پایان نامه طراحی و ساخت مزارع آبی

پایان نامه طراحی و ساخت,پایان نامه طراحی و ساخت مزارع آبی,طراحی و ساخت مزارع آبی

دانلود فایل

پایان نامه طراحی و ساخت مزارع آبی چكیده : در مطالب جمع آوری شده اطلاعات پایه‌ای لازم برای طراحی یك استخر پرورشی جمع آوری شده است. طراحی استخر و ساخت آن بسیار مهم است. برای طراحی یك مزرعة آبی می‌بایست به فاكتورهایی توجه داشت از جمله : كیفیت خاك – منبع آب – شوری و جریانان جزر و مدی در مزارع و پرورشگاههای ساحلی، محل‌های تخم ریزی ماهی، شرایط آب و هوایی و … كه ما در این مقاله تمامی عوامل مهم و تعیین كننده در طراحی و ساخت مزارع آبی را بررسی می‌كنیم. قسمتی از متن: محل پرورش ماهی ساحلی در كل دارای یك كانال اصلی و كانالهای فرعی برای تأمین آب و زهكشی است. كانال اصلی از دریچه‌های آب اصلی تا كانالهای فرعی و از آنجا تا استخرهای منفرد، توزیع می‌شود. جریان در مسیر معكوس برای زهكشی می‌باشد. انواع ساختارهای كنترل آب در زمین‌های پرورش ماهی ساحلی و آب شیرین، مورد استفاده قرار می‌گیرند. دریچه‌های ورودی ممكن است هر چیزی باشند از یك لوله ساده گرفته تا یك دریچه بتونی، یك لوله رو به پائین، دریچه باز یا monk به عنوان یك خروج به كار می‌رود. احتمالاً چند منظوره ترین ساختار كنترل آب،monk است كه می‌تواند برای دریچه های ورودی و خروجی (هر دو) به كار رود. یك مزیت آن این است كه با تنظیم تیركهای سد كننده و غربال‌های ماهی، اوپراتور می‌تواند لایه بالایی یا پایینی آب را از استخر خارج كند. Monk متشكل است از یك برج عمودی با 3 جفت شیار برای غربال‌های بدنه و تیركهای سد كننده و یك مجرای افقی كه از میان خندق می‌گذرند كه هر دوی آنها می‌توانند از بتون، آجر یا تركیبی از هر دو ساخته شده باشند. در سالهای اخیر monk ساخته شده از پشم شیشه، پلاستیك و حتی فلط ضد زنگ، مورد استفاده قرار گرفته‌اند. انتخاب مواد بر اساس هزینه‌های طولانی مدت انجام شده است مثل حفظ و حیات اقتصادی این ساختار و تشكیلات ارتفاع برج monk بستگی دارد به بلندترین سطح آب مجاز و اندازه لولة به كار رفته تحت خندق. منفذ جلوی برج نباید بیش از cm40 عرض برای استخرهای بیش از 5 هكتار، داشته باشد. تیركهای سد كننده یا تخته‌های نورانی در داخل دو شیار  در برج monk وارد می‌شوند. فضای بین تخته‌ها می‌تواند با رس مرطوب كاملاً بسته شود یا كود حیوانی و … برای جلوگیری از نشت آب. ابزارهای دیگر جلوگیری از نشت جانبی، اتصال یك آستر لاستیكی (تیوب داخلی یا تایر ماشین می‌تواند استفاده شود) به تخته برای بستن محكم محل نشت اب. سومین شیار، برای یك غربال مناسب، برای جلوگیری از ورود آت و آشغال به استخر و فرار ماهیها، می‌باشد. ساخت بالایی برای برای پشتیبانی monk بلند، توصیه می‌شود. چون آنها ساختارهای سنگینی هستند، بخصوص آنهایی كه با آجر یا قیون ساخته می‌شوند، پایه‌های قوی لازم خواهند بود. یك پایه به عمق cm50-30  و عرض cm30 روی هر طرف بایستی با گرداله‌ها و ملات سیمانی ساخته شود. در مورد خاك فرم (soft)، پایه می‌تواند cm90-60 عمق داشته و cm60-50 وسیع تر از اندازه واقعی این ساختار باشد. ساختار كنترلی آب رایج دیگر، دریچه باز است. كه اختصاصاً در جاییكه تخلیه‌ها بیشتر از آنچه كه monk نرمال قادر به حمل آن هستند استفاده می‌شوند یا در استخرهای ماهیگیری كه از دو استخر مجاور برای تسهیل عبور ماهی یا نوزاد، استفاده می‌كنند؛ مكانیسم بستن در دریچه‌ها گاز، می‌تواند تیركهای سد كننده یا دریچه‌های بالا  روی عمودی باشد. دریچه‌های خروجی باز معمولاً زمین‌های پرورش ماهی ساحلی در آسیا، استفاده می‌شوند. در جهت اجتناب از راندمان كار ضعیف به خاطر نیروی