پروژه کارآفرینی کارخانه تولید ورق های فلزی رنگی

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید ورق های فلزی رنگی,پروژه کارافرینی کارخانه تولید ورق های فلزی رنگی,توجیه اقتصادی کارخانه تولید ورق های فلزی رنگی,تولید,دانلود پروژه کارخانه تولید ورق های فلزی رنگی,دانلود کارآفرینی کارخانه تولید ورق های فلزی رنگی,طرح توجیه فنی کارخانه تولید ورق های فلزی رنگی,طرح توجیهی کارخانه تولید ورق های فلزی رنگی,کارآفرینی کارخانه تولید ورق های فلزی رنگی,کارخانه,ورق

دانلود فایل

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید ورق های فلزی رنگی در 111 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان                                                                            شماره صفحه خلاصه طرح :…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 فصل اول………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 پیشگفتار………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 (1انگیزه اجرای طرح……………………………………………………………………………………………………………………………. 10 در کشورهای پیشرفته صنعتی در حال حاضر به دلائل مختلفی که اهم آن به شرح زیر می باشد:………………….. 10 1- 1- تعریف محصول…………………………………………………………………………………………………………………………. 11 -2 1- مزایای استفاده از ورق پیش رنگ شده…………………………………………………………………………………………. 12 1 -2 – 1 – امتیازات تولید…………………………………………………………………………………………………………………… 12 در تولید ، استفاده از ورق های از پیش رنگ شده دارای مزیتهای زیر می باشد :………………………………………… 12 2 -2- 1- مزایای اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………………. 12 2-3- 1- مزایای فنی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مزایای فنی مصرف  ورق های پیش رنگ شده به شرح زیر می باشد :……………………………………………………….. 13 4- 2- 1- مزایای زیست محیطی…………………………………………………………………………………………………………… 13 محیط کار به دلائل زیر دارای شرایط بهداشتی و سلامتی بهتری خواهد بود………………………………………………. 13 3 -1 – کار برد محصول……………………………………………………………………………………………………………………….. 14 در حال حاضر ورق های پیش رنگ شده در صنایع مختلف به شرح زیر کاربرد پیدا کرده اند :……………………. 14 4 -1- استاندارها  و ویزگیهای محصول………………………………………………………………………………………………….. 15 استاندارهائی که در این صنعت می بایستی مد نظر قرار گیرند ، به شرح زیرمی باشند :………………………………. 15 1- 4- 1- استاندارد مواد اولیه مصرفی………………………………………………………………………………………………….. 15 1- ورق فولاد با نورد سرد Cold – Rolled Stteel  Sheet……………………………………………………………….. 15 2- ورق گالوانیزه Galvanized steel sheet………………………………………………………………………………………. 16 3- ورق گالوانیزه شده به طریق الکترولیتی Electrolytic Galvanized Steel Sheet………………………….. 16 4- ورقهای گالوالوم   Steel Sheet   Galvalume………………………………………………………………………………. 16 5 – ورق آلومینیوم………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 2 -4 -1 – ویژگیها و کاربرد محصول براساس مواد پوشش داده شد آنها :……………………………………………….. 17 1- ورق با پوشش پلی استر ( R M P )………………………………………………………………………………………………… 17 ویژگیها :………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 کار برد اصلی :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 ضخامت فیلم :………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 2 – سیلیکون پلی استر………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 ویژگیها :………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 کاربرد اصلی :……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 ضخامت فیلم :………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 3- ورق با پوشش پلی وینلید ین فلوراید…………………………………………………………………………………………………. 18 ویژگیها :………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 کاربرد اصلی :……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 ضخامت فیلم :………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 یک طرف پوشش داده شده :………………………………………………………………………………………………………………….. 19 دو طرف پوشش داده شده :……………………………………………………………………………………………………………………. 19 ورق با پوشش رزین های پلیمر………………………………………………………………………………………………………………. 19 ویزگیها :………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 کار برد اصلی :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 ضخامت فیلم :………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 3 -4 -1 – استاندارد های ویژگیهای محصول وروش آزمون……………………………………………………………………. 21 1- استاندارد شماره E – 10169 – 1 – 1996…………………………………………………………………………………….. 21 2- استاندارد Pr En 10169 – 2- 1995…………………………………………………………………………………………….. 21 3- استاندارد EN 1396 – 1996………………………………………………………………………………………………………… 21 1- استاندارد : – T 1 ( 1995 )  ECCA…………………………………………………………………………………………….. 22 موارد زیر در روش این استاندارد دیده شده است :………………………………………………………………………………….. 22 2- استاندارد  – T 2 ( 1995 )  ECCA……………………………………………………………………………………………… 22 3- استاندارد  – T3  ( 1995 )  ECCA……………………………………………………………………………………………… 22 4- استاندارد  -T 4  ( 1995 )  ECCA……………………………………………………………………………………………… 23 5 – استاندارد  –  T5   ( 1995 )  ECCA………………………………………………………………………………………….. 23 6- استاندارد  – T6   ( 1995 )  ECCA…………………………………………………………………………………………….. 23 7- استاندارد  – T7   ( 1996 )  ECCA…………………………………………………………………………………………….. 