پژوهش ارتباط ورزش با ماساژ

پژوهش ارتباط ورزش با ماساژ

دانلود فایل

پژوهش ارتباط ورزش با ماساژ فهرست مطالب مقدمه………………………………… – چرا ماساژ…………………………….. 1 فصل اول تعاریف: تعریف ماساژ…………………………… 3 تعریف ماساژ كودك………………………. 7 تعریف ماساژ درمانی…………………….. 8 تعریف حركت درمانی……………………… 9 تعریف تربیت بدنی سنتی………………….. 11 تعریف بازتاب درمانی……………………. 15 فصل دوم بخش اول: دیدگاههای حركت درمانی………………….. 18 بخش دوم: نظریه ها، نظامها و تكنیكهای ویژه………… 22 ماریامونته سوری……………………….. 22 ژان پیاژه…………………………….. 23 ب.اف.اسكینر…………………………… 24 بخش سوم: تربیت بدنی……………………………. 24 رادولف لابان و تربیت حركتی………………. 25 موسكاموستون- از دستور تا كشف……………. 27 فصل سوم بخش اول: انواع حركت درمانی……………………… 29 حركت فعال…………………………….. 29 حركات غیرفعال…………………………. 29 بخش دوم: انواع حركات ماساژ……………………… 33 انواع نوازش كردن (استروك)………………. 34 فشردن (نیدینگ)………………………… 38 ضربه زدن (پركاشن)……………………… 41 حركات لرزشی…………………………… 42 ممنوعیتهای ماساژ………………………. 43 فصل چهارم بخش اول: رفتار حركتی…………………………… 45 علل خامی حركتی………………………… 46 عوامل روانی اجتماعی و خام حركتی جسمانی…… 48 بدكاركردیهای مغزی……………………… 49 مشكلات استخوانی و نابهنجاریهای اسكلتی…….. 55 نشانگان كودك خام حركت………………….. 56 فصل پنجم بخش اول: رویكردهای درمانی استاندارد برای بهبود بدكاركردی حركتی  60 آرامش دهی…………………………….. 60 آمادگی جسمانی…………………………. 60 نیرومندی……………………………… 60 انعطاف پذیری مفصل……………………… 60 مقاومت عضلانی………………………….. 60 مقاومت قلبی- ریوی……………………… 60 هماهنگی………………………………. 60 وضعیت بدنی……………………………. 60 بخش دوم: تاثیر ورزش و فعالیتهای بدنی بر روی اعصاب…. 62 حركت درمانی در اختلالات روحی و روانی………. 63 حركت درمانی و فیزیوتراپی در ناراحتیهای عصبی. 66 شیاتزو (طب سوزنی)……………………… 67 روش درمان در شیاتزو……………………. 68 آب درمانی و حمام درمانی………………… 69 دست درمانی یا درمان با دست “Manual Yheropy”…… 70 فصل ششم بخش اول: ماساژ، حركت و تحرك…………………….. 72 چرا تماس اهمیت دارد……………………. 74 بخش دوم: روغن های اصلی ماساژ……………………. 76 روغن بذر انگور………………………… 76 روغن بادام شیرین………………………. 77 روغن نارگیل…………………………… 77 بخش سوم: روغنهای اصلی………………………….. 78 اسطو خودوس انگلیسی…………………….. 79 بابونه……………………………….. 79 درخت چای……………………………… 80 رز…………………………………… 80 كندر…………………………………. 80 مر (نوعی صمغ)…………………………. 80 فصل هفتم بخش اول: آماده شدن برای شروع مراحل ماساژ…………. 82 مراحل ماساژ…………………………… 82 چگونه ماساژ به بدن كمك می كند…………… 83 اثرات ماساژ بر دستگاههای مختلف بدن………. 84 شل شدن بدن و بهبود گردش خون…………….. 85 بخش دوم: انواع درمان…………………………… 86 درمان سوئدی…………………………… 86 ماساژ درمانی شرقی……………………… 87 درمان بیماری های استخوانی………………. 88 ماساژ درمانی عصبی عضلانی………………… 89 رایحه درمانی………………………….. 89 بخش سوم: ماساژ نشسته چیست؟……………………… 90 فصل هشتم بخش اول: درك هندشیاتسو…………………………. 100 آمادگی برای استفاده از شیاتسو به عنوان یك درمان    100 نصف النهار، تی‌سو‌بو، كیو و جیتسو…………. 101 تی‌سو‌بو……………………………….. 102 كیو و جیتسو…………………………… 102 جدول نقاط فشاری مورد استفاده در ماساژ شیاتسو 103 درك مراحل اساسی ماساژ برای شیاتسو……….. 