پروژه کارآفرینی کارخانه تولید تیوپ آلومینیومی

آلومینیومی,پروژه کارآفرینی کارخانه تولید تیوپ آلومینیومی,پروژه کارافرینی کارخانه تولید تیوپ آلومینیومی,توجیه اقتصادی کارخانه تولید تیوپ آلومینیومی,تولید,تیوپ,دانلود پروژه کارخانه تولید تیوپ آلومینیومی,دانلود کارآفرینی کارخانه تولید تیوپ آلومینیومی,طرح توجیه فنی کارخانه تولید تیوپ آلومینیومی,طرح توجیهی کارخانه تولید تیوپ آلومینیومی,کارآفرینی کارخانه تولید تیوپ آلومینیومی,کارخانه

دانلود فایل

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید تیوپ آلومینیومی در 79 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان                                                                                شماره صفحه خلاصه طرح :………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 فصل   اول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 معرفی   محصول  و  بررسی   بازار…………………………………………………………………………………………………………………. 5 تعریف  محصول :………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 اصطلاحات  لازم   در معرفی  کامل  انواع   تیوب……………………………………………………………………………………………. 6 نرم کاری :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 دهانه  :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 پرده  دهانه  :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 کلاهک  :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 سرشانه  :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 ویژگی  های  آلومینیوم  مصرفی  :…………………………………………………………………………………………………………………… 7 جدول  1-1-  مشخصات  شیمیایی  انواع  آلومینیوم  1050  و  1070……………………………………………………………. 7 مطالعه  بازار  :……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 بطور کلی  سهم  بازار  قابل  کسب  از رابطه  زیر بدست  می آید :……………………………………………………………………. 8 واردات  و  صادرات :…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 جدول  1-2  آمار واردات  و صادرات  طی  10  سال  گذشته  ( واحد : تن )…………………………………………………… 9 جدول  1-3-  آمار تولیدات  کارخانجات  داخل کشور در 10 سال گذشته……………………………………………………… 10 جدول 1-4- برآورد تقاضا برای سالهای مختلف با احتساب مصرف سرانه 17 عدد…………………………………………. 11 پیش  بینی  سهم  بازار قابل  کسب  برای  سال های 81 تا  87………………………………………………………………………. 12 جدول  1-5- پیش بینی  سهم  بازار قابل کسب  برای  سال های 81 تا 87…………………………………………………….. 12 فصل  دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 بررسی   فنی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مراحل  ساخت  تیوب  آلومینیومی :……………………………………………………………………………………………………………… 14 2-1-1- میله  جازنی  لوله ها :…………………………………………………………………………………………………………………….. 14 لوله های  تولیدی  سالم  به طرف  کوره آنیل  حرکت  و  داخل  کوره می شود :……………………………………………….. 14 مرحله  لاک  داخل :……………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 2-1-4-  مرحله  لاک  خارج :……………………………………………………………………………………………………………………. 15 2-1-5-  مرحله  چاپ :…………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرحله  کپ  بندی  :……………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرحله  لاتکس :………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرحله  بسته بندی :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 کنترل  نهایی  :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 انبار  :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 در کارخانه  تیوب  سازی  به  سه  نوع  انبار احتیاج  است  :………………………………………………………………………….. 16 2-2-1-  انبار مواد  اولیه  :…………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مواد اولیه  که  در تولید  تیوب  لازم  است  عبارتند از :………………………………………………………………………………….. 