23 8- استاندارد  – T8  ( 1997 )  ECCA……………………………………………………………………………………………… 24 9- استاندارد  – T9  ( 1996 )  ECCA……………………………………………………………………………………………… 24 10 – استاندارد  – T10  ( 1996 )  ECCA……………………………………………………………………………………….. 24 11- استاندارد  – T 14  ( 1996 )  ECCA………………………………………………………………………………………… 24 12 – استاندارد  – T15   ECCA……………………………………………………………………………………………………….. 24 13 – استاندارد  – T17  ( 1995 )  ECCA……………………………………………………………………………………….. 25 14 – استاندارد  – T18  ( 1995 )  ECCA………………………………………………………………………………………… 25 15 – استاندارد  – T19  ( 1996 )  ECCA………………………………………………………………………………………… 25 16 – استاندارد  – T21  ( 1997 )  ECCA………………………………………………………………………………………… 25 17 – استاندارد  – T22  ( 1995 )  ECCA………………………………………………………………………………………… 26 18 – استاندارد  – T23   ( 1995 )  ECCA………………………………………………………………………………………. 26 5- 1- تعرفه گمرکی و شرایط ورود……………………………………………………………………………………………………….. 26 فصل دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 مطالعه بازار…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 بازار خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28 از جمله واحدهای معتبر تولید کننده ورق پیش رنگ شده واحدهائی به شرح زیر را می توان برشمرد ………… 30 جدول شماره ( 1- 1- 2 )……………………………………………………………………………………………………………………. 32 2-2- بازار مصرف داخلی…………………………………………………………………………………………………………………….. 32 1- 2- 2- میزان تقاضا………………………………………………………………………………………………………………………….. 32 صنایعی که ورق پیش رنگ شده در تولید محصولات آنها کاربرد دارد به شرح زیر می باشند :…………………….. 33 الف – صنایع لوازم خانگی…………………………………………………………………………………………………………………….. 33 یخچال خانگی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 33 فریزر خانگی………………………………………………………………………………………………………………………………………… 33 یخچال و فریزر خانگی………………………………………………………………………………………………………………………….. 34 اجاق گاز………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 34 ماشین لباسشوئی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 34 آب گرمکن گازی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35 کولر گازی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35 کولر آبی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35 جارو برقی خانگی………………………………………………………………………………………………………………………………… 36 10-آب میوه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………….. 36 11- چرخ گوشت…………………………………………………………………………………………………………………………………. 36 12- پنکه رومیزی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 36 جدول شماره ( 1 – 2 – 2- 2 )……………………………………………………………………………………………………………. 37 تعداد و ظرفیت تولید انواع محصولات لوازم خانگی………………………………………………………………………………… 37 جدول شماره ( 2 -2-2-2 )…………………………………………………………………………………………………………………. 38 ظرفیت اهم واحدهای کوچک صنایع لوازم خانگی و بر آورد میزان ورق مصرفی آنها…………………………………. 38 ب – صنایع تولید کنندگان کابینت فلزی………………………………………………………………………………………………….. 38 ج – صنایع درب و پنجره فلزی……………………………………………………………………………………………………………… 38 د – صنایع سازنده کانتینر………………………………………………………………………………………………………………………. 39 ح –  سایر مصارف ورقهای پیش رنگ شده…………………………………………………………………………………………….. 40 فروش :………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 40 فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41 مطالعه فنی……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 41 3-1 ظرفیت تولید…………………………………………………………………………………………………………………………………. 42 2 – 3- مطالعه روشهای موجود تولید…………………………………………………………………………………………………….. 42 رنگ کاری ورق های گالوانیزه………………………………………………………………………………………………………………… 42 آماده سازی سطوح گالوانیزه…………………………………………………………………………………………………………………… 42 حمام فسفاته برای فولاد های گالوانیزه…………………………………………………………………………………………………….. 44 مراحل انجام شده جهت تهیه نمونه گالوانیزه رنگ شده  :………………………………………………………………………… 45 تولید و ویزگی های ورق رنگی……………………………………………………………………………………………………………….. 46 پوشش های  آلی مورد استفاده برای  تولید ورق رنگی……………………………………………………………………………… 46 پوشش های مایع……………………………………………………………………………………………………………………………………. 46 پوشش های فیلم ( F ilm Coating  )………………………………………………………………………………………………….. 47 ویژگی های اساسی فیلم ها عبارتند از :…………………………………………………………………………………………………… 48 کار بردها  ورق رنگی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 48 شستشوی ویژه………………………………………………………………………………………………………………………………………. 48 ورق رنگی مخصوص ساختمان………………………………………………………………………………………………………………. 50 مشخصات ورق رنگی مخصوص استفاده در ساختمان عبارتند از  :…………………………………………………………… 50 لوازم خانگی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 50 خودرو سازی………………………………………………………………………………………………………………………………………… 50 خواص ورق رنگی مورد استفاده در خودرو سازی عبارت است از :………………………………………………………….. 51 جنبه های زیست محیطی تولید ورق رنگی………………………………………………………………………………………………. 51 عوامل موثر بر نشر VOC  عبارتند از :………………………………………………………………………………………………….. 51 مقایسه خواص و ویژگی های ورقهای پیش رنگ شده………………………………………………………………………………. 52 جدول 3-2-1 کاربردهای ورق رنگی………………………………………………………………………………………………………. 52 رنگ های مصرفی در تولید محصولات فولادی پیش رنگ………………………………………………………………………… 52 الف ) رنگ های پلی استر………………………………………………………………………………………………………………………. 