پروژه کارآفرینی کارگاه تولید اجزای سیستم فرمان خودرو

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید اجزای سیستم فرمان خودرو,پروژه کارافرینی کارگاه تولید اجزای سیستم فرمان خودرو,توجیه اقتصادی کارگاه تولید اجزای سیستم ف,دانلود پروژه کارگاه تولید اجزای سیستم فرمان خودرو,دانلود کارآفرینی کارگاه تولید اجزای سیستم فرمان خودرو,طرح توجیه فنی کارگاه تولید اجزای سیستم فرمان خودرو,طرح توجیهی کارگاه تولید اجزای سیستم فرمان خودرو,کارآفرینی کارگاه تولید اجزای سیستم فرمان خودرو

دانلود فایل

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید اجزای سیستم فرمان خودرو در 68 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان                                                                            شماره صفحه خلاصه طرح :…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 فصل اول………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مقدمه :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 نام کامل طرح و محل اجرای آن :……………………………………………………………………………………………………………… 7 محل اجرا :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مشخصات متقاضیان :………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 دلایل انتخاب طرح :………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 وضعیت و میزان اشتغالزایی :……………………………………………………………………………………………………………………. 9 تاریخچه و سابقه مختصر طرح :………………………………………………………………………………………………………………… 9 نام و کد محصولات…………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 کد ISIC…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 شماره تعرفه گمرکی………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 شرایط واردات محصول…………………………………………………………………………………………………………………………. 12 توضیح:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 بازار OEM…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 بازار  OES…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 بازار AM……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 بررسی استانداردهای موجود در مورد محصول……………………………………………………………………………………….. 14 مروری بر قیمتهای جهانی قطعات………………………………………………………………………………………………………….. 16 معرفی موارد مصرف و کاربرد محصولات……………………………………………………………………………………………….. 17 بازار OEM :……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 بازار OES :………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 بازار AM :………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول…………………………………………………… 19 کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول……………………………………………………………………………….. 19 در جدول زیر فهرست چند کشور عمده تولید کننده خودرو و میزان تولید آنها )به عنوان صنایع مصرف کننده قطعات مورد مطالعه ( آورده شده است…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 معرفی شرایط صادرات………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 وضعیت عرضه و تقاضا………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون…………………………………………………………. 21 بررسی ظرفیت های بهره برداری……………………………………………………………………………………………………………. 21 همچنین علاوه بر واحدهای فوق ، واحدهایی نیز درحال تولید میل موج گیر فرمان می باشند که فهرست آنها در جدول زیر آمده است .  22 بررسی روند ظرفیت نصب شده تولید قطعات فرمان در کشور………………………………………………………………….. 23 بررسی روند تولید واقعی قطعات فرمان در کشور…………………………………………………………………………………….. 23 بررسی سطح تکنولوژی تولید در واحدهای فعال……………………………………………………………………………………… 25 فرایند تولید قطعات فرمان به صورت زیر است :……………………………………………………………………………………… 25 نگاهی به راندمان تولید )درصد استفاده از ظرفیت اسمی(  در واحدهای تولیدی فعال…………………………………. 26 پیشبینی عرضه در بازار آینده کشور………………………………………………………………………………………………………… 27 الف)  پیشبینی تولید داخل واحدهای فعال………………………………………………………………………………………………. 27 ب ( پیشبینی تولید داخل واحدهای در حال ایجاد……………………………………………………………………………………. 27 بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال 1385………………………………………………….. 28 جمع بندی عرضه………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 بررسی روند مصرف از آغاز برنامه سوم تاکنون……………………………………………………………………………………….. 29 الف ( برآورد مصرف در خودرو سازان……………………………………………………………………………………………………. 30 ب-  برآورد روند مصرف در بازار خدمات پس از فروش خودرو…………………………………………………………….. 32 جمع بندی میزان مصرف داخل قطعات فرمان خودرو……………………………………………………………………………… 33 بررسی روند صادرات از آغاز برنامه توسعه سوم تا سال 85……………………………………………………………………… 34 بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه توسعه چهارم……………………………………………………… 35 برآورد میزان تقاضای داخل در آینده………………………………………………………………………………………………………. 35 برآورد قابلیت صادرات در آینده…………………………………………………………………………………………………………….. 35 برآورد تقاضای کل…………………………………………………………………………………………………………………………………. 36 بررسی اجمالی تکنولوژی و روش تولید محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها……………………………… 37 نگاهی به روش تولید قطعات فرمان فرایند تولید قطعات فرمان به صورت زیر است:………………………………….. 