17 جدول  2-1-  مصرف  سالیانه  مواد  اولیه……………………………………………………………………………………………………. 18 جدول 2-2-  مساحت  مورد  نیاز برای  مواد  اولیه     (  واحد  تن  )…………………………………………………………… 18 2-2-1-  انبار کارتن :…………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 2-2-2- انبار محصول  :……………………………………………………………………………………………………………………………… 19 2-2-3- انبار قطعات  یدکی  :…………………………………………………………………………………………………………………….. 19 2-3- بخش کنترل  کیفیت  کارخانه  تیوب سازی :……………………………………………………………………………………….. 19 در بخش  کنترل کیفیت  به  دستگاه ها  و تجهیزات  زیر نیاز می باشد :…………………………………………………………… 20 لیست  مواد  اولیه  مورد  نیاز :……………………………………………………………………………………………………………………… 20 2-5- مشخصات  مواد  اولیه  :…………………………………………………………………………………………………………………….. 21 1-5-2-  پولک  آلومینیومی  :……………………………………………………………………………………………………………………… 21 کپ :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 لاک  داخل  :………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 لاک  خارج  :………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 چسب  لاتکس  :…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 زینک  استئارات  :……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 6-2-  ماشین  آلات  و  تجهیزات  مورد  استفاده  در کارخانه  تیوب سازی  :………………………………………………… 22 2-7- تاسیسات  جنبی  کارخانه  :……………………………………………………………………………………………………………….. 23 2-7-1-  سیستم  برق  رسانی  :………………………………………………………………………………………………………………….. 23 2-7-2-  سیستم  سوخت  رسانی  :…………………………………………………………………………………………………………….. 23 سیستم  آبرسانی  :……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 سیستم  مخابراتی  :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 2-7-5-  سیستم   تهویه  مطبوع  :………………………………………………………………………………………………………………. 24 سیستم  حمل  و نقل  :…………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 برای  حمل  و نقل  احتیاج  به  ماشین  های  زیر  می باشد :………………………………………………………………………….. 24 2-8-  سالن  تولید  :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 در طراحی  سالن  تولید  به  نکات  زیر  باید  توجه  داشت  :…………………………………………………………………………. 25 2-9-  بر آورد  نیروی  انسانی  :………………………………………………………………………………………………………………….. 25 2-9-1-  نیروی  انسانی  بخش  تولید  :………………………………………………………………………………………………………. 25 2-9-2-  نیروی  انسانی  بخش های خدماتی  :……………………………………………………………………………………………. 26 2-9-3-  نیروی  انسانی  بخش های  اداری  :………………………………………………………………………………………………. 27 جدول  2-3- اسامی  شرکت  های  مصرف کننده  عمده  تیوپ آلومینیومی…………………………………………………….. 46 مکان  یابی :………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48 به  منظور مکان  یابی  باید  عوامل  مختلفی  را  نظر گرفت  که  مهمترین  آنها  عبارتند از :……………………………… 48 فصل  سوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 49 بررسی  مالی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 49 بررسی  مالی  :……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 50 3-2-  سرمایه  ثابت  طرح  :……………………………………………………………………………………………………………………….. 50 عوامل  تشکیل  دهنده  سرمایه  ثابت  در طرح  فوق  به  شرح  زیر  می باشند :………………………………………………. 50 3-2-1-  هزینه  تحقیق  و  مطالعات  اولیه  :………………………………………………………………………………………………… 50 هزینه  خرید زمین :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 51 3-2-3-  هزینه  ساختمان  و محوطه  سازی  :……………………………………………………………………………………………… 51 3-2-4-  هزینه  خرید  ماشین  آلات  و تجهیزات  تولید :…………………………………………………………………………….. 