پایان نامه وظایف دال و معیارهای گزینش مسئولین طبقات مختلف اجتماع از دیدگاه نهج البلاغه

پایان نامه وظایف دال و معیارهای گزینش مسئولین طبقات مختلف اجتماع از دیدگاه نهج البلاغه,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه وظایف دال و معیارهای گزینش مسئولین طبقات مختلف اجتماع از دیدگاه نهج البلاغه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی

دانلود فایل

دانلود پایان نامه وظایف دال و معیارهای گزینش مسئولین طبقات مختلف اجتماع از دیدگاه نهج البلاغه این پایان نامه با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد فهرست چکیده:   ۱ مقدمه :   ۴ بخش اول :   ۶ کلیات بخش   ۶ الف : توضیح واژه های کلیدی   ۶ فصل دوم   ۸ معرفی نهج البلاغه فیض الاسلام   ۸ بخش دوم :   ۱۱ فصل اول : اساسی ترین اهداف و وظایف حکومت اسلامی‌   ۱۱ فصل دوم : صفات و مشخصات والیان   ۱۳ فصل سوم : وظایف کلی والیان در برابر مردم   ۱۴ خطوط اصلی وظایف :   ۱۴ بخش دوم   ۲۰ خواص و مشخصات ایشان و وظایف والی در ارتباط با آنان   ۲۰ وظایف والیان در قبال عیوب مردم :   ۲۱ فصل چهارم : وزرا و مشاوران حکومت   ۲۲ فصل پنجم : حقوق ملت   ۲۵ اصول کلی :   ۲۵ شناخت طبقات جامعه :    ۲۷ اهداف و مأموریت های ارتش اسلامی‌:   ۲۸ نیاز طبقات جامعه به یکدیگر :   ۲۸ وظایف والی در ادای حقوق طبقات جامعه :   ۲۹ فصل ششم – ارتش اسلامی‌و انتخاب فرماندهان   ۳۰ انتخاب فرماندهان ارتش :   ۳۰ وظایف والی نسبت به ارتش و فرماندهان :   ۳۱ مشخصات عالی ترین فرماندهان ارتش :   ۳۲ فصل هفتم : وظایف متقابل والی و مردم   ۳۲ فصل هشتم : مرجع اصلی حل اختلافات   ۳۴ فصل نهم : قاضیان عدالت   ۳۵ نحوة تعیین و صفات قاضیات :   ۳۵ وظایف والی نسبت به قاضیان :   ۳۷ فصل دهم : کارمندان و کارگزاران دولت    ۴۱ طریقة انتخاب و صفات کارمندان و کارگزاران دولت :   ۴۱ وظیفة والی نسبت به کارمندان و کارگزاران :   ۴۲ فصل یازدهم : بازرسی و بازرسان کشور   ۴۲ فصل دوازدهم : مالیات ، بیت المال و مالیات دهندگان   ۴۷ طریقة گرفتن بیت المال   ۴۹ حفظ و نگهداری بیت المال   ۵۳ موارد مصرف بیت المال   ۵۴ تقسیم عادلانه بیت المال   ۵۵ خیانت در بیت المال   ۵۸ فصل سیزدهم : دبیران و نویسندگان امور دولتی و کشوری ( وزیران و مشاوران عالی رتبه )    ۶۲ مجریان امور اقتصادی :   ۶۴ نظارت مستقیم دولت بر حسن جریان اقتصاد کشور :   ۶۵ محرومان جامعه :   ۶۶ وظایف والی نسبت به محرومان :   ۶۶ فصل شانزدهم : دادرسی مستقیم مردم در مقابل والی   ۷۱ فصل هفدهم : وظایفی که والی شخصاً عهده دار آنهاست   ۷۳ فصل هجدهم : نظارت مستقیم والی و زمامدار بر مسائل جاری مملکت   ۷۴ فصل نوزدهم : والی وخاندان و نزدیکان او   ۷۶ فصل بیستم : وظیفة والی در قبال اتهاماتی که به او نسبت می‌دهند   ۷۷ فصل بیست و یکم : قراردادها و پیمانهای صلح   ۷۸ خطوط اصلی پیمانها :   ۷۸ پیمانهای صلح :   ۷۸ فصل بیست و دوم : خطوط اصلی وظایف فردی و اجتماعی والی   ۸۱ فصل بیست و سوم : دعا و طلب عدالت و شهادت   ۸۵ بخش سوم :   ۸۶ فصل اول : معیارهای گزینش قرآنی   ۸۶ فصل دوم: چهارده ویژگی عمده مدیران و فرماندهان   ۸۸ ۱ – ایمان به هدف   ۸۸ ۲  و ۳ – « علم » و « قدرت »   ۹۱ ۴ – امانت و درستکاری   ۹۴ ۵ – صداقت و راستی   ۱۰۰ ۶ – حسن سابقه   ۱۰۲ ۷ – وراثت صالحه   ۱۰۴ ۸ – سعه صدر   ۱۰۷ ۹ – دلسوزی و عشق به کار   ۱۰۹ ۱۰ – تجربه و آزمودگی   ۱۱۱ ۱۱ –  شجاعت و قاطعیت   ۱۱۲ ۱۲ – عدالت و دادگری   ۱۱۵ ۱۳ – پایگاه مردمی‌   ۱۱۸ ۱۴ – پای بند