پروژه کارآفرینی کارگاه تولید خودکار

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید خودکار,پروژه کارافرینی کارگاه تولید خودکار,توجیه اقتصادی کارگاه تولید خودکار,تولید,خودکار,دانلود پروژه کارگاه تولید خودکار,دانلود کارآفرینی کارگاه تولید خودکار,طرح توجیه فنی کارگاه تولید خودکار,طرح توجیهی کارگاه تولید خودکار,کارآفرینی کارگاه تولید خودکار,کارگاه

دانلود فایل

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید خودکار در46 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان                                                                            شماره صفحه خلاصه طرح :…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 فصل اول………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مقدمه :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 قلم ساچمه ای :………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 روان نویس :……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 خودكار شامل دو بدنه بشرح ذیل می باشد:……………………………………………………………………………………………….. 7 الف- بدنه خودكار ساده……………………………………………………………………………………………………………………………. 7 ب- بدنه خودكار با دكمه فشاری………………………………………………………………………………………………………………. 8 خودكارهای عادی موجود در كشور معمولا در سه نوع عمده مدل بیك، مدل اوژن و مدل ركسی یافت می شوند كه اجزای هر یك به شرح ذیل می باشد:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 الف – مدل بیك شامل:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 ب – مدل اوژن )استارلت(………………………………………………………………………………………………………………………… 9 ج- مدل ركسی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 نام کامل طرح و محل اجرای آن :…………………………………………………………………………………………………………… 11 محل اجرا :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مشخصات متقاضیان :……………………………………………………………………………………………………………………………. 11 دلایل انتخاب طرح :……………………………………………………………………………………………………………………………… 12 وضعیت و میزان اشتغالزایی :………………………………………………………………………………………………………………….. 12 تاریخچه و سابقه مختصر طرح :……………………………………………………………………………………………………………… 13 نام و کد محصولات………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 شرایط واردات……………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 طبق قوانین و مقررات واردات جمهوری اسلامی ایران، كالاهای وارداتی به سه گروه زیر تقسیم بندی می شوند: 13 بررسی و ارائه استاندارد………………………………………………………………………………………………………………………… 14 سایر عوامل…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 – نفوذ پذیری………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 – مدت زمان خشک شدن………………………………………………………………………………………………………………………. 16 – تکثیرپذیری………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 – زمان ماندگاری…………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 – زمان ماندگاری قلم در شرایط بدون درپوش…………………………………………………………………………………………. 16 – سرعت نوشتن……………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 – نیروی اعمال شده……………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 زاویه نوشتاری………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول……………………………………………………………………………….. 17 شرایط صادرات…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 بررسی عرضه و تقاضا……………………………………………………………………………………………………………………………. 18 بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید……………………………………………………………………………………………….. 18 بررسی امکانات تولید داخلی…………………………………………………………………………………………………………………. 18 لیست تولید کنندگان داخلی……………………………………………………………………………………………………………………. 18 واحدهای تولیدکننده خودکار………………………………………………………………………………………………………………….. 18 بررسی امکانات تولید فعلی و آتی محصول……………………………………………………………………………………………… 19 میزان تولید در پنج سال گذشته………………………………………………………………………………………………………………. 20 بررسی وضعیت طرح های جدید و طرح های توسعه در دست اجرا………………………………………………………….. 