گزارش كارآموزی مشاوران حقوقی و وكلای قوه قضائیه

كارآموزی مشاوران حقوقی و وكلای قوه قضائیه,گزارش كارآموزی,گزارش كارآموزی مشاوران حقوقی,گزارش كارآموزی مشاوران حقوقی و وكلای قوه قضائیه,مشاوران حقوقی و وكلای قوه قضائیه,وكلای قوه قضائیه

دانلود فایل

گزارش كارآموزی مشاوران حقوقی و وكلای قوه قضائیه پیش گفتار خدای را شكر وسپاس بی كران كه توفیق مطالعه در علم حقوق و اشتغال در مشاغل مقدس حقوقی جهت خدمت به بندگان صالح ونائل شده و به سعادت مشاوره و وكالت امور حقوقی با هر مشكلی و عنوان به این حقیر نصیب نمود. این لطف و عنایت بی انكار اوست كه به هر شكل و صورتی برای مخلوقات خود بارز و آشكار می كند این عبد ذلیل پس از اتمام كارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و همچنین انصراف از اتمام دورة كارآموزی قضایی باز افتخاری نصیب گشته كه در امر وكالت و مشاوره حقوقی خدمت نمایم و همچون یك وكیل و مشاور حقوقی در وهلة اول خداوند و بعد عدالت و انصاف را با عنایت به آیة شریفة ان الله یامركم بالعدل و الاحسان را در نظر گرفته و با عطوفت و مهربانی و ترحم با بندگان برخورد نموده و در موارد مقتضی جهت احقاق حق و جلوگیری از تضییع حقوق محكوم موكل و افراد مستضعف و بی پناه قاطعیت و برندگی خود را متجلی نماید تا بلكه از شهد شیرین و عسل احقاق حق و عدالت نیز مرا نصیب گردد تا چشمانم از دیدن قسط عملی بیتا و بصیر شود. مرا چه افتخاری بالاتر از این كه در سایة خداوند لایزال و احكام و موازین فقه جعفر الصادق (ع) و نظام حقوقی ایران كه بنا و اساس و مبانی آن برگرفته از آن احكام اجمل و اقدس می بشد مرا نصیب گردد. ضمن اینكه این حقیر بر خود واجب و لازم می داند كه از اساتید و معلمان خود تاكنون سپاس و تشكر كرده است آنان را با فراغ دل می بوسم كه تاابد مرا مدیون و مشغول الذمه خود كرده اند تا شاید بنده ای از بندگان خداوند بتواند ذره ای در جهت استقرار عدالت تلاش و كوشش نماید. لذا از آقایان قضات بزرگواره از جمله: 1- آقای جمشیدی مستشار شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مقدمه: علی رغم كثرت كار و مشغله ذهنی این گزارش كارآموزی در حد وسع و توان این حقیر با عنایت به رعایت ضابطه و موازین و سایر موارد دیگر ملزوم با وجود نقص ها و ایرادهایی گردآوری و تجمیع گردید این گزارش با مطالعه دقیق و تورق پرونده و طرح سوالات و شبهات و بعضاً رفع موارد نقص پرونده و مشاوره و آموزش های لازم از آقایان قضات ذیربط و كارمندان اداری مربوط بدین شكل تكمیل و به نظر رسیده است . لذا مواردی را در این زمینه كه لازم به توضیح است بطور اجمال و موجذبه استحضار عالی می رساند تا با لطف و امعان نظر به تمامی جوانب آن اعلام نظر شود: 1- حدوداً 150 پرونده مطالعه و موارد لازمة آن یعنی بطور ایجاذ گوئی و اجمال به نحوی كه در مراجع قضائی و رویة قضات معظم نسبت به تنظیم گزارش یك پرونده صورت می گیرد مضافاً با عنایت به موارد خواسته مركز امور مشاوران و وكلاو دستورالعمل آن مرجع محترم تنظیم شده است بر همین اساس از ذكر حاشیه گوئی و موارد فرعی یادستورات اداری و شكلی پرونده به جهت عدم اطالة كلام وجلوگیری از اتلاف وقت حتی المقدور ممانعت شده است. 2- در خصوص اعلام نظر این حقیر بعنوان نظر كارآموز چون تمامی پرونده‌ها به نحو صحیح رسیدگی و مطابق قوانین و مقررات موضوعه و موازین فقهی دادرسی شده و نظر بر صحت و درسی آنها داشته لذا بطور كلی نظر خویش را كه البته در این مورد ذیصلاح نبوده بطور اجمال اعلام نموده ام. و برای جلوگیری از تكرار در