بودن به اصول و ضوابط   ۱۲۰ فصل سوم : ویژگیهای پنجگانه فرمانده بزرگ اسلام   ۱۲۴ نتیجه گیری :   ۱۲۹ فهرست منابع :   ۱۳۱ چکیده: از آنجا که بعد از رسول خدا (ص) از جمع ائمه معصومین (ع) تنها حضرت علی (ع) موفق به تشکیل حکومت اسلامی‌شده است لذا این حکومت نمونه و سرمشق خوب برای همه عدالت خواهان و مدعیان حکومت دینی است تا با اقتدا به آن امام همام بتوانند حداقل در راه آن حضرت هر چند اندک حرکت کنند چرا که ایشان خود فرموده اند « که عمل کردن مانند من ممکن نیست » اما حرکت در مسیر ایشان آرزوی است که بر دل هر عدالت خواهی نقش بسته است لذا در این مقاله تلاش شده است با بهره برداری اندک از آیات کریم قرآن و با اتکای بیشتر بر فرمایشات مولا و اشاره کوتاهی به اساسی ترین اهداف و وظایف حکومت اسلامی‌شامل : ۱ – جمع آوری مالیات‌های کشور ۲ – جهاد و مبارزه پیگیر با کلیه دشمنان ( ائم از داخلی و خارجی ) ۳ – تنظیم برنامه و اقدام جدی برای ایجاد جامعه صالح ۴ – تنظیم برنامه و اقدام برای عمران و آبادانی شهرها اشاره برای رسیدن به این اهداف به مشخصات افرادی که باید این مهم را به انجام برسانند شامل ۹ صفت از جمله: پروا پیشه بودن در برابر خداوند، مقدم داشتن اطاعت خداوند برهرطاعتی، تسلط برهوای نفس و پیروی از اوامر خداوند که در قرآن آمده است. پیروی کند آنچه را که خداوند در کتابش قرآن به آن امر کرده است. بر هوای نفس مسلط باشد و …. بیان شده است و سپس وظایف والیان در برابر مردم شامل : خطوط اصلی وظایف از جمله : قلب خود را برای مردم سرشار از رحمت کند .در مورد ایشان ، دوستی و لطف داشته باشد و …. و سپس وظایف والیان در قبال عیوب مردم از جمله: عدم تلاش برای کشف عیوب و رازهای مردم که پنهان است، دورکردن کینه دشمنی نسبت به مردم از قلب خود، و …. در ادامه درخصوص شناخت طبقات اجتماع شامل: لشکریان ، امیران و نویسندگان ، قاضیان ، کارمندان ، مالیات دهندگان ، بازرگانان ، طبقه محروم و سپس وظایف والی نسبت به هر یک از طبقات ذکر شده و مشخصات و صفات هر یک از طبقات به طور مشروح ارائه شده ست و سپس به وظایفی که والی شخصاًًَ عهده دار آنهاست به همراه مواردی که لازم است والی مستقیماً نظارت کند و در پایان این بخش وظایف فردی و اجتماعی والی ارائه شده است در بخش دوم با استفاده از قرآن مجید معیارهای گزینش مدیران و فرماندهان در قرآن مجید شامل ایمان به هدف ، علم و قدرت ، امانت داری و درستکاری ، صداقت و راستی ،‌ وراثت صالحه ، سعه صدر ، دلسوزی و عشق به کار ،‌ تجربه و آزمودگی ، شجاعت  و قاطعیت عدالت و دادگری ، پایگاه مردمی‌، پای بند بودن به اصول و ضوابط و انتها ویژگیهای پنجگانه فرمانده بزرگ اسلام حضرت ختمی‌مرتبت پیامبر اکرم ( ص) که درآیه ۱۲۸ سوره توبه آمده است ارائه شده و در پایان نتیجه گیری مبنی بر اینکه مهمترین عامل و موثرترین عامل کارگزاران نظام می‌باشند زیرا احکام الهی فاقد نقص و عیب بوده لذا در صورت اجر سعادت بشری تأمین خواهد شد، لیکن اجرا کنندگان این احکام هستند که می‌توانند در اجرای آن اگر از شرایط لازم برخوردار باشند موفق شده و در غیر اینصورت باید شاهد رخت بر بستن عدالت و برقراری ظلم و تبعیض در جامعه بود . زیرا بی عدالتی نتیجه ای جز دوری مردم از نظام و عدم موفقیت نظام اسلامی‌چیزی به همراه نخواهد داشت با این تفاوت که عدم موفقیت نظام را در این مرحله دیگر به کارگزاران نسبت نداده بلکه ریشه عدم موفقیت ( را با توجه به تبلیغات فعل حاکم بر جهان ) را در ناکارآمدی نظام اسلامی‌خواهند داشت. ضمناً کلید واژه های این بحث شامل :