كار كم و برای كم كردن هزینه‌های ساخت و ساز، بسیاری از كشاورزان یك دریچه چوبی را ترجیح می‌دهند، هر چند حیات اقتصادی آن كوتاهتر از ساختارهای بتونی خواهد بود. در پرورشگاههای گربه ماهی در جنوب امریكا، رایج تریم سیستم تنظیم آب، لوله رو به پائین، واقع در پائین ترین نقطه پایة خندق ، می‌باشد. كه به عنوان سر ریز و لوله زهكشی استفاده می‌شود. سطوح آب می‌توانند بوسیله چرخاندن لوله، برای افزایش یا كاهش مقدار جریان آب از استخر، تنظیم شوند. علاوه بر ایجاد یك غربال روی انتهای لوله، داخل استخر، برای جلوگیری از تلف شدن ماهی‌ها و انسداد مسیر جریان آب بوسیله جانوران آبزی، فراهم ساختن یك بت ضد نشت خاص در اطراف لوله زهكشی داخل خندق برای جلوگیری از نشت آب در طول لوله، مطلوب خواهد بود. برخی لوله‌های رو به پائین با یك طرح دو غلافی ساخته می‌شوند كه اجازه زهكشی آب از كف استخر به جای سطح آن را می‌دهد. این برطرف كنندة عیب بزرگ لوله‌های رو به پائین است كه می‌توان زهكشی آب كف استخر را ندارند (كه از نظر اكسیژن محتوای كمی داشته و حاوی درصد زیادی متابولیت می‌باشد) اندازه لولة مورد استفاده باید بر اساس اندازة استخر، سرعت زهكشی و نرخ و سرعت پر شدن استخر، انتخاب شود. هر چه ابعاد لوله بیشتر، ظرفیت جریان آب بیشتر است. دوبل شدن اندازه لوله منجر به افزایش بیش از 4 برابر ظرفیت جریان آب می‌شود. در كل، یك لولة cm11 برای استخرهای كوچك ha2-1 مناسب خواهد بود، ولی لوله‌های cm32-16 برای ha8-6 استخر، توصیه می‌شوند. یك ساختار كنترل آب مهم برای مزارع مستعد سیل، یك سر ریز است. این ساختار باعث منحرف شدن سیل، بدون آسیب دیدن استخرها شده و بنابراین مانع فرار موجود گاهی می‌شود. سر ریزها همچنین در مزارع ساخته شده در سطح زمین مفید هستند، زمانیكه یك منطقه ابخیز بزرگ و یك احتمال سرریز شدن آب اضافی حاصل از بارش باران یا پر شدن استخر، وجود دارد. انواع طرح‌های سرریز، وجود دارند. سرریزهای غیر مفروش، با غربالهای ماهی بین موج شكن‌ها، نسبتاً دارای طراحی و ساخت ساده‌ای هستند. زمانیكه كشت آبی عمقی، انجام می‌شود، برخی فرم‌های سیستم تهویه برای افزایش انتقال o2 و حل شدن كربن آلی در آب، لازم هستند. تهویه گرانشی اغلب از طریق آب بندها و تخته‌های پاشنه قایق در استخرها و نهرها، بدست می‌آید. تهویه كننده‌های سطحی ساده مثل پروانه موتور باز یا پمپ‌های سانتریفوژی و چرخ‌های لالایی دار، استفاده رایج برای تفكیك و تامین آب داشته و منطقه سطحی در دسترس برای انتقال اكسیژن را افزایش می‌دهند. انواع مختلفی از تهویه كننده‌های به كار رفته در استخرهای ماهی كول كپور، در فصل 10 شرح داده شده‌اند. روش‌های ساخت : در برنامه ریزی ساخت كلی، گزینه‌ای برای استفاده از تجهیزات مكانیكی یا نیروی كار دستی برای كارها و عملیات‌های مربوطه، وجود دارد. از نقطه نظر اقتصادی، روشهای مكانیكی ساخت و ساز، مزیت‌های زیادی دارند. دورة ساخت و ساز، می‌تواند به مدت بسیار زیادی كاهش یابد، نیاز به استخدام و استفاده از نیروی كار فراوان می‌تواند به حداقل برسد و در اكثر موارد، ساختارهای كارآمد تری می‌توانند بدست آیند. جدول 3-6 نشاندهندة‌ اعداد مقایسه‌ای خاكریزی در یك مزرعه پرورش ماهی جزر و مدی در فیلیپین، می‌باشد. هر چند، تحت شرایط خاص اجتماعی – اقتصادی، انتخاب روشهای كارگر خواه در جهت افزایش میزان استخدام در مناطق روستایی ممكن است ضروری شود. همچنین مزارع ماهی نوع شهری كوچك، می‌توانند احتمالاً به طور مساوی یا كارآمدتر با نیروی كار دستی، ساخته شوند. در مناطق زمین باتلاقی خاص، بخصوص در خاك‌های متخلخل در زمین‌های جزر و مدی، استفاده از نیروی كار دستی می‌تواند كارآمد