پایان هر كیس یا پرونده قید نشده است. ضمن اینكه ذكر مطالب زیاد حشو و تكراری در مرقومات و گزارش ها بناء عقلا نبوده و دور از آئین نگارش حقوقی و ادبی است. 3- در تقریر و نگارش این گزارش سعی بر این شده است كه مطالب بطور موجذ و دقیق با رعایت فنون نگارش حقوقی و قضائی و آنچه ك در عرف قضائی – قضات و اساتید بزرگوار مراعی می شود رعایت گردد لذا كاملاً موجذ و خالی از در گونه تكرار و ایراد نگارشی می باشد. و از استعمال افعال زاید و كلمات اصطلاحات غیرحقوقی كاملاً جلوگیری شده است. 4- این حقیر در شعبه هایی كه مشغول كارآموزی بوده ام كه غالباً تخصصی بوده فلذا با محدودیت ارجاع پرونده از لحاظ موضوع دچار مشكلات بوده ام همه موارد ملزم جهت ارائه كارآموزی موجود نبوده باین وصف از تكرار عناوین حقوقی وموضوعات موجود ممانعت شده است. سال 86 هوالحق عنوان                                                     صفحه پیش گفتار……………………………………… مقدمه ………………………………………… 1- فصل اول: بخش اول مدنی………………………… 2- بطلان قرارداد صوری……………………………. 3- الزام به فروش سرقفلی…………………………. 4- ابطال دستور بانك ملت مبنی بر ممنوعیت خروج……… 5- مطابقه حق الوكاله……………………………. 6- خلع ید……………………………………… 7- ابطال و استرداد عین چكها……………………… 8- الزام به فروش ثمن اعیانی……………………… 9- تأمین دلیل – تخلیه – مطالبه اجور معوقه………… 10- الزام به ایفاء تعهد – تحویل مبیع…………….. 11- الزام به تنظیم سند رسمی……………………… 12- تغییر نام كوچك……………………………… 13- اعسار از محكوم به…………………………… 14- تقسیم و فروش ماترك………………………….. 15- تعدیل اجاره بها…………………………….. 16- تنفیذ اعمال خیار شرط………………………… 17- خلع ید و رفع تصرف عدوانی……………………. 18- صدورشناسنامه……………………………….. 19- تعیین داور…………………………………. 20- فسخ اجاره و تخلیه…………………………… 21- اخذ پایان كار و تنظیم سند رسمی………………. 22- صدور گواهی حصر وراثت………………………… 23- تخلیه و تحویل آپارتمان………………………. 24- تنفیذ صلح نامه سرقفلی……………………….. 25- دستور موقت – الزام به فك رهن………………… 26- صدور گواهی حصر وراثت………………………… 27- اعسار از محكوم به…………………………… 28- استرداد چكها – دستور موقت…………………… 29- فسخ قرارداد………………………………… 30- تامین خواسته – مطالبه وجه…………………… 31- مطالبه حقوق كارگری………………………….. 32- افزایش اجاره بها……………………………. 33- مطالبه حقوق كارگری………………………….. 24- افزایش اجاره بها……………………………. 25- مطالبه وجه حواله……………………………. 27- الزام به تجویز انتقال منافع…………………. 28- رفع تصرف عدوانی (خلع ید)……………………. 29- توقیف اموال (تامین خواسته)………………….. 30- مطالبه ودیعه……………………………….. 31- امضاء صورتجلسه و خروج از شركت……………….. 32- بخش دوم : حقوق خانواده………………………. 33- دستور موقت – حضانت فرزندان………………….. 34- تامین خواسته – استرداد جهیزیه……………….. 35- دستور موقت – ملاقات فرزند……………………. 36- ملاقات دائمی………………………………… 37- تأمین خواسته – مطالبه مهریه…………………. 38- طلاق……………………………………….. 39- الزام به تمكین……………………………… 40- مطالبه به نفقه فرزندان………………………. 41- الزام به تمكین خاص………………………….. 42- مطالبه مهریه……………………………….. 43- فصل دوم: كیفری……………………………… 44- كلاهبرداری………………………………….. 45- جیب بری (سرقت)……………………………… 46- افترا (توهین)………………………………. 47- خیانت در امانت……………………………… 48- مشاركت در اهمال نگهداری اموال دولتی………….. 49- فروش نگهداری قرص روان گردان (شیشه)…………… 50- جعل و غصب عناوین دولتی………………………. 51- ورود و اقامت غیرمجاز – سرقت…………………. 