51 جدول  3-1-  هزینه  خرید  ماشین  آلات  و  تجهیزات  تولید………………………………………………………………………. 52 هزینه  خرید  لوازم  یدکی  ماشین آلات :………………………………………………………………………………………………………. 53 3-2-6-  هزینه  حمل  ماشین  آلات  تولید  :………………………………………………………………………………………………. 53 3-2-7-  هزینه  ماشین  آلات  کارگاه تعمیرات  :…………………………………………………………………………………………. 53 جدول  3-2-  هزینه  ماشین آلات  کارگاه  تعمیرات…………………………………………………………………………………….. 53 3-2-8- هزینه  وسائل  مورد نیاز :………………………………………………………………………………………………………………. 54 جدول 3-3- هزینه  وسایل  نقلیه………………………………………………………………………………………………………………….. 54 3-2-9-  هزینه  لوازم  اداری  :…………………………………………………………………………………………………………………… 54 3-2-10- هزینه  لوازم  آشپزخانه  و  نهار خوری  :………………………………………………………………………………………. 54 3-2-11- هزینه  تاسیسات  :………………………………………………………………………………………………………………………. 54 .I   برق  :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 54 .II  آب :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 55 .III  سیستم  حرارتی  و برودتی :………………………………………………………………………………………………………………… 55 3-2-12-  هزینه  نظارت  بر نصب  و راه اندازی  و آموزش  پرسنل :…………………………………………………………… 55 3-2-13-  هزینه های  پیش بینی  نشده  و متفرقه  :……………………………………………………………………………………… 56 جدول  3-4-  جدول  هزینه های  سرمایه  گذاری  ثابت……………………………………………………………………………….. 56 3-3-  هزینه های  جاری  :………………………………………………………………………………………………………………………….. 57 3-3-1-  هزینه  مواد  اولیه  :………………………………………………………………………………………………………………………. 57 جدول  5-3- هزینه  مواد اولیه…………………………………………………………………………………………………………………….. 57 هزینه  نیروی  انسانی  :………………………………………………………………………………………………………………………………… 58 جدول 3-6- جدول هزینه های  نیروی  انسانی  بخش  تولید…………………………………………………………………………. 58 جدول  3-7- جدول  هزینه های نیروی انسانی بخش های خدماتی و اداری حقوق ماهیانه……………………………….. 59 هزینه  آب  ، برق ، گاز شهری  و تلفن :………………………………………………………………………………………………………… 60 هزینه  تعمیر و نگهداری  :……………………………………………………………………………………………………………………………. 60 هزینه  استهلاک  دارایی ها  :………………………………………………………………………………………………………………………… 60 3-3-6-  هزینه های  اداری  و  فروش :……………………………………………………………………………………………………….. 61 هزینه  بیمه  :………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 61 جدول  3-8-  جدول  هزینه های  جاری……………………………………………………………………………………………………… 61 3-4-  قیمت  فروش :…………………………………………………………………………………………………………………………………. 62 مبلغ  فروش  بر اساس قیمت  تیوب در اندازه های  مختلف  به  شرح  زیر می باشد :……………………………………… 62 بنابراین  با  اختصاص  570  تن  تولید  در سال  1381  میزان  فروش آن  به  شرح  زیر می باشد …………………. 63 با  اختصاص  664 تن  تولید میزان فروش در سال 1382  به صورت ذیل برآورده  می شود……………………………. 64 با احتساب 760 تن تولید ، میزان فروش در سال 1383 به صورت ذیل آورده  می شود …………………………………. 65 با  اختصاص 854 تن تولید ، میزان  فروش در سال  1384  به  صورت  ذیل  تخمین  زده  می شود……………….. 65 با  اختصاص ، 900 تن در سال 1385 ، میزان فروش به  شرح زیر برآورد می شود :………………………………………. 66 جدول 3-9- صورت  حساب  سود و زیان…………………………………………………………………………………………………… 67 3-5-  سرمایه  در گردش :………………………………………………………………………………………………………………………….. 68 جدول  3-10- سرمایه  در گردش……………………………………………………………………………………………………………….. 68 فصل  چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 69 بررسی  اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 69 4-1-1- نقطه  سر به سر :…………………………………………………………………………………………………………………………… 70 برای  محاسبه نقطه سر به سر داریم :…………………………………………………………………………………………………………….. 