104 بخش دوم: درك بازتاب شناسی………………………. 105 روشهای آرام سازی مورد استفاده در بازتاب شناسی 106 استفاده از روشهای Basic Holding (تماس با كف دست). 107 استفاده از روشهای Basic Finger (بر اساس انگشت)… 108 فصل نهم ترجمه مقالات اینترنتی مقاله A: بررسی مدارك موجود در اثر گذاری، بی خطری و هزینه طب سوزنی، ماساژ درمانی و اشعه درمانی در درمان درد ستون فقرات 110 مقاله B: رایحه درمانی و ماساژ مدارك ساندرا با كل بی خطری و كارآمدی استفاده از رایحه درمانی و ماساژ را توسط پرستاران كودكان بررسی می كند125 مقاله C: آیا ماساژ درمانی در درمان استرس موثر است؟ 136 فصل دهم فهرست منابع فارسی و انگلیسی و اینترنتی منابع فارسی و انگلیسی………………….. 140 منابع اینترنتی………………………… 140 ======================= بخشهایی از متن: مقدمه: چرا ماساژ؟ ماساژ برای خانواده و دوستان شما، مادر بزرگها، كودكان و برای تمام كسانی است كه دوستشان دارید. ماساژ از لحاظ جسمی برای كمك به اشخاص و مراقبت از آنها و به طور كلی برای تمام افرادی است كه احساس می كنید می توانید با آنها در عمل مراقبت جسمی شریك شوید. ویژگی خاص ماساژ، در برقراری ارتباط بدون كلامی است كه در ذات خود، عملی غیرعادی نیست. برای مثال، ما اغلب سعی می كنیم كسانی كه در اطرافمان زندگی می‌كنند، بدانند دوستشان داریم؛ با آنها همدردی می كنیم و قدرشان را می دانیم. وقتی فردی برای اولین بار به خوبی ماساژ داده می شود، وارد نوعی حالت جسمی- روانی می‌گردد كه توصیف آن مشكل است. همچون لحظه وارد شدن به اتاقی كه در آن تا به آن لحظه، قفل و از دید پنهان بوده است. كسانی با این حالت آشنا هستند كه نوعی از مدیتیشن روزانه را تمرین می كنند. هرچند لزومی ندارد كه ماساژ دهنده در این مرحله توقف كند. او هرچه بیشتر بتواند آگاهی رو به افزایش ماساژ گیرنده را دریابد، به همان میزان می تواند نیروی درونی و تجربه اش را منتقل كند. كمترین تماس، تبدیل به بیان می شود؛ مانند طرحی با قلمی مناسب روی كاغذ حساس. پس ماساژ، القا كننده اعتماد، یكدلی و احترام، بدون به زبان آوردن سخن و به وسیله حسی صرفاً جسمی است. زیرا این لحظات می توانند با احساسی از كمال بیان شوند و هرگز، هیچ كلامی با آن برابری نخواهد كرد. براین اساس، ماساژ عملی ساده است كه ما را به درون خویش نزدیكتر می سازد. دستهای شما قادرند این احساس را به دیگران منتقل كنند. یاد بگیرید به نیروی دستهایتان اعتماد كنید. آنها زودتر و بهتر از هر كسی به شما خواهند آموخت كه ماساژ چیست. (داونینك، 1377، ص1) فصل اول تعاریف ماساژ حركت درمانی تربیت بدنی سنتی بازتاب درمانی تعریف ماساژ ماساژ یكی از قدیمی ترین، مفیدترین و آسانترین نوع درمان برای تسكین درد و سایر نشانه های بیماری و آسیب است. از این روش درمانی به كرات برای افزایش گردش خون به یك قسمت مبتلا، كمك به تخلیه ترشحات ناحیه دیگر، شل كردن عضلات و كم كردن احتمال تحلیل رفتن عضلانی استفاده می شود. ماساژ همچنین در درمان آرتریت ها، پیچ خوردگی ها، كبودی ها و درد ناشی از كشش ساكرو ایلیاك و در بسیاری از حالات ارتوپدی از جمله مشكلات كمر مفید است. در ماساژ درمانی، حركات منظم با استفاده از اعمال فشار و مشت و مال دادن به كار می رود. بنابراین، فقط باید توسط یك فرد تعلیم دیده حرفه ای انجام شود…. رویكرد تعادلی در تربیت بدنی تمام رویكردهای موجود در تربیت بدنی تنها زمانی مفید خواهند بود كه به صورت حرفه ای آموزش داده شوند. در عین حال، ما معتقدیم كه رویكرد تعادلی در تربیت بدنی ابتدایی شامل تربیت حركتی، آموزش ادراكی- حركتی و رویكرد سنتی است (آرنهایم و پستولسی، 1973). در این رویكرد، كودكان 3 تا 5 ساله در سطح I از 35% انواع فعالیتهای حركتی و آموزشی ادراكی- حركتی، 45% خودسنجی، 15% حركات موزون و 5% فعالیتهای بازی گونه بیشترین استفاده را خواهند برد. تاكید سطح I بر رشد حركتی است كه در آن روابط فضایی و تن آگاهی رشد می‌كند. سطح II به سنین 6 تا 8 سالگی مربوط می شود و 25% تربیت حركتی و آموزشی ادراكی- حركتی، 30% خودسنجی، 25% حركات موزون و 25% بازیها و فعالیتهای ورزشی را شامل می شود. بعد از عبور موفقیت آمیز از سطح I، دیگر كودك از لحاظ فیزیولوژیك و عاطفی آماده است تا به حركات پیچیده و دشوار بپردازد. سطح II امكان فعالیتهای حركتی متوالی حل مساله را كه از لحاظ دشواری متوسط هستند، در سطح فردی و گروهی فراهم می كند. در این مرحله ریتم خلاق نیز به منظور كمك به پاسخ خود به خودی به كودك آموزش داده می شود. در زمینه بازیها و ورزشها، تاكید بر فعالیتهایی از نوع جابجایی است و تا حدی نیز بر مهارتهای خاص تر دویدن، پرتاب كردن، گرفتن و زدن تاكید می شود. سطح III شامل كودكان 9 تا 12 ساله می شود كه متشكل از 15% تربیت حركتی، 25% خودسنجی، 15% فعالیتهای موزون و 45% بازی و ورزش است. سطح III براساس اكتسابات كودك در سطوح I و II بنا می شود. در این سطح، هنوز هم تربیت حركتی و آموزش ادراكی- حركتی دارای اهمیت است، ولی فعالیتهای خودسنجی، ژیمناستیك و مهارتهای ورزشی از اهمیت بیشتری برخوردار است. در سطح I برای شركت كنندگان موقعیتهایی ایجاد می شود تا بتوانند اعمال جالبی را كه به قابلیت بدنی، انعطاف پذیری، و بنیه قلبی عروقی نیاز دارند، انجام دهند. فعالیتهای رقصی نظیر حركات دسته جمعی و رقصهای محلی در این هنگام به كودك معرفی می شوند و نیز در همین زمان است كه فعالیتهای فردی و گروهی برای كودك اهمیت پیدا می كنند. ورزشهای فصلی نیز با توجه به دیدگاه شركت كننده و ناظر آموزش داده می شود. در برنامه تربیت بدنی تعادلی كودك مبتلا به خام حركتی در سطح I مورد شناسایی قرار می گیرد و بلافاصله برنامه ترمیمی انفرادی در مورد او تهیه می شود. برای مثال، هرگاه كودكی در یكی از طبقات برنامه تربیت بدنی مشكل داشته باشد، می توان در مورد او اقدامات ترمیمی را براساس تجربیات مخصوص همان طبقه طرح ریزی كرد. همچنین با در نظر گرفتن محتوای هر سطح، مشكل كودك مبتلا به خام حركتی كه سن زیادتری دارد، می تواند با شركت در برنامه های سطوح پایین تر مورد ترمیم قرار گیرد در این حالت سطح پایین تر حالت تجویزی و ترمیمی پیدا می كند. شاید بتوان گفت اگر برای همه كودكان برنامه تربیت بدنی تعادلی خوب وجود داشته باشد، دیگر نیازی به برنامه ترمیمی ویژه نخواهد بود. (آرنهایم، 1375، ص53) تعریف بازتاب درمانی رشد شیوه زندگی عقلانی امروزه این تفكر را مردود می داند كه سلامت و طول عمر چیزهایی است كه پاره ای خوشبخت از آن بهره مند می باشند؛ بلكه سلامتی و طول عمر پدیده های قابل حصول و دست یافتنی است و اساس كسب آن آگاهی و شناخت از دستگاههای مختلف بدن و چگونگی كنترل و تلاش در جهت بهبود و سلامت آن است.

 • مقاله بررسی رژیم غذایی مكمل كرداتین و سازگار عضلانی با مقاومت اضافه بار

  پروژه بررسی رژیم غذایی مكمل كرداتین و سازگار عضلانی با مقاومت اضافه بار,تحقیق بررسی رژیم غذایی مكمل كرداتین و سازگار عضلانی با مقاومت اضافه بار,دانلود تحقیق بررسی رژیم غذایی مكمل كرداتین و سازگار عضلانی با مقاومت اضافه بار,مقاله بررسی رژیم…

 • پروژه اجرای ساختمان مسکونی شهرک لاله

  پروژه اجرای ساختمان مسکونی شهرک لاله دانلود فایل پروژه اجرای ساختمان مسکونی شهرک لاله بخشهایی از متن: مشخصات پروژه عنوان پروژه : اجرای ساختمان مسکونی شهرک لاله کارفرما : مهندس لطفی زاده پیمانکار : شرکت ساروج صنعت پارس زمان آغاز…

 • بررسی اثرمالكیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی

  اثرمالكیت سهام مدیرانه,اثرمالكیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی,اقلام تعهدی,بررسی اثرمالكیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی,ثبات سود دانلود فایل بررسی اثرمالكیت سهام مدیرانه  بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی…

 • سورس پروژه موش و پنیر (maze) به زبان c++

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود سورس پروژه موش و پنیر (maze) به زبان c,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,سورس پروژه موش و پنیر (maze) به زبان c++,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود…

 • پایان نامه بررسی تأثیر جهت گیری كارآفرینی بر رشد شركتهای كوچک

  پایان نامه بررسی تأثیر جهت گیری كارآفرینی بر رشد شركتهای كوچک دانلود فایل پایان نامه بررسی تأثیر جهت گیری كارآفرینی بر رشد شركتهای كوچک چكیده    كارآفرینی به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی و اجتماعی نقش اساسی در فرآیند توسعه…

 • معرفی و آزمایش کد ایکار

  EICAR,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود معرفی و آزمایش کد ایکار,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,معرفی و آزمایش کد ایکار دانلود فایل معرفی و آزمایش کد ایکار EICAR (European…

 • پایان نامه طراحی مالتی پلکسر / دی مالتی پلکسر نوری با استفاده از توری های سطح برجسته باینری

  پایان نامه طراحی مالتی پلکسر / دی مالتی پلکسر نوری با استفاده از توری های سطح برجسته باینری,پایان نامه طراحی مالتی پلکسر دی مالتی پلکسر نوری با استفاده از توری های سطح برجسته باینری دانلود فایل پایان نامه طراحی مالتی…

 • پاورپوینت زندگی نامه مشه سفدی

  پاورپوینت زندگی نامه مشه سفدی دانلود فایل پاورپوینت زندگی نامه مشه سفدی این پاورپوینت در 46 اسلاید می باشد . فهرست مطالب اسلایدها : بیوگرافی ویژگیهای معماری آثار معماری كنسرواتور دانشگاه موناش در استرالیا نماهایی از كنسرواتور دانشگاه موناش برجهای…

 • شهر ها بدون فضای سبز

  بدون,تحقیق,سبز,شهر,شهر ها بدون فضای سبز,فضا,مقاله دانلود فایل امروزه مفهوم شهرها بدون وجود فضای سبز موثر در اشکال گوناگون آن قابل مقایسه نیست. شهر ها به عنوان کانون های تمرکز فعالیت و زندگی انسان ها برای اینکه بتوانند پایداری خود را…

 • مقاله مطالعه امكان تولید یك فرآوده پروبیوتیكی شیر با استفاده از كشت كمكی لاكتوباسیلوس

  امكان تولید یك فرآوده پروبیوتیكی شیر با استفاده از كشت كمكی لاكتوباسیلوس,بررسی امكان تولید یك فرآوده پروبیوتیكی شیر با استفاده از كشت كمكی لاكتوباسیلوس,پروژه امكان تولید یك فرآوده پروبیوتیكی شیر با استفاده از كشت كمكی لاكتوباسیلوس,درباره امكان تولید یك فر,مقاله…

 • پروژه کارآفرینی تولید پالت رنگ

  پالت,پروژه کارآفرینی تولید پالت رنگ,پروژه کارافرینی تولید پالت رنگ,توجیه اقتصادی تولید پالت رنگ,تولید,دانلود پروژه تولید پالت رنگ,دانلود کارآفرینی تولید پالت رنگ,رنگ,طرح توجیه فنی تولید پالت رنگ,طرح توجیهی تولید پالت رنگ,کارآفرینی تولید پالت رنگ دانلود فایل پروژه کارآفرینی تولید پالت رنگ…

 • مقاله اعجاز در هماهنگى قرآن

  مقاله اعجاز در هماهنگى قرآن دانلود فایل مقاله اعجاز در هماهنگى قرآن فهرست : اعجاز در هماهنگی قرآن اعجاز علمی قرآن کریم اعجاز بیانی قرآن منابع ........................................... بخشهایی از متن مقاله: اعجاز در هماهنگى قرآن قرآن از جهات مختلى داراى…

 • پایان نامه تأثیر رفتار اخلاقی و رضایت شغلی بر تعهد سازمانی كارمندان مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحیه یك رشت

  پایان نامه تأثیر رفتار اخلاقی و رضایت شغلی بر تعهد سازمانی كارمندان مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحیه یك رشت دانلود فایل پایان نامه تأثیر رفتار اخلاقی و رضایت شغلی بر تعهد سازمانی كارمندان مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحیه…

 • پایان نامه سنتز و ارزیابی خواص بدنه های بر پایه تیالیت

  پایان نامه سنتز و ارزیابی خواص بدنه های بر پایه تیالیت دانلود فایل پایان نامه سنتز و ارزیابی خواص بدنه های بر پایه تیالیت مقدمه تیالیت  (AL2Tio5) ماده سرامیکی است که بوسیله واکنش حالت جامد ترکیب هم مولار   Tio2و AL2O3 …

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودکارآمدی اجتماعی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودکارآمدی اجتماعی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودکارآمدی اجتماعی (فصل دو) در 61 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه…

 • پروژه آمار مراجعه به دندانپزشک

  پركردن و جرمگیری دندان,پروژه آمار مراجعه به دندانپزشک,دندان مصنوعی دانلود فایل پروژه آمار مراجعه به دندانپزشک همراه با جدول فراوانی سوالات و نمودارهای خطی و دایره ای سوالات: 1- دندان مصنوعی بیشتر در چه مواردی استفاده می شود ؟ 2-…

 • نمونه سوال کاربرد مقدمات کامپیوتر در مدیریت آموزشی کد درس : 1115010

  نمونه سوال کاربرد مقدمات کامپیوتر در مدیریت آموزشی کد درس : 1115010 دانلود فایل فراموش نکنید که سایت ما را به دوستان خود معرفی کنید( گنجینه الکترونیکی سوالات پیام نور )با تشکر از حسن انتخاب شمامدیریت فروشگاه نیمسال اول ۹۳-۹۴…

 • نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی کمک بهیاری و کمک پرستاری سال 1395

  آزمون کمک بهیاری 95,تضمین کیفیت و قبولی در آزمون کمک بهیاری و کمک پرستاری در استخدامی 1395,دانلود رایگان پروژه پژوهش مقاله جزوه تحقیق,سوالات عمومی بهیاری با پاسخنامه,سوالات عمومی بهیاری با جواب,نمونه سوالات آزمون کمک بهیاری,نمونه سوالات آزمون کمک پرستاری,نمونه سوالات…

 • پایان نامه بررسی میزان اضطراب در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد آستارا

  بررسی میزان اضطراب در بین دانشجویان,پایان نامه بررسی میزان اضطراب,پایان نامه بررسی میزان اضطراب در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد آستارا,دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد آستارا دانلود فایل پایان نامه بررسی میزان اضطراب در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور…

 • سمینار نساجی بهینه سازی فرایند تکمیل پارچه های پنبه - پلی استر از طریق به کار گیری روش های آماری

  سمینار نساجی بهینه سازی فرایند تکمیل پارچه های پنبه - پلی استر از طریق به کار گیری روش های آماری دانلود فایل سمینار نساجی بهینه سازی فرایند تکمیل پارچه های پنبه - پلی استر از طریق به کار گیری روش…

 • مقاله افسردگی و علائم آن

  مقاله افسردگی و علائم آن دانلود فایل مقاله افسردگی و علائم آن این مقاله در 24 صفحه تهیه و تنظیم شده است . فهرست : مقدمه تعریف ساده ای از افسردگی نشانه شناسی افسردگی کهن نیاز علائم افسردگی در جوانان…

 • طراحی و ساخت مداری جهت كنترل دما

  طراحی و ساخت مداری جهت كنترل دما دانلود فایل طراحی و ساخت مداری جهت كنترل دما امروزه مردم جهان در فکر این هستند که چگونه در مصرف انرژی صرفه جویی کند . در نتیجه به فکر ساخت وسایلی کردند که…

 • دانلود پاورپوینت حسابرسی مبتنی بر ریسک

  اهمیت و ریسک حسابرسی,دانلود پاورپوینت حسابرسی مبتنی بر ریسک,عناصرتشکیل دهنده ریسک حسابرسی,مفهوم ریسک حسابرسی,نحوه کلی حسابرسی مبتنی بر ریسک دانلود فایل عنوان: دانلود پاورپوینت حسابرسی مبتنی بر ریسک دسته: حسابداری (ویژه ارائه کلاسی درس حسابرسی در مقطع کارشناسی- حسابرسی پیشرفته…

 • تحقیق نظارت بر عملكرد مدیران

  ارزیابی عملکرد مدیران,استراتژی عملکرد مدیریت,تحقیق نظارت بر عملكرد مدیران,عملکرد مدیران,فرهنگ مشارکتی,مبانی مدیریت عملکرد,نظارت بر عملكرد مدیران دانلود فایل نظارت بر عملكرد مدیران تقریباً هر سازمانی دارای یك سیستم مدیریت عملكرد است كه از آن انتظار می رود اهدافی مهم را…

 • پایان نامه اثر بخشی مراقبت از مجرمان خطرناک پس از آزادی با نمونه موردی زندانیان شهر شیراز

  پایان نامه اثر بخشی مراقبت از مجرمان خطرناک پس از آزادی با نمونه موردی زندانیان شهر شیراز دانلود فایل [1]

 • آثار استرس بر روی اعضای بدن وراههای درمان

  آثار استرس بر روی اعضای بدن وراههای درمان,اثر منفی,استرس,اعضای بدن,بدن انسان,تاثیر استرس,تاثیر فشار روانی,تنش,درمان سنتی,گیاه دارویی,هورمون استرس,هیپنوتیزم,یوگا درمانی دانلود فایل استرس و فشارهای روانی مهمترین نتیجه و محصول زندگی مدرن و صنعتی است. تنشها و فشارهای مختلف زندگی بطور مستقیم…

