یك، در ارتباط با دیگران آن‌ها را بررسی نمایند. (شریعتمداری، 1376، ص 29). [1] Intelligence [2] Saarni [3] Emotional Intelligence [4] Bar-on [5] Shacter [6] Singer [7] Acman [8] Mayers مقدمه ۱بیان مسأله ۵ضرورت یا اهمیت پژوهش ۸اهداف پژوهش ۱۱فرضیه‌های پژوهش ۱۲متغیرهای پژوهش ۱۲تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها ۱۳تعاریف عملیاتی ۱۴قسمت اول: هوش هیجانی ۱۵هوش ۱۵هیجان ۱۹هوش هیجانی و سیر تاریخی آن ۲۲مؤلفه‌های هوش هیجانی ۲۸اساس زیست ـ عصبی هوش هیجانی ۲۹هوش هیجانی و هوش عمومی ۳۲دیدگاه‌های مربوط به هوش هیجانی ۳۷هوش هیجانی به عنوان یک الگوی توانایی ذهنی ۳۸هوش هیجانی به عنوان یک الگوی مختلط ۴۲نظریه گلمن به عنوان نظریه مختلط از هوش هیجانی ۴۳نظریه بار-آن به عنوان الگویی مختلط ۴۷۱) مقیاس هوش درون فردی ۴۸۲ ـ مقیاسهای هوش بین فردی ۵۴۳ ـ مقیاسهای سازش‌پذیری ۵۷۴ ـ مقیاس‌های کنترل تنیدگی ۶۰۵- مقیاسهای خلق عمومی ۶۳هوش هیجانی، تعدیل‌کننده نابرابری‌ها ۶۶جنسیت و هوش هیجانی ۶۸اندازه‌گیری هوش هیجانی ۷۰۱٫پرسشنامه بهره هیجانی (EQ – I) 712. پرسشنامه صلاحیت هیجانی ۷۲۳٫ پرسشنامه رگه فراخلق (TMMS) 724.پرسشنامه نقشه بهره هیجانی: ۷۳۵٫پرسشنامه سبک ادراک عواطف ۷۴۶٫ پرسشنامه (MEIS) 757.پرسشنامه (MSCEIT) 768.مقیاس‌های دیداری، شنیداری (ادراک‌ هیجان) ۷۶رشد و تقویت هوش هیجانی ۷۷قسمت دوم: تفکر انتقادی ۸۳تفکر و انواع آن ۸۳تاریخچه تفکر انتقادی ۹۰تفکر انتقادی ۹۴ماهیت، ویژگی‌ها و مسائل خاص تفکر انتقادی ۱۰۰ابعاد شناختی و عاطفی تفکر انتقادی ۱۰۰مهارت‌های تفکر انتقادی ۱۰۲ویژگی‌ها یا گرایش‌های کلی ۱۰۳توانایی‌های ویژه ۱۰۴مؤلفه‌های تفکر انتقادی ۱۰۸ویژگی‌های تفکرانتقادی ۱۱۲سطوح تفکر انتقادی ۱۱۴صفات متفکران انتقادی ۱۱۶نظریه‌های همسو با تفکر انتقادی ۱۱۸رویکرد فراشناختی ۱۱۸دیدگاه شناختی‌ها ۱۲۱دیدگاه پیاژه ۱۲۳نظریه یادگیری معنادار آزویل ۱۲۶دیدگاه برونر ۱۲۸تفکر انتقادی در طبقه‌بندی بلوم ۱۲۹رویکرد ساختن‌گرایی (سازندگی) ۱۳۴نظریه‌های فلسفی ۱۳۶دانش ۱۳۶آمادگی ۱۳۷مرجعیت ۱۳۸.مقایسه تفکر انتقادی با تفکر خلاق و حل مسئله ۱۴۳مقایسه تفکر انتقادی و منطق ۱۴۸راه‌های سنجش تفکر انتقادی ۱۵۱۱٫ آزمون سنجش تفکر انتقادی واتسون ـ گلاسر ۱۵۱۲٫ آزمون سنجش تفکر انتقادی کورنل ۱۵۲۳٫ آزمون تشریحی تفکر انتقادی انیس ـ وایر ۱۵۲۴٫آزمون مهارت‌های تفکر انتقادی کالیفرنیا CCTST 153تقویت و پرورش تفکر انتقادی ۱۵۴قسمت سوم: مروری بر پژوهشهای انجام شده پیرامون موضوع تحقیق ۱۶۳پژوهش‌های مربوط به هوش هیجانی در خارج از ایران ۱۶۳پژوهشهای انجام شده در ایران در مورد هوش هیجانی ۱۷۲پژوهش‌های مربوط به تفکر انتقادی در خارج از ایران ۱۷۶تحقیقات انجام شده در ایران در مورد تفکر انتقادی ۱۸۱روش تحقیق ۱۸۶جامعه آماری ۱۸۶نمونه ۱۸۷روش نمونه‌گیری ۱۸۷ابزارهای اندازه‌گیری ۱۸۸پرسشنامه بهره هیجانی بار ـ‌آن ۱۸۸پایایی پرسشنامه هوش هیجانی ۱۹۱پرسشنامه مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا CCTST 200روش اجرا ۲۰۵روشهای تجزیه و تحلیل دادهها ۲۰۶مقدمه ۲۰۷بخش اول: توصیف داده‌های پژوهش ۲۰۸بخش دوم: تحلیل داده‌ها (آمار استنباطی) ۲۱۴بحث و تفسیر ۲۵۲نتیجه گیری ۲۵۳محدودیت هاو مشکلات پژوهش ۲۶۲پیشنهادات پژوهشی ۲۶۳پیشنهادهای کاربردی ۲۶۴خلاصه پژوهش ۲۶۵فهرست منابع فارسی ۲۶۶

 • پاورپوینت آشنایی با ماسوله

  پاورپوینت آشنایی با ماسوله دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با ماسوله پاورپوینت آشنایی با ماسوله پاورپوینت آشنایی با ماسولهاین پاورپوینت در 38 اسلاید می باشد این پاورپوینت شامل اطلاعات جغرافیایی و شهری و سازه ای و ساختمان سازی و اقلیم و…

 • پایان نامه بررسی و تجزیه تحلیل سیستم مالی و کنترل داخلی شرکت سهامی خاص گلهار

  پایان نامه بررسی و تجزیه تحلیل سیستم مالی و کنترل داخلی شرکت سهامی خاص گلهار,پروژه بررسی و تجزیه تحلیل سیستم مالی و کنترل داخلی شرکت سهامی خاص گلهار,تحقیق بررسی و تجزیه تحلیل سیستم مالی و کنترل داخلی شرکت سهامی خاص…

 • پروژه کارآفرینی كنسرو سازی

  پروژه کارآفرینی كنسرو سازی,پروژه کارافرینی كنسرو سازی,توجیه اقتصادی كنسرو سازی,دانلود پروژه كنسرو سازی,دانلود کارآفرینی كنسرو سازی,سازی,طرح توجیه فنی كنسرو سازی,طرح توجیهی كنسرو سازی,كنسرو,کارآفرینی كنسرو سازی دانلود فایل پروژه کارآفرینی كنسرو سازی در 58 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان…

 • مقاله علل و پیامدهای بیكاری جوانان در زمینه های اجتماعی و فرهنگی

  علل و پیامدهای بیكاری جوانان در زمینه های اجتماعی و فرهنگی,مقاله علل و پیامدهای بیكاری جوانان در زمینه های اجتماعی و فرهنگی دانلود فایل علل و پیامدهای بیكاری جوانان در زمینه های اجتماعی و فرهنگی پیشگفتار................................ مقدمه................................... بخش اول:................................ علوم…

 • مقاله بررسی تای چی (یوگای چینی) یا مدیتیشن پویا

  پروژه بررسی تای چی (یوگای چینی) یا مدیتیشن پویا,تحقیق بررسی تای چی (یوگای چینی) یا مدیتیشن پویا,دانلود تحقیق بررسی تای چی (یوگای چینی) یا مدیتیشن پویا,مقاله بررسی تای چی (یوگای چینی) یا مدیتیشن پویا دانلود فایل مقاله بررسی تای چی…

 • روشهای مختلف جوشكاری با برق

  دانلود تحقیق روشهای مختلف جوشكاری با برق,روشهای مختلف جوشكاری با برق دانلود فایل قسمتهایی از متن: جوشكاری با برق مستقیم روش های مختلف جوشكاری: به طور كلی در دو طریقه جوشكاری ، برق منبع اصلی انرژی تلقی میشود ، یكی…

 • پایان نامه بررسی فرایندهای گمرکی در صادرات مجدد و ترانزیت مربوط به منطقه آزاد اروند

  پایان نامه بررسی فرایندهای گمرکی در صادرات مجدد و ترانزیت مربوط به منطقه آزاد اروند,پایان نامه ترانزیت مربوط به منطقه آزاد اروند,پایان نامه مدیریت,ترانزیت در منطقه آزاد اروند دانلود فایل بررسی فرایندهای گمرکی در صادرات مجدد و ترانزیت مربوط به…

 • بررسی گیاه پالم به صورت لاتین

  بررسی گیاه پالم به صورت لاتین,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل Oil palm, Elaeis guineensis, is a perennial tropical tree in the family Arecaceae…

 • پایان نامه نبرد سلطان سنجر با ترکان غز

  پایان نامه نبرد سلطان سنجر,پایان نامه نبرد سلطان سنجر با ترکان غز,دانلود پایان نامه سلطان سنجر با ترکان غز,دانلود سلطان سنجر با ترکان غز,سلطان سنجر با ترکان غز,نبرد سلطان سنجر با ترکان غز دانلود فایل پایان نامه نبرد سلطان سنجر…

 • مقاله زندگانی دکتر شریعتی

  مقاله زندگانی دکتر شریعتی,مقاله زندگانی شریعتی,مقاله زندگی دکتر شریعتی,مقاله شریعتی و تاریخ اسلام دانلود فایل مقاله شریعتی و تاریخ اسلام دکتر علی شریعتی در تاریخ 2/9/1382 در روستای کاهک چشم به جهان گشود . پدر او نخستین سازندة ابعاد روحش…

 • مقاله شرکت صنایع مس

  مقاله شرکت صنایع مس دانلود فایل مقاله شرکت صنایع مس تاریخچه مس در ایران..................... 1                                                                          راهنمای تایسسات کارخانه................. 2                                                                              کانیهای مس.............................. 4                                                                                                       روش استخراج مس ......................... 5                                                                                           مشخصات معدن............................. 6                                                                                                 جدول ماشین الات معدن .................... 9                                                                                   سنگ…

 • کارآفرینی سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی شرق

  سازمان مدیریت,کارآفرینی سازمان مدیریت,کارآفرینی سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی شرق(کارخانه تولید گچ),مدیریت صنعتی نمایندگی شرق دانلود فایل کارآفرینی سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی شرق قسمتی از متن: عنوان طرح کسب و کار: کارخانه تولید گچ ابعاد و مساحت محل اجرای طرح: کارخانه…

 • اوحدالدین بن حسین مراغه ای

  اوحدالدین بن حسین مراغه ای,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود بیوگرافی اوحدالدین بن حسین مراغه ای,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود بیوگرافی اوحدالدین بن حسین مراغه ای…

 • پاورپوینت استاندارد حسابداری فعالیتهای کشاورزی

  پاورپوینت استاندارد حسابداری فعالیتهای کشاورزی,پاورپوینت حسابداری فعالیتهای کشاورزی,حسابداری فعالیتهای کشاورزی,دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2(نحوه ارائه اطلاعات بودجه ای در صورتهای مالی ),دلایل‌ تدوین‌ استاندارد حسابداری‌ فعالیتهای‌ كشاورزی‌ دانلود فایل عنوان: پاورپوینت استاندارد حسابداری فعالیتهای کشاورزی فرمت: پاورپوینت…

 • پایان نامه بررسی فراهنجاری های زبانی شعر شاملو

  پایان نامه بررسی فراهنجاری های زبانی شعر شاملو,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه بررسی فراهنجاری های زبانی شعر شاملو,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل پایان…

 • مقاله آشنایی با معماری فرانك لوید رایت

  مقاله آشنایی با معماری فرانك لوید رایت دانلود فایل مقاله آشنایی با معماری فرانك لوید رایت فهرست: زندگینامة رایت «رایت» و بسط معماری در آمریكا تاثیر معماران آمریكایی بر «رایت» کتابی در باره ی فرانک لوید رایت فرانک لوید رایت…

 • مقاله بررسی نظام های بهداشتی و درمانی کشورهای جهان (سوئیس)

  مقاله بررسی نظام های بهداشتی و درمانی کشورهای جهان (سوئیس) دانلود فایل مقاله بررسی نظام های بهداشتی و درمانی کشورهای جهان (سوئیس) این مقاله در 17 صفحه تهیه و تنظیم شده است . سوئیس سوئیس (آلمانی: Schweiz، فرانسه: Suisse، ایتالیایی:…

 • مقاله نحوة تشكیل صندوق بین المللی پول و سیاست های این بخش

  مقاله نحوة تشكیل صندوق بین المللی پول و سیاست های این بخش دانلود فایل مقاله نحوة تشكیل صندوق بین المللی پول و سیاست های این بخش فهرست: احمدی نژاد سیاست  صندوق بین‌المللی پول را بیان كرد مالیات بر ارزش افزوده…

 • ورشکستگى یا مرگ اقتصادى

  ورشکستگى یا مرگ اقتصادى,ورشکستگی دانلود فایل ورشکستگى یا مرگ اقتصادى ورشکستگى مرحله‌اى است که به حیات اقتصادى و تجارى تاجر یا شرکت ورشکسته خاتمه مى‌دهد به این جهت به آن مرگ اقتصادى هم گفته مى‌شود. چرا که پایان عمر تاجر…

 • پایان نامه نقش خانواده و مدرسه در پیشگیری از بزهکاری کودکان

  پایان نامه نقش خانواده و مدرسه,پایان نامه نقش خانواده و مدرسه در پیشگیری از بزهکاری کودکان,پیشگیری از بزهکاری کودکان,نقش خانواده و مدرسه در پیشگیری از بزهکاری کودکان دانلود فایل پایان نامه نقش خانواده و مدرسه در پیشگیری از بزهکاری کودکان…

 • پاورپوینت معماری بیمارستان

  پاورپوینت معماری بیمارستان,پاورپوینت معماری بیمارستان در 74 اسلاید,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل پاورپوینت معماری بیمارستان در 74 اسلاید قسمت بندی…

 • مقاله تجزیه و تحلیل داده ها

  مقاله تجزیه و تحلیل داده ها دانلود فایل مقاله تجزیه و تحلیل داده ها بخشهایی از متتن: مقدمه در این فصل ما قصد داریم به تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آمار توصیفی بپرازیم. این فصل به گونه ای…

 • تحقیق بررسی احتراق (آتش)

  پروژه بررسی احتراق (آتش),تحقیق بررسی احتراق (آتش),دانلود تحقیق بررسی احتراق (آتش),مقاله بررسی احتراق (آتش) دانلود فایل تحقیق بررسی احتراق (آتش) در 44 صفحه ورد قابل ویرایش احتراق احتراق عبارت است از اكسیداسیون سریع مواد، همراه با آزاد شدن سریع انرژی.…

 • گزارش کار آموزی ،آشنایی با امور برق شوش و خطوط توزیع

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آموزی ،آشنایی با امور برق شوش و خطوط توزیع,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,گزارش کار آموزی ،آشنایی با امور برق شوش و…

 • کودکان لب شکری

  کودکان لب شکری دانلود فایل کودکان لب شکری لَب‌شِکَری یا لَبِ شکافته، یکی از نواقص زایشی بدن است. در این حالت بخشی از لب نوزاد باز می‌ماند و گوشت آن رشد کافی نداشته‌است. حالت لب‌شکری ممکن است هم‌زمان با کام…

 • مقاله تاریخ اسلام و صفویان

  مقاله تاریخ اسلام و صفویان دانلود فایل مقاله تاریخ اسلام و صفویان فهرست: نگاهی به تاریخ اسلام پیشینه زمینه و آغاز دوره صفویه و تاریخ اسلام ارزش تاریخی اسلام دوره صفوی نقش دولت صفوی در بنیادگذاری تاریخ اسلامی نقش اسلام…

 • پایان نامه مد.نمایش مد.پوشاك.تاریخچه پوشاك در ایران.مصادیق پوشاك.اصول و برنامه ریزی عملكردی و استانداردها .شناخت مراكز تجاری

  پایان نامه مد.نمایش مد.پوشاك.تاریخچه پوشاك در ایران.مصادیق پوشاك.اصول و برنامه ریزی عملكردی و استانداردها .شناخت مراكز تجاری,پایان نامه مدنمایش مدپوشاكتاریخچه پوشاك در ایرانمصادیق پوشاكاصول و برنامه ریزی عملكردی و استانداردها شناخت مراكز تجاری دانلود فایل پایان نامه مد.نمایش مد.پوشاك.تاریخچه پوشاك…

 • ادبیات نظری وپیشینه پژوهش ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان

  ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان,ادبیات نظری ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان,ادبیات نظری وپیشینه پژوهش,ادبیات نظری وپیشینه پژوهش ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان,پیشینه پژوهش ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان دانلود فایل جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی…

 • مقاله رمزگشایی نماد خاک

  مقاله رمزگشایی نماد خاک دانلود فایل مقاله رمزگشایی نماد خاک فهرست مقدمه خاک خاک، آغازو پایان آفرینش ایزدان مرتبط با عنصر خاک اشکال هندسی و ارتباط آن با عنصر خاک نمادهای اساطیری خاک در هنر ایران باستان جشن های مرتبط…

 • پایان نامه برنامه ریزی برای احیای مسیرهای پیاده شهری با رویکرد مدرن شهر دینی

  برنامه ریزی برای احیای مسیرهای پیاده شهری,پایان نامه برنامه ریزی برای احیای مسیرهای پیاده شهری با رویکرد مدرن شهر دینی,رویکرد مدرن شهر دینی دانلود فایل پایان نامه برنامه ریزی برای احیای مسیرهای پیاده شهری با رویکرد مدرن شهر دینی چکیده…

 • طرح توجیهی شالیکوبی وحبوبات 3300 تن سالیانه

  طرح توجیهی شالیکوبی وحبوبات 3300 تن سالیانه دانلود فایل !   !" #$%%&'(#)*( "# !! +$ ,+-./ 0 +$ 645 12 (+$3 C?:'@1 AB'+>;'+: 789  HI5JGF E&;'+: D LJIGI -K;'+: D LIG M(='(: D 4I $ N'( 4ILHGI #O:(D G5…

 • بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی درونگرایی و برونگرایی با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اردبیل

  بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی درونگرایی و برونگرایی با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اردبیل,پایان نامه روانشناسی بالینی,تیپ های شخصیتی درونگرایی و برونگرایی با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانلود فایل پایان نامه روانشناسی بالینی بررسی رابطه بین تیپ…

 • گزارش کاراموزی در مهد کودک کیانا

  دانلود گزارش کارآموزی در مهد کودک کیانا,کاراموزی در مهد کودک کیانا,کارورزی در مهد کودک کیانا,کیانا,گزارش کاراموزی در مهد کودک کیانا,مهد کودک دانلود فایل گزارش کاراموزی در مهد کودک کیانا در 19 صفحه ورد قابل ویرایش مواردی را که باید در…

 • مقاله مقاومت مصالح

  مقاله مقاومت مصالح دانلود فایل مقاله مقاومت مصالح چکیده: مقاومت مصالح چیست؟ مکانیک ماده‌ها یا مکانیک مواد یا مقاومت مصالح (به فرانسوی: Résistance des matériaux) بخشی از علم مواد است که به مطالعهٔ استحکام مواد مهندسی و رفتار مکانیکی آن‌ها…

 • پاورپوینت شهر شاد

  پاورپوینت شهر شاد دانلود فایل پاورپوینت شهر شاد دانلود پاورپوینت شهر شاداین پاورپوینت در 39 اسلاید می باشد گزیده ای از اسلاید ها : درباره کتاب "شهر شاد : تبدیل زندگی ما به واسطه طراحی شهری « کتابی است که…