53 ب ) رنگ های پلی ونیلیدین فلوراید………………………………………………………………………………………………………. 53 ج ) رنگ های پلی بورتان………………………………………………………………………………………………………………………. 54 د ) رنگ های پلاستی سول…………………………………………………………………………………………………………………….. 54 مقایسه هزینه ها در ورق های پیش رنگ………………………………………………………………………………………………….. 54 برخی از این پارامترها عبارتند از :………………………………………………………………………………………………………….. 54 ارزیابی خصوصیات ورق های پیش رنگ شده…………………………………………………………………………………………. 55 مقایسه بین استفاده از ورقهای رنگی و رنگ کاری پس از شکل دهی…………………………………………………………. 55 3-2-1عدم نیاز به سرمایه گذاری……………………………………………………………………………………………………………. 55 3-2-2 سرعت تولید……………………………………………………………………………………………………………………………… 56 3-2-3 ضخامت رنگ……………………………………………………………………………………………………………………………. 57 3-2-4 تعویض رنگ……………………………………………………………………………………………………………………………… 58 مشخصات و موارد استفاده ورق های  پیش رنگ……………………………………………………………………………………… 58 انتخاب ورق پیش رنگ………………………………………………………………………………………………………………………….. 58 سیستم های رنگ آمیزی و پیش رنگ……………………………………………………………………………………………………… 59 انواع سیستم های  رنگ آمیزی و پیش رنگ همراه با خصوصیات ویژه آنها عبارت است از :………………………. 59 2- سیستم رنگ آمیزی و پخت دو مرحله ای………………………………………………………………………………………….. 59 3- سیستم رنگ آمیزی و پخت سه مرحله ای………………………………………………………………………………………….. 59 4- رنگ آمیزی و پخت چهار مرحله ای…………………………………………………………………………………………………. 60 5- رنگ آمیزی بریا نوارهای چایی…………………………………………………………………………………………………………. 60 جدول(2-2-3)   انواع ورق های فولادی برای پیش رنگ………………………………………………………………………… 60 معرفی فرآیند تولید ورق رنگی به روش غلتکی……………………………………………………………………………………….. 61 از نظر فنی کلاف پوشانی دارای  برتری هایی نسبت به روش ها یسنتی است که برخی از آنها عبارتند از :……. 61 تفاوت های ورق گالوانیزه با ورق نورد سرد آنیل شده در رنگ پذیری……………………………………………………….. 62 معرفی فرآیند تولید ورق رنگی به روش غلتکی……………………………………………………………………………………….. 63 روش غلتکی به ترتیب شامل مراحل زیر می باشد :………………………………………………………………………………….. 63 آماده سازی سطح………………………………………………………………………………………………………………………………….. 64 برای استفاده از پوشش های آلی سهعامل بسیار مهم باید مد نظر قرار گیرد :……………………………………………… 64 مکانیزم اصلی در فرآیند چربی زدایی……………………………………………………………………………………………………… 65 روش های صنعتی عملیات سطحی عبارتند از :………………………………………………………………………………………… 66 روشهای صنعتی اعمال پوشش شیمیایی عبارتند از:…………………………………………………………………………………… 66 آماده سازی رنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 66 اعمال رنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 67 ماشین پوشش دهی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 67 انواع ماشین رنگ زنی……………………………………………………………………………………………………………………………. 67 هدهای  پوشش دهی……………………………………………………………………………………………………………………………… 68 جنس غلتک ها……………………………………………………………………………………………………………………………………… 68 اصول پوشش دهی یا رنگ کاری…………………………………………………………………………………………………………….. 68 تجهیزات حرارتی خط ورق رنگی………………………………………………………………………………………………………….. 69 تجهیزات حرارتی خط ورق رنگی شامل موارد زیر هستند :……………………………………………………………………… 69 کوره پحت و فرآوری رنگ…………………………………………………………………………………………………………………….. 70 سیستم زباله سوز…………………………………………………………………………………………………………………………………… 70 جنبه های ایمنی ، بهداشتی و محیط زیست……………………………………………………………………………………………… 71 عوامل زیان آور محیط کار در واحد گالوانیزه و رنگی………………………………………………………………………………. 71 عوامل زیان آور محیط کار را می توان به صورت ذیل طبقه بندی نمود :…………………………………………………….. 71 عوامل زیان آور شیمیایی در خط گالوانیزه……………………………………………………………………………………………….. 71 عوامل زیان آور فیزیکی در خط گالوانیزه………………………………………………………………………………………………… 71 عوامل زیان آور شیمیایی………………………………………………………………………………………………………………………… 72 عوامل زیان آور فیزیکی در خط ورق رنگی…………………………………………………………………………………………….. 72 اقدامات ایمنی لازم……………………………………………………………………………………………………………………………….. 73 اقداماتی که برای حذف منابع آلودگی و تهویه لازم اتس عبارتند از :………………………………………………………….. 73 5-3- شرکتهای دارنده دانش فنی و سازندگان ماشین آلات……………………………………………………………………… 73 جدول شماره ( 3-2-3 )………………………………………………………………………………………………………………………. 74 دارندگان دانش فنی جهت راه اندازی و تولید ورقهای پیش رنگ………………………………………………………………. 74 جدول شماره (4-2-3 )……………………………………………………………………………………………………………………….. 74 سازندگان ماشین آلات خط تولید ورقهای پیش رنگ……………………………………………………………………………….. 74 جدول شماره (5-2-3)…………………………………………………………………………………………………………………………. 75 سازندگان غلطکهای جایگزینی……………………………………………………………………………………………………………….. 75 3-3- ماشین آلات مورد نیاز طرح…………………………………………………………………………………………………………. 75 پیشنهادتهیه ماشین آلات این واحد توسط شرکت کره ای بنام…………………………………………………………………… 75 1) ابعاد مواد خام و محصولات به ورت نوار…………………………………………………………………………………………… 76 2 ) ابعاد مواد خام بصورت کلاف………………………………………………………………………………………………………….. 76 3) سرعت خط تولید…………………………………………………………………………………………………………………………….. 76 جدول شماره (1-3-3 )……………………………………………………………………………………………………………………….. 76 فهرست ماشین آلات خط تولید……………………………………………………………………………………………………………… 76 1 ) وسائل مکانیکی شامل :……………………………………………………………………………………………………………………. 