70 جدول 1-4-  هزینه های ثابت  و متغیر سالیانه با ظرفیت نهایی تولید به شرح زیر می باشد ……………………………… 71 رسم  نمودار نقطه  سر به سر :……………………………………………………………………………………………………………………… 72 4-1-3-  صرفه جویی  ارزی  :……………………………………………………………………………………………………………………. 73 4-1-4-  ارزش  افزوده  :…………………………………………………………………………………………………………………………… 74 4-1-5-  دوره  برگشت  سرمایه  با  بهره :…………………………………………………………………………………………………… 75 نتیجه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77 نتیجه گیری  کلی  از  ارزیابی  پروژه  :………………………………………………………………………………………………………….. 77 خلاصه طرح : در این طرح به بررسی کارخانه تولید تیوپ آلومینیومی پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و … پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد . تعریف  محصول : تیوب آلومینیوم  ظرفی استوانه ای  یا  مخروطی  شکل  از جنس آلومینیوم  نسبتا  نرم می باشد  كه بر اثر فشار بر دیواره های  آن  مقدار مورد نیاز  مواد داخل آن  بدون  ایجاد آلودگی های  ثانوی  ناشی  از  تماس    با  هوا  و رطوبت  خارج  می گردد . اصطلاحات  لازم   در معرفی  کامل  انواع   تیوب نرم کاری : نرم  کاری  عمل  حرارتی  است  که  به منظور نرم کردن  و همگن  نمودن  فلز همراه  با  عمل  نفوذی  ، آزاد کردن  تنش  باقیمانده  که  در نتیجه  کار سرد یا  کارهای  جوشکاری  و یا  بلوری  شدن  مجدد  دانه های  فلز  بوجود  می آید انجام  می گیرد . میزان  حرارت و مدت  زمان  مورد  نیاز بستگی  به  نوع  فلز  و  خواص  آن  دارد . دهانه  : دهانه  قسمتی  از تیوب آلومینیومی  است  که  محصول  را  هنگام  مصرف  خارج  و  کلاهک  به  منظور  دربندی  بر روی  آن  قرار  داده  می شود . پرده  دهانه  : پرده ای  است  که  به منظور  عدم  نفوذ  مواد  به  داخل  و  یا  خارج  تا  زمان  اولین  مصرف  مواد  محتوی  روی  دهانه  را  پوشانده  است . کلاهک  : کلاهک  در پیچی  است  که بر روی  دهانه  به  منظور مسدود  کردن  دهانه  تیوب  قرار  می گیرد . سرشانه  :  سر شانه  عبارتست  از  حد فاصل  بین  دو  دیواره  و  دهانه  تیوب آلومینیوم . ویژگی  های  آلومینیوم  مصرفی  : جنس  تیوب  برای  مصارف دارویی  و بهداشتی  از نوع  آلومینیوم  با  حد  درجه  خلوص  7/99  درصد  و  نوع  آلیاژ آن  1070  می باشد .  در مواردی  که  تاثیر  محتوی بر روی  فلز کم  باشد  ، از آلومینیوم  با  درجه  خلوص  حداقل  5/99  درصد  نیز  می توان  استفاده  نمود  .  مشروط  بر اینکه  خواص  متالوژیکی  و  مکانیکی  آلیاژ بکار رفته  مناسب  تولید  تیوب  باشد . مشخصات  شیمیایی  انواع  آلومینیوم  1050  و  1070  در  جدول  زیر  منعکس  گردیده  است : 2-7-1-  سیستم  برق  رسانی  : برق  مصرفی  از طریق  برق  3  فاز تامین  می شود  که  در واحد  برق . تجهیزات  مربوط  به  برق رسانی مانند  فیوز ها  کلید های  اصلی  و فرعی  و  ….. قرار  می گیرند  .  در صورت  قطع  برق  نیاز  به  برق  اضطراری  می باشد  که  توسط  یک  ژنراتور  با  قدرت  20  کیلو  وات  تامین  می گردد . 2-7-2-  سیستم  سوخت  رسانی  : تمام  دستگاه های  این  کارخانه  با  برق  کار می کنند  و سوخت  فقط  برای  سیستم  تهویه  کارخانه  لازم  است  که  بوسیله  گاز شهری  تامین  می گردد  . سیستم  آبرسانی  : در  امر  تولید  تیوب  نیاز چندانی  به  آب  نمی باشد  و  جهت  استفاده  کارکنان  ، آشپزخانه  ،  حمام  و  دستشویی  از آب  شهری  و یک  منبع  10  هزار  لیتری  و  یک  پمپ  آب  استفاده  می شود . سیستم  مخابراتی  : شامل  سه  خط  تلفن  و یک  خط  فاکس   و  تلفن  سانترال  می باشد  . 2-7-5-  سیستم   تهویه  مطبوع  : شامل  چندین  دستگاه  شوفاژ  و  رادیاتور  گازی  مربوطه  برای  فصل  سرما  و  چندین  دستگاه  کولر  گازی  برای  فصل  گرما  می باشد .

