پایان نامه درمورد مشاوره

پایان نامه درمورد مشاوره

دانلود فایل

پایان نامه درمورد مشاوره مقدمه قال رسول الله (ص) لا مظاهره اوثق من المشاوره – هیچ پشتوانه ای مطمئن تر از مشورت نیست. در ادوار مختلف تاریخ بشری، همواره نوعی رایزنی وجود داشته است، همواره برای مردم مسائل و مشکلات هر چند ساده و ابتدایی پیش می آمده و آنان دست دست استمداد به سمت کسانی چون ریش سفید طایفه و بزرگ خانواده دراز می کردند. امروزه مشکلات انسانی پیچیده تر و دشوارتر گردیده و طبعاً متخصصینی را می طلبد که در حرفه های کمکی نظیر روانپزشکی، روان درمانی، مشاوره، مددکار اجتماعی و غیره تبحر کافی داشته باشند و بتوانند فرد را در رفع مشکلات کمک کنند. فرایند مختلف مشاوره و روان درماین بیانگر این واقعیت است که تلاش علمی و حرفه ای برای بررسی و رفع مشکلات انسانی در جریان است. درمانگران و مشاوران با صرف وقت و استفاده از تجارب علمی و مهارت های شخصی خود به بررسی مشکلات می پردازند و راههایی برای مقابله با آنها ارائه می دهند و سعی می کنند به رابطه ای توأم با اطمینان و اعتماد با مراجع نایل آیند. در دنیای امروز افسردگی بسیار شایع است. تقریباً از هر 4 ازدواج یکی به طلاق می انجامد، از هر 5 بزرگسال، یک نفر به روان درمانی نیاز دارد یا برای حفظ آرامش خود باید از  استفاده کند. بیکاری و مشکلات اقتصادی نیز اندوهی مزمن در تمام طبقات جامعه ایجاد نموده و این موضوعی است که با صرف هزینه هنگفت هم نمی توان آن را حل کرد مگر آنکه توجهی آگاهانه و مسئولانه به مشکلات تحصیلی، رفتاری و خلقی دانش آموزان و کودکان و نوجوانان داشته باشیم و از تبدیل این مشکلات دانش آموزی به معضلات پیچیده خانوادگی و اجتماعی و شغلی آینده جلوگیری کنیم. سالهاست که تصوری غلط در بین گروههایی از جامعه ما وجود دارد که: کودکی و نوجوانی دوران راحتی و فراغت از هر دغدغه و نگرانی است. در واقع وقت آن رسیده که این تصور را از ذهن بزرگترها بزداییم و آنان را هر چه بیشتر متوجه مسائل و مشکلات دانش آموزان کنیم. تشخیص افتراقی اختلال تیک را باید از سایر انواع حرکات نابهنجار که ممکن است با بیماریهای جسمانی همراه باشند (مانند بیماری هانتینگتن، سکته، نشانگان لیش – نیهان، بیماری ویلسن، کره سیدنهام، مولتیپل اسکلروز، آنسفایلت پس ویروسی و آسیب سر) متمایز کرد و یا امکان دارد تیک ناشی از اثر مستقیم مواد یا داروها باشد (مانند دارودرمانی با نورولپتیک). حرکات کره ای شکل به صورت رقص و حرکتهای نامنظم، تصادفی و غیر تکراری است. حرکات مربوط به فقدان تونوس شامل حرکات کند تاب مانندی است که با حالات طولانی تنش ماهیچه ای از هم گسیخته می شوند. حرکات آتتویید شامل حرکات کند نامنظم توام با پیچاندن است که اغلب در انگشتان دست و پا رخ می دهند ولی گاهی در چهره و گردن هم دیده می شوند. حرکات میوکلونیک شامل انقباضهای ماهیچه ای سریع شوک مانندی است که احتمال دارد بر بخشهایی از ماهیچه ها یا گروههایی از ماهیچه ها اثر گذاشته ولی به صورت یکپارچه یا هماهنگ نیست. حرکات پرشی یکسویه به صورت حرکات یکسویه متناوب و غیر ظریف اندامها با دامنه وسیع است. اسپاسمها به صورت کلیشه ای، کندتر و طولانیتر از انواع آسیب پذیری که احتمال دارد ظاهر شوند شامل اختلال تمام عیار توره، اختلال تیک مزمن حرکتی یا صوتی، بعضی از انواع اختلال وسواس فکری – عملی و شاید هم اختلال کاستی توجه – بیش فعالی است. تقریبا در 10 درصد کسانی که اختلال توره دارند شواهدی از الگوی خانوادگی یافت نمی شود. افرادی که این نوع اختلال توره «غیر ارثی» یا اختلال تیک دیگری دارند اغلب به یک اختلال روانی دیگر (مانند اختلال فراگیر رشد) یا یک بیماری جسمانی (مانند یک اختلال تشنجی) مبتلا هستند. اختلال تیک مزمن حرکتی یا صوتی ویژگیهای تشخیصی مهمترین مشخصه اختلال تیک مزمن حرکتی یا صوتی، وجود فقط یکی از انواع تیک حرکتی یا صوتی است. اما هر دو توأم نیستند (ملاک الف). از این لحاظ این اختلال با اختلال توره تفاوت دارد (که در آن باید هم تیکهای چندگانه حرکتی و هم یک یا بیش از یک تیک صوتی وجود داشته باشد). مهمترین ویژگیهای دیگر (یعنی ملاکهای ب، ج، د، هـ) مشابه اختلال توره است. اگر ملاکها با اختلال توره مطابقت کنند، تشخیص اختلال تیک مزمن حرکتی یا صوتی را نمی توان عنوان کرد (ملاک و). مشخصه های دیگر اختلال تیک مزمن حرکتی یا صوتی به طور کلی مشابه اختلال توره است. بجز ا ینکه شدت نشانه ها و اختلالهای کارکردی آن معمولاً بسیار خفیفتر است. به نظر می رسد که اختلال تیک مزمن حرکتی یا صوتی و اختلال توره با هم رابطه ژنتیکی داشته باشند زیرا اغلب در افراد یک خانواده ظاهر می شوند. بی اختیاری ادرار (بی ارتباط با یک بیماری جسمانی) ویژگی های تشخیصی: مهمترین مشخصه بی اختیاری ادرار، دفع مکرر ادرار طی روز یا شب در لباسها یا رختخواب است. (ملاک الف) دفع ادرار اغلب غیر ارادی و گهگاهی هم ممکن است ارادی باشد. برای مطرح کردن این تشخیص باید دفع ادرار دست کم دو بار در هفته و دست کم به مدت سه ماه رخ دهد و یا باعث ناراحتی یا اختلال بایستی قابل ملاحظه ای در زمینه عملکردهای اجتماعی، تحصیلی (یا شغلی) و سایر زمینه های مهم دیگر شود. (ملاک ب) روش های مشاوره هدف نخست مشاوره در چهار چوب نظریه روانكاوی آن است كه آنچه در ناهشیار است به هشیار انتقال داده شود همه آنچه در ناهشیار است زمانی در هشیار بوده است می توان با استفاده از روش های گوناگونی كه در این كتاب مورد بحث قرار گرفته اند با تعارض های واپس رانده شده كه به سطح هشیار آورده می شوند از راه های منطقی برخورد كرد. از روش های گوناگونی برای آشكار كردن ناهشیار استفاده می شود. شرح حال مفصلی از فرد تهیه و توجه خاصی به چگونگی پرداختن به حوزه های دارای تعارض و كشمكش در زندگی فرد معطوف می شود. با انكه فروید هیپنوتیسم را رد كرده است، هنوز هم از این روش برای كمك به كشف اعماق ناهشیار استفاده می شود از میان روش های متداول دیگر می توان به تحلیل مقاومت انتقال رویاها و نیز تخلیه هیجانی تداعی آزاد تفسیر و بازی درمانی اشاره كرد هدف دراز مدت در همه این روش ها ی مرسومتقویت خود درمان جوست. روش های عمده مشاوره كه در این فصل مطرح می كنیم، عبارتند از تخلیه هیجانی ، تداعی آزاد ، تحلیل انتقال ، تحلیل مقاومت، تحلیل جملات ناتمام كتاب درمانی ، قصه گویی و بازی درمانی. تخلیه هیجانی فروید به همراه بروئر نخستین كسانی بودند كه مزیت های تخلیه هیجانی را از طریق هیپنو تیسم كشف كردند . فروید دریافت اگر بیماران هیستریایی با خواب مصنوعی قادر شوند رویداد اولیه ای را كه موجب ناراحتی آنها شده است بر زبان آورند نشانه های هیستری برطرف خواهد شد. اما فروید خیلی زود هیپنوتیسم راكنار گذاشت  زیرا قادر نبود هر كسی را به خوا ب مصنوعی عمیقی فرو ببرد تا درمان جو قادرشود آن قدر به زمان قبل برگردد كه بتواند رویداد واپس رانده شده را به یادآورد . فروید كشف كرد خیلی ها همان قدر كه فقط به آنان گفته شود ریشه و علت و نشانه هیستری را به یاد آورند قادر به جستجوی آن در اعماق ضمیرشان خواهد بود.متاسفانه عده زیادی از بیماران او نیز حتی با كنترل   و نظارت  نمی توانستند ریشه و علت نشانه هایشان را بیابند.  فعالیت های گشتالتی برای کودکان پولستر و پولستر (1973) درباره کارکردهای تماس، که نشانگر ارتباط هر روزه افراد با یکدیگر است، بررسی هایی انجام داده اند. تماس معمولا لمس کردن، که از طریق یکی از حواس فیزیکی صورت می گیرد، تلقی می شود. اما هر هفت کارکرد تماس، یعنی نگاه کردن، گوش دادن، لمس کردن، صحبت کردن، حرکت کردن، بوییدن و چشیدن همگی مستقیما به طور فیزیکی انجام نمی شوند، تماس می تواند از طریق فضا نیز صورت گیرد. برای مثال، دیدن نوعی تماس است که با امواج نور صورت می گیرد و شنیدن نیز نوع دیگری تماس است که از طریق پرده بنیادین و با امواج صدا انجام می شود. با آنکه تماس فیزیکی یکی از بدیهی ترین راه های ارتباط برقرار کردن با افراد  است، امکاناتی که برای ارتباط با افراد از طریق فضا وجود دارد، مسلماً قابل استفاده تر هستند و می توانند بسیار نتیجه بخش تر باشند. استفاده از نقش تماس می تواند در کلاس های مدارس ابتدایی بسیار سودمند باشد. وقتی کودکان بتوانند در فعالیت هایی شرکت کنند که امکان تماس برایشان فراهم شود، از اعمال و احساسات کنونی شان آگاه تر می شوند. فعالیت هایی که متضمن گوش دادن هستند، به ویژه برای ایجاد جو یادگیری در کلاس مناسب هستند. آلات موسیقی آلات موسیقی می توانند به کودکان کمک کنند هیجانشان را که ممکن است واپس رانده شوند، ابراز کنند. مشاور ممکن است کودکی خجالتی را انتخاب کند و او را در میان حلقه ای از کودکان بنشاند. آن گاه آلت موسیقی پر سر و صدایی، مثل یک سنج یا طبل را به او دهد و کودک با آن آلت، موسیقی شاد و پر سر و صدایی را برای بقیه بنوازد. فعالیت هایی برای افزایش آگاهی کودکان 1- آگاهی از احساسات، به کودکان دستورالعمل های زیر را بدهید: «5 دقیقه یا بیشتر همه حواست را بر این متمرکز کن که در پوست بدنت چه احساسی داری… ببین وقتی روی صندلی با فشار می نشینی چه احساسی پیدا می کنی… وقتی پاهایت در کفش هستند چه احساسی داری یا وقتی آنها را روی زمین می گذاری چه احساس پیدا می کنی… در محلی از بدنت هست که احساس گرمی بیشتر یا احساس سردی بیشتری می کنی؟ حالا جلوبینا و به این چیزهای مختلف دست بزن.» اشیا و پارچه های گوناگون را نیز در دسترس کودک قرار دهید تا آنها را لمس کند. از کودکان می توانید بخواهید توصیفات خود را بیان کنند («من این را دوست ندارم، پیچ و تاب دارد»، «این زمخت به نظر می رسد» و غیره). 2- مزه غذا. چند نوع خوراکی به میزان اندک، نظیر هویج، سیب، شلغم، گوشت و غیره آماده داشته باشید و به کودکان این طور بگویید: «چند لقمه غذا در دهانتان بگذارید و به مدت 5 دقیقه یا بیشتر همه حواستان به این باشد که از آن غذا چه احساسی پیدا می کنید، چگونه احساسات شما تغییر می کند و آن غذا چه مزه ای می دهد. سعی کنید وقتی تمرکز حواس می دهید، با خودتان صحبت نکنید. سعی کنید با زبان، لب ها، دندان ها و دهانتان ترکیب غذا را به خوبی احساس کنید. تفاوت بین غذای بی مزه، غذای نرم و غذای خشک و غذاهای بسیار بامزه را تجربه کنید. در پایان این تمرین، یک لقمه غذا به دهان ببرید و آن را بجوید و در تمام مدت تا وقتی کاملا جویده و نرم می شود، حواستان متوجه آن باشد. تا قبل از آنکه به کلی به مایع تبدیل نشده آن را فرو نبرید.» 3- آینه. آینه بزرگی را پیش گروه بیاورید و از کودکان بخواهید یکی یکی به آن نگاه کنند. از هر کودک بخواهید 30 ثانیه یا بیشتر به آینه نگاه کند، بدون آنکه حرفی بزند، سپس از کودک بخواهید آنچه را می بیند به شما بگوید. کودک، تا می تواند باید آنچه را می بیند توصیف کند. با مهربانی با کودک صحبت کنید، اما مصرانه از او بخواهید توصیفاتش را ادامه دهد. وقتی توصیفات کودک خاتمه یافت، از کودکی دیگر بخواهید به آینه نگاه کند و کار را ادامه دهید. از عکس فوری، نوار ویدئویی و حتی فیلم می توانید به همین ترتیب برای ایجاد خودآگاهی در کودک استفاده کنید. 4- لحظه کنونی. به کودکان دستورالعمل های زیر را بدهید. «به آرامی بنشین و به دقت آنچه را که در لحظه کنونی برای آگاهی داری، ادا کنی. می توانی نخست آنها را بنویسی و سپس تمام آنها را برای خودت بگویی. در آخر، سعی کن بدون آنکه با خودت صحبت کنی، همه آنچه را که بر آنها آگاهی داری مرور کنی. فعالیت هنری برای کودکان مضطربی که نمی توانند هیجانات خویش را با کلمات ابراز کنند، می توانید از وسایل هنری بسیاری استفاده کنید. کودک می تواند با انگشتان دست یا پای خود لکه هایی رنگی را ایجاد کند، تصاویری را با گل رس درست کند و خراب نماید و تصاویری را بکشد یا نقاشی کند  تا احساسات آشفته خود را نشان دهد. در صورت لزوم، کودک را پس از تمام کردن کار هنری خویش تشویق کنید تا درباره آن صحبت کند. (ممکنه درباره نقاشی ات صحبت کنی؟) فعالیت هایی که موجب اعتماد به نفس کودک می شود 1- بازی های لمس کردنی. بچه ها نیاز به این دارند که لمس شوند، یا آنان از سر شوخی یا برای ابراز مهربانی دیگران را لمس کنند و تفاوت بین تماس «خوب» و تماس «بد» را تشخیص دهند. مشاور می تواند برای تشویق و ترغیب کودکان آنان را در آغوش بگیرد، به پشت آنها بزند و به شکل های گوناگون به آنان دست بدهد. به علاوه، از چندین نوع بازی لمس کردنی می توان برای گروههایی از کودکان استفاده کرد. حلقه زدن گروهی مستلزم آن است که کودکان دایره وار بنشینند در حالی که دو دست آنان روی شانه های نظر جلو قرار دارد و خود روی پاهای نفر پشت سر نشسته اند. در این بازی از صندلی استفاده نمی شود و اگر همه به درستی کار خود را انجام دهند حلقه ایجاد شده به خوبی حفظ می شود، بدون آنکه کسی روی زمین بیفتد. در بازی لمس کردنی دیگری، گروه به دو ستون موازی تقسیم می شوند به طوری که بچه ها پشت به پشت هم روی زمین می نشینند. در این بازی، هر شخص در حالی که دست هایش را از پشت به شریک خود قفل کرده تلاش می کند بایستد. کار گروهی خوب باعث می شود هر دو بازی نتیجه بخش باشد. ماساژ دادن شانه ها نیز در این بازی معمول است. برای این کار، بچه ها در حالی که حلقه وار ایستاده اند، هر یک شانه های نفر جلویی خود را ماساژ می دهد. سقوط مطمئن نیز تمرین دیگری است که به کودکان می آموزد چگونه به دیگران (شریک خود) اعتماد کنند و هنگام افتادن روی زمین از دوستشان کمک بگیرند. در این حالت، شریک های بازی هر یک دوستشان را هنگامی که از پشت در حال افتادن است می گیرند. بازی های لمس کردنی موجب می شود کار گروهی، اعتماد و تجربه لمس یکدیگر بدون غرض جنسی، بین کودکان بیشتر شود. 2- کف زدن و تشویق. گروه دور هم به صورت حلقه وار می نشینند، در حالی که در وسط فضایی خالی روی زمین ایجاد می شود. کودکان یک به یک به وسط حلقه می روند و نامشان را بلند می گویند. در این زمان، بقیه گروه با صدای بلند هلهله می کنند، کف می زنند و به دوستشان آفرین می گویند. کودکان می توانند تشویق یا هلهله خود را به هر شیوه ای که دوست داشته باشند، انجام دهند.

 • مقاله تغییرات نقش زن در سینمای ایران

  مقاله تغییرات نقش زن در سینمای ایران دانلود فایل مقاله تغییرات نقش زن در سینمای ایران فهرست مطالب: چکیده مقدمه ارزیابی نظری تغییرات نقش زن در سینما پیشینة تجربی موضوع كاربرد رویكرد روش شناسی تحلیل اسنادی جامعة آماری ژانرشناسی بازنمایی…

 • تحقیق برق هسته ای

  تحقیق برق هسته ای دانلود فایل تحقیق برق هسته ای مقدمه از مهمترین منابع استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی ، ساخت راکتورهای هسته‌ای جهت تولید برق می‌باشد. راکتور هسته‌ای وسیله‌ای است که در آن فرآیند شکافت هسته‌ای بصورت کنترل…

 • پایان نامه ارزیابی وضعیت سرمایه فکری درشرکت مهندسی وتوسعه نفت

  پایان نامه ارزیابی وضعیت سرمایه فکری درشرکت مهندسی وتوسعه نفت دانلود فایل پایان نامه ارزیابی وضعیت سرمایه فکری درشرکت مهندسی وتوسعه نفت چکیده براثرتغییر و تحول در حوزه IT و رشد سریع تكنولوژی برتر ازدهه 1990 الگوی رشد اقتصادی جهانی…

 • پایان نامه آشنایی با شكبه و تجهیزات آن

  آشنایی با شكبه و تجهیزات آن,پایان نامه آشنایی با شكبه و تجهیزات آن,تحقیق آشنایی با شكبه و تجهیزات آن,دانلود آشنایی با شكبه و تجهیزات آن,مقاله آشنایی با شكبه و تجهیزات آن دانلود فایل پایان نامه آشنایی با شكبه و تجهیزات…

 • جزوه آموزشی نرم افزار دارایی ثابت همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 2.7

  جزوه آموزشی نرم افزار دارایی ثابت همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 2.7,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل جزوه آموزشی نرم افزار…