20 بر اساس نتایج جداول بالا روند تولید انواع خودكار در طی سالهای آتی بشرح جدول زیر میباشد………………… 21 بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال 85………………………………………………………. 22 بنابراین آمار واردات خودكار تحت تعرفه های زیر طی سال های اخیر به شرح زیر می باشد:……………………… 22 بررسی روند مصرف از آغاز برنامه…………………………………………………………………………………………………………. 22 بررسی تقاضای مصرف خودکار بر اساس واحدهای مصرف کننده…………………………………………………………….. 22 بررسی کالای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول……………………………………………………… 23 مجوز های قانونی :………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 مراحل صدور جواز تاسیس :………………………………………………………………………………………………………………….. 24 شرایط عمومی متقاضیان ( اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ) دریافت جواز تاسیس………………………………….. 24 1-   اشخاص حقیقی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 2-   اشخاص حقوقی……………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مدارك مورد نیاز:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 اصلاحیه جواز تاسیس :…………………………………………………………………………………………………………………………. 25 تعریف:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 صدور پروانه بهره برداری :……………………………………………………………………………………………………………………. 26 مراحل صدور توسعه طرح :……………………………………………………………………………………………………………………. 27 فصل دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28 روش انجام کار……………………………………………………………………………………………………………………………………… 28 جنبه های ابتکاری بودن و خلاقیت به کار رفته شده :………………………………………………………………………………. 29 مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز از لحاظ مفید بودن و توانایی کار :……………………………………………………….. 29 پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح…………………………………………………………………………………………………. 30 الف)  نزدیکی به منابع تأمین مواد اولیه:………………………………………………………………………………………………….. 30 ب ) نزدیکی به بازار مصرف داخلی:……………………………………………………………………………………………………… 30 ج)  نزدیکی به بازار صادرات و مبادی مربوطه برای صدور محصول :……………………………………………………….. 31 د ) وجود امکانات زیربنایی مناسب :……………………………………………………………………………………………………… 31 بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال 85 و امکان توسعه آن………………………….. 32 بنابراین آمار صادرات تعرفه های ذیل طی سال های اخیر به شرح زیر می باشد:………………………………………… 32 بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم……………………………………………………………….. 32 بررسی اجمالی تکنولوژی………………………………………………………………………………………………………………………. 32 الف – مرحله ساخت نوك:……………………………………………………………………………………………………………………. 33 ب- مرحله ساخت تیوپ اصلی………………………………………………………………………………………………………………. 34 ساخت در پوش خودکار………………………………………………………………………………………………………………………… 34 ج- مرحله مونتاز…………………………………………………………………………………………………………………………………… 34 دال- مرحله بسته بندی………………………………………………………………………………………………………………………….. 34 تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی مرسوم )به شکل اجمالی( در فرایند تولید محصول……………………………… 35 بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول……………………………………………… 35 در جدول زیر قیمت برخی از انواع خودكار، خودنویس و روان نویس ارائه گردیده است…………………………… 35 توضیح موارد مصرف و کاربرد……………………………………………………………………………………………………………….. 35 وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی………………………………………………………………………………………………. 36 حمایت تعرفه گمرکی (محصولات و ماشین آلات) و مقایسه با تعرفه های جهانی……………………………………….. 36 فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 39 امور مالی طرح……………………………………………………………………………………………………………………………………… 39 سرمایه گذاری ثابت طرح :…………………………………………………………………………………………………………………….. 40 خرید دفتر کار :…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 40 هزینه زمین :…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 40 هزینه محوطه سازی :…………………………………………………………………………………………………………………………….. 