52- جعل واستفاده از سند مجعول…………………… 53- ضرب و جرح عمدی……………………………… 54- صدور چك بلامحل………………………………. 55- جعل مهر و استفاده از شناسنامه جعلی…………… 56- اعتیاد و نگهداری شیشه……………………….. 57- مزاحمت برنسوان……………………………… 58- توهین و تهدید………………………………. 59- تغییر در پلاك خودرو………………………….. 60- غیبت از نظام وظیفه………………………….. 61- اخلال در نظم عمومی…………………………… 62- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم………………… 63- بی احتیاطی در رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی…. 64- ایراد ضرب و جرح عمدی و فحاشی………………… 65- كلاهبرداری………………………………….. 66- جیب بری (سرقت)……………………………… 67- افتراء – توهین – نشر اكاذیب…………………. 68- خیانت در امانت……………………………… 69- مشاركت در اهمال در نگهداری اموال دولتی……….. 70- فروش – نگهداری – قرص اكستازی………………… 71- جعل عنوان دولتی…………………………….. 72- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم………………… 73- فصل سوم: بخش اول اجرای احكام مدنی……………. 74- تخلیه و تحویل………………………………. 75- پرداخت مبلغ چك……………………………… 76- الزام به حضور در دفتر خانه………………….. 77- تخلیه وتحویل واحد مسكونی……………………. 78- پرداخت وجه…………………………………. 79- اعمال ماده 149 قانون كار……………………. 80- خلع ید – پرداخت اجرت المثل………………….. 81- مطابق حقوق كارگری…………………………… 82- پرداخت وجه و هزینه دادرسی…………………… 83- رفع اثر تأمین خواسته………………………… 84- پرداخت حقوق………………………………… 85- مطالبه حقوق كارگری………………………….. 86- الزام به تنظیم سند رسمی……………………… 87- فروش ملك مشاعی……………………………… 88- پرداخت وجه…………………………………. 89- تخلیه و تحویل آپارتمان………………………. 90- رفع تصرف عدوانی…………………………….. 91- تخلیه و تحویل………………………………. 92- تأمین خواسته (توقیف اموال)………………….. 93- دستور تخلیه………………………………… 94- رفع تصرف عدوانی…………………………….. 95- الزام به انتقال رسمی………………………… 96- تخلیه و تحویل………………………………. 97- اجراء قرار تأمین خواسته كیفری……………….. 98- تأمین اموال………………………………… 99- خلع ید و رفع اثر تصرف عدوانی…………………   100- خلع ید……………………………………. 101- تأمین خواسته………………………………. 102- توقیف اموال……………………………….. 103- اجرای ماده 45 قانون كار……………………. 104- فصل دوم – بخش دوم اجرای احكام كیفری…………. 105- ترك انفاق…………………………………. 106- كلاهبرداری (فروش مال غیر)…………………… 107- سرقت………………………………………   108- سرقت به عنف و تهدید………………………… 109- تخریب و ایراد خسارت………………………… 110- جعل كلاهبرداری……………………………… 111- سرقت………………………………………   112- ترك انفاق…………………………………. 113- كیف قاپی………………………………….. 114- تخریب……………………………………..   115- رانندگی بدون پروانه………………………… 116- صدمه بدنی غیر عمدی…………………………. 117- فصل چهارم…………………………………. 118- ممانعت از حق……………………………….   119- صدمه بدنی غیرعمدی………………………….. 120- توهین و فحاشی……………………………… 121- ابطال شناسنامه…………………………….. 122- خیانت در امانت…………………………….. 123- ضرب و جرح عمدی…………………………….. 124- مطالبه مهریه………………………………. 125- رابطه نامشروع……………………………… 126- مخدوش كردن چك……………………………… 127-صدمه بدنی غیرعمدی…………………………… 128- ضرب و جرح عمدی…………………………….. 129- مزاحمت تلفنی………………………………. 130- قرار رد درخواست……………………………. 131- مطالبه خسارات وارده………………………… 132- نگهداری مشروبات الكلی………………………. 133- اعسار و تقسیط……………………………… 134- ضرب و جرح عمدی…………………………….. 135- مطالبة بقیه مهریه………………………….. 136- اعسار از محكوم به…………………………..

 • ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺬﺏ ﺩﻱ ﺍﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ ﺍﺯ ﮔﺎﺯﻫﺎﻱ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻫﻬﺎ، ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﻭﺵ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺟﺬﺏ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭﺍﺣﺪﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ 2 COﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺳﺎﺯﻱ

  ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺬﺏ ﺩﻱ ﺍﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ ﺍﺯ ﮔﺎﺯﻫﺎﻱ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻫﻬﺎ، ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﻭﺵ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺟﺬﺏ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭﺍﺣﺪﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ 2 COﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺳﺎﺯﻱ دانلود فایل ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺬﺏ ﺩﻱ ﺍﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ ﺍﺯ ﮔﺎﺯﻫﺎﻱ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻫﻬﺎ، ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﻭﺵ ﺑﻬﻴﻨﻪ…

 • پرسشنامه مفهوم خویشتن یا خود پنداره– بک و استیرBSCT) 1978)

  پرسشنامه مفهوم خویشتن یا خود پنداره– بک و استیرBSCT) 1978) دانلود فایل پرسشنامه مفهوم خویشتن یا خود پنداره– بک و استیرBSCT)  1978) آزمون مفهوم خویشتن یا خود پنداره– بک و استیر (BSCT)  1978Beck Self - Concept Test (BSCT منابع ارسطویی…

 • پایان نامه بررسی مقایسه ای ویژگی شخصیتی سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل شهرستان شوش

  پایان نامه بررسی مقایسه ای ویژگی شخصیتی سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل شهرستان شوش,دانلود پایان نامه بررسی مقایسه ای ویژگی شخصیتی سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل شهرستان شوش…

 • پاورپوینت مدلهای عاملی و تعادلی

  APT و CAPM,APT و بازار سرمایه ایران,انتخاب پرتفوی و خط بازار سرمایه,پاورپوینت مدلهای عاملی و تعادلی,تئوری قیمت گذاری آربیتراژ ((APT,تشکیل پرتفوی بهینه,تنوع بخشی در مدل های چند عاملی,دانلود پاورپوینت مدلهای عاملی و تعادلی,مدل بتای صفر,مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای,مدل…

 • طرز تهیه سس های سالم مطابق طب سنتی

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود طرز تهیه سس های سالم مطابق طب سنتی,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,طرز تهیه سس های سالم مطابق طب سنتی,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود طرز تهیه…

 • مقاله مکانیک کلاسیک (Classical Mechanics)

  مقاله مکانیک کلاسیک (Classical Mechanics) دانلود فایل مقاله مکانیک کلاسیک (Classical Mechanics) نگاه اجمالی: مکانیک کلاسیک یکی از قدیمیترین و آشناترین شاخه‌های فیزیک است. این شاخه با اجسام در حال سکون و حرکت ، و شرایط سکون و حرکت آنها…