37 شرحی بر فعالیتهای مختلف فرایند تولید…………………………………………………………………………………………………. 37 ماشینکاری……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 37 عملیات حرارتی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 37 عملیات تکمیلی ماشینکاری……………………………………………………………………………………………………………………. 38 رنگ و عملیات فینیشینگ………………………………………………………………………………………………………………………. 38 فورج سرد…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 38 مقایسه روش تولید معمول کشورمان با دیگر کشورهای جهان……………………………………………………………………. 39 تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژیهای مرسوم در تولید محصول………………………………………………………………. 39 با توجه بر شرح تکنولوژی، نقاط قوت و ضعف آن در جدول زیر جمعبندی شده است:……………………………… 39 مجوز های قانونی :………………………………………………………………………………………………………………………………… 40 مراحل صدور جواز تاسیس :………………………………………………………………………………………………………………….. 40 شرایط عمومی متقاضیان ( اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ) دریافت جواز تاسیس………………………………….. 40 1-   اشخاص حقیقی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 40 2-   اشخاص حقوقی……………………………………………………………………………………………………………………………. 41 مدارك مورد نیاز:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41 اصلاحیه جواز تاسیس :…………………………………………………………………………………………………………………………. 42 تعریف:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 42 صدور پروانه بهره برداری :……………………………………………………………………………………………………………………. 42 مراحل صدور توسعه طرح :……………………………………………………………………………………………………………………. 43 برآورد حداقل ظرفیت اقتصادی طرح……………………………………………………………………………………………………… 44 لحاظ کردن نقطه سربسر تولید………………………………………………………………………………………………………………… 44 لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار……………………………………………………………………………………………………….. 44 برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالیانه و محل تامین آن…………………………………………………………………………. 45 معرفی نوع ماده اولیه عمده…………………………………………………………………………………………………………………….. 45 معرفی منابع تأمین مواد اولیه………………………………………………………………………………………………………………….. 45 برآورد میزان مصرف سالانه مواد اولیه…………………………………………………………………………………………………….. 46 برآورد قیمتهای مواد اولیه مصرفی………………………………………………………………………………………………………….. 46 بررسی تحولات اساسی در روند تأمین اقلام عمده مورد نیاز در گذشته و آینده………………………………………….. 47 پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح…………………………………………………………………………………………………. 48 انتخاب محل اجرای یک طرح تولیدی عموما بًراساس معیارهای زیر صورت میگیرد :………………………………… 48 بازار خدمات پس از فروش خودرو………………………………………………………………………………………………………… 48 بازارهای فروش محصول……………………………………………………………………………………………………………………….. 49 الف(  بازار خودروسازان………………………………………………………………………………………………………………………… 49 بازار تأمین مواد اولیه……………………………………………………………………………………………………………………………… 51 احتیاجات و نیازمندی های دیگر طرح……………………………………………………………………………………………………. 51 امکانات زیر بنایی مورد نیاز…………………………………………………………………………………………………………………… 51 حمایت های خاص دولتی………………………………………………………………………………………………………………………. 52 با جمع بندی مطالعات مکانیابی، محل اجرای مناسب اجرای طرح در جدول زیر آمده است………………………. 52 وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی………………………………………………………………………………………………. 53 حمایت های تعرفه گمرکی و مقایسه آن با تعرفه های جهانی…………………………………………………………………….. 53 حمایت های مالی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 53 فصل دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 54 روش انجام کار……………………………………………………………………………………………………………………………………… 54 جنبه های ابتکاری بودن و خلاقیت به کار رفته شده :………………………………………………………………………………. 55 فهرست تجهیزات مورد نیاز و برآورد قیمت آنها :……………………………………………………………………………………. 55 مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز از لحاظ مفید بودن و توانایی کار :……………………………………………………….. 56 روشهای بازاریابی و تبلیغات جهت جذب مشتریان………………………………………………………………………………….. 56 بررسی تأسیسات و امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح……………………………………………………………………………….. 57 برآورد برق مورد نیاز و چگونگی تأمین آن……………………………………………………………………………………………… 57 برآورد آب مورد نیاز و چگونگی تأمین آن………………………………………………………………………………………………. 57 برآورد سوخت مصرفی مورد نیاز و چگونگی تأمین آن……………………………………………………………………………. 57 برآورد امکانات مخابراتی و ارتباطی لازم و چگونگی تأمین آن…………………………………………………………………. 58 برآورد امکانات زیربنایی مورد نیاز…………………………………………………………………………………………………………. 58 نیازمندی طرح به راه را میتوان در حالت زیر مورد بررسی قرار داد:………………………………………………………….. 59 عبور و مرور کامیو نهای حامل مواد اولیه و محصول…………………………………………………………………………………. 59 عبور و مرور کارکنان……………………………………………………………………………………………………………………………… 59 فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 60 امور مالی طرح……………………………………………………………………………………………………………………………………… 60 سرمایه گذاری ثابت طرح :…………………………………………………………………………………………………………………….. 