پایان نامه قهرمان پروری در رمان های سیمین دانشورن

پایان نامه قهرمان پروری در رمان های سیمین دانشورن,قهرمان پروری در رمان های سیمین دانشور

دانلود فایل

پایان نامه قهرمان پروری در رمان های سیمین دانشور چکیده: درحماسه­ها و اسطوره­ها، قهرمان به معنی کسی است که ویژگی­هایی نیک، همراه با اعمال پهلوانی دارد و در داستان، شخصیّت مرکزی است که می­تواند شخصی خوب یا بد باشد. دوران حماسه­سرایی سر آمده است و قهرمانان داستان­ها، مطلق و عاری از عیب نیستند. امّا کهن­الگوهای اسطوره­ای، که کهن­الگوی قهرمان یکی از آن­هاست، در داستان­های معاصر وجود دارند و سختی­هایی که قهرمان رمان از سر می­گذراند، پیشتر در ماجراجویی­های قهرمانان اسطوره­ای تجسّم یافته است. در پژوهش حاضر، رمان­های سیمین دانشور، یعنی سَووشون، جزیره­ی سرگردانی و ساربان سرگردان، با توجه به تلاش نویسنده برای قهرمان­پروری، مورد مطالعه قرار گرفتند. در این­جا منظور از قهرمان، شخصیّت مرکزی نیست، بلکه فردی است که ویژگی­هایش او را از مردم عادی جدا و به قهرمانان حماسه نزدیک می­کند. در سووشون، یک قهرمان به نام «یوسف» وجود دارد که یکّه­تاز عرصه­ی نبرد است. بسیاری از خصوصیّات قهرمانان حماسه را دارد و سرنوشتش داستان زندگی سیاوش، امام سوم شیعیان، یحیی تعمیددهنده و… را تداعی می­کند. وجود فلسفه­ی تکرار تاریخ در رمان، مرگ تراژیکی برای این قهرمان رقم می­زند. او می­میرد تا از خون ریخته­شده­ی او هزاران «یوسف» برویند. امّا در دو رمان دیگر، هر کسی بنا به موقعیّت خود می­تواند قهرمان باشد. قهرمانان این داستان که برخی از خصوصیّات قهرمانان حماسی را دارند، همگی در نوعی سرگردانی ایدئولوژیک به­سر می­برند. در خلال داستان نیز بعضی از چهره­های تاریخ ایران، در دوره­های مختلف تاریخی، به­عنوان قهرمان معرّفی می­شوند. با بررسی گفتار و رفتار قهرمانان رمان­های دانشور، مشخّص شد که این قهرمانان که همگی دارای نگاهی اصلاح­طلبانه هستند، همواره سایه­ای از شخصیّت­های واقعی، مخصوصاً جلال آ­ل­احمد را بر سر دارند. فهرست مطالب عنوان                                                                                                                   صفحه فصل اول(کلیات) …………………………………………………………………………………………………………………….. 1 1-1مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 2 1-2تعریف و تحدید موضوع ………………………………………………………………………………………………………. 2 1-3بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………….. 3 1-4فرضیات پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………. 6 1-5ضرورت پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………… 6 1-6اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………. 7 1-7سؤالات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….. 7 فصل دوم …………………………………………………………………………………………………………………………………8 2-1مبانی نظری ………………………………………………………………………………………………………………………… 8 2-1-1نیاز نویسنده به قهرمان ……………………………………………………………………………………………………………….. 9 2-1-2اسطوره قهرمان …………………………………………………………………………………………………………………………. 10 2-1-3قهرمانان حماسی ……………………………………………………………………………………………………………………… 12 2-1-4حماسه و تراژدی …………………………………………………………………………………………………………………….. 13 2-1-5ویژگی­های حماسه …………………………………………………………………………………………………………………… 14 2-1-6اسطوره در رمان ………………………………………………………………………………………………………………………. 15 2-1-7حماسه و رمان ………………………………………………………………………………………………………………………… 16 2-1-8قهرمان در تاریخ ……………………………………………………………………………………………………………………… 18 2-1-9قهرمان مسأله­دار ………………………………………………………………………………………………………………………. 20 2-2تعاریف …………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 2-2-1قهرمان مرد، قهرمان زن ……………………………………………………………………………………………………………… 22 2-2-2ضدّقهرمان ……………………………………………………………………………………………………………………………… 22 2-2-3شخصیّت ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 2-2-4شخصیّت اصلی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 23 2-2-5قهرمان تراژدی ………………………………………………………………………………………………………………………… 23 2-2-6تراژدی…………………………………………………………………………………………………………………………..24 2-2-7حماسه …………………………………………………………………………………………………………………………… 24 2-2-8اسطوره ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 2-2-9کهن­الگو ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 2-2-10توتم …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 2-2-11پروتوتیپ …………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 2-2-12رمان ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 2-2-12-1رمان اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 26 2-2-12-2رمان تاریخی………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 2-2-12-3رمان سیاسی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 2-2-13مدرنیسم …………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 2-2-14پست­مدرنیسم ……………………………………………………………………………………………………………………………. 27 2-2-15مارکسیسم ………………………………………………………………………………………………………………………………… 28 2-2-16سوسیالیسم ………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 2-2-17کمونیسم …………………………………………………………………………………………………………………………………… 29 2-3پیشینه­ی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………… 29 2-4روش اجرای طرح ……………………………………………………………………………………………………………………………. 31 فصل سوم …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32 3-1خلاصه­ی رمان سووشون …………………………………………………………………………………………………………………. 33 3-2فضای جنوب کشور در رمان سووشون ……………………………………………………………………………………………… 33 3-3ویژگی­های حماسی سووشون ………………………………………………………………………………………………………….. 34 3-4ویژگی­های قهرمانی یوسف در سووشون ……………………………………………………………………………………………. 35 3-5اوصاف حماسی دیگر رمان ……………………………………………………………………………………………………………….. 39 3-6نقش پروتوتیپ­ها در سووشون …………………………………………………………………………………………………….. 40 3-7آمیختگی قهرمانان اساطیری، تاریخی و مذهبی در سووشون …………………………………………………………………. 44 3-8خلاصه­ی رمان­های جزیره­ی سرگردانی و ساربان سرگردان ………………………………………………………………….. 46 3-9اوضاع جامعه در جزیره­ی سرگردانی و ساربان سرگردان و نیاز به وجود قهرمان ……………………………………… 47 3-10قهرمانان رمان ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 51 3-10-1مراد …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 51 3-10-2مرتضی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 53 3-10-3سلیم ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 54 3-10-4هستی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 55 3-10-5فرخنده …………………………………………………………………………………………………………………………………… 57 3-10-6محمّد مصدّق ………………………………………………………………………………………………………………………. 57 3-10-7خلیل ملکی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 60 3-10-8جلال آل­احمد ………………………………………………………………………………………………………………………… 64 3-10-9علی شریعتی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 67 3-10-10سیّد احمد­ فردید …………………………………………………………………………………………………………………… 68 3-10-11قائم­مقام فراهانی و امیرکبیر …………………………………………………………………………………………………. 69 3-10-12بابک خرّمدین ……………………………………………………………………………………………………………………. 69 3-10-13حمید عنایت و محسن مقدّم …………………………………………………………………………………………………… 70 3-10-14خسرو گلسرخی ……………………………………………………………………………………………………………… 71 3-10-15فیدل کاسترو و چه­گوارا ………………………………………………………………………………………………………… 71 3-11ویژگی­های حماسی جزیره­ی سرگردانی و ساربان سرگردان ……………………………………………………………… 72 3-12نسبی­گرایی نویسنده ………………………………………………………………………………………………………………….. 73 فصل چهارم …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 75 4-1نتیجه­گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 76 4-2پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 77 4-3منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 78 چکیده انگلیسی

 • مبانی و پیشینه نظری ویژگیهای شخصیت (فصل دو پایان نامه)

  پیشینه پژوهش شخصیت,مبانی نظری شخصیت,مبانی و پیشینه نظری ویژگیهای شخصیت (فصل دو پایان نامه) دانلود فایل مبانی و پیشینه نظری ویژگیهای شخصیت (فصل دو پایان نامه) در 30 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه…

 • مقاله نقش ورزش در از بین بردن افسردگی

  مقاله نقش ورزش در از بین بردن افسردگی دانلود فایل مقاله نقش ورزش در از بین بردن افسردگی  مقدمه یکی از مهمترین عوامل در از بین بردن افسردگیها و یا پیشگیری از بوجود آمدن این نوع بیماریها ورزش است. ثابت…

 • پرسشنامه انگیزش شغلی رایت

  پرسشنامه انگیزش شغلی رایت دانلود فایل پرسشنامه انگیزش شغلی رایت منابع ارشدی، نسرین. (1386). بررسی رابطه فشارروانی ناشی ازتعارض وابهام نقش باعملکردوخشنود ی شغلی باتوجه به اثرهای تعدیل کننده استقلال کاری وپیوستگی گروهی درکارکنا ن شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب منطقه…

 • مقاله بررسی خورشید در قرآن

  پروژه بررسی خورشید در قرآن,تحقیق بررسی خورشید در قرآن,دانلود تحقیق بررسی خورشید در قرآن,مقاله بررسی خورشید در قرآن دانلود فایل [6]

 • پایان نامه بررسی تطبیقی مالیات بر نظام ایران در مقایسه با کشورهای اسلامی

  بررسی تطبیقی مالیات بر نظام ایران,پایان نامه بررسی تطبیقی مالیات بر نظام ایران در مقایسه با کشورهای اسلامی,مالیات بر نظام ایران,مقایسه با کشورهای اسلامی دانلود فایل پایان نامه بررسی تطبیقی مالیات بر نظام ایران در مقایسه با کشورهای اسلامی چکیده…

 • مقاله تجارت الكترونیك و موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران

  مقاله تجارت الكترونیك و موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران دانلود فایل مقاله تجارت الكترونیك و موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران 1- مقدمه: در عصر ظهور پدیده‌ها، تجارت الكترونیك پدیده‌ای برتر است كه…

 • مقاله تحول معنا در واژگان قرآن

  مقاله تحول معنا در واژگان قرآن دانلود فایل مقاله تحول معنا در واژگان قرآن این مقاله درباره تحول معنا در واژگان قرآن در 20 صفحه توضیح داده شده و دارای فهرست و منابع کامل می باشد  فهرست مقدمه 1 بیان…

 • پایان نامه بررسی راههای پرورش خلاقیت در دانش آموزان

  پایان نامه بررسی راههای پرورش خلاقیت در دانش آموزان,پرورش خلاقیت,پروژه بررسی راههای پرورش خلاقیت در دانش آموزان,تحقیق بررسی راههای پرورش خلاقیت در دانش آموزان,دانش آموزان,دانلود پایان نامه بررسی راههای پرورش خلاقیت در دانش آموزان,مقاله بررسی راههای پرورش خلاقیت در دانش…

 • پایان نامه بررسی بیمه ریسک فعالیت های اکتشافی نفت وگاز

  پایان نامه بررسی بیمه ریسک فعالیت های اکتشافی نفت وگاز,پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه تهران,پروژه های نفت وگاز,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,ک,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل…

 • پاورپوینت بررسی شناسایی وارزیابی جنبه های زیست محیطی

  بررسی شناسایی وارزیابی جنبه های زیست محیطی,پاورپوینت بررسی شناسایی وارزیابی جنبه های زیست محیطی,تحقیق بررسی شناسایی وارزیابی جنبه های زیست محیطی,جنبه های زیست محیطی,دانلود پاورپوینت بررسی شناسایی وارزیابی جنبه های زیست محیطی,شناسایی وارزیابی,مقاله بررسی شناسایی وارزیابی جنبه های زیست محیطی…

 • مقاله علل و عوامل فرار از خانه نوجوانان و پیامدهای آن

  دانلود مقاله فرار از خانه,مقاله علل فرار نوجوانان از خانه,مقاله علل و عوامل فرار از خانه نوجوانان و پیامدهای آن دانلود فایل مقدمه : تعریف نوجوان : اهمیت خانواده : تاثیر خانواده : ضعف خانواده و تبهكاری : ضرورت بازسازی…

 • مبانی و پیشینه نظری رضایت زناشویی (فصل 2)

  ادبیات تحقیق رضایت زناشویی,پیشینه پژوهش رضایت زناشویی,پیشینه تحقیق رضایت زناشویی,رضایت زناشویی,مبانی نظری رضایت زناشویی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت زناشویی ( فصل دوم پایان نامه ),مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی,مبانی و پیشینه نظری رضایت زناشویی (فصل 2) دانلود…

 • مقاله مدیریت تغییر و آموزش و پرورش

  تغییر در آموزش و پرورش,مقاله مدیریت تغییر,مقاله مدیریت تغییر و آموزش و پرورش دانلود فایل مدیریت تغییر نگاهی به روند و چگونگی مدیریت تغییر در آموزش و پرورش بد و خوب تغییر آموزش و پرورش و تغییرات به چه تغییراتی…

 • پایگاه داده ابری

  پایگاه داده ابری,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایگاه داده ابری,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود پروژه پایگاه داده ابری این پروژه با فرمت…

 • مزایا و معایب سخنرانی

  سخنرانی,مزایا و معایب سخنرانی دانلود فایل فصل اول: مقدمه بخش اول: مقدمه بخش دوم: بیان و تشریح مسئله مورد تحقیق بخش سوم: هدف از انجام تحقیق بخش چهارم: اهمیت موضوع مورد مطالعه بخش پنجم: زمینه ها و فرضیه های اهم…

 • کارآفرینی صنعت مبلمان ، از سنت به مدرن

  صنعت مبلمان,کارآفرینی صنعت مبلمان,کارآفرینی صنعت مبلمان ، از سنت به مدرن دانلود فایل کارآفرینی صنعت مبلمان ، از سنت به مدرن مقدمه صنعت مبلمان ، از سنت به مدرن صنعت چوب که با قدمت تاریخ بشر ، از انسان بدوی…

 • جرائم علیه اموال و امنیت

  بررسی جرائم علیه اموال و امنیت دولت,تحقیق و بررسی جرائم علیه اموال و امنیت دولت,جرائم علیه اموال و امنیت,جرائم علیه اموال و امنیت دولت,دانلود مقاله جرائم علیه اموال و امنیت دولت,مقاله جرائم علیه اموال و امنیت دولت دانلود فایل جرائم…

 • گزارش كارآموزی شیمی هپكو

  دانلود گزارش کارآموزی شیمی هپكو,شیمی,کاراموزی شیمی هپكو,کارورزی شیمی هپكو,گزارش كارآموزی شیمی هپكو,گزارش کاراموزی شیمی هپكو,هپكو دانلود فایل گزارش كارآموزی شیمی هپكو در 58 صفحه ورد قابل ویرایش تاریخچه وروند رشد تكامل شركت هپكو شركت هپكو در سال 1354 شمسی باهدف…

 • مقاله اصول سرپرستی قاطعیت در مدیریت

  مقاله اصول سرپرستی قاطعیت در مدیریت دانلود فایل مقاله اصول سرپرستی قاطعیت در مدیریت بخشهایی از متن: پیشگفتار : تئوری های مدیریتی به عنوان مجموعه ای متحول و مرتبط با شرایط اقتصادی ـ صنعتی و دگرگونیهای سیاسی ـ اجتماعی همواره…

 • پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبكه های شهری با استفاده از الگوریتم مورچگان در گراف های جهت دار

  پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبكه های شهری با استفاده از الگوریتم مورچگان در گراف های جهت دار دانلود فایل پایان نامه بهینه سازی مسیر جا به جایی در شبكه های شهری با استفاده از الگوریتم…

 • بررسی وضعیت جمع‌آوری و دفع زباله‌ های شهری زابل و ارائه راهكارهای مناسب برای بهینه‌ سازی فرایند موجود

  بررسی وضعیت جمع‌آوری و دفع زباله‌ های شهری زابل و ارائه راهكارهای مناسب برای بهینه‌ سازی فرایند موجود,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق بررسی وضعیت جمع‌آوری و دفع زباله‌های شهری زابل و ارائه راهكارهای مناسب برای بهینه‌…

 • بررسی گیاه کدورشتی به صورت لاتین

  بررسی گیاه کدورشتی به صورت لاتین,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل Squash is the collective name given to several species of plant in the…

 • دانلود پاورپوینت تصمیم گیری فردی(فصل ششم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی)

  (فصل ششم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی),چگونه باید تصمیم گرفت؟,خلاقیت در تصمیم گیری,دانلود پاورپوینت تصمیم گیری فردی,دانلود پاورپوینت تصمیم گیری فردی(فصل ششم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی),در…

 • دانلود پاورپوینت مدیریت بحران و سیستمهای کنترل راهبردی (فصل شانزدهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان)

  پیش بینی و ممیزی بحران,تهیه برنامه های,دانلود پاورپوینت فصل شانزدهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر علی رضائیان با عنوان مدیریت بحران و سیستمهای کنترل راهبردی,دانلود پاورپوینت مدیریت بحران و سیستمهای کنترل راهبردی (فصل شانزدهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت…

 • مقاله چاپگر جوهر افشان

  بررسی چاپگر جوهر افشان,پایان نامه چاپگر جوهر افشان,پروژه چاپگر جوهر افشان,تحقیق چاپگر جوهر افشان,چاپگر جوهر افشان,مقاله چاپگر جوهر افشان دانلود فایل مقاله چاپگر جوهر افشان قسمتی از متن:  چاپگرهای جوهر افشان از اواسط دهه 1980 مطرح و بسرعت متداول گردیدند.…

 • پایان نامه بررسی نقش واسطه‌ای باورهای شناخت شناسی بین الگوهای ارتباطی خانواده و انگیزش پیشرفت