 • پرسشنامه خود پنداره کودکان پیرز – هریس 1969

  پرسشنامه خود پنداره کودکان پیرز – هریس 1969 دانلود فایل پرسشنامه خود پنداره کودکان پیرز – هریس 1969 پرسشنامه خود پنداره کودکان پیرز – هریس 1969 Piers-Harissis children's self-concept scale منبع اسدی، محمد (1374). هنجار یابی آزمون خودپندار پیرز هاریس…

 • پاورپوینت آموزش ریاضی 2

  پاورپوینت آموزش ریاضی 2 دانلود فایل پاورپوینت آموزش ریاضی 2 محتوای آموزش ریاضیات بایستی با هدف رشد هر چه بیشتر قدرت استنتاج و یادگیری ، شناخت ساختارهای ریاضی و مبتنی بر تقویت قوای فراگیری شهودی دانش آموزان تدوین گردد. بدین…

 • گزارش کاراموزی مكانیك

  دانلود گزارش کارآموزی مكانیك,کاراموزی مكانیك,کارورزی مكانیك,گزارش کاراموزی مكانیك,مكانیك دانلود فایل گزارش کاراموزی مكانیك در 18 صفحه ورد قابل ویرایش مقدمه با كمال تقدیر و تشكر از استاد راهنما و مدیر گروه محترم گروه مكانیك و كلیه اساتید گروه و همچنین…

 • مقاله سیستم پرداخت حقوق در یک ارگان دولتی

  مقاله سیستم پرداخت حقوق در یک ارگان دولتی دانلود فایل مقاله سیستم پرداخت حقوق در یک ارگان دولتی  مقدمه: هر فرد حسابدار یا کسی که در واحد حقوق  و دستمزد کار می کند نیاز به داشتن دانش تخصصی در این…

 • پرسشنامه خود پنداره راج کمار ساراسوت (SCQ)

  پرسشنامه خود پنداره راج کمار ساراسوت (SCQ) دانلود فایل پرسشنامه خود پنداره راج کمار ساراسوت (SCQ) توضیح : ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) : تعداد گویه ها : تعداد مولفه :   روایی و پایایی :   نحوه نمره گذاری :…

 • تحقیق آلودگی آبها و لزوم تصفیه فاضلاب ها

  تحقیق آلودگی آبها و لزوم تصفیه فاضلاب ها,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود تحقیق آلودگی آبها و لزوم تصفیه فاضلاب ها,دانلود جز,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم…

 • پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت در بین دختران و پسران و تاثیر جنسیت بر روی متغیرهای عزت نفس خلاقیت

  پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت در بین دختران و پسران و تاثیر جنسیت بر روی متغیرهای عزت نفس خلاقیت,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه کارشناسی بررسی رابطه ی هوش هیجانی با عزت نفس در افراد…

 • تحقیق سی رایت میلز ( زندگی و آثار و نظریه ها )

  تحقیق سی رایت میلز ( زندگی و آثار و نظریه ها ),دانلود بیوگرافی سی رایت میلز,زندگینامه سی رایت میلز دانلود فایل تحقیق سی رایت میلز مراحل تحصیلی و شغلی " سی رایت میلز در 28 ماه اوت 1916 درشهر واكو…

 • شرح كار یك طرح اقتصادی ( تولید ورق پی- وی- سی نرم )

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود شرح كار یك طرح اقتصادی ( تولید ورق پی وی سی نرم ),دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,شرح كار یك طرح اقتصادی ( تولید ورق پی- وی- سی…

 • بررسی رابطه برخی از شاخصهای (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و...) یا عدم استقبال سوادآموزان از کلاسهای نهضت سوادآموزی در شهرستان نیشابور

  اکابر,بررسی رابطه برخی از شاخصهای (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و...) یا عدم استقبال سوادآموزان از کلاسهای نهضت سوادآموزی در شهرستان نیشابور,بیسوادی,سواد اموزی دانلود فایل

 • ارتباطات انسانی 13 ص

  ارتباطات,ارتباطات انسانی,ارتباطات انسانی 13 ص,انسانی دانلود فایل ارتباطات انسانی 13 ص مقدمه از ارتباطات در میدان رقابت كار و زندگی به عنوان یك سلاح قدرتمند، اما بی‌خطر استفاده می‌شود. در عصر حاضر برای اندیشمندان و افراد موفق، «ارتباطات» تنها یك…

 • تحقیق آیین ازدواج در نظام هستی

  ازدواج در نطام هستی,تحقیق آیین ازدواج در نظام هستی,تحقیق آیین زندگی,تحقیق اخلاق,تحقیق ازدواج,تحقیق اندیشه اسلامی,تحقیق درس آیین زندگی,تحقیق درس اندیشه اسلامی,تحقیق دروس عمومی,دانلود تحقیق دروس عمومی دانلود فایل تحقیق آیین ازدواج در نظام هستی آیین ازدواج در نظام هستی ؛…

 • مقاله ظهور ماشین ،انواع شمع های ماشین

  مقاله ظهور ماشین ،انواع شمع های ماشین دانلود فایل مقاله ظهور ماشین ،انواع شمع های ماشین فهرست: انقلاب صنعتی و ظهور ماشین سپیده دم دوران نظام گرایی  چالشهای دوران ماشین  پیدایش اندیشه نظام گرایی  گسترش گرایی در برابر كاهش گرایی تاثیر…

 • پایان نامه عزت نفس و روش تحقیق میزان تحصیلات

  پایان نامه عزت نفس و روش تحقیق میزان تحصیلات دانلود فایل [2]

 • نمونه سوال ریاضی عمومی یک

  نمونه سوال ریاضی عمومی یک دانلود فایل نمونه سوال ریاضی یک  رشته های فبزیک  اتمی فیزیک حالت جامد فیزیک هسته ای شیمی کاربردی شیمی محض پیام نور شامل 20 سوال تستی  5سوال تشریحی ریشه های پنجم عدد یک را بدست…

 • پایان نامه ارائه روش جدید جهت حذف نویز آكوستیكی در یك مجرا

  پایان نامه ارائه روش جدید جهت حذف نویز آكوستیكی در یك مجرا دانلود فایل پایان نامه ارائه روش جدید جهت حذف نویز آكوستیكی در یك مجرا پایان نامه كارشناسی رشته مهندسی برق – الكترونیك  فهرست مطالبصفحهچكیدهفصل صفر: مقدمهفصل اول: مقدمه…

 • مقاله خون و فشار خون

  مقاله خون و فشار خون,مقاله فشار خون دانلود فایل مقاله فشار خون فهرست:خون چیست؟آزمایشهای اساسی فشار خونگویچه‌های سفید خونپلاکتها (Plackets)مشخصات فیزیکی گردش خونفشار در قسمتهای مختلف گردش خون خون چیست؟ خون یک بافت گردش‌کننده متشکل از پلاسمای مایع و یاخته…

 • نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی امور دامی

  نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رسته شغلی IT شبکه,نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی هنر,نمونه سوالات اختصاصی,نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی با پاسخ دانلود فایل نمونه سوالات آزمون استخدامی  اموزش و پرورش تفکیک رسته…

 • دانلود پاورپوینت (اسلاید) هوش

  ابعاد هوش هیجانی,اندازه گیری هوش,انواع هوش,تست های هوش,دانلود پاورپوینت (اسلاید) هوش,دانلود پاورپوینت هوش,سلسله مراتب ابعاد هوش هیجانی,مدل ثرستون,مدل گیلفوردمدل تفکر یا خرد,مقایسه هوش معنوی با هوش احساسی,مقایسه هوش معنوی و هوش عقلی(سنتی),مولفه های ژنتیکی محیطی هوش,نظریه سلسله مراتب هوش اسپیرمن,هوش…