 • پروژه مالی شركت كالای پزشكی شیراز

  پروژه مالی شركت كالای پزشكی شیراز دانلود فایل پروژه مالی شركت كالای پزشكی شیراز مقدمه حسابداری عبارت است از: شناسائی، اندازه گیری، ثبت و گزارش اطلاعات اقتصادی برای استفاده كنندگان به گونه ای كه امكان قضاوت و تصمیم گیری آگاهانه…

 • بررسی رابطه اشتغال زن در رضایت از زندگی زناشویی

  بررسی رابطه اشتغال زن در رضایت از زندگی زناشویی,پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی دانلود فایل پایان نامه  کارشناسی روانشناسی بالینی بررسی رابطه اشتغال زن در رضایت از زندگی زناشویی در شهرستان اردبیل مقدمه اجتماع در گستره خویش متشکل از نهادهای…

 • پایان نامه بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران

  پایان نامه بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران دانلود فایل

 • نکات دستوری 50 غزل از دیوان حافظ

  پژوهش نکات دستوری 50 غزل از دیوان حافظ,نکات دستوری 50 غزل از دیوان حافظ دانلود فایل اندک از انواع اضافه ها اضافه تشخیصی بیشترین استفاده را کرده است. و در چند مورد

 • مقاله بررسی تأثیرات منفی سازگاری اجتماعی مادران دارای كودك عقب‌مانده

  پروژه بررسی تأثیرات منفی سازگاری اجتماعی مادران دارای كودك عقب‌مانده,تحقیق بررسی تأثیرات منفی سازگاری اجتماعی مادران دارای كودك عقب‌مانده,دانلود تحقیق بررسی تأثیرات منفی سازگاری اجتماعی مادران دارای كودك عقب‌مانده,مقاله بررسی تأثیرات منفی سازگاری اجتماعی مادران دارای كودك عقب‌مانده دانلود فایل…

 • پروژه کارآفرینی طرح تأسیس آموزشگاه طراحی سنتی

  آموزشگاه,پروژه کارآفرینی طرح تأسیس آموزشگاه طراحی سنتی,پروژه کارافرینی طرح تأسیس آموزشگاه طراحی سنتی,تأسیس,توجیه اقتصادی طرح تأسیس آموزشگاه طراحی سنتی,دانلود پروژه طرح تأسیس آموزشگاه طراحی سنتی,دانلود کارآفرینی طرح تأسیس آموزشگاه طراحی سنتی,سنتی,طراحی,طرح,طرح توجیه فنی طرح تأسیس آموزشگاه طراحی سنتی,طرح توجیهی طرح…

 • طرح توجیهی تولید شكلات و تافی ظرفیت: 600 تن در سال

  طرح توجیهی تولید شكلات و تافی ظرفیت: 600 تن در سال دانلود فایل طرح توجیهی تولید شكلات و تافی ظرفیت: 600 تن در سال تهیه شده در سال 1385 بسمه تعالی وزارت تعاون معاونت طرح و برنامه دفتر امور اقتصادی…

 • پاورپوینت محیط تحول سازمانی

  استراتژی تحولی یا نقش فعالانه,استراتژی رضایت‌بخشی یا نوآوری محدود,استراتژی واكنشی یا مسئولیت‌پذیری,استراتژیهای مدیریت عمومی دربرخورد یا محیط,انواع محیط قابل تجزیه و تحلیل در رابطه با سازمان,پاورپوینت محیط تحول سازمانی,حالتهای سازمان در قبال محیط,دانلود پاورپوینت محیط تحول سازمانی,مدل كرت لوین درپاسخگویی…

 • نقش و سهم بازرگانان در جنبش مشروطیت ایران با تكیه بر ایالات چهارگانه تهران، آذربایجان، یزد و بوشهر(1313-1326قمری)

  نقش و سهم بازرگانان در جنبش مشروطیت ایران با تكیه بر ایالات چهارگانه تهران، آذربایجان، یزد و بوشهر (1313-1326قمری) دانلود فایل نقش و سهم بازرگانان در جنبش مشروطیت ایران با تكیه بر ایالات چهارگانه تهران، آذربایجان، یزد و بوشهر(1313-1326قمری) رساله‌ی…

 • پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

  پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی,ثبت عملیات حسابداری و حسابهای تملک دارائیهای مالی,سرفصلها و ثبت عملیات حسابداری اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای,شرح سیستم سازمان جهاد کشاورزی دانلود فایل پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی فهرست مطالب…

 • اثربخشی درمان بازسازی شناختی وشیوه های صحیح مطالعه در کاهش علایم اضطراب امتحان در دانش آموزان

  اثربخشی درمان بازسازی شناختی وشیوه های صحیح مطالعه در کاهش علایم اضطراب امتحان در دانش آموزان,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنا,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود پژوهش اثربخشی درمان بازسازی شناختی وشیوه های صحیح مطالعه…

 • ارزیابی فضای کارافرینی در گردشگری شهری (سرعین)

  ارزیابی فضای کارافرینی در گردشگری شهری (سرعین),دانل,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پایان نامه کارشناسی ارزیابی فضای کارافرینی در گردشگری شهری (سرعین),دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم…

 • تحقیق علل ناسازگاری دانش آموزان

  بررسی علل ناسازگاری دانش آموزان,تحقیق علل ناسازگاری دانش آموزان دانلود فایل بررسی علل ناسازگاری دانش آموزان میزان ناسازگاری در میان دانش‌آموزان مدارس شهرتهران 3ˆ8 درصد است و ناسازگاری در میان پسران بیشتر از دختران بوده‌است . 2 - بین مرتبه…

 • مقاله تأثیرات منفی سازگاری اجتماعی مادران دارای كودك عقب‌مانده

  پایان نامه تأثیرات منفی سازگاری اجتماعی مادران دارای كودك عقب‌مانده,پروژه تأثیرات منفی سازگاری اجتماعی مادران دارای كودك عقب‌مانده,تحقیق تأثیرات منفی سازگاری اجتماعی مادران دارای كودك عقب‌مانده,مقاله تأثیرات منفی سازگاری اجتماعی مادران دارای كودك عقب‌مانده دانلود فایل مقاله تأثیرات منفی سازگاری…

 • پژوهش بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان

  بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان,پژوهش بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان,تحقیق بررسی رابطه ی بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان,تحول شناختی از دیدگاه پیاژه,دانلود پژوهش بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت…

 • برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

  برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه,توافق,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,سیستم,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه تشریح مراحل اصولی طراحی کارخانه و…

 • پروژه مالی گزارش طراحی نظام های مالی شركت خاك صحرا (سهامی خاص)

  پروژه مالی-گزارش طراحی نظام های مالی شركت خاک صحرا (سهامی خاص),تحقیق مالی گزارش طراحی نظام های مالی شركت خاك صحرا (سهامی خاص),دانلود تحقیق مالی گزارش طراحی نظام های مالی شركت خاك صحرا (سهامی خاص),سهامی خاص,شركت خاك صحرا,طراحی نظام های مالی,مقاله…

 • مقاله جرائم كامپیوتری و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری

  پروژه جرائم كامپیوتری و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری,تحقیق جرائم كامپیوتری و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری,جرائم كامپیوتری و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری,دانلود جرائم كامپیوتری و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری,مقاله جرائم كامپیوتری و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری دانلود فایل مقاله جرائم كامپیوتری و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری قسمتی…

 • تحقیق تفسیر سوره عنکبوت آیات 61 تا 65

  تحقیق تفسیر سوره عنکبوت آیات 61 تا 65 دانلود فایل تحقیق تفسیر سوره عنکبوت آیات 61 تا 65 بخشی از متن: وَ لَئن سأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السمَوَتِ وَ الاَرْض وَ سخَّرَ الشمْس وَ الْقَمَرَ لَیَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنى یُؤْفَكُونَ(61)اللَّهُ یَبْسط الرِّزْقَ…

 • ضعف بانک ها در تامین امنیت

  دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق ضعف بانک ها در تامین امنیت,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,ضعف بانک ها در تامین امنیت,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود تحقیق ضعف بانک…

 • چگونه توانستم نظم و انضباط را در مراسم صبحگاه مدرسه بوجود آورم

  چگونه توانستم نظم و انضباط را در مراسم صبحگاه مدرسه بوجود آورم دانلود فایل نهج البلاغه (فیض الاسلام ) نامه 47

 • مقاله مدلهای محاسباتی عصبی از تأثیرات جانبی ناحیة آسیب دیده مغز روی نواحی دورتر از منطقه آسیب دیده

  مقاله مدلهای محاسباتی عصبی از تأثیرات جانبی ناحیة آسیب دیده مغز روی نواحی دورتر از منطقه آسیب دیده دانلود فایل مقاله مدلهای محاسباتی عصبی از تأثیرات جانبی ناحیة آسیب دیده مغز روی نواحی دورتر از منطقه آسیب دیده اختلال ناگهانی…

 • گزارش کاراموزی ماشین های كشاورزی

  دانلود گزارش کارآموزی ماشین های كشاورزی,كشاورزی,کاراموزی ماشین های كشاورزی,کارورزی ماشین های كشاورزی,گزارش کاراموزی ماشین های كشاورزی,ماشین دانلود فایل گزارش کاراموزی ماشین های كشاورزی در 10 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست: مكانیزاسیون ماشینهای  كشاورزی در ایران آشنایی با وضعیت كشاورزی سنتی…

 • پایان نامه بررسی تاثیر آموزش های مهد کودک بر رشد مفهومی سازی کودکان در شهر تهران

  پایان نامه بررسی تاثیر آموزش های مهد کودک بر رشد مفهومی سازی کودکان در شهر تهران دانلود فایل پایان نامه بررسی تاثیر آموزش های مهد کودک بر رشد مفهومی سازی کودکان در شهر تهران مقدمه اگر بخواهیم در قرن 21…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش تجارت الكترونیكی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش تجارت الكترونیكی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش تجارت الكترونیكی در  37 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع…

 • نقش رادیو و تلویزیون و صدا و سیما اردبیل در ارتقاء فرهنگ شهرنشینی

  نقش رادیو و تلویزیون و صدا و سیما اردبیل در ارتقاء فرهنگ شهرنشینی دانلود فایل نقش رادیو و تلویزیون و صدا و سیما اردبیل در ارتقاء فرهنگ شهرنشینی 1ـ بیان مسئله رسانه ها با توجه به اهمیت و دامنه تأثیری…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش بیمه

  فصل دوم آشنایی با صنعت بیمه,مبانی نظری و پیشینه پژوهش بیمه دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش بیمه در 22 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)…

 • دانلود مقاله اندازه گیری یون كروم (III) به روش سینتیكی اسپكتروفوتومتری در پساب رنگی

  دانلود مقاله اندازه گیری یون كروم (III) به روش سینتیكی اسپكتروفوتومتری در پساب رنگی دانلود فایل مقاله اندازه گیری یون كروم (III) به روش سینتیكی اسپكتروفوتومتری در پساب رنگی چکیده : روش­های سینتیكی- اسپكتروفوتومتری از جمله روش­های تجزیه دستگاهی به…

 • تحقیق دو ومیدانی

  تحقیق دو ومیدانی دانلود فایل تحقیق دو ومیدانی دوهای سرعت اهداف تعیین نمونه اصلی تكنیك دو سرعت و درك چگونگی افزایش سرعت بازیها و حركات تمرینی برای همه كارهای عملی دوهای با مانع و سرعت بایستی محدوده ای  متر روی…

 • پژوهش در عملیات روش پژوهش

  پروژه در عملیات روش پژوهش,پژوهش در عملیات روش پژوهش,تحقیق در عملیات روش پژوهش,دانلود پایان نامه در عملیات روش پژوهش,مقاله در عملیات روش پژوهش دانلود فایل پژوهش در عملیات روش پژوهش در 65 صفحه ورد قابل ویرایش  پژوهش در عملیات روش…