61 خرید دفتر کار :…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 61 هزینه زمین :…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 61 هزینه محوطه سازی :…………………………………………………………………………………………………………………………….. 62 هزینه ساختمان سازی :………………………………………………………………………………………………………………………….. 62 هزینه ماشین آلات و تجهیزات :……………………………………………………………………………………………………………… 63 هزینه تاسیسات و تجهیزات عمومی :………………………………………………………………………………………………………. 63 هزینه تجهیزات آزمایشگاهی :………………………………………………………………………………………………………………… 64 وسایل اداری و خدماتی…………………………………………………………………………………………………………………………. 64 ماشین آلات حمل و نقل درون/ برون کارگاهی………………………………………………………………………………………… 64 هزینه های قبل از بهره برداری……………………………………………………………………………………………………………….. 65 هزینه های پیشبینی نشده……………………………………………………………………………………………………………………….. 65 هزینه سرمایه گذاری ثابت :……………………………………………………………………………………………………………………. 65 فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 66 جمع بندی – نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………… 66 نتایج حاصله از اجرای طرح :…………………………………………………………………………………………………………………. 67 خلاصه طرح : در این طرح به بررسی کارگاه تولید اجزای سیستم فرمان خودرو پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و … پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد . مقدمه : مطالعات امکان سنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طرح های سرمایه گذاری اقتصادی انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران مورد استفاده قرار میگیرد. گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید قطعات و اجزاء فرمان خودرو می باشد. این مطالعات در قالب متدولوژی مطالعات امکان سنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژی فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسی های لازم روی بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت و نرم افزاری مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیت های اقتصادی و حجم سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستای توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد . نام کامل طرح و محل اجرای آن : تولید اجزای سیستم فرمان خودرو محل اجرا : مشخصات متقاضیان : نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی تلفن دلایل انتخاب طرح : قطعه سازی یکی از صنایع مادر و اساسی در هر کشور به شمار می آید. این قطعات خود به عنوان کالای واسطهای در تولید انواع خودرو یا بازار خدمات پس از فروش آن مورد استفاده دارند. از اینرو توسعه صنعت قطعه سازی به مفهوم توسعه صنعت خودروسازی کشور است و لذا مجموعه قطعه سازی را میتوان به عنوان یکی از محورهای توسعه کشورها تلقی کرد. در حال حاضر صد ها واحد صنعتی مشابه طرح حاضر در کشورمان مشغول قطعه سازی برای خودرو میباشند. خودرو های صنعتی و کشاورزی از دیگر موارد کاربرد قطعات طرح است و اهمیت این صنعت نیز برای همگان روشن و شفاف می باشد. بنابراین در مجموع ملاحظه می گردد که قطعات تولیدی طرح به عنوان زیرساختهای صنعت کشور به شمار میآیند و از درجه اهمیت بالایی برخوردار می باشند. وضعیت و میزان اشتغالزایی : تعداد اشتغالزایی این طرح 26 نفر میباشد . پیشبینی عرضه در بازار آینده کشور عرضه قطعات فرمان خودرو ، در آینده از طریق تولید واحدهای فعال و طرحهای در حال ایجاد و همچنین واردات صورت خواهد گرفت که در ادامه هر کدام از آنها مورد بررسی قرار گرفته است. الف)  پیشبینی تولید داخل واحدهای فعال در جدول شماره 5 ظرفیت نصب شده کشور برای تولید قطعات فرمان در سالهای گذشته آورده شد. همچنین در جدول شماره 8 تولید واقعی این قطعات برآورد گردید و لذا با مقایسه ظرفیت نصب شده و تولید واقعی در سالهای گذشته ، مشاهده می گردد که واحدهای فوق تنها با 33 درصد ظرفیت خود در حال فعالیت بوده اند . از اینرو می توان گفت که در سالهای آینده در صورت وجود تغاضا ، واحدهای فعال کشورمان قابلیت افزایش تولید را خواهند داشت و در نهایت در صورتیکه راندمان تولیدی این واحدها پس از افزایش ظرفیت 75 درصد فرضگردد در اینصورت واحدهای فوق پتانسیل تولید سالانه 2032126 دست در سال را خواهند داشت . الف ( برآورد مصرف در خودرو سازان مجموعه خودروهای تولید داخل کشورمان را میتوان از نگاه مصرف قطعات تولید داخل در ساخت آنها، به دو گروه عمده تقسیم بندی کرد : گروه اول:  این گروه از خودروها بخش عمده قطعات مصرفی در تولید خودرو را از سازندگان داخلی تأمین می نمایند و درصد کمی قطعات وارداتی در ساخت این گروه از خودروها کاربرد دارد. بخش عمده خودروهای تولیدی گروه ایران خودرو و سایپا در این گروه قرار دارند . گروه دوم:  در این گروه از خودروها ، آن دسته از خودروها قرار دارند که تولید آنها در کشور با تعداد پایین صورت می گیرد و لذا داخلی کردن تولید قطعات آنها از توجیه اقتصادی لازم برخوردار نمی باشد. از طرف دیگر برخی خودروها علاوه بر تیراژ پایین تولید در گروه خودروهای لوکس نیز طبقه بندی میشوند و لذا تولید داخل قطعات آنها صرف اقتصادی ندارد. باتوجه به مطالب ذکر شده می توان گفت که برای برآورد نیاز صنایع خودروسازی کشورمان به قطعات ساخت داخل، تنها میتوان به حجم تولید دو شرکت اصلی ایران خودرو و سایپا به عنوان بازار مصرف کننده قطعات خودرو استناد کرد. در جدول زیرآمار تولید انواع خودرو در کشورمان آورده شده است.

