پایان نامه طراحی و ساخت مزارع آبی

پایان نامه طراحی و ساخت,پایان نامه طراحی و ساخت مزارع آبی,طراحی و ساخت مزارع آبی

دانلود فایل

پایان نامه طراحی و ساخت مزارع آبی چكیده : در مطالب جمع آوری شده اطلاعات پایه‌ای لازم برای طراحی یك استخر پرورشی جمع آوری شده است. طراحی استخر و ساخت آن بسیار مهم است. برای طراحی یك مزرعة آبی می‌بایست به فاكتورهایی توجه داشت از جمله : كیفیت خاك – منبع آب – شوری و جریانان جزر و مدی در مزارع و پرورشگاههای ساحلی، محل‌های تخم ریزی ماهی، شرایط آب و هوایی و … كه ما در این مقاله تمامی عوامل مهم و تعیین كننده در طراحی و ساخت مزارع آبی را بررسی می‌كنیم. قسمتی از متن: محل پرورش ماهی ساحلی در كل دارای یك كانال اصلی و كانالهای فرعی برای تأمین آب و زهكشی است. كانال اصلی از دریچه‌های آب اصلی تا كانالهای فرعی و از آنجا تا استخرهای منفرد، توزیع می‌شود. جریان در مسیر معكوس برای زهكشی می‌باشد. انواع ساختارهای كنترل آب در زمین‌های پرورش ماهی ساحلی و آب شیرین، مورد استفاده قرار می‌گیرند. دریچه‌های ورودی ممكن است هر چیزی باشند از یك لوله ساده گرفته تا یك دریچه بتونی، یك لوله رو به پائین، دریچه باز یا monk به عنوان یك خروج به كار می‌رود. احتمالاً چند منظوره ترین ساختار كنترل آب،monk است كه می‌تواند برای دریچه های ورودی و خروجی (هر دو) به كار رود. یك مزیت آن این است كه با تنظیم تیركهای سد كننده و غربال‌های ماهی، اوپراتور می‌تواند لایه بالایی یا پایینی آب را از استخر خارج كند. Monk متشكل است از یك برج عمودی با 3 جفت شیار برای غربال‌های بدنه و تیركهای سد كننده و یك مجرای افقی كه از میان خندق می‌گذرند كه هر دوی آنها می‌توانند از بتون، آجر یا تركیبی از هر دو ساخته شده باشند. در سالهای اخیر monk ساخته شده از پشم شیشه، پلاستیك و حتی فلط ضد زنگ، مورد استفاده قرار گرفته‌اند. انتخاب مواد بر اساس هزینه‌های طولانی مدت انجام شده است مثل حفظ و حیات اقتصادی این ساختار و تشكیلات ارتفاع برج monk بستگی دارد به بلندترین سطح آب مجاز و اندازه لولة به كار رفته تحت خندق. منفذ جلوی برج نباید بیش از cm40 عرض برای استخرهای بیش از 5 هكتار، داشته باشد. تیركهای سد كننده یا تخته‌های نورانی در داخل دو شیار  در برج monk وارد می‌شوند. فضای بین تخته‌ها می‌تواند با رس مرطوب كاملاً بسته شود یا كود حیوانی و … برای جلوگیری از نشت آب. ابزارهای دیگر جلوگیری از نشت جانبی، اتصال یك آستر لاستیكی (تیوب داخلی یا تایر ماشین می‌تواند استفاده شود) به تخته برای بستن محكم محل نشت اب. سومین شیار، برای یك غربال مناسب، برای جلوگیری از ورود آت و آشغال به استخر و فرار ماهیها، می‌باشد. ساخت بالایی برای برای پشتیبانی monk بلند، توصیه می‌شود. چون آنها ساختارهای سنگینی هستند، بخصوص آنهایی كه با آجر یا قیون ساخته می‌شوند، پایه‌های قوی لازم خواهند بود. یك پایه به عمق cm50-30  و عرض cm30 روی هر طرف بایستی با گرداله‌ها و ملات سیمانی ساخته شود. در مورد خاك فرم (soft)، پایه می‌تواند cm90-60 عمق داشته و cm60-50 وسیع تر از اندازه واقعی این ساختار باشد. ساختار كنترلی آب رایج دیگر، دریچه باز است. كه اختصاصاً در جاییكه تخلیه‌ها بیشتر از آنچه كه monk نرمال قادر به حمل آن هستند استفاده می‌شوند یا در استخرهای ماهیگیری كه از دو استخر مجاور برای تسهیل عبور ماهی یا نوزاد، استفاده می‌كنند؛ مكانیسم بستن در دریچه‌ها گاز، می‌تواند تیركهای سد كننده یا دریچه‌های بالا  روی عمودی باشد. دریچه‌های خروجی باز معمولاً زمین‌های پرورش ماهی ساحلی در آسیا، استفاده می‌شوند. در جهت اجتناب از راندمان كار ضعیف به خاطر نیروی كار كم و برای كم كردن هزینه‌های ساخت و ساز، بسیاری از كشاورزان یك دریچه چوبی را ترجیح می‌دهند، هر چند حیات اقتصادی آن كوتاهتر از ساختارهای بتونی خواهد بود. در پرورشگاههای گربه ماهی در جنوب امریكا، رایج تریم سیستم تنظیم آب، لوله رو به پائین، واقع در پائین ترین نقطه پایة خندق ، می‌باشد. كه به عنوان سر ریز و لوله زهكشی استفاده می‌شود. سطوح آب می‌توانند بوسیله چرخاندن لوله، برای افزایش یا كاهش مقدار جریان آب از استخر، تنظیم شوند. علاوه بر ایجاد یك غربال روی انتهای لوله، داخل استخر، برای جلوگیری از تلف شدن ماهی‌ها و انسداد مسیر جریان آب بوسیله جانوران آبزی، فراهم ساختن یك بت ضد نشت خاص در اطراف لوله زهكشی داخل خندق برای جلوگیری از نشت آب در طول لوله، مطلوب خواهد بود. برخی لوله‌های رو به پائین با یك طرح دو غلافی ساخته می‌شوند كه اجازه زهكشی آب از كف استخر به جای سطح آن را می‌دهد. این برطرف كنندة عیب بزرگ لوله‌های رو به پائین است كه می‌توان زهكشی آب كف استخر را ندارند (كه از نظر اكسیژن محتوای كمی داشته و حاوی درصد زیادی متابولیت می‌باشد) اندازه لولة مورد استفاده باید بر اساس اندازة استخر، سرعت زهكشی و نرخ و سرعت پر شدن استخر، انتخاب شود. هر چه ابعاد لوله بیشتر، ظرفیت جریان آب بیشتر است. دوبل شدن اندازه لوله منجر به افزایش بیش از 4 برابر ظرفیت جریان آب می‌شود. در كل، یك لولة cm11 برای استخرهای كوچك ha2-1 مناسب خواهد بود، ولی لوله‌های cm32-16 برای ha8-6 استخر، توصیه می‌شوند. یك ساختار كنترل آب مهم برای مزارع مستعد سیل، یك سر ریز است. این ساختار باعث منحرف شدن سیل، بدون آسیب دیدن استخرها شده و بنابراین مانع فرار موجود گاهی می‌شود. سر ریزها همچنین در مزارع ساخته شده در سطح زمین مفید هستند، زمانیكه یك منطقه ابخیز بزرگ و یك احتمال سرریز شدن آب اضافی حاصل از بارش باران یا پر شدن استخر، وجود دارد. انواع طرح‌های سرریز، وجود دارند. سرریزهای غیر مفروش، با غربالهای ماهی بین موج شكن‌ها، نسبتاً دارای طراحی و ساخت ساده‌ای هستند. زمانیكه كشت آبی عمقی، انجام می‌شود، برخی فرم‌های سیستم تهویه برای افزایش انتقال o2 و حل شدن كربن آلی در آب، لازم هستند. تهویه گرانشی اغلب از طریق آب بندها و تخته‌های پاشنه قایق در استخرها و نهرها، بدست می‌آید. تهویه كننده‌های سطحی ساده مثل پروانه موتور باز یا پمپ‌های سانتریفوژی و چرخ‌های لالایی دار، استفاده رایج برای تفكیك و تامین آب داشته و منطقه سطحی در دسترس برای انتقال اكسیژن را افزایش می‌دهند. انواع مختلفی از تهویه كننده‌های به كار رفته در استخرهای ماهی كول كپور، در فصل 10 شرح داده شده‌اند. روش‌های ساخت : در برنامه ریزی ساخت كلی، گزینه‌ای برای استفاده از تجهیزات مكانیكی یا نیروی كار دستی برای كارها و عملیات‌های مربوطه، وجود دارد. از نقطه نظر اقتصادی، روشهای مكانیكی ساخت و ساز، مزیت‌های زیادی دارند. دورة ساخت و ساز، می‌تواند به مدت بسیار زیادی كاهش یابد، نیاز به استخدام و استفاده از نیروی كار فراوان می‌تواند به حداقل برسد و در اكثر موارد، ساختارهای كارآمد تری می‌توانند بدست آیند. جدول 3-6 نشاندهندة‌ اعداد مقایسه‌ای خاكریزی در یك مزرعه پرورش ماهی جزر و مدی در فیلیپین، می‌باشد. هر چند، تحت شرایط خاص اجتماعی – اقتصادی، انتخاب روشهای كارگر خواه در جهت افزایش میزان استخدام در مناطق روستایی ممكن است ضروری شود. همچنین مزارع ماهی نوع شهری كوچك، می‌توانند احتمالاً به طور مساوی یا كارآمدتر با نیروی كار دستی، ساخته شوند. در مناطق زمین باتلاقی خاص، بخصوص در خاك‌های متخلخل در زمین‌های جزر و مدی، استفاده از نیروی كار دستی می‌تواند كارآمد باشد. برای مثال، امكان پذیرش تكنیك خاك برداری به صورت بلوك‌هایی و انتقال این بلوك‌ها روی قایق‌های كف سطح یا كلك‌ها برای انتقال در جزر و مد بلند به محل خاكریز، ممكن است وجود داشته باشد. خاكریز می‌تواند در جزر و مد كوتاه ساخته شده و بلوك‌های صورت آجر برای ساختن دیوارها و به هم فشرده ساختن آنها به صورت مكانیكی یا دستی برای غیر قابل نفوذ شدن خاكریزه، روی هم قرار گیرند. با این وجود، تجربه كامل بر تاكنون نشان دهندة نیاز برای استفاده از تجهیزات مكانیكی، تا آنجا كه ممكن است برای ساختن مزارع بزرگتر، خواهد بود. بولدوزر، احتمالاً مناسب ترین تجهیزات خاك برداری برای ساخت مزارع آب شیرین غیر ساحلی است بطوریكه می‌تواند برای پاكسازی، ریشه كنی، گیاه در خاك، شیار دار ساختن، حفاری، كندن خندق و سطح بندی، استفاده شود. هر چند، زمین بایستی برای جلوگیری از فرسایش، فشرده و متراكم باشد. طول مسافت حمل اقتصادی برای یك بولدوزر در كل بین m50 و 20 است. قطر تجهیزات دیگری كه بخصوص برای ساختن خاكریز ترجیح داده می‌شود، یك فراشنده است كه می‌تواند برای شیار دار ساختن، حفاری و كندن خندق و نیز فشرده سازی استفاده شود. طول اقتصادی یك فراشنده در كل بین m1000 و 100 است. چون فراشنده نمی‌تواند خیلی آسان روی رس سنگین حركت كند، یك تراكتور می‌تواند برای كشیدن آن در طول مسافت حمل و نقل استفاده شود. بیلچه‌های نیروی هیدرولیك و كج بیل‌ها می‌توانند مفید باشند بخصوص در خندق‌های حفاری، كانالهای زهكشی و تغذیه‌ای. مواد یكدستی را پیشنهاد كرد. هر چند اصول راهنما، بایستی از نظر اقتصادی به صرفه باشند، (در جائیكه مدت حمل و نقل و هزینه های نگهداری، مهم هستند) جدول 4-6 ارزشهای مدت زمان و هزینه های موادی كه استفاده رایج در ساخت و ساز دارند، در مزارع استخری، نشان می دهد. برنامه و توالی ساخت: برنامه ریزی كار ساخت به طور دقیق، برای اجتناب از اتلاف تلاش، سرمایه و راندمان تشكیلات، ضروری است. بر اساس تخمین هزینه پروژه و سرمایه گذاری، دسترسی به نیروی كار و تجهیزات و شرایط اقلیمی، برنامه ساخت و عملیات در زمین باید در ابتدا مشخص شود. پرورشگاه گربه ماهی در امریكا، اغلب در طول تابستان و پائیز ساخته می‌شوند، به خاك اجازه داده می شود تا در طول فصول بارانی در اواخر پائیز و زمستان، نشست كند. بوضوح، تكمیل ساختار و تشكیلات آغازین در مزرعه در كوتاه ترین زمان مسكن ترجیح داده می شود، چون سرمایه گذاری كم كم شروع به سوددهی خواهد كرد. جائی كه یك دوره ساخت طولانی تر غیرقابل اجتناب است، مثل زمانیكه روشهای دستی به كار می روند، امكان ساختن مزرعه در سطح مقطع‌ها، برای آغاز تولید و در عین حال ادامه كار ساخت و ساز بقیه مزرعه، باید مدنظر قرار گیرد. برای ساخت مزرعه ماهی ساحلی، یك حفار با جام كابل دار كوچك با ظرفیت سطح جام  یا یك حفار هیدرولیك، برای عملیات و كنترل مفید ارزیابی شده است. یك تراكتور با یك فشار برخورد به زمین كمتر، برای تراش دادن خاك برای تشكیل نیمرخ زمین و نیز برای سطح بنده كف استخر، خیلی مناسب است. محدودیت اصلی در حمل و نقل زمینی در مناطقی است كه جابجایی توده ای زمین مورد احتیاج می‌باشد. كنترل متعددی باید در این زمینه به كار برد، چون هیچ وسیله دیگر حمل و نقل كامیونی، در باتلاق ها امكان پذیر نمی باشد. انواع وسیعی از فشرده و متراكم سازها، مثل غلطك پاچه بزی، چرخ فولادی و غلطك هایی یا تایر لاستیكی، و فشرده سازهای سكویی و ارتعاشی، در دسترس هیتند. ولی در شرایط خاك باتلاقی، استفاده از آنها مشكل است. در چنین شرایطی، توصیه می شود كه خندق ها به صورت لایه هایی ساخته شوند و حفار برای تأثیر گذاشتن روی فشرده سازی درست، رفت و آمد كند.

 • پروژه کارآفرینی کارگاه ریخته گری تحت فشار آلومینیوم

  پروژه کارآفرینی کارگاه ریخته گری تحت فشار آلومینیوم,پروژه کارافرینی کارگاه ریخته گری تحت فشار آلومینیوم,توجیه اقتصادی کارگاه ریخته گری تحت فشار آلومین,دانلود پروژه کارگاه ریخته گری تحت فشار آلومینیوم,دانلود کارآفرینی کارگاه ریخته گری تحت فشار آلومینیوم,طرح توجیه فنی کارگاه ریخته…

 • بررسی تاثیر نوع حسابرسی بر مربوط بودن ارزش سود حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس

  بررسی تاثیر نوع حسابرسی بر مربوط بودن ارزش سود حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس,دانلود پروژه پایانی و پایان نامه کارشناسی حسابداری,ررسی تاثیر نوع حسابرسی بر مربوط بودن ارزش سود حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس…

 • تاثیر تبلیغات و صداقت بر فروش محصولات و رضایت مشتری

  تاثیر تبلیغات و صداقت بر فروش محصولات و رضایت مشتری دانلود فایل مشتری

 • طرح تحقیقی نقش شورای اسلامی در بهبود مشاركت اجتماعی شهروندان

  بهبود مشاركت اجتماعی شهروندان,طرح تحقیقی نقش شورای اسلامی در بهبود مشاركت اجتماعی شهروندان,نقش شورای اسلامی در بهبود مشاركت,نقش شورای اسلامی در بهبود مشاركت اجتماعی شهروندان دانلود فایل طرح تحقیقی نقش شورای اسلامی در بهبود مشاركت اجتماعی شهروندان چكیده: مشاركت اجتماعی…

 • کاراموزی تولیدات صنایع پلاستیكی (قالب)سازی

  کاراموزی تولیدات صنایع پلاستیكی قالب سازی دانلود فایل کاراموزی تولیدات صنایع پلاستیكی (قالب)سازی مقدمه انگیزه ای فراگیر صنعتگران كشور را به تلاش روز افزون جهت بهبود بهره وری و ارتقا كیفی و ایجاد تنوع و نوع آوری در محصولات دعوت…

 • جوشكاری با قوس پلاسما

  جوشكاری با قوس پلاسما دانلود فایل ««جوشكاری با قوس پلاسما»» واژه پلاسما به معنی گاز یونیزه شده می‌‌باشد. ولی به دلیل اینکه این گاز در این درجه حرارت و حالت از قانون گازها پیروی نمی‌کتد حالت چهارم وجود ماده به…

 • پایان نامه بررسی آشنایی با سیستم هیدروپنوماتیك زانتیا و XM

  XM,پایان نامه بررسی آشنایی با سیستم هیدروپنوماتیك زانتیا و XM,پروژه بررسی آشنایی با سیستم هیدروپنوماتیك زانتیا و XM,تحقیق بررسی آشنایی با سیستم هیدروپنوماتیك زانتیا و XM,دانلود پایان نامه بررسی آشنایی با سیستم هیدروپنوماتیك زانتیا و XM,سیستم هیدروپنوماتیك زانتیا,مقاله بررسی آشنایی…

 • دانلود مقاله شیمی آلی

  دانلود مقاله شیمی آلی دانلود فایل شیمی آلی مقدمه                                                        3 هیدروکربن ها                                           4                                                       الکل ها                                                  5                                                                                   خواص فیزیکی                                               7 تهیه الکل ها                                                  7      اکسایش الکل ها                                          8 واکنش با هالیدهای هیدروژن                               9 فنول                                             …

 • پایان نامه راهکارهای مبارزه با قاچاق محصولات کشاورزی در ایران از دیدگاه اساتید کشاورزی واحد ابهر

  پایان نامه راهکارهای مبارزه با قاچاق محصولات کشاورزی در ایران از دیدگاه اساتید کشاورزی واحد ابهر,راهکارهای مبارزه با قاچاق محصولات کشاورزی در ایران از دیدگاه اساتید کشاورزی واحد ابهر,مبارزه با قاچاق محصولات کشاورزی در ایران از دیدگاه اساتید کشاورزی واحد…

 • پایان نامه نكاتی در معماری ساختمان و تأسیسات حرارتی- برق و معماری

  پایان نامه نكاتی در معماری ساختمان و تأسیسات حرارتی- برق و معماری,پروژه نكاتی در معماری ساختمان و تأسیسات حرارتی برق و معماری,تحقیق نكاتی در معماری ساختمان و تأسیسات,دانلود نكاتی در معماری ساختمان و تأسیسات حرارتی برق و معماری,مقاله نكاتی در…

 • : نقاشی در اكسپرسیونیسم

  نقاشی در اكسپرسیونیسم دانلود فایل نقاشی در اكسپرسیونیسم پیشگفتار: در باور من اصل مهم، پذیرش اشتباه است كه تعریف دیگر زندگی است. پذیرش دلتنگی‌هاست كه تعریف دیگر عشق است، گر چه آنچه مهم است به چشم دیده نمی‌شود و آنچه…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش تیز هوش

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش تیز هوش دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش تیز هوش در 31 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع…

 • بررسی رابطه از خود بیگانگی با خود کارآمدی کارکنان آموزش و پرورش

  از خود بیگانگی کارکنان آموزش و پرورش,بررسی رابطه از خود بیگانگی با خود کارآمدی کارکنان آموزش و پرورش,بررسی رابطه کارکنان آموزش و پرورش,رابطه از خود بیگانگی با خود کارآمدی دانلود فایل بررسی رابطه  از خود بیگانگی با خود کارآمدی کارکنان…

 • مقاله مزایای Kerberos

  مزایای Kerberos,مقاله مزایای Kerberos دانلود فایل مزایای Kerberos مقدمه اعتبار سنجی در ویندوز 2000 مزایای اعتبار سنجی Kerberos استانداردهای اعتبارسنجی Kerberos نگاه كلی به پروتكل Kerberos مفاهیم پایه اعتبار سنج‌ها (Authenticators) Key Distribution Center بلیط های نشست (Session Tickets) بلیط…

 • مقاله آسیب شناسی فرار دختران از خانه

  آسیب شناسی اجتماعی زنان,پامدهای فرار دختران از منزل,دانلود مقاله علل فرار دختران,فرار دختران از خانه,مقاله آسیب شناسی فرار دختران از خانه دانلود فایل مقدمه………………………………………3 مسئله شناسی فرار از خانه……………….............4 تبیین عوامل موثر در فرار دختران………………....5 پیامدهای فرار دختران…………………….. .....12 نقد…

 • ترجمه مقاله پیاده سازی فشرده سازی داده ها در آزمایشگاه دلفی

  ترجمه مقاله پیاده سازی فشرده سازی داده ها در آزمایشگاه دلفی,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود ترجمه مقاله پیاده سازی فشرده سازی داده ها در آزمایشگاه دلفی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود…

 • مقاله بررسی مفهوم شاخص

  مقاله بررسی مفهوم شاخص دانلود فایل مقاله بررسی مفهوم شاخص  مقدمه كلمه شاخص در پهنه وسیعی از مفاهیم به كار برده می شود. شاخصها برای اندازه گیری تاثیر سیستمهای آموزشی، شاخص عوامل ناراحت كننده بشری به كار می روند وتركیب…

 • پایان نامه بررسی آسیب پذیری کیفی و کمی ساختمانهای بتنی شهرکرد

  پایان نامه بررسی آسیب پذیری کیفی و کمی ساختمانهای بتنی شهرکرد دانلود فایل پایان نامه بررسی آسیب پذیری کیفی و کمی ساختمانهای بتنی شهرکرد چکیده  کـشور مـا  از جملـه کـشورهایی اسـت که در مناطق لرزه خیز جهان قرار گرفته و…

 • پایان نامه بررسی حقوق و دستمزد اداره آموزش و پرورش رشته حسابداری

  بررسی حقوق و دستمزد اداره آموزش و پرورش,پایان نامه بررسی حقوق و دستمزد اداره آموزش و پرورش رشته حسابداری,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه بررسی حقوق و دستمزد اداره آموزش و پرورش رشته حسابداری,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود…

 • کارآموزی آموزش فتوشاپ

  آموزش فتوشاپ,بررسی آموزش فتوشاپ,تحقیق آموزش فتوشاپ,دانلود آموزش فتوشاپ,کارآموزی آموزش فتوشاپ دانلود فایل کارآموزی آموزش فتوشاپ قسمتی از متن: ● Basic Mode حجم‌های بالای کنتراست، پیکسل‌های لبه‌ها را فازیش داده و در تصویر وضوح بیشتری را نمایش می‌دهد. ● Radius تعداد…

 • مقاله حقوق انتقال در بازار برق امریکا

  بررسی بازراهایی كه در آنها FTR به حراج گذاشته می شود,حقوق انتقال در بازار برق امریکا,دلایل اسفاده از حقوق انتقال,مدل های بازار برق,مقاله حقوق انتقال در بازار برق امریکا دانلود فایل مقاله حقوق انتقال در بازار برق امریکا چكیده صنعت…

 • سازهای بادی

  ساز بادی,ساز زهی,سازهای بادی دانلود فایل سازهای بادی انواع مختلفی از سازهای به کار رفته در موسیقی های ملل مختلف جهان از جمله ایران و انواع متنوع تر آنها که در موسیقی غربی و بیشتر به صورت دسته جمعی در…

 • گزارش کارآموزی کارخانه الکترو استیل

  الکترو استیل,دانلود گزارش کارآموزی کارخانه الکترو استیل,کاراموزی کارخانه الکترو استیل,کارخانه,کارورزی کارخانه الکترو استیل,گزارش کارآموزی کارخانه الکترو استیل,گزارش کاراموزی کارخانه الکترو استیل دانلود فایل گزارش کارآموزی کارخانه الکترو استیل در40 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب تاریخچه شرکت الکترواستیل 1 حوزه…

 • ترجمه مقاله برنامه ریزی زمانی اسلکآگاه در آرایه های دانه درشت با قابلیت پیکربندی مجدد

  ترجمه مقاله برنامه ریزی زمانی اسلکآگاه در آرایه های دانه درشت با قابلیت پیکربندی مجدد,دانلود مقاله برنامه ریزی زمانی اسلکآگاه در آرایه های دانه درشت با قابلیت پیکربندی مجدد دانلود فایل ترجمه مقاله برنامه¬ریزی زمانی اسلک-آگاه در آرایه¬های دانه درشتِ…

 • سمینار برق بررسی كنترل فازی تطبیقی

  سمینار برق بررسی كنترل فازی تطبیقی دانلود فایل سمینار برق بررسی كنترل فازی تطبیقی لطفا از این پروژه در راستای تکمیل تحقیقات خود و در صورت کپی برداری با ذکر منبع استفاده نمایید. چکیده:  در این سمینار، ابتدا به بررسی…

 • پایان نامه بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمة كشور

  پایان نامه بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمة كشور دانلود فایل [1]

 • كاربرد اسكوربیك اسید در صنایع غذایی و دارویی

  كاربرد اسكوربیك اسید در صنایع غذایی و دارویی دانلود فایل كاربرد اسكوربیك اسید در صنایع غذایی و دارویی چكیده : خواص احیاكنندگی اسكوربیك اسید یك پدیده شناخته شده است كه كاربرد بسیار زیادی بعنوان معرف آنتی اكسیدان در غذاها و…

 • مقاله آلیاژهای حافظه دار

  مقاله آلیاژهای حافظه دار دانلود فایل مقاله آلیاژهای حافظه دار بخشهایی از متن: مقدمه و تاریخچه آلیاژهای حافظه دار موادی بسیار جالب با مشخصات حفظ شكل و سوپرالاستیسیته هستند كه فلزات و آلیاژهای معمولی این خاصیت را ندارند . خواص…

 • دانلود مقاله اختلالات مواد مخدر

  دانلود مقاله اختلالات مواد مخدر دانلود فایل اختلالات مواد مخدر قسمتهایی از متن: مقدمه‌ بسیاری‌ از پیامدهای‌ منفی‌ در زندگی‌ معتادان‌ به‌ مواد مخدر نظیر مشکلات‌ قانونی‌، فشارهای‌ خانوادگی‌ و اجتماعی‌، آسیب‌های‌ جسمانی‌ مثل‌ ابتلا به‌ بیماری‌های‌ عفونی‌، هپاتیت‌ و…

 • آیا ارتداد حد دارد با 128 منبع

  آیا ارتداد حد دارد با 128 منبع,دانلود مقاله آیا ارتداد حد دارد با 128 منبع دانلود فایل آیا ارتداد كیفر «حدّ» دارد؟ «تأملى بر ماهیت كیفر ارتداد» یكى از تحقیقاتى كه در مركز تحقیقات علمى دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى پایان…

 • دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 62: استفاده از نتایج کار کارشناس

  ارزیابی صلاحیت حرفه ای وبیطرفی کارشناس,ارزیابی نتایج کار کارشناس,اشاره به کارشناس در گزارش حسابرس,تعریفکارشناس,دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره54حسابرسی‌ برآوردهای‌ حسابداری,نیاز به خدمات کارشناس دانلود فایل عنوان: دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 62: استفاده از نتایج کار کارشناس دسته: حسابداری (ویژه…

 • پاورپوینت نظام نظام روابط کار (فصل هفتم کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار تألیف دکتر ناصر میرسپاسی)

  پاورپوینت نظام نظام روابط کار (فصل هفتم کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار تألیف دکتر ناصر میرسپاسی),تفاوتهای بین مذاکرات انفرادی و مذاکرات دسته ج,تنظیم روابط جمعی کار,تنظیم روابط فردی کار,تنظیم مقررات عمومی,دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب مدیریت استراتژیک…

 • مقایسه بحران هویت در دانش آموزان عادی و دانش آموزان ناشنوا

  تحقیقات اریکسون در مورد هویت و بحران هویت,تحقیقات انجام شده در زمینه هویت و ارتباط آن با ناشنوایی,تحقیقات در مورد همانند سازی و رابطه آن با نوجوانی و بحران هویت,رابطه متقابل «هویت یابی و «بحران هویت»,مقایسه بحران هویت در دانش…

 • مقاله بررسی اختلال دراضطراب

  دانلود مقاله اختلال اضطراب,مقاله بررسی اختلال دراضطراب دانلود فایل مقاله بررسی اختلال دراضطراب فهرست: اضطراب چیست؟ علائم و نشانه های اضطراب اضطراب در کودکان و نوجوانان انواع اضطراب ارتباط اضطراب با بیماریهای دیگر علل اضطراب درمان اضطراب پیشگیری از اضطراب…

 • دانلود پاورپوینت فراگرد ارتباطات(فصل یازدهم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان)

  اهمیت ارتباطات,تمرین مهارتها,دانلود پاورپوینت ارئه کلاسی فصل یازدهم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان با عنوان,دانلود پاورپوینت فراگرد ارتباطات(فصل یازدهم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان),رهبران (مدیران),روشهای ارتباطات,فراگرد ارتباطات,فراگرد ارتباطات سازمانی,فراگرد ارتباطات و منشأهای احتمالی اختلال,ماهیت ارتباطات دانلود…