 • پایان نامه بررسی مبانی عرفان نظری در تأویلات عبدالرزاق كاشانی

  پایان نامه بررسی مبانی عرفان نظری در تأویلات عبدالرزاق كاشانی,پروژه بررسی مبانی عرفان نظری در تأویلات عبدالرزاق كاشانی,تحقیق بررسی مبانی عرفان نظری در تأویلات عبدالرزاق كاشانی,دانلود پایان نامه بررسی مبانی عرفان نظری در تأویلات عبدالرزاق كاشانی,مقاله بررسی مبانی عرفان نظری…

 • پایان نامه میزان تعهد سازمانی با ویژگی های اعضای سازمان جمعیت هلال احمر

  پایان نامه میزان تعهد سازمانی,پایان نامه میزان تعهد سازمانی با ویژگی های اعضای سازمان جمعیت هلال احمر,تعهد سازمانی با ویژگی های اعضای سازمان جمعیت هلال احمر,ویژگی های اعضای سازمان جمعیت هلال احمر دانلود فایل پایان نامه میزان تعهد سازمانی با…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش زنان و زایمان

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش زنان و زایمان دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش زنان و زایمان در 25 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه…

 • طرح توجیهی رنگهای متال کمپلکس

  طرح توجیهی رنگهای متال کمپلکس دانلود فایل طرح توجیهی رنگهای متال کمپلکس مناسب برای اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا ارائه طرح به منظور استفاده…

 • نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران

  نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران دانلود فایل نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران فهرست مندرجات مقدمه بخش اول- مهر و مسائل پیرامون آن فصل اول- برقراری مهر در ازدواج…

 • پاورپوینت یادگیری دربارۀ ریسک و بازده حاصل از سوابق تاریخی

  پاورپوینت یادگیری دربارۀ ریسک و بازده حاصل از سوابق تاریخی,تعیین سطح نرخ های بهره,دانلود پاورپوینت یادگیری دربارۀ ریسک و بازده حاصل از سوابق تاریخی,رابطۀ دقیق بین نرخ بهرۀ واقعی و نرخ بهرۀ اسمی,عوامل بنیادی تعیین کنندۀ سطح نرخ های بهره,مالیات…

 • پرسشنامه دست برتری ادینبورو 1970

  پرسشنامه دست برتری ادینبورو 1970 دانلود فایل پرسشنامه دست برتری ادینبورو 1970 توضیح : ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) : تعداد گویه ها : تعداد مولفه :   روایی و پایایی :   نحوه نمره گذاری : منبع : نوع فایل…

 • تورم

  تورم,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود مقاله تورم,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود مقاله تورم بصورت فایل ورد قابل ویرایش و آماده ارائه در اقتصاد به افزایش سطح…

 • پایان نامه مکانیک سیالات روغن کاری

  پایان نامه مکانیک سیالات روغن کاری دانلود فایل مناسب ترین زمان تعویض روغن موتور

 • پاورپوینت مفهوم و فلسفه مدیریت فراگیر بهره وری(فصل سوم کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها تألیف شهنام طاهری)