41 هزینه ساختمان سازی :………………………………………………………………………………………………………………………….. 41 هزینه خرید تجهیزات و ماشین آلات اصلی مورد نیاز و گمرك…………………………………………………………………. 42 هزینه نصب تجهیزات و ماشین آلات اصلی :…………………………………………………………………………………………… 42 هزینه تاسیسات زیربنایی :………………………………………………………………………………………………………………………. 42 هزینه حق انشعاب ها  :…………………………………………………………………………………………………………………………. 43 وسایل اداری و خدماتی…………………………………………………………………………………………………………………………. 43 ماشین آلات حمل و نقل درون/ برون کارگاهی………………………………………………………………………………………… 43 هزینه های پیش بینی نشده…………………………………………………………………………………………………………………….. 44 هزینه سرمایه گذاری ثابت :……………………………………………………………………………………………………………………. 44 فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 46 جمع بندی – نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………… 46 نتایج حاصله از اجرای طرح :…………………………………………………………………………………………………………………. 47 خلاصه طرح : در این طرح به بررسی تولید خودکار پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و … پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد . مقدمه : یك نوع قلم ساچمه ای مجهز به مایع نوشتاری با گرانروی دینامیك بیشتر از ١٠٠٠ میلی پاسكال ثانیه (mpa.s) و (   (cp 1000در 2+- 23 سلسیوس قلم ساچمه ای : قلم با سیستم تغذیه مایع نوشتاری شامل نوك ساچمه ای قابل چرخش كه بصورت قلم و یا مغزی كاربرد دارد . روان نویس : قلمی ساچمه ای مجهز به مایع نوشتاری با حداكثر گران روی دینامیك ١٠٠٠ میلی پاسكال ثانیه یا (1000 cp) در 2+- 23 سلسیوس خودكار شامل دو بدنه بشرح ذیل می باشد: الف- بدنه خودكار ساده این بدنه بطور ساده و دارای كلاهی است كه معمولا گیره ای بوده و برای نهادن در جیب تعبیه شده و همچنین بدنه به انتهای ته قلم خودكار ختم می شود. قلم خودكار ساده به علت راحتی و سهولت بیشتر مورد مصرف استفاده كنندگان در دنیا قرار گرفته است. کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول از آنجائیكه امكانات و سطح تكنولوژی برای تهیه این محصول در بسیاری از كشورها موجود است، بنابراین نیاز به خرید تكنولوژی نمی باشد و كشورهای متعددی از جمله كشورهای چین و تركیه و كشورهای حوزه خلیج فارس از جمله تولیدكننده و مصرف كننده این محصول میباشند. در حال حاضر معروف ترین تولیدكننده خودكار جهان، شركت BIC است. این شركت شهرت خود را مدیون تولید كالاهای یك بار مصرف همچون خودكار، فندك، تیغ، ریش تراش و … است . خودكارهای تولیدی این شركت، ارزان ترین و پرمصرف ترین خودكارهای جهان هستند . در كنار Bic شركت های متعدد دیگری وجود دارند كه خودكارهای مختلفی با اشكال، اندازه ها و رنگ های متفاوت تولید می كنند که A.T. Cross co و Gillette co از آن جمله هستند. از دیگر شركت های بزرگ این صنعت می توان به Staedtler وBerol ،Hunt ، Sanford اشاره کرد. شرایط صادرات با توجه به تعرفه گمركی این محصول، سود گمركی برای این محصول ٤ درصد می باشد. بررسی عرضه و تقاضا بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید بررسی امکانات تولید داخلی در این قسمت به ترتیب به بررسی واحدهای تولی د كننده خودكار، میزان تولید داخل محصول، بررسی امكانات تولید فعلی و آتی محصول و در نهایت به برآورد تولید آتی محصول پرداخته می شود. لیست تولید کنندگان داخلی بر طبق تحقیقات و بررسی های به عمل آمده از آمار وزارت صنایع و معادن، ظرفیت اسمی و تعداد واحدهای تولیدكننده خودكار در جدول ذیل ارائه گردیده است. پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح در یك مطالعه جامع، بررسی و انتخاب محل مناسب جهت اجرای طرح، به نحوی كه اجرای پروژه از جهت فنی امكان پذیر و هم از جهات اقتصادی باصرفه باشد، كاملاً ضروری و اجتناب ناپذیر است. ممكن است به دلیل محدودیت های موجود انتخاب محلی كه از جمیع جهات مناسب باشد میسر نگردد اما باید سعی نمود با توجه به عوامل مؤثر، مناس بترین محل جهت احداث واحد، تعیین گردد. در این زمینه عوامل مختلفی نظیر بازار، ملاحظات فنی، امكانات زیربنایی و … در تصمیم گیری جهت تعیین محل احداث طرح بسیار مهم بوده و باید مدنظر قرار گیرند. لذا در ادامه این عوامل مورد بررسی قرار می گیرد. مهمترین عوامل دخیل در برآورد محل استقرار یك طرح عبارتند از:

 • تحقیق و پژوهش-آموزش کشت جو

  آموزش کشت جو،جو،جو دوسر،یولاف،آموزش کاشت جو،زراعت جو،بیماریهای جو،کودپاشی جو،کشت دیم جو،جو آبی،،,تحقیق و پژوهش-آموزش کشت جو دانلود فایل این تحقیق در مورد آموزش کشت جو در 48 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد. فهرست مقدمه. 4 جو : 4…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش هویت فرهنگی و شبکه های اجتماعی

  ادبیات تحقیق هویت فرهنگی و شبکه های اجتماعی,پیشینه پژوهش هویت فرهنگی و شبکه های اجتماعی,پیشینه تحقیق هویت فرهنگی و شبکه های اجتماعی,مبانی نظری هویت فرهنگی و شبکه های اجتماعی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش هویت فرهنگی و شبکه های اجتماعی,مبانی نظری…

 • طرح بازرسی ، کنترل و رویه ساخت و نصب سازه های فولادی (Q.C.Plan)

  آئین نامه های جوشکاری,استانداردهای جوش,استانداردهای سختمان فلزی,بازرسی و کنترل جوش,روشهای ساخت سازه فلزی,طرح بازرسی ، کنترل و رویه ساخت و نصب سازه های فولادی (Q.C.Plan),طرح بازرسی سازه فلزی دانلود فایل صفحات نمونه طرح بازرسی ، کنترل و رویه ساخت و نصب…

 • مقاله گردش مواد سوختی هسته ای (استخراج اورانیم ـ تخلیه زباله ها و دوباره غنی سازی)

  مقاله گردش مواد سوختی هسته ای (استخراج اورانیم ـ تخلیه زباله ها و دوباره غنی سازی) دانلود فایل گردش مواد سوختی فهرست: گردش مواد سوختی هسته ای یعنی چه ؟  اورانیم چگونه به دست می آید ؟  اورانیم غنی شده…

 • پایان نامه بررسی لیزر و لیزر درمانی (کاربرد های آن در پزشکی)

  پایان نامه بررسی لیزر و لیزر درمانی (کاربرد های آن در پزشکی),پروژه بررسی لیزر و لیزر درمانی (کاربرد های آن در پزشکی),تحقیق بررسی لیزر و لیزر درمانی (کاربرد های آن در پزشکی),دانلود پایان نامه بررسی لیزر و لیزر درمانی (کاربرد…

 • کارآفرینی تولید قطعات صنعتی به روش ماشین کاری ( تراشکاری )

  تولید قطعات صنعتی به روش ماشین کاری ( تراشکاری ),قطعات صنعتی به روش ماشین کاری,کارآفرینی تولید قطعات صنعتی به روش ماشین کاری ( تراشکاری ) دانلود فایل کارآفرینی تولید قطعات صنعتی به روش ماشین کاری  ( تراشکاری ) قسمتی از…

 • پایان نامه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات با بهبودکیفیت خدمات بانکی مبتنی بر الگوی سروکوال

  پایان نامه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات با بهبودکیفیت خدمات بانکی مبتنی بر الگوی سروکوال دانلود فایل پایان نامه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات با بهبودکیفیت خدمات بانکی مبتنی بر الگوی سروکوال چکیده : تجارت نوین نیازمند ابزارها و زیر…

 • تحقیق تصفیه بیولوژیکی پسآب صنعتی در پتروشیمی آبادان

  تحقیق تصفیه بیولوژیکی پسآب صنعتی در پتروشیمی آبادان,تصفیه بیولوژیکی پسآب صنعتی در پتروشیمی آبادان دانلود فایل تصفیه بیولوژیکی پسآب صنعتی در پتروشیمی آبادان قسمت هایی از متن: مقدمه: دیر زمانی نیست که یکی از اهداف مهم واصلی در قانون تاًسیس…