76 2. وسائل الکتریکی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 77 3 . سیستم کنترل شامل :……………………………………………………………………………………………………………………….. 77 4)  تاسیسات عمومی شامل……………………………………………………………………………………………………………………. 77 5 )  قطعات یدکی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 78 جدول شماره ( 2-3-3)……………………………………………………………………………………………………………………….. 78 فهرست جزئیات هر بخش از ماشین آلات………………………………………………………………………………………………. 78 4-3- کنترل کیفیت………………………………………………………………………………………………………………………………. 86 جدول شماره (1-4-3 )……………………………………………………………………………………………………………………….. 87 آزمونهای انجام شده بر روی محصول نهائی و استاندارد های مربوطه………………………………………………………… 87 5-3- زمین مورد نیاز……………………………………………………………………………………………………………………………. 88 6-3- ساختمانهای مورد نیاز…………………………………………………………………………………………………………………. 88 1-6-3– سالن تولید……………………………………………………………………………………………………………………………… 88 2-6-3- انبار مواد اولیه………………………………………………………………………………………………………………………… 88 3-6-3- انبار محصول………………………………………………………………………………………………………………………….. 88 4-6-3- قسمت تصفیه آب…………………………………………………………………………………………………………………… 89 5-6-3- انبار مواد شیمیایی…………………………………………………………………………………………………………………… 89 6-6-3- انبار مواد رنگهای رزینی………………………………………………………………………………………………………….. 89 7-6-3-انبار فیلمهای حفاظتی پوشش محصول………………………………………………………………………………………. 89 8-6-3- اطاق کمپر سور………………………………………………………………………………………………………………………. 89 9-6-3- سایر………………………………………………………………………………………………………………………………………. 90 10-6-3- پست توزیع برق…………………………………………………………………………………………………………………… 90 11-6-3- تعمیرگاه………………………………………………………………………………………………………………………………. 90 12-6-3 – انبار قطعات یدکی………………………………………………………………………………………………………………. 90 13-6-3 – آزمایشگاه…………………………………………………………………………………………………………………………… 90 14-6-3- ساختمان عمومی………………………………………………………………………………………………………………….. 90 15-6-3 – ساختمان اداری…………………………………………………………………………………………………………………… 91 16-6-3 – ساختمان نگهبانی و کارت زنی…………………………………………………………………………………………….. 91 7-3- تاسیسات و تجهیزات…………………………………………………………………………………………………………………… 91 1-7-3- تاسیسات برق رسانی………………………………………………………………………………………………………………. 91 2-7-3- تاسیسات آبرسانی…………………………………………………………………………………………………………………… 91 3   -7-3- تاسیسات برج خنک کن………………………………………………………………………………………………………. 91 4-7-3- تاسیسات سختی گیر……………………………………………………………………………………………………………….. 91 5-7-3- تاسیسات تصفیه فاضلاب………………………………………………………………………………………………………… 92 6-7-3- تاسیسات سوخت رسانی…………………………………………………………………………………………………………. 92 7-7-3- تاسیسات تهیه هوای فشرده……………………………………………………………………………………………………… 92 8-7-3- برق اضطرای………………………………………………………………………………………………………………………….. 92 9-7-3- دیگ بخار………………………………………………………………………………………………………………………………. 92 10-7-3 – وسائل نقیله مورد نیاز………………………………………………………………………………………………………….. 92 11-7-3 – لوازم و تجهیزات اداری……………………………………………………………………………………………………….. 93 12-7-3 – تجهیزات رستوران و رفاهی…………………………………………………………………………………………………. 93 جدول شماره (1-10-7-3 )…………………………………………………………………………………………………………………. 93 فهرست وسائل حمل و نقل مورد نیاز……………………………………………………………………………………………………… 93 8-3- برنامه زمان بندی اجرای طرح……………………………………………………………………………………………………… 93 9-3 – بر اورد سوخت و انرژی ( Utility )………………………………………………………………………………………….. 94 میزان نیاز سوخت و سایر احتیاجات خط تولید بشرح زیر برآورد شده است :…………………………………………… 94 10-3- برآورد نیروی انسانی مورد نیاز………………………………………………………………………………………………….. 94 جدول شماره (1-10-3 )……………………………………………………………………………………………………………………… 95 نیروی انسانی مورد نیاز در کارخانه………………………………………………………………………………………………………… 95 جدول شماره (2-10-3 )……………………………………………………………………………………………………………………… 96 نیروی انسانی مورد نیاز در دفتر مرکزی………………………………………………………………………………………………….. 96 فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 97 مطالعه اقتصادی طرح…………………………………………………………………………………………………………………………….. 97 1-4- سرمایه ثابت طرح……………………………………………………………………………………………………………………….. 98 1-1-4 – ارزش زمین…………………………………………………………………………………………………………………………… 98 2-1-4 – هزینه ساختمان……………………………………………………………………………………………………………………… 98 1-2-1-4- سالن تولید…………………………………………………………………………………………………………………………. 98 2-2-1-4- انبار مواد اولیه و محصول نهائی…………………………………………………………………………………………… 99 3-2-1-4- قسمت تصفیه آب………………………………………………………………………………………………………………. 99 4-2-1-4- انبار مواد شیمیائی………………………………………………………………………………………………………………. 99 5-2-1-4- انبار مواد زرینی جهت رنگ کردن ورق……………………………………………………………………………….. 99 6-2-1-4- انبارفیلمهای حفاظتی پوشش محصول………………………………………………………………………………… 100 7-2-1-4- سالن تاسیسات………………………………………………………………………………………………………………… 100 8-2-1-4- اطاق کمپرسور…………………………………………………………………………………………………………………. 100 9-2-1-4- سالن دیگ بخار ، برق اضطراری……………………………………………………………………………………….. 100 10-2-1-4- پست توزیع برق…………………………………………………………………………………………………………….. 100 11-2-1-4- انبار قطعات یدکی…………………………………………………………………………………………………………. 101 12-2-1-4- تعمیرگاه……………………………………………………………………………………………………………………….. 