پایان نامه شناخت و آشنایی با یکی از بزرگترین ایلات ایران

آشنایی با یکی از بزرگترین ایلات ایران,پایان نامه شناخت و آشنایی با یکی از بزرگترین ایلات ایران,شناخت و آشنایی با یکی از بزرگترین ایلات ایران,یکی از بزرگترین ایلات ایران

دانلود فایل

پایان نامه شناخت و آشنایی با یکی از بزرگترین ایلات ایران مقدمه همانطور كه می دانیم یكی از راههای برقراری ارتباط با جوامع و اقوام مختلف آشنایی دقیق با روحیات ، باورها، اعتقادات و ارزشهای آن قوم و گروه از جمله عوامل مهم و تاثیرگذار می باشد. به زبان دیگر اگر بخواهیم رابطه نزدیكتری با تمامی افراد نه الزاما گروه و قومی خاص ایجاد كنیم باید در گام نخست آن دسته را بخوبی بشناسیم. زیرا از طریق شناخت و كسب اطلاعات و آگاهی خواهیم توانست نتایج ارزنده و مطلوب را به دست آوریم. اگر خواسته باشیم مثال عینی تری در این زمینه بیاوریم می توانید تصور كنید كه مثلا زمانی كه دولت خواسته باشد به عنوان مجری امكانات رفاهی و خدمات مناسب برای عشایر و ایلات (موضوع مورد بحث) ایجاد نماید. مسلما در ابتدا باید یكسری اطلاعات كلی و منسجم از تمامی عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی ، سیاسی و غیره ایلات داشته باشد به همین منظور و برای شناخت بهتر و بیشتر ایلات و عشایر به عنوان یكی از اجتماعات قدیمی و بزرگ جمعیت و واقعیتی مهم در جامعه امروز ما سعی بر آن شد كه مطالبی هرچند مختصر در این رابطه گردآوری نمائیم تا شاید از این رهگذر برداشت دیگری نسبت به این اقوام كوچ رو داشته باشیم. برهمین اساس تلاش گردید كه در این پژوهش اولا مختصات جغرافیایی و موقعیت قرارگیری ایل بختیاری به عنوان یكی از بزرگترین ایلات كوچنده معرفی شود و سپس به بررسی مسائل اجتماعی و انسانی،‌اقتصادی و سیاسی و فرهنگی آن پرداخته شود. اگرچه در این پژوهش كاستی و نواقص بسیاری دیده می شود، اما در هر صورت تلاشی بوده است در جهت ترسیم دور نمایی از شناخت منطقه و آشنایی با فرهنگ سنتی پربار ایل و مسائل و موضوعاتی كه در معرض نابودی قرارداشته اند. و با جمع آوری این مطالب سعی گردید تا شیوه زندگی دسته ای از هموطنان كه دارای فرهنگ خاصی برای خود می باشند در جایی به ثبت رسیده باشد. باشد تا گامی كوچك در این راستا برداشته باشم و نظر استاد ارجمند محقق شود. هدف پژوهش : هدف پژوهش حاضر، شناخت و آشنایی با یکی از بزرگترین ایلات ایران است دراین پژوهش به بررسی چگونگی زندگی این ایل پرداخته ام و سعی کردم تا آنجا که می توانم گامی کوچک در راه شناخت این جمعیت کوشنده و فراز و نشیب های زندگی ایشان برداشته باشم . علت انتخاب موضوع : امروزه علیرغم کاهش جمعیت ایلی در ایران ایل بختیاری یکی از بزرگترین ایلات ایران است در واقع این ایل یک بزرگ ایل یا ائتلافی از چند ایل است . در ایل بختیاری 181777 نفر یا معادل 8/15 درصد کل جمعیت عشایری کوچنده حیات کوچندگی دارند بنابراین با توجه به شاخص جمعیت کوچنده در این ایل در این پژوهش ایل مذکور را به عنوان یکی از بزرگترین ایلات ایران برگزیده ایم که علیرغم گذشت سال های زیاد و فراز و فرودهایی که در مسیر زندگی ایشان به وقوع پیوسته است کماکان به حیات خود ادامه می دهد. روش تحقیق و شیوه جمع آوری اطلاعات : در این پژوهش به دو روش اسنادی و کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات مربوطه پرداخته شده است در روش اسنادی ، اسناد مربوط به شاخص ها با ترتیب موضوعی- تاریخی جمع آوری، طبقه بندی ، مقایسه و تجزیه و تحلیل شده اند . در روش کتابخانه ای عمدتا مباحث نظری و تاریخی موضوع پژوهش جمع آوری شده اند. حاصل جمع این دو روش شیوه مناسب جمع آوری اطلاعات این پژوهش می باشد. فصل 1 جغرافیای كوچ نشینان بختیاری موقعیت جغرافیایی:‌ 1-حدود و وسعت: به طور كلی محدوده ایل بختیاری، در جنوب غربی كشور در بین دو سرزمین كوهستانی و مرتفع شمال و شرق چهارمحال و بختیاری و لرستان و سرزمین جلگه ای گرمسیری مغرب و جنوب خوزستان و كهكیلویه و بویراحمد واقع شده است. به عبارتی این محدوده از بلندترین نقطه قلل مرتفع یعنی زردكوه بختیاری با بیش از 4500 متر و كوههای الیگودرز با ارتفاعاتی بیش از 2500 متر شروع شده به سمت غرب و جنوب تا جلگه پست و آبرفتی خوزستان ادامه می یابد. 2- طول و عرض جغرافیایی:‌ چون محدوده مورد نظر ما بر تقسیمات سیاسی استانها منطبق نیست سعی كرده ام كه موقعیت جغرافیایی آن را در نقاطی كه امروزه حد گسترش بختیاریها به شمار می رود در نظر بگیریم. از نظر عرض جغرافیایی بین مدارهای 31 درجه و 16 دقیقه (رامهرمز) و 33 درجه و 22 دقیقه شمالی (الیگودرز) قراردارد. و تقریبا بیش از دو درجه و 6 دقیقه عرض شمالی را می پوشاند . از نظر طول جغرافیایی بین نصف‌النهار 48 درجه و 50  دقیقه (شوشتر) و 31 درجه و 27 درجه شرقی (بروجن) قراردارد. این مطلب بیانگر آن است كه این محدوده به صورت چهارگوشی است كه طول و عرض آن با اندکی اختلاف تقریبا با هم برابر است و مسیرهای كوچ،‌صرفنظر از مناطق دشوار كوهستانی و دره های نسبتا كوتاه و مناسب است و استقرار عشایر در بخش های مختلف،بین طوایف و مناطق یكجانشین، به طور یكنواخت تر و ساده تر انجام می گیرد. برخلاف مسیر ایل قشقایی كه در كوچ از جنوب به شمال را باید طی كنند. 3- موقعیت نسبی: منطقه بختیاری در دو محدوده مشخص و متفاوت با هم گسترده شده است: منطقه اول شامل شمال و شرق آن می باشد كه ییلاق عشایر است و به طور كلی در محدوده زاگرس میانی از شمال غربی به جنوب شرقی در امتداد رشته كوههای زاگرس كشیده شده است. به طوری كه ارتفاع این منطقه از 1000 متر درجنوب تا بیش از 4500 متر در شمال متغیر است. (زردكوه 4527 متر،‌اشترانكوه در لرستان 4328 متر). منطقه دوم جلگه خوزستان است كه خاك بختیاری به شمال شرق و مشرق این جلگه محدود می شود. (بخش قشلاقی بختیاری ها). این منطقه با حداقل ارتفاع (كمتر از نهصد متر) و نزدیكی به حوزه گرم و خشك خلیج فارس از مناطق شمال تفكیك می شود. به طور كلی شمال و شرق سرزمین بختیاری در محدوده ارتفاعات فشرده و چین خورده زاگرس شمالی واقع است و تمام مسائل محیطی و آب و هوایی و زیستی آن با وضعیت كوهستانی ارتباط كامل داشته و برعكس بخش جنوب و جنوب غربی آن در جلگه خوزستان واقع شده است و از نظر اكولوژیكی و پدیده های زیستی از جمله رویش گیاهی كاملا متفاوت بوده، با وضعیت نسبی منطقه گرم خوزستان و خلیج فارس مرتبط است. تفاوتهای فصلی بین این دو محیط كه اختلافها و تضادهایی از نظر آب و هوایی،‌زمان رویش گیاهان و منابع آب دارند و موجب كوچ‌ و جابجایی عشایر و دام آنان می شود. 4- حدود سرزمین بختیاری: امروزه منطقه های اصلی سكونت بختیاریها در دو استان چهارمحال بختیاری و خوزستان نشان داده می شود. اما حوزه نفوذ سیاسی، فرهنگی و اقتصادی آن در خارج از این استانها كاملا مشهود است. به طور كلی منطقه سكونت ایل بختیاری به این مناطق محدود می شود. از شمال به نجف آباد، داران، الیگودرز، از مشرق به اصفهان، شهرضا، بروجن، از جنوب به سمیرم و لردگان و شمال استان كهكیلویه و بویراحمد و بالاخره از غرب و جنوب غربی به شهرستانهای مشرق خوزستان نظیر شوشتر و دزفول و مناطق بین آنها، اگرچه تا اهواز نیز گسترش دارد. 5- وسعت: اگرچه تعیین مساحت واقعی منطقه بختیاری با توجه به حدود گسترش آن در جهات مختلف كار ساده ای نیست توانسته ایم مساحت تقریبی آن را محاسبه كنیم. با درنظرگرفتن ناحیه بین شوشتر و بروجن (منتهی الیه غرب و شرق منطقه) و رامهرمز و الیگودرز (منتهی الیه جنوب و شمال منطقه) مساحتی حدود 50626 كیلومترمربع به دست می آید كه از این مقدار 14870 كیلومترمربع در استان چهارمحال و بختیاری 6602 كیلومترمربع در شهرستان ایذه، 4313 كیلومترمربع در شهرستان رامهرمز، 3538 كیلومترمربع در شهرستان شوشتر، 6986 كیلومترمربع در شهرستان مسجدسلیمان، 7976 كیلومترمربع در شهرستان الیگودرز واقع شده است. مطابق این تقسیم بندی، اینطور استنتاج می شود كه از نظر وسعت تفاوت مهمی بین ییلاق و قشلاق بختیاری مشاهده نمی شود واین خود نشان دهنده وضعیت خوب و مرغوب بودن مراتع در قشلاق است . زیرا معمولا در ایران مناطق قشلاقی به سبب رطوبت كمتر،‌فقر پوشش گیاهی و خشكسالی های متعدد نسبت به مناطق ییلاقی از نظر مرتع محدودیت بیشتری دارد و معمولا قشلاق باید وسیعتر از ییلاق باشد. نظیر قشلاق قشقاییها كه دوبرابر ییلاق آنان است یا قشلاق عشایر كرمان، البرز جنوبی و خراسان. در مورد بختیاری ها تقریبا موازنه ای بین حدود مراتع قشلاقی و ییلاقی  وجود دارد كه خود حاكی از پوشش گیاهی مناسب و كافی در دو منطقه است. اما باید توجه داشت كه امروزه مناطقی كه عملا تحت نفوذ و استقرار عشایر بختیاری است به مراتب كمتر از محدوده های مذكور وسعت دارد . به طوری كه وسعت مناطق تحت نفوذ در ییلاق ده هزار و در قشلاق 12 هزار كیلومترمربع درنظرگرفته شده است كه بر مناطق و مراكز اصلی بختیاریها منطبق است. در حالی كه دامنه نفوذ آنان تا مساحتی حدود دو برابر ارقام فوق (بیش از 5000 كیلومترمربع) تعیین می شود.

 • دانلود مبانی نظری پایان نامه روانشناسی تربیتی با موضوع اختلال اضطراب و هراس اجتماعی

  دانلود مبانی نظری پایان نامه روانشناسی تربیتی با موضوع اختلال اضطراب و هراس اجتماعی دانلود فایل دانلود مبانی نظری پایان نامه روانشناسی تربیتی با موضوع اختلال اضطراب و هراس اجتماعی در  55 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات:…

 • پروژه کارآفرینی تولید سرکه صنعتی(با ظرفیت 1500 تن در سال)

  پروژه کارآفرینی تولید سرکه صنعتی(با ظرفیت 1500 تن در سال),پروژه کارافرینی تولید سرکه صنعتی(با ظرفیت 1500 تن در سال),توجیه اقتص,دانلود پروژه تولید سرکه صنعتی(با ظرفیت 1500 تن در سال),دانلود کارآفرینی تولید سرکه صنعتی(با ظرفیت 1500 تن در سال),طرح توجیه فنی…

 • مقاله مشخصات عمومی آلومینیم و آلیاژهای آن

  مقاله مشخصات عمومی آلومینیم و آلیاژهای آن دانلود فایل مقاله مشخصات عمومی آلومینیم و آلیاژهای آن مشخصات فیزیكی : آلومینیوم یكی از عناصر گروه سدیم در جدول تناوبی است كه با تعداد پروتون 13 و نوترون 14 طبقه بندی الكترونی…

 • پژوهش بررسی تعیین کیفیت خدمت رسانی از طریق به کارگیری مدل servqual در مرکز آموزشی درمانی کوثر

  پروژه بررسی تعیین کیفیت خدمت رسانی از طریق به کارگیری مدل servqual در مرکز آموزشی درمانی کوثر,پژوهش بررسی تعیین کیفیت خدمت رسانی از طریق به کارگیری مدل servqual در مرکز آموزشی درمانی کوثر,تحقیق بررسی تعیین کیفیت خدمت رسانی از طریق…

 • پایان نامه بررسی سلامت عمومی و رضایتمندی شغلی (در شرکت های خدمات مسافری تهران)

  پایان نامه بررسی سلامت عمومی و رضایتمندی شغلی (در شرکت های خدمات مسافری تهران) دانلود فایل [1]

 • بررسی مقایسه ی خلاقیت دانش آموزان متوسطه دخترانه ی رشته تربیت بدنی با معارف اسلامی

  بررسی مقایسه ی خلاقیت دانش آموزان متوسطه دخترانه ی رشته تربیت بدنی با معارف اسلامی,پایان نامه کارشناسی رشته مشاوره و راهنمایی دانلود فایل پایان نامه کارشناسی رشته مشاوره و راهنمایی بررسی مقایسه ی خلاقیت دانش آموزان متوسطه دخترانه ی رشته…

 • پایان نامه بررسی موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران

  پایان نامه بررسی موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران دانلود فایل [1]

 • دانلود پاورپوینت ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری (ویژه ارائه کلاسی درس مدیریت سرمایه گذاری)

  پورتفوی کارا,خط بازار سرمایه Capital Market Line(CML),خط بازار سهامStock Market Line(SML),خط ویژگی اوراق بهادارSecurity Characteristic Line(SCL),دانلود پاورپوینت ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری (ویژه ارائه کلاسی درس مدیریت سرمایه گذاری),فرایند سرمایه گذاری,مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای,مدل مارکویتز,مروری بر بازده موردانتظار و…

 • پایان نامه نرم افزار سایپا یدك

  پایان نامه نرم افزار سایپا یدك دانلود فایل پایان نامه نرم افزار سایپا یدك چکیده : این برنامه سیستم فعالیت های یکی از نمایندگی های سایپا می باشد ، که سعی شده است در این برنامه ، محیطی راحت وهمچنین…

 • طرح توجیهی محصولات سبز چای

  طرح توجیهی محصولات سبز چای دانلود فایل طرح توجیهی محصولات سبز چای معرفی محصول نام و کد آیسک محصول شماره تعرفه گمرکی شرایط واردات بررسی و ارائه استاندارد (ملی یا بین المللی) بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت…

 • دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 62: استفاده از نتایج کار کارشناس

  ارزیابی صلاحیت حرفه ای وبیطرفی کارشناس,ارزیابی نتایج کار کارشناس,اشاره به کارشناس در گزارش حسابرس,تعریفکارشناس,دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره54حسابرسی‌ برآوردهای‌ حسابداری,نیاز به خدمات کارشناس دانلود فایل عنوان: دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 62: استفاده از نتایج کار کارشناس دسته: حسابداری (ویژه…

 • همه پرسی یا رفراندوم در ایران

  همه پرسی یا رفراندوم در ایران دانلود فایل همه پرسی یا رفراندوم در ایران فهرست مطالب عنوان .................................. صفحه مقدمه  بخش اول: بررسی زمینه‌های موضوعی همه‌پرسی..... 3 1ـ مفهوم همه‌پرسی........................... 3 2ـ ضرورت مراجعه به همه‌پرسی................. 7 3ـ ماهیت همه‌پرسی…

 • مقاله بررسی فاصله طبقاتی

  پروژه بررسی فاصله طبقاتی,تحقیق بررسی فاصله طبقاتی,دانلود تحقیق بررسی فاصله طبقاتی,مقاله بررسی فاصله طبقاتی دانلود فایل مقاله بررسی فاصله طبقاتی در 27 صفحه ورد قابل ویرایش  مقدمه به نام خدای علی و عدالت و آزادی می خواهم از دو بال…

 • مقاله چاپگر جوهر افشان

  بررسی چاپگر جوهر افشان,پایان نامه چاپگر جوهر افشان,پروژه چاپگر جوهر افشان,تحقیق چاپگر جوهر افشان,چاپگر جوهر افشان,مقاله چاپگر جوهر افشان دانلود فایل مقاله چاپگر جوهر افشان قسمتی از متن:  چاپگرهای جوهر افشان از اواسط دهه 1980 مطرح و بسرعت متداول گردیدند.…

 • مجموعه گزارش کار آزمایشگاه داروسازی

  پروژه مجموعه گزارش کار آزمایشگاه داروسازی,تحقیق مجموعه گزارش کار آزمایشگاه داروسازی,دانلود تحقیق مجموعه گزارش کار آزمایشگاه داروسازی,مجموعه گزارش کار آزمایشگاه داروسازی,مقاله مجموعه گزارش کار آزمایشگاه داروسازی دانلود فایل مجموعه گزارش کار آزمایشگاه داروسازی در 92 صفحه ورد قابل ویرایش روش…

 • پاورپوینت طبقه بندی بودجه

  اصول طبقه بندی عملیات,انواع طبقه بندی بودجه,انواع طرح های عمرانی,اهداف طبقه بندی بودجه ای,پاورپوینت طبقه بندی بودجه,دانلود پاورپوینت طبقه بندی بودجه,درآمد شرکتهای دولتی,طبقه بندی بودجه در سیر تکوین بودجه,طبقه بندی سازمانی در ایران,طبقه بندی عملیات,طبقه بندی عملیاتی در ایران,طبقه بندی…

 • اقدام پژوهی تقویت انشا و تقویت املاء با كار عملی اقدام پژوهی

  اقدام پژوهی تقویت انشا و تقویت املاء با كار عملی اقدام پژوهی,دانلود آهنگ,دانلود اقدام پژوهی تقویت انشا و تقویت املا با كار عملی اقدام پژوهی,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار…

 • مبانی و پیشینه پژوهش پایگاه اقتصادی اجتماعی

  فصل دوم پایان نامه,مبانی نظری,مبانی و پیشینه پژوهش پایگاه اقتصادی اجتماعی دانلود فایل مبانی و پیشینه پژوهش پایگاه اقتصادی اجتماعی در 25 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری…

 • مقاله تعلیق اجرای مجازات

  مقاله تعلیق اجرای مجازات دانلود فایل مقاله تعلیق اجرای مجازات مقدمه در شرایط فعلی حقوق جزا لازم اعمال مجازات به مجرمین وجود مسئولیت کیفری باشد. بدیهی است اگر فردی فاقد مسئولیت کیفری باشد به هیچ وجه نمی توان نسبت به…

 • گزارش کاراموزی تعمیر دستگاه صوتی و تصویری

  تعمیر,دانلود گزارش کارآموزی تعمیر دستگاه صوتی و تصویری,دستگاه صوتی و تصویری,کاراموزی تعمیر دستگاه صوتی و تصویری,کارورزی تعمیر دستگاه صوتی و تصویری,گزارش کاراموزی تعمیر دستگاه صوتی و تصویری دانلود فایل گزارش کاراموزی تعمیر دستگاه صوتی و تصویری در 65 صفحه ورد…

 • مبانی نظری و پیشینه کیفیت زندگی و مدل های آن

  مبانی نظری و پیشینه کیفیت زندگی و مدل های آن دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه کیفیت زندگی و مدل های آن در 32 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه (پیشینه و مبانی نظری…

 • فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش حمایت اجتماعی

  فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش حمایت اجتماعی دانلود فایل فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش حمایت اجتماعی در 39صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)…

 • مقاله روشهای ساخت محلولها

  ساخت محلولها,مقاله روشهای ساخت محلولها دانلود فایل ساخت محلولها بخشی از متن: 1-1-   محلول بافر A : این محلول ، بافر تریس بازی با غلظت mM 50 ،‌8/5=PH می باشد كه از محلول استوك آن ،‌با غلظت mM200 به طریقة…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سازگاری شغلی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش سازگاری شغلی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش سازگاری شغلی در 15 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون…

 • بیش فعالی در کودکان

  بیش فعالی در کودکان دانلود فایل تنبیه

 • مقاله الگوهای آموزشی و پرورشی جامعه

  الگوهای‌ خاموش‌ و پنهان,الگوهای خاموش و پنهان در نهادهای پرورشی ‌ در جوامع بسته و جوامع باز و آزاد,كنش های شكل دهنده الگوها,مقاله الگوهای آموزشی و پرورشی جامعه,نهادهای‌ پرورشی‌ و تربیتی‌ دانلود فایل قسمتهایی از متن: الگوهای خاموش و پنهان…

 • مقاله مضاربه

  مقاله مضاربه دانلود فایل مقاله مضاربه متن ابتدایی: مقدمه در فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی[1] آمده است: «مضاربه مشتق است از «ضرب در ارض» یعنی راه رفتن و سفر كردن در زمین بدین لحاظ كه در مضاربه شخص عامل به منظور…

 • مقاله بررسی عوامل آناتومیك و بیومكانیك ایجاد كننده اختلالات مفصل زانو و درمان آنها

  مقاله بررسی عوامل آناتومیك و بیومكانیك ایجاد كننده اختلالات مفصل زانو و درمان آنها دانلود فایل مقاله بررسی عوامل آناتومیك و بیومكانیك ایجاد كننده اختلالات مفصل زانو و درمان آنها مقدمه میاسای زآموختن یك زمان                به دانش میفكن دل اندرگمان…

 • پایان نامه بررسی رابطه بین افسردگی و بهره وری شغلی کارکنان ایزوگام بام گستر دلیجان

  پایان نامه بررسی رابطه بین افسردگی و بهره وری شغلی کارکنان ایزوگام بام گستر دلیجان دانلود فایل پایان نامه بررسی رابطه بین افسردگی و بهره وری شغلی کارکنان ایزوگام بام گستر دلیجان مقدمه در سالهای اخیر توجه به بهداشت روان…

 • مقاله بررسی مدیریت دانش به عنوان شاخصی نو در تجارت استراتژیك

  پروژه بررسی مدیریت دانش به عنوان شاخصی نو در تجارت استراتژیك,تحقیق بررسی مدیریت دانش به عنوان شاخصی نو در تجارت استراتژیك,دانلود تحقیق بررسی مدیریت دانش به عنوان شاخصی نو در تجارت استراتژیك,مقاله بررسی مدیریت دانش به عنوان شاخصی نو در…

 • طرح توجیهی تولید دستگاه لپینگ پرتابل

  طرح توجیهی تولید دستگاه لپینگ پرتابل دانلود فایل طرح توجیهی تولید دستگاه لپینگ پرتابل این طرح توجیهی شامل موارد زیر است :  معرفی محصول مشخصات کلی محصول شماره تعرفه گمرکی شرایط واردات استانداردهای ملی وجهانی قیمت تولید داخلی و جهانی…

 • تأثیر لیزر CO2 بر روی استحکام و خصوصیات راحتی كالای پنبه/پلی استر سفیدگری شده

  استحکام,الیاف,پلی استر,تأثیر لیزر CO2 بر روی استحکام و خصوصیات راحتی كالای پنبه/پلی استر سفیدگری شده,خصوصیات راحتی,سفیدگری شده,كالای پنبه,لیزر,لیزر CO2 دانلود فایل تأثیر لیزر CO2 بر روی استحکام و خصوصیات راحتی كالای پنبه/پلی استر سفیدگری شده در این پژوهش، اثر پرتوافکنی…

 • پایان نامه بررسی تأثیر مكمل یاری كلسیم بر پروفایل لیپیدی زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی

  بررسی تأثیر مكمل یاری كلسیم بر پروفایل لیپیدی زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی,پایان نامه بررسی تأثیر مكمل یاری كلسیم بر پروفایل لیپیدی زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی,تأثیر مكمل یاری كلسیم بر پروفایل لیپیدی زنان مبتلا به…

 • چگونگی رسمیت و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق كنونی جمهوری اسلامی ایران

  چگونگی رسمیت و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق كنونی جمهوری اسلامی ایران,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق چگونگی رسمیت و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق كنونی جمهوری اسلامی ایران,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود…

 • پروژه کارآفرینی موضوع : طرح پرورش قـارچ خوراكـی

  پرورش قـارچ خوراكـی,پروژه کارآفرینی,پروژه کارآفرینی موضوع : طرح پرورش قـارچ خوراكـی,طرح دانلود فایل ج- برداشت:    پس از دو تا سه هفته قارچ ها با شكل گرفتن خود ، شروع به رشد كرده و پس از چند روز تمام سطح…