 • پایان نامه بررسی تفاوت سلامت روانی زنان شاغل و زنان خانه دار

  پایان نامه بررسی تفاوت سلامت روانی زنان شاغل و زنان خانه دار دانلود فایل پایان نامه بررسی تفاوت سلامت روانی زنان شاغل و زنان خانه دار مقدمه در حقیقت روان پزشکی را می توان قدیمی ترین و تازه ترین علم…

 • تحقیق فردگرایی و شاعری در اشعار خاقانی

  تحقیق فردگرایی و شاعری در اشعار خاقانی دانلود فایل تاملی بر مفهوم فردگرایی و شاعری در اشعارخاقانی شروانی قسمتهایی از متن: نیست اقلیم سخن را بهتر از من پادشا در جهان ملك سخن راندن مسلم شد مرا مریم بكر معالی…

 • مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشكی

  مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشكی دانلود فایل مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشكی “مضمون قانونی مراقبت پرستاری روانپزشكی” رابطه بین روانپزشكی و قانون تنش بین حقوق فردی و نیازهای اجتماعی را منعكس می كند. بحث و بررسی در مورد رفتار انسان…

 • پایان نامه بررسی نیاز سنجی كاركنان اطلاعات استان خراسان رضوی

  استان خراسان رضوی,اطلاعات,پایان نامه بررسی نیاز سنجی كاركنان اطلاعات استان خراسان رضوی,پروژه بررسی نیاز سنجی كاركنان اطلاعات استان خراسان رضوی,تحقیق بررسی نیاز سنجی كاركنان اطلاعات استان خراسان رضوی,دانلود پایان نامه بررسی نیاز سنجی كاركنان اطلاعات استان خراسان رضوی,مقاله بررسی نیاز…

 • تحقیق تاریخچه استفاده از گاز طبیعی

  بررسی تاریخچه استفاده از گاز طبیعی,پایان نامه تاریخچه استفاده از گاز طبیعی,پروژه تاریخچه استفاده از گاز طبیعی,تاریخچه استفاده از گاز طبیعی,تحقیق تاریخچه استفاده از گاز طبیعی,دانلود تاریخچه استفاده از گاز طبیعی دانلود فایل تحقیق تاریخچه استفاده از گاز طبیعی قسمتی…

 • مقاله وقفه های كامپیوتری

  مقاله وقفه های كامپیوتری دانلود فایل مقاله وقفه های كامپیوتری از نظر مجازی . تمام كامپیوتر ها راهكاری را فراهم می كنند تا قطعات دیگر (‌مثل I/O و حافظه ) ،‌در كار عادی پردازنده وقفه ایجاد كنند .جدول زیر متداول…

 • پایان نامه آموزش از راه دور و چهره به چهره

  پایان نامه آموزش از راه دور و چهره به چهره دانلود فایل پایان نامه آموزش از راه دور و چهره به چهره چکیده: ایجاد و توسعه ی شهر الکترونیکی امروزه شامل عوامل و شاخص های متعددی می باشد. یکی از…

 • گزارش کارآموزی کارخانه کمپوت وکنسرو رضوی

  دانلود گزارش کارآموزی کارخانه کمپوت وکنسرورضوی,رضوی,کاراموزی کارخانه کمپوت وکنسرورضوی,کارخانه,کارورزی کارخانه کمپوت وکنسرورضوی,کمپوت,کنسرو,گزارش کارآموزی کارخانه کمپوت وکنسرو رضوی,گزارش کاراموزی کارخانه کمپوت وکنسرورضوی دانلود فایل گزارش کارآموزی کارخانه کمپوت وکنسرو رضوی در 19 صفحه ورد قابل ویرایش مقدمه: كارخانه كمپوت و كنسرو…

 • مقاله بهداشت حرفه ای و شغلی

  مقاله بهداشت حرفه ای و شغلی دانلود فایل [1]

 • گزارش کارآموزی پروژه احداث نیروگاه زباله سوز

  احداث,پروژه,دانلود گزارش کارآموزی پروژه احداث نیروگاه زباله سوز,زباله سوز,کاراموزی پروژه احداث نیروگاه زباله سوز,کارورزی پروژه احداث نیروگاه زباله سوز,گزارش کارآموزی پروژه احداث نیروگاه زباله سوز,گزارش کاراموزی پروژه احداث نیروگاه زباله سوز,نیروگاه دانلود فایل گزارش کارآموزی پروژه احداث نیروگاه زباله سوز…

 • پایان نامه بررسی و طراحی مدارهای منطقی VLSI توان پایین

  پایان نامه بررسی و طراحی مدارهای منطقی VLSI توان پایین دانلود فایل پایان نامه بررسی و طراحی مدارهای منطقی VLSI  توان پایین چکیده  در سال های اخیر با پیشرفت تکنولوژی و کوچک شدن ابعاد وسایل الکترونیکی و گسترش مخابرات سیار…

 • فن بیان تصویری ، با تکیه بر دانش فنی ، ابزاری کار آمد در دست مشاوران تبلیغاتی

  ابزاری کار آمد در دست مشاوران تبلیغاتی,فن بیان تصویر,فن بیان تصویری ، با تکیه بر دانش فنی,فن بیان تصویری ، با تکیه بر دانش فنی ، ابزاری کار آمد در دست مشاوران تبلیغاتی دانلود فایل فن بیان تصویری ، با…

 • تحقیق رادار فرودگاهی

  RAdio Detection And Ranging,تحقیق رادار فرودگاهی,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,سیستم الکترومغناطیسی,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل تحقیق رادار فرودگاهی به نام خدای مهربان مقدمه رادار یک…

 • دانلود پاورپوینت اختلالات هویت جنسی (روان دگر جنسی)

  اختلالات هویت جنسی Gender Identity Disorders,پاورپوینت آشفتگی های جنسی,دانلود پاورپوینت اختلالات هویت جنسی (روان دگر جنسی) دانلود فایل فهرست مطالب: مقدمههویت جنسی Gender Identityنقش جنسی Gender Roleناسازگاری جنسی Gender Nonconformityاختلال هویت جنسی Gender Identity Disorderهمه گیر شناسیسبب شناسیویژگی های توصیفی…

 • ترجمه مقاله دارایی Asset

  ترجمه مقاله دارایی Asset دانلود فایل ترجمه مقاله دارایی Asset Asset In business and accounting by asset is meant economic resources controlled by an entity as a result of past transactions or events and from which future economic benefits may…

 • بررسی حقوق کیفری اطفال در ایران

  بررسی حقوق کیفری اطفال در ایران,پایان نامه بررسی حقوق کیفری اطفال در ایران دانلود فایل پایان نامه بررسی حقوق کیفری اطفال در ایران انسان موجودی اجتماعی است و دارای ابعاد فیزیکی و روانی خاص خود که طبیعتاً همة این قابلیتها…

 • دانلود پاورپوینت بررسی و کنترل فرمها (فصل هفتم کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها زاهدی)

  انواع فرم,انواع فرم بر حسب کار و وظیفه ای که انجام می دهند,انواع فرم برحسب قلمرو استفاده,بررسی فرمهای موجود,تجزیه و تحلیل فرمهای موجود,تعریف فرم,تهیه طرح پیشنهادی برای فرمهای مورد نیاز,دانلود پاورپوینت بررسی و کنترل فرمها (فصل هفتم کتاب تجزیه و…

 • پاورپوینت شیوه‌های تأمین مالی در ایران

  انواع روش‌های تأمین مالی,پاورپوینت شیوه‌های تأمین مالی در ایران,خطوط اعتباری,دانلود پاورپوینت شیوه‌های تأمین مالی در ایران,دلایل برتری سكه نسبت به طلا در سرمایه گذاری,روش های تأمین مالی خارجی,سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خارجی,سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی,صکوک,فاینانس,وام های بین المللی,یوزانس دانلود فایل عنوان: پاورپوینت شیوه‌های…

 • مقاله بررسی سیستم اعداد مانده‌ای (باقیمانده)

  پروژه بررسی سیستم اعداد مانده‌ای (باقیمانده),تحقیق بررسی سیستم اعداد مانده‌ای (باقیمانده),دانلود تحقیق بررسی سیستم اعداد مانده‌ای (باقیمانده),مقاله بررسی سیستم اعداد مانده‌ای (باقیمانده) دانلود فایل مقاله بررسی سیستم اعداد مانده‌ای (باقیمانده)در 26 صفحه ورد قابل ویرایش   فهرست عنوان                                                                                                               صفحه 1-1)…

 • پایان نامه بررسی ابزارهای مالی موجود در جهان برای جذب سرمایه های مردمی جهت تأمین سرمایه و رشد اقتصاد

  پایان نامه بررسی ابزارهای مالی موجود در جهان برای جذب سرمایه های مردمی جهت تأمین سرمایه و رشد اقتصاد,پروژه بررسی ابزارهای مالی موجود در جهان برای جذب سرمایه های مردمی جهت تأمین سرمایه و رشد اقتصاد,تحقیق بررسی ابزارهای مالی موجود…

 • بررسی گیاه خیار به صورت لاتین

  بررسی گیاه خیار به صورت لاتین,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل Cucumber, Cucumis sativus, is a warm season, vining, annual plant in the family…

 • پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر طرح تكریم از دیدگاه ارباب رجوع در وزارت كار و امور اجتماعی

  بررسی عوامل مؤثر بر طرح تكریم از دیدگاه ارباب رجوع در وزارت كار و امور اجتماعی,پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر طرح تكریم از دیدگاه ارباب رجوع در وزارت كار و امور اجتماعی,پروژه بررسی عوامل مؤثر بر طرح تكریم از…

 • طرح تحقیقی نفت و فراورده های آن

  طرح تحقیقی نفت و فراورده های آن,نفت و فراورده های آن دانلود فایل طرح تحقیقی نفت و فراورده های آن مقدمه اصلاح كننده های قیر بیش از 60 سال است كه در بسیاری از نقاط جهان مورد استفاده قرار میگیرند؛…

 • پایان نامه بررسی عزت نفس در بین زنان متأهل و مجرد

  بررسی عزت نفس در بین زنان متأهل و مجرد,پایان نامه بررسی عزت نفس در بین زنان متأهل و مجرد,پایان نامه کارشناسی گرایش روانشناسی بالینی دانلود فایل پایان نامه کارشناسی گرایش: روانشناسی بالینی بررسی عزت نفس در بین زنان متأهل و…

 • اختلاط بتن از انتخاب مصالح اولیه تا سازه نهایی

  اختلاط بتن,اختلاط بتن از انتخاب مصالح اولیه تا سازه نهایی,از انتخاب مصالح اولیه تا سازه نهایی دانلود فایل اختلاط بتن   از انتخاب مصالح اولیه برای تا سازه نهایی  اختلاط بتن  از انتخاب مصالح اولیه برای تا سازه نهایی  توضیحاتی درباره نویسنده…

 • پروژه طرح افزایش ظرفیت و خط توسعه سیمان مازندران

  پروژه طرح افزایش ظرفیت و خط توسعه سیمان مازندران,توضیحات پروژه سیمان مازندران,خط توسعه سیمان مازندران دانلود فایل پروژه طرح افزایش ظرفیت و خط توسعه سیمان مازندران نقش value engineering در اجرای پروژه مقدمه :  میزان موفقیت  بنگاههای اقتصادی در یک…

 • مقاله درباره سخت افزار کامپیوتر

  مقاله درباره سخت افزار کامپیوتر دانلود فایل مقاله درباره سخت افزار کامپیوتر مقدمه آیا تا به حال برایتان پیش آمده است كه كار نسبتاً ضروری با سیستم خود داشته باشید و به محض زدن دكمه Power ببینید كه دستگاه روشن…

 • تحقیق اسپكتروفتومترها

  تحقیق اسپكتروفتومترها دانلود فایل یك فریم از تجهیزات پزشكی: ‏اسپكتروفتومترها، تجهیزاتی است كه جذب یا عبور طول موج‌های مشخصی از انرژی تابشی (نور) از یك آنالیت را در یك محلول تعیین می‌كنند. به دلیل تفاوت در تعداد و آرایش گروه‌ها،…

 • مقاله بررسی معیار ازدواج در خانواده های شهری و روستایی

  مقاله بررسی معیار ازدواج در خانواده های شهری و روستایی دانلود فایل مقاله بررسی معیار ازدواج در خانواده های شهری و روستایی فهرست: فصل اول (کلیات تحقیق)  مقدمه بیان مسئله اهداف تحقیق اهمیت و ضرورت تحقی فرضیه تحقیق متغیر های…

 • تحقیق موقعیت كلی نیروگاه گازی ری

  تحقیق موقعیت كلی نیروگاه گازی ری دانلود فایل موقعیت كلی نیروگاه گازی ری مقدمه نیروگاه گازی ری در زمینی به مساحت 525000 متر مربع در جاده قم ـ شهرك باقرشهر واقع در جنوب پالایشگاه تهران و به فاصلة تقریبی 7…

 • برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP

  برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP,سازمان ملل متحد دانلود فایل در عصر وابستگی به یکدیگر انسان ها  ، حقوق شهروندی جهانی ، بر اساس اعتماد و مسئولیت مشترک ، پشتیبان سرنوشت ساز پیشرفت است ، اما در دوران محرومیت بیش…

 • کارآفرینی مراحل طراحی كارخانه تولید شكلات

  طراحی كارخانه تولید شكلات,كارخانه تولید شكلات,کارآفرینی مراحل طراحی كارخانه تولید شكلات,مراحل طراحی كارخانه تولید شكلات دانلود فایل کارآفرینی مراحل طراحی كارخانه تولید شكلات بسمه تعالی مقدمه در این گزارش سعی شده است كه به مراحل طراحی كارخانه تولید شكلات پرداخته…

 • گزارش كارآموزی (شبكه Admini stratar)

  گزارش كارآموزی شبكه Admini stratar دانلود فایل گزارش كارآموزی (شبكه Admini stratar) مقدمه راه‌اندازی، كنترل و نگهداری شبكه شاید یكی از مشكل‌ترین و دشوارترین بخشهای كاری یك Administrator یا مسئول سایت باشد. چون مشكلات و عیوب ناشی از سخت افزارهای…

 • پایان نامه بومی كردن چارچوب زكمن برای سازمان چابك

  پایان نامه بومی كردن چارچوب زكمن برای سازمان چابك دانلود فایل پایان نامه بومی كردن چارچوب زكمن برای سازمان چابك فهرست مطالب   عنوان ........................................................................................................................................ صفحه  فهرست شكل ها الف فهرست جدول ها ب چكیده و كلمات كلیدی ....................................................................................................................1 فصل اول…

 • پایان نامه بررسی آنتن و شبکه های بیسیم

  wifi,آنتن,بیسیم,پایان نامه بررسی آنتن و شبکه های بیسیم,پروژه بررسی آنتن و شبکه های بیسیم,تحقیق بررسی آنتن و شبکه های بیسیم,دانلود پایان نامه بررسی آنتن و شبکه های بیسیم,شبکه‌,مقاله بررسی آنتن و شبکه های بیسیم دانلود فایل [4]