101 13-2-1-4- آزمایشگاه……………………………………………………………………………………………………………………… 101 14-2-1-4- ساختمانهای عمومی………………………………………………………………………………………………………. 101 15-2-1-4- ساختمانهای اداری…………………………………………………………………………………………………………. 101 16-2-1-4- نگهبانی و کارت زنی……………………………………………………………………………………………………… 102 3-1-4- هزینه ماشین آلات طرح………………………………………………………………………………………………………… 102 4-1-4- هزینه تاسیسات…………………………………………………………………………………………………………………….. 102 – تاسیسات برق رسانی……………………………………………………………………………………………………………………….. 103 – تاسیسات آب رسانی………………………………………………………………………………………………………………………… 103 – برق اضطراری…………………………………………………………………………………………………………………………………. 103 5-1-4- لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی……………………………………………………………………………………………….. 103 6-1-4- لوازم و تجهیزات اداری و رفاهی……………………………………………………………………………………………. 104 7-1-4- وسائل نقلیه………………………………………………………………………………………………………………………….. 104 8-1-4- هزینه های قبل از بهره برداری………………………………………………………………………………………………. 104 9-1-4 – هزینه های پیش بینی نشده…………………………………………………………………………………………………… 104 جدول ( 1-1-4 )………………………………………………………………………………………………………………………………. 105 طرح ورق های گالوانیزه پیش رنگ شده……………………………………………………………………………………………….. 105 فهرست ساختمانهای مورد نیاز ، میزان زیربنا و مشخصات آنها………………………………………………………………. 105 فهرست کارکنان کارخانه و میزان دستمزد آنها……………………………………………………………………………………….. 106 فهرست کارکنان دفتری مرکزی و هزینه حقوق آنها………………………………………………………………………………… 107 خلاصه طرح : در این طرح به بررسی تولید ورق های فلزی رنگی پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و … پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد . پیشگفتار ورق های فلزی را معمولا به خاطر محافظت یا زیبایی آنها یا هر دو عامل پوشش می دهند و از آنجائیکه یک سطح صاف راحتتر از سطح شکل دارپوشش داده می شود  بر این اساس  پوشش دادن آنها به صورت ورق یا کلاف قبل از استفاده در هر شاخه از صنعت متداول گردیده است که به نام ورق های پیش رنگ شده ( Pre – coated  ) معروف می باشند . ورق های پیش رنگ شده عبارت از ورق های فولادی یا آلومینیومی هستند که به وسیله رنگهایی بر پایه رزین یا مواد پلاستیکی روکش شده باشند . این ورق ها به طور کلی در صنعت ساختمان در ساخت در و شیروانی و نمای بیرونی و درونی بنا و پارتیشن ها ی داخلی آن ، در صنعت لوازم خانگی از قبیل : یخچال ، فریزر ، اجاق گاز ، ماشین لباسشوئی ، ماکروویو  ، و غیره و در صنعت حمل و نقل و سایر موارد مشابه مورد استفاده قرار می گیرند .  (1انگیزه اجرای طرح در کشورهای پیشرفته صنعتی در حال حاضر به دلائل مختلفی که اهم آن به شرح زیر می باشد: –         آلودگی محیط زیست حاصل از رنگ کردن محصول اتفاق نمی افتد . –         در فضای مورد نیاز جهت نصب دستگاه های مختلف رنگ زنی صرفه جوئی می شود . –         در نیروی انسانی و انرژی جهت رنگ کردن محصول صرفه جوئی می شود . –         هزینه بارگیری و حمل کاهش می یابد . –         از نظر ایمنی نیازی به نگهداری مواد خطرناک وقابل اشتعال نمی باشد . –         سرعت عمل در تولید با توجه به حذف مرحله رنگ کاری افزایش یافته در نتیجه قدرت تولید بالا می رود . –         قیمت شده محصول به دلیل صرفه جوئی در هزینه های سرمایه ای و تولیدی قسمت رنگ کاهش می یابد . 1-4- سرمایه ثابت طرح میزان سرمایه ثابت طرح برابر شماره ( 1-1-6 ) پیوست 5892269 میلیون ریال بشرح زیربرآورد  می گردد . 1-1-4 – ارزش زمین جهت اجرای طرح با توجه به ساختمانهای مورد نیاز و پیش بینی توسعه طرح زمینی حدود 25000 متر مربع در منطقه آزاد سلفچگان از قرار هر متر مربع 000/ 150 ریال اختیار شده است که کل ارزش آن 750 / 3 میلیون ریال می باشد . 2-1-4 – هزینه ساختمان هزینه ساختمان های مورد نیاز طرح برابر 21839 میلیون ریال  بشرح  زیر برآورد می شود. 1-2-1-4- سالن تولید سالن تولید با توجه به ارتفاع ماشین آلات آن دردو  منطقه  می باشد از نوع صنعتی سنگین می باشد که باید  پس از انجام آزمایش مکانیک خاک با پی ریزی محکم نسبت به ساخت آن اقدام نمود . این سالن حدود 2100 متر مربع وسعت دارد که هزینه آن از قرار هر متر مربع 000/100/8 ریال 17010 میلیون ریال  برآورد می شود . 2-2-1-4- انبار مواد اولیه و محصول نهائی این دو در امتداد هم و موازی سالن تولید هر یک به وسعت 900 متر مربع از نوع سوله صنعت یساخته خوهد شد که با توجه به وزین بودن بار ماده اولیه و محصول تولیدی باید کف سازی آن به اندازه کافی مقاوم باشد که تحمل جرثقیل و واگنهای حمل مواد را بنماید . 3-2-1-4- قسمت تصفیه آب جهت تهیه آب بدون سختی مورد مصرف در خط تولید بنائی حدود 240 متر مربع از نوع سوله صنعتی در نظر گرفته شده که هزینه آن از قرار هر متر مربع 000/500/1 ریال 360 میلیون ریال می باشد . 4-2-1-4- انبار مواد شیمیائی جهت نگهداری مواد شیمیائی مورد مصرف در تولید سالنی به وسعت 120 متر مربع از نوع سوله صنعتی منظور شده است که هزینه آن از قرار هر متر مربع 000/500/1 ریال 180 میلیون ریال بر آورد می شود . 5-2-1-4- انبار مواد زرینی جهت رنگ کردن ورق جهت نگهداری مواد زرینی رنگ کردن محصول تولیدی ، سالنی به و.سعت 180 متر مربع از نوع سوله صنعتی منظور شده که هزینه آن از قرار هر متر مربع 000/500/1 ریال 270 میلیون  ریال می باشد .   6-2-1-4- انبارفیلمهای حفاظتی پوشش محصول جهت نگهداری فیلمهائی که بریا حفاظت محصول بر رو یسطح آنها کشیده می شود ، سالنی به وسعت 120 متر مربع از نوع سوله صنعتی منظور شده که هزینه آن از قرار هر متر مربع 000/500/1 ریال 180 میلیون ریال  خواهد شد .