باشد. برای مثال، امكان پذیرش تكنیك خاك برداری به صورت بلوك‌هایی و انتقال این بلوك‌ها روی قایق‌های كف سطح یا كلك‌ها برای انتقال در جزر و مد بلند به محل خاكریز، ممكن است وجود داشته باشد. خاكریز می‌تواند در جزر و مد كوتاه ساخته شده و بلوك‌های صورت آجر برای ساختن دیوارها و به هم فشرده ساختن آنها به صورت مكانیكی یا دستی برای غیر قابل نفوذ شدن خاكریزه، روی هم قرار گیرند. با این وجود، تجربه كامل بر تاكنون نشان دهندة نیاز برای استفاده از تجهیزات مكانیكی، تا آنجا كه ممكن است برای ساختن مزارع بزرگتر، خواهد بود. بولدوزر، احتمالاً مناسب ترین تجهیزات خاك برداری برای ساخت مزارع آب شیرین غیر ساحلی است بطوریكه می‌تواند برای پاكسازی، ریشه كنی، گیاه در خاك، شیار دار ساختن، حفاری، كندن خندق و سطح بندی، استفاده شود. هر چند، زمین بایستی برای جلوگیری از فرسایش، فشرده و متراكم باشد. طول مسافت حمل اقتصادی برای یك بولدوزر در كل بین m50 و 20 است. قطر تجهیزات دیگری كه بخصوص برای ساختن خاكریز ترجیح داده می‌شود، یك فراشنده است كه می‌تواند برای شیار دار ساختن، حفاری و كندن خندق و نیز فشرده سازی استفاده شود. طول اقتصادی یك فراشنده در كل بین m1000 و 100 است. چون فراشنده نمی‌تواند خیلی آسان روی رس سنگین حركت كند، یك تراكتور می‌تواند برای كشیدن آن در طول مسافت حمل و نقل استفاده شود. بیلچه‌های نیروی هیدرولیك و كج بیل‌ها می‌توانند مفید باشند بخصوص در خندق‌های حفاری، كانالهای زهكشی و تغذیه‌ای. مواد یكدستی را پیشنهاد كرد. هر چند اصول راهنما، بایستی از نظر اقتصادی به صرفه باشند، (در جائیكه مدت حمل و نقل و هزینه های نگهداری، مهم هستند) جدول 4-6 ارزشهای مدت زمان و هزینه های موادی كه استفاده رایج در ساخت و ساز دارند، در مزارع استخری، نشان می دهد. برنامه و توالی ساخت: برنامه ریزی كار ساخت به طور دقیق، برای اجتناب از اتلاف تلاش، سرمایه و راندمان تشكیلات، ضروری است. بر اساس تخمین هزینه پروژه و سرمایه گذاری، دسترسی به نیروی كار و تجهیزات و شرایط اقلیمی، برنامه ساخت و عملیات در زمین باید در ابتدا مشخص شود. پرورشگاه گربه ماهی در امریكا، اغلب در طول تابستان و پائیز ساخته می‌شوند، به خاك اجازه داده می شود تا در طول فصول بارانی در اواخر پائیز و زمستان، نشست كند. بوضوح، تكمیل ساختار و تشكیلات آغازین در مزرعه در كوتاه ترین زمان مسكن ترجیح داده می شود، چون سرمایه گذاری كم كم شروع به سوددهی خواهد كرد. جائی كه یك دوره ساخت طولانی تر غیرقابل اجتناب است، مثل زمانیكه روشهای دستی به كار می روند، امكان ساختن مزرعه در سطح مقطع‌ها، برای آغاز تولید و در عین حال ادامه كار ساخت و ساز بقیه مزرعه، باید مدنظر قرار گیرد. برای ساخت مزرعه ماهی ساحلی، یك حفار با جام كابل دار كوچك با ظرفیت سطح جام  یا یك حفار هیدرولیك، برای عملیات و كنترل مفید ارزیابی شده است. یك تراكتور با یك فشار برخورد به زمین كمتر، برای تراش دادن خاك برای تشكیل نیمرخ زمین و نیز برای سطح بنده كف استخر، خیلی مناسب است. محدودیت اصلی در حمل و نقل زمینی در مناطقی است كه جابجایی توده ای زمین مورد احتیاج می‌باشد. كنترل متعددی باید در این زمینه به كار برد، چون هیچ وسیله دیگر حمل و نقل كامیونی، در باتلاق ها امكان پذیر نمی باشد. انواع وسیعی از فشرده و متراكم سازها، مثل غلطك پاچه بزی، چرخ فولادی و غلطك هایی یا تایر لاستیكی، و فشرده سازهای سكویی و ارتعاشی، در دسترس هیتند. ولی در شرایط خاك باتلاقی، استفاده از آنها مشكل است. در چنین شرایطی، توصیه می شود كه خندق ها به صورت لایه هایی ساخته شوند و حفار برای تأثیر گذاشتن روی فشرده سازی درست، رفت و آمد كند.

 • تحقیق طیف سنجی نشری قوس و جرقه

  تحقیق طیف سنجی نشری قوس و جرقه دانلود فایل تحقیق طیف سنجی نشری قوس و جرقه بخشهایی از متن: در منابع قوس و جرقه تقریباً امكان برانگیختن همه عناصر پایدار در جدول تناوبی وجود دارد. تخلیه قوس و جرقه به…

 • مقاله بررسی تكنولوژی طراحی و تولید به كمك كامپیوتر (CADCAM)

  پروژه بررسی تكنولوژی طراحی و تولید به كمك كامپیوتر (CADCAM),تحقیق بررسی تكنولوژی طراحی و تولید به كمك كامپیوتر (CADCAM),دانلود تحقیق بررسی تكنولوژی طراحی و تولید به كمك كامپیوتر (CADCAM),مقاله بررسی تكنولوژی طراحی و تولید به كمك كامپیوتر (CADCAM) دانلود فایل…

 • تحقیق جامع و کامل مدیریت پورتفولیو(پورتفوی)

  بازده مورد انتظار پورتفوی,پورتفوی کارآ,تحقیق جامع و کامل مدیریت پورتفولیو(پورتفوی),تعریف مدیریت پورتفوی,دانلود تحقیق مدیریت پورتفولیو(پورتفوی),ریسک پورتفوی,متنوع سازی,مجموعه سبدهای سهام ممکن,مدل انتخاب مدیریت پورتفوی مارکویتز,مدل های چندشاخصی,مرز کارآ,معنی عام و خاص پورتفوی,مفروضات مدل مارکویتز,مفروضات نظریه بازار سرمایه,نظریه بازار سرمایه دانلود فایل…

 • دانلود فایل اکسل داده های شاخص 30 شرکت بزرگ بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 89 الی تیرماه 95

  دانلود داده های آماده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,دانلود فایل اکسل داده های شاخص 30 شرکت بزرگ بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 89 الی تیرماه 95 دانلود فایل عنوان: دانلود فایل اکسل داده های…

 • تحقیق ارسن وِلز

  تحقیق ارسن وِلز,زندگینامه ارسن وِلز دانلود فایل تحقیق ارسن وِلز در سال 1939، سالی كه فرانسه به اشغال نازی‌ها درآمد و اروپا در گرداب جنگ فروافتاد، یك كارگران جوان آمریكایی فیلمی ساخت كه ماهیت سینما را دگرگون كرد. اُرسُن وِلز…

 • دانلود پاورپوینت مدیریت بازار و بسیج منابع انسانی (فصل یازدهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان)

  انواع تقاضا و وظایف مدیر بازاریابی,تق,تقاضای پنهان,تقاضای متعادل,تقاضای منفی,تقاضای نامنظم,دانلود پاورپوینت فصل یازدهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر علی رضائیان با عنوان مدیریت بازار و بسیج منابع انسانی,دانلود پاورپوینت مدیریت بازار و بسیج منابع انسانی (فصل یازدهم کتاب مبانی…

 • طرح توجیهی تولید اسانس های صنعتی

  طرح توجیهی تولید اسانس های صنعتی دانلود فایل طرح توجیهی تولید اسانس های صنعتی نام محصول تولید اسانس های صنعتی ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) ۱۵۰ تن در سال موارد کاربرد در پودرهای رخت شوئی ، صابون ها ، شامپوها…

 • پروژه تقویم فارسی یعنی هجری در سی شارپ

  پروژه تقویم فارسی یعنی هجری در سی شارپ,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود پروژه تقویم فارسی یعنی هجری در سی شارپ,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,كریستال ریپورت و WPF,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی…

 • مقاله تشكیل شركتهای خدمات كشاورزی،در راستای كاهش تصدی گری دولت

  بررسی تشكیل شركتهای خدمات كشاورزی،در راستای كاهش تصدی گری دولت,پروژه تشكیل شركتهای خدمات كشاورزی،در راستای كاهش تصدی گری دولت,تحقیق تشكیل شركتهای خدمات كشاورزی،,تشكیل شركتهای خدمات كشاورزی،در راستای كاهش تصدی گری دولت,دانلود تشكیل شركتهای خدمات كشاورزی،در راستای كاهش تصدی گری دولت,مقاله…

 • پایان نامه بررسی تأثیر ویژگیهای صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک

  پایان نامه بررسی تأثیر ویژگیهای صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک دانلود فایل پایان نامه بررسی تأثیر ویژگیهای صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک…

 • پاورپوینت بیمه مهندسی

  پاورپوینت بیمه مهندسی,تاریخچه بیمه های مهندسی,تقسیم‌بندی بیمه‌های مهندسی,خسارت در بیمه های مهندسی,دانلود پاورپوینت آماده درس سمینار در مدیریت بیمه,دانلود پاورپوینت بیمه مهندسی,ریسک در بیمه های مهندسی,فرانشیز در بیمه‌های مهندسی,مدت در بیمه‌های مهندسی,مفهوم تمام خطر در بیمه¬های مهندسی,مقدمه ای بر بیمه…

 • بررسی رابطه هیجان خواهی و رضایت زناشویی در بین خانواده های شهرستان اردبیل

  بررسی رابطه هیجان خواهی و رضایت زناشویی در بین خانواده های شهرستان اردبیل,پایان نامه کارشناسی روانشناسی عمومی,ضایت زناشویی در بین خانواده دانلود فایل پایان نامه کارشناسی روانشناسی عمومی بررسی رابطه هیجان خواهی و رضایت زناشویی در بین خانواده های شهرستان…

 • طرح تحقیقی راههای پرورش خلاقیت

  پرورش خلاقیت,راههای پرورش خلاقیت,طرح تحقیقی راههای پرورش,طرح تحقیقی راههای پرورش خلاقیت دانلود فایل طرح تحقیقی راههای پرورش خلاقیت چكیده تحقیق: تحقیق انجام شده در رابطه با راههای پرورش خلاقیت در دانش آموزان دوره راهنمایی ناحیه3 كرج می باشد كه با…

 • پاورپوینت شرکت های سهامی، قوانین تأسیس، انتشار سهام، پذیره نویسی، بورس و فرا بورس و انحلال شرکت ها

  انتشار سهام در شرکتهای سهامی,بورس و فرا بورس وانحلال شرکت ها,پاورپوینت شرکت های سهامی، قوانین تأسیس، انتشار سهام، پذیره نویسی، بورس و فرا بورس و انحلال شرکت ها,پذیره نویسی,تاریخچه بورس,تفاوت‌های فرابورس با بورس,دانلود پاورپوینت شرکت های سهامی,روشهای ارزش گذاری سهام,سابقه…