 • طرح توجیهی تولید و بسته بندی ماست پاستوریزه به ظرفیت 800 تن در سال

  طرح توجیهی تولید و بسته بندی ماست پاستوریزه به ظرفیت 800 تن در سال دانلود فایل 800 تن در سال تهیه شده در سال 1385 طرح توجیهی تولید و بسته بندی ماست پاستوریزه به ظرفیت بسمه تعالی وزارت تعاون معاونت…

 • مقاله جامعه پذیری و روشها و انواع جامعه شناسی

  تقسیم بندی جامعه شناسی,مقاله جامعه پذیری و روشها و انواع جامعه شناسی دانلود فایل مقاله جامعه پذیری و روشها و انواع جامعه شناسی مطالب: جامعه پذیری انسان تأثیر عوامل طبیعی و ارثی در جامعه پذیری، تأثیر خصوصیتهای نژادی و محیط…

 • روستاها در خوزستان

  روستاها در خوزستان دانلود فایل روستاها در خوزستان  نظام استقرار - شكل بافت روستاهای نو كوچه ها مراكز تجمع در استان خوزستان در دو منطقة كوهستان و جلگه قواعد متفاوتی نظام استقرار روستا را تبیین می كنند. همواری سطح جلگه…

 • ربایش (حذف) SO2 در یک بستر بسته بندی شده دوّار در مقیاس پایلوت

  ربایش (حذف) SO2 در یک بستر بسته بندی شده دوّار در مقیاس پایلوت دانلود فایل نمونه چکیده  جذب SO2 از یک مخلوط گاز با یک محلول مبتنی بر آمونیاک با استفاده از یک جریان مخالف با بستر  بسته­بندی شده دوار…

 • پایان نامه تجزیه و تحلیل کودک آزاری

  پایان نامه تجزیه و تحلیل کودک آزاری دانلود فایل پایان نامه تجزیه و تحلیل کودک آزاری بخشهایی از متن: مقدمه: مراقبت برای رشد اولیه و تكامل كودكان خردسال، راه‌گشای زندگی آنان در آموزش، خوداتكایی و زندگی مستقل در آینده است.…

 • سوپرجاذبه های آب

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود مقاله سوپرجاذبه های آب,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,سوپرجاذبه های آب,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود مقاله سوپرجاذبه های آب بصورت فایل ورد قابل ویرایش و آماده…

 • مقاله ورزش از نظـر اسـلام

  مقاله ورزش از نظـر اسـلام دانلود فایل [4]

 • پایان نامه بررسی فقهی مستشاران زن در لایحه ی جدید قانون حمایت از خانواده و قانون سابق

  بررسی فقهی مستشاران زن,بررسی فقهی مستشاران زن در لایحه ی جدید قانون حمایت از خانواده و قانون سابق,پایان نامه بررسی فقهی مستشاران زن در لایحه ی جدید قانون حمایت از خانواده و قانون سابق,پایان ‌نامه كارشناسی ارشد در رشته حقوق…

 • طرح توجیهی تولید انواع آجر ساختمانی با تکنولوژی روز

  طرح توجیهی تولید انواع آجر ساختمانی با تکنولوژی روز دانلود فایل طرح توجیهی تولید انواع آجر ساختمانی با تکنولوژی روز خلاصه مشخصات طرح نام محصول آجر ساختمانی ویژگی محصول یا طرح وجود مواد اولیه ارزان و کافی – استفاده فراوان…

 • اسناد هویتی

  اسناد هویتی,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه رشته حقوق اسناد هویتی,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود جزوه آموز,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات دانلود فایل  اسناد هویتی …

 • پایان نامه بررسی نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی

  پایان نامه بررسی نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی,پروژه بررسی نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی,پیشرفت,تاثیر,تحقیق بررسی نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی,توسعه,دانلود پایان نامه بررسی نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی,صنعتی,كشاورزی,مقاله…

 • مبانی نظری فصل دوم پایان نامه روانشناسی درباره نارسایی هیجانی

  پیشینه پژوهش,فصل دوم پایان نامه,مبانی نظری پایان نامه روانشناسی درباره شخصیت,مبانی نظری پژوهش,مبانی نظری فصل دوم پایان نامه روانشناسی درباره نارسایی هیجانی دانلود فایل مبانی نظری فصل دوم پایان نامه روانشناسی درباره نارسایی هیجانی در 40 صفحه ورد قابل ویرایش…

 • پایان نامه شیوه های و گرایش های معماری در تهران

  پایان نامه شیوه های و گرایش های معماری در تهران,تاریخ معماری,تحقیق,تحقیق معماری,ترجمه,دانلود تحقیق و پژوهش معماری عامیانه و جایگاه آن در تاریخ معماری ایران,معماری عامیانه و جایگاه آن در تاریخ معماری,مقاله دانلود فایل پایان نامه شیوه های و گرایش های…

 • پروپوزال شرع به جرم در قانون مجازات اسلامی

  پروپوزال شرع به جرم در قانون,پروپوزال شرع به جرم در قانون مجازات اسلامی,جرم در قانون مجازات اسلامی,شرع به جرم در قانون مجازات دانلود فایل پروپوزال شرع به جرم در قانون مجازات اسلامی بیان مسأله اساسی تحقیق به طور كلی (شامل…

 • مقاله شاخصهای مدیران فرهنگی

  مقاله شاخصهای مدیران فرهنگی دانلود فایل مقاله شاخصهای مدیران فرهنگی موضوعات مورد بحث در این مقاله: پارادایم های مدیریت برتر در هزاره سوم مدیریت برتر شاخص مدیریت فرهنگی هم اندیشی مدیران فرهنگی و هنری در مورد مقوله اعتیاد ....................................................................... بخشهایی…

 • تحقیق کمک پایان نامه رشته حقوق با عنوان حق دفاع متهم

  تحقیق کمک پایان نامه رشته حقوق با عنوان حق دفاع متهم,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق کمک پایان نامه رشته حقوق با عنوان حق دفاع متهم,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در…

 • كارآفرینی تولید خیار شور

  كارآفرینی تولید خیار شور دانلود فایل كارآفرینی تولید خیار شور پیشگفتار كارآفرین‌ فردی‌ است‌ كه‌ ابزار تولید را به‌ منظور ادغام‌ آنها برای‌ تولید محصولات‌ قابل‌ عرضه‌ به‌ بازار، ارائه‌می‌كند (ریچارد كانتیلون‌ R. Cantillon در حدود سال‌ 1730). ـ كارآفرین‌…

 • سینتیك شیمیایی فصل یک

  سینتیك شیمیایی فصل یک دانلود فایل سینتیك شیمیایی فصل یک انواع واحدهای سرعت اثر كاتالیزگر. كاتالیزگرها اثر دما ساز و كار واكنش شیمیائی انرژی ذرات هنگام برخورد تعادل های شیمیائی تعادلهای فیزیكی شرایط تعادل تعادل شیمیائی ناهمگن تفسیر ثابت تعادل…

 • مقاله قابلیت اطمینان / پایایی

  مقاله قابلیت اطمینان / پایایی دانلود فایل مقاله قابلیت اطمینان / پایایی فهرست: كارآئی و اثربخشی كیفیت ؛ پیشران تعالی سازمانی هزینه یابی كیفیت كنترل كیفیت فراگیری (tqc) مهندسی قابلیت اطمینان تولید محصول بی عیب مدیریت كیفیت استراتژیك جمع بندی…

 • پایان نامه نقوش و خطوط روی سكه های دورة ساسانی

  پایان نامه نقوش و خطوط روی سكه های دورة ساسانی دانلود فایل پایان نامه نقوش و خطوط روی سكه های دورة ساسانی پیش گفتار به استحضار می رسانم مطالب پیش رو تحت عنوان نقوش و خطوط روی سکه های دوره…

 • مقاله درباره قیر

  دانلود مقاله قیر,مقاله بررسی قیر,مقاله درباره قیر,مقاله قیر دانلود فایل مقاله درباره قیر چکیده ی بخشهایی از مقاله: قیر قیر جسمی است كه از هیدروكربنهای مختلف تشكیل شده و این هیدروكربنها دارای وزن ملكولی بالا می باشند و دارای رنگی…

 • گزارش کاراموزی کارخانه ماشین سازی اراک

  اراک,دانلود گزارش کارآموزی کارخانه ماشین سازی اراک,کاراموزی کارخانه ماشین سازی اراک,کارخانه,کارورزی کارخانه ماشین سازی اراک,گزارش کاراموزی کارخانه ماشین سازی اراک,ماشین سازی دانلود فایل گزارش کاراموزی  کارخانه ماشین سازی اراک  در 33 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست فصل اول تاریخچه ،…

 • پایان نامه بررسی قرآن در قرآن

  پایان نامه بررسی قرآن در قرآن,پروژه بررسی قرآن در قرآن,تحقیق بررسی قرآن در قرآن,دانلود پایان نامه بررسی قرآن در قرآن,قرآن,مقاله بررسی قرآن در قرآن دانلود فایل [23]

 • پایان نامه بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و حق الزحمه های حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  پایان نامه بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و حق الزحمه های حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود فایل [3]

 • روشهای بهبود و کاربرد الگوریتم شبیه سازی تبرید

  الگوریتم شبیه سازی تبرید,خوشه بندی,داده کاوی یا شبیه سازی تبرید,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود پروژه روشهای بهبود و کاربرد الگوریتم شبیه سازی تبرید درس شبکه عصبی,دانلود فایل,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,روشهای بهبود و کاربرد الگوریتم شبیه سازی تبرید,شبکه عصبی,طبقه بندی…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش شیوه های حل تعارض (بین فردی)

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش شیوه های حل تعارض (بین فردی) دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش شیوه های حل تعارض (بین فردی) در 29 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد…

 • کارآموزی دیفرانسیل پیكان و RD - شركت صنعتی محورسازان ایران خودرو

  کارآموزی دیفرانسیل پیكان و RD - شركت صنعتی محورسازان ایران خودرو دانلود فایل کارآموزی دیفرانسیل پیكان و RD - شركت صنعتی محورسازان ایران خودرو چكیده : در كل این پروژه ما ابتدا از توضیح دربارة قسمت‌های اداری و آموزش تاریخچه…

 • پایان نامه بررسی تاثیر مواد نانویی بر خواص بتن خود متراكم

  پایان نامه بررسی تاثیر مواد نانویی بر خواص بتن خود متراكم دانلود فایل پایان نامه بررسی تاثیر مواد نانویی بر خواص بتن خود متراكم نظام نوین سیستم "مقاومتی دوامی"  جهت رسیدن به اهداف عالی در فضای مشترك و مبتنی بر…

 • ترجمه مقاله انگلیسی رشته عمران و معماری (اندرکنش خاک و سازه)

  ترجمه مقاله انگلیسی رشته عمران و معماری (اندرکنش خاک و سازه) دانلود فایل ترجمه مقاله انگلیسی رشته عمران و معماری (اندرکنش خاک و سازه) روش FEM-BEM حوزه زمانی سه بعدی غیرخطی برای مسائل اندرکنش خاک-سازه ( به همراه متن اصلی…

 • پرسشنامه شناخت و داوری نسبت به مردم

  پرسشنامه شناخت و داوری نسبت به مردم دانلود فایل پرسشنامه شناخت و داوری نسبت به مردم به همراه راهنمای تفسیر و اجرای ازمون  بسیاری از ما فکر می کنیم در قضاوت دیگران مهارت داریم و یا لااقل از توانایی خوبی…

 • داروسازی بیمارستانی داروی بیهوشی پروپوفول

  داروسازی بیمارستانی داروی بیهوشی پروپوفول دانلود فایل داروسازی بیمارستانی  داروی بیهوشی پروپوفول داروسازی بیمارستانی داروی بیهوشی پروپوفول (Propofol) C12H18O اسامی تجارتی موارد مصرف تهوع و استفراغ مقدار مصرف عوارض جانبی اثر روی سیستم قلبی عروقی احتیاط: فارماكوكنتیك پروپوفول (Propofol) C12H18O…

 • پاورپوینت Radio Frequency Identification (RFID)

  پاورپوینت Radio Frequency Identification (RFID) دانلود فایل پاورپوینت Radio Frequency Identification (RFID) دارای 20 صفحه با متون فارسی وانگلیسی و تصاویر مختلف 

 • مقاله نتایج به كارگیری آنتن پیوسته

  مقاله نتایج به كارگیری آنتن پیوسته دانلود فایل مقاله نتایج به كارگیری آنتن پیوسته 1-مطابق با Ruze، تشعشع كاذب گلبرگ فرعی، متناسب با مجذور خطای متوسط می باشد. مثلاً در یك آرایه مجزا، افزایش تشعشع كاذب، متناسب با مجذور وابستگی…

 • مقاله شهادت زن در اسلام از نظر فقهی

  بررسى فقهى شهادت زن در اسلام,مقاله شهادت زن در اسلام,مقاله شهادت زن در اسلام از نظر فقهی دانلود فایل بررسى فقهى شهادت زن در اسلام فهرست: مقدمه بخش اول: بررسى ارزش شهادت زنان، اصل عملى و دلایل عمومى عدم تساوى…

 • فلسفه زیبایی شناسی طرح نظریه های مختلف

  طرح نظریه های مختلف,فلسفه زیبایی شناسی,فلسفه زیبایی شناسی طرح نظریه های مختلف دانلود فایل [11]