 • بهینه سازی زنجیره تامین با رویکرد موجودی و توزیع غیر متمرکز

  بهینه سازی زنجیره تامین,بهینه سازی زنجیره تامین با رویکرد موجودی و توزیع غیر متمرکز,پایان نامه و پروژه پایانی کارشناسی رشته حسابداری دانلود فایل پایان نامه و پروژه پایانی کارشناسی رشته مدیریت بهینه سازی زنجیره تامین با رویکرد موجودی و توزیع غیر…

 • کارآفرینی شرکت نولیدی نرم افزار پارس

  شرکت نولیدی نرم افزار,کارآفرینی شرکت نولیدی نرم افزار,کارآفرینی شرکت نولیدی نرم افزار پارس,نرم افزار پارس دانلود فایل OHSAS 18001

 • بررسی رابطه پرخاشگری مادران بر سلامت روانی کودکان در شهرستان اردبیل

  بررسی رابطه پرخاشگری مادران بر سلامت,بررسی رابطه پرخاشگری مادران بر سلامت روانی کودکان در شهرستان اردبیل,پایان نامه کارشناسی بررسی رابطه پرخاشگری مادران بر سلامت روانی کودکان در شهرستان اردبیل,پرخاشگری مادران بر سلامت روانی کودکان دانلود فایل پایان نامه کارشناسی بررسی…

 • مقاله انگیزش در محیط کار

  مقاله انگیزش در محیط کار دانلود فایل مقاله انگیزش در محیط کار بخشهای مختلفی از متن: انگیزه را این گونه تعریف می كند:میل به كوشش فراوان در جهت تامین هدفهای سازمان به گونه ای كه این تلاش در جهت ارضای…

 • ایجاد و راه اندازی یك باشگاه پرورش اندام

  ایجاد و راه اندازی یك باشگاه پرورش اندام,باشگاه پرورش اندام,راه اندازی یك باشگاه پرورش اندام,کارآفرینی راه اندازی یك باشگاه پرورش اندام دانلود فایل ایجاد و راه اندازی یك باشگاه پرورش اندام قسمتی از متن: فصل اول: شناخت اولیه و كلی…

 • مقاله در مورد تجارت الکترونیک

  مقاله در مورد تجارت الکترونیک دانلود فایل مقاله در مورد تجارت الکترونیک تعریف تاریخچه تجارت الکترونیک و فن آوری سطوح تجارت الکترونیک تاثیرگذاری تجارت الکترونیک بر سطوح مختلف تجارت ویژگی های تجارت الکترونیک در برابر تجارت سنتی جایگاه تجارت الکترونیک…

 • پرسشنامه وسواس فکری عملی ییل – براون

  پرسشنامه وسواس فکری عملی ییل – براون دانلود فایل پرسشنامۀ وسواس فکری - عملی (YBOCS ) (OCI ) ییل – براون این پرسشنامه با اجازۀ پل سالکووسکیس  بازسازی شده است و برای اولین بار در سال 1998 چاپ شده است.…

 • رده بندی کالاها در فروشگاه های الکترونیکی _ یک رهیافت فازی

  رده بندی کالاها در فروشگاه های الکترونیکی _ یک رهیافت فازی دانلود فایل رده بندی کالاها در فروشگاه های الکترونیکی _ یک رهیافت فازی +20 اسلاید انگلیسی+داده های همراه چکیده: در مکتوبی که پیش رو دارید، روشی برای طبقه بندی…

 • سمینار برق جداسازی گفتار و موزیک

  سمینار برق جداسازی گفتار و موزیک دانلود فایل سمینار برق جداسازی گفتار و موزیک لطفا از این پروژه در راستای تکمیل تحقیقات خود و در صورت کپی برداری با ذکر منبع استفاده نمایید. چکیده  پردازش گفتار با توجه به کاربردهای…