 • پژوهش و مبانی نظری پیشرفت تحصیلی (فصل دوم پژوهش)

  پژوهش و مبانی نظری پیشرفت تحصیلی (فصل دوم پژوهش) دانلود فایل پژوهش و مبانی نظری پیشرفت تحصیلی (فصل دوم پژوهش) در  45صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)…

 • پروژه کارآفرینی تولید جوراب زنانه(با ظرفیت 1260000 جفت در سه شیفت)

  پروژه کارآفرینی تولید جوراب زنانه(با ظرفیت 1260000 جفت در سه شیفت),پروژه کارافرینی تولید جوراب زنانه(با ظرفیت 1260000 جفت در سه شیفت),دانلود پروژه تولید جوراب زنانه(با ظرفیت 1260000 جفت در سه شیفت),دانلود کارآفرینی تولید جوراب زنانه(با ظرفیت 1260000 جفت در سه…

 • پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز

  پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز دانلود فایل پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز منبع: قناتی، سوسن. (1387) بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی كارآفرینانه در دانشگاه تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران. روایی و پایایی: آلفای کرونباخ 89/0

 • مقاله آموزش مونتاژ سخت افزار کامپیوتر ونصب ویندوز

  مقاله آموزش مونتاژ سخت افزار کامپیوتر ونصب ویندوز دانلود فایل مقاله آموزش مونتاژ سخت افزار کامپیوتر ونصب ویندوز بخشهایی از متن: مقدمه امروزه استفاده از رایانه در تمامی زمینه های زندگی متداول شده است. رایانه از دو بخش كلی تشكیل…

 • مقاله بررسی سیستمهای طیف گسترده

  پروژه بررسی سیستمهای طیف گسترده,تحقیق بررسی سیستمهای طیف گسترده,دانلود تحقیق بررسی سیستمهای طیف گسترده,مقاله بررسی سیستمهای طیف گسترده دانلود فایل [6]

 • سمینار نساجی تأثیر نانو مواد بر دیر سوز کردن کالاهای نساجی

  سمینار نساجی تأثیر نانو مواد بر دیر سوز کردن کالاهای نساجی دانلود فایل سمینار نساجی تأثیر نانو مواد بر دیر سوز کردن کالاهای نساجی چکیده:  در جوامع امروزی، پیشرفت بی سابقه ای در اندازه و تعداد ساختمانها، آسمان خراشها، انبارها…

 • پاورپوینت باغ های ایرانی

  پاورپوینت باغ های ایرانی دانلود فایل پاورپوینت باغ های ایرانی   تعریف باغ:به طور کلی باغ فضایی است که در آن به دست انسان گل یا درخت کاشته شده باشد. صورت فارسی میانهٔ این کلمه، همان ” باغ “ و احتمالاً…

 • خام خواری

  خام خواری,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود تحقیق خام خواری,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود تحقیق خام خواری  در 9 صفحه ورد قابل ویرایش آماده…

 • مقاله رضایت شغلی و آثار آن بر جامعه

  مقاله رضایت شغلی و آثار آن بر جامعه دانلود فایل [3]

 • مقاله بررسی تبیین نظری مدل نیازمندار شخصیت و عقب‌ماندگی ذهنی ماهیت و ابعاد

  پروژه بررسی تبیین نظری مدل نیازمندار شخصیت و عقب‌ماندگی ذهنی ماهیت و ابعاد,تحقیق بررسی تبیین نظری مدل نیازمندار شخصیت و عقب‌ماندگی ذهنی ماهیت و ابعاد,دانلود تحقیق بررسی تبیین نظری مدل نیازمندار شخصیت و عقب‌ماندگی ذهنی ماهیت و ابعاد,مقاله بررسی تبیین…

 • پایان نامه تأثیر فرزندان بر فرایند تصمیم‏گیری انتخاب مقصد در گردشگری داخلی

  پایان نامه تأثیر فرزندان بر فرایند تصمیم‏گیری انتخاب مقصد در گردشگری داخلی دانلود فایل پایان نامه تأثیر فرزندان بر فرایند تصمیم‏گیری انتخاب مقصد در گردشگری داخلی چکیده : با توجه به تغییراتی که از سال 1950 و پس از جنگ…

 • دانلود پاورپوینت ادراک (فصل سوم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان)

  ادراک از خود,استباط ادراکی,پیچیدگی شن,تعریف ادارک,دانلود پاورپوینت ادراک (فصل سوم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان),دانلود پاورپوینت ادراک(فصل سوم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان),دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان,رخدادهای اجتماعی و افراد,سازمان…

 • پایان نامه بررسی نقش مشاوره در پیشرفت تحصیلی دانش اموزان ریاضی،علوم تجربی و انسانی

  پایان نامه بررسی نقش مشاوره در پیشرفت تحصیلی دانش اموزان ریاضی،علوم تجربی و انسانی دانلود فایل پایان نامه بررسی نقش مشاوره در پیشرفت تحصیلی دانش اموزان ریاضی،علوم تجربی و انسانی چكیده پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش مشاور در پیشرفت…

 • فناوری اطلاعات در برنامه های آموزشی و بررسی روش های مؤثر کاربرد رایانه در ایجاد و رشد خلاقیت

  دا,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,فناوری اطلاعات در برنامه های آموزشی و بررسی روش های مؤثر کاربرد رایانه در ایجاد و رشد خلاقیت,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود…

 • پروژه کارآفرینی بسته بندی چای و قهوه فوری

  بسته بندی,پروژه کارآفرینی بسته بندی چای و قهوه فوری,پروژه کارافرینی بسته بندی چای و قهوه فوری,توجیه اقتصادی بسته بندی چای و قهوه فوری,چای,دانلود پروژه بسته بندی چای و قهوه فوری,دانلود کارآفرینی بسته بندی چای و قهوه فوری,طرح توجیه فنی بسته…

 • بررسی طبیعت در كارهای ون گوگ

  بررسی طبیعت در كارهای ون گوگ دانلود فایل بررسی طبیعت در كارهای ون گوگ تنها چند عبارت از كتاب تازه‌ای كه از وان گوگ انتشار یافته است نقل می‌كنم. و آن مجموعة نامه‌هائی است كه او به دوستش وان را…

 • ترجمه مقاله مقایسه تکنولوژی پلاسما و تبدیل زباله به انرژی

  ترجمه مقاله مقایسه تکنولوژی پلاسما و تبدیل زباله به انرژی,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود ترجمه مقاله مقایسه تکنولوژی پلاسما و تبدیل زباله به انرژی,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب…

 • سمینار برق بررسی یك مخلوط كننده ی فركانسی(میكسر) در باند فركانسی خیلی وسیع

  سمینار برق بررسی یك مخلوط كننده ی فركانسی(میكسر) در باند فركانسی خیلی وسیع دانلود فایل سمینار برق بررسی یك مخلوط كننده ی فركانسی(میكسر) در باند فركانسی خیلی وسیع چکیده:  امروزه به کار بردن میکسرهای فرکانس بالا در سیستم های ارتباطاتی…

 • پروژه قانون زیف و مرکز سرور تک سرویس دهنده و شبیه سازی صف بانک

  پروژه قانون زیف و مرکز سرور تک سرویس دهنده و شبیه سازی صف بانک دانلود فایل پروژه قانون زیف و مرکز سرور تک سرویس دهنده و شبیه سازی صف بانک ( درس شبکه های اجتماعی پروژه های استاد صفایی شبیه…

 • مقاله بررسی مبحث دینامیك

  پروژه بررسی مبحث دینامیك,تحقیق بررسی مبحث دینامیك,دانلود تحقیق بررسی مبحث دینامیك,مقاله بررسی مبحث دینامیك دانلود فایل مقاله بررسی مبحث دینامیك در 26 صفحه ورد قابل ویرایش    علم دینامیك شاخه‌ای از مكانیك است كه در مورد حركت اجسام در اثر اعمال…

 • پروپوزال بررسی تغییرات متابولیسم گلوکز ناشی ازرژیم غذایی پرچرب و استرس حاد در موشهای صحرایی ماده

  پروپوزال بررسی تغییرات متابولیسم گلوکز ناشی ازرژیم غذایی پرچرب و استرس حاد در موشهای صحرایی ماده دانلود فایل پروپوزال بررسی تغییرات متابولیسم گلوکز ناشی ازرژیم غذایی پرچرب  و استرس حاد در موشهای صحرایی ماده الف ) عنوان پایان نامه 1-فارسی:…