 • پایان نامه فیبر نوری

  پایان نامه فیبر نوری دانلود فایل پایان نامه فیبر نوری چکیده از كجا مرور تاریخی این موضوع را شروع كنیم؟! نورهمیشه با ما بوده است . مخابرات با استفاده از نور در اوائل دوران پیشرفت بشری ، از زمانی كه…

 • کسب درآمد از شبکه های اجتماعی

  دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود فایل کسب درآمد از شبکه های اجتماعی,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد از شبکه های اجتماعی,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل کسب درآمد از شبکه…

 • پروپوزال بررسی رضایت زناشویی در بین زنان شاغل و غیر شاغل

  پروپوزال بررسی رضایت زناشویی,پروپوزال بررسی رضایت زناشویی در بین زنان شاغل و غیر شاغل,رضایت زناشویی در بین زنان شاغل,زنان شاغل و غیر شاغل دانلود فایل پروپوزال پایان نامه بررسی رضایت زناشویی در بین زنان شاغل و غیر شاغل مقدمه یکی…

 • دانلود پاورپوینت هماهنگی (فصل نهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان)

  اصول ایجاد هماهنگی,ترکیب,تعریف هماهنگی,تفکیک,دانلود پاورپوینت فصل نهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر علی رضائیان با عنوان هماهنگی,دانلود پاورپوینت هماهنگی (فصل نهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان),سازو کارهای ایجاد هماهنگی و نحوه استفاده از آنها,عوامل تعیین کننده حیطه نظارت,عوامل…

 • پاورپوینت حسابداری سرقفلی

  استانداردهای ایران,استانداردهای بین‌المللی حسابداری,استانداردهای حسابداری سرقفلی,استانداردهای حسابداری مالی امریکا,پاورپوینت حسابداری سرقفلی,دانلود پاورپوینت حسابداری سرقفلی,سرقفلی منفی,کاهش ارزش سرقفلی طبق استانداردهای بین‌المللی حسابداری,نحوه برخورد با سرقفلی منفی دانلود فایل عنوان: پاورپوینت حسابداری سرقفلی دسته: حسابداری (ویژه ارائه کلاسی درس بررسی موارد خاص…

 • مدلسازی و شبیه سازی سوئیچ MPLS و بررسی مقایسه ای نرم افزارهای موجود

  مدلسازی و شبیه سازی سوئیچ MPLS و بررسی مقایسه ای نرم افزارهای موجود دانلود فایل مدلسازی و شبیه سازی سوئیچ MPLS و بررسی مقایسه ای نرم افزارهای موجود فهرست عنوان                                                                                                       صفحه فصل اول: کیفیت سرویس و فنآوری های شبكه   1…

 • تحقیق صنایع ادبی بدیع جناس ایهام تشبیه و غیره

  بدیع چیست,تحقیق صنایع ادبی بدیع جناس ایهام تشبیه و غیره دانلود فایل تحقیق صنایع ادبی بدیع جناس ایهام تشبیه و غیره مقدمه بدیع چیست؟ بدیع چنانکه قدما گفته اند علمی است که از وجوه تعیین کلام بحث می کند و…

 • كارآموزی - دریچه هوا پراید

  كارآموزی - دریچه هوا پراید دانلود فایل كارآموزی - دریچه هوا پراید فهرست مقدمه تاریخچه مگاموتور فعالیتهای شركت تولیدی مگاموتور اهداف تولیدات ماموریت برنامه ریزی آینده مكانیزم  كل قطعات دریچة هوا پراید تاریخچه مگاموتور شركت تولیدی موتور، گیربكس و اكسل…