 • فصل دوم پایان نامه مفهوم سلامت روان از دیدگاه مکتب های مختلف

  فصل دوم پایان نامه مفهوم سلامت روان از دیدگاه مکتب های مختلف دانلود فایل فصل دوم پایان نامه مفهوم سلامت روان از دیدگاه مکتب های مختلف در 51  صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه…

 • پایان نامه بومی كردن چارچوب زكمن برای سازمان چابك

  پایان نامه بومی كردن چارچوب زكمن برای سازمان چابك دانلود فایل پایان نامه بومی كردن چارچوب زكمن برای سازمان چابك فهرست مطالب   عنوان ........................................................................................................................................ صفحه  فهرست شكل ها الف فهرست جدول ها ب چكیده و كلمات كلیدی ....................................................................................................................1 فصل اول…

 • مقاله مدیریت پیامبر در جنگها

  مقاله مدیریت پیامبر در جنگها دانلود فایل مقاله مدیریت پیامبر در جنگها چکیده:  بعد از آنكه حكومت اسلامی در مدینه بنا نهاده شد رسول گرامی اسلام باید چاره ای برای مشكلات داخلی و خارجی می اندیشیدند،‌ و نیز می باید…

 • طرح توجیهی تولید آب باطری

  طرح توجیهی تولید آب باطری دانلود فایل طرح توجیهی تولید آب باطری خلاصه مشخصات طرح نام محصول آب باطری خودرو ویژگی محصول یا طرح حجم زیاد واردات و سهم کم تولید داخل ظرفیت پیشنهادی طرح (عدد) 200,000 موارد کاربرد قابل…

 • گزارش کارآموزی شركت توزیع نیروی برق استان گلستان

  استان گلستان,توزیع,دانلود گزارش کارآموزی شركت توزیع نیروی برق استان گلستان,شركت,کاراموزی شركت توزیع نیروی برق استان گلستان,کارورزی شركت توزیع نیروی برق استان گلستان,گزارش کارآموزی شركت توزیع نیروی برق استان گلستان,گزارش کاراموزی شركت توزیع نیروی برق استان گلستان,نیروی برق دانلود فایل گزارش…

 • پایان نامه بررسی استرس شغلی کارکنان بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی

  استرس شغلی کارکنان بیمارستان ها,بررسی استرس شغلی کارکنان,بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی,پایان نامه بررسی استرس شغلی کارکنان بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی دانلود فایل پایان نامه بررسی استرس شغلی کارکنان بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم…

 • پایان نامه رباتیك

  پایان نامه رباتیك دانلود فایل پایان نامه رباتیك مقدمه اتوماسیون در بخشهای مختلف صنعت و كارهای تولیدی در چند دهه اخیر ظهور پیدا كرده است و روز به روز نیز در حال توسعه می باشد. بیش از چند دهه از…

 • فشنگ های گلوله زنی

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود مقاله فشنگ های گلوله زنی,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,فشنگ های گلوله زنی,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود مقاله فشنگ های گلوله زنی این…

 • پروژه طراحی یک سیستم انبار داری

  پروژه طراحی یک سیستم انبار داری دانلود فایل پروژه طراحی یک سیستم انبار داری مقدمه کار انبار داری یک شغل مهم و پر مسئولیتی است. اجناس و موجودی های انبار باید تحت اختیار یک انبار دار مسئول است. اگر چه…

 • تحقیق تکنولوژی ریخته گری چدن

  تحقیق تکنولوژی ریخته گری چدن,ریخته گری چدن دانلود فایل قسمتهایی از متن: مقدمه :          عنوان چدن ریختگی مشخص كننده دسته بزرگی از فلزات است . فلزاتی كه در این دسته قرار دارند از نظر خواص با یكدیگر  تفاوتهای فاحش…

 • مقاله آشنایی با گیاه سویا

  آشنایی با گیاه سویا,بررسی آشنایی با گیاه سویا,پایان نامه آشنایی با گیاه سویا,پروژه آشنایی با گیاه سویا,تحقیق آشنایی با گیاه سویا,دانلود آشنایی با گیاه سویا,مقاله آشنایی با گیاه سویا دانلود فایل مقاله آشنایی با گیاه سویا منشاُ سویا ظاهراً از…

 • مقاله کارشناسی با موضوع سیستم شبکه شهری

  دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود مقاله کارشناسی با موضوع سیستم شبکه شهری,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,سیستم شبکه شهری,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,مقاله کارشناسی با موضوع سیستم شبکه شهری دانلود فایل فهرست…

 • پایان نامه بررسی میزان ATP در اسپرم مولدین نرماهی كفال طلائی. (رشته شیلات)

  بررسی میزان ATP در اسپرم مولدین نرماهی كفال طلائی (رشته شیلات),پایان نامه بررسی میزان ATP در اسپرم مولدین نرماهی كفال طلائی. (رشته شیلات),پروژه بررسی میزان ATP در اسپرم مولدین نرماهی كفال طلائی (رشته شیلات),مقاله بررسی میزان ATP در اسپرم مولدین…

 • ادبیات نظری وپیشینه پژوهش استراتژی های اکتساب تکنولوژی

  ادبیات نظری استراتژی های اکتساب تکنولوژی,ادبیات نظری وپیشینه پژوهش,ادبیات نظری وپیشینه پژوهش استراتژی های اکتساب تکنولوژی,استراتژی های اکتساب تکنولوژی,پیشینه پژوهش استراتژی های اکتساب تکنولوژی دانلود فایل جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)…

 • کارآفرینی زمینه های مختلفی از آثار هنری و میراث فرهنگی

  آثار هنری و میراث فرهنگی,زمینه های مختلفی از آثار هنری,کارآفرینی زمینه های مختلفی از آثار هنری و میراث فرهنگی دانلود فایل کارآفرینی زمینه های مختلفی از آثار هنری و میراث فرهنگی مقدمه آشنایی با هنر تمدنهای باستانی و حوزه های…