 • تحقیق در مورد موتور الکتریکی

  تحقیق در مورد موتور الکتریکی دانلود فایل تحقیق در مورد موتور الکتریکی مقدمه: یک موتور الکتریکی ، الکتریسیته را به حرکت مکانیکی تبدیل می‌کند. عمل عکس آن که تبدیل حرکت مکانیکی به الکتریسیته است، توسط ژنراتور انجام می‌شود. این دو…

 • گزارش کار آز مدارهای الکتریکی

  گزارش کار آز مدارهای الکتریکی دانلود فایل گزارش کار آز مدارهای الکتریکی آزمایش شماره :1 موضوع آزمایش: بررسی قانون اهم ، قوانین ولتاژها وجریانهای کرشهف ، قوانین تقسیم ولتاژوتقسیم جریان 1-1: بررسی قانون اهم مدارشکل 1-1 را روی برد بسته…

 • پروپوزال بررسی رابطه کار تیمی با تسهیم دانش سازمانی و اشتیاق شغلی

  پروپوزال بررسی رابطه کار تیمی با تسهیم دانش سازمانی و اشتیاق شغلی دانلود فایل پروپوزال بررسی رابطه کار تیمی با تسهیم دانش سازمانی و اشتیاق شغلی  بیان مسأله اساسی تحقیق به طور كلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان…

 • مقاله مسئولیت اجتماعی شـركتها (CSR)

  دانلود مسئولیت اجتماعی شركتها,مقاله مسئولیت اجتماعی شـركتها (CSR) دانلود فایل سایه روشنهایی از مسئولیت پذیری مسئولیت اجتماعی شركتها قسمتهایی از متن: اشاره در نظرسنجی هزاره درباره مسئولیت اجتماعی شركتها كه در سپتامبر سال 1999 انجام شد، آمده است، «از هر…

 • پژوهش طراحی سیستم بودجه بندی جامع

  پژوهش طراحی سیستم بودجه بندی جامع دانلود فایل پژوهش طراحی سیستم بودجه بندی جامع در این پژوهش طراحی سیستم بودجه بندی جامع را در پنج فصل مورد بررسی قرار می دهیم. در ابتدا کلیاتی از بودجه و بودجه بندی و…

 • پروژه بررسی سیاست نه شرقی،نه غربی، و حمایت از ملل مستضعف و جنبش‌های آزادی بخش

  پایان نامه بررسی سیاست نه شرقی،نه غربی، و حمایت از ملل مستضعف و جنبش‌های آزادی بخش,پروژه بررسی سیاست نه شرقی،نه غربی، و حمایت از ملل مستضعف و جنبش‌های آزادی بخش,تحقیق بررسی سیاست نه شرقی،نه غربی، و حمایت از ملل مستضعف…

 • پایان نامه بررسی شخصیت انوشیروان از باستان تا دوره اسلامی

  بررسی شخصیت انوشیروان,پایان نامه باستان تا دوره اسلامی,پایان نامه بررسی شخصیت انوشیروان,پایان نامه بررسی شخصیت انوشیروان از باستان تا دوره اسلامی,دانلود پایان نامه بررسی شخصیت انوشیروان از باستان تا دوره اسلامی دانلود فایل  بررسی شخصیت انوشیروان از باستان تا دوره…

 • پاورپوینت استراتژیهای جذب کارکنان

  اجزای استراتژی جذب كاركنان,برنامه ریزی منابع انسانی نرم و سخت,پاورپوینت استراتژیهای جذب کارکنان,تجزیه و تحلیل دلایل ماندن یا رفتن كاركنان,تكنیك های جذب نیرو و گزینش,جذب نیرو ، گزینش و ارتقا,دانلود پاورپوینت استراتژیهای جذب کارکنان,روش های برنامه ریزی منابع انسانی,طرح های…

 • طرح توجیهی تولید الكترودباظرفیت 2500 تن در سال

  طرح توجیهی تولید الكترودباظرفیت 2500 تن در سال دانلود فایل بسمه تعالی وزارت تعاون معاونت طرح وبرنامه دفتر امور اقتصادی وتسهیلات بانكی طرح توجیهی تولید الكترود باظرفیت 2500 تن در سال تهیه شده در سال 1385 1 خلاصه طرح :…