  پاورپوینت مفهوم و فلسفه مدیریت فراگیر بهره وری(فصل سوم کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها تألیف شهنام طاهری),خصوصیات منحصر به فرد(یگان,دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی فصل سوم کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها…

 • مقاله بررسی پول و بانكداری

  پروژه بررسی پول و بانكداری,تحقیق بررسی پول و بانكداری,دانلود تحقیق بررسی پول و بانكداری,مقاله بررسی پول و بانكداری دانلود فایل مقاله بررسی پول و بانكداری در 22 صفحه ورد قابل ویرایش  پول و مبادله از دیدگاه اقتصاد خرد به دنبال…

 • مقاله محصولات كشاورزی و روستایی فرصتها، چالشها و راهكارهای تجاری

  بررسی محصولات كشاورزی و روستایی فرصتها، چالشها و راهكارهای تجاری,پروژه محصولات كشاورزی و روستایی فرصتها، چالشها و راهكارهای تجاری,تحقیق محصولات كشاورزی و روستایی فرصتها، چالشها و راهكارهای تجاری,محصولات كشاورزی و روستایی فرصتها، چالشها و راهكارهای تجاری,مقاله محصولات كشاورزی و روستایی…

 • مقاله بررسی راكتورهای هسته ای

  پروژه بررسی راكتورهای هسته ای,تحقیق بررسی راكتورهای هسته ای,دانلود تحقیق بررسی راكتورهای هسته ای,مقاله بررسی راكتورهای هسته ای دانلود فایل مقاله بررسی راكتورهای هسته ای در 19 صفحه ورد قابل ویرایش   -1- تاریخچه راكتورهای VVER اولین نیروگاه هسته ای با…

 • مقاله هنر انتزاعی –هنر ابستره

  مقاله هنر انتزاعی –هنر ابستره دانلود فایل مقاله هنر انتزاعی –هنر ابستره  هنر انتزاعی سده بیستم را در چارچوب شیوه‌ای واحد و یكپارچه می توان محدود و مشخص كرد و نه به تعریض جامع و مانع می توان در آورد.…

 • دانلود پاورپوینت نوروسایکولوژی (Neuropsychologi)

  آناتومی,بیوشیمی,پاتولوژی,دانلود پاورپوینت نوروسایکولوژی (Neuropsychologi),سایكولوژی,فیزیولوژی,نورولوژی دانلود فایل مطالب: نورولوژیسایكولوژیآناتومیفیزیولوژیبیوشیمیپاتولوژیسرفصل ها: سلول – نورون – تكانه عصبیسیناپس ها و تبادل پیامهاآناتومی دستگاه عصبیاعمال عالی مغز: هوشیاری – حافظه – زبانروش های تصویرنگاری مغز و ثبت پاسخ های الكتریكی سلول های عصبینابهنجاری ها…

 • پروژه پایان نامه الگوریتمهای مسیریابی

  پروژه پایان نامه الگوریتمهای مسیریابی,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایان نامه الگوریتمهای مسیریابی,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود پروژه پایان نامه الگوریتمهای مسیریابی در هریك از…

 • مقاله علل جنگ و استفاده از تسلیحات نظامی

  بررسی علل سوق جهان به جنگ و تسلیحات نظامی,مقاله علل جنگ و استفاده از تسلیحات نظامی دانلود فایل بخشهایی از متن مقاله: چگونه جهان بسوی جنگ و تسلیحات نظامی سوق میگردد؟ روسیه و ایالات متحده بزرگترین تأمین‌كنندگان  تسلیحات برای مشتریان…

 • پروژه كارآفرینی پرورش گل وگیاه زینتی

  پرورش,پروژه كارآفرینی پرورش گل وگیاه زینتی,پروژه کارافرینی پرورش گل وگیاه زینتی,توجیه اقتصادی پرورش گل وگیاه زینتی,دانلود پروژه پرورش گل وگیاه زینتی,دانلود کارآفرینی پرورش گل وگیاه زینتی,طرح توجیه فنی پرورش گل وگیاه زینتی,طرح توجیهی پرورش گل وگیاه زینتی,کارآفرینی پرورش گل وگیاه…

 • دانلود پاورپوینت چگونگی ایجاد خلاقیت در مدیریت بازاریابی

  آزمایش بازاریابی,اشكال خلاقیت و نوآوری,ایجاد ایده ها,تعریف خلاقیت,چرخه عمر محصول,دانلود پاورپوینت چگونگی ایجاد خلاقیت در مدیریت بازاریابی,روش های سه گانه تولید کالا و خدمات غیر کمیاب,فرق خلاقیت و نوآوری,مراحل تولید محصول جدید,مرحله بلوغ و اشباع,مرحله تولید محصول,مرحله رشد و پیشرفت,مرحله…

 • مقاله بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان

  پروژه بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان,تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان,دانلود تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان,مقاله بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان دانلود فایل مقاله بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان در 12 صفحه ود قابل…

 • پایان نامه ارائه الگوی انواع استراتژی های ارزیابی عملكرد برای سازمان های نظارتی جمهوری اسلامی ایران مورد مطالعه سازمان بازرسی کل کشور

  پایان نامه ارائه الگوی انواع استراتژی های ارزیابی عملكرد برای سازمان های نظارتی جمهوری اسلامی ایران مورد مطالعه سازمان بازرسی کل کشور دانلود فایل پایان نامه ارائه الگوی انواع استراتژی های ارزیابی عملكرد برای سازمان های نظارتی جمهوری اسلامی ایران…

 • مقاله مدیریت مالی سود مجموعه هفتم

  بازده غیر عادی ،,تغییرات نامنتظره سود ،,حساسیت قیمت سهام نس,خطای پیش بینی سود ،,دانلود مقاله ،,رشد درآمد ،,سود پایدار،,سود فصلی،,شفافیت سود ،,ضریب واکنش سود ،,مقاله حسابداری ،,مقاله رفتار قیمت ،,مقاله مدل سه عاملی فاما و فرنچ ،,مقاله مدیریت مالی ،,مقاله…

 • مقاله معماری مساجد ایران

  مقاله معماری مساجد ایران دانلود فایل مقاله معماری مساجد ایران فهرست مندرجات بخش اول فصل اول معماری مساجد ایرانی در دروه آل بویه320-447 هجری 1-1. طرح مسجد در ایران در دوران اولیه اسلام 1-2. مسجد جامع نیریز: 1-3. معماری مساجد…

 • پایان نامه بررسی وضعیت رهبری تحولی مدیران ستادی و رابطه آن با نگرش سازمان نسبت به شاخص های سازمان یاد گیرنده در دانشگاه های علمی کاربردی

  پایان نامه بررسی وضعیت رهبری تحولی مدیران ستادی و رابطه آن با نگرش سازمان نسبت به شاخص های سازمان یاد گیرنده در دانشگاه های علمی کاربردی دانلود فایل پایان نامه بررسی وضعیت رهبری تحولی مدیران ستادی و رابطه آن با…

 • طرح توجیهی عایق رطوبتی

  طرح توجیهی عایق رطوبتی دانلود فایل طرح توجیهی عایق رطوبتی

 • دانلود پاورپوینت پیوند بین استراتژی های کسب وکار و توسعه و آموزش کارکنان

  استراتژی کسب و کار و مفهوم آن,استراتژی های مطرح شده در نوع شناسی مایلز و اسنو,پیوند اس,پیوند استراتژی های منابع انسانی و استراتژی کسب و کار,دانلود پاورپوینت پیوند بین استراتژی های کسب وکار و توسعه و آموزش کارکنان,مدیریت منابع انسانی…

 • پایان نامه بررسی امكان بكارگیری كارت امتیازی متوازن جهت اجرای استراتژیهای آن در شركت خودروسازی سایپا

  پایان نامه بررسی امكان بكارگیری كارت امتیازی متوازن جهت اجرای استراتژیهای آن در شركت خودروسازی سایپا دانلود فایل [1]

 • گزارش کاراموزی كنترل كیفیت شركت ریسندگی بافندگی عالی پوش ابهر

  ابهر,بافندگی,دانلود گزارش کارآموزی كنترل كیفیت شركت ریسندگی بافندگی عالی پوش ابهر,ریسندگی,شركت,عالی پوش,كنترل,كیفیت,کاراموزی كنترل كیفیت شركت ریسندگی بافندگی عالی پوش ابهر,کارورزی كنترل كیفیت شركت ریسندگی بافندگی عالی پوش ابهر,گزارش کاراموزی كنترل كیفیت شركت ریسندگی بافندگی عالی پوش ابهر دانلود فایل گزارش…

 • پایان نامه بررسی ارتباط بین انعطاف پذیری و توان انفجاری دانشجویان تربیت بدنی عمومی

  پایان نامه بررسی ارتباط بین انعطاف پذیری و توان انفجاری دانشجویان تربیت بدنی عمومی دانلود فایل پایان نامه بررسی ارتباط بین انعطاف پذیری و توان انفجاری دانشجویان تربیت بدنی عمومی چکیده تحقیق تحقیق حاضر با هدف ارزیابی همبستگی بین انعطاف…

 • تحقیق ذرت علوفه ای و سیلوی آن

  بررسی ذرت علوفه ای و سیلوی آن,پایان نامه ذرت علوفه ای و سیلوی آن,پروژه ذرت علوفه ای و سیلوی آن,تحقیق ذرت علوفه ای و سیلوی آن,دانلود ذرت علوفه ای و سیلوی آن,درباره ذرت علوفه ای و سیلوی آن,ذرت علوفه ای…

 • مقاله تاریخچه آموزش ضمن خدمت در جهان

  مقاله تاریخچه آموزش ضمن خدمت در جهان دانلود فایل مقاله تاریخچه آموزش ضمن خدمت در جهان آموزش ضمن خدمت سنتی و لزوم تجدید ساختار آموزشی كاركنان امری است كه عموماً با انقلاب صنعتی پا گرفت و پس از آن توسعه…

 • ارتباط شادی و نشاط با اعتقادات دینی در دانشجویان

  ارتباط شادی و نشاط با اعتقادات دینی در دانشجویان,پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی,د,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود فایل,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار دانلود فایل پایان نامه…

 • پایان نامه بررسی نقش نظام سیاسی بر توسعه اقتصادی ایران

  پایان نامه بررسی نقش نظام سیاسی بر توسعه اقتصادی ایران دانلود فایل پایان نامه بررسی نقش نظام سیاسی بر توسعه اقتصادی ایران فصل اول: نظام سیاسی و اجزای تشكیل دهنده­ی آن نظام و كاركرد­گرایی هنگامی با دقت به محیط اطراف…

 • پاورپوینت طراحی شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری

  پاورپوینت طراحی شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری دانلود فایل پاورپوینت طراحی شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری  تعریف فاضلاب فاضلاب به هر نوع آبی اطلاق می شود که به لحاظ  کیفی تحت تاثیر پیشرفت های تکنولوژیک جامعه بشری قرار…

 • مقاله بررسی رهبری

  مقاله بررسی رهبری دانلود فایل مقاله بررسی رهبری فهرست مطالب :تعریف رهبریتشیوه یا سبک رهبریسبکهای رهبری و مدیریتتئوری اقتضایی فیدلرمنابع ........................................ چکیده ی بخشهایی از متن: تعریف رهبریمنظور از رهبری به طور عام، تأثیر گذاری بر افراد و انگیزش آنان…