 • مقاله جامعه شناسی تاریخی

  بررسی جامعه شناسی تاریخی,پروژه جامعه شناسی تاریخی,تحقیق جامعه شناسی تاریخی,جامعه شناسی تاریخی,مقاله جامعه شناسی تاریخی دانلود فایل مقاله جامعه شناسی تاریخی قسمتی از متن: خلاصه: این گونه شیوههای تحقیق در زمینه مهمان‌نوازی در حال افزایش هستند. امپریونیسم اجتماعی حالتی از…

 • پاورپوینت حقوق و پاداش مدیران اجرایی

  اثر برنامه های حقوق و پاداش بر روش حسابداری,برنامه حقوق و پاداش مدیران اجرایی,پاورپوینت حقوق و پاداش مدیران اجرایی,تئوری حقوق و پاداش مدیران اجرایی,حقوق و پاداش مدیران اجرایی جنبه های سیاسی,دانلود پاورپوینت حقوق و پاداش مدیران اجرایی,دلیل هایی برای اجرای…

 • گزارش کارآموزی ترویج و زراعت-جهاد كشاورزی شهرستان تربت حیدریه

  تربت حیدریه,ترویج,جهاد كشاورزی,دانلود گزارش کارآموزی ترویج و زراعتجهاد كشاورزی شهرستان تربت حیدریه,زراعت,شهرستان,کاراموزی ترویج و زراعتجهاد كشاورزی شهرستان تربت حیدریه,کارورزی ترویج و زراعتجهاد كشاورزی شهرستان تربت حیدریه,گزارش کارآموزی ترویج و زراعت-جهاد كشاورزی شهرستان تربت حیدریه,گزارش کاراموزی ترویج و زراعتجهاد كشاورزی شهرستان…

 • مقاله فعالیتهای بدنی

  مقاله فعالیتهای بدنی دانلود فایل مقاله فعالیتهای بدنی فهرست: فوائد فعالیت بدنی آیا فعالیت بدنی فقط برای کشورهای صنعتی لازم است و کشورهای در حال توسعه مشکلات دیگری دارند که باید به آن برسند؟ بیماریهای قلبی عروقی و فعالیت بدنی…

 • پایان نامه تفسیر آفرینش آدم و هبوط او در مرصاد العباد، مصیبت نامه و الهی نامه عطار

  پایان نامه تفسیر آفرینش آدم,پایان نامه تفسیر آفرینش آدم و هبوط او در مرصاد العباد، مصیبت نامه و الهی نامه عطار,تفسیر آفرینش آدم و هبوط,دانلود پایان نامه تفسیر آفرینش آدم,مرصاد العباد,مرصاد العباد، مصیبت نامه و الهی نامه عطار دانلود فایل…

 • مقایسه استرس ادراک شده نگرانی و تنهایی در مبتلایان سرطان پستان و افراد عادی

  استرس ادراک شده نگرانی و تنهایی در مبتلایان سرطان پستان و افراد عادی,تنهایی در مبتلایان سرطان پستان و افراد عادی,مبتلایان سرطان پستان و افراد عادی,مقایسه استرس ادراک شده نگرانی و تنهایی در مبتلایان سرطان پستان و افراد عادی دانلود فایل…

 • نوشتن برنامه حقوق ودستمزد فروش و انبار گردانی به کمک ویژوال بیسیک

  نوشتن برنامه حقوق ودستمزد فروش و انبار گردانی به کمک ویژوال بیسیک دانلود فایل نوشتن برنامه  حقوق ودستمزد فروش و انبار گردانی به کمک ویژوال بیسیک  چكیده : این پروژه به زبان ویژال بیسیك نوشته شده است كه شامل سه…

 • بررسی جایگاه و اهمیت دولت

  بررسی جایگاه و اهمیت دولت,حاکم,حاکمیت,حکومت اسلامی,خلافت اسلامی,دمکراسی,دولت,دولت اسلامی,نظام پارلمانی دانلود فایل بررسی جایگاه و اهمیت دولت سیاستمداران ، جامعه شناسان و اقتصاددانان در مورد تعریف واژه دولت اتفاق نظر ندارند و نتوانسته اند تعریف واحدی را برای واژه دولت عرضه…

 • گزارش کاراموزی انتقال حرارت در توربین

  انتقال,توربین,حرارت,دانلود گزارش کارآموزی انتقال حرارت در توربین,کاراموزی انتقال حرارت در توربین,کارورزی انتقال حرارت در توربین,گزارش کاراموزی انتقال حرارت در توربین دانلود فایل

 • پایان نامه بررسی نقش و تاثیر تجارت الکترونیک بر بیمه نوین

  بررسی نقش تجارت الکترونیک,بررسی نقش و تاثیر تجارت الکترونیک بر بیمه,پایان نامه بررسی تاثیر تجارت الکترونیک,پایان نامه بررسی نقش و تاثیر تجارت الکترونیک بر بیمه نوین دانلود فایل  بررسی نقش و تاثیر تجارت الکترونیک بر بیمه نوین در 67 صفحه…

 • پایان نامه مقایسه ابعاد مختلف عمل كرده خانواده نوجوانان بزهكار و غیر بزهكار تهران

  پایان نامه مقایسه ابعاد مختلف عمل كرده خانواده نوجوانان بزهكار و غیر بزهكار تهران دانلود فایل پایان نامه مقایسه ابعاد مختلف عمل كرده خانواده نوجوانان بزهكار و غیر بزهكار تهران مقدمه : خانواده یک نظام اجتماعی و طبیعی است ،…