 • آموزش نصب OpenGL در محیط visual و سی پلاس پلاس

  آموزش نصب OpenGL در محیط Visual C,آموزش نصب OpenGL در محیط visual و سی پلاس پلاس دانلود فایل آموزش نصب OpenGL در محیط visual و سی پلاس پلاس نصب کردن GLUT در ویندوز شاید برایتان عجیب باشد اما OpenGL به…

 • بررسی عملکرد حفاظت دیستانس در خطوط انتقال دو مداره

  انتقال دو مداره,بررسی عملکرد حفاظت دیستانس در خطوط انتقال دو مداره,پایان نامه کارشناسی,حفاظت دیستانس,خطوط انتقال دو مداره,خطوط انتقال دومداره ناقص و حفاظت دیستانس,خطوط انتقال موازی,دانلود پایان نامه بررسی عملکرد حفاظت دیستانس در خطوط,رله های دیستانس,روشهای تست رله­های حفاظتی دیستانس دانلود…

 • تحقیق آنتی اکسیدان 1 ( Anti oxidant )

  تحقیق آنتی اکسیدان 1 ( Anti oxidant ) دانلود فایل تحقیق آنتی اکسیدان 1 ( Anti oxidant ) چکیده: The Power of Fruit, Green Tea and CoQ-10 High Potency Antioxidant and Cardiovascular Boosters PomBerri™ & Green Tea with CoQ-10 High…

 • مقاله تاریخچه برق در ایران

  پایان نامه تاریخچه برق در ایران,پروژه تاریخچه برق در ایران,تاریخچه برق در ایران,تحقیق تاریخچه برق در ایران,مقاله تاریخچه برق در ایران دانلود فایل مقاله تاریخچه برق در ایران مقدمه در سال 1871 میلادی ( 1250 هجری شمسی ) ماشین گرام…

 • تجارت الکترونیکی در شرکتهای تجاری

  تجارت الکترونیکی در شرکتهای تجاری دانلود فایل بخشهایی از متن: نحوه ثبت و تشکیل شرکتهای تجاری وغیرتجاری در سال های اخیر سیاست های اقتصادی کشور در چهارچوب برنامه های توسعه اقتصادی به سوی خصوصی سازی گام بر می دارد و…

 • كاربرد مبدل در صنایع مختلف

  در صنایع مختلف,كاربرد مبدل,كاربرد مبدل در صنایع مختلف دانلود فایل كاربرد مبدل  در صنایع مختلف كاربرد مبدل در صنایع مختلف چكیده: پیشینة اصلاح مبدل‌های حرارتی مقدمه: روش‌های موجود در اصلاح شبكه فصل دوم : 2-1) اصلاح شبكه با استفاده از تكنولوژی…

 • سمینار برق سیستم مدیریت هوشمند انرژی ساختمان

  سمینار برق سیستم مدیریت هوشمند انرژی ساختمان دانلود فایل سمینار برق سیستم مدیریت هوشمند انرژی ساختمان لطفا از این پروژه در راستای تکمیل تحقیقات خود و در صورت کپی برداری با ذکر منبع استفاده نمایید. چکیده:  این تحقیق با عنوان…

 • مقاله فیبرنوری در شبكه ارتباطات زیرساخت

  مقاله فیبرنوری در شبكه ارتباطات زیرساخت دانلود فایل مقاله فیبرنوری در شبكه ارتباطات زیرساخت مقدمه:    سرعت تحولات و پیدایش فناوری های نوین ، تنوع خدمات پیشرفته و تقاضای فزاینده برای این خدمات ، لزوم استفاده بهینه از منابع مالی و…

 • پروژه درس یاتاقان و روغنکاری

  پروژه درس یاتاقان و روغنکاری دانلود فایل پروژه درس یاتاقان و روغنکاری ظهور یاتاقان های مغناطیسی کنترل کننده های قوی تر و نرم افزارهای بهتر، منجر به کاربرد گسترده تر یاتاقان های مغناطیسی خواهند شد. یاتاقان های مغناطیسی که شافت…