  پایان نامه بررسی نقش واسطه‌ای باورهای شناخت شناسی بین الگوهای ارتباطی خانواده و انگیزش پیشرفت دانلود فایل پایان نامه بررسی نقش واسطه‌ای باورهای شناخت شناسی بین الگوهای ارتباطی خانواده و انگیزش پیشرفت شناخت­شناسی حوزه­ای از فلسفه است که به بررسی…

 • تجربه و سخنان بزرگان جهان

  بزرگان جهان,تجربه و سخنان,تجربه و سخنان بزرگان جهان دانلود فایل تجربه و سخنان  بزرگان جهان تجربه و سخنان بزرگان جهان فصل اول : تجربه و سخنان بزرگان جهان اخلاق ، ادب ، علم ، نیكی ، عقل فصل دوم : امید…

 • پایان نامه بررسی و تحلیل منیفولد و سیستم اگزوز اتومبیل

  بررسی و تحلیل منیفولد,بررسی و تحلیل منیفولد و سیستم اگزوز اتومبیل,پایان نامه بررسی و تحلیل منیفولد و سیستم اگزوز اتومبیل,سیستم اگزوز اتومبیل دانلود فایل پایان نامه بررسی و تحلیل منیفولد و سیستم اگزوز اتومبیل در این مقاله به بررسی انواع…

 • پاورپوینت تأثیر فنّاوری اطلاعات درایجاد اشتغال پایدار

  پاورپوینت تأثیر فنّاوری اطلاعات درایجاد اشتغال پایدار دانلود فایل پاورپوینت تأثیر فنّاوری اطلاعات درایجاد اشتغال پایدار این تحقیق بصورت PowerPoint و با موضوع تأثیر فناوری اطلاعات درایجاد اشتغال پایدار می باشد. برای رشته مدیریت و IT مناسب است و در 30 اسلاید کامل می باشد. در ادامه…

 • پایان نامه بررسی تاثیر رسانه های خارج از كشور بر علاقه جوانان 20 الی 30 سال به پان تركیسم در شهرستان اردبیل ، پارس آباد

  پایان نامه بررسی تاثیر رسانه های خارج از كشور بر علاقه جوانان 20 الی 30 سال به پان تركیسم دانلود فایل پایان نامه بررسی تاثیر رسانه های خارج از كشور بر علاقه جوانان 20 الی 30 سال به پان تركیسم…

 • مقاله حقوق شهروندی

  مقاله حقوق شهروندی دانلود فایل مقاله حقوق شهروندی فهرست مطالب اصلی: مقدمه حقوق شهروندی در جهان امروز انواع حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی  ایران اولویت زندگی شهروندان در ایران تعیین موضوع و انجام طرح برای دستیابی به شاخص…

 • گزارش کارآموزی بررسی مدار برق سیستم مكش دستگاه اكسترودر كارخانه كیسه بافی خورجین گستر (سهامی خاص)

  دانلود گزارش کارآموزی بررسی مدار برق سیستم مكش دستگاه اكسترودر كا,کاراموزی بررسی مدار برق سیستم مكش دستگاه اكسترودر كارخانه كیسه بافی خورجین گستر,کارورزی بررسی مدار برق سیستم مكش دستگاه اكسترودر كارخانه كیسه بافی خورجین گستر (سهامی خاص),گزارش کارآموزی بررسی مدار…

 • ترجمه سازه های کمربند چین تراست زاگرس در ایران

  ترجمه سازه های کمربند چین تراست زاگرس در ایران,سازه های کمربند چین تراست زاگرس دانلود فایل نمونه ترجمه چکیده. کمربند چین تراست زاگرس در ایران در بخش خارجی گووه کوهزایی فعال زاگرس تشکیل شده است. آن شامل یک توالی ناهمگن…

 • کار اموزی درمجتمع کار گاهی دانشگاه ازاد شهر مجلسی

  کار اموزی درمجتمع کار گاهی دانشگاه ازاد شهر مجلسی دانلود فایل کار اموزی درمجتمع کار گاهی  دانشگاه ازاد شهر مجلسی  فهرست عنوان                                                                                         صفحه 1-مقدمه                                                                                      2 2-سیستم شاسی و بدنه و ترمز پژو 405                              3 3-سیستم فرمان هیدرولیكی پژو 405                                           5…

 • پرسشنامه جو سازمانی هاپین و کرافت 2000

  پرسشنامه جو سازمانی هاپین و کرافت 2000 دانلود فایل پرسشنامه جو سازمانی هاپین و کرافت 2000 توضیح : ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) : تعداد گویه ها : تعداد مولفه :   روایی و پایایی :   نحوه نمره گذاری :…