 • پرسشنامه مقیاس پذیرش اجتماعی مارلو- کراون 1960

  پرسشنامه مقیاس پذیرش اجتماعی مارلو- کراون 1960 دانلود فایل پرسشنامه مقیاس پذیرش اجتماعی مارلو- کراون 1960 توضیح : ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) : تعداد گویه ها : تعداد مولفه :   روایی و پایایی :   نحوه نمره گذاری :…

 • مقالاتی در مورد یونجه

  پروژه یونجه,تحقیق یونجه,دانلود یونجه,مقالاتی در مورد یونجه,مقاله یونجه,یونجه دانلود فایل مقالاتی در مورد یونجه یونجه روش مصرف كود : تمام كود فسفر ، پتاسه و ازته قبل از كاشت به وسیله كودپاش سانتریفوژ یا دست پاش و یا به صورت…

 • پروژه کارآفرینی طرح کسب و کار کارخانه تولید گچ

  پروژه کارآفرینی طرح کسب و کار کارخانه تولید گچ,پروژه کارافرینی طرح کسب و کار کارخانه تولید گچ,ت,توجیه اقتصادی طرح کسب و کار کارخانه تولید گچ,دانلود پروژه طرح کسب و کار کارخانه تولید گچ,دانلود کارآفرینی طرح کسب و کار کارخانه تولید…

 • گزارش کارآموزی چگونگی تولید شن و ماسه

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی چگونگی تولید شن و ماسه,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,گزارش کارآموزی چگونگی تولید شن و ماسه دانلود فایل دانلود گزارش…

 • پروپوزال رابطه سرمایه های اجتماعی ، فرهنگی واقتصادی با میزان مصرف كالاهای فرهنگی دربین دانشجویان

  پروپوزال رابطه سرمایه های اجتماعی ، فرهنگی واقتصادی با میزان مصرف كالاهای فرهنگی دربین دانشجویان,رابطه سرمایه های اجتماعی ، فرهنگی واقتصادی با میزان مصرف كالاهای فرهنگی,مصرف كالاهای فرهنگی دربین دانشجویان دانلود فایل پروپوزال رابطه سرمایه های اجتماعی ، فرهنگی واقتصادی…

 • تحقیق كتاب البیان آیت الله العظمی سید ابوالقاسم خوئی به صورت تفصیلی

  تحقیق كتاب البیان آیت الله العظمی سید ابوالقاسم خوئی به صورت تفصیلی,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق كتاب البیان آیت الله العظمی سید ابوالقاسم خوئی به صورت تفصیلی,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در…

 • مبانی نظری و تحقیق بیماریهای قلبی

  مبانی نظری و تحقیق بیماریهای قلبی دانلود فایل مبانی نظری و تحقیق بیماریهای قلبی در  37صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی…

 • هنر سفالگری در دوره سلجوقیان

  در دوره سلجوقیان,هنر سفالگری,هنر سفالگری در دوره سلجوقیان دانلود فایل هنر سفالگری در دوره سلجوقیان هنر سفالگری در دوره سلجوقیان مقدمه‌ای برسفال تاریخچه‌ای از هنر ایران پیش از سلجوقی تاریخچه‌ای از سلجوقیان مراكز سفالسازی سلجوقی نقوش و ظروف سفالهای آذربایجان…

 • ترجمه مقاله سیستم اطلاعاتی نیروی كار بهداشتی كنیا : مدل تأثیر بر سیاست استراتژیك منابع انسانی و برنامه ریزی و مدیریت

  ترجمه مقاله سیستم اطلاعاتی نیروی كار بهداشتی كنیا : مدل تأثیر بر سیاست استراتژیك منابع انسانی و برنامه ریزی و مدیریت دانلود فایل ترجمه مقاله سیستم اطلاعاتی نیروی كار بهداشتی كنیا : مدل تأثیر بر سیاست استراتژیك منابع انسانی و…

 • رموز خانه داری

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب رموز خانه داری,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,رموز خانه داری,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل این کتاب شامل 7 فصل به شرح زیر می باشد نویسنده  سیداسماعیل…