 • پایان نامه ویژگی های نمونه ای از افراد تیزهوش و عادی از لحاظ مولقه های مختلف

  پایان نامه ویژگی های نمونه ای از افراد تیزهوش و عادی از لحاظ مولقه های مختلف دانلود فایل پایان نامه ویژگی های نمونه ای از افراد تیزهوش و عادی از لحاظ مولقه های مختلف مقدمه تربیت انسان حتی از نان…

 • تحقیق رفع مشکل استرس دانش آموزان ریاضی

  تحقیق رفع مشکل استرس دانش آموزان ریاضی دانلود فایل بخشی از متن: درس ریاضی عموماً برای بچه‌ها مشکل و حتی همراه با ترس و وحشت است. این در حالی است که ریاضی یکی از چند درسی است که در باز…

 • پایان نامه بررسی دیوار آتش مبتنی بر سیستم عامل لینوكس

  بررسی دیوار آتش,پایان نامه بررسی دیوار آتش مبتنی بر سیستم عامل لینوكس,پروژه بررسی دیوار آتش مبتنی بر سیستم عامل لینوكس,تحقیق بررسی دیوار آتش مبتنی بر سیستم عامل لینوكس,دانلود پایان نامه بررسی دیوار آتش مبتنی بر سیستم عامل لینوكس,سیستم عامل لینوكس,مقاله…

 • پایان نامه جرم

  پایان نامه جرم,جرم,دانلود پایان نامه جرم,دانلود جرم دانلود فایل پایان نامه جرم مقدمه پیشگیری  از جرم چند دهه ای است که به یکی از موضوعات مهم در مطالعات جرم شناسی تبدیل شده است . این موضوع را می توان حتی…

 • مقاله مولانا از بلخ تا قونیه

  مقاله مولانا از بلخ تا قونیه دانلود فایل مولانا از بلخ تا قونیه   جلال‌الدین محمد بلخی ـ مولوی ـ هشتصد سال پیش در شهر بلخ متولد شد. به سن نوجوانی نرسیده‌بود که پدرش ـ بهاءالدین‌ الولد سلطان ‌العلما ـ…

 • پاورپوینت حافظه ثانوی باند مغناطیسی (Magnetic Tape)

  پاورپوینت حافظه ثانوی باند مغناطیسی (Magnetic Tape) دانلود فایل فایل حاضر پاورپوینت یک حافظه ثانوی: باند مغناطیسی (Magnetic Tape) میباشد که در 13 اسلاید منظم تهیه گردیده و بدلیل عدم امکان کپی منظم متن به سایت، تصویری از آن قرار…

 • مقاله کنترل اتوماتیک

  مقاله کنترل اتوماتیک دانلود فایل مقاله کنترل اتوماتیک چکیده: اهمیت کنترل اتوماتیک در صنایع و زندگی روزمره عصر حاضر بر هیچکس پوشیده نیست و به جرات  می توان گفت که یکی از مهمترین بخشهای صنایع پیشرفته امروزی را سیستمهای کنترل…

 • ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺷﺪه «ﺑﺎزارﮔﺮاﯾﯽ» ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ MARKOR

  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺷﺪه «ﺑﺎزارﮔﺮاﯾﯽ» ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ MARKOR,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات دانلود فایل ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺷﺪه «ﺑﺎزارﮔﺮاﯾﯽ»  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ MARKOR   

 • پایان نامه دین اسلام

  پایان نامه دین اسلام دانلود فایل پایان نامه دین اسلام قسمتی از متن: اسلام دینی یکتاپرستانه و یکی از دینهای ابراهیمی جهان است. پیرو این دین را مسلمان می گویند. آنها بر این باورند که خدا مستقیماًبر بسیاری از پیامبران…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش تفکر انتقادی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش تفکر انتقادی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش تفکر انتقادی در 27 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع…