پایان نامه جرم

پایان نامه جرم,جرم,دانلود پایان نامه جرم,دانلود جرم

دانلود فایل

پایان نامه جرم مقدمه پیشگیری  از جرم چند دهه ای است که به یکی از موضوعات مهم در مطالعات جرم شناسی تبدیل شده است . این موضوع را می توان حتی در آثار مدون سیاست های کنترل جرم که در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی اعمال می شود ، ملاحظه کرد . امروزه نظام های حقوق کشورهای پیشرفته ، پیشگیری از جرم را به عنوان رویکردی بهینه و موثر در مقابل تدابیری مانند اشکال متنوع نظارت و اجرای عدالت کیفری به رسمیت شناخته و در قالب برنامه های متنوع اجرا می نماید . در بین شیوه های مختلف پیشگیری از جرم ، پیشگیری وضعی در کنار شیوه های پیشگیری اجتماعی ، از اواخر دهه 1970 میلادی مطرح ، نظریه پردازی شد و به اجرا درآمد . اقدام های پیشگیرانه وضعی ناظر به اوضاع و احوال و شرایطی است که مجرم را در آستانه ارتکاب جرم قرار می دهند . این اوضاع و احوال که در جرم شناسی ، وضعیت ماقبل بزهکار یا وضعیت های پیش جنایی نام دارد ، فرآیند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه را تحریک یا تسهیل می نماید . طرح پیشگیری وضعی به عنوان یک نظریه علمی ، اصالتاً تأسیس انگلیس است . توسط (کلارک) ، (می هیو) و ( کرنیش ) مطرح شد. امروزه جرم ، ترس از جرم و رفتار های ضد اجتماعی مهم ترین نگرانی های جامعه اند . از آنجایی که جرایم در بستر مکان رخ می دهند ، طراحی مناسب محیط که در قالب های معماری و شهرسازی نمود می یابد راه حل مناسبی در پیشگیری از وقوع جرم می باشد . این پایان نامه به دنبال شناخت و بررسی اهمیت معماری و ارائه راهکار های عملی جهت استفاده از معماری به منظور پیشگیری از وقوع جرم می باشد.  در کنار توجهات کنونی معماری و شهرسازی از قبیل زیباسازی ، صرفه اقتصادی ، رعایت حریم خصوصی ، رعایت حقوق و آزادی های فردی ، محکم سازی و مقاومت بالا در برابر حوادث طبیعی به مقاومت محل های مسکونی در برابر جرم نیز توجه کرده است . در کشور ما یکی برخورد با جرم در کیفر و مجازات است و دیگری پیشگیری از جرم عمده ترین قوانینی در جهت مجازات کردن کیفر است . هرچند در این زمینه اخیراً و با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی ، رویکردهای قانونی به صورت مناسبی تغییر یافته ولی باید در عمل نیز این موضوعات را جدی گرفته شود ، و به سمتی برویم که با اجرا شدن تمامی قوانینی که در این زمینه تصویب شده است و از آن جمله برخی از قوانین برنامه پنجم توسعه بتوانیم فرهنگ حاکم بر شهروندان و مسئولان را علی الاخصوص در بحث معماری و پیشگیری از جرم استوار کنیم . موضوع دیگیر که باید به آن اشاره کرد . موضوع مدیریت و ارتقای فرهنگی به واسطه توانایی و نفوذ فراگیر معماری است . معماری با روابط کالبدی و جاذبه های بصری ، ایجاد تعادل روانی در جامعه افزایش اساسی هویت ملی و تعلق خاطر اجتماعی و توسعه زیبایی شناسی و در نتیجه ارتقای مکارم اخلاقی و … پیوستگی های جمعی را تقویت و توان رفتاری جامعه و افراد جامعه را نهادینه می کند . بیان مسئله معماران ، طراحان و برنامه ریزان در ساخت ساختمان ها همه موارد را در نظر می گیرند ، اما انگار موارد امنیتی را فراموش می کنند . در بسیاری از موارد طراحی نامطلوب در ها ، پنجره ها و قفل ها امکان دسترسی مجرمان فراهم شده است . اکنون به نظر می رسد در تکمیل طرح های ساختمانی نگرش یشگیرانه از جرم نیز تا حدودی در نظر گرفته می شود . با وجود این ، هنوز بیشترین توجه به جنبه های زیبایی شناختی ، فاضلاب ، اطفاء حریق ، خروج اضطراری و پارکینگ است و به موارد امنیتی یک ساختمان چندان توجه نمی شود . یک روند بازنگری طرح پیشگیری از جرم از گذر طراحی محیطی باید در جوامع و سازمان های مربوط برای بررسی این موارد شکل می گیرد . شکل فیزیکی یک محیط در طراحی و به کار گیری تاثیر مستقیمی بر امنیت یا جرم می گذارد . رابطه آشکار میان فضای فیزیکی و جرم به عنوان یک مولفه فرهنگی ساختمان دسازی شناخته شده است و مفاهیم روابط انسان – محیط در پیشگیری از جرم بازبینی شده اند . بعضی محیط ها باعث می شود مردم احساس امنیت و آرامش کنند در حالی که در بعضی محیط ها احساس آسیب پذیری می نمایند . منطق حکم می کند که جوامع و سازمان ها به صورت فعال در روند طرح پیشگیری از جرم از طریق وضعی درگیر گردند . بسیاری از حقوقدانان نقش تصمیم گیری و مدیریت را در حفظ امنیت بیشتر از نگهبانان و سیستم هشدار دهنده ی اساسی می دانند . سوالات بسیاری در خصوص آینده نگری و امکان رفع مشکلات و مدیریت کارآمد وجود دارند . عملکرد های امنیت آینده عملکرد امنیت طبیعی هستند . درک دادگاه از حفظ امنیت از شیوه های مکانیکی جرم سازمانی فراتر رفته و دیدگاه های طبیعی در مدیریت منابع فیزیکی و انسانی غالب گردیده است . تحت تاثیر دگرگونی های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در سراسر جهان و وقوع انقلاب در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و به موازات آن افزایش قابل ملاحظه ناهنجاری های اجتماعی در اکثر کشور های توسعه یافته و در حال توسعه ، طی دهه های اخیر ، دیدگاه های نوینی برای کنترل پیشگیری و مقابله با بزهکاری ها ارائه شده است . پیشگیری محیطی از جرم ، بر این مفهوم ساده مبتنی است که جرم تا اندازه ای پیامد فرصت های برخاسته از محیط است در این صورت ، باید دگرگونی محیط فیزیکی به منظور کاستن ارتکاب جرم امکان پذیر شود . در واقع هدف ، ارتقای سطح آگاهی صاحبان منزل معماران و طراحان شهری درباره مفهوم پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیط است که به دنبال افزایش امنیت توسعه شهری و کاهش فرصت های مجرمانه حاصل می شود . همواره از محیط عناصرآن (رنگ ، نور، ارتفاع و …) برای تأثیر گذاری بر رفتار انسانی استفاده شده است. تأثیر محیط برانسان موضوع جدیدی نیست و از قدیم الایام از محیط برای تأثیر گذاری بر رفتار انسان ها استفاده شده است.این موضوع یکی از موضوعات مورد علاقه فلاسفه نیز بوده است. برای مثال تمام کسانی که به بحث درباره آرمان شهر و مدینه ی فاضله پرداخته اند به اصول و روشهایی اشاره کرده اند که بر شکل دادن به محیط و متقابلاً بر رفتارهای جمعی وفردی تأثیر داشته اند. صاحب نظران مختلف به تأثیر محیط بر انسان اشاره کرده اند: از جمله ابن خلدون شرایط محیط طبیعی و “محیط ساخته شده ” را توأمان در روند زندگی بشر و تحولات فرهنگی اخلاقی و رفتاری موثر می داند شایداین فرایند تأثیر گذاری را بتوان  از طریق احساس “هویت” یا ” این همانی” انسان با محیط تفسیر کرد. به عبارت دیگر، انسان هویت خویش را در هویت محیط جستجو می کند و هویت محیط را هویت خویش می پندارد و سعی در استحاله ی مختصات هویتی خویش به سمت کسب مختصات هویت محیط می نماید. تا دوران معاصر به دلیل محدویت های مفهوم انسان در نظریه های طراحی ، که صرفاً انسان از دید فیزیولوژیک مورد بررسی قرار می گرفت، الگویی نیز که در خصوص رابطه ی انسان و محیط ارائه می شد بر همین الگو مبتنی بود. این الگو که مبتنی بر جبرگرایی محیطی بود، بر مبنای مدل محرک و پاسخ قرار گرفته بود: بدین معنا که محیط طبیعی و مصنوع، محرک بوده و انسان پاسخ هایی از پیش تعیین شده به این محرک ها می دهد البته نظریات موجود در خصوص ارتباط انسان و محیط را می توان به سه دسته ی ” جبرگرایی محیطی “(انسان به مانند بی اختیار )، ” امکان گرایی محیطی ” و “احتمال گرایی محیطی” تقسیم بندی کرد.              در کنار سایر رهیافت های پیشگیری از جرم که بیشتر به دنبال تغییر شخصیت و از بین بردن زمینه ها وعلل اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی جرم بوده اند، رهیافت مکانیکی ( وضعی وفرصت مدار)  در پیشگیری از جرم به یکی از دیدگاه های غالب در زمینه ی پیشگیری از جرم تبدیل شده است در کنار نظریه پیشگیری وضعی ، نظریه ای دیگر مطرح شده است که به ” پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی ” معرف است. این دیدگاه از لحاظ مبانی نظری تا حدودی شبیه نظریه پیشگیری وضعی است ولی در قلمرو و کاربرد محدودتر از آن است. نظریه CPTEDبر این ادعا استوار است که می توان “با طراحی مناسب و کاربری موثر از محیط ، از ارتکاب جرم پیشگیری کرده و علاوه بر بهبود کیفیت محیط زندگی بر ترس ناشی از جرم نیز غلبه کرد” این نظریه هدف وتمرکز خود را بر ” محیط ساخته شده” و جرایم مرتبط و شایع در مناطق مسکونی مانند، دیوار نویسی، تخریب و سرقت قرار می دهد. به عبارت دیگر، اگر محیط به نحوی طراحی شود که بتواند موجب بهبود نطارت افرادشده، تعلق ساکنان را به قلمرو خود بالا برده و تصویری مثبت از فضا ایجاد کند، فرصت های مجرمانه کاهش خواهد یافت و مجرمان از ارتکاب جرم باز خواهند ماند. زیرا در معامله ی عقلانی مجرم، میزان تلاش و خطر ارتکاب جرم ( هزینه ) بیشتر از منافع حاصل از جرم ( سود ) خواهد بود. این دیدگاه نسبت به سایر انواع پیشگیری ها ( به قول کوسن ) این مزیت را دارد که ” تغییر وضعیت بسیار ساده تر از تغییر شخصیت فرد است” ساختمان ها ، خیابان ها، فضاهای سرباز و پارک ها صرفاً فضاهایی نیستند که جرم در آنجا روی می دهد، بلکه ساختار و طراحی فضا می تواند موجب پیشگیری و باز دارندگی از فعالیت های مجرمانه شده و امنیت شهری را بهبود بخشد. این دیدگاه در بر گیرنده ی تحلیل های دقیق وضعی از جرم است که به دنبال یافتن وضعیت ها و شرایطی است که می توانند فرصت های مجرمانه ایجاد کنند. شاید در این میان بتوان گفت که نقش و تأثیر گذاری محیط بر جرم از ابتدا زیاد مورد توجه واقع نشده بود. البته اگر به این مسئله هم پرداخته شده باشد بیشتر این رویکردها جبرگرایانه بوده و بیشتر بر تأثیر گذاری محیط جعرافیایی و طبیعی بر جرم پرداخته شده است و بحثی پیرامون تأثیر محیط فیزیکی و ساخته شده بر رفتار مطرح نبوده است ( ازاین جمله می توان به قانون حرارتی کلته و گری اشاره کرد )

 • نمونه سوالات سوالات درس یادگیری الکترونیکی ارشد بهسازی

  دانلود نمونه سوالات سوالات درس یادگیری الکترونیکی ارشد بهسازی,نمونه سوالات سوالات درس یادگیری الکترونیکی ارشد بهسازی دانلود فایل دانلود نمونه سوالات سوالات درس یادگیری الکترونیکی  ارشد بهسازی

 • دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 60

  بررسی صلاحیت حرفه ای حسابرس دیگر,پذیرش كار بعنوان حسابرس اصلی,تعدیل گزارش توسط حسابرس دیگر,تقسیم مسئولیت,حدود روشهای حسابرسی حسابرس اصلی,دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره54حسابرسی‌ برآوردهای‌ حسابداری,روشهای حسابرسی حسابرس اصلی,مستند سازی,همكاری بین حسابرسان دانلود فایل عنوان: دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 60…

 • مقاله طب گیاهی، کهن ترین شیوه درمان

  مقاله طب گیاهی، کهن ترین شیوه درمان دانلود فایل همین موضوع موجب شده است که هم اکنون تحقیقات گسترده ای از سوی شرکتهای داروسازی روی خواص درمانی گیاهان مناطق مختلف جهان انجام گیرد.

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش بیمه

  فصل دوم آشنایی با صنعت بیمه,مبانی نظری و پیشینه پژوهش بیمه دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش بیمه در 22 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)…

 • بررسی تطبیقی حق انتفاع در فقه و حقوق ایران

  بررسی تطبیقی حق انتفاع,بررسی تطبیقی حق انتفاع در فقه و حقوق ایران,پایان نامه کارشناسی ارشد «MA» رشته حقوق دانلود فایل پایان نامه  کارشناسی ارشد «M.A» رشته: حقوق خصوصی بررسی تطبیقی حق انتفاع در فقه و حقوق ایران چکیده مبحث حق…

 • گزارش کارآموزی عمران(مرکز محلّه ی راد)

  دانلود گزارش کارآموزی عمران(مرکز محلّه ی راد),عمران,کاراموزی عمران(مرکز محلّه ی راد),کارورزی عمران(مرکز محلّه ی راد),گزارش کارآموزی عمران(مرکز محلّه ی راد),گزارش کاراموزی عمران(مرکز محلّه ی راد),مرکز محلّه ی راد دانلود فایل گزارش کارآموزی عمران(مرکز محلّه ی راد)در 25 صفحه ورد +…

 • مقاله مدال طلای اتحادیه بین المللی معماران برای معمار ژاپنی

  مقاله مدال طلای اتحادیه بین المللی معماران برای معمار ژاپنی دانلود فایل مقاله مدال طلای اتحادیه بین المللی معماران برای معمار ژاپنی چکیده: هیأت داوران مدال طلای UIA در سال 2005،تادو آندو معمار ژاپنی، را به عنوان برنده این مدال…

 • پایان نامه بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدارس راهنمایی شهر نیشابور

  پایان نامه بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدارس راهنمایی شهر نیشابور,پروژه بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدارس راهنمایی شهر نیشابور,تحقیق بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه…

 • سكولاریسم و‌ آسیب‌شناسی فرهنگی، اجتماعی نسل‌ها

  سكولاریسم و‌ آسیب‌شناسی فرهنگی، اجتماعی نسل‌ها دانلود فایل سكولاریسم و‌ آسیب‌شناسی فرهنگی،  اجتماعی نسل‌ها مقدمه: الف: ادبیات سكولاریسم 1- بررسی مفهوم دنیاگرایی secularism 2- تعریف سكولاریسم 3- معانی شش‌گانه سكولاریسم 4- تفاوت سكولاریسم و سكولاریزاسیون 5- تفاوت سكولاریسم و لائیسم…

 • مقاله آرایه تلمیح و کاربرد آن در مثنوی

  مقاله آرایه تلمیح و کاربرد آن در مثنوی دانلود فایل مقاله آرایه تلمیح و کاربرد آن در مثنوی فایل حاضر در قالب فایل پی دی اف و در 121 صفحه تهیه گردیده است. - نکاتی چند پیرامون آرایه تلمیح تعریف…

 • گزارش کارآموزی اجرای ساختمان مسكونی شركت چكاد افزار گلستان

  چكاد افزار,دانلود گزارش کارآموزی اجرای ساختمان مسكونی شركت چكاد افزار گلستان,ساختمان مسكونی,شركت,کاراموزی اجرای ساختمان مسكونی شركت چكاد افزار گلستان,کارورزی اجرای ساختمان مسكونی شركت چكاد افزار گلستان,گزارش کارآموزی اجرای ساختمان مسكونی شركت چكاد افزار گلستان,گزارش کاراموزی اجرای ساختمان مسكونی شركت چكاد…

 • تحقیق درباره انواع نان و اهمیت نان

  پروژه درباره انواع نان و اهمیت نان,تحقیق درباره انواع نان و اهمیت نان,دانلود تحقیق درباره انواع نان و اهمیت نان,مقاله درباره انواع نان و اهمیت نان دانلود فایل [2]

 • بانکداری بین المللی

  بانکداری بین المللی,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود مقاله بانکداری بین المللی,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل بی تردید نقش كانونی نظامهای بانكی در كاركرد نظام های اقتصادی انكارناپذیر…

 • پایان نامه اشتغال

  پایان نامه اشتغال دانلود فایل پایان نامه اشتغال مقدمه و بیان کلی موضوع اشتغال بخش مهمی از هویت اجتماعی افراد را می سازد و از مباحث عمده محافل و جوامع در عصر کنونی است. دارندگان مشاغل مختلف، ضمن انجام کار…

 • بررسی اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر انگیزه پیشرفت و نارسایی هیجانی دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری

  بررسی اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر انگیزه پیشرفت و نارسایی هیجانی دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری,پایان نامه کارشناسی رشته روان شناسی,دانلود اندروید,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم…

 • تجزیه و تحلیل معماری ویلای پارتکلا شاهکار معماری ایرانی (در روستاهای مازندران)

  تجزیه و تحلیل معماری ویلای پارتکلا شاهکار معماری ایرانی (در روستاهای مازندران) دانلود فایل تجزیه و تحلیل معماری ویلای پارتکلا شاهکار معماری ایرانی (در روستاهای مازندران) این پروژه در 14 صفحه تهیه و تنظیم شده است . بخشی از پروژه…

 • طرح توجیهی تولید چشم الکترونیکی

  طرح توجیهی تولید چشم الکترونیکی دانلود فایل طرح توجیهی تولید چشم الکترونیکی 1-    بخش معرفی: صنعت چشم الكترونیكی معرفی و مزایای سرمایهگذاری در آن به اجمال مشخص خواهد شد. (OPTO-ELECTRONICS) نوری الكترونیك و (Electronic Eye) الكترونیك چشم .1-4 چـشم الكتـرونیك…

 • مقاله روابط خارجی ایران در زمان نادر شاه

  مقاله روابط خارجی ایران در زمان نادر شاه دانلود فایل [5]

 • مقاله ایران وانقلاب دیجیتال

  مقاله ایران وانقلاب دیجیتال دانلود فایل مقاله ایران وانقلاب دیجیتال چکیده هایی از متن: ایران، جامعه ای است پیچیده و با سابقه تاریخی و فرهنگی دیرینه كه بیش از هر. در سه دهه آخر قرن بیستم این كشور رفت و برگشت های…

 • سمینار برق تصویربرداری با امواج میلیمتری در شرایط بد جوی مانند مه ف ابر،، طوفان های شن و ....

  سمینار برق تصویربرداری با امواج میلیمتری در شرایط بد جوی مانند مه ف ابر،، طوفان های شن و .... دانلود فایل سمینار برق تصویربرداری با امواج  میلیمتری در شرایط بد جوی مانند مه ف ابر،، طوفان های شن و ....…

 • سمینار برق بررسی كنترل فازی تطبیقی

  سمینار برق بررسی كنترل فازی تطبیقی دانلود فایل سمینار برق بررسی كنترل فازی تطبیقی لطفا از این پروژه در راستای تکمیل تحقیقات خود و در صورت کپی برداری با ذکر منبع استفاده نمایید. چکیده:  در این سمینار، ابتدا به بررسی…

 • طرح توجیهی پمپ ترمز خودروباظرفیت 50,000 عدد در سال

  000 عدد در سال,طرح توجیهی پمپ ترمز خودروباظرفیت 50,طرح توجیهی پمپ ترمز خودروباظرفیت 50000 عدد در سال دانلود فایل بسمه تعالی وزارت تعاون معاونت طرح وبرنامه دفتر امور اقتصادی وتسهیلات بانكی طرح توجیهی پمپ ترمز خودرو باظرفیت 50,000 عدد در…

 • تحقیق الیاف ابریشم – الیاف پنبه – الیاف پشم

  تحقیق الیاف ابریشم – الیاف پنبه – الیاف پشم دانلود فایل تحقیق الیاف ابریشم – الیاف پنبه – الیاف پشم ابریشم: جزو الیاف حیوانی است.(حدود 98 درصد وزن ابریشم را پروتیین تشكیل میدهد.) الیاف ابریشم دارای قدمتی بسیار طولانی میباشد.(2700…

 • بررسی اثرات دستگاه Bionator بر روی رشد مندیبل درگروههای متفاوت رشد عمودی صورت

  بررسی اثرات دستگاه Bionator بر روی رشد مندیبل درگروههای متفاوت رشد عمودی صورت دانلود فایل بررسی اثرات دستگاه Bionator بر روی رشد مندیبل درگروههای متفاوت رشد عمودی صورت چكیده................................ 2-1 مقدمه (بیان مسئله)................... 3 تاریخچه.............................. 18-4 بازنگری منابع موجود.................. 24-19…

 • طرح توجیهی تو لید پودر ماهی به ظرفیت 2500 تن در سال

  طرح توجیهی تو لید پودر ماهی به ظرفیت 2500 تن در سال دانلود فایل بسمه تعالی وزارت تعاون معاونت طرح وبرنامه دفتر امور اقتصادی وتسهیلات بانكی طرح توجیهی تو لید پودر ماهی به ظرفیت 2500 تن در سال  فصل اول…

 • پرسشنامه باورهای وسواسی OBQ 44OCCWG. (2003).

  پرسشنامه باورهای وسواسی OBQ 44OCCWG. (2003). دانلود فایل

 • دانلود پاورپوینت انواع روش های تأمین مالی پروژه

  انواع تسهیلات بانك توسعه ای,بهره گیری از تسهیلات مالی ( وام ),بهره گیری از فا,تاریخچه تجهیز منابع مالی پروژه ها,تامین مالی طرح ها از منابع دولتی,چرخه پروژه در بانک های توسعه ای,دانلود پاورپوینت انواع روش های تأمین مالی پروژه,طبقه بندی…

 • دفترچه آزمون آزمایشی استخدامی آموزش و پرورش سری دوم

  آزمون,آزمون استخدامی,آزمون استخدامی آموزش و پرورش,آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی 95,دفترچه آزمون آزمایشی استخدامی آموزش و پرورش سری دوم,نمونه سوالات اختصاصی آزمون استخدامی با جواب,نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی با پاسخ,نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی با جواب,نمونه سوالات عمومی آزمون…

 • پایان نامه تاریخ ساسانیان

  پایان نامه تاریخ ساسانیان دانلود فایل پایان نامه تاریخ ساسانیان چكیده پایان نامه حاضر می کوشد شکل گیری و گسترش نظام حکومتی ایران دوره ای ساسانی را از سال 226تا 420  میلادی روشن سازد.محور این تحقیق توصیفی است پیرامون بخش…

 • پاورپوینت طرح تجاری کامل

  پاورپوینت طرح تجاری کامل دانلود فایل پاورپوینت طرح تجاری کامل فهرست عناوین شرح كسب و كار امكان سنجی اهداف مأموریت كلیدهای موفقیت محصولات/ خدمات منابع انسانی منابع فیزیكی طرح بازاریابی طرح مالی نمودارها جدول زمان بندی ضمایم شرح کسب و…

 • مقاله نقش سازمانهای غیردولتی در توسعه

  پایان نامه نقش سازمانهای غیردولتی در توسعه,پروژه نقش سازمانهای غیردولتی در توسعه,تحقیق نقش سازمانهای غیردولتی در توسعه,مقاله نقش سازمانهای غیردولتی در توسعه,نقش سازمانهای غیردولتی در توسعه دانلود فایل مقاله نقش سازمانهای غیردولتی در توسعه چكیده تشكل‌های داوطلبانه مردمی كه سابقه…

 • انجام محاسبات پخش بار با نرم افزار NEPLAN

  انجام محاسبات پخش بار با نرم افزار NEPLAN دانلود فایل انجام محاسبات پخش بار با نرم افزار NEPLAN NEPLAN بصورت یک نرم افزار بسیار کاربر پسند طراحی شده است و ورود اطلاعات در قسمت های برق، گاز و شبکه های…

 • ایجاد و مدیریت شبکه های اطلاعاتی مبتنی بر تجهیزات سخت افزاری سیسکو

  ایجاد و مدیریت شبکه های اطلاعاتی مبتنی بر تجهیزات سخت افزاری سیسکو,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه ایجاد و مدیریت شبکه های اطلاعاتی مبتنی بر تجهیزات سخت افزاری سیسکو,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه…

 • تحقیق آنتی اکسیدان 1 ( Anti oxidant )

  تحقیق آنتی اکسیدان 1 ( Anti oxidant ) دانلود فایل تحقیق آنتی اکسیدان 1 ( Anti oxidant ) چکیده: The Power of Fruit, Green Tea and CoQ-10 High Potency Antioxidant and Cardiovascular Boosters PomBerri™ & Green Tea with CoQ-10 High…

 • پایان نامه بررسی حسابداری دولتی

  پایان نامه بررسی حسابداری دولتی,تهیه گزارشهای مالی,حسابداری تعهدی,حسابداری دولتی,دانلود پایان نامه حسابداری دولتی دانلود فایل پایان نامه بررسی حسابداری دولتی در 92 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc بخشی از متن : حسابداری دولتی نظامی است که اطلاعات مالی مربوط…