پایان نامه كارشناسی مدیریت بیمه شركت سهامی بیمه ایران

پایان نامه كارشناسی مدیریت بیمه شركت سهامی بیمه ایران

دانلود فایل

پایان نامه كارشناسی مدیریت بیمه شركت سهامی بیمه ایران پایان نامه كارشناسی مدیریت بیمه شركت سهامی بیمه ایران بیمه ایران در یک نگاه مقدمه پیشگفتار پانزدهم آبانماه تاریخی است به یاد ماندنی در صنعت بیمه کشور. در سال 1341 در چنین روزی شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان نخستین شرکت بیمه ایرانی در یکی از عمارت های خیابان لاله زار ( سینما خورشید ) تأسیس و به طور رسمی آغاز به کار کرد. سرمایه ابتدایی شرکت سهامی بیمه ایران با فروش اقساطی اراضی واگذار شده باغ فردوس از طرف دولت به میزان 20 میلیون ریال تأمین شد. با وجود کارشکنی های اولیه شرکت های بیمه خارجی، شرکت بیمه ایران موفق شد در همان سال نخست فعالیت 62% بازار بیمه کشور را در اختیار بگیرد و سهم موسسات خارجی را از 100% به 38% کاهش دهد. بیمه ایران همچنین درصد واگذاری اتکائی را از حدود 90% به 44% تقلیل داد و با کاهش نرخ حق بیمه در برخی از رشته ها به حدود 50% در گسترش و توسعه بیمه نقش موثری را ایفا کرد که امروز در سراسر کشور بلکه در کشورهای اروپایی و آسیایی بویژه در خاورمیانه نامی پر آوازه و آشناست. آغاز فعالیت بیمه ایران (14 آبان 1314 ) را به تعبیری می توان ملی شدن صنعت بیمه و خلع ید از موسسات بیمه خارجی تلقی کرد. نخستین بیمه نامه صادره متعلق به بیمه نامه حریق منزل مرحوم داور (وزیر مالیه وقت ) بود. در آذرماه آن سال، نخستین بیمه نامه حمل و نقل نیز صادر شد. در سال 1315، نخستین واحد صدور بیمه های اتومبیل و حوادث شروع به کار کرد. در سال 1315 در شهرهای مشهد، شیراز، اصفهان، رشت، همدان، اهواز و بوشهر اقدام به تأسیس نمایندگی شد. در همان سال، برای اولین بار شرکت بیمه ایران خطرات ناشی از حوادث کار را در بنگاه انحصار دخانیات بر عهده گرفت و به این ترتیب نخستین قدم در راه شروع بیمه های اجتماعی و کارگران برداشته شد. تعدادی از دانشجویان ایرانی رشته های اقتصادی و تجاری خارج از کشور برای آموختن فنون بیمه گماشته شدند. سپس رشته بیمه سرقت شروع به کار کرد و بیمه سوخت و سوز معاملات اعتباری و تجارت نیز آغاز شد. از اواسط سال 1380 سیاست های مدیریتی بیمه ایران از رشد کمی به رشد و توسعه کیفی و توسعه پایدار تغییر نمود و برنامه بهسازی شرکت با تأکید بر اصل پذیرفته شده مشتری مداری در خدمات بازرگانی، طراحی و به اجرا درآمد و در مدت کوتاهی که از اجرای ابن برنامه سپری شد نشانه های پیشرفت و بهبود فعالیت آشکار گردیده و اینک آینده ای روشن و قرین موفقیت را نوید می دهد. در زمینه ارتقای دانش فنی و حر فه ای کارکنان فعالیت چشمگیری صورت گرفته و میزان آموزش سرانه از 5 ساعت به 60 ساعت افزایش یافته و این مدت به 100 ساعت در سال 82 ارتقاء یافت و در سال 82 به 120 ساعت رسید. در بخش بین المللی و اتکایی به ویژه در زمینه قبول اتکایی از کشورهای دیگر، فعالیت زیادی صورت گرفته است که با تداوم آن همه ساله مبالغی ارز برای کشور تحصیل می شود. بعنوان نمونه 15% بیمه های اتکائی کشور عمان را می توان نام برد. در بخش واگذاری های اتکایی نیز ضمن ارتباط با بازارهای معتبر جهانی، قرار دادهای معتبری منعقد شده و برای ریسکهای عظیم بیمه شده،پوشش های لازم با شرایط مناسب تأمین شده است. در بخش نفت و گاز و پتروشیمی، هواپیمایی و نیرو کلیه ریسک های موجود با همکاری سایر شرکتهای بیمه تحت پوشش قرار گرفته و سهم بیمه ایران در این بیمه ها بین 42 تا 50 درصد می باشد. بخش مدیریت وجوه و سرمایه گذاری شرکت نیز فعال شده و از این طریق ضمن کسب درآمد و افزایش سرمایه امکان مشارکت در طرح های اقتصادی کشور نیز فراهم گردید و در بخش سرمایه گذاری بورس نیز سود قابل توجهی را در سال 82 به دست آورد. ضمناً بیمه ایران به عنوان یک سازمان دولتی توانسته است در سال 81 از نظر میزان فروش، سرانه فروش، رشد فروش، میزان دارایی ها و سایر شاخص ها رتبه برتر را کسب نموده و مدیر عامل بیمه ایران با توجه به برنامه های بهسازی و به کارگیری نظریه های مدیریت اجرایی در ششمین جشنوارة شهید رجایی به عنوان « مدیر نمونه ملی » شناخته شده است و در سال 82 نیز یک مدیر نمونه استانی و 8 استان برتر را در طرح تکریم ارباب رجوع معرفی نماید. بیمه ایران در سال 81 موفق شد فعالیت های خود را به سطح استانداردهای بین المللی ارتقاء دهد و پس از بررسی عملکرد این شرکت از سوی موسسات استاندارد جهانی برای اولین بار در کشور موفق به اخذ رتبة بین المللی  گردید. همچنین دریافت گواهی PSC استاندارد خدمات و کیفیت محصولات و اخذ گواهی ISO-9001 سال 2000 تأیید دیگری است بر جایگاه بین المللی بیمه ایران در منطقه.  فهرست مطالب مقدمه ………………………………. 1 تاریخچه بیمه ایران (شركت سهامی بیمه ایران). 1 تاریخچة بیمه در ایران…………………. 2 فصل اول : بیمه چیست؟ بخش اول: تعریف واژه بیمه؟……………… 6 بخش دوم: موارد فسخ و انفساخ قرارداد بیمه… 6 بخش سوم: متن كامل قانون بیمه مصوب سال 1316 معاملات بیمه   10 فصل دوم: بیمه های اتومبیل بخش اول: بیمه شخص ثالث……………….. 15 توضیحات مهم…………………………. 16 مدارك لازم مورد نیاز و شرایط رسیدگی به پرونده های خسارت شخص ثالث…………………………………… 17 بخش دوم: بیمه سرنشینان اتومبیل………… 18 توضیحات مهم…………………………. 19 مدارك مورد نیاز پرونده های خسارت سرنشین… 19 بخش سوم: بیمه بدنه اتومبیل……………. 20 خطرات تبعی و تكمیلی………………….. 21 مدارك مورد نیاز برای دریافت خسارت بدنه…. 22 بخش چهارم: شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل.. 23 شرایط مخصوص بیمه های تكمیلی بدنه اتومبیل.. 29 گزیده ای از شرایط عمومی و خصوصی بیمه اتومبیل 30 فصل سوم: بیمه آتش سوزی بخش اول: تاریخچة بیمه آتش سوزی………… 31 موضوع بیمه آتش سوزی………………….. 32 آتش سوزی چیست؟………………………. 34 بخش دوم: انواع خطرهای تحت پوشش در بیمه های آتش سوزی مشخصات خطرهای اصلی و تبعی…………….. 34 تعریف آتش سوزی………………………. 36 بخش سوم: شرایط بیمه نامة آتش سوزی شرایط عمومی…………………………. 38 فسخ بیمه نامة آتش سوزی……………….. 41 شرایط خصوصی شرایط ویژه الحاقیه………… 44 بخش چهارم: نحوة تنظیم و آنالیز بیمه نامه نحوة محاسبه حق بیمه………………….. 46 پرداخت خسارت در بیمة آتش سوزی…………. 48 فصل چهارم: بیمه باربری (حمل و نقل كالا) بخش اول: بیمه حمل و نقل دریایی كلیات………………………………. 50 قرارداد بیمه دریایی………………….. 51 بیمه نامة دریایی…………………….. 53 بیمه نامه های حمل و نقل………………. 57 بخش دوم: قرارداد بیمه حمل و نقل كالا بیمه بدنة كشتی………………………. 62 محدودیت پوشش………………………… 63 كارشناسی در بیمة حمل و نقل دریایی……… 68 باشگاههای حمایت و جبران خسارت (پی اند آی). 73 بخش سوم: بیمه حمل و نقل زمینی حمل و نقل در خشكی……………………. 73 حمل و نقل داخلی (توزیع كالا)…………… 74 مراحل اجرایی واردات كالا………………. 75 بیمه های باربری……………………… 79 انواع خطرات تحت پوشش…………………. 82 خطرهای مورد تعهد…………………….. 83 الحاقیه های مربوط به بیمه نامه های وارداتی 85 خسارت – خسارت همگانی و هزینه های نجات….. 91 عملیات نجات و هزینه های مربوطه………… 92 بازیافت در خسارت باربری………………. 95 بارنامة دریایی………………………. 96 چند نكته در خصوص بیمه نامه های صادراتی و داخلی  100 متن كالای دست دوم……………………. 101 متن توتا لاس………………………… 101 متن تخفیف كانتینر…………………… 101 متن موتورلنج……………………….. 101 متن ترانزیت ……………………….. 101 نرخ های اضافی………………………. 101 متن فلد……………………………. 102 بیمه نامة باربری هوایی دریایی خشكی (صادرات و واردات) 102 بخش چهارم: شرایط عمومی………………. 103 بخش پنجم: بیمه هواپیما………………. 107 قانون بیمه هواپیما………………….. 108 اشخاص ثالث…………………………. 109 انواع بیمه هوپیما…………………… 109 بخش ششم: شرایط بیمه گران كالا شرایط A,B,C مجموعه شرایط A…………………….. 116 مجموعه شرایط B…………………….. 116 مجموعه شرایط C…………………….. 121 فصل پنجم: بیمه های اشخاص بخش اول: مفاهیم بنیادی بیمه های اشخاص علل پیدایش، گسترش و تكامل بیمه های اشخاص. 126 اصول قرارداد های بیمه های اشخاص………. 129 تعاریف جدول مشخصات …………………. 130 جدول مشخصات………………………… 133 شرایط عمومی………………………… 134 شرایط خصوصی………………………… 135 انواع اصلی بیمه های اشخاص……………. 136 بخش دوم: بیمه های عمر و مستمری انواع بیمه های عمر………………….. 137 بیمه ی عمر خطر فوت ساده (عمر ساده زمانی). 137.. صور مختلف بیمه های خطر فوت ساده زمانی…. 138 نمونه جدول حق بیمه سالیانه در عمر زمانی برای سرمایه 1000 ریال (انفرادی)………………………….. 139 موارد استفاده ی بیمه های عمر زمانی (به شرط فوت) 141 بیمه عمر به شرط حیات………………… 141 بیمه تمام عمر………………………. 142 بیمه تمام عمر بازپرداخت حق بیمه در تمام طول قرارداد 143 بیمه تمام عمر بازپرداخت حق بیمه ی محدود.. 143 نمونه ای از جدول حق بیمه مختلط خطر فوت به شرط حیات  148 انواع مختلف بیمه های مختلط پس انداز…… 148 بیمه های مستمری…………………….. 150 انواع بیمه های مستمری……………….. 152 بخش سوم: بیمه های حوادث و درمانی بیمه های حوادث……………………… 158 اصول بیمه گری بیمه های حادثه…………. 163 عوامل موثر در بیمه گری بیمه های حادثه…. 164 بیمه های درمانی…………………….. 166 بخش چهارم: بیمه های گروهی علل پیدایش، گسترش و تكامل بیمه های گروهی 171 بیمه های عمر زمانی گروهی (به شرط فوت)…. 172 بیمه های عمر زمانی مانده بدهكار………. 176 بیمه های حوادث گروهی………………… 177 بیمه های درمانی…………………….. 181 انواع قراردادهای بیمه های درمانی……… 183 بیمة درمان گروهی در ایران……………. 185 استثنائات بیمه‌های درمانی…………….. 186 عوامل موثر در بیمه گری بیمه های گروهی عمر و حادثه   187 عوامل موثر در بیمه گری بیمه های گروهی درمانی 191 بخش پنجم : شرایط خصوصی بیمه حوادث تحصیلی. 192 بخش ششم : بیمه مسافران خارج از كشور (AGSA) آگسا 195 بخش هفتم : شرایط عمومی بیمه حوادث شخصی گروهی 203 فصل ششم: بیمه های مسئولیت بخش اول: بیمه های مسئولیت مدنی از دیدگاه قانون  211 مبانی مسئولیت مدنی………………….. 231 بیمه مسئولیت مدنی…………………… 214.. بخش دوم: انواع بیمه های مسئولیت مدنی بیمه مسئولیت كارفرما در مقابل كاركنان…. 214 بیمه مسئولیت عمومی………………….. 215 بیمه مسئولیت تولید كنندگان كالا……….. 215 بیمه مسئولیت حرفه ای………………… 215..     بیمه مسئولیت قراردادی……………….. 216 بخش سوم: بیمه نامة مسئولیت مدنی كارفرما در مقابل كاركنان 216 نحوة صدور بیمه نامه…………………. 220 بیمه نامه مسئولیت مدنی كارفرما در مقابل كاركنان 222 شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی كارفرما در برابر كاركنان  223 بخش چهارم: بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی   226  نحوة صدور بیمه نامه………………… 229 بیمه نامة مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی 232 شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی………………………………….. 233 بخش پنجم: بیمه مسئولیت فنی بیمارستان….. 235 مشخصات بیمه نامه……………………. 236 نحوة صدور بیمه نامه…………………. 237 شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت حرفه ای  پزشكان   240 بخش ششم: بیمه مسئولیت كالا……………. 242 بیمه مسئولیت حرفه ای………………… 243 بیمه مسئولیت دارندگان وسیله ی نقلیه در مقابل شخص ثالث    245 فصل هفتم: بیمه های مهندسی بخش اول :  بیمه نامه‌های مهندسی در یك نگاه 255 مفهوم تمام خطر در بیمه های مهندسی AllRisk. 258 ویژگی های بیمه های تمام خطر مهندسی نسبت به سایر رشته های بیمه 258 بخش دوم: انواع بیمه های مهندسی بیمه تمام خطر پیمانكاران یا مقاطعه كاران یا ساختمانی 260 اجزاء تشكیل دهنده یك پیمان یا قرارداد…. 261 موارد مهم شناخت یك بیمه نامه…………. 262 موارد پوشش بیمه ای بیمه نامه CAR…….. 263 استثنائات………………………….. 265 مراحل صدور بیمه نامه تمام خطر پیمانكاران 269 جدول مشخصات بیمه نامه تمام خطر پیمانكاران 281 بخش سوم: بیمه تمام خطر نصب…………… 283 موضوع مورد بیمه…………………….. 283 ویژگی های بیمه ی تمام خطر نصب………… 284 پرداخت و تصفیة خسارت………………… 285 بخش چهارم: 1- بیمه ماشین آلات…………. 286 2) بیمه عدم النفع ماشین آلات………….. 290 3) بیمه ی ماشین آلات ساختمانی…………. 293 بخش پنجم: نسل های قدیم و جدید بیمه های مهندسی   296 تعاریف…………………………….. 297 بیمه ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی…….. 298 بیمه تمام خطر كامپیوتر………………. 299 بیمه ولتاژ پایین و تجهیزات الكترونیكی…. 300.. بیمه فاسد شدن كالا در سردخانه…………. 300 بیمه سازه های تكمیل شده……………… 301 فصل هشتم: بیمه های زیان پولی بخش اول: بیمه ی اعتبار………………. 303 بخش دوم: بیمه ی تضمین……………….. 307 بخش سوم: بیمه ی عدم النفع……………. 312 فصل نهم: ضمائم منابع و مآخذ

 • مختصری از بیوگرافی استانلی كوبریك كارگردان سینما

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مختصری از بیوگرافی استانلی كوبریك كارگردان سینما,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,مختصری از بیوگرافی استانلی كوبریك كارگردان سینما دانلود فایل دانلود مختصری از بیوگرافی استانلی…

 • پرسشنامه رهبری

  پرسشنامه رهبری دانلود فایل پرسشنامه رهبری هدف: تعیین سبک رهبری مدیران با توجه به دو بعد انسان گرایی و وظیفه گرایی. ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) : تعداد گویه ها :       تعداد مولفه :     روایی و…

 • مقاله مدیریت نوین و توسعه پایدار

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,مقاله مدیریت نوین و توسعه پایدار دانلود فایل مقاله مدیریت نوین و توسعه پایدار در 46 صفحه ورد…

 • پرسشنامه سنجش رضایت مشتری شرکت بهران

  پرسشنامه سنجش رضایت مشتری شرکت بهران دانلود فایل پرسشنامه سنجش رضایت مشتری شرکت بهران

 • گزارش کارآموزی پروژه احداث نیروگاه زباله سوز

  احداث,پروژه,دانلود گزارش کارآموزی پروژه احداث نیروگاه زباله سوز,زباله سوز,کاراموزی پروژه احداث نیروگاه زباله سوز,کارورزی پروژه احداث نیروگاه زباله سوز,گزارش کارآموزی پروژه احداث نیروگاه زباله سوز,گزارش کاراموزی پروژه احداث نیروگاه زباله سوز,نیروگاه دانلود فایل گزارش کارآموزی پروژه احداث نیروگاه زباله سوز…

 • كاربرد اسكوربیك اسید در صنایع غذایی و دارویی

  كاربرد اسكوربیك اسید در صنایع غذایی و دارویی دانلود فایل كاربرد اسكوربیك اسید در صنایع غذایی و دارویی چكیده : خواص احیاكنندگی اسكوربیك اسید یك پدیده شناخته شده است كه كاربرد بسیار زیادی بعنوان معرف آنتی اكسیدان در غذاها و…

 • موتور های الکتریکی (آسنکرون-یونیورسال-قطب چاکدار ) و عیب یابی ورفع عیب موتورهای مذکور

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود تحقیق موتور های الکتریکی (آسنکرونیونیورسالقطب چاکدار ) و عیب یابی ورفع عیب موتورهای مذکور,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,موتور های الکتریکی (آسنکرون-یونیورسال-قطب چاکدار…

 • پروژه حسابداری اموال، ماشین آلات و تجهیزات

  پروژه حسابداری اموال، ماشین آلات و تجهیزات,حسابداری,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,مدیریت دانلود فایل دانلود پروژه حسابداری اموال، ماشین آلات و تجهیزات داراییهایی كه در روال…

 • مقاله بررسی جامع افت تحصیلی دانش آموزان

  پروژه بررسی جامع افت تحصیلی دانش آموزان,تحقیق بررسی جامع افت تحصیلی دانش آموزان,دانلود تحقیق بررسی جامع افت تحصیلی دانش آموزان,مقاله بررسی جامع افت تحصیلی دانش آموزان دانلود فایل مقاله بررسی جامع افت تحصیلی دانش آموزان در 65 صفحه ورد قابل…

 • پایان نامه عروسكهای تك فریم (تئاتر)

  پایان نامه عروسك,پایان نامه عروسكهای تك فریم,پایان نامه عروسكهای تك فریم (تئاتر) دانلود فایل پایان نامه عروسكهای تك فریم (تئاتر) پیشگفتار اولین نمودهای آفرینش هنری در سپیده دم تمدن انسانی و با اولین گامهای بشر ابتدایی بنیان گرفت، برخی هم…

 • تحقیق تجلی تعزیه در فیلم مسافران اثر بهرام بیضایی

  تحقیق تجلی تعزیه در فیلم مسافران اثر بهرام بیضایی دانلود فایل تحقیق تجلی تعزیه در فیلم مسافران اثر بهرام بیضایی چكیده: وجه مشخص آثار بهرام بیضایی به عنوان نمایشنامه نویس، فیلمنامه نویس، محقق، كارگردان متاتروینی، نگرش فلسفی در فضای تئاتر…

 • پایان نامه بررسی مجموعه ورزشی جوانان

  پایان نامه بررسی مجموعه ورزشی جوانان,پروژه بررسی مجموعه ورزشی جوانان,تحقیق بررسی مجموعه ورزشی جوانان,دانلود پایان نامه بررسی مجموعه ورزشی جوانان,مقاله بررسی مجموعه ورزشی جوانان دانلود فایل پایان نامه بررسی مجموعه ورزشی جوانان در 75 صفحه ورد قابل ویرایش  فوتبال 1-1-4-…

 • بررسی حقوقی ـ زیست محیطی پارک های ملی ایران

  بررسی حقوقی ـ زیست محیطی پارک های ملی ایران,بررسی حقوقی پارک های ملی ایران,بررسی محیطی پارک های ملی ایران دانلود فایل بررسی حقوقی ـ زیست محیطی پارک های ملی ایران چکیده انهدام و تخریب مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط…

 • مقاله تاریخچه حسابداری

  مقاله تاریخچه حسابداری دانلود فایل حسابداری از دیروز تا امروز شاید زمانی كه لوكاپاچولی درسال 1494 میلادی پایه های اصلی حسابداری را در اروپا بنا می كرد حتی گمان نمی كرد كه روزی حسابداری تا این حد پیشرفت كند. اگر…

 • مقاله روشهای مكانیكی جلوگیری از بارداری

  مقاله روشهای مكانیكی جلوگیری از بارداری دانلود فایل مقاله روشهای مكانیكی جلوگیری از بارداری دستگا ههای پیشگیری از بارداری داخل رحمی(IUD ) از ابتدای این قرن,تلاشهایی به عمل آمد تاوسیله ای ساخته شود  تا با قرار دادن آن در رحم…

 • دانلود پاورپوینت مدیریت منابع انسانی (فصل دهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان)

  انتخاب,ترک خدمت و انفصال,توجیه و راهنمایی,حرکت,دانلود پاورپوینت فصل دهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر علی رضائیان با عنوان مدیریت منابع انسانی,دانلود پاورپوینت مدیریت منابع انسانی (فصل دهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان),فراگرد مدیریت منابع انسانی,کارمندیابی,گامهای فراگرد برنامه ریزی…

 • مشاوره و روان درمانی مراجع محوری کارل راجرز

  روان درمانی مراجع محوری کارل راجرز,مشاوره و روان درمانی مراجع محوری کارل راجرز,مشاوره و روان درمانی مشاوره دانلود فایل مشاوره و روان درمانی مراجع محوری کارل راجرز 36 صفحه فایل ورد همراه با منابع پایانی *ضمیمه به همراه فایل پاورپوینت…

 • مقاله جستاری در گرایش و پیدایش شیعه

  پروژه جستاری در گرایش و پیدایش شیعه,تحقیق جستاری در گرایش و پیدایش شیعه,دانلود تحقیق جستاری در گرایش و پیدایش شیعه,مقاله جستاری در گرایش و پیدایش شیعه دانلود فایل مقاله جستاری در گرایش و پیدایش شیعه در 24 صفحه ورد قابل…

 • مقاله بررسی ارتباط بین اضطراب و ورزش

  مقاله بررسی ارتباط بین اضطراب و ورزش دانلود فایل مقاله بررسی ارتباط بین اضطراب و ورزش فهرست: نقش ورزش در کاهش اضطراب تاثیر اضطراب‌ بر عملكرد ورزشی‌ ملاحظات‌ بنیادی‌    روانشناسی ورزشی اثرات ورزش بر سلامت روان ================= نقش ورزش…

 • پایان نامه حجاب و پوشش در عصر صفوی

  پایان نامه حجاب و پوشش در عصر صفوی دانلود فایل پایان نامه حجاب و پوشش در عصر صفوی چکیده در بیشتر کتاب های تاریخ ایران کمتر به نکات ریز زندگانی مردم توجه شده بلکه بیشتر به رویدادهای تاریخی پرداخته شده…

 • پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان ایرانی (IARS) گالونه و همکاران (2000)

  پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان ایرانی (IARS) گالونه و همکاران (2000) دانلود فایل پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان ایرانی (IARS) گالونه و همکاران (2000) توضیح : ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) : تعداد گویه ها : تعداد مولفه :   روایی و پایایی :  …

 • مقاله آشنایی با معماران جهان و آثار آنان

  مقاله آشنایی با معماران جهان و آثار آنان دانلود فایل مقاله آشنایی با معماران جهان و آثار آنان فهرست: معماری‌ اسلامی‌ در ایران‌ جایزه معماری‌ نمایشگاه فرانكفورت‌ آشنایی با تالار معماران جهان شاخص‌ترین بخش معمارانه‌ آشنایی با تالارهای معماران نقد…

 • طرح توجیهی تولید فیلترهای از بین برنده بوهای نامطبوع و باکتریها در محیط شهری

  طرح توجیهی تولید فیلترهای از بین برنده بوهای نامطبوع و باکتریها در محیط شهری دانلود فایل طرح توجیهی تولید فیلترهای از بین برنده بوهای نامطبوع و باکتریها در محیط شهری خلاصه طرح نام محصول تولید فیلترهای نانویی موارد کاربرد از…

 • ارث زن از منظر فقه امامیه و شافعی و حقوق موضوعه ایران

  ارث زن از منظر فقه امامیه و شافعی و حقوق موضوعه ایران,پایان نامه کارشناسی ارشد ارث زن از منظر فقه امامیه و شافعی و حقوق موضوعه ایران,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود…

 • مقاله فواره ها و بررسی در معماری

  تحقیق فواره در معماری,مقاله فـــواره هـــا,مقاله فواره ها و بررسی در معماری دانلود فایل بخشهایی ازمتن: فواره در معماری شرکت Wet Design همچنین فواره جذابی را در هتل بلاژیو واقع در لاس وگاس طراحی و نصب کرده است که در…

 • گزارش کاراموزی مهندسی صنایع و سیستم ها

  دانلود گزارش کارآموزی مهندسی صنایع و سیستم ها,سیستم,صنایع,کاراموزی مهندسی صنایع و سیستم ها,کارورزی مهندسی صنایع و سیستم ها,گزارش کاراموزی مهندسی صنایع و سیستم ها,مهندس دانلود فایل 1

 • پایان نامه ارائه الگویی بمنظور افزایش دقت برآورد نرخ تقریبی ریسك بیمه

  پایان نامه ارائه الگویی بمنظور افزایش دقت برآورد نرخ تقریبی ریسك بیمه دانلود فایل پایان نامه ارائه الگویی بمنظور افزایش دقت برآورد نرخ تقریبی ریسك بیمه چكیده از زمان شروع  بکار گیری ، روش RBI در سطح شرکت های بین…

 • پایان نامه بررسی اثرات تنش خشكی در مراحل انتهایی رشد بر صفات زراعی و شاخص‌های رشد ارقام بهاره كلزا

  اثرات تنش خشكی در مراحل انتهایی رشد بر صفات زراعی و شاخص‌های رشد ارقام بهاره كلزا,بررسی اثرات تنش خشكی در مراحل انتهایی رشد بر صفات زراعی و شاخص‌های رشد ارقام بهاره كلزا,پایان نامه بررسی اثرات تنش خشكی در مراحل انتهایی…

 • پایان نامه مبانی و مستندات قرآنی و روائی نظام فلسفی سهروردی (شیخ اشراق)

  پایان نامه مبانی و مستندات قرآنی و روائی نظام فلسفی سهروردی (شیخ اشراق) دانلود فایل پایان نامه مبانی و مستندات قرآنی و روائی نظام فلسفی سهروردی (شیخ اشراق) شایان ذکر این که نظر به گستردگی موضوع و تفرق و پراکندگی…

 • تحقیق و بررسی حراج

  بررسی حراج,تحقیق حراج,تحقیق و بررسی حراج,دانلود تحقیق و بررسی حراج,مقاله حراج دانلود فایل تحقیق و بررسی حراج مقدمه انسان‌ها به جهت خلقت دو بعدی خود خواسته‌های متفاوتی دارند. در بعد جسمانی انسان دارای خواسته‌های مادی است. این علاقه‌های انسان با…

 • پایان نامه اهمیت نسبی ابعاد كیفیت مواجهه خدمت و كیفیت خدمت در رضایت مشتریان بانك ملت

  پایان نامه اهمیت نسبی ابعاد كیفیت مواجهه خدمت و كیفیت خدمت در رضایت مشتریان بانك ملت دانلود فایل [1]

 • سمینار برق بررسی مقایسه ایی انواع روش های طراحی اتوپایلوت اجسام پرنده

  سمینار برق بررسی مقایسه ایی انواع روش های طراحی اتوپایلوت اجسام پرنده دانلود فایل سمینار برق بررسی مقایسه ایی انواع روش های طراحی اتوپایلوت اجسام پرنده چکیده: سیستم کنترل واتوپایلوت بی شک یکی از بخش های با اهمیت اجسام پرنده…

 • مقاله پروتکل ها و dns

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود مقاله پروتکل ها وdns,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,مقاله پروتکل ها و dns دانلود فایل دانلود مقاله پروتکل ها و dns آموزش  DNS. 1 تاریخچه…

 • مبانی نظری پایان نامه علوم تربیتی درباره اضطراب رایانه

  مبانی نظری پایان نامه علوم تربیتی درباره اضطراب رایانه دانلود فایل مبانی نظری پایان نامه علوم تربیتی درباره اضطراب رایانه در 20 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری…

 • طرح توجیهی طلا و جواهر سازی

  پروژه کارافرینی طلا و جواهر سازی,توجیه اقتصادی طلا و جواهر سازی,جواهر سازی,دانلود پروژه طلا و جواهر سازی,دانلود کارآفرینی طلا و جواهر سازی,طرح توجیه فنی طلا و جواهر سازی,طرح توجیهی طلا و جواهر سازی,طلا,کارآفرینی طلا و جواهر سازی دانلود فایل طرح…