پایان نامه طراحی و ساخت مزارع آبی

پایان نامه طراحی و ساخت,پایان نامه طراحی و ساخت مزارع آبی,طراحی و ساخت مزارع آبی

دانلود فایل

پایان نامه طراحی و ساخت مزارع آبی چكیده : در مطالب جمع آوری شده اطلاعات پایه‌ای لازم برای طراحی یك استخر پرورشی جمع آوری شده است. طراحی استخر و ساخت آن بسیار مهم است. برای طراحی یك مزرعة آبی می‌بایست به فاكتورهایی توجه داشت از جمله : كیفیت خاك – منبع آب – شوری و جریانان جزر و مدی در مزارع و پرورشگاههای ساحلی، محل‌های تخم ریزی ماهی، شرایط آب و هوایی و … كه ما در این مقاله تمامی عوامل مهم و تعیین كننده در طراحی و ساخت مزارع آبی را بررسی می‌كنیم. قسمتی از متن: محل پرورش ماهی ساحلی در كل دارای یك كانال اصلی و كانالهای فرعی برای تأمین آب و زهكشی است. كانال اصلی از دریچه‌های آب اصلی تا كانالهای فرعی و از آنجا تا استخرهای منفرد، توزیع می‌شود. جریان در مسیر معكوس برای زهكشی می‌باشد. انواع ساختارهای كنترل آب در زمین‌های پرورش ماهی ساحلی و آب شیرین، مورد استفاده قرار می‌گیرند. دریچه‌های ورودی ممكن است هر چیزی باشند از یك لوله ساده گرفته تا یك دریچه بتونی، یك لوله رو به پائین، دریچه باز یا monk به عنوان یك خروج به كار می‌رود. احتمالاً چند منظوره ترین ساختار كنترل آب،monk است كه می‌تواند برای دریچه های ورودی و خروجی (هر دو) به كار رود. یك مزیت آن این است كه با تنظیم تیركهای سد كننده و غربال‌های ماهی، اوپراتور می‌تواند لایه بالایی یا پایینی آب را از استخر خارج كند. Monk متشكل است از یك برج عمودی با 3 جفت شیار برای غربال‌های بدنه و تیركهای سد كننده و یك مجرای افقی كه از میان خندق می‌گذرند كه هر دوی آنها می‌توانند از بتون، آجر یا تركیبی از هر دو ساخته شده باشند. در سالهای اخیر monk ساخته شده از پشم شیشه، پلاستیك و حتی فلط ضد زنگ، مورد استفاده قرار گرفته‌اند. انتخاب مواد بر اساس هزینه‌های طولانی مدت انجام شده است مثل حفظ و حیات اقتصادی این ساختار و تشكیلات ارتفاع برج monk بستگی دارد به بلندترین سطح آب مجاز و اندازه لولة به كار رفته تحت خندق. منفذ جلوی برج نباید بیش از cm40 عرض برای استخرهای بیش از 5 هكتار، داشته باشد. تیركهای سد كننده یا تخته‌های نورانی در داخل دو شیار  در برج monk وارد می‌شوند. فضای بین تخته‌ها می‌تواند با رس مرطوب كاملاً بسته شود یا كود حیوانی و … برای جلوگیری از نشت آب. ابزارهای دیگر جلوگیری از نشت جانبی، اتصال یك آستر لاستیكی (تیوب داخلی یا تایر ماشین می‌تواند استفاده شود) به تخته برای بستن محكم محل نشت اب. سومین شیار، برای یك غربال مناسب، برای جلوگیری از ورود آت و آشغال به استخر و فرار ماهیها، می‌باشد. ساخت بالایی برای برای پشتیبانی monk بلند، توصیه می‌شود. چون آنها ساختارهای سنگینی هستند، بخصوص آنهایی كه با آجر یا قیون ساخته می‌شوند، پایه‌های قوی لازم خواهند بود. یك پایه به عمق cm50-30  و عرض cm30 روی هر طرف بایستی با گرداله‌ها و ملات سیمانی ساخته شود. در مورد خاك فرم (soft)، پایه می‌تواند cm90-60 عمق داشته و cm60-50 وسیع تر از اندازه واقعی این ساختار باشد. ساختار كنترلی آب رایج دیگر، دریچه باز است. كه اختصاصاً در جاییكه تخلیه‌ها بیشتر از آنچه كه monk نرمال قادر به حمل آن هستند استفاده می‌شوند یا در استخرهای ماهیگیری كه از دو استخر مجاور برای تسهیل عبور ماهی یا نوزاد، استفاده می‌كنند؛ مكانیسم بستن در دریچه‌ها گاز، می‌تواند تیركهای سد كننده یا دریچه‌های بالا  روی عمودی باشد. دریچه‌های خروجی باز معمولاً زمین‌های پرورش ماهی ساحلی در آسیا، استفاده می‌شوند. در جهت اجتناب از راندمان كار ضعیف به خاطر نیروی كار كم و برای كم كردن هزینه‌های ساخت و ساز، بسیاری از كشاورزان یك دریچه چوبی را ترجیح می‌دهند، هر چند حیات اقتصادی آن كوتاهتر از ساختارهای بتونی خواهد بود. در پرورشگاههای گربه ماهی در جنوب امریكا، رایج تریم سیستم تنظیم آب، لوله رو به پائین، واقع در پائین ترین نقطه پایة خندق ، می‌باشد. كه به عنوان سر ریز و لوله زهكشی استفاده می‌شود. سطوح آب می‌توانند بوسیله چرخاندن لوله، برای افزایش یا كاهش مقدار جریان آب از استخر، تنظیم شوند. علاوه بر ایجاد یك غربال روی انتهای لوله، داخل استخر، برای جلوگیری از تلف شدن ماهی‌ها و انسداد مسیر جریان آب بوسیله جانوران آبزی، فراهم ساختن یك بت ضد نشت خاص در اطراف لوله زهكشی داخل خندق برای جلوگیری از نشت آب در طول لوله، مطلوب خواهد بود. برخی لوله‌های رو به پائین با یك طرح دو غلافی ساخته می‌شوند كه اجازه زهكشی آب از كف استخر به جای سطح آن را می‌دهد. این برطرف كنندة عیب بزرگ لوله‌های رو به پائین است كه می‌توان زهكشی آب كف استخر را ندارند (كه از نظر اكسیژن محتوای كمی داشته و حاوی درصد زیادی متابولیت می‌باشد) اندازه لولة مورد استفاده باید بر اساس اندازة استخر، سرعت زهكشی و نرخ و سرعت پر شدن استخر، انتخاب شود. هر چه ابعاد لوله بیشتر، ظرفیت جریان آب بیشتر است. دوبل شدن اندازه لوله منجر به افزایش بیش از 4 برابر ظرفیت جریان آب می‌شود. در كل، یك لولة cm11 برای استخرهای كوچك ha2-1 مناسب خواهد بود، ولی لوله‌های cm32-16 برای ha8-6 استخر، توصیه می‌شوند. یك ساختار كنترل آب مهم برای مزارع مستعد سیل، یك سر ریز است. این ساختار باعث منحرف شدن سیل، بدون آسیب دیدن استخرها شده و بنابراین مانع فرار موجود گاهی می‌شود. سر ریزها همچنین در مزارع ساخته شده در سطح زمین مفید هستند، زمانیكه یك منطقه ابخیز بزرگ و یك احتمال سرریز شدن آب اضافی حاصل از بارش باران یا پر شدن استخر، وجود دارد. انواع طرح‌های سرریز، وجود دارند. سرریزهای غیر مفروش، با غربالهای ماهی بین موج شكن‌ها، نسبتاً دارای طراحی و ساخت ساده‌ای هستند. زمانیكه كشت آبی عمقی، انجام می‌شود، برخی فرم‌های سیستم تهویه برای افزایش انتقال o2 و حل شدن كربن آلی در آب، لازم هستند. تهویه گرانشی اغلب از طریق آب بندها و تخته‌های پاشنه قایق در استخرها و نهرها، بدست می‌آید. تهویه كننده‌های سطحی ساده مثل پروانه موتور باز یا پمپ‌های سانتریفوژی و چرخ‌های لالایی دار، استفاده رایج برای تفكیك و تامین آب داشته و منطقه سطحی در دسترس برای انتقال اكسیژن را افزایش می‌دهند. انواع مختلفی از تهویه كننده‌های به كار رفته در استخرهای ماهی كول كپور، در فصل 10 شرح داده شده‌اند. روش‌های ساخت : در برنامه ریزی ساخت كلی، گزینه‌ای برای استفاده از تجهیزات مكانیكی یا نیروی كار دستی برای كارها و عملیات‌های مربوطه، وجود دارد. از نقطه نظر اقتصادی، روشهای مكانیكی ساخت و ساز، مزیت‌های زیادی دارند. دورة ساخت و ساز، می‌تواند به مدت بسیار زیادی كاهش یابد، نیاز به استخدام و استفاده از نیروی كار فراوان می‌تواند به حداقل برسد و در اكثر موارد، ساختارهای كارآمد تری می‌توانند بدست آیند. جدول 3-6 نشاندهندة‌ اعداد مقایسه‌ای خاكریزی در یك مزرعه پرورش ماهی جزر و مدی در فیلیپین، می‌باشد. هر چند، تحت شرایط خاص اجتماعی – اقتصادی، انتخاب روشهای كارگر خواه در جهت افزایش میزان استخدام در مناطق روستایی ممكن است ضروری شود. همچنین مزارع ماهی نوع شهری كوچك، می‌توانند احتمالاً به طور مساوی یا كارآمدتر با نیروی كار دستی، ساخته شوند. در مناطق زمین باتلاقی خاص، بخصوص در خاك‌های متخلخل در زمین‌های جزر و مدی، استفاده از نیروی كار دستی می‌تواند كارآمد باشد. برای مثال، امكان پذیرش تكنیك خاك برداری به صورت بلوك‌هایی و انتقال این بلوك‌ها روی قایق‌های كف سطح یا كلك‌ها برای انتقال در جزر و مد بلند به محل خاكریز، ممكن است وجود داشته باشد. خاكریز می‌تواند در جزر و مد كوتاه ساخته شده و بلوك‌های صورت آجر برای ساختن دیوارها و به هم فشرده ساختن آنها به صورت مكانیكی یا دستی برای غیر قابل نفوذ شدن خاكریزه، روی هم قرار گیرند. با این وجود، تجربه كامل بر تاكنون نشان دهندة نیاز برای استفاده از تجهیزات مكانیكی، تا آنجا كه ممكن است برای ساختن مزارع بزرگتر، خواهد بود. بولدوزر، احتمالاً مناسب ترین تجهیزات خاك برداری برای ساخت مزارع آب شیرین غیر ساحلی است بطوریكه می‌تواند برای پاكسازی، ریشه كنی، گیاه در خاك، شیار دار ساختن، حفاری، كندن خندق و سطح بندی، استفاده شود. هر چند، زمین بایستی برای جلوگیری از فرسایش، فشرده و متراكم باشد. طول مسافت حمل اقتصادی برای یك بولدوزر در كل بین m50 و 20 است. قطر تجهیزات دیگری كه بخصوص برای ساختن خاكریز ترجیح داده می‌شود، یك فراشنده است كه می‌تواند برای شیار دار ساختن، حفاری و كندن خندق و نیز فشرده سازی استفاده شود. طول اقتصادی یك فراشنده در كل بین m1000 و 100 است. چون فراشنده نمی‌تواند خیلی آسان روی رس سنگین حركت كند، یك تراكتور می‌تواند برای كشیدن آن در طول مسافت حمل و نقل استفاده شود. بیلچه‌های نیروی هیدرولیك و كج بیل‌ها می‌توانند مفید باشند بخصوص در خندق‌های حفاری، كانالهای زهكشی و تغذیه‌ای. مواد یكدستی را پیشنهاد كرد. هر چند اصول راهنما، بایستی از نظر اقتصادی به صرفه باشند، (در جائیكه مدت حمل و نقل و هزینه های نگهداری، مهم هستند) جدول 4-6 ارزشهای مدت زمان و هزینه های موادی كه استفاده رایج در ساخت و ساز دارند، در مزارع استخری، نشان می دهد. برنامه و توالی ساخت: برنامه ریزی كار ساخت به طور دقیق، برای اجتناب از اتلاف تلاش، سرمایه و راندمان تشكیلات، ضروری است. بر اساس تخمین هزینه پروژه و سرمایه گذاری، دسترسی به نیروی كار و تجهیزات و شرایط اقلیمی، برنامه ساخت و عملیات در زمین باید در ابتدا مشخص شود. پرورشگاه گربه ماهی در امریكا، اغلب در طول تابستان و پائیز ساخته می‌شوند، به خاك اجازه داده می شود تا در طول فصول بارانی در اواخر پائیز و زمستان، نشست كند. بوضوح، تكمیل ساختار و تشكیلات آغازین در مزرعه در كوتاه ترین زمان مسكن ترجیح داده می شود، چون سرمایه گذاری كم كم شروع به سوددهی خواهد كرد. جائی كه یك دوره ساخت طولانی تر غیرقابل اجتناب است، مثل زمانیكه روشهای دستی به كار می روند، امكان ساختن مزرعه در سطح مقطع‌ها، برای آغاز تولید و در عین حال ادامه كار ساخت و ساز بقیه مزرعه، باید مدنظر قرار گیرد. برای ساخت مزرعه ماهی ساحلی، یك حفار با جام كابل دار كوچك با ظرفیت سطح جام  یا یك حفار هیدرولیك، برای عملیات و كنترل مفید ارزیابی شده است. یك تراكتور با یك فشار برخورد به زمین كمتر، برای تراش دادن خاك برای تشكیل نیمرخ زمین و نیز برای سطح بنده كف استخر، خیلی مناسب است. محدودیت اصلی در حمل و نقل زمینی در مناطقی است كه جابجایی توده ای زمین مورد احتیاج می‌باشد. كنترل متعددی باید در این زمینه به كار برد، چون هیچ وسیله دیگر حمل و نقل كامیونی، در باتلاق ها امكان پذیر نمی باشد. انواع وسیعی از فشرده و متراكم سازها، مثل غلطك پاچه بزی، چرخ فولادی و غلطك هایی یا تایر لاستیكی، و فشرده سازهای سكویی و ارتعاشی، در دسترس هیتند. ولی در شرایط خاك باتلاقی، استفاده از آنها مشكل است. در چنین شرایطی، توصیه می شود كه خندق ها به صورت لایه هایی ساخته شوند و حفار برای تأثیر گذاشتن روی فشرده سازی درست، رفت و آمد كند.

 • مدیریت122 بحران سازمانی

  مدیریت122 بحران سازمانی دانلود فایل مدیریت122 بحران سازمانی چكیده موضوع مدیریت بحران در حوزه های مختلف مطرح است. سازمان ها به عنوان یکی از اجزای اصلی جامعه امروزی نیز از این امر مستثنی نیستند. مقاله حاضر به بررسی انواع بحران…

 • پایان نامه درباره زمین شناسی و روش کار

  پایان نامه درباره زمین شناسی و روش کار دانلود فایل پایان نامه درباره زمین شناسی و روش کار مقدمه و هدف مطالعات زمین شناسی و ژئومورفولوژی بعنوان مطالعات پایه نقش اساسی را در طرحهای آبخیزداری دارد زیرا با استفاده از…

 • طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی تولید هدفون میکروفون دار

  پروژه کارآفرینی تولید هدفون میکروفون دار,تولید هدفون,تولید هدفون میکروفون دار,طرح توجیهی تولید هدفون میکروفون دار,طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی تولید هدفون میکروفون دار دانلود فایل طرح توجیهی و پروژه کارآفرینی تولید هدفون میکروفون دار در 79 صفحه ورد قابل ویرایش…

 • گزارش کاراموزی صنعت برق

  دانلود گزارش کارآموزی صنعت برق,کاراموزی صنعت برق,کارورزی صنعت برق,گزارش کاراموزی صنعت برق دانلود فایل الکترون

 • پاورپوینت حسابداری اجاره ها

  اجاره اهرمی,اجاره سرمایه ای,اجاره عملیاتی,انواع اجاره از دیدگاه اجاره دهنده,انواع قرارداد اجارهاز دیدگاه اجاره کننده,پاورپوینت حسابداری اجاره ها,دانلود پاورپوینت حسابداری اجاره ها,فروش و اجاره مجدد,مبالغ اجاره دراجاره عملیاتی,مزایای اجاره‌ها,معایب اجاره ها,نحوه انعکاس اجاره های سرمایه ای درترازنامه,ویژگی های اجاره تامین…

 • پروژه مالی كارخانه برق شهری

  برق شهری,پایان نامه مالی كارخانه برق شهری,پروژه مالی كارخانه برق شهری,تحقیق مالی كارخانه برق شهری,دانلود پایان نامه مالی كارخانه برق شهری,كارخانه,مالی,مقاله مالی كارخانه برق شهری دانلود فایل [1

 • پایان نامه تغذیه مصنوعی سفره های آب زیر زمینی

  پایان نامه تغذیه مصنوعی سفره های آب,پایان نامه تغذیه مصنوعی سفره های آب زیر زمینی,تغذیه مصنوعی سفره های آب زیر زمینی,دانلود مقاله سفره های آب زیر زمینی,سفره های آب زیر زمینی دانلود فایل پایان نامه تغذیه مصنوعی سفره های آب…

 • پاورپوینت مکتب شیکاگو

  پاورپوینت مکتب شیکاگو دانلود فایل پاورپوینت مکتب شیکاگو دانلود پاورپوینت مکتب شیکاگواین پاورپوینت در 33 اسلاید می باشد مکتب شیکاگو می‌تواند اشاره به یکی از موارد زیر داشته باشد: مکتب اقتصادی شیکاگو مکتب شیکاگو (نقد ادبی) مکتب شیکاگو (جامعه‌شناسی) مکتب شیکاگو…

 • مقاله بررسی تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن

  بررسی تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن,مقاله بررسی تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن دانلود فایل بررسی تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن ضریب فزاینده…

 • پایان نامه بررسی ایثار و شهادت ازدیدگاه قرآن

  ایثار,پایان نامه بررسی ایثار و شهادت ازدیدگاه قرآن,پروژه بررسی ایثار و شهادت ازدیدگاه قرآن,تحقیق بررسی ایثار و شهادت ازدیدگاه قرآن,دانلود پایان نامه بررسی ایثار و شهادت ازدیدگاه قرآن,دیدگاه قرآن,شهادت,مقاله بررسی ایثار و شهادت ازدیدگاه قرآن دانلود فایل پایان نامه بررسی…

 • پایان نامه بررسی كنترل شیمیایی آب برج های خنك كن

  برج,برج های خنك كن,پایان نامه بررسی كنترل شیمیایی آب برج های خنك كن,پروژه بررسی كنترل شیمیایی آب برج های خنك كن,تحقیق بررسی كنترل شیمیایی آب برج های خنك كن,دانلود پایان نامه بررسی كنترل شیمیایی آب برج های خنك كن,شیمیایی,كنترل شیمیایی…

 • گزارش کارآموزی موتورها و فنرها

  گزارش کارآموزی موتورها و فنرها دانلود فایل گزارش کارآموزی موتورها و فنرها مقدمه : در حقیقت تمامی موتورهای جتی که دارای توربین هستند توربین گاز (ولی اصطلاح توربین گاز بیشتر به موتورهای جتی داده میشود که هدف استفاده از آنها…

 • طرح توجیهی تولید رنگ عایق حرارتی برای کاربرد های ساختمانی با گویچه های شیشه ای نانویی

  طرح توجیهی تولید رنگ عایق حرارتی برای کاربرد های ساختمانی با گویچه های شیشه ای نانویی دانلود فایل طرح توجیهی تولید رنگ عایق حرارتی برای کاربرد های ساختمانی با گویچه های شیشه ای نانویی خلاصه طرح نام محصول تولید رنگعایق…

 • طرح توجیهی تسمه پروانه

  طرح توجیهی تسمه پروانه دانلود فایل طرح توجیهی تسمه پروانه خلاصه طرح نام محصول تسمه پروانه ظرفیت پیشنهادی طرح 1000 تن مواد اولیه (هزار ریال) 724,635,800 اشتغال زایی 57 نفر زمین مورد نیاز 6000 مترمربع  ************  تسمه انتقال نیرو این…

 • دانلود مقاله ریسك سود مازاد، ارزش‌های ذاتی و قیمت‌های سهام

  ارزش‌های ذاتی و قیمت‌های سهام,ارزش‌های ذاتی و قیمت‌های سهام دانلود مقاله فارسی,پروژه دانشجویی,تحقیق در مورد ریسك سود مازاد,خرید مقاله,دانلود پروژه,دانلود مقاله,دانلود مقاله در مورد ریسك سود مازاد، ارزش‌های ذاتی و قیمت‌های سهام,دانلود مقاله ریسك سود مازاد,دانلود مقاله ریسك سود مازاد،…

 • رشته مدیریت مدخلی بر مفهوم مدیریت

  رشته مدیریت مدخلی بر مفهوم مدیریت دانلود فایل رشته مدیریت مدخلی بر مفهوم مدیریت مقدمه مدخلی بر مفهوم مدیریت شاید یكی از مهمترین فعالیتها در زندگی اجتماعی بشر امروز را بتوان مدیریت دانست. در عصر حاضر به مدد این فعالیت…

 • مقاله بررسی ورزش معلولان

  تحقیق ورزش معلولان,مقاله بررسی ورزش معلولان,ورزش معلولان و جانبازان دانلود فایل قسمتهایی از متن: تاریخچه ورزش معلولین جهان  نیاز به ورزش و تاثیر سلامتی آن در افراد معلول بسیار بیشتر از افراد سالم احساس می شود . بی تردید ورزش…

 • مبانی نظری و پیشنه پزوهش تعارضات زناشویی (فصل دو)

  مبانی نظری و پیشنه پزوهش تعارضات زناشویی (فصل دو) دانلود فایل مبانی نظری و پیشنه پزوهش تعارضات زناشویی (فصل دو) در 37صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)…

 • روش تحقیق بررسی ارزشیابی شخصیت كودكان

  ارزشیابی,پروژه بررسی ارزشیابی شخصیت كودكان,دانلود تحقیق بررسی ارزشیابی شخصیت كودكان,روش تحقیق بررسی ارزشیابی شخصیت كودكان,شخصیت,كودكان,مقاله بررسی ارزشیابی شخصیت كودكان دانلود فایل روش تحقیق بررسی ارزشیابی شخصیت كودكان در 131 صفحه ورد قابل ویرایش  چكیده فصل اول: نقاشی كودك یك پیام…

 • مقالةكاربرد ریاضی در معماری

  مقالةكاربرد ریاضی در معماری دانلود فایل مقالةكاربرد ریاضی در معماری فهرست: معماری هندسه در معماری اسلامی ریاضیات در معماری پازل نانو چه نقشی خواهد داشت؟ معماری رئیس انجمن مفاخر معماری ایران: 5 درصد معماران در ساخت و ساز فعال هستند.بنابر…

 • طرح توجیهی احداث واحد تولید پودرهای میکرونیزه

  طرح توجیهی احداث واحد تولید پودرهای میکرونیزه دانلود فایل طرح توجیهی احداث واحد تولید پودرهای میکرونیزه موارد کاربرد : صنایع لاستیک و پلاستیک، صنسع کشاورزی و اصلاح خاک، رنگ و رزین، چسب، کاشی و سرامیک، صنایع دارویی، فایبرگلاس، حفاری، جوش،…

 • پاورپوینت معماری،محیط زیست و توسعه پایدار

  پاورپوینت معماری،محیط زیست و توسعه پایدار دانلود فایل پاورپوینت معماری،محیط زیست و توسعه پایدار دانلود پاورپوینت معماری،محیط زیست و توسعه پایداراین پاورپوینت در 40 اسلاید می باشد .  فهرست مطالب اسلایدها : معماری،محیط زیست و توسعه پایدار مقدمه فصل اول معماری…

 • مقاله دولت الكترونیك

  مقاله دولت الكترونیك دانلود فایل دولت الكترونیك مقدمه یكــــی از مفاهیمی كه در دهه های اخیر به گونه ای بسیار گسترده در جوامع پیشرفته مورد بررسی قرار گرفته و حتی در بعضی مواقع با موفقیت به اجرا درآمده، مفهوم دولت…

 • پاورپوینت سقف سیاک

  پاورپوینت سقف سیاک دانلود فایل پاورپوینت سقف سیاک شامل 2 پاورپوینت 22 و 26 اسلایدی. خلاصه ای از اسلایدها بصورت تصویری در لینک زیر ارائه شده است. همراه با تحقیق 7 صفحه ای در قالب word و مجموعه تصاویر مربوطه.…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش بازدارندگی رفتاری (فصل 2)

  ادبیات تحقیق بازدارندگی رفتاری,پیشینه پژوهش بازدارندگی رفتاری,پیشینه تحقیق بازدارندگی رفتاری,مبانی نظری بازدارندگی رفتاری,مبانی نظری و پیشینه پژوهش بازدارندگی رفتاری (فصل 2),مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازدارندگی رفتاری دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش بازدارندگی رفتاری دارای 33 صفحه ورد…

 • پایان نامه بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل در شهرهای گرگان و بستک

  پایان نامه بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل دانلود فایل پایان نامه بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل در شهرهای گرگان و…

 • فرهنگ و معماری هند

  پاورپوینت فرهنگ و معماری هند,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت فرهنگ و معماری هند,دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,فرهنگ و معماری هند,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,همکاری در فروش دانلود فایل هند دارای چندین…

 • مقاله بهداشت دهان و دندان

  مقاله بهداشت دهان و دندان دانلود فایل مقاله بهداشت دهان و دندان قسمتهایی از متن: مقدمه : دهان نخستین قسمت لوله ی گوارش است . این قسمت از لبها شروع و به حلق منتهی می شود . در داخل این…

 • ترجمه مقاله چگونگی شناسایی رهبری بالقوه: توسعه و تست از یک الگوی توافقی عمومی

  ترجمه مقاله چگونگی شناسایی رهبری بالقوه: توسعه و تست از یک الگوی توافقی عمومی دانلود فایل ترجمه مقاله چگونگی شناسایی رهبری بالقوه: توسعه و تست از یک الگوی توافقی عمومی چکیده: بررسی در دومطالعه در مقاله حاضر به دنبال پاسخ…

 • دانلود مقاله کوبیسم

  دانلود مقاله کوبیسم دانلود فایل دانلود مقاله کوبیسم مقدمه كوبیسم پیش از آنكه وارد ادبیات شود ، در نقاشی قدم به عرصه‌ی وجود گذاشت. در آغاز قرن بیستم هنوز اصول مكتب « اكسپرسیونیسم » بر عالم نقاشی حكم‌رانی می كرد…

 • بررسی تاثیر جنسیت بر شهادت در قوانین اجزایی 76 ص

  بررسی تاثیر جنسیت بر شهادت در قوانین اجزایی 76 ص,بررسی در مورد تاثیر جنسیت بر شهادت در قوانین اجزایی,تحقیق و بررسی تاثیر جنسیت بر شهادت در قوانین اجزایی دانلود فایل بررسی تاثیر جنسیت بر شهادت در قوانین اجزایی بخش اول…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی نصب و راه اندازی كارخانه كیك و كلوچه

  طرح توجیهی و کارآفرینی نصب و راه اندازی كارخانه كیك و كلوچه دانلود فایل طرح توجیهی و کارآفرینی نصب و راه اندازی كارخانه كیك و كلوچه مقدمه: از آنجائیكه این طرح ماهیتاً دارای ارزش افزوده پائین می باشد وقسمت اعظم…

 • گزارش کارآموزی حسابداری دانشگاه پیام نور

  پیام نور,حسابداری,دانشگاه,دانلود گزارش کارآموزی حسابداری دانشگاه پیام نور,کاراموزی حسابداری دانشگاه پیام نور,کارورزی حسابداری دانشگاه پیام نور,گزارش کارآموزی حسابداری دانشگاه پیام نور,گزارش کاراموزی حسابداری دانشگاه پیام نور دانلود فایل گزارش کارآموزی حسابداری دانشگاه پیام نور در 34 صفحه ورد قابل ویرایش…

 • پایان نامه مدل ارزیابی EFQM و بررسی آن در شركت فنی فتح

  پایان نامه مدل ارزیابی EFQM و بررسی آن در شركت فنی فتح,پروژه مدل ارزیابی EFQM و بررسی آن در شركت فنی فتح,تحقیق مدل ارزیابی EFQM و بررسی آن در شركت فنی فتح,مدل ارزیابی EFQM و بررسی آن در شركت فنی…

 • مقاله آفت سرخرطومی برگ یونجه

  آفت سرخرطومی برگ یونجه,بررسی آفت سرخرطومی برگ یونجه,پروژه آفت سرخرطومی برگ یونجه,تحقیق آفت سرخرطومی برگ یونجه,دانلود آفت سرخرطومی برگ یونجه,درباره آفت سرخرطومی برگ یونجه,مقاله آفت سرخرطومی برگ یونجه دانلود فایل مقاله آفت سرخرطومی برگ یونجه مقدمه